Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біологіїСкачати 81,55 Kb.
Дата конвертації27.01.2018
Розмір81,55 Kb.

НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія» м. Копичинці

Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.

Вчитель біології

Стецяк О.О.

2012

Тема. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.

Мета. Уточнити поняття про захисні властивості крові. Сформувати уявлення про імунну систему, форми, види імунітету, механізми імунітету. Встановити біологічну роль імунної системи у збереженні гомеостазу.

Поглибити знання учнів про взаємозв’язок і функції клітин та плазми крові.Основні поняття і терміни: імунітет, фагоцити, фагоцитоз,лізис, тимус, антитіла, інтерферон, антигени, клітинний імунітет, гуморальний імунітет, щеплення, вакцина, лікувальна сироватка.

Обладнання: портрети вчених Л. Пастера, І. Мечникова, Е. Дженнера, П. Ерліха, таблиці «Кров», «Виникнення запального процесу».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Учнів класу ділимо на групи.

Один учень – помічник учителя – роздає учням, які правильно відповіли на запитання, сердечка з паперу (за кількістю сердечок буде проводитись оцінювання).

Група 1

Завдання

За короткою характеристикою встановіть, про що йде мова.


 • Безбарвні, непостійної форми, в 1 мм3 – 6-8 тис. (лейкоцити)

 • Червоні, постійної форми, в 1 мм3 – 5,5 тис. (еритроцити)

 • Безбарвні, без’ядерні, округлої або овальної форми, в 1 мм3 – 250-400 тис.(тромбоцити)

 • Які з формених елементів не виконують захисної функції? (еритроцити)

Група 2

Завдання

 • За яких умов може відбуватися зсідання крові в неушкоджених судинах? (При деяких захворюваннях – атеросклерозі; кров може зсідатись у середині судини й утворювати тромб).

 • Чи можна вводити у кров для відновлення її об’єму чисту воду? (Ні, бо внаслідок дифузії вода проникне в еритроцити і лейкоцити, у результаті чого клітини крові лопнуть).

 • У яких випадках людям вводять у кров хлорид кальцію (іони Са2+)? (Оскільки іони Са2+ є необхідною умовою зсідання крові, то їх уводять у кров людям, які страждають на гемофілію – захворювання, при якому порушується зсідання крові).

 • Яке значення має білок тромбін? (Тромбін сприяє перетворенню фібриногену на фібрин, нитки якого утворюють сітку, що є основою тромбу).

Група 3

Завдання

Складіть схему зсідання крові

(Ушкодження тромбоцити тромбопластин протромбін і Са тромбін фібриноген фібрин тромб).

Група 4

Завдання – запитання

Найбільшу кількість балів набирає той учень з групи, який швидше дасть відповідь на запитання. 1. До якої тканини відносять кров? (Сполучної)

 2. До якої функції крові належить процес її зсідання? (Захисної)

 3. Водний розчин солей , концентрація якого 0,9% називається… (Фізіологічним)

 4. Еритроцити живуть близько… (120 діб)

 5. Особливі клітини, з яких утворюються еритроцити… (Стовбурові клітини)

 6. Як називається склеювання еритроцитів? (Аглютинація)

 7. Людина, яка віддає кров? (Донор)

 8. Безбарвні клітини крові? (Лейкоцити)

 9. Основна функція лейкоцитів? (Захисна)

 10. Кров’яні пластинки крові? (Тромбоцити)

 11. Розчинний білок плазми крові? (Фібриноген)

 12. Захворювання, за якого вміст гемоглобіну в крові зменшується? (Недокрів’я або анемія)

 13. Порушення процесу зсідання крові? (Гемофілія)

 14. Де утворюються тромбоцити? (У червоному кістковому мозку)

 15. Де руйнуються клітини крові? (У печінці й селезінці)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Складовою частиною формених елементів крові є лейкоцити, які утворюються в червоному кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах. Лейкоцити становлять одну з важливих ланок захисних механізмів організму. Кількість лейкоцитів постійна, тому їх збільшення або зменшення від фізіологічної норми можуть свідчити про наявність захворювання.

Систему фізіологічних процесів, що зберігають генетичну сталість клітин, захищають організм від інфекційних хвороб, називають імунітетом.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя


 1. Імунітет (латин.immunitas – звільнення від будь-чого)

Вважали, що це несприйнятливість організмом інфекційних хвороб. Сьогоднішні уявлення про імунітет – це збереження генетичної сталості клітин, захист організму від усього, що генетично для нього чужорідне. Імунітет - здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища.

Імунні реакції є причиною відторгнення пересаджених тканин та органів. Великий внесок у розробку методів боротьби з інфекційними хворобами зробив французький вчений Луї Пастер (1822-1895).Форми імунітету

Неспецифічний

Специфічний

Здійснюється речовинами, що їх виділяють спеціальні залози шкіри. Травної і дихальної систем, а також лейкоцитами за допомогою фагоцитозу та білком - інтерфероном. Діють на всі мікроорганізми

Організм здатний розпізнавати і знищувати тільки певний вид мікроорганізмів. Його забезпечують Т-лімфоцити та антитіла 1. Захисні функції лейкоцитів відкрив російський біолог І.І.Мечников (1845-1916).

Лейкоцити, які здатні захоплювати і перетравлювати мікроорганізми, І.І.Мечников назвав фагоцитами (клітини - пожирачі).

Процес поглинання та перетворення мікроорганізмів названо – фагоцитоз.

У лейкоцитах міститься велика кількість травних ферментів, які розщеплюють структуру мікроорганізмів на прості речовини. Цей процес називають лізисом.

Гній, що утворюється в тканинах при запаленнях, - це сукупність мертвих лейкоцитів і перетравлених решток мікроорганізмів.

В організмі людини постійно відбуваються процеси старіння і відмирання клітин. Тому клітини – фагоцити – у печінці і селезінці захоплюють відмерлі еритроцити, у сивіючому волоссі – пігментні клітини. В процесі метаморфозу пуголовка фагоцити знищують клітини хвоста.

Висновок. У 1883 році Мечников дійшов висновку, що несприйнятливість до деяких інфекційних захворювань (імунітет) забезпечується фагоцитарною активністю лейкоцитів.


 1. Теорія клітинного імунітету.

Робота в групах

(підручник,с.59)

На роботу відводиться 5 хв.Група 1

Завдання

В чому суть теорії клітинного імунітету, яку розробив І.І.Мечников?Картка для роботи групи

Крім фагоцитів, у вилочковій залозі (тимусі) утворюються лімфоцити, які знищують тільки певний вид мікроорганізмів. Їх назвали Т-лімфоцитами, або клітинами-вбивцями. Зустрівщись із мікроорганізмами, запам’ятовують їхню будову і передають інформацію про цей тип мікроорганізмів наступним поколінням Т-лімфоцитів. Таким чином тривалий час захищають організм від бактерій, які вони запам’ятали.

Фагоцити і Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет – теорію розробив російський вчений І.І.Мечников.

Група 2

Завдання

Яка роль білків крові у забезпеченні гуморального імунітету? (підручник)Картка для роботи групи

Плазма крові містить спеціальні білки – одним із них є інтерферон, який знешкоджує дію всіх видів мікроорганізмів і токсичних речовин.

Крім цього в організмі утворюється тип білків, направлений проти одного збудника. Це – антитіла. Вони виробляються не тільки в крові, а й у лімфі. Їх називають лімфоцитами.

Антитіла постійнол відновлюються в організмі спеціальними клітинами.

Білки крові (антитіла, інтерферон) забезпечують гуморальний імунітет – теорію розробив німецький вчений Пауль Ерліх.

Чужорідні для організму хімічні речовини спричиняють утворення в організмі антитіл, називають антигенами.Група 3

Завдання

Розгляньте малюнок 56 (с.59) і поясніть утворення антитіл, які забезпечують гуморальний імунітет.

Замалюйте схему в зошиті.


Імунітет
Схема 1


Антитіла

Інтерферон

Т-лімфоцити

Фагоцити

Гуморальний

Клітинний

У 1908 році І.І.Мечникову і П.Ерліху було присуджено Нобелівську премію в галузі Фізіології та медицини.Схема 2

Механізм клітинного імунітету

Механізм гуморального імунітету

Це знищення шкідливих чинників клітинами – фагоцитами і Т-лімфоцитами

Це знищення шкідливих чинників спеціальними речовинами (білками), які містяться в крові, - антитілами та ітерферономГрупа 4

Завдання

Які вчені розробили теорію клітинного і гуморального імунітету? (с.60 §21 підручник)

Виберіть доповідачів


 1. Види імунітету.

1).Розповідь вчителя


Імунітет
Схема 3


Пасивний

Набутий імунітет організму створюється шляхом вироблення власних антитіл після перенесення інфек. захворюваннях

Вроджений (Успадкований)-при вродженому імунітеті організм захищений раніше утвореними антитілами

Активний (профілактичне щеплення)

Штучний

Природний

Лікувальна сироватка – містить готові антитіла, її одержують з плазми крові тварини або людини, що перехворіли на відповідну інфекційну хворобу. Імунітет діє кілька місяців.IV. Уточнення інформації

Вчитель

У XVIII ст. в Європі від віспи померло близько 60 млн. чоловік.

В 1797 році англійський лікар Едуард Дженнер знайшов засіб, як запобігти одній із найстрашніших інфекційних хвороб – натуральній віспі, коли шкіра хворого вкривається пухирями, а на їх місці утворюються струпи. Люди, що залишилися живими, ставали рябими, не рідко й сліпли.

Перенесімося на мить у ту страшну епоху і спробуймо допомогти Дженнеру подолати віспу, маючи на озброєнні лише спостереження лікаря: • Один раз перехворівши на віспу, людина стає несприйнятливою до неї і вдруге не заражається;

 • Доярки корів на фермах ніколи не хворіли на натуральну людську віспу;

 • Корови хворіють на коров’ячу віспу (легка форма людської) і на їхньому вим’ї часто з’являються віспяні пухирці.

Висновок, який зробив Дженнер:

Доярки у тріщини шкіри яких потрапляла рідина з пухирців корів, хворіли коров’ячою віспою, що якимось чином рятувало їх від натуральної віспи.V. Оперування поняттями

1) Кожна із груп отримує запитання, на яке обдумавши (1хв ) дає відповідь.

За кожну правильну відповідь учень заробляє сердечко.Група 1

Яким чином, на вашу думку, Дженнер зробив людський організм несприйнятливим до віспи?

(Відповідь. Лікар втирав людям рідину з віспяних пухирців через невеликі надрізи на шкірі. З’являвся пухирчик, шкіра навколо нього червоніла і припухала. Через кілька днів пухирчик лопався і підсихав. Люди ставали несприйнятливими до натуральної віспи).

Група 2


 • Як сьогодні використовують ці знання?

(Відповідь. Роблять профілактичні щеплення).

 • Що являють собою щеплення?

(Відповідь. Щеплення – це введення в організм вакцини – вбитих або ослаблених збудників інфекційних захворювань).

Група 3

Які щеплення вам робили в дитинстві?

(Відповідь. Проти енцефаліту, дифтерії, туберкульозу, поліомієліту тощо).

Група 4

Що відбувається в організмі людини після щеплення?

(Відповідь. Виробляється імунітет проти певного захворювання. Цей вид імунітету називається активним).

2) Завдання для груп

Складіть по 2 запитання з використанням нових термінів і поставте їх іншій групі.VI.Підсумки уроку

Висновок

Імунітет утворюється не проти всіх хвороб. Тому потрібно уважніше ставитися до свого здоров’я – безцінного дару людини.За кількістю зароблених учнями сердечок учитель здійснює оцінювання.

Домашнє завдання

 • Вивчити § 21 підручника.

 • Підготувати повідомлення про роботи І.І.Мечникова, П.Ерліха, Е.Дженнера, Л.Пастера.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconДо 110 річниці від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері Роботу виконала: Костюкевич Оксана Вікторівна, вчитель світової літератури нвк «зош І-ІІІ ст., гімназія»
Вступ. Характеристика сучасної літературної освіти
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconЛук’янчук А. А. Вчитель зарубіжної літератури нвк «зош І – ІІІ ст., гімназія» №5, м. Славута Явище ескапізму в літературі
Ключові слова: ескапізм, втеча від реальної дійсності, філософсько – методологічна концепція, маргінальний, маргіналізм
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconНестечук Наталія Миколаївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації Друкується згідно рішення
Тащук Наталія Олександрівна, вчитель біології Пеньківського нвк, Шостак Тетяна Олександрівна, вчитель біології Пашковецького нвк,...
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconПізнавальний посібник «Цікаві факти з історії» Вчитель історії Дячук Світлана Григорівна нвк «зош І-ІІІ ст дитячий садок»
Вчитель історії Дячук Світлана Григорівна нвк «зош І-ІІІ ст дитячий садок» с. Датинь
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconВідділ освіти Петрівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Література рідного краю Розробки уроків з української літератури для 6-8 класів
Митько Н. П., учитель Петрівського нвк «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія»
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconЗадачі Ейлера Партасюк Надія Андріївна вчитель вищої категорії зош І-ІІІ ступенів №2 м. Красилова, старший вчитель м. Красилів 2010р. Зміст Вступ Розділ І
Доведення тотожностей Ейлера
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconЗагальноосвітня школа І – ІІІ ступенів села бужанка іваничівського району письменники прибузького краю загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів села бужанка іваничівського району василюк с.І. Письменники прибузького краю збірник матеріалів
Василюк Світлана Іванівна вчитель української мови І літератури зош І – ІІІ ступеня села Бужанка, Іваничівського району, Волинської...
Нвк «зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія» м. Копичинці Імунітет. Специфічний І неспецифічний імунітет. Вчитель біології iconМузей Бойової слави Доманівської зош І-ІІІ ступенів №2
Доманівській зош І- ііі ступенів №2, яка розташована на вулиці Шкільній, с. Доманівка Доманівського району, існує музей Бойової слави...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка