О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя»Скачати 129.21 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір129.21 Kb.
    Навігація по даній сторінці:
  • РЕЗЮМЕ

Спеціалізована школа № 187 із поглибленим вивченням української

та англійської мов Солом’янського району м. Києва


О.М.Ходацька, Д.Б.Рождественська
Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» та «Робочий зощит для учня».

Використання навчального комплекту передбачає вільний доступ школярів до комп’ютера на уроці та під час виконання домашніх завдань, а також сформовані в них навички роботи в Інтернеті.

У посібнику для вчителя сформульовано мету кожного заняття, подано посилання на відповідний теоретичний матеріал (його розміщено на веб-сайті, який нині розробляється), вправи і завдання.

Робочий зошит для учня так само вміщує посилання на поданий на веб-сайті теоретичний матеріал для самостійного опрацювання та вправи, виконання яких допоможе десятикласникам засвоїти основні норми офіційно-ділового стилю, уникнути найпоширеніших помилок у діловому мовленні. Пропоновані завдання передбачають підвищення рівня культури мовлення; розвиток умінь конспектувати, складати тези, реферати, текст доповіді, готувати повідомлення, аналізувати тексти різних стилів мовлення; знайомлять із правилами ведення дискусії.

Подані в робочому зошиті завдання розраховані і на повторення, закріплення й узагальнення набутих у попередніх класах знань з фонетики, графіки, орфографії, лексикології, граматики.

Робочий зошит уміщує тренувальні вправи кількох видів: 1) з вибором правильної відповіді; 2) з вибором правильних варіантів перекладу; 3) із зашифрованими в них висловами; 4) розраховані на роботу зі словниками.


Сторінки робочого зошита

з ділового українського мовлення

(дистанційний курс

«Ділове українське мовлення та культура спілкування»,

10 клас)
Заняття 11
Документація щодо особового складу. Резюме.
Матеріали заняття

1. Резюме, правила його укладання (розділ 11.1 на веб-сайті)

2. Зразки оформлення резюме (розділ 11.2 на веб-сайті)

3. Правопис слів іншомовного походження (розділ 11.3 на веб-сайті).Виконайте завдання

Вправа 1. Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, відредагуйте й запишіть правильно;складіть із ними речення, характерні для цих документів.


на протязі – _____________________

робота по сумісництву – ___________

________________________________підвищення в посаді – _____________

________________________________поступити в – ____________________

урядові винагороди – _____________

________________________________по закінченню – __________________

працюю в якості вчителя – _________

________________________________приймати участь – ________________

________________________________написати свою власну автобіографію – _________________________________

Речення:

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________5._________________________________________________________________


Вправа 2. Визначте в поданих словах орфограми. Об'єднайте прізвища та географічні назви у групи відповідно до правил їх написання.
Сичовка, Жиганов, Терек, Журавльов, Рилєєв, Рєпін, Петров, Малинін, Багіров, Пугачов, Леонтьєв, Благовєщенськ, Липець, Чистяков, Андрейчиков, Муравйов, Воронеж, Кисловодськ, Соловйово, Михайловське, Лучин, Грачов, Троїцьк, Захар’їн, Вєтка, Крутих, Марьїно, Васильєв, Лермонтов, Жижка, Стоїч, Бородіно, Сєров, Ареф'єв.

Домашнє завдання.

Складіть документ за поданим формуляром.

Назва документа; прізвище, ім’я, по батькові особи; мета складання; досвід роботи; освіта; контактний телефон.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заняття 12


Документація щодо особового складу. Резюме.
Матеріали заняття

Див. матеріали розділу 11 на веб-сайті.

Правопис слів іншомовного походження (повторення та узагальнення) (розділ 12.3 на веб-сайті).
Вправа 1. Визначте та виправте помилки в текстах документів.

РЕЗЮМЕ


Мазуренка Миколи Миколайовича, 1984 року народження, проживаючого в м. Києві вулиці Радужній будинок 69 квартира 219.

Заміщення вакантної посади секретаря.

Маю досвід роботи з комп’ютером.

2003 рік навчаюся на педагогічному факультеті Київського міського університету імені Б. Грінченка.

додаткові відомості: пунктуальний, здатний до навчання.

Володію українською, російською та англійською мовами.

Координати тел. _________________

РЕЗЮМЕ


Семенова Дарина Миколаївна, 1982 року народження, адреса: Дніпровська набережна 9А, кв. 152.

Заміщення вакантної посади: вчителя образотворчого мистецтва.

Маю досвід: роботи з дітьми, проведення уроків малювання, психології, організації свят.

2003 рік навчаюся на педагогічному факультеті Київського міського педагогічному університету ім. Б. Грінченка, маю власний кружок з малювання.

Додаткові відомості: пунктуальна, охайна, відповідальна, працьовита, здатна до навчання.

Володію мовами: українською мовою, російською мовою, англійською мовою (зі словником).

для контактів: тел. 550-59-23.
Вправа 2. Складіть резюме, використавши подані відомості та додержуючи правил оформлення документа.

Досвід роботи: Упродовж 2001 року працювала на посаді редактора тижневика "Пік".

Маю досвід: редагування та перекладу авторських текстів українською мовою; перекладу російською та англійською мовами наукових текстів.

Маю друковані праці: ... .

РЕЗЮМЕ

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Домашнє завдання

Запишіть, уставляючи замість крапок пропущені літери и або і. Поясніть свій вибір.

Башк...р, к...пар...с, аквамат...н, л...міт, ант...теза, д...фтонг, д...статор, ц...окуляр, р...тор...ка, д...алектика, ц...стерна, ультра мар...н, аж...отаж, в...раж, д...тант, д...ректори, інц...дент, такс..., такс...ст., дец...метр, д...версія, маркет...нг, юрисд...кція, штр...х, ас...міляція, прес...нг, ульт...матум, б...бліофіл, арх....в, рад...о, сп...раль, трот...л, нам...змат, бронх...т, академ...к, ант...под, пер...од, д...лер, ерудит...я, кр...терій, абор...ген, д...станц...я, амб...ц...я, дец...бел, л...з...нг, нейтр...но, в...мпел, операц...я, деф...с, пр...оритет.
Уставте замість крапок прощені літери е або и. Мотивуйте свій вибір.

Мисл...ння, пал...во, рушн...к, п’ят...ро, попередж...ня, вчит...ль, промов...стий, пряд...во, ім....на, утвор...ний, міл...на, дал...на, вірмен...н, росіян...н, новоутор...ний, розсудл...вий, зачин...ний, пал...ця, свекруш...н, озелен...ння, киян...н, криштал...вий, письм...на, сестр...н, вогн...ще, зверн...ння, мар...во, оголош...ння, чуж...на, мислит...ль, козачч...на, кур...во, десят...ро, нагромадж...ний, залиш...ний, звел...чений, вдумл...вий.


Заняття 13
Документація щодо особового складу. Автобіографія
Матеріали заняття

Автобіографія, правила написання. Види автобіографій (розділ 14.1 на веб-сайті).

Зразки автобіографій (розділ 14.2 на веб-сайті).

Правопис і творення складних слів (повторення та узагальнення).

Правопис слів із частинами напів- і пів-.
Вправа 1. Відредагуйте речення з автобіографій. Відредаговані речення запишіть.


  1. Я, Зелений О.М., народився 22.09.1979 р. в м. Умані Черкаської області.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  1. На протязі 1988-96 рр. навчалася у середній школі № 143 м. Кіровограда.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  1. У 1995 р. вступила на спеціальність "менеджмент організації" Київського індустріального технікуму.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  1. У 1999 р. поступила в НПУ імені Драгоманова.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________Вправа 2. Прочитайте документ. З'ясуйте відсутні відомості; відредагуйте текст і запишіть, дотримуючись правил оформлення.
Я, Ареф’єва Лариса Петрівна, народилася в м. Бєлгороді. У 1978 році пішла в перший клас середньої школи № 45 м. Бєлгорода. В зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Нальчика на протязі 1980-1988 рр. навчалася в середній школі " 256 згаданого міста.

У 1988 році поступила в Харківський державний педагогічний університет, який закінчила в 1994 році.

По закінченні вузу призначили вчителем іноземної мови в ліцей № 7 м. Рогачово.

Приймаю активну участь у громадській роботі ліцею.

Одружена.

Маю чоловіка Віктора Олександровича Рєпіна й сина Микола.  • Дайте визначення цього документа.

  • Назвіть його реквізити.

  • Які дві форми має цей документ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________Домашнє завдання

Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс.


Вугле(видобуток), озерно(болотний), здивовано(розгублений), всесвітньо(відомий), червоно(гарячий), вакуум (камера), в'єтнамско(український), сніго(затримання), перекоти(поле), штабс(капітан), тьмяно(жовтий), всесвітньо(історичний), овоче(сховище), м’ясо(молочний), вічно(зелений), світло(рожевий), темно(зелений), одно(денний), блок (схема), видимо(невидимо), корабле(будівник), ячмінно(житній), сніжно(білий), смагляво(лиций), синьо(зелений), легко(крилий), зменшено(пестливий).


Пишуться разом

Пишуться через дефіс

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Вислів Тацита:_____________________________________________________

__________________________________________________________________Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаємо вислів давньоримського історика Тацита.
Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.
(Пів)ночі, (пів)ескадрона, (пів)Миргорода, (пів)Острога, (пів)пляшки, (пів)оберт, (пів)Венери, (пів)овал, (пів)вікна, (пів)Алушти, (пів)автомат.

Ключ. З перших букв, що йдуть за частиною пів-, прочитаєте народне прислів’я.


Пишуться через дефіс

Пишуться разом

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Народне прислів’я:__________________________________________________

__________________________________________________________________


Заняття 15

Документація щодо особового складу. Автобіографія
Матеріали заняття

1. Див. матеріали попереднього заняття.

2. Іменник та правопис закінчень іменників у родовому відмінку однини (розділ 15.3 на веб-сайті).
Вправа 1. Поясніть значення слів займатися, роботи, працювати, навчатися. Введіть їх у словосполучення, використовуючи потрібну форму поданих слів.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________Вправа 2. Визначте документ за поданим формуляром.

А. Адресат, адресант, назва документа, текст, дата, підпис.

Відповідь:_________________________________________________________

Б. Назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, мета складання, досвід роботи, досвід роботи, освіта, контактний телефон.

Відповідь:_________________________________________________________

В. Назва документа, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження, відомості про навчання, трудову та громадську діяльність, склад сім’ї, дата, підпис.

Відповідь:_________________________________________________________
Вправа 3. Виправте помилки в текстах автобіографій.

Я, Тимурова Анастасія Андріївна, народилася 5 травня 1984 року в м. Києві.

У 1991 році пішла в перший клас середньої школи № 300 м. Києва, Після закінчення 11 класів у 2002 році вступила до київського міського педагогічного університету імені Бю Грінченка за спеціальністю "Образотворче мистецтво", де і навчаюсь.

Склад сім’ї:

батько – Тимуров Андрій Павлович, живе окремо;

мати – Тимурова Галина Олександрівна, керівник гуртка "М'яка іграшка" ЦДЮТ Деснянського району м. Києва.


19.12.02 (підпис)

Виправлений варіант:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІІ.

Я, Ягодкіна Олена Олександрівна, народилася 18 березня 1985 року в м. Києві.

У 1991 році пішла у перший клас школи-родини № 252 м. Києва. Потім у 1999 році перейшла у середню школу № 256. Після закінчення 11 класів у 2002 році вступила до Київського Міського Педагогічного університету ім.. Б. Д. Грінченка на педагогічний факультет за спеціальністю "Образотворче мистецтво". Під час навчання у школі була президентом школи, та старостою класу, вела активну участь у громадському житті школи.

Склад сім'ї:

батько – Ягодкін Олександр Миколайович, менеджер;

мати – Ягодкіна Олександра Яківна, лікар у міській лікарні;

сестра – Ягодкіна Марина Олександрівна, актриса.
18 грудня 2002 р. (підпис)

Виправлений варіант:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІІІ.

Я, Семенова Дарина Миколаївна, народилася 17 серпня 1982 року в місті Києві.

У 1989 році пішла в перший клас середньої загально-освітньої школи " 228, у 1991 році перейшла до середньої загально-освітньої школи № 209. Закінчила її у 1991 році. Того ж року поступила до ПТУ № 49, закінчила його у 2001 році. У 2002 році поступила до Київського міського педагогічного університету ім.. Б. Грінченка, де зараз навчаюсь.

Склад сім’ї: мати, Спірна Тетяна Юріївна, тимчасово не працює, розведена, батька, Семенов Миколай Анатольович, відомостей не маю, сестра, Семенова Наталія Миколаївна, навчається у 9 класі середньої загально-освітньої школи № 209.


9.09.2002 рік (підпис)

Виправлений варіант:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання

Поставте іменники в родовому відмінку однини. Поясніть уживання закінчень –а (–я) або –у (–ю)

мільйон...
циферблат...
ключ...
Рим...
берег...
графік...
ставок...
Єнісей...
ентузіазм...
інтер’єр...
мільярд...
квітень...
Ужгород...
футбол...
старт...
керівник...
Поділ...
імпульс...
фініш...
завод...
учасник...
інститут...
землетрус...
десяток...
колектив...
кроп...
лиман...
аналіз...
кисень...
долар...
протокол...
роман...
метрополітен...
розвиток...
тиждень...
Вашингтон...
атом...
інвентар...
туризм...
мир...
ювілей...
витяг... (з, зі) протоколу

киянин...
двигун...
статус...
жанр...
лауреат...
лимон...
листопад...
сектор...
поїзд...
звір...
мороз...
Дунай...
вимір...
памфлет...
ідеалізм...
конфлікт...
іменник...
корінь...
плече
Тернопіль...
Бабин Яр...
синус...
азот...
радіус...
Буг..
грам...
вітер...
кілометр...
Каталог: files -> новини -> ОСТАННІ НОВИНИ
ОСТАННІ НОВИНИ -> Ярослав мудрий
ОСТАННІ НОВИНИ -> З журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах»
ОСТАННІ НОВИНИ -> Міська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка для вчителів української мови та літератури
ОСТАННІ НОВИНИ -> Урок позакласного читання для учнів 6-8 класів на тему: «Магічний двобій Санька-характерника І Гаррі Поттера»
ОСТАННІ НОВИНИ -> Як навчати мови в інформаційному суспільстві українська мова та глобалізація інформаційного середовища
ОСТАННІ НОВИНИ -> До найвищих вершин
ОСТАННІ НОВИНИ -> Грінченківські читання іппо ку імені Бориса Грінченка 7 грудня 2010 року Оксана Євгеніївна Матвійчук
ОСТАННІ НОВИНИ -> Урок-екскурсія Т. Г. Шевченко-художник І Києво-Печерська лавра
ОСТАННІ НОВИНИ -> Пантелеймон Куліш
ОСТАННІ НОВИНИ -> Народився лютого 1897 року в Архангороді. Народився лютого 1897 року в Архангороді


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconДля 3-го класу Підготувала вчитель музичного мистецтва кзш №120 Кочережко Ольга Миколаївна
Для полегшення роботи вчителя, ефективної організації часу на уроці музики, створено цей зошит для учнів 3-го класу класу чотирирічної...
О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconОрієнтовні плани-конспекти уроків для 5 класу з факультативного курсу «Біблійна історія та християнська етика» Дніпропетровськ, 2013
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Лист іітзо мон укра
О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconЗавдання для дистанційного навчання для учнів 8-го класу Алгебра §6, №170, 174, 179 (с. 45-48) Геометрія
Опрацювати §14 с70-74, оформити в зошит геохронологічну таблицю (мал на ст )
О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconРозробки занять з курсу за вибором для 4 класу Чемерівці 2010р Заняття №1 Тема. Вірш. Мета
Розвивати усне мовлення школярів, пам'ять, навички виразного читання поетичних творів; збагачувати словниковий запас; виховувати...
О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconТема політичні наслідки Другої світової війни для України
Плани семінарських занять з курсу «Політична історія України» для студентів 4 курсу факультету журналістики
О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconЧи знаєш ти казки? Творчі завдання із зарубіжної літератури для учнів 5 класу
Він дає змогу дітям глибше усвідомити навчальний матеріал. Завдання вчителя не лише навчати, а й пробудити у дітей емоційне задоволення,...
О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconЗавдання для 9 класу для самоопрацювання на період припинення занять. Англійська мова

О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconЗавдання для 11 класу для самоопрацювання на період припинення занять. Англійська мова

О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» iconМетодично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу
Давня українська література: Методично-хрестоматійний посібник з практичних занять до курсу „Історія української літератури Х-XVIII...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка