Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення


Дібрати антоніми до слів предок, реальнийСторінка4/5
Дата конвертації22.05.2017
Розмір0,51 Mb.
1   2   3   4   5

Дібрати антоніми до слів предок, реальний,


 • Скласти план тексту (орієнтовний: І. Архетипи – уявлення й ідею, що передаються від покоління до покоління. ІІ. Як виникли архетипи. ІІІ. Архетипи формують ментальність, визначають міру духовності. ІV.Основний архетип українського народу - архетип доброї матері. 1. Різновиди атхетипу - мати-природа, рідна земля. 2. Вияв архетипу в національній символіці. 3. Найвищий вияв архетипу – Божа Мати. 3. З архетипом пов’язані образи Блудного сина й Марка Проклятого. V. Архетип Трійці. VІ. Архетип героя, борця проти зла. VІІ. Його антипод – архетип Ірода. VІІІ. Етнічні архетипи виявляються в усіх українців).

 • На дошці записати: швейцарський учений К.Юнг; поєднання життєвих енергій: Мудрості, Знання, Любові.

 • Написати стислий переказ тексту.

  ДОПОВІДЬ (АБО РЕФЕРАТ)

  НА ОСНОВІ ДВОХ-ТРЬОХ ДЖЕРЕЛ
  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  Доповідь - одна з найпоширеніших форм публічних виступів. Доповідь може бути політичною, діловою, звітною, науковою.

  Наукова доповідь узагальнює наукові дані, інформує про відкриття, досягнення, результати наукових досліджень. Такі доповіді заслуховуються в наукових установах на зібраннях учених: конференціях, симпозіумах тощо.

  В учнівських доповідях здебільшого йдеться не про наслідки власної наукової роботи, а про результати досліджень, які опубліковані у різних виданнях: книжках, брошурах, збірниках, статтях, журналах.  Реферат – стислий огляд перед аудиторією або в письмовій формі змісту кількох наукових праць, що стосуються певної проблеми.

  Мета реферату - систематизація й передача цілісної наукової інформації, дібраної з кількох першоджерел. Важливим є вміння дібрати відповідний до теми матеріал та належним чином його опрацювати. На основі кількох наукових текстів слід створити один текст відповідно до теми реферату.

  Реферати пишуть за чужими матеріалами, тому така робота не є самостійною науковою працею в повному розумінні слова, вона є компілятивною. Проте реферування заохочує автора до опрацювання наукових першоджерел, привчає до використання методів наукового дослідження.

  Найбільш доречним для реферату є науковий стиль. Якщо ж за змістом рефрату виголошується учнівська доповідь, цілком логічним буде уведення елементів публіцистичного стилю.

  Правила графічного оформлення реферату такі. Записи ведуться на одному боці стандартних аркушів, які скріплюються обкладинкою. До реферату обов’язково додається список опрацьованої літератури – бібліографія. У тексті реферату також необхідно посилатися на першоджерела: “на думку академіка С.М.Єфремова”, “як стверджує професор М.С.Грушевський” тощо. Якщо у рефераті висловлюються власні спостереження чи висновки, необхідно наголосити: “на нашу думку”, “як нам видається”. Вживання займенника ми замість я - одна з ознак наукового стилю.

  Слід утриматися від надмірного захоплення ілюструванням – цінність реферату у старанному доборі літератури, її ретельному опрацюванні, логічності, послідовності й аргументованості викладу думок. А також чіткості висновків.


  Словник. Компіляція - неоригінальна, несамостійна наукова чи літературна праця, побудована на використанні чужих творів. Бібліографія - перелік книжок, журналів, статей із зазначенням вихідних даних (місце і рік виходу, видавництво тощо); покажчик літератури.  Послідовність у роботі над рефератом


  1. Добір двох-трьох першоджерел відповідно до теми.

  2. Обмірковування меж теми, осмислення головної думки реферату.

  3. Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок).

  4. Складання чорнового варіанту плану реферату.

  5. Концентрація дібраних з першоджерел фактів, цифр, цитат навколо кожного з пунктів плану.

  6. Робота над остаточним варіантом плану з урахуванням головної думки реферату та його обсягу.

  7. Складання чорнового варіанту тексту реферату.

  8. Редагування тексту реферату.  * Підготувати реферат з української літератури або історії України на одну із запропонованих учителем тем.


  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ


  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  Публіцистичний стиль – різновид літературної мови, що вживається у періодичній пресі (газетах,суспільно-політичних журналах та брошурах), у агітаційно-пропагандистських виступах на політичних зібраннях, у пропагандистських радіо- й телепередачах.

  Публіцистичний стиль реалізується в таких жанрах: заклик, прокламація, передова стаття, репортаж, замітка, огляд, інтерв’ю, нарис, памфлет, фейлетон, радіо-, кіно-, телепубліцистика.

  Загальними ознаками стилю є інформативність, логічність, фактографічність, точність (ці риси єднають публіцистичний стиль із науковим), образність, піднесеність, емоційність, експресивність (цими рисами публіцистичний стиль подібний до художнього). Серед мовних ознак публіцистичного стилю - вживання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, риторичних запитань, стверджень та звертань, окличних речень. Ознакою, властивою власне публіцистичному стилеві є відверта підкреслена оцінність, що виявляється у вживанні оцінних слів.

  У публіцистичному стилі виділяються такі підстилі: власне публіцистичний, політико-агітаційний (застосовується на політичних мітингах, у текстах прокламацій), газетно-публіцистичний, ораторський (вживається у публічних виступах).
  Мета публіцистичного стилю – точно, доступно, образно інформувати читача (слухача, глядача) про важливі події та факти суспільного життя, вплинути на нього, викликати певне ставлення до повідомлюваного, інколи й спонукати до конкретних дій та вчинків. Таким чином, основні функції публіцистичного стилю – інформаційна та волюнтативна (агітаційна).
  *Прочитати. Визначити стиль уривка, назвати стильові ознаки. Вказати суспільно-політичну лексику. Усно переказати уривок, додержуючи стилю.
  Добробут нації залежить від багатьох чинників. Та найголовнішою передумовою з усіх є все-таки воля й незалежність держави.

  Може, нинішні випробування послані українцям Богом? Щоб перевірити, чи здатні вони вижити, не втративши людської гідності, не ставши на коліна перед іноземцями? Переконатись, що не зречуться вони того, за що змагалися їхні славні предки, чи не зганьблять себе перед нащадками?

  Які ж ми, сьогоднішні українці? Вже не такі, якими були сто років тому, але й не ті, якими були п’ять років тому. Що єднає нас із нашими предками, що жили на цій землі сто й тисячу років перед нами? Наша генетична пам’ять жива у гронах калини, у колядках, у кожнім слові рідної мови...

  Тож звертаймося до неї – прабатьківської пам’яті, в ній наше коріння й спасіння. Ця пам’ять дасть нам сили вистояти, не втративши гідності й честі.

  За Г.Печерною.
  * Прочитати оцінні слова. Щодо кого (чи відносно чого) може вживатися кожне з них у сучасній публіцистиці? В прямому чи переносному значенні вживатимуться подані слова із значенням оцінки?
  Перевертень (перекинчик), перекотиполе, вовкулака, шестірка, верхогляд, маячня, чудовисько (монстр), лицедій, шоу, бенефіс, душевний стриптиз.
  * Продовжити текст за поданим початком (усно), додержуючи вимог публіцистичного стилю.
  “Мова – це теж батьківщина”, - сказав мексиканський письменник Карлос Фуентес. За радянських часів нашу мову зберігали й утримували на поверхні народна пісня і художня література...
  ТЕКСТИ ДЛЯ УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКАЗУ

  ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ


  1. Ятрить душу біль Дніпра
  На суді в бога Озіріса давні єгиптяни в побожному трепеті виголошували таке заклинання: “ Я не знищував тварин на їхніх пасовищах, я не ловив сонної риби, я не зганяв звірів з їхніх земель...”

  А ми? На початку ХХІ століття, вважаючи себе за освічених і культурних людей, продовжуємо знущатися з природи. Коли ж схаменемося й затямимо, що жива природа - це та сама жива істота. Кожен кущик, струмочок, кожне болітце бояться шматувань, відчуваючи біль.

  А що чинимо ми з Дніпром? Півтори сотні років тому закарбував навіки тарас Шевченко: “Нема на світі України, немає другого Дніпра...” А нащадки генія здійснюють щось подібне до розрахованого вбивства, жорсто розтягнутого на десятки років.

  Згадаймо, ниточка клубочка, що вели до знищення Славути, почалася з будівництва Дніпрельстану. Країні була потрібна електроенергія? Справді, дуже потрібна. Але ж не ціною знищення козацьких порогів! Заради банальної електростанції знищили грандіозне, порівнянне хіба що з величчю ніагари диво, де нуртувала, закипала вода! Крім того, саме тут гартувався незборимий дух десятків поколінь наршого народу! То ж звідси веслували відчайдухи-запорожці аж до Царгорода на швидких чайках, дубах та байдаках!

  Ніякі в світі електростанції не владні замінити того, що для історичної пам’яті народу становило багатовікову святість, невмирущу славу, думу, псіню, саму його душу.

  Недарма мало не збожеволів від такого глуму старий, сивий академік Дмитро Іванович Яворницький. Як кричав і плакав цей найзавзятіший з-поміж усіх козаків козак, біжучи берегом, безсилий зупинити чорну наругу вибухів!

  А сьогодні? Стан Дніпра катастрофічний. Рани ріки бездонні. Славута перетворився на каскад зацвілих мертвих штучних морів.

  Гнила, смердюча подоба води. Смердюча біла піна на плесі. Голічерева лягає на каламутну хвилю понищена мертва риба.

  Яку ж божественну красу понищено! Яку незрівнянну казку вбито, казку, що її навіки возвеличила народна пісня й дума, слово Тараса Шевченка і Миколи Гоголя, а ще прекрасні картини Архипа Куїнджі!

  Коли ж пробудиться свідомість дніпрян? Коли по-справжньому спалахне боротьба за врятування Славути, ріки, що стала долею України? (За О.Дмитренком; 300 сл.)
  • Скласти план (орієнтовний: І. Заклинання давніх єгиптян. ІІ. Знущання з природи на початку ХХ століття. ІІІ. Що вчинено з Дніпром? 1. Усе почалося з будівництва Дніпрогесу. 2. Саме тут гартувався дух поколінь. 3. Горе академіка Яворницького. 4. Катастрофічний стан ріки сьогодні. ІV. Коли пробудиться свідомість дніпрян?)

  • *Усно переказати текст.


  2. Витоки української душі
  Усі літописи акцентують увагу на особливій гостинності наших пращурів, їхній задушевності. Відсутність загостреного прагматизму, можливо, є причиною відсутності в світі бізнесу надбагатих українців, на відміну, скажімо, від вірменів та греків. Не будемо оцінювати цієї якості ані позитивно, ані негативно, лише констатуємо, що вбачання сенсу життя винятково у задоволенні матеріальних людських потреб – то є обездушеність.

  Давні східні мудреці стверджували, що душа в сто тисяч разів легша за розум, але настільки ж вона й сильніша за нього. Душа, на їхню думку, наділена світлом, яскравішим за світло сонця й місяця.

  Зовнішній світ людини – Всесвіт, якому немає ані кінця, ані початку. Внутрішній світ людини – душа. Якщо життя людське обездушене і, відповідно, обездуховлене, воно безглузде.

  Одуховлення українського побуту є просто вражаючим! Наші діди й батьки зберегли-таки цю возвеличуючу душу “архаїку”: заносити до хати Дідуха, водити “козу”, стукати на свято Маланки обушком сокири по дереву, аби воно вродило, святити крашанки або писанки, міряти до одвірка дітей на зріст, настоювати купелі з любистку, клечати зіллям домівки...

  Не будемо слухати нарікань, які сиплються на українців звідусюди! Не будемо слухати слів, які розвивають і без того розросле в українцях почуття меншовартості! Складемо подяку нашому роду красному, народу пречудовому! Подякуємо йому за те, що живучи у безкінечному Всесвіті, він надавав своєму життю особливого забарвлення – українськості.

  Аналізуючи міфологію наших предків, розумієш, чому неодмінно повинна була бути обожнена вода. Якими ж дивовижними властивостями вона наділена! Вода може стати твердою – замерзнути, вона може стати парою. Вода розмикається, коли в неї занурюється інший предмет, і змикається. Вода стає дзеркалом, вона має найпростішу формулу: Н 2 О.

  Обожнена вода була відома нашим предкам під іменем Дани. Цим іменем позначені найважливіші наші ріки: Данапр (Дніпро), Дністер, Дон, Дунай, Донець. А слово “дно” є ніби відлунням слова “Дана”.

  Учені вважають, що немає на землі племені, котре не вважало б воду за матір всього сущого. В українських міфах зазначається, що світ сотворили цар Вогонь і цариця Вода.

  Якщо пригадати, що людська плоть складається переважно з рідини, що хімічний склад людської крові близький до складу морської води, що без води людина гине набагато швидше, аніж од відсутності їжі, то твердження про ототоження води з життям є переконливим.

  По багатьох наукових і літературних джерелах розкидано безліч інформації про богиню води Дану та про обряди на її честь, які справлялися по всій території розселення наших пращурів.

  Як невідривне життя від води, так нерозривні українці з піснями. Адже вздовж річок розселялись споконвіків нащі пращури, набираючись від води життя, затятості, цілеспрямованості. Ось лине карпатська коломийка, засьорбуючись потічками. Ось галицька пісня то підноситься, то западає, облямовуючи землю. Ось волинська мелодія, вона уривчаста, бо в неї вплетено тужливі звуки сопілки. Проте найбільшої сили українська пісня набирає від Дніпра. Розмірковуючи над цими явищами, починаєш розуміти природу української пісні і природу української душі. (За П.Мовчаном; 450 сл.)


  • Пояснити лексичне значення слів прагматизм (надання переваги міркуванням вигоди; корисливість), архаїка (давнина), міфологія (сукупність міфів того чи іншого народу), міф (легенда, сказання щодо походження Землі, Всесвіту, явищ природи), виразу акцентувати увагу. .

  • Дібрати синоніми до слів пращур, констатувати, ототожнення.

  • Скласти план (орієнтовний: І. Літописи акцентують увагу на задушевності наших пращурів. 1. Відсутність в українців прагматизму. 2. Вбачання сенсу життя задоволенні матеріальних потреб – то обездушеність. 3. Як східні мудреці визначали душу. ІІ. Обездуховлене життя – безглузде. ІІІ. Вражаюче одуховлення народного побуту через звичаї. ІV. Складемо народові подяку за українськість його життя. V. Обожнення українцями води. 1. Дивовижні властивості води. 2. Предки називали воду Дана. 3. Cвіт сотворили цар Вогонь і цариця Вода. VІ. Переконливість твердження про ототожнення води з життям. VІІ. Обряди на честь Дани справлялися нашими пращурами. VІІІ. Нерозривність українців та їхніх пісень. ІХ. Найбільшої сили набирає пісня від Дніпра.)

  • *Перебудова плану докладного переказу на план переказу стислого (орієнтовний: І. Особлива задушевність наших пращурів. 1. Відсутність в українців прагматизму. 2. Що таке душа. 3. Обездуховлене життя – безглузде. ІІ. У збереженні звичаїв – духовність народу. ІІІ. Чому давні українці обожнювали воду. ІV. Нeрозривність українців з піснями й водою.)

  • На дошці записати: відсутність загостреного прагматизму; возвеличуюча душу “архаїка”; розросле в українцях почуття меншовартості; людська плоть складається переважно з рідини; вздовж річок розселялись споконвіків нащі пращури.

  • Написати стислий переказ.

  РОБОТА НАД УСНИМ І ПИСЬМОВИМ ТВОРОМ

  У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

  НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА СУСПІЛЬНІ ТЕМИ


  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
  З’ясування моральних понять, розв’язання етичних проблем, уточнення моральних норм і принципів, осмислення мотивів і наслідків людських вчинків завжди привертали увагу. Дослідженням рівня моральності як суспільства в цілому, так і окремої особистості займаються різні галузі суспільних наук. У художній формі питання моралі й етики досліджує мистецтво. З’ясуванню моральних питань може бути присвячений і учнівський твір.

  Здебільшого такий твір вибудовується у формі роздуму (міркування). План твору-роздуму відповідає такій схемі:


  І. Вступ (підведення до проблеми: чому я над цим замислився - став

  учасником чи свідком якоїсь події, щось почув чи прочитав тощо).

  ІІ. Теза твору.


  1. доказ на підтвердження або спростування тези;

  2. доказ (або приклад) ..........................................;

  3. доказ (або приклад)...........................................;

  4. доказ (або приклад) і под.

  ІІІ. Висновки.
  Твір-роздум на суспільну або морально-етичну тему здебільшого складається у публіцистичному стилі.

  Роботу над твором на суспільну або морально-етичну тему, як і над будь-яким учнівським твором, слід розпочинати з осмислення запропнованої вчителем (або самостійно вибраної) теми та визначення меж теми. Потрібно з’ясувати, що саме потрібно сказати або написати, щоб розкрити тему, що для розкриття теми є найголовнішим, що менш важливим, але все ж бажаним, від чого слід відмовитись через несуттєвість або неактуальність.

  Після цього потрібно обміркувати головну думку майбутнього твору – висновок, який має випливати з усього сказаного чи написаного.

  Наступний етап роботи над твором – це добір відповідного фактичного матеріалу та його систематизація. Джерелами фактів для розкриття теми може стати досвід автора майбутнього твору, інформація, одержана ним від учасників або свідків певних подій, статистичні дані з довідників, підручників, періодики або те, що у вигляді фольклорних творів зберігає народна пам’ять чи увиразнює твір мистецтва. Авторові не слід нехтувати також власною уявою.

  Систематизувати ретельно дібраний фактичний матеріал найкраще у вигляді плану твору. Оскільки твір традиційно має такі структурні елементи, як вступ, основна частина (виклад) та кінцівка (стосовно до твору-роздуму – висновок), план має бути складним.

  Склавши на чернетці план твору, можна перейти до наступного етапу роботи – створення тексту. Відступів від плану не слід уникати – навпаки, план цілком закономірно може змінюватися в процесі роботи над твором.

  Головні вимоги до твору-роздуму такі: чітке формулювання тези, добір чітких і вичерпних аргументів на її підтвердження або спростування, логічність і послідовність викладу думок, точність висновків. Важливе завдання – добір виражальних засобів мови (слів, граматичних форм, синтаксичних конструкцій), що відповідають вимогами вибраного стилю.
  Орієнтовні теми для творів-роздумів

  • В своїй хаті своя правда, і сила, і воля

  • В океані рідного народу відкривай духовні острови
  • Чи можлива екологія душі
  • Чудове слово - добродій
  • Ти кермуй туди спокійно, де горить мета твоя
  • Що вище: істина чи дружба?
  • Люди, будьте взаємно красивими!  ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ
  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  Художній стиль – це різновид літературної мови, що функціонує в текстах художньої літератури. Він реалізується в таких жанрах, як роман, повість, оповідання, новела, поема, комедія, трагедія тощо.

  Основні функції художнього стилю - комунікативна й естетична. Ознаки стилю такі: образність, конкретність, емоційність, експресивність.

  Художній стиль має такі підстилі: белетристичний (у прозових художніх творах), драматичний (у творах, в основу яких покладено дію та розмови дійових осіб), ліричний (художні твори про внутрішній світ людини, її почуття, переживання, настрої).


  ТЕКСТИ ДЛЯ УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКАЗУ

  ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
  1. Народження Славути
  Дід Микула живе у хаті над Дніпром. Кажуть, дні і ночі може прясти старий розповідь про таємниче народження джерела, що дає Дніпрові початок. Слухаючи діда, ніхто не спроможний зрозуміти, де та межа, що відмежовує бувальщину від легенди...

  Жорстоке плем’я весів викрало князівну степів Дану, струнку полянку з очима кольору весняного неба. Довго умовляв її стати йому за дружину лютий і кровожерний вождь весів Ятага, та марно. Вільна, як степовий вітер, світла й чиста, наче роса на калині, Дана вірно кохала мужнього князя Хорива й від нього чекала сина. Життям своїм поклялася Дана ще не народженій крихітці: “Славуто, дитя моє! Нехай загинемо вдвох втікаючи, та не можу допустити, щоб народився ти рабом на чужій землі, не знаючи батьківщини й роду свого....”

  Дев’ять днів і дев’ять ночей утікала Дана, аж доки відчула за своєю спиною хиже дихання погоні. Дикий регіт розлігся над болотом. То втішався Ятага, намотуючи на волосату лапу довгі дівочі коси. Зойкнула Дана й упала ніжним обличчям у драгву. Захиталося болото, немов проломилися його глибини, й поглинуло в себе дівчину.

  Скрикнув Ятага й укляк: замість довгої дівочої коси пручалася в його лаписьках молода береза. А з-під її коріння зануртувала дзвінка й нестримна вода, засміялася, замерехтіла кольорами веселки. То прагнув неба, волі й простору незнищенний і лaгідний син непокірної князівни. Позеленівши з люті, миршавим мохом впав Ятага у болото.

  Схилилося до живої води ніжно-зелене березове гілля. А Славута, з кожною хвилиною набираючи дедалі дужчої сили, палко обціловував затверділе коріння мамине, прощаючись. А потім полинув через ліси й доли в широкий світ, несучи в собі красу матері.

  Кажуть, коли ревуча хвиля принесла в степи звістку про смерть князівни Дани, закам’яніло від горя серце мужнього воїна Хорива, а з ним і братів його Кия й Щека. Усі вони стали горами...

  А подруги Дани – Десна й Либідь - наповнили своїми сльозами Дніпро. Особливо сумувала Либідь, тому й заслабла, захиріла й пересохла через тисячу літ...

  Так розповідає про народження Дніпра-Славути дід Микула. Чи сам він вигадав цю казку? Чи нашепотіло її чисте й прозоре джерельце? Чи проспівали сині хвилі могутньої ріки? Що тут вигадка, а що правда? Сам оповідач цього не скаже. Бо й сам він зрісся з життям ріки, її вічною правдою й благословенною легендою (За О.Дмитренком; 365 сл.)
  • Дібрати синоніми до слів драгва, пручатися, нуртувати

  • Скласти план (орієнтовний: І. День і ніч може розповідати старий про народження джерела. ІІ. Як народився Славута. 1. Веси викрали князівну-полянку. 2. Клятва ненародженому синові. 3. Втеча. 4. Даремна радість лютого Ятаги. 5. Завирувало джерело. 6. Закам’яніли серця трьох воїнів. 6. Сльози вірних подруг князівни. ІІІ. Що тут вигадка, а що правда?

  • Написати докладний переказ.


  2. Залізняк
  Це був кремезний козак середнього віку, в багатому жупані з кармазину. Обличчя його не вражало красою, але хто хоч раз бачив ці полум’яні іскристі очі, цей орлиний ніс і розмаяні вуса, той ніколи міг забути їх. І постать, і хода козака виказували владну силу. Погляд темних очей був такий гострий, що проникав до найпотаємніших куточків серця.

  При появі запорожця на дворищі Лаври сталося помітне пожвавлення. “Залізняк! Полковник Залізняк!” – загомоніли навкруги.

  Увійшовши до церкви, козак підійшов до ченця, що продавав свічки. Той, побачивши полковника, зблід і опустив очі.


  • Що це? – подумав Залізняк, придивляючись до ченця. – Нечувана подібність, гра уяви? Щоб славний козак Найда, котрого вже два роки вважали загиблим, опинився ченцем у монастирі?

  Незважаючи на те, що кругом товпилися люди, Залізняк знову проштовхався до ченця. Той показав рукою на довгі одноповерхові будинки і сам пішов уперед. За ним рушив Залізняк. Підійшовши до будівлі, чернець відчинив вузькі двері. Слідом за ним полковник увійшов до келії.

  То була тісна, низька кімната з маленьким гратчастим вікном. У кутку стояв топчан, біля віконця притулився збитий з дощок стіл, на якому лежали дві-три книги в товстих шкіряних оправах. Перед образами блимала лампадка. Усе було таке суворе й убоге, що серце Залізнякове стислося від думки, що його юний товариш доброхіть ув’язнив себе в цій тісній домовині.  • Сідай, пане полковнику, - промовив чернець. – Прости мене сам і проси простити усе наше славне товариство за те, що сховався я в цій обителі. Мрець я, умерла моя душа, бо бачу, що ніщо не врятує Україну! Немало пережив я горя, поки переконався в тому. Що можуть зробити наші поодинокі повстання? Душа шукає волі й визволення, а не буйних наскоків! З Богом не сперечаються. Коли прирік нас Господь на загибель, треба скоритись Його волі...

  • Звідки ти знаєш, Найдо, Господню волю? – грізно мовив Залізняк. – Господь милосердний: він лихом тільки випробовує нас. Скоритися? Не для козака вигадане те слово! Ганьба вічна тому, хто промовить його! Настав час, коли навіть діти мусять виступити на брань! Якщо кращі сини України з’єднаються, стануть, мов скеля, навколо одного з прапорів, тоді й кволі стануть міцні, й вівці перекинуться на левів! А надія воскресне! Скинь рясу, дай війнути тобі в обличчя вільному степовому вітрові! Надія знову повернеться до тебе. Живий Бог і жива душа наша!

  Легенький стук перервав слова полковника. Монастирський служка, шанобливо вклонившись, сказав, що в трапезній чекає ігумен Мотронинського монастиря. Полковник глянув на Найду, сумно похитав головою і, взявши шапку, вийшов з келії. (За М.Старицьким; 400 сл.)


  • Пояснити лексичне значення слів кармазин (старовинне, темно-червоне дороге сукно), келія, лампадка, ігумен (управитель чоловічого монастиря).

  • Дібрати синоніми до слів кремезний, гратчастий, брань, трапезна.

  • Скласти план (орієнтовний: І. Ставний, кремезний козак. ІІ. “Залізняк”, - загомоніли навкруги. ІІІ. Зустріч у храмі. 1. Щоб славний козак опинився в монастирі? 2. Залізняк проштовхався до ченця. 3. Рушили до будівель. ІV. V чернечій келії. 1. Тісна, низька кімната. 2. “Простіть!” 3. “Ніщо не врятує Україну... 4. “Не для козака слово “скоритися”! 5. Надія воскресне. V. На полковника чекають.)

  • Усно переказати текст.


  3. Марко Вовчок у Парижі
  Видавець був елегантний, з благородною поставою чоловік, справжній француз. Волосся трохи посивіле, обличчя ще гарне, хоч і не молоде. Воно могло б видатися суворим і гордовитим, якби не добрі очі.

  Запросивши гостю сісти, він уважно дивився на неї. Жінка молода. Вродива? Це щось більше за вроду. Не схожа на парижанку, хоч і говорить бездоганною французькою. В неї немає грайливості й кокетування парижанок.

  Гостя говорить, що зробили переклад власного твору “Кармелюк” французькою мовою. Поки що це тільки підрядник, аби можна було зрозуміти зміст. Якщо твір підійде видавництву, то вона попрацює над перекладом ретельніше.

  Видно, що це ділова, роботяща людина, і видавець це одразу зрозумів. З таким приємно мати справу.

  П’єр-Жуль Етцель був природженим видавцем. Винятковим видавцем.

  У чому талант видавця? Відчути, що потрібно читачам. Відчути передові ідеї доби. Відчути талант у скромному молодому письменнику і, пішовши на ризик, підтримати його. Згуртувати навколо видавництва талановитих митців.

  Ось нещодавно приніс йому дещо несподіваний роман не відомий нікому Жуль Верн. У романі дивно переплетені наука й фантастика, і все це осяяно благородними, гуманними пошуками вчених, дослідників, мандрівників, і все викладено в гострому сюжеті.

  Син Етцеля, підліток Жуль, прочитав не відриваючись. Етцель-батько переконаний: книги Жуля Верна будуть читати і дорослі, і молодь, і діти. Його романи поширюватимуть кругозір кожного підлітка, прилучатимуть до новин науки, виховуватимуть бажання невтомної праці, пошуків. Видавець уклав з молодим Верном угоду – на двадцять років. По роману на рік!

  Саме тепер Етцель взявся до організації журналу для дітей і юнацтва. А що, якщо у роботі журналу візьме участь і ця молода письменниця? Вона зможе перекладати власні твори французькою, а французькі книги – російською!

  Наступного дня Марія Олександрівна сіла за переклад французькою двох своїх казок для дітей: “Дев’ять братів і десята сестриця Галя” і “Невільничка”. Вона робила переклад швидко й легко, адже сама була господинею своїх вигадок, образів, сюжету.

  Їй так хотілося, щоб тут, у Франції, дізналися про незнану Україну, знали, що є такий одчайдушний народ, є такий могутній Дніпро, й наддніпрянські гори, і чудові ліси й степи. (За О.Іваненко; 330 сл.)


  • Пояснити лексичне значення слів підрядник, угода, сюжет, кокетування.

  • Дібрати синоніми до слів угода, винятковий, бездоганний, елегантний.

  • Скласти план (орієнтовний: І. Це був справжній француз. ІІ. Що запропонувала гостя. ІІІ. Етцель був винятковим видавцем. 1. У чому полягає талант видавця. 2. Угода з молодим жулем Верном. 3. Задум створити журнал. ІV. Марія перекладає казки. V. Як хотілося, щоб дізналися про Україну!)

  • Написати переказ тексту.


  4. Ксил на галявині
  Якось осіннього дня я вирушив на полювання. Задумавшись, спіткнувся об корінь і, падаючи, вдарився головою об стовбур дерева.

  Прийшовши до тями, я побачив, що стоїть темна ніч. Спираючись на рушницю, підвівся. Тут місяць визирнув із-за хмари, і я побачив посеред галявини щось високе, продовгувате й чорне.

  Почувся стогін. Не гаючись, я вихопив з мисливської сумки ліхтар і кинувся вперед. Це був професійний рефлекс, адже я лікар. Переді мною був розчинений люк, що вів усередину невідомого металевого предмета.

  Увійшовши, я ступив крок і роззирнувся навкруги. У стіни шестигранної кімнати діаметром метрів з п’ять було вмонтовано безліч невідомих мені пристроїв. Посередині приміщення у вузьких кріслах лежало троє істот, мертвих або непритомних.

  Це не були люди. Людей вони нагадували лише загальними рисами: мали видовжене тіло з двома ногами й руками, круглу голову. Проте ноги були тонкі й надзвичайно довгі, широкі кисті рук мали по сім пальців. Привертало увагу сліпучо біле волосся. Шовковиста шкіра дивних істот мала ніжно-зелений відтінок. Тіла прибульців щільно облягав зелений одяг.

  У одного був відкритий перелом руки. Кров цебеніла з рани, розпливаючись по підлозі темно-зеленою плямою.

  Несподівано той, що був ближче до мене, розплющив очі. Побачивши свого товариша, що стікав кров’ю, він втупив погляд у мене. Я відчув, як у мозок проникають чужі, але чіткі думки. Мій співрозмовник мовчки запитував, чи в змозі я допомогти.

  Я кинувся до пораненого і, видобувши з кишені хусточку, наклав джгут.

  Дивну ніч я провів серед прибульців, до ранку накладаючи зеленим істотам пов’язки на рани.

  Усього прибульців було десятеро. Думки вони передавали поглядом. Проте коли хоч трохи віддалялися одне від одного або не дивилися в лице, вони все ж змушені були говорити. Їхнє мовлення являло собою чергування свистячих звуків різної тональності.

  Думки іссів – так називали себе зелені гості – оповили мене. Я дізнався, що їхній ксил, тобто літальний апарат, учора був обстріляний землянами. А вони ж хотіли лише встановити з нашою планетою контакт! Прикро, але іссам довелося покарати нападників.

  Полагодити свій ксил іссам не важко: земляни неспроможні завдати йому серйозної шкоди. Тепер ісси змушені повернутися до своєї галактики: закон забороняє їм контактувати з планетами, на яких використовується зброя. Як жаль, що в нашому світі поряд з цивілізацією уживається варварство!

  Ісси натхненно лагодили свій ксил. Я відчув, що їм не до мене. Відчинивши люк, я озирнувся. У світло-зелених поглядах іссів я прочитав лагідну вдячність. Тактовно й мудро ісси приховували від мене своє розчарування Землею. (За Ф.Карсаком; 390 сл.)


  • Пояснити значення слів галактика (космічна ситема, що складається з зір, зоряних скупчень), рефлекс (реакція органзіму на подразнення), цивілізація (рівень суспільного розвитку матеріальної й духовної культури; сучасна світова культура, прогрес, освіта), варварство (перен. рунування культурних цінностей).

  • Назвати вжиті в тексті авторські неологізми (ксил, ісси), слова іншомовного походження (контакт, діаметр тощо)

  • Скласти план (орієнтовний: І. Невдале полювання. 1. Несподівана травма. 2. Щось чорне на галявині. 3. Спрацював професійний рефлекс. ІІ. Усередині ксила. 1. Шестигранна кімната. 2. Це не були люди. 3 Поранений. 4. Мовчазне спілкування. ІІІ. Допомога пораненим. ІV. Невдача прибульців. V. Тактовність іссів.)

  • Письмово переказати текст, замінивши першу особу на третю..


  РОБОТА НАД ОПОВІДАННЯМ

  НА САМОСТІЙНО ОБРАНУ ТЕМУ  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
  Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення icon11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. 
  Підручник. Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Українська мова: Підруч для 11 класу загальноосвіт навч закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов;...
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconНове в програмі олександра Глазова
  Крім роботи над традиційним твором-описом зовнішності людини за картиною в художньому стилі, чинною програмою Українська мова
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconО. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр
  Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconПамятка для кожного учня; листок з початками речень для гри «Продовж речення»; листки для роботи в парах; підручник "Читанка" 2 клас ІІ частина
  Розвивати виразне читання, зв’язне мовлення, вміння висловити свою думку, цінувати думки товаришів. Виховувати доброту І чуйність,...
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
  Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconЧитання і розвиток мовлення Підручник О. П. Хорошковська, Г.І. Охота клас
  Тести складено відповідно до чинної «Программы для средней общеобразобразовательной школы с русским языком обучения 1-4 классы» 2006...
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconа клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
  Літературне читання – на аркуші а-4 підготувати ілюстрацію до творів Шевченка Т. Г.; с. 93 (читати)
  Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення iconМіський конкурс інтегрованих уроків «Про мій Харків моїм учням» Тема уроку: Розвиток навичок мовлення. Сьогодення Харкова. (французька мова, географія, історія) 8 клас
  України та Харкова; знаходити, розуміти І надавати нову інформацію; розширювати словниковий запас учнів


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка