Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії УкраїниСторінка43/50
Дата конвертації09.04.2017
Розмір9,96 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50


Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? (Ксерокопія) // Суспільно–політична бібліотека. — Сучасність, 1968. — Ч. 2 (21).

Дипломатическая переписка английских послов и посланников при русском дворе // Сборник императорского русского исторического общества. — СПб., 1884. — т. 50.Дністрянський М. Кордони України. Територіально–адміністративний устрій. — Львів, 1992.

Довгим В. Тріодь: руська чи русская? // Космос древньої України. — K., 1992.

Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник (1941–1956). — K., 1995.

Документы внешней политики СССР. — М., 1957. — т. 1.Донцов Д. Фавст проти Драгоманова // Наша доба і література. — Львів, 1936.

Доповідна записка Російської академії наук про скасування обмежень українського друкованого слова // Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / Уклад. П. Тимошенко. — K., 1961. — ч. II.Достоевский Ф. Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать // Полное собрание сочинений. — Изд. 3–є. — М., 1888. — т. 11: Дневник писателя за 1877 г.

Драгоманов М. Внутреннее рабство и война за освобождение. — Женева, 1877.

Драгоманов К Обаятельность энергии // Собрание политических сочинений: В 2–х т. — Париж, 1906. — т. 2.

Драгоманов Н. Историческая Польша и Великорусская Демократия. — К., 1917.

Драгоманов М. Вибрані твори. — Прага, 1937. — т. 1.

Драгоманов М. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654–1876). — K., 1992.

Драч І. Відкритий лист Президентові України Л. Кравчуку; Голові Верховної Ради України І. Плющу; Прем’єр–міністру України Л. Кучмі // Народна газета. — 1993. — ч. 28.

Драч І. Важкі уроки українства // Сучасність. — 1993. — ч. 11. — с. 97.

Драч І. Злагода без Руху — це застій та стагнація. Слово на Форумі демократичних сил 19 березня в Палаці «Україна» // Народна газета. — 1999. — № 17(400). — Спецвипуск.

Дробот І., Кучер В., Слюсаренко А., Чернега П. Український народ у Другій світовій війні: Навч. посібник. — K., 1998.

Дрозд В. Білий кінь Шептало: Оповідання. — K., 1969.

Дубровин Н. История Крымской войны и обороны Севастополя: В 3–х т. — СПб., 1900. — т. II.

Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. — М., 1997.

Если нация не понимает ценности государства, она опасно больна // Комсомольская правда. — 1992. — 14.01.Єжелов Г. Перед ким завинила істина? // Літературна Україна. — 1999. — 15.04.

Єремєєв І. Операції «Агенда» та «Енормоуз» // Військо України. — 1999. — Ч. 11–12. — с. 32–34.

Ефимов Л. Пули для них приготовили задолго до ареста // Зеркало недел и. — 1997. — 27.06.

Єфремов С. Щоденники: 1923–1929. — К., 1997.

Животко А. Українське питання в поглядах російської суспільної думки // Бібліотека нашої культури. — Варшава — Прага, 1936.

Жуйкова М. Чи потрібна українцям «русскоязычная» мова? // Кримська світлиця. — 1998. — 22.05.

Жуков Г. Воспоминания и размышления. — М., 1971.

Жуков Г. Из неопубликованных воспоминаний // Коммунист. — 1988. — №14. — с. 87–101

Жуковская Л. Реймсское евангелие. — М., 1976.

Жуковский В. Жуков и Украина // Ветеран України. — 1996. — 27.11.

Завгородний А. Кубанская ветвь нашего народа // Наша Республика. — 1993. — 14.05.

Загребельний П. «Мова — сонячна вісь...» // Кримська світлиця. — 1999. — 27.08.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.

Залізняк Л. Україна в Російській імперії. — К., 1994.

Залізняк Л. Походження українського народу. — К., 1996.

Залізняк Л. Якого ми кореня // Вечірній Київ. — 1996. — 16, 20 лютого.

Залізняк Л. Від склавинів до українців. — К., 1997.

Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність // Пам’ять століть. — 1998. — ч. 6. — с. 2–15.

Залізняк Л. Проблеми україно ге нези: від застарілого М. Грушевського до модерного В. Пироженка // Пам’ять століть. — 1999. — ч. 3. — ч. 149–156.

Залізняк Л. Якщо росіяни лехіти, то чи була давньоруська народність? // Наукові записки НаУКМА. — К., 2000. — с. 55–60.

Запевалов В. Гитлер лишь опередил Сталина? Два мнения двух видных немецких историков о прошлом // Наша Республика. — 1995. — 20.01 (передрук із «Литературной газеты», Москва).

Записки Петра Дмитриевича Селецкого // Киевская старина. — 1884. — Август. — т. IX. — с. 609–626.Зарубин А., Зарубин В. Красный террор в Крыму: Концепция // Крым и Россия: неразрывные исторические судьбы и культура (Материалы респ. научно–обществ. конф.). — Симферополь, 1994.

Заставний Ф. Українські етнічні землі. — Львів, 1993.

Затонський В. Національна проблема на Україні (Доповідь на пленумі ЦКЛКСМУ, червень, 1926). — Харків, 1926.

Затулін К. Кримське питання і політика Росії // Вісті з України. — 1995. — 8–14.12.

Захарченко В. ...Навіть імені нашого не лишать // Літературна Україна. — 1996. — 04.01.

Заява Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини //Літературна Україна. — 2000. — 24.02.Зикич П. Українська Православна Церква та її історичний шлях до незалежності // Світ про Україну. — 1993. — 9.06.

Зінченко Ю. Шовіністична суть кримськотатарської трагедії // Державність. — 1994. — ч. 1–2. — с. 54–55

Зленко Г. Сатанинський україноненависник, або Про що міркуєш, прошкуючи вулицею Бєлінського // Кримська світлиця. — 1998. — 6.02.

Змієнко С. Святі могили козацькі: Сторінки історії// ЧАС/ТІМЕ. 1996. 14.06.

Золотов П., Исаев С. Боеготовы были. Историко–статистическое исследование количественно–качественного состояния танкового парка Красной Армии накануне Великой Отечественной войны // Военно–исторический журнал. — 1993. — № 11. — с. 75–77.

Зонин А. Жизнь адмирала Нахимова. — Ленинград, 1987.

З політбюрівського вертепу: Сторінками книги Петра Шелеста «...Да несудимы будете» //Літературна Україна. — 1996. — 28.03.

...3 порога смерті... Письменники України — жертви сталінських репресій. — К., 1991. — Вип. 1.

Зубов А. Украина: опыт самообретенья // Октябрь. — 1993. — 4.9.

Игумен Иннокентий (Павлов). Украинская православная церковь в прошлом и настоящем: Боль раскола // Независимая газета. — 1993. — 08.04.

Известия византийских писателей о Северном Причерноморье. — М. — Л., 1934.

Из резолюции собрания гарнизона Кронштадта (1 марта 1921 г.) // Хрестоматия отечественной истории (1914–1945 гг.) / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. — М., 1996.

Ильин В. Политология: Учебник для студентов вузов. — М., 1999.

Ильченко О. Не плач, но гнев // Всеукраинские ведомости. 1995. 15.11.

История Великой Отечественной войны Советского Союза: 1941–1945: В 6–ти т. — М., 1961. — т. 2.

Исторія Малороссіи Николая Маркевича. — М., 1842. — т. 1.

История ничему не научила // Труд. — 1996. — 25.10.

История Петра Великого: Для юношества / Сост. С. Чистяковой по Голикову, Устрялову и Соловьеву. — М., 1994.

История СССР с древнейших времен до наших дней: В двух сериях в 12–ти т. / Рыбаков Б. А., гл. ред. — М., 1966. — т. I.

Истрин В. Редакция Толковой Палеи. — СПб., 1907. — т. I –V.

Іван Дзюба: «Культура — це самовідтворення нації в часі та просторі» // Літературна Україна. — 2000. — 13.04.

Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. — К., 1996.

Ігнатович Е. УКРАЇНА — TERRA INCOGNITA. — К., 1992.

Ільїна Е. Читаючи «Велесову книгу» //Літературна Україна. — 1990. — 27.09.

Імперська Росія // Українське Слово. — 1996. — 25.04 (передрук із «Нью–Йорк тайме»).Ісаєвич Я. Походження українців: історіографічні схеми і політика // Матеріали до української етнології: Матеріали конференцій, наукових та польових етнологічних досліджень. — К., 1995. — Вип. 1 (4).

Історія Русів. — К., 1991.

Історія України: Нове бачення / О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, М. Ф. Котляр та ін. / Під ред. В. А. Смолія: У 2 т. — К., 1995.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. — Львів, 1996.Кавелин К. Собрание сочинений: В 3–х т. — СПб., 1897. — т. 1: Монографии по русской истории.

Каганець І. Що каже мова про народ // Вечірній Київ. — 1993. — 24.06.

Карамзин Н. Предания веков. — М., 1988.

Каревин А. Лавры Кагановича не дают покоя кое–кому в независимой Украине // Новости. — 1996. — 5 — 12.02.

Карпов В. Полководец. — М., 1989.

Карпов В. Жить или пить? // Зеркало недели. — 1996. — 06.01.

Кедров К. Поэт–фронтовик Юрий Левитанский умер, отстаивая мир для России и Чечни // Известия. — 1996. — 27.01.

Кершенбаум Д. Хлеб для Красной Армии // Свобода. — 2000. — 11.07.

Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці–музиканти на Україні. — К., 1980.

Кирило–Мефодієвське товариство: У 3–хт. — К., 1990. — т. 2.

Кирилюк В. Далі триматися від нинішньої Москви //Літературна Україна. — 1995. — 05.01.

Киселев В. Упрямые факты начала войны // Военно–исторический журнал. — 1992. — № 2. — с. 14–19.

Кінан Е. Російські історичні міфи: Збірка статей / Пер. з англ. В. Шовкуна. — К., 2001.

Клаусов С. Румынский господарь во главе Молдавии: Мирча Снегур подарит своему народу нового «старшего брата» // Московский комсохмолец. — 1996. — 13.11.

Клинченко В. О. С. Пушкін мав рацію... //Літературна Україна. — 1999. — 26.08.

Ключевский В. Курс русской истории. — 2–е изд. — М., 1904. — Ч. I.

Ключевский В. Курс русской истории. — 2–е изд. — М., 1908. — Ч. II.

Ключевский В. Курс русской истории. — 2–е изд. — М. — Петроград, 1923. — Ч. IV.

Ключевский В. Сказания иностранцев о Московском государстве. — М., 1866.

Ключевский В. Сочинения в девяти томах. — М., 1990. — т. IX. Материалы разных лет.

Ключевский В. Исторические портреты. — М., 1991.

Ключевский В. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. — М., 1993.

Книга путешествия. Турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме (1666–1667 гг.). — Симферополь, 1999.Кобыщанов Ю. Украинцы в России // Независимая газета. — 1993. — 15.05.

Ковалевський З. Правда про УПА// Кримська світлиця. — 2000. — 14, 21, 28 квітня, 5 травня.

Коваленко В. Грозит ли русским обрезание? // Столица. — 1992. — ч. 20. — с. 1, 3.

Коваленко В. Имперский синдром //Огонек. — 1992. — ч. 42–43. — с. 10–11.

Коваленко В. Говорят «флот» — подразумевают Крым // Известия. — 1993. — 29.05.

Коваленко В. Теперь, значит, «Ату его!» // Наша Республика. — 1995. — 03.02 (передрук з часопису «Утро России», Москва).

Коваленко В. Сосед с камнем за пазухой: В каких случаях национальное меньшинство становится пятой колонной? // Дружба народов. — 1995. — ч. 10. — с. 161–172.

Коваленко В. Мечтать вредно // Літературна Україна. — 1906. — 25.01.

Коваленко Ю. Россию приняли в Совет Европы в воспитательных целях // Известия. — 1996. — 27.01.

Коваль В. Злочини комуністичної партії проти українського народу в Другій світовій війні // Розбудова держави. — 1995. — ч. 4. — с. 5–12.

Коваль В. Ціна перемоги: міфи і реальність //Трибуна. — 1995. — ч. 1–2. — с. 16–18.

Коваль М. 1941–1945 роки Україна // Український історичний журнал. — 1991. — № 6. — с. 3–15.

Коваль М., Кульчицький С., Курносов Ю. Історія України. — К., 1992.

Кожин Б. Гетьман Сагайдачний — на «чайці» і крейсері // ЧАС/ТІМЕ. — 1996.— 15.11.

Кожинов В. Идеализм и «континентальность России» // Новый мир. — 1998. — № 12. — с. 238–243.

Колодій А. Рух до нової якості української нації і націоналізм // Державність. — 1994. — ч. 1–2. — с. 42–43.

Коломиец П. Украина претендует на часть «нацистского наследства» // Факты и комментарии. — 1998. — 28.04.

Ком И. К вопросу о специфике и задачах исторической науки // Вопросы истории. — 1951. — №6. — с. 48–63.

Кондратов С. Три России XX века при взгляде из двух Рейкьявиков // Известия. — 1996. — 24.10.

Кондуфор Ю., Котов В. История СССР поступающим в вузы. — Изд. 4–е. — К., 1987.

Кониський О. Тарас Шевченко–Грушівський. Хроніка його життя. — К., 1991.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Пер. з англ. — К., 1993.

Кононенко П. Українці: хто ми, які ми, чого ми варті // Вечірній Київ. — 1994. — 11.01.

Короленко В. Письма к Луначарскому // Новый мир. — 1988. — ч. 10. — с. 198–218.

Король В. Ціна перемоги: міфи та реальність//Трибуна. — 1995. — ч. 1–2. — с. 16–18.

Короненко С. Самотній демон української літератури // Літературна Україна. — 2000. — 25.05.

Коротич В. Почему у нас не все дома // Зеркало недели. — 1995. — 02.12.

Корсовецький О. Якщо «какая это Украина?», так тоді «яка ж то Росія?» // Кримська світлиця. — 1999. — 12.02.

Корсовецький О. Звідки «ноги ростуть» у сучасного українського слова, або Ще раз про «”испорченный русский” чи навпаки?» // Кримська світлиця. — 1999. — 28.05.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Пер. з франц. — Париж — Нью–Йорк — Львів, 1993.

Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах: Збірник німецьких архівних документів. — Львів, 1997. — т. 1.

Костомарів Микола. Мазепа // Історія України в життєписах визначнійших єї діячів.—Львів, 1918.

Костомаров Н. Собрание сочинений. СПб., 1903. — т. 1.

Кот С. Чи потрібна Україні «шапка Мономаха?» // Розбудова держави. — 1997. — ч. 1. — с. 23–26.

Котляр В. Чего не сделал чужой — сделал свой: Воспоминания // ЮГ (Одесса). — 1996. — 08.05.

Коц И. Люди, которые держат нас за идиотов // Комсомольская правда. 1996. — 19.01.

Кошевой Н. Как «очищали» украинский язык // Правда. — 1937. — 04.10.

Краткая история СССР: В 2–х ч. — Изд. 3–є, испр. и доп. — М., 1978. — ч. 2.Кримський А. Українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася // О. Шахматов, А. Кримський. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо–українщини XI–XVIII вв. — К., 1922.

Кримський А. Филология и погодинская гипотеза // Кримський А. Твори в 5–ти т. — К., 1973. — т. 3: Мовознавство. Фольклористика.

Крым: прошлое и настоящее / Ин–т истории СССР АН СССР; отв. ред. С. Г. Агаджанов, А. Н. Сахаров. — М., 1988,Крисаченко В. Історія Криму. Кримське ханство: Навч. посібник. — К., 2000.

Кто он, В. Саблин, изменник Родины или герой? // Комсомольская правда. — 1990. — 26.12.Кублановский Ю. Поверх разборок // Новый мир. — 1998. — №2. — С. 159–176.

Куев К. Черноризец Храбър. — София, 1967.

Кулаковский Ю. Прошлое Тавриды. — К., 1914.

Кулибаба Ю. Летом в Крыму будет жарко... // Комсомольская правда. — 1992. — 13.05.

Кулик А. Севастопольская трагедия // Наша Республика. — 1996. — 13.09 (передрук з «Урядового кур’єра», Київ).

Куманев Г. В огне тяжелых испытаний (июнь 1941 — ноябрь 1942) // История СССР. — 1991. — № 2. — с. 3–31.

Куманев Г. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства. Встречи, беседы, интервью, документы. — М. — Л., 1999.

Кутковец Т. Возможна ли война между Россией и Украиной // Украинский обозреватель. — 1993. — №10.

Кучерук А. Из секретных архивов // Старожитності. — 1991. — 4.4.

Кучерук О. Так що ж таке історія України — варшавське сміття чи грязь Москви // Українське Слово. — 1993. — 01.12.

Кучма Л. В политике бывает чаще всего так, что предают тебя самые вроде бы преданные // Факты и комментарии. — 1999. — 10.09.

Лавров П. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности //Труды славянской комиссии. — Ленинград, 1930. — т. 1.

Ларионов А. О признаниях Ф. М. Достоевского // Слово. — 1991. — ч. 12. — с. 3.

Латухин А. Противотанковое вооружение. — М., 1974.

Латышев В. К надписи Евпатерия // Понтика: Изборник научных и критических статей по истории, археологии, географии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря (с 4 таблицами) / Издание Императорской Археологической Комиссии. — СПб., 1909.

Латышев А. Рассекреченный Ленин. — М., 1996.

Левицъкий М. Відносини Захід — Схід і проблеми поневолених Москвою націй. — Мюнхен, 1975.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1959. — т. 5.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1977. — т. 26.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1974. — т. 31.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1962. — т. 32.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1963. — т. 38.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1963. — т. 40.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1963. — т. 42.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1964. — т. 45.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1964. — т. 48.

Ленин В. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. — М., 1975. — т. 50.

Ленін про Україну: В 2–х ч. — К., 1977.Лесков Н. Еврей в России: Несколько замечаний по еврейскому вопросу. — М., 1990.

Липа Ю. Розподіл Росії. — Нью–Йорк, 1954.

Липинський В. Історичні студії та монографії. Україна на переломі 1657–1659: Замітки до українського державного будівництва в XVII ст. — Київ — Відень, 1920.

Листи до Тараса Шевченка / Ред. В. Бородін. — К., 1993.Лисяк–Рудницький І. Історичні есе: В 2–х т. — К., 1994. — т. І.

Лихачев Д. Национальное самосознание Древней Руси. — М. — Л., 1945.

Лихачев Д. Золотое слово русской литературы // Слово о полку Игореве / Сост. и коммент. Л. Дмитриева. — М., 1985.

Літопис Руський. — К., 1989.Логвин Ю. Кобила. — Калита і тюбетейка «Мономаха» // ЧАС/ТІМЕ. — 1997. — 7.03.

Лопата А. Оптимістичні ілюзії Верховного Головнокомандувача // Українська Газета. — 2000. — 06.01.

Лосев І. Галицький міф у сучасному російському «українознавстві» // Культурологічні студії: 36. наукових праць. — К., 1999. — Вип. 2. — с. 276–287.

Лужков Ю. Севастополь — российский город на Крымском полуострове. История с географией // Известия. — 1996. — 02.11.

Лукінюк М. Україна — Крим — Росія: сучасне на тлі минулого, або старі міфи і нова реальність взаємин. — К., 2000.

Лукінюк М. 1941: Причини поразки // Військо України. — 2000. — № 5–6. — с. 25–27.

Лупейко В. На перехресті вогненних тоталітаризмів // Освіта. — 1998. — 16–23.09.

Лучик В. Відображення відносної безперервності слов’янського етносу в гідронімії середнього Дніпро–Бузького межигір’я // Матеріали до української етнології: Матеріали конференцій, наукових та польових етнологічних досліджень. — К., 1995. — Вип. 1(4).

Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. — Одесса, 1895.

Любавский М. Образование основной государственной территории великорусской народности. — Л., 1929.

Мавродин В. Формирование русской нации. Стенограмма публичной лекции 7 июля 1947 г. в Ленинграде. — Л., 1947.

Мавродин В. Образование единого русского государства. — Л., 1951.

Мавродин В. Происхождение русского народа. — Л., 1978.

Магда Е. С Кучмой или с кумачом? // Московский комсомолец в Украине. — 1999. — 18.11.

Мазепа и Мазепинцы // Собрание сочинений Н. Костомарова. — СПб., 1905. — т. XVI. — Кн. 6.Мазур П. Расправа // Наша Республика. 1993. 30.07 (передрук з часопису «Голос України», Київ).

Макаров А. Бревно в кепке // Зеркало недели. — 1996. — 14.12.

Максименко М. Крестьянское движение в Таврической губернии накануне и после отмены крепостного права. — Симферополь, 1957.

Малахута М. Анатолій Никитенко: «Уляна Громова написала: “Шевченко один сказав за всіх”» // Кримська світлиця. — 1998. — 13.02.

Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К., 1997.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50

Схожі:

Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»
З позиції системного підходу науку можна розглядати як систему, що складається з наступних елементів
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconОдолжение от нищего
Його вирішення передбачає застосування системного підходу, у світлі якого російськомовна творчість українських митців постає важливим...
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconОгляд польських підручників з історії ХІХ – початку ХХ століть під кутом зору висвітлення подій української історії

Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconУроку як засіб керування процесом навчання. Урок цілісна система його ознаки, принципи. Методика та схема педагогічного аналізу уроку з позиції системного підходу
«Нова школа кладе за головну мету здобути, дати виявитися самостійним творчим силам дитини»
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconЗавдання курсу
«Історії зарубіжної музики» розроблена на основі комплексного міждисциплінарного підходу, що передбачає опанування студентами матеріалу...
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconПам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання
Ця Пам’ятка розроблена для забезпечення зручності та ефективності вашої роботи у Вищому адміністративному суді України під час висвітлення...
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconДержавотворчість І. Мазепи. Міфи І реалії
Особа Мазепи ще чекає безсторонньої історії, яка б змалювала його не під впливом погляду вибаченого в першій половині XVIII ст.”...
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України icon1. Вступ. Феномен української історії та культури
Особливості вітчизняної історії. Значення історії України в житті суспільства. Форми І методи роботи над курсом. Проблеми викладання...
Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України iconІсторія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
Александрії не отримали значного висвітлення в роботах вітчизняних учених. До деяких аспектів історії містобудування та архітектури...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка