Обговорення законодавства 15


ЕКОНОМІКА БАНКИ ОПІКУЮТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЯМИСторінка10/17
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,89 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

ЕКОНОМІКА
БАНКИ ОПІКУЮТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Петро Зубенко, Людмила Правдива, «Київська правда», 22.07.2010

Про інвестиції сьогодні, здається, не говорить тільки лінивий. Але займатися ними повинні професіонали.

Про роль банківської системи в реалізації інвестиційного потенціалу регіону розповів начальник Головного управління Національного банку України по місту Києву і Київській області Анатолій Степаненко в інтерв'ю нашій газеті.— Анатолію Івановичу, як відомо, нарощування інвестицій є ключовою умовою подолання кризових явищ в економіці. Як можна оцінити ситуацію в інвестиційній сфері Київського регіону?

— Поза сумнівами, інвестиції є тим локомотивом, що запускає кругообіг зростання. Вони створюють додаткову пропозицію, додаткові робочі місця, сприяють зростанню доходів,  а далі — попиту. В період фінансової кризи економіка регіону серйозно страждала від браку ресурсів, зокрема інвестиційних. Як наслідок — згубний ланцюг згортання виробництва, скорочення працівників, загальне зниження добробуту.

Головне управління НБУ по м. Києву і Київській області відслідковує ситуацію та тенденції в інвестиційній сфері в рамках проведення опитувань очікувань підприємств та аналізу діяльності банківських установ регіону. Відрадним є той факт, що вже в лютому поточного року опитані підприємства вперше за час від початку кризи прогнозували  зростання інвестиційної активності протягом наступних 12 місяців.

За результатами опитування, у травні більшість підприємств передбачають зростання протягом найближчого року інвестиційних видатків на будівництво, придбання обладнання, інструменту та інвентарю.

В основі поліпшення інвестиційних очікувань — зростання попиту, що є основним стимулом до інвестування. Частка респондентів, що прогнозують збільшення обсягів реалізації протягом наступних 12 місяців, складає 56,3 відсотка.

За оцінками респондентів, найбільш негативно на спроможність підприємств збільшувати виробництво впливають надмірний податковий тиск та брак обігових коштів.— Які ж джерела фінансування інвестицій?

— Інвестиційна активність підприємств залежить, передусім, від "фінансового здоров'я" реального сектору, наявності власних джерел розширення виробничої бази, а також від перспектив зростання попиту на товари, роботи та послуги. Якщо прогнозується зростання попиту, за умови дотримання вимог щодо економічної ефективності, проекти можуть успішно фінансуватися за рахунок позичкових коштів.

Основним джерелом фінансування інвестиційної діяльності підприємств  залишаються власні кошти (внутрішнє фінансування). Лише трохи більше 44 відсотків опитаних підприємств користуються банківськими кредитами, що свідчить про недостатній доступ до цього інструменту фінансування. За оцінками опитаних у травні поточного .року підприємств, потреба у запозичених коштах протягом найближчих трьох місяців збільшиться у 35,3% підприємств, а у 58,8% підприємств вона залишиться без змін.

Основними факторами, що заважають підприємствам користуватися кредитними послугами банків, 68 відсотків респондентів назвали високий рівень відсоткових ставок, майже третина — вимоги до вартості застави, близько 29 відсотків — складність процедури оформлення документів.— А яку роль відіграють банки у фінансуванні реального сектору?

— Фінансова криза боляче вдарила по банківському сектору, негативно вплинувши спочатку на його ліквідність, а потім і на платоспроможність. Істотно знизилася кредитна активність банків, натомість значно виросла ціна кредитних ресурсів, знизивши загалом доступність кредиту. Наприклад, за результатами травня поточного року кредитна заборгованість підприємств реального сектору у Київському регіоні порівняно з кінцем минулого року зменшилася на 3 відсотки, хоча порівняно з квітнем минулого року дещо виросла. Найбільше кредитних вкладень сконцентровано у таких сферах діяльності, як торгівля та ремонтні послуги (27,5%), операції з нерухомим майном (23%), переробна промисловість (22%), будівництво (11%).  З початку року виріс обсяг кредитів, наданих підприємствам переробної промисловості, виробництва та розподілення енергії, ресторанного та готельного бізнесу, транспорту та зв'язку.

Хотілося б підкреслити і деякі позитивні тенденції у структурі кредитного портфеля. Так, продовжує зменшуватися частка кредитів у іноземній валюті (з майже 49 відсотків у вересні 2008 року до 42 — у травні  ц.р.), що знижує ризики для позичальника та кредитора. Частка довгострокових кредитів (терміном понад 1 рік) досягла 61 відсотка (порівняно з докризовими 51%), проте цифра ця носить двоїстий характер і означає в тому числі і зниження активності банків з надання нових кредитів.

— Як, на вашу думку, підвищити вклад банків в економічний розвиток регіону?

— Сьогодні ситуація у фінансовому секторі продовжує залишатися складною. Ще й досі відчуваються наслідки "набігу" на банки стривожених вкладників восени 2008 року. Ресурсна база банківського сектору серйозно похитнулася, і нам доведеться ще не один рік працювати, щоб повернутися на докризовий рівень. Так, на кінець травня 2010 року обсяг вкладів, залучених від населення та підприємств реального сектору, досяг лише рівня 93 відсотків від показника вересня 2008 року.

Недовіра до банків вилилася у значне зростання кількості готівки поза банками — на кінець травня ц.р. її частка у широкій грошовій масі склала 31,1 відсотка. І хоча впродовж останнього року вона поступово знижується, все ж перевищує рівень вересня 2008 року.

У коштах на рахунках громадян та підприємств частка коштів на вимогу досі перевищує докризовий рівень (41 відсоток проти 31), частка депозитів понад рік зменшилася з 43,7% до 25,7%, натомість зросла частка депозитів строком до 1 року — з 25 до 33,7 відсотка.

Але ж банки є інститутами фінансового посередництва, вони надають кредити за рахунок залучених коштів. От і подумаймо: майже половину залучених коштів у кредити спрямовувати ризиковано — з огляду на ризик ліквідності. Ще на чверть можна розраховувати з огляду на нарощування короткострокового кредитного портфеля, ресурси ж довгострокового кредитування досить обмежені.

Одним з основних кредиторів банківського сектору регіону продовжує залишатися населення. Ключовим фактором зміцнення інвестиційного потенціалу банківської системи та регіону в цілому є суттєве підвищення довіри до банків.

Досягти цього можна лише спільними зусиллями банківського співтовариства та регуляторів фінансового ринку. Національний банк України робить все залежне від нього, щоб забезпечити стабільну роботу фінансово-банківського сектору, зокрема оздоровити банківські інститути та забезпечити контрольований рівень ризикованості їх діяльності.

Значне зниження обсягів коштів на рахунках підприємств та організацій у кореспонденції зі зростанням частки готівки також примушує задуматися над факторами, що сприятимуть їх поверненню до сфери офіційних розрахунків. Зниження податкового та іншого регуляторного тиску сприятиме розвитку бізнесу, створюватиме додаткові робочі місця та позитивно впливатиме на ресурсну базу банківських установ.— Досить часто можна почути думку про те, що Національний банк повинен активніше використовувати інструменти грошово-кредитної політики для стимулювання розвитку економіки…

— Справді, політика НБУ часто стає мішенню для стріл різноманітних критиків за нібито недостатній вклад в економічний розвиток. Очевидно, даються взнаки десятиліття соціалістичного минулого, коли  всі ресурси  в державі розподілялися централізовано, в адміністративному порядку. Проте наша держава безповоротно стала на шлях розвитку ринкових відносин, одними з яких є й механізми керування грошово-кредитною системою.

Розробляючи та реалізуючи грошово-кредитну політику, Національний банк України виходить з того, що основою для забезпечення збалансованого економічного розвитку, підвищення рівня зайнятості та реальних доходів населення є забезпечення стабільності гривні як національної грошової одиниці.

Національний банк здійснює грошово-кредитну політику на основі ретельного аналізу показників економічного зростання, щоб не допустити інфляційних сплесків. Так, у червні поточного року, виходячи з поліпшення макроекономічної ситуації у країні, Національний банк України зменшив рівень облікової ставки до 9,5%, а в липні — до 8,5%.

Сьогодні у світовій практиці операції центральних банків відіграють насамперед сигнальну роль, інформуючи про напрям розвитку тенденцій у пропозиції грошей. Політика НБУ опирається на використання трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, що цілком відповідає міжнародним, у тому числі європейським, стандартам.

Серед інструментів грошово-кредитної політики — зміна облікової ставки, резервних вимог, проведення операцій на відкритому ринку. Це інструменти непрямого, опосередкованого впливу, що не передбачають безпосереднього "накачування" грошей у конкретні галузі економіки чи проекти. Надання банкам коштів рефінансування спрямоване, перш за все, на підтримання ліквідності банківської системи.

Для стимулювання процесу кредитування економіки в арсеналі Національного банку є так звані "стимулюючі кредити", які можуть надаватися банкам для наступного кредитування вітчизняних товаровиробників, що мають пріоритетне значення для забезпечення виходу економіки України на докризові параметри. Проте такі кошти не можуть надаватися беззастережно: товаровиробники мають бути включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, визначеного Кабінетом Міністрів України, а банки, що кредитують проекти, повинні бути фінансово стійкими.

Національний банк України виважено ставиться до нарощування пропозиції грошей, щоб уникнути незабезпеченої емісії та прискорення інфляційних процесів. Якщо нам вдасться впродовж тривалого періоду часу утримувати інфляцію на стабільно низькому рівні, — це буде головним вкладом у відновлення інвестиційних процесів та стимулювання розвитку реального сектору економіки.

Іншою передумовою зростання кредитної підтримки процесів економічного зростання є  фінансове оздоровлення банківського сектору. Погіршення в період кризи фінансового стану клієнтів банків призвело до значного зростання рівня прострочених кредитів. Так, на кінець травня поточного року обсяг прострочених кредитів підприємств регіону порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у 2,6 раза. 

Тому підвищення стійкості та стабілізація роботи банківської системи є пріоритетним напрямом політики НБУ. Діяльність Національного банку України з підвищення капіталізації банківських установ, поліпшення управління ризиками, удосконалення методів банківського нагляду та застосування до банків заходів впливу у довгостроковій перспективі також сприятиме відновленню інвестиційних процесів у економіці.http://www.kiev-pravda.kiev.ua/index.php?article=3727&PHPSESSID=ac32eb491ed73833004af5d2eddfa31e
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Схожі:

Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 13
На закарпатті оптимізація мережі навчальних закладів стримується чинним законодавством 16
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 10
Житомирский губернатор предупреждает, чтобы с ним не заигрывали "теневые" дельцы… 8
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 16
Сильная украина объявляет национальный праймериз рейтинговый отбор кандидатов на выборы 15
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 9
Ми відкриті до співпраці та діалогу з чеською республікою в галузі економіки, інвестицій, культури 9
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 4
Борис філатов поділився з україною позитивним досвідом дніпропетровщини зі стабілізації ситуації 7
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 8
Государства Виктор Янукович недоволен результатами работы власти за минувший год
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 3
Угорщина планує відкрити три пункти пропуску й збудувати автобан до кордону з україною 9
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 6
Неузгоджені з громадськістю тарифи можуть стати причиною референдуму за відставку міської влади? 3
Обговорення законодавства 15 iconОбговорення законодавства 12
Потрепав действующий уголовный кодекс, нардепы готовятся рассмотреть проект уголовно-процессуального 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка