Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014Сторінка1/18
Дата конвертації24.04.2017
Розмір3,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ ТА ВНЗ


Збірник наукових праць


ВИПУСК 1 (11)


Присвячено 200-річчю від дня народження

Тараса Григоровича Шевченка


Рівне2014

УДК 371: 378: 796

ББК 88.3

П-86
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 1 (11). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – 191 с.
ISBN 978-966-7359-72-0
У збірнику подано наукові статті викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, інших ВНЗ та установ з питань дослідження творчості Т. Г. Шевченка в історико-літературному та навчально-виховному дискурсі, розкриття ролі та місця системи педагогічної освіти у підготовці молодого покоління та формуванні громадянських цінностей як основи демократичного суспільства.
Рекомендовано до друку Вченою радою

Міжнародного економіко-гуманітарного університету

імені академіка Степана Дем’янчука)

(Протокол № 9 від 12 червня 2014 р.)
Редакційна колегія:

Дем’янчук А. С. – д.пед.н., професор, академік АВШ України, голова редколегії; Борейко В. І. – д.е.н., доцент, заступник голови редколегії; Вачевський М. В. – д.пед.н., професор; Власюк А. П. – д.т.н, професор; Джунь Й. В. – д.ф.-м.н., професор; Дутчак М. В. – д.фіз.вих., професор; Єрмаков С. С. – д.пед.н., професор; Мадзігон В. М. – д.пед.н., професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України; Малафіїк І. В. – д.пед.н., професор; Мицкан Б. М. – д.біол.н., професор; Павелків Р. В. – д.психол.н., професор, академік АВШ України, заслужений працівник освіти України; Поташнюк І. В. – д.пед.н., доцент; Приступа Є. Н. – д.пед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Цьось А. В. – д.фіз.вих., професор; Шаповал Ю. Г. – д.філол.н., професор; Шкляр В. І. – д.філол.н., професор; Шкребтій Ю. М. – д.фіз.вих., професор, заслужений працівник народної освіти України; Завацька Л. А. – к.пед.н., доцент; Коробович Л. П. – к.пед.н., доцент; Мельничук Л. Б. – к.пед.н., доцент; Пагута Т. І. – к.пед.н., доцент; Міськова Н. М. – к.пед.н., доцент, відповідальний секретар редколегії; Романова В. І. – к.фіз.вих., доцент, відповідальний секретар редколегії.
Рецензенти:

Євтух М. Б., д.пед.н., професор, Національна академія педагогічних наук України;

Смолюк І. О., д.пед.н., професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк;

Єдинак Г. А., д.фіз.вих., професор, Львівський державний університет фізичної культури;

Куц О. С., д.пед.н., професор, Херсонський державний університет.
ISBN 978-966-7359-72-0 © Міжнародний економіко-гуманітарний
університет ім. акад. С. Дем’янчука, 2014

ЗМІСТ
Розділ 1. ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ

ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ДИСКУРСІ………………………… 5

Костянко О. П., Кузьмик О. М. Волинський період у творчості

Т. Г. Шевченка……………………………………………………………….. 5

Костянко О. П., Лендел Є. В. Релігійні мотиви в творчості Т. Шевченка.. 14


Лещенко Г. П., Сіцінська А. В. Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій у ранній творчості Т. Г. Шевченка

(1838-1844 роки)……………………………………………………………… 19


Лещенко Г. П., Шкабаріна М. А. Особливості перекладу гіперболізованої метафори у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» та її перекладу англійською мовою……………………………………………… 26

Марчук О. О. Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики……………………………………………….... 32

Мельничук Л. Б., Левчук Ю. Л. Громадянське виховання у поглядах


Т. Г. Шевченка……………………………………………………………….. 38

Овдійчук Л. М. Празьке видання «Кобзаря» Тараса Шевченка у європейському історико-літературному дискурсі…………………………. 44


Пагута Т. І., Ковалюк Ю. А. Естетичне виховання засобами творчості Тараса Шевченка…………………………………………………………….. 51

Петрук А. П., Петрук О. М. Проблеми виховання й освіти у творчій спадщині Тараса Шевченка…………………………………………………. 60

Сербіна Т. Г. Особливості експресивного синтаксису поезій

Т. Шевченка………………………………………………………………….. 67Сойко І. М. Використання спадщини Т. Шевченка у формуванні

духовної культури особистості учнів початкової школи…………………. 73Сойко І. М., Лукасевич Ю. І. Використання звичаїв та традицій, наведених у творах Т. Шевченка, для формування національної

свідомості у позакласній роботі початкової школи……………………….. 79Тхорук Р. Л. Метафора ярмарку у пророчій риториці Шевченкового посланія «І мертвим, і живим…»…………………………………………… 85

Тхорук Р. Л., Микитюк Н. В. Жанр псалмів у поетичних доробках

Тараса Шевченка і Петра Карманського…………………………………… 93Цимбалюк О. М., Мамчур О. С. Шевченкові мандри Рівненщиною…… 98

Ясінський М. М. Образи історичного минулого у поезії Т. Шевченка… 104
Розділ 2. ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В ШКОЛІ ТА ВНЗ…………………………………………………………. 114
Борейко В. І. Роль ВНЗ у формуванні людського капіталу України…… 114

Гринюк Т. Ю. Сучасні проблеми поліпшення умов праці на підприємствах……………………………………………………………….. 121

Джунь Й. В. Умови застосування регресійного аналізу………………… 128

Джунь Й. В., Карпік С. О. Закон розподілу похибок багатократних спостережень великих обсягів і оцінка їхніх параметрів………………… 133

Корнійчук Я. А. Вплив альтернативних методів оздоровлення на

нервову систему людини…………………………………………………… 142Матвійчук А. В., Грабовська О. А. Судовий вирок та його соціально-правове значення…………………………………………………………… 148

Михальчук Ю. О. Особливості розвитку комунікативної складової конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців сфери управління… 157 Міськова Н. М., Мехоношина О. В. Запровадження інноваційних технологій у математичній підготовці студентів педагогічних

факультетів…………………………………………………………………. 169Міськова Н. М., Філіпчук О. В. Методична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування алгебраїчних

понять на уроках математики……………………………………………… 178Полуян О. М. Метод колективного обговорення як засібПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­– 2013 навчальному році, присвяченого...
Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 iconЗбірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…»: збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня...
Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 icon200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861), українського поета, художника, мислителя
Яцюк В. Не забудьте пом'янути Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890–1940. 195–річчю від дня народження присвячується...
Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 iconТараса Григоровича Шевченка (1814-1861) Северодонецк, 2014 Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку книга
«Послання у вічність…»: Інформаційний список до 200-річчя з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка...
Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 iconНонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб
У березні 2014 році вся світова громадськість відзначила 200-річчя від дня народження геніального поета України – Тараса Григоровича...
Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 iconУроку, присвяченого 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, тема першого уроку для учнів початкової та основної школи присвячена життю й творчості Тараса Шевченка

Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 iconЗбірка розробок виховних годин, присвячених 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, «Подорож у минуле: ми чуємо тебе, Тарасе, крізь віки!»
Родіонова Світлана Франаківна, учитель початкових класів хг №39, старший учитель
Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014 icon200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
Тарас Григорович Шевченко-всесвітньо відомий поет, письменник, художник, скульптор, революціонер, українофіл


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка