О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестрСторінка1/25
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

О.П.ГЛАЗОВА


РІДНА МОВА

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

9 клас

Другий семестр

2003, 2008ЗМІСТ


ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту (тема, підтеми, головна думка тексту)

142

Зв’язність тексту. Актуальне членування речення: “дане” і “нове”. Типи мовлення

145

Актуальне членування речення: “дане” і “нове”. Аналіз тексту на основі текстологічних знань

152

Зв’язне мовлення. Усний стислий переказ тексту художнього стилю


155

Структурна організація (будова) тексту. Поняття про складне синтаксичне ціле. Мікротема ССЦ

157

Способи зв’язку речень у системі ССЦ. Будова ССЦ

160

ССЦ і абзац. Інтонація ССЦ

164

Тематичне тестування (тема: Лінгвістика тексту)

166

Зв’язне мовлення. Твір-оповідання на самостійно обрану тему


170

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

В 5-9 КЛАСАХ

Звуки мови і знаки письма, їх співвідношення. Вимова голосних і приголосних звуків у словах. Типи орфограм

172

Уживання м’якого знака і апострофа

175

Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням

179

Зв’язне мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія


185

Значущі частини слова. Основні способи словотвору. Орфограми в префіксах і суфіксах

187

Частини мови в українській мові

192

Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників. Правопис числівників і займенників

196

Дієслово і його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник). Правопис особових закінчень дієслів

200

Н, НН у різних частинах мови. НЕ з різними частинами мови

205

Зв’язне мовлення. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю


211

Написання слів через дефіс. Правопис службових слів. Контрольне аудіювання

213

Словосполучення. Речення, його граматична основа. Види речень. Члени речення (головні й другорядні, однорідні, відокремлені). Звертання, вставні слова (словосполучення, речення)

220

Види складних речень. Способи передачі чужої мови. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

224

Зв’язне мовлення. Контрольний твір-роздум у публіцистичному стилі на морально-етичну тему


230

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки


235

Тематичне тестування ( тема: Узагальнення й систематизація

вивченого в 5-9 класах). Аналіз контрольного диктанту240

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ


Урок № 54

Тема: Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту (тема, підтеми, головна думка тексту).

Мета: поінформувати про предмет вивчення лінгвістики тексту, поглибити знання про таку важливу ознаку тексту, як його змістова цілісність, забезпечувана передаваною в ньому фактуальною (фактичним матеріалом) і концептуальною (виявом авторської установки, задумом) інформацією; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Пояснення вчителя.
Лінгвістика тексту – галузь науки про мову, що почала активно розвиватися з 70-х років минулого століття. Основним поняттям лінгвістики тексту є текст, а предметом вивчення – зміст і структура (будова) тексту. Завдання лінгвістики тексту – виявити й дослідити загальні закономірності побудови тексту.

Єдиного визначення поняття тексту в сучасній науковій літературі не існує. Найпоширенішим є визначення тексту як групи речень, обєднаних спільним змістом, головною думкою та граматично. Отже, на думку більшості мовознавців, текст має складатися хоча б із двох речень. Іншими науковцями висловлюється така думка: текст цілком може утворюватися з одного речення. Прикладом текстів, що складаються з одного речення, можуть бути лозунги (Слава Україні!), заклики (Люби, оберігай казковий рідний край!), прислів’я (Свій гнів запирай у хлів), загадки (Хоч і плавати мастак, а не риба і не рак (Жаба), коломийки (Ой дивіться, добрі люди, як Андрій хворіє: на роботі – замерзає, коло миски – пріє), крилаті вислови, афоризми (Прийшов, побачив, переміг), вірші-мініатюри2 (Ховрах-мислитель думав у норі: нащо те сонце крутиться вгорі? (В.Симоненко).

Текст обов’язково висвітлює певну тему. Для того, щоб зміст тексту було викладено зв’язно, послідовно, повно, автор тексту виділяє складові частини загальної теми – підтеми й мікротеми. Таким чином, зміст загальної теми тексту вичерпується сукупністю змісту мікротем.

До визначення теми тексту дев’ятикласники вдаються досить часто, наприклад, у процесі підготовки до роботи над переказом. Підтеми тексту визначають у процесі складання простого плану тексту (чітко сформульовані підтеми відповідають пунктам простого плану), підтеми й мікротеми – у процесі роботи над побудовою складного плану тексту (мікротеми є підпунктами складного плану).

Проте суть тексту не вичерпується лише його темою. Важливим є не лише те, ЩО висвітлює текст, а те, ЯК це в ньому висвітлено, адже автор обов’язково виявляє власне ставлення до передаваної в тексті інформації. Комунікативну мету тексту (навіщо створено текст: схвалити, засудити, ствердити, заперечити, закликати, спонукати, застерегти тощо) у навчальній практиці прийнято називати головною думкою тексту.

Якщо висловлювання не є тематично цілісним (підтеми й мікротеми не є частинами загальної теми), не об’єднане головною думкою, воно не є текстом.

Крім тематичної (змістової) цілісності, визначають такі ознаки тексту: зв’язність, певна послідовність речень, використання мовних засобів зв’язку між реченнями, завершеність.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с.215 – Текст і його основні ознаки).
ІІІ. Виконання вправ на закріплення.
*Прочитати (прослухати) текст, визначити його тему й головну думку. З чим співвідносний заголовок – з темою чи з головною думкою тексту? Пояснити, що забезпечує змістову цілісність тексту та яким чином виявляється авторська установка (задум, намір). Сформулювати визначення тексту.

Енеїда” Миколи Лисенка


В основу опери Миколи Лисенка “Енеїда” покладено епізоди з поеми Івана Котляревського. Звісно, античний сюжет узято не для того, щоб відійти від проблем сучасності. Якби це було так, Лисенко, певно, звернувся б до “Енеїди” Вергілія. Травестійна ж поема Котляревського давала змогу висловити ставлення до самодержавства.

За задумом автора лібрето Михайла Старицького сюжетним стрижнем мав стати роман Енея з царицею Дідоною. Та композитор переніс центр уваги на Олімп, що давало можливість відтворити картину життя суспільства. Сцени життя богів-олімпійців – талановита карикатура на представників влади: увесь свій час боги проводять у самовихвалянні, дріб’язкових сварках і гультяйстві.


У образах Енея і троянців втілені живі люди з їхніми переживаннями, у образах олімпійців показано ватагу п’яниць, ледарів і підлабузників. У зв’язку з цим музична мова опери має два плани. Там, де йдеться про троянців, вона наповнена українською пісенністю. Там, де діють олімпійці, музика набуває опереткового забарвлення.

В історії розвитку української опери Лисенкова “Енеїда” залишається рідкісним зразком політичної сатири.

За Л.Архімович, М.Гордійчуком.

* Пояснювальний диктант. Визначити тему і головну думку записаного тексту. Дібрати два варіанти заголовка: співвідносний з темою та співвідносний з головною думкою тексту. Визначивши й сформулювавши підтеми тексту, колективно скласти й записати його простий план. Пояснити, в чому полягає різниця між підтемою й мікротемою тексту.
За півроку до смерті Тараса Шевченка йому було надано звання академіка гравюри. Тоді ж було влаштовано виставку творів митців, відзначених високими званнями. Шевченко виставив автопортрет, намальований олійними фарбами.

Митець зобразив себе в смушевій шапці, вишиваній сорочці, з сергою у вусі. Було створено образ лицаря, гетьмана України чи кошового Запорозької Січі, духовного провідника народу. Певно, це був протест проти самодержавства, яке ламало, але не зламало Кобзаря.

Працюючи над автопортретом, Шевченко не дбав про збереження подібності, і якби він не вніс твір до каталога виставки як автопортрет, його б за такий не сприйняли. Мету художник поставив значнішу – втілити в образі українця нескорений дух народу. Мистецька вартість твору полягала в підкресленні незборимості нації.

Художник не збирався продавати портрет, проте несподівано для автора його купили за високу ціну. Отже, після виставки в Шевченка з’явилися гроші. Усе до копійки він віддав на видання “Букваря” для недільних шкіл (За Я.Гояном; 142 сл.).

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconТелебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми
Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми «Мистецтво». (Телебачення. Кіно. Музика) до підручника А. М. Несвіт (Підручник...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення
Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconРідна мова Зошит для контрольного оцінювання 9 клас Упорядник: Н. Синіцька Синіцька Н. С. Рідна мова
М. Вох, вчитель української мови та літератури Зіньківського нвк, «Вчитель – методист»
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconУроків /Т. В. Абросимова, О. В. Абросимова. Х.: Ранок-Веста, 2002. 222 с. Сер. "На допомогу вчителю"
Абросимова, Т. В. Німецька мова: 6 кл.: Плани-конспекти уроків /Т. В. Абросимова, О. В. Абросимова. – Х.: Ранок-Веста, 2002. – 222...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconКонспекти уроків музичне мистецтво 5 клас І семестр за новою навчальною програмою
Мета: ознайомити дітей з тим, як виникла музика. Розвивати естетичні смаки дітей, прививати їм любов до слухання музики, вміння аналізувати...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр icon"Центри різноманітності та походження культурних рослин"
Розділ Плани-конспекти уроків біології з використанням матеріалу про вітчихняних вчених-біологів
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр icon11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. 
Підручник.  Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Українська мова: Підруч для 11 класу загальноосвіт навч закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов;...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconОрієнтовні плани-конспекти уроків для 5 класу з факультативного курсу «Біблійна історія та християнська етика» Дніпропетровськ, 2013
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Лист іітзо мон укра
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconПлани-конспекти розробок модульних уроків з історії України в 11-му класі до розділу: ”Післявоєнна відбудова й розвиток України в 1945-на початку 1953 рр
Значення періоду відбудови для подальшого розвитку України в другій половині ХХ ст


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка