Новоград-Волинський промислово-економічний технікумСторінка1/3
Дата конвертації09.03.2018
Розмір457 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум


рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу спеціальності


5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

2016


Укладач: Поперечнюк Л.М., викладач комп’ютерних дисциплін НВПЕТ
Рецензент: Мартинюк Л.А. ,викладач вищої категорії комп’ютерних

дисциплін НВПЕТ


Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

комп’ютерних дисциплін


Протокол №________
Від «____»__________2016р.


В С Т У П

Згідно навчального плану студенти спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

вивчають курс навчальної дисципліни «КТ та програмування» в загальному обсязі 54 години.

В курсі “КТ та програмування” розкривається вивчення системного програмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладного програмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичних задач. Основна увага має бути приділена формуванню практичних навичок роботи з ЕОМ, вивчення програмного забезпечення та його функціональних можливостей.

Для систематизації, закріплення та розширення знань з найбільш важливих тем курсу передбачені лабораторні заняття. Лабораторна робота є одним із видів обов'язкових робіт студентів. Вона передбачається навчальним планом предмету і проводиться під керівництвом викладача із застосуванням персонального комп’ютера, спеціального програмного забезпечення та інших засобів навчання. При підготовці до лабораторних робіт слід опрацювати рекомендовані літературні джерела, а також ознайомитись з методичними рекомендаціями до лабораторнихних робіт.

Ці методичні рекомендації допоможуть студентам спеціальностейуспішно виконати і захистити лабораторні роботи. Захист лабораторних робіт може відбуватися в усній формі за контрольними питаннями та в письмовій формі, може бути запропоновано практичне виконання завдань. За підсумками захисту кожен студент отримує оцінку, яка враховується при атестації та при підсумковому оцінюванні з навчальної дисципліни.

Тематичний план


Розділи, теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього

В тому числі

Теорія

Практ. і

семінар.

Лбор.

робот.

СР

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1 . Засоби обчислювальної техніки1.1 Основні компоненти ПК, їх призначення та  характеристики.

4

4


С.р., тест

Розділ 2. Програмне забезпечення ПК.2.1 Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.

6

4
2
С.р., захист л.р.

Розділ 3. Засоби зв’язку між ЕОМ.3.1 Засоби зв’язку між ЕОМ за допомогою локальних мереж та мережі Internet.

8

6
2
С.р., тест, захист л.р.

Розділ 4. Формульний редактор MathCad.4.1 Основи роботи в MathCad.

2

2


С.р.

4.2 Розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Побудова графіків.

8

4
2

2

С.р., захист л.р.

4.3 Програмування в MathCad.

8

4
2

2

С.р., тест, захист л.р.

Розділ 5. Система моделювання Electronic Workbench.5.1 Основи роботи в Electronic Workbench.

2

2


С.р.

5.2 Технологія підготовки схем у програмі Electronic Workbench.

7

4
2

1

С.р., захист л.р.

5.3 Бібліотека компонентів та моделювання схем у Electronic Workbench.

7

4
2

1

С.р., тест, захист л.р.

Розділ 6. Перспективи розвитку інформаційних технологій6.1 Перспективи розвитку інформаційних технологій

2

2


С.р.

ВСЬОГО

54

36
12

6


Лабораторна робота №1

Тема: Cтворення проектів засобами MS Visio.

Мета: Отримати навички в роботі і вивчити основні можливості програми Microsoft Visio.

Обладнання: персональний комп'ютер, програмне забезпечення Microsoft Office Visio, роздатковий матеріал

Питання для актуалізації опорних знань

 1. Призначення редактора MS Visio.

 2. Команди меню MS Visio.

 3. Етапи створення проектів, схем, креслень у MS Visio.

 4. Можливості редагування і форматування фігур, надписів.

Теоретичні відомості

Microsoft Visio — редактор ділової і інженерної векторної графіки. Основний засіб представлення даних в Visio — це векторні фігури, на основі яких будуються схеми, креслення або плани. Для зручності фігури згруповані по тематичних категоріях, в кожній з яких можна побачити схожі на вигляд або за темою елементи.

Фігури відображаються на однойменній області завдань. Для додавання фігури в проект потрібно просто перетягнути її на робочу область, після чого можна відкоригувати її розміри, задати властивості і параметри відображення. Фігури є основним, але не єдиним засобом для представлення даних в Visio. Окрім них можна також використовувати текст і числові дані, графічні елементи і форматування кольором.

Н
айзручніший спосіб почати роботу з Visio — створити документ на основі шаблону. Для цього після завантаження програми у полі Категории шаблонов слід обрати необхідну категорію.

При завантаженні шаблону на область завдань «Фігури» підвантажуються ті категорії графічних елементів, які можуть вам знадобитися в процесі створення діаграми, плану або карти вибраного типу. На цьому полі відображуються усі блоки та зв’язки, усі таблиці та дані.

При використанні цих шаблонів, до вашого робочого поля додається список фігур, які є ключові для цього шаблона. Робоче поле документу Microsoft Visio виглядає наступним чином:


Таким чином, процес побудови креслення або схеми дуже спрощується.Приклади виконання завдань

Ознайомтесь з основними можливостями Microsoft Visio для використання можливостей шаблонів Microsoft Visio використовуючи наведені нижче приклади.Приклад 1. Побудова схеми квартири за допомогою відповідного шаблону

 1. Запустіть Microsoft Visio.

 2. Створіть файл за допомогою кнопки «Приступая к работе» 1. У списку Категорії шаблонів виберіть елемент Карты и планы этажей. 1. У вікні Карты и планы этажей виберіть елемент План Дома.

Шаблони додають фігури які об’єднані у колекції, які називаються наборами елементів. Наприклад, набор елементів, який відкривається при виборі шаблона Простая блок-схема, називається Фигуры простой блок-схемы.

Щоб створити схему, перенесіть фігури з набору елементів на робоче поле і з’єднайте їх один з одним. Існує декілька способів поєднання фігур, у цьому прикладі, для ознайомлення ми розглянемо Автоз’єднання 1. Перетягніть на сторінку фігуру Начало/Завершение из набору елементів Фигуры Плана Дома і відпустіть кнопку миші

 2. Скористуйтесь набором елементів запропонованих у наборі, щоб оформити план вашої будівлі. Відрегулювати розмір або поворот фігури можна натиснувши на неї два рази, доки на з'являться «стрілочки» розміру та повороту.

 3. Після декількох перетворень має вийти щось на зразок:Приклад 2. Побудова Блок Схеми за допомогою відповідного шаблону

 1. Запустіть Visio.

 2. Створіть файл за допомогою кнопки «Приступая к работе»

 3. У списку Категории шаблонов виберіть елемент Блок-схема.

 4. У вікні Блок-схема виберіть елемент Простая блок-схема.

Користуючись цим шаблоном, ми можемо дуже просто побудувати блок схему, та за допомогою ще зручнішого інтерфейсу можна дуже легко побудувати зв’язки, та задати Блок схемі саме того вигляду, який потрібен.

 1. Схема побудови аналогічна Прикладу 1, вам потрібно перетягувати елементи з даного Вам набору, на робоче поле.

 2. Натисніть на елемент два рази, доки біля нього не з’являться стрілочки як показано на малюнку

Зелений кружечок відповідає за поворот фігури. Натисніть на нього, і задайте поворот який потрібно. Зелені квадрати відповідають за розмір фігури, натисніть на них, щоб задати розмір фігури. Сині стрілки відповідають за зв’язки. 1. Натисніть на стрілочку, щоб задати новий зв'язок. Маєте отримати наступне: 1. Тепер задамо оформлення нашого блоку. Натисніть на блок два рази, і отримаємо можливість задати «ім’я» блоку. 1. За допомогою панелі форматування можемо задати колір, шрифт, розмір шрифта та багато чого іншого.Завдання

1. Запустіть Microsoft Office Visio (за допомогою команди Пуск в розділі Microsoft Office).

2. Виконати згідно вказівок завдання розміщенні у Прикладі 1 та Прикладі 2. Набір фігур, їх кількість і оформлення підібрати самостійно.

3.Створити документ із зображенням представленої деталі з відповідними позначеннями.4*. Виконайте завдання згідно варіанту

5. Результат продемонструйте викладачу.

6. Оформити звіт. Звіт з лабораторної роботи повинен містити: тему, мету заняття, завдання та їх реалізацію роздруковану на окремих листах, висновки по роботі.Контрольні запитання

 1. Які інструменти використовуються для створення і редагування фігур?

 2. Яким чином можна змінити формат фігури, наприклад, ширину контуру, тип і колір заливки, напрям стрілки тощо?

 3. Яким чином виконують групування та зміну порядку накладання фігур?

 4. Які існують можливості для вибору стандартів деталей у інженерних проектах?

 5. Які є можливості оформлення надписів фігур і проектів?

 6. Яким чином налаштувати розмір аркуша для зображення і його друку?

 7. Як додати або приховати бібліотеку фігур у панелі Фігури?

 8. Який тип файлів можуть мати проекти створені у MS Visio?

Література

 1. Б.Карпов Microsoft Visio. Краткий курс.

 2. Microsoft ОфисVisio 2003. Руководство Пользователя.Лабораторна робота №2

Тема: Робота з сервісами мережі INTERNET.
Мета: Отримати навички роботи з сервісами мережі Інтернет.

Обладнання: персональний комп'ютер, браузер Opera.

Питання для актуалізації опорних знань

1. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет.

2. Сервіси, протоколи та адресація ресурсів.

3. Приєднання до мережі Інтернет.Теоретичні відомості

1. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет.

Інтернет — найбільша глобальна комп'ютерна мережа, що поєднує десятки мільйонів абонентів у понад 150 країнах світу. Щомісяця кількість її користувачів зростає на 7—40%. Інтернет є своєрідним ядром, яке забезпечує взаємодію інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі. Якщо раніше цією мережею послуговувалися винятково як середовищем передавання файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні за її допомогою вирішують складніші завдання, які підтримують функції мережного пошуку та доступу до розподілених інформаційних ресурсів й електронних архівів. Таким чином, Інтернет утворює глобальний інформаційний простір.

Мережа Інтернет, що служила спочатку дослідницьким і навчальним групам, стає все популярнішою у ділових колах. Компанії спокутуються дешевим глобальним зв'язком і його швидкістю, зручністю виконання сумісних робіт, доступними програмами, унікальною базою даних цієї мережі. Вони розглядають глобальну комп'ютерну мережу як доповнення до своїх власних локальних мереж. Уже кілька років розвиваються і встигли широко увійти в практику в розвинутих країнах технології Інтернету, що є аналогами відпрацьованих інформаційних технологій «великої» мережі в корпоративних мережах і навіть у дуже невеликих мережах ПК підприємств малого бізнесу.

При низькій вартості послуг (часто це тільки фіксована щомісячна плата за лінії зв'язку або телефон) користувачі можуть отримати доступ до комерційних і некомерційних інформаційних служб США, Канади, Австралії, багатьох європейських країн, з недавнього часу — також України та Росії. В архівах вільного доступу мережі Інтернет є інформація практично з усіх сфер людської діяльності: від нових наукових відкриттів до прогнозу погоди на завтра. Тут можна знайти рекламу багатьох тисяч фірм і розмістити (часто безкоштовно!) свою рекламу, яка вмить розійдеться по всьому світу. Крім того, ця глобальна комп'ютерна мережа надає унікальні можливості дешевого, надійного та конфіденційного глобального зв'язку, що виявляється дуже зручним для транснаціональних корпорацій і структур управління. Як правило, використання інфраструктури Інтернету для міжнародного зв'язку коштує набагато дешевше від прямого комп'ютерного зв'язку через супутниковий канал або телефон.

Найпоширеніша послуга мережі Інтернет — електронна пошта. Сьогодні свою адресу в системі електронної пошти мають сотні мільйонів осіб. Вартість пересилання електронного листа значно нижча ніж звичайного. Крім того, повідомлення, передане електронною поштою, доходить до адресата протягом кількох хвилин, тоді як звичайний лист він одержує через кілька днів, а то й тижнів. Стандарти Інтернет дають змогу працювати над спільним проектом за допомогою електронної пошти, використовувати гіпертекстові документи (служба WWW), що включають аудіо- та відеоінформацію, є також можливість організовувати дискусійні робочі групи за допомогою теле-, аудіо- і навіть відеоконференцій у реальному масштабі часу. Для інформаційної безпеки в мережі застосовуються різні протоколи шифрування конфіденційної інформації, її сертифікація та електронні підписи. Несанкціонованому переміщенню даних між локальною мережею підприємства і глобальною мережею можуть перешкоджати спеціальні комп'ютери або програми (брандмауери).

Сьогодні для Інтернету настав період підйому — передусім завдяки активній підтримці з боку урядів європейських країн і США. У першій половині 90-х років XX ст. у США щорічно виділялося приблизно 1—2 млрд. доларів на створення нової мережної інфраструктури. Дослідження в галузі мережних комунікацій фінансують також уряди Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини. Однак державне фінансування — лише невелика частка коштів, оскільки все помітнішою останніми роками стає «комерціалізація» мережі (очікується, що незабаром 80—90% коштів надходитиме з приватного сектору).2. Сервіси, протоколи та адресація ресурсів.

1. Сервіси (служби) Інтернет.

Під час пересиланняінформації у мережі один комп'ютер робить запит (комп'ютер-клієнт), а інший — надає відповідь (комп'ютер-сервер). Такі комп'ютери відрізняються між собою, зокрема, встановленим програмним забезпеченням. Програми, які здійснюють запит, називають клієнтами, які опрацьовують запит і надають відповідь — серверами. Між цими програмами має бути однозначна відповідність, вони повинні розуміти одна одну. Пара програм — для клієнта — та сервера — утворюють службу Інтернет.

Існують універсальні та спеціалізовані служби Інтернет.

Спеціалізовані служби доступні вузькому колу користувачів і спеціалістів.

Універсальні служби може використовувати кожний. Основне програмне забезпечення для роботи з універсальними службами входить до комплекту операційних систем. До основних служб належать:

• WWW або WEB-служба;

• електронна пошта (e-mail);

• служба новин UseNet;

• служба пересилання файлів між комп'ютерами FTP;

• служба Gopher;

• служба Telnet;

• служба WAP.

Служба WWW (World Wide Web або WEB-служба) вважається найбільш популярною. Це система відображення та обміну інформацією. Вона надає доступ майже до всіх видів ресурсів мережі.

Електронна пошта (e-mail) дає змогу користувачам обмінюватись листами-повідомленнями. Одночасно з текстовими повідомленнями можна передавати файли в різних форматах: графіку, звук тощо.

Службу UseNet називають службою новин або телеконференцією. Принципи роботи служби новин схожі до роботи електронної пошти, однак у UseNet повідомлення направляються не конкретній людині, а так, щоб їх міг отримати кожний, хто виконає підписку на ті чи інші новини.

124.178.65.12; 193.131.45.112: 193.101.48.96.29.

Кожна така адреса складається з двох частин. До першої частини можуть належати від одного до трьох чисел зліва. Ця частина визначає адресу мережі, до якої входить комп'ютер, і називається ідентифікатором мережі. До другої частини входить інша група чисел адреси. Вони визначають у певний проміжок часу конкретний комп'ютер у мережі і називаються ідентифікатором вузла.

Для адміністрування (керування) мережею така система адресації зручна, а ось для користувачів — ні. Незручно постійно пам'ятати набори цифр, їх можна легко переплутати, крім того, вони можуть змінюватися. Тому поряд з IP-адресацієюбула введена інша система імен — домена система. Вона дає змогу поставити у відповідність IP-адресі деяке ім'я, зручне користувачам. Для цього мережу умовно поділили на так звані домени (тематичні частини). Домени побудували так, щоб за назвами можна було визначити їхнє призначення, належність, форми обслуговування та фінансування. Так, спочатку були створені шість доменів:

com — комерційні компанії;

net — провайдери;

edu — освітні організації;

mil — військові організації;

gov — державні організації;

org — суспільні організації.

Домен com призначений для обслуговування різноманітних комерційних організації, edu — для Міністерства освіти :США, a mil — для військового комплексу.

Коли Інтернет вийшов на міжнародний рівень, існуючих доменів стало недостатньо. Було вирішено створити додатково домени за територіальним принципом, тобто для держав, наприклад:

uа — Україна;

uk — Великобританія;

ru — Росія;

fr — Франція;

са — Канада;

jp — Японія;

ch — Китай;

it — Італія.

Домени другого рівня (Iviv, kiev, narod, microsoft тощо) може отримати будь-яка особа або організація. Після придбання домену другого рівня його власник може розподіляти (продавати) домени третього рівня і т.д. Довгі імена (адреси) вважаються непрестижними і солідні компанії ними не користуються.

На противагу IP-адресам, доменні адреси читають справа наліво.

Доменне ім'я в числове можна перевести за допомогою спеціальної програми ping.

Інтернет складається з тисячі різних мереж, кожна з яких може працювати за своїми правилами, використовувати різноманітні протоколи та системи адресацій. Для обміну інформацією між такими мережами служать спеціальні служби.

Служба FTP призначена для пересилання файлів між комп'ютерами. Ця служба дає змогу швидко та якісно пересилати файли великих розмірів, зокрема, програми, звукові та відео файли т а ін.

Служба Gopher дає змогу шукати, отримувати та відображати потрібну інформацію у текстовому форматі. Це давня служба і сьогодні вона майже не розвивається.

Службу Telnet використовують для віддаленого доступу до ресурсів інших комп'ютерів.

Останнім часом популярними стали нові служби Інтернет:

інтерактивний чат, аудіо- і відеоконференції, де користувачі можуть

спілкуватися в режимі реального часутощо.Протоколи Інтернет.

Cукупність правил взаємодії клієнта та серверу називають протоколом. Звичайному користувачеві не обов'язково знати його зміст, але варто орієнтуватись, який протокол використовує та чи інша служба.

Розглянемо основні протоколи мережі Інтернет.

На початку 70-х років розроблено спеціальний протокол міжмережної взаємодії, який назвали протоколом ТСР/ІР (Transfer Control Protocol/internet Protocol).

TCP (Transfer Control Protocol) — протокол управління пересиланням даних. Він визначає правила розбиття інформації на пакети певного розміру та формату, їх доставки до адресата певними маршрутами й об'єднання пакетів в єдине ціле,

IP (Internet Protocol) — протокол міжмережної взаємодії. Він дає можливість коректно пересилати інформацію між комп'ютерами, які мають різну архітектуру та різні операційні системи.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) — протокол служби WWW. Це протокол пересилання і відображення гіпертексту, тобто Web-сторінок.

Він дає змогу за допомогою спеціальних програм — броузерів — отримувати і переглядати Web-сторінки.

З розвитком мобільного зв'язку значно зросла роль електронних повідомлень. Протокол WAP надає доступ до сервісів Інтернет користувачам мобільних телефонів, пейджерів, електронних органайзерів, що використовують різні стандарти зв'язку.

Адресація ресурсів Інтернет.

Пересилання інформації в мережі здійснюється за принципом „запит — відповідь". За допомогою одного комп'ютера — клієнта — формують запит і звертаються до іншого комп'ютера — сервера — за потрібною інформацією. Запит містить адресу комп'ютера, на якому знаходиться потрібна інформація (її називають ресурсом), тобто шлях до ресурсу та адресу клієнта. Колись комп'ютерів, під'єднаних до Інтернет, було небагато, і кожний з них мав своє ім'я у мережі. Ці імена записувались у спеціальні файли, які постійно розсилала серверам організація InterNIC(Network Information Center). Коли кількість комп'ютерів досягла певної критичної межі, робота з такими файлами ускладнилася. Тому Інтернет вирішили умовно поділити на зони. Кожному комп'ютеру надали номер, який складається з чотирьох чисел, кожне з яких менше ніж 256. Числа розмежовані крапками. Такі адреси називаються IP-адресами. Ось приклади адрес:

123.34.254.3 167.34.123.1 198.223.12.0 34.129.90.3

3. Приєднання до мережі Інтернет.

Для роботи в мережіІнтернет необхідно:

• фізично приєднати комп'ютер до одного з вузлів мережі;

• одержати постійну або тимчасову IP-адресу;

• встановити і настроїти програмне забезпечення — програми-клієнти тих сервісів, послугами яких є намір скористатися.

Організаційно доступ до мережі користувачі дістають через провайдерів. Це організація, що надає послуги приєднання користувачів до мережі Інтернет.

Провайдер має постійно ввімкнений продуктивний сервер, сполучений з іншими вузлами каналами з відповідною пропускною здатністю, і засоби для одночасного підключення кількох користувачів (багатоканальний телефон, багатопортова плата і т. ін.). Провайдери роблять подібну послугу на договірній основі, найчастіше орієнтуючись на час роботи користувача або обсяг даних, які пересилаються по мережі. При укладенні договору провайдер повідомляє клієнту всі атрибути, необхідні для підключення та налаштування з'єднання (ідентифікатори — login, паролі, номери телефонів тощо).

Зазвичай користувачі навчальних закладів, великих організацій, фірм, підприємств приєднуються до Інтернету через свою локальну мережу. На один із комп'ютерів локальної мережі покладається виконання функцій proxy-сервера — управління локальною мережею і «посередництво» між комп'ютерами користувачів та мережею Інтернет (proxy — представник, довірена особа). Всі технічні й організаційні питання щодо взаємодії з провайдером вирішує адміністратор мережі.

Для користувачів розробляється інструкція з переліком дій, які треба виконати для приєднання до мережі Інтернет.

Технічно для приєднання до комп'ютера провайдера необхідні ПК, відповідне програмне забезпечення і модем — пристрій, що перетворює цифрові сигнали від комп'ютера на сигнали для передавання по телефонних лініях і навпаки.

Комп'ютери провайдера можуть виконувати функції хост-машини або звертатися до потужніших хост-машин для доступу до глобальних ресурсів Інтернету через високопродуктивний канал передавання даних — магістраль. Хост-машина (від англ. host; — господар) — це комп'ютер, що виконує мережні функції, реалізуючи повний набір протоколів усіх семи рівнів моделі OSI, або завдання користувача (програми, розрахунки).

Завдання

1. Відкриття Web-сторінок:

Введіть (або скопіюйте) запропоновані адреси сторінок веб-ресурсів в рядку адреси вашого браузера. Після того як сторінка відкриється, зробіть копію вікна браузера і збережіть її у своїй папці Інтернет.

1.1 Сайт Верховної Ради України

http://www.rada.gov.ua

1.2 Сайт бібліотеки ім. Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

1.3 Сайт науково-педагогічної бібліотекиhttp://www.library.edu-ua.net

1.4 Історичні бібліотеки

1.4.1 http://historic.ru/books.shtml

1.4.2 http://www.lib-history.info/

1.5 Онлайн-магазини

http://rozetka.ua/

http://www.ibook.com.ua/

1.5 Прогноз погоди від українського гідрометеоцентруhttp://www.meteoprog.ua/ua/

1.6 Сайт Київського національного університету імені Т.Г.Шевченкаhttp://www.univ.kiev.ua

2. Робота із електронною поштою.

2.1 Створити свою поштову скриньку на одному із безкоштовних поштових серверів:

· http :/ / mai l . ru

· http:/ / gmai l . com

· http://freemail.ukr.ne t

2.2 Написати та надіслати листа зі створеної скриньки на адресу, яку повідомить

викладач.

3. Карти google ( http :/ / maps . google . com /)

3.1 На карті знайти наступні міста:

· Київ;

· Новоград - Волинський;· New York;

· London.

3.2 Зробити копію вікон браузера із знайденими містами

4. Пошук інформації в Інтернет

Знайти матеріали за допомогою одного із запропонованих пошукових серверів або електронних енциклопедій і зберегти їх у текстовому документі OpenOffice.org (Microsoft Office Word). Документ із результатами пошуку зберегти під назвою Пошук у власній папці.

4.1 Знайти за допомогою пошукового серверу http://google.com.ua:

· біографію Міклухо-Маклая;

· фото Карла Ліннея;

· фото картини Леонардо да Вінчі «Хрещення Христа».

4.2 Знайти в Wikipedia:

· біографію Джорджа Гордона Байрона;

· інформацію про Нобелевську премію з медицини та фізіології;

· інформацію про Балканську війну.5. Переклад тексту за допомогою електронного онлайн-перекладача

Перекласти запропоновані тексти з однієї мови на іншу за допомогою електронних онлайн-перекладачів. Документ із результатами перекладу зберегти під назвою Переклад у своїй папці.

На вибір пропонується скористатися наступними ресурсами:

· http://perevod.i.ua /

· http://translate.meta.ua/index.php?language=ua

· http://www.trident.com.ua/ukr/online.php

Перекласти на українську мову наступний текст:

Сложно сказать, являлся ли финикийский алфавит первым фонетическим

алфавитом в мире, но именно он, появившись на свет около трёх тысяч лет

назад, дал начало практически всем алфавитным системам, существующим

на сегодняшний день. Между исследователями ведутся споры по поводу, когда

возник финикийский алфавит. В 1922 году археологи нашли в склепе Библа

каменный саркофаг царя Ахирама, на крышке которого прорезана финикийская

надпись. Пьер Монте, нашедший саркофаг, и некоторые другие, отнесли

надпись к XIII в. до н. э.

Перекласти на російську мову наступний текст:Ейфелеву вежу, якій сьогодні нараховується 120 років, ще сто років тому

повинні були розібрати - таким була одна з головних умов проекту. Але вежу

почали використовувати спочатку як антену, потім вона почала приносити

гроші, а пізніше всі так до неї звикли, що вежа стала символом міста.

Напередодні залізні конструкції вже у котрий раз перефарбовували. "Ми

регулярно перефарбовуємо її", - як заповідав Ейфель. "Фарбування - це єдиний

спосіб зберегти сталь", - говорить Жан-Бернар Брос, директор генеральної

дирекції з експлуатації Ейфелевої вежі.

 

Контрольні запитання

1. Що таке INTERNET?

2. Де і коли виник INTERNET?

3. Для чого призначений INTERNET?

4. Що таке провайдер?

5. Як приєднатися до мережі INTERNET?

6. Що таке сервер?

7. Для чого призначений сервер?

8. Що таке хост-машини?

9. Які існують способи написання адрес?

10. Що таке домен?

11. Як здійснити пошук в комп’ютерні мережі INTERNET?

12. Як записувати інформацію в комп’ютерні мережі INTERNET?

13. Як переглядати інформацію в комп’ютерні мережі INTERNET?

14. Як друкувати матеріали в комп’ютерні мережі INTERNET

15. Яке основне програмне забезпечення для роботи з

універсальними службами входить до комплекту операційних

систем?
Лабораторна робота №3


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconДо 755-річчя міста Новоград-Волинського) ( Матеріали до загальносистемного Дня краєзнавства) м. Новоград-Волинський 2012 «Возвягель, Звягель, Новоград. Відоме місто на Волині. Із правіків цей новий град Зорить і нині.»
Старовинне місто Новоград-Волинський розквітло на щедрій Житомирській землі на перехресті шляхів, що з’єднують столицю України –...
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconКвнз «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради Лауреати обласної премії імені О. Ф. Гербачевського міста Новограда-Волинського
О. Ф. Гербачевського міста Новоград-Волинський дає коротку інформацію про Заслуженого лікаря України Олександра Федоровича Гербачевського,...
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconКнига року колегіумних класів 2011-2012 новоград-волинський 2012 I. Книга братства
Валентина Зайцева); 11 клас (історичний) – 29
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconДо 100 – річчя від дня народження С. Т. Ріхтера м. Новоград-Волинський
Геніальний музикант, «піаніст ХХ століття», С. Т. Ріхтер усе своє життя присвятив фортепіанному виконавству, розвитку музичної культури....
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconХарківський індустріально-педагогічний технікум
Харківського індустріально-педагогічного технікуму порушуємо клопотання щодо зміни назви навчального закладу. У подальшому просимо...
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconДовідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень серпень 2014 року Місто Ромни економічний І культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км
Місто Ромни економічний І культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км від обласного центру. Територія міста – 0,2868...
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconМ. Новоград-Волинський Вшанування пам’яті Лесі Українки в 1940-х роках у місті Новограді-Волинському: з історії однієї фотографії
Вшанування пам’яті Лесі Українки в 1940-х роках у місті Новограді-Волинському: з історії однієї фотографії
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconО. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с
Тульчинський технікум ветеринарної медицини білоцерківського національного аграрного університету
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconАвтобіографія я, Остапчук Анатолій Миколайович, народився 5 квітня 1960 року в селі Жолобне Новоград-Волинського району Житомирської області. Громадянин України. Упродовж останніх 23 років проживаю на території України. Освіта вища
Я, Остапчук Анатолій Миколайович, народився 5 квітня 1960 року в селі Жолобне Новоград-Волинського району Житомирської області
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум iconЛюдина І світ
Технолого-економічний коледж білоцерківського національного аграрного університету


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка