ОбдарованимиСкачати 100,08 Kb.
Дата конвертації22.03.2018
Розмір100,08 Kb.
ТипПлан роботи

План роботи

з обдарованими дітьми

з української мови та літературиЗміст роботи

Прізвище, ім’я учня

Клас

Відмітка про виконання

1.

Систематична підготовка до участі в олімпіаді, творчих конкурсах

Шевченко Д., Савченко К., Шевцова Є., Кузьміна Є.


6, 8,

10

2.

Мобілізація пізнавальної діяльності учнів на різних етапах уроку:

  • створення проблемних ситуацій;

  • навчальна дискусія;

  • робота в групах;

  • завдання пошукового характеру.

Шевцова Є., Кузьміна Є. , Шевченко Д., Савченко К.


6, 8,

10

3.

Диференціація домашнього завдання творчого, пошукового, дослідницького характеру

Шевченко Д. , Савченко К. , Шевцова Є. , Кузьміна Є.

6, 8,

10

4.

Активне залучення учнів до участі у проведенні предметного тижня, Шевченківських днів

Шевченко Д. , Савченко К. , Шевцова Є., Кузьміна Є.

6, 8,

10

5.

Додаткова індивідуальна робота з української мови за посібником І.Ющука «Практикум з української мови»

Шевцова є., Кузьміна Є.

8,

10

6.

Підготовка учнів до ЗНО на додаткових заняттях
10
7.

Виконання учнями тестів ЗНО у режимі онлайн
10
8.

Корекція орфографічної та пунктуаційної грамотності.

Шевцова Є., Кузьміна Є. , Савченко К.

6, 8, 10
9.

Створення мультимедійних презентацій.

Використання інтерактивних технологій у підготовці домашнього завдання.Шевцова Є. , Кузьміна Є.

8,

10

10.

Виразне читання художніх творів.

Шевченко Д., Каландарбеко-ва А ., Корнієнко Ю.

6, 8
11.

Робота над соціальним проектом «Я розмовляю українською»
10МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо організації роботи з обдарованими дітьми
з української мови і літератури
МЕТА: виявити й допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, створити сприятливі умови для розвитку здібностей, підвищити соціальний статус обдарованої молоді.
ЗАВДАННЯ: залучення учнів до інтелектуальних конкурсів з української мови і літератури.

Учні школи є учасниками, переможцями шкільних, районних, обласних олімпіад, Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості.

Існують різні підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей.
Індивідуально-особистісний
Базується на тому, що необхідно враховувати не лише індивідуальність учня, а й усю систему стосунків особистості з оточенням; оцінювати вплив цих стосунків на психіку дитини та її індивідуальні можливості.

Обов'язкові елементи цього підходу:

• вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;

• індивідуалізація процесу навчання, яка б відштовхувалася від досягнутого рівня й зберігалася протягом усього процесу навчання.

Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, які за змістом мають бути оптимальним навантаженням для дитини й формувати в неї раціональні вміння розумової праці.
Дидактичний
Найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, які вже притаманні певній особистості, нібито раз і назавжди сформовані.

Завдання ж учителя — створити таку навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність конкретної дитини .

Бажано, щоб ці діти навчалися за спеціальними навчальними індивідуальними програмами або в спеціальних навчальних закладах.
Як радять учені, основними вимогами залучення учнів до навчання на підставі прискорення мають бути:

• зацікавленість учня в прискоренні, підвищенні здібності в окремій сфері;

• достатня зрілість у соціально-емоційному плані;

• згода батьків тощо.

Прискорення навчання пов'язане зі змінами швидкості навчання, а не його змісту.
Друга стратегія — стратегія збагачення, дає дитині змогу в середовищі своїх однолітків розвивати інтелектуальні здібності на відповідному рівні. Основними напрямами стратегії збагачення є:

• розширення знань про навколишній світ;

• розвиток творчого мислення;

• зростання знань у конкретній галузі тощо.

Форми навчання обдарованих дітей:

1. Спеціальні класи.

2. Спецкурси та факультативи.

3. Позашкільні гуртки та об'єднання тощо.

У процесі вирішення означених завдань доцільно враховувати основні особливості вікової обдарованості дітей.

Робота з цією категорією дітей потребує створення певних дидактичних умов, які включають:

• своєчасну діагностику;

• відповідне здібностям програмне забезпечення;

• розробку системи творчих завдань;

• визначення витрат часу на опанування навчальною програмою певного предмета;

• спонукально-творчу діяльність учителя.

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності.

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання обдарованих учнів мають переважати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Учителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Робота з обдарованими дітьми відбувається за спеціальними програмами, які акцентують увагу на певних сильних сторонах особистості (посилююча модель), або на слабких (коригуюча модель), посилюють сильні сторони, щоб компенсувати слабкі (компенсуюча модель).

Вибір форми навчання залежить від можливостей викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дітей, стимулювати їх когнітивні (лат. cognitio — знання, пізнання) здібності, індивідуальні особливості кожної дитини.

Однією з форм роботи з обдарованими учнями є підготовка їх до предметних олімпіад, конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Робота вчителя з обдарованими учнями не повинна носити хаотичний, епізодичний характер, а має бути системною, неперервною, спланованою на перспективу.
Доолімпіадний період:

Цей період починається на початку навчального року. Протягом цього часу передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також позашкільні форми занять (гуртки, заняття окремих груп тощо).


Підготовка включає:

Вирівнювальні підготовчі заняття щодо повторення задач минулого олімпіадного сезону, уведення в групу олімпіадників нових учнів. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми. Обов’язковою є також робота в групах.

Розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад.

Проведення занять у формі «мініолімпіад» для поступового психологічного налаштування учнів.


І етап олімпіади:

Шкільні олімпіади. Проводяться в навчальних закладах вчителями української мови і літератури.


Особливості проведення:

Участь беруть усі охочі.

Підбір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати завдання 3-х рівнів:

нескладні завдання репродуктивного характеру, які може розв’язати більшість учасників;

завдання, які потребують творчого підходу до розв’язання;

завдання, рівень яких відповідає ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.

Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу.

Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, повинні враховувати той матеріал, що був засвоєний на момент проведення даної олімпіади за навчальною програмою, однак, складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати програмний матеріал до більш складних завдань.


ІІ етап олімпіади:

Районна олімпіада. Для того, щоб учасники ІІ етапу олімпіади, до яких відносяться й учителі, були в максимально однакових підготовчих умовах, рекомендується попередньо провести такі заходи:

семінари-практикуми для вчителів щодо ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІ етапу та рівнем складності завдань;

заочну олімпіаду, що проходить у декілька етапів та передбачає ознайомлення учнів з авторськими розв’язками запропонованих завдань.


ІІІ етап олімпіади:

Обласна олімпіада. Цьому етапу олімпіади можуть передувати такі заходи:

семінари-практикуми для вчителів-тренерів міських команд для ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІІ етапу та рівнем складності завдань;

участь вчителів у курсах з розв’язування завдань олімпіадного рівня.


Рекомендації:
1. Учителям української мови і літератури в роботі з обдарованими учнями:

застосовувати проблемний метод у навчанні;

проводити самостійні роботи творчого характеру;

застосовувати індивідуальний підхід у навчанні;

проваджувати розвивальні творчі ігри;

розв’язувати творчі завдання.


Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів:

це підготовка й участь школярів в олімпіадах і конкурсах з української мови і літератури;

дослідницька робота в МАН;

участь у гуртках, факультативах;

участь в інтелектуальних іграх;

робота над проектом;

участь у науково-практичних конференціях;

участь в Інтернет-олімпіадах.


Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.

Алгоритм роботи вчителя


з обдарованою дитиною (українська література)
1. План роботи.

2. Опрацювання критичного матеріалу:

вивчення біографії письменника;

складання хронологічної таблиці життєвого і творчого шляху письменника;

> добирання цікавого матеріалу, фактів;

> написання реферату.

3. Вивчення творчості письменника:

ознайомлення з текстовим матеріалом;

аналіз прочитаного твору;

порівняльна характеристика образів героїв твору;

виписування цитат до образів;

аналіз використаних описів у творі;

складання плану твору;

аналіз художніх засобів, використаних у творі.

4. Ознайомлення з іншими творами письменника (читання, аналіз).

5. Виконання творчих завдань:

> складання кросвордів до творчості письменника;

> складання кросвордів до вивчених творів;

створення презентації життєвого і творчого шляху

письменника;

створення презентації творів письменника;

складання словничка невідомих слів до твору;

складання питань до художнього твору, до вірша;

складання тестів для перевірки знань з біографії

письменника, змісту твору.

6. Опрацювання матеріалу з теорії літератури.

7. Виконання практичних завдань з теорії літератури (наведення

прикладів з різних творів).

8.Написання твору за творчістю вивченого письменника.

9. Захист творчої роботи.


Алгоритм
роботи вчителя з обдарованою дитиною (українська мова)


1. Самоосвіта вчителя.

2. Детальне вивчення програми.

3. Складання плану роботи з обдарованою дитиною.

4. Вивчення недоліків у навчанні.

5. Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу.

6. Виконання практичних завдань за вивченим матеріалом.

7. Самостійне опрацювання додаткових джерел.

8. Виконання творчих завдань:

складання ребусів;

складання кросвордів;

складання цікавих завдань;

складання тестових завдань.

9. Виконання завдань з розвитку мовлення:

написання лінгвістичних казок;

написання творів різних типів;

складання творчих завдань з розвитку мовлення;

складання діалогів.

10. Створення презентації з теми.

11. Аналіз виконаної роботи (самоосвітньої діяльності), усунення помилок,

наведення власних прикладів.12. Контрольна робота за темою.

13. Аналіз контрольної роботи.
Каталог: 2017
2017 -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Імені тараса шевченка
2017 -> Цікаві факти про книги
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Математичні цікавинки


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Обдарованими iconПлан роботи з обдарованими учнями старокривинського нвк на 2016-2017 навчальний рік
Оновлення портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення обдарованих учнів та надання їм необхідної підтримки
Обдарованими iconРобота соціального педагога з обдарованими дітьми та молоддю
Мета: Ознайомлення з основними напрямками роботи соціального педагога з обдарованими дітьми
Обдарованими iconОбдарованість це виняток чи закономірність?
В даному випадку важливим є той факт, що у деяких дітей І, відповідно, дорослих рівень здібностей значно відрізняється від середнього....
Обдарованими iconВиховна робота з обдарованими дітьми з досвіду роботи Спаська Таїсія Іванівна Харків зміст
Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей міліції» Харківської обласної ради
Обдарованими iconТа результати роботи з обдарованими дітьми в навчально-виховних закладах м. Хуста
Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
Обдарованими iconУправління освіти Шосткинської міської ради методичний кабінет зміст : До уваги педагогів
Аналіз участі школярів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та рекомендації педагогам щодо роботи з обдарованими...
Обдарованими iconШевчук А. В. Робота з обдарованими учнями на уроках української мови
...
Обдарованими iconУправління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю Методичний порадник Первомайськ-2014 зміст
Нормативно-правове забезпечення щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю
Обдарованими iconЗа матеріалами семінару Рівне – 2013
Система роботи позашкільного навчального закладу з обдарованими дітьми (за матеріалами семінару) / упоряд. Н. Ю. Давидюк, А. І. Намчук;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка