О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестрСторінка8/25
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Урок № 62


Тематичне тестування (тема: Лінгвістика тексту)

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань про текст і його основні ознаки, про ССЦ як проміжну ланку між текстом і реченням, особливості будови тексту і ССЦ та способів зв’язку речень у системі ССЦ, співвіднесеність ССЦ і абзаців; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, удосконалювати вміння й навички застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи.

Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку
І. Повідомлення мети уроку і способів проведення перевірки.
ІІ. Проведення тематичного тестування.
* Інструктаж щодо виконання й оцінювання тестових завдань.
* Виконання дев’ятикласниками тестових завдань.
* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).
ІІІ. Підведення підсумків уроку.
ІV. Домашнє завдання. Зробити лінгвістичний аналіз тексту, поданого у вправі 234 або 255 (усно).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ (зразки)
І варіант
1. Основним поняттям лінгвістики тексту є

а) слово;

б) речення;

в) ССЦ;


г) текст.

2. Текст - цеа) висловлювання, яке складається з кількох речень (іноді з одного) і має змістову й структурну завершеність;

б) сукупність мовних засобів, що використовується мовцем за певних умов спілкування;

в) сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці;

г) розмова двох або більше осіб.

3. Комунікативна мета тексту (те, заради чого його створено) - це

а) тема тексту;б) головна думка тексту;

в) підтема тексту;

г) мікротема тексту.

4. Тема тексту - цеа) те, про що в ньому йдеться, його зміст;

б) комунікативна мета висловлювання (те, заради чого створено текст);

в) частина тексту, що містить його головну думку;

г) сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті.

5. Абзац – це

а) стійке сполучення слів, яке за значенням відповідає одному слову;б) фрагмент тексту від нового до нового рядка або до кінця тексту;

в) стисло й чітко сформульована підтема тексту;

г) уривок тексту, який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або виразу, що входять до його складу.

6. Типи мовлення є такі:

а) науковий, художній, діловий, публіцистичний;

б) оповідання, новела, повість, нарис;в) розповідь, опис, роздум (міркування);

г) замітка, репортаж, інтерв’ю, стаття.

7. Проміжною ланкою між текстом і реченням є

а) слово;

б) словосполучення;

в) ССЦ;

г) абзац.

8. З погляду актуального членування в реченні можна виділити:

а) підмет і присудок;

б) групу підмета і групу присудка;

в) головні і другорядні члени речення;г) “дане” і “нове”.

9. Для зв’язку речень у тексті служитьа) “дане”;

б) “нове”;

в) граматична основа речення;

г) другорядні члени речення.

10. Містить у собі основне повідомлення, виділяючись логічним наголосом,

а) “дане”;б) “нове”;

в) один з другорядних членів речення;

г) один з головних членів речення.

11. Якщо “даним” наступного речення стає “нове” речення попереднього, йдеться про

а) паралельний зв’язок між реченнями;

б) послідовний зв’язок між реченнями;

в) перспективний зв’язок;

г) дистантний зв’язок.

12. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) - це

а) сукупність загальноприйнятих правил, яких дотримують в процесі спілкування мовці;

б) група речень, об’єднаних тісним змістовим і граматичним зв’язком, що забезпечують більш повний у порівнянні з реченням розвиток думки;

в) мовлення, обов’язково зафіксоване на папері і розраховане на зорове сприйняття;

г) основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему завершену думку.

ІІ варіант

1. Текст - це

а) словесна конструкція, що є формою вияву думки у вигляді зв’язків між членами речення;

б) висловлювання, що складається з кількох (іноді з одного) речень, має змістову й структурну завершеність;

в) відрізок мовлення, обмежений двома тривалими паузами;

г) особлива безсполучникова структура, що складається зі слів автора і власне прямої мови.

Скласти й записати невеликий (4-5 речень) текст на тему “Різдвяні канікули”.

2. Типи мовлення є такі:

а) проза і поезія;

б) монолог і діалог;

в) розповідь, опис, роздум;

г) казка, оповідання, повість.

Скласти й записати невелике (обсяг 3-4 речення) висловлювання розповідного характеру на тему “Робочий день сучасного школяра”.

3. У реченнях опису предмета “дане” і “нове” - цеа) назва предмета і назва його ознаки;

б) назва особи, що виконує дію, та назва дії;

в) назва місця розташування та назва предмета;

г) назва предмета і оцінка.

Скласти й записати діловий або науковий опис (обсяг – 3-4 речення) будь-якого шкільного приладдя (пенала, зошита, олівця).

4. Мета художнього опису предмета -

а) забезпечити точність інформації про розмір, форму, вагу, колір предмета тощо;

б) скласти аргументовану оцінку предмета;в) створити образ предмета, підкресливши в ньому найхарактерніше;

г) дати уявлення про призначення предмета.

Скласти й записати художній опис того ж шкільного приладдя (обсяг – 3-4 речення).

5. По праву руч від вас збігає вниз шлях, вється поміж деревами. По ліву – яри, непролазні хащі, а прямо перед вашими очима розіслалася долина. Над річкою - село з білими хатками та вишневими садками. (За Панасом Мирним). Цей уривок є таким різновидом опису:

а) портрет;

б) пейзаж;

в) інтер’єр;

г) опис місцевості.

Скласти й записати 2-3 речення опису зимової природи (пейзажу).

6. Олесь не повірив своїм очам: по городі спокійнісінько походжав здоровенний вепр. Він визбирував картоплю, що залишилася після копання. Величезний, вуха – ніби лопухи, ікла, як дві шаблі, з рила стирчать, щетина – наче дріт. Вепр пирхнув, прочистив забиті землею ніздрі і рушив у напрямку лісу. (За Б.Комаром.) У поданому уривку поєднано такі типи мовлення:

а) розповідь і опис;

б) розповідь і роздум;

в) розповідь, опис і роздум;

г) розповідь, опис та оцінка предмета.

Скласти й записати висловлювання (обсяг 3-4 речення), поєднавши в ньому розповідь і опис.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Схожі:

О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconТелебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми
Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми «Мистецтво». (Телебачення. Кіно. Музика) до підручника А. М. Несвіт (Підручник...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення
Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconРідна мова Зошит для контрольного оцінювання 9 клас Упорядник: Н. Синіцька Синіцька Н. С. Рідна мова
М. Вох, вчитель української мови та літератури Зіньківського нвк, «Вчитель – методист»
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconУроків /Т. В. Абросимова, О. В. Абросимова. Х.: Ранок-Веста, 2002. 222 с. Сер. "На допомогу вчителю"
Абросимова, Т. В. Німецька мова: 6 кл.: Плани-конспекти уроків /Т. В. Абросимова, О. В. Абросимова. – Х.: Ранок-Веста, 2002. – 222...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconКонспекти уроків музичне мистецтво 5 клас І семестр за новою навчальною програмою
Мета: ознайомити дітей з тим, як виникла музика. Розвивати естетичні смаки дітей, прививати їм любов до слухання музики, вміння аналізувати...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр icon"Центри різноманітності та походження культурних рослин"
Розділ Плани-конспекти уроків біології з використанням матеріалу про вітчихняних вчених-біологів
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр icon11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. 
Підручник.  Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Українська мова: Підруч для 11 класу загальноосвіт навч закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов;...
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconОрієнтовні плани-конспекти уроків для 5 класу з факультативного курсу «Біблійна історія та християнська етика» Дніпропетровськ, 2013
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Лист іітзо мон укра
О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр iconПлани-конспекти розробок модульних уроків з історії України в 11-му класі до розділу: ”Післявоєнна відбудова й розвиток України в 1945-на початку 1953 рр
Значення періоду відбудови для подальшого розвитку України в другій половині ХХ ст


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка