Омріяна незалежністьСкачати 178,77 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір178,77 Kb.


Омріяна незалежність
(гортаючи історичні документи)
«Історія України дає багато прикладів, коли здавалося,

що вже вона остаточно переможена, знищена, що її немає й не буде,

але минає час, і вона виходила знов на історичний кін оновлена й жива».

Н. Полонська-Василенко


Історія України – велика і повчальна, складна і суперечлива. Вона сягає в сиву давнину. На території нашої Батьківщини в різні часи виникали, існували і занепадали різні держави. Сьогоднішній день незалежної України настав у результаті багатовікової боротьби народу за право мати свою національну державу, яка пройшла історичний шлях від найдавніших державних утворень до становлення державності в XX столітті.

Найцінніший скарб, що його одержав український народ разом зі своєю державною незалежністю, - це можливість повернення своєї історії, національної пам’яті в документах та свідченнях, які століттями спотворювалися, фальсифікувалися або ж замовчувалися.

Ми пропонуємо Вам разом з нами здійснити екскурс виданнями з фондів Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки та дізнатися які з них містять неповторні історичні документи.
Глибоке і всебічне вивчення історії України неможли­ве без використання документальних джерел. Опанування знань з історії своєї Вітчизни починається задовго до школи і триває протягом усього життя. В основі методич­ного підходу до її вивчення повинно бути не нав’язування догм, а прагнення об’єктивно висвітлювати конкретні фак­ти і події, тенденції розвитку, охоплювати питання, які свого часу заангажована історична наука тлумачила суб’єктивно. Цьому значною мірою повинні сприяти вив­чення та аналіз відповідних документів і матеріалів.

Маючи на меті поглибити і закріпити отриманні з інших джерел знання, виробити навички самостійного аналізу явищ історії було створено видання:Історія України: Документи. Матеріали [Текст]: Посібник / Уклад. В. Король - К.: Вид. центр «Академія», 2001. – 448 с. - (Альма-матер).

У пропонованому виданні вміщено документи і мате­ріали, а також коментарі до них, що ви­світлюють події та явища з історії України та відображають соціально-економічний, політич­ний, духовний та культурний розвиток України від найдавніших часів до сьогодення. Видання рекомендоване викладачам для розвитку вміння учнів та студентів самостійно здобувати знання, а також студентам, які займаються самостійною проблемно-пошуковою діяльністю під час навчального процесу.


На питання хто ми, звідки, як ішов процес становлення української нації, можна знайти відповідь, занурив­шись в експресію художнього слова і неквапливі етичні сторінки документів та літописів, які знайшли своє відображення у серії «Історія України в прозових творах та документах». Видання цієї серії охоплюють період від найдавніших часів до другої половини XVIII ст.:

 1. Витоки [Текст]: Від найдавніших часів до першої половини ІXст. – К.: Україна, 1995. – 414с. – (Історія України в прозових творах та документах).

 2. Великий неспокій: Друга половина ХІІ – ХІІІ ст. [Текст]. - К.: Україна, 1992. - 431с. - (Історія України в прозових творах та документах).

 3. Темні віки: XІV – перша половина XV ст. [Текст]. - К. : Украина, 1993. - 444с. - (Істория України в прозових творах та документах).

 4. На переломі. Друга половина XV – перша половина XVІ [Текст]. - К.: Україна, 1994. – 352 с. - (Історія України в прозових творах та документах).

 5. Між двох вогнів [Текст]: Друга половина XVІ – перша половина XVІІ ст. - К.: Україна, 1996. – 413с. – (Історія України в прозових творах та документах).

 6. Спалах у темряві. Середина XVII ст. [Текст] / Упоряд. і автор передмови: О. І. Гуржий; Упоряд. і автор передмови: О. І. Гуржий. - К. : «Україна», 2001. – 399 с. - (Історія України в прозових творах та документах).

 7. Коли земля стогнала [Текст]: Друга лоловина ХVІІ – перша половина ХVІІ ст. / Упоряд. і передм. В. О. Щербака. – К.: Україна, 1995. – 430 с. – (Історія України в прозових творах та документах).

 8. Важкий шлях [Текст]: Перша половина XVIII ст. / Упоряд. В. М. Горобець. – К.: "Україна", 2002. - 384 с. - (Історія України в прозових творах та документах).

 9. З-під булави під корону. Друга половина XVIII ст. [Текст] / Упоряд. і авт. передм. О. К. Струкевич. – К. : Україна, 2002. – 381 с. - (Історія України в прозових творах та документах).

Прозові твори та документальні матеріали у виданнях друкуються мовою оригіналу, однак написання слів і пунктуацію приведено у відповідність до вимог сучасного правопису. Періоди, які висвітлюються у кожній книзі, переносять читача у далеке минуле та за матеріалами давніх джерел розповідають про історичні події, побут та звичаї українського народу. Кожне видання доповнюють хронологічні списки, карти та примітки. Ці видання будуть цікавими для вчителів та учнів шкіл, а також всіх, хто вивчає та досліджує історію української держави.
Гідне подиву явище XV–XVII ст. в Україні – це зародження, процвітання і загибель козацтва, неперевершеного витвору українського народу, що увійшло в історію під назвою «Запорозького». Історія Запорозького козацтва – це постійні війни: з турецьким султаном, кримським ханом, шляхетською Польщею. На території Запоріжжя, острові Хортиця, збереглися деякі свідчення тих давніх часів. Але не тільки місця, де перебували запорожці свідчать про їх славу, перегортаючи сторінки одного з томів видання та занурюючись у документальні свідчення існування Запорізького козацтва,

стає зрозуміло, що вміння козаків воювати вражало багато країн, і багато хто з монархів не відмовлявся від послуг запорожців, у тому числі й російські царі.


Документи російських архівів з історії України [Текст]. - Львів, 1998 -

Т.1 : Документи до історії запорозького козацтва 1613-1620 / Упоряд. Л.Войтович та ін. - 442 с.
Викладена у цій книзі інформація може зацікавити істориків, викладачів та студентів.
Хмельниччина – така традиційна історична назва повстання історичного періоду 16481654 років під проводом Богдана Хмельницького. Багато радянських авторів негативно оцінювали Хмельниччину, але виявлені польськими вченими в державних архівах документи пролили світло на події тих часів. Ці документи увійшли до збірника:

Документы об освободительной войне украинского народа 1648 - 1654 г. [Текст] / Сост. А. З. Барабой и др. – К.: Наукова думка, 1965. - 828 с.

Вміщенні у видання документи надають уявлення про героїчну боротьбу селянсько-козацьких мас за своє звільнення та возз’єднання України з Росією. Всі матеріали збірника оприлюднені мовою оригіналу без будь-яких скорочень. Видання розраховане на істориків, наукових співробітників, викладачів та студентів.


Визначною і водночас суперечливою подією в історії України на шляху до незалежності є підписання Угоди про взаємовідносини між Військом Запорозьким та Московською державою.

Переяславська Рада очима істориків, мовою документів [Текст] / упоряд. О. І. Гуржій. - К. : Украіна, 2003. - 432 с.

Саме це видання висвітлює проблематику українсько-московської угоди, укладеної в результаті січнево-березневих переговорів 1654 р. між Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем.

Видання містить публікації відомих вітчизняних і зарубіжних вчених–істориків різних часів, в яких надана вся палітра думок щодо Переяславсько-московського договору 1654 року. Оригінальні розвідки органічно доповнюються документальними матеріалами, пов'язаними з цією непересічною подією в історії України. Книга розрахована на всіх, хто вивчає або цікавиться історією рідного краю.
Військо Запорізьке – таку офіційну назву мала Гетьманщина - українська держава на території центральної і північно-східної України, яка утворилася внаслідок Зборівського договору 1649 року та зберігала свою автономію до 1764–го року, до ліквідації Катериною II.

У кінці XVII – протягом XVIII ст. на території Гетьманщини діяльність полкових та сотенних канцелярій, спричинила появу актової документації, яка відображала державотворчі процеси того часу. Досліджуючи тему відтворення ділових документів доби Гетьманщини співробітниками інституту української археографії АН України було укладено збірникДілова документація Гетьманщини XVІІІст. [Текст] / Упоряд. В. Й. Горобець. – К.: Наук. думка, 1993. – 392с. - (Пам'ятки політично-правової культури України).

який містить тексти офіційно-службових документів, більшість яких була створена в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях. Упорядниками було досліджено стилістику цих актів та здійснено їх жанрово-тематичну класифікацію. Видання призначене для істориків, правознавців та читачів, які цікавляться пам’ятками політично-правової культури.


Найвидатнішим гетьманом Війська запорізького був Іван Мазепа, який прагнув об'єднання українських земель – Гетьманщини, Правобережжя, Запоріжжя в складі єдиної Української держави під гетьманським реґіментом, та встановлення міцної автократичної гетьманської влади у становій державі європейського типу зі збереженням традиційної системи козацького устрою.

Універсали, накази гетьмана, листи, спогади генеральної старшини, російських високопосадовців, іноземців та інші матеріали увійшли до книги:Доба гетьмана Івана Мазепи в документах [Текст] / Упоряд. С. Павленко. - 2-ге вид. - К. : Київо-Могилянська Академія, 2008. - 1144 с.

Представлені документи допоможуть краще відчути епоху, в якій зароджувався вибух-протест проти царизму, Петра І.

У виданні вперше подається цілісний масив допитів старшин, козаків, які брали участь у повстанні 1708–1709 pp.

Загалом збірник документів ознайомить читача з 900 документами, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи. Видання буде корисним як для істориків, так і для економістів, правників, дипломатів, літературознавців, культурологів.


Революційні події 1917 року XX ст. знайшли глибокий відгук в історії України. Спершу загальноукраїнський центр, що об'єднував політичні, громадські, культурні і професійні організації; згодом, після Всеукраїнського Національного Конгресу (17 березня21 квітня 1917 р.) – революційний парламент України, який керував українським національним рухом, став Українською Центральною Радою, яка своїми 4 Універсалами привела Україну від автономії до самостійності. Саме документи головного на той час державного органу увійшли до збірника:

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2-х т. [Текст]. – К. : Наукова думка

Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – 1996. - 587 с.
Однією з трагічних та сумних сторінок на шляху до незалежності України є визнаний як геноцид нації Голодомор 1933 р. Наступні видання документально засвідчують цей факт та дають можливість усвідомити масштаби цієї трагедії.

 1. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор [Текст] / Конквест Роберт. – К. : Либідь, 1993. – 384с.

 2. Портрет Темряви [Текст]: Свідчення, документи і матеріали / Автор–упорядник П. Ящук. – К.: Вид-во М. Коць, 1999 -

Кн. 1. – 1999. – 705 с. – (Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника).

 1. Портрет Темряви [Текст]: Свідчення, документи і матеріали / Автор–упорядник П. Ящук. - К. : Вид-во М. Коць, 1999 -

Кн. 2. - 1999. - 611 с. - (Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника).

 1. Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД [Текст]. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 604 с.

 2. Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД [Текст] / Упоряд. В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін. - К.: ВД "Стилос", 2007. – 604 с.

Час не владний над подіями такого масштабу, як Друга світова війна. Пам'ять про героїзм і мужність, віру і благород­ство людського духу, прагнення вижити і перемогти, що проявилися у вогненні воєнні роки, є і має залишитися невід'ємною частиною націо­нальної самосвідомості.

Пам'ять і знання – нероздільні. Щоб не забувати, треба знову й знову перегортати вже відомі й відкривати нові сторінки історії, «припадати» до невичерпного архівного джерела, шукати і знаходити у ньому нові факти, нові ідеї. Звернувшись до наступних видань ви зрозумієте цінність викладених матеріалів цієї переможної та водночас трагічної сторінки в історії нашої країни.


  1. Архіви окупації. 1941–1944 [Текст] / Упоряд. Н. Маковська. - К.: Київо-Могилянська академія, 2006. -

Т.1: Більше не таємно / Упоряд. Н. Маковська. - К.: Київо-Могилянська академія, 2006. – 872 с.

  1. Чайковський А. С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика) [Текст] / Чайковський Анатолій Степанович. - К.: Україна, 1994. - 255с.

  2. Восстановление Приднепровья (1946–1950): Документы и материалы [Текст]. - К.: Политиздат Украины, 1988. - 539 с.

  3. Україна в Другій світовій війні у документах [Текст]: Збірник німецьких архівних матеріалів (1941-1942). Т. 2 / Упоряд. В. Костик. - Львів: Ін-т українозн. НАН Укр.: Держ. ун-т, 1998. – 384 с.

Якщо ви прагнете пізнати й осмислити етнонаціональні процеси, що відбува­лися в Україні упродовж всієї багатостраждальної історії, хочете знати правду про те, хто і як творив її долю, що було насправді і що ретельно приховувалося в різні історичні періоди за лаштунками таємності і секрет­ності, найповніше і найпереконливіше про це розкажуть вам документи, від­найдені і систематизовані упорядниками пропонованої праці, виданої у двох частинах:  1. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність у 2-х частинах: Документи і матеріали [Текст]: Довідник. Ч. 1 / За ред. В.Ф. Панібудьласка. - К.: Вища школа, 1997. – 584 с.

  2. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність у 2-х частинах: Документи і матеріали [Текст]: Довідник. Ч. 2 / За ред. В.Ф. Панібудьласка. – К.: Вища школа, 1997. – 703 с.

Видання є доку­ментальним довідником. Матеріали, що містяться в ньому, ілюстру­ють основні етапи, тенденції, проблеми етнонаціонального розвитку. Матеріали книги – своєрідна біографія української нації, її боротьби за свою «самостійність», за виживання та створення незалеж­ної Української держави.

У першій частині представлені дані про колонізацію українських земель у різні періоди, розселення племен, державні утворення в Україні, про розвиток національно-визвольного руху, про ставлення визнач­них історичних осіб, політичних партій і сил до розв'язання націо­нального питання, про державотворчі змагання нації.

Друга частина видання охоплює періоди розвитку національних процесів в Україні у XX столітті – радянську добу й сучасний період творення української державності, національного відродження й по­ступу.

До видань увійшли документи, фрагменти літописів, наукових до­сліджень, історичних розвідок, статистичні дані, що засвідчують складні, суперечливі тенденції у становленні й розвитку української нації. Текст видання підготовлено на кафедрі політичних наук Київського державного технічного університету будівництва і архітектури та Інститу­том українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка.

Видання рекомендоване для науковців, політичних діячів, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться минулим і сьогоденням українського народу.
У час розбудови державності України, утвердження у суспіль­ній свідомості гуманістичних цінностей, відродження духовної спадщини народу інтерес до історії національного розвитку дедалі зростає. Нині суспільство має гідно цінувати те, що відкидалося, засуджувалося, піддавалося анафемі, від чого лице­мірно відхрещувалися й забували навіки. Тепер, усвідомивши потребу повернутися до свого коріння, ми віддаємо належне цілим поколінням борців за волю, що виплекали й вистраждали україн­ську державну ідею.

Ось де, люди, наша слава, слава України.


Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу.

Олена Теліга
Події

Заснування Києва

V ст.


 1. Брайчевский М. Ю. Когда и как возник Киев [Текст] / Отв. ред. Е.М. Апанович. - К. : Наукова думка, 1964. - 181 с.

 2. Івакін Г. Ю. Оповіді про стародавній Київ [Текст] / Івакін Глеб Юріевич. - К. : Рад.школа, 1982. - 112с.

 3. Іванцов І. О. Стародавній Київ [Текст] / І. О.Іванцов. - К.: Фенікс, 2003. - 367 с.

 4. Київ [Текст]: Sсторична енциклопедія з найдавніших часів до 1917 р. - 1-е вид. - 2000. - (CD-ROM).

 5. Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах [Текст] / Николай Федорович Котляр. – К.: Наукова думка, 1986. – 158 с.

 6. Толочко П. П. Древний Киев [Текст] / Петр Петрович Толочко. - К.: Наукова думка, 1983. - 328 с.

Хрещення Русі

988 р.


 1. Брайчевский М. Ю. Утвердження християнства на Русі [Текст] / М. Ю. Брайчевский. – К.: Наукова думка, 1988. – 261 с.

 2. Введение христианства на Руси [Текст] / Отв. ред. А.Д.Сухов. - М.: Мысль, 1987. – 302 с.

 3. Греков Б. Д. Киевская Русь [Текст] / Отв. ред. Л.В.Черепнин. - Л.: Политиздат, 1953. – 568 с.

 4. Дулуман Е. К. Введение христианства на Руси: Kегенды, события, факты [Текст] / Евграф Каленьевич Дулуман, Анатолий Степанович Глушак. - Симферополь: Таврия, 1988. – 184 с.

 5. Курбатов Г. Л. Христианство. Античность. Византия. Древняя Русь [Текст] / Г. Л. Курбатов, Э. Д. Фролов, И. Я. Фроянов. – Л.: Лениздат, 1988. - 333 с. - ил.

 6. Филист Г. М. Введение христианства на Руси: Предпосылки, обстоятельства, последствия [Текст] / Г. М. Филист. - Минск: Беларусь, 1988. - 252 с. - Библиогр. в примеч.: С. 245 – 253.

 7. Фроянов И. Я. Загадка крещения Руси [Текст] / И. Фроянов. - М: Алгоритм, 2007. - 336 с. - (Древнейшая история Руси).

 8. Христианство и Русь [Текст] / Отв. ред. И. Григулевич. - М.: Наука, 1988. - 136 p. - (Советское религиовеление ; №2 ).

Заснування Запорізької Січі

1554 – 56 рр..


 1. Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків [Текст] / Олена Михайлівна Апанович. - К.: Дніпро, 1991. – 335 с.

 2. Антонович В. Коротка історія Козаччини: З ілюстраціями і картою України [Текст] / В. Антонович. - К.: Україна, 1991. – 158 с.

 3. Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) [Текст] / В. О.Голобуцький. - Дні-ськ: Січ, 2004. – 421 с.

 4. Киценко М. П. Хортиця в героїці і легендах. - 2-е вид., доп. [Текст] / М. Киценко. - Дніпропетровськ: Промінь, 1972. – 147 с.

 5. Киценко М. П. Хортиця в героїці і легендах: Історико-краєзнавчий нарис [Текст] / М.П. Киценко. - Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 127 с.

 6. Мицик Ю. А. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорізьких козаків [Текст] / Ю.А. Мицик, С.М. Плохій. - Дніпропетровськ: Промінь, 1990. - 302 с.

 7. Сергійчук В. І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVІ – середини XVІІ століття [Текст] / В. І. Сергійчук. - К.: Україна, 1991. - 253 с.

 8. Скальковский А. О. Історія Нової Січі, або останнього коша Запорізького [Текст] / А.О. Скальковский. - Дніпропетровськ: Січ, 1994. - 678 с.

 9. Сокульський А. Л. Морські походи запорожців [Текст] / А.Л. Сокульський. - Дніпропетровськ: Січ, 1995. - 218 с. : іл.

 10. Шерер Ж. Б. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців... [Текст] / Пер.з фр. В. В. Коптілов. – К.: Укр. письменник, 1994. – 311 с.

 11. Шудря М. А. Січ-мати [Текст] / М. А. Шудря. - К.: Елібре, 2008. – 560 с.

 12. Яворницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа [Текст]: для старшого школьного возраста. Ч. І., Ч. ІІ. / Д.И. Яворницкий. - К. : Веселка, 1995. - 447 с.

 13. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. В 3-х т. [Текст]. Т. 1 / Д. І. Яворницький ; Пер. з рос. І. Сварник. - Львів: Світ, 1990. – 319 с. : іл.

Підписання Переяславської Угоди

(Переяславська Рада)

1654 р.
 1. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року [Текст]: Монографія / В. Брехуненко. - К., 2005. - 367 с.

 2. Переяславська рада 1654 року [Текст]: Історіографія та дослідження. - К.: Смолоскип, 2003. – 890 с.

 3. Переяславська Рада очима істориків, мовою документів [Текст] / Упоряд. О. І. Гуржій. – К.: Украіна, 2003. – 432 с.

 4. Рибак Н. Переяславська Рада [Текст] / Н. Рибак. - К., 1949. - 490 с.

 5. Рибак Н. Переяславська Рада [Текст] / Н. Рибак. - К., 1954. - 799 с.

Написання «Історії Русів»

Кінець XVIII – початок XIX ст.


 1. Історія Русів [Текст] / Пер. І. Драч. - К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с.

 2. Історія русів [Текст] / Український переклад І. Драча; Укр. пер. І. Драча. – К.: Веселка, 2001. – 364 с.

 3. Мишанич Я. «Історія Русів»: Історіографія, проблематика, поетика [Текст] / Ярослав Мишанич. - К.: Обереги, 1999. – 225 с.

Утворення Української Центральної Ради

1917 р., 4 березня


  1. Верстюк В. Дiячi Української Центральної Ради [Текст]: Бiблiографiчний довiдник / В. Верстюк. - К., 1998. - 253 с.

  2. Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради [Текст] / Копиленко Олександр Любимович. - К.: Україна, 1992. – 204с.

  3. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2-х т. [Текст]. - К.: Наукова думка

Т.1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – 1996. – 587 с.
Відкриття Дніпрогесу

1932 р., 10 жовтня
 1. Виноград В. Днепрострой [Текст] / В. Виноград; Под ред. С. Браиловского. – М .- Л ., 1931. - 56 с.

 2. Ратушний Ф. Голубий басейн Придніпров'я [Текст] / Ф. Ратушний. - Дніпропетровськ: Промінь, 1968. - 158 с.

 3. Юрезанський В. Т. Дніпрогес [Текст] / В.Т. Юрезанський. - Дніпропетровськ: Промінь, 1970. - 181 с.

Битва за Дніпро

1943 р., вересень – листопад


 1. Битва за Дніпро: Вірші. Художня проза. Публіцистика. Нариси. Фронтові кореспонденції. Спогади [Текст]. - Дніпропетровськ: Промінь, 1975. – 224 с.

 2. Діорама «Битва за Днепр» [Текст]. - Дніпропетровськ: Промінь, 1977. – 14 с.

 3. Діорама «Битва за Днепр» [Текст]. – Дніпропетровськ: Промінь, 1976. – 14 с.

День Перемоги над гітлерівською Німеччиною

1945 р., 9 травня


 1. Віхи пам'яті на шляху до Великої Перемоги [Текст]: Нариси та спогади / Авт.-упоряд. В. І. Кучерявко. – Дн-ськ: Пороги, 2004. – 179 с.

 2. История Украинской ССР [Текст]: В 10-и т. / Гл. ред. Ю.Ю. Кондуфор. - К.: Наукова думка, 1981 -

Т.8: Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945) / Отв. ред. В. И. Клоков. – К. : Наукова думка, 1984. – 640 с.

 1. На шляху до Перемоги [Текст]: Збірник нарисів, зарисовок і документальних розповідей до 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р. – 1995. – 70с. - (Биб-ка газети "Сільське Криворіжжя" (додаток до газети). Вип.№4).

 2. Парад победителей [Текст]. - Днепропетровск: Промінь, 1985. – 110 с.

 3. Свіча пам'яті [Текст]. Кн. 2.: 60-річчю Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр. присвячується. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 544 с.

Прийняття Декларації про суверенітет

1990 р., 16 липня


 1. Декларація про державний суверенітет України [Текст]: Прийнята ВР УРСР 16 липня 1990 р. – К. : Україна, 1991. – 8 с.

 2. Декларация о государственном суверенитете Украины [Текст]: Принята Верховным Советом Украинской ССР 16 июля 1990 года. - Киев: Україна, 199. - 8 с.

Затвердження Символіки України

1992 р. 1. Державні відзнаки України (прапор, герб, печатка) [Комплект листівок] / Авт. ескізів М. Битинський. - К.: Укрполиграфсервис, 1991. – 4 л. с.

 2. Кравченко В. Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 травня 1966 року [Текст] / В.Кравченко. – К.: Смолоскип, 2004. – 53 с.

 3. Сергiйчук В. Доля української нацiональної символiки [Текст] / Сергiйчук В. - К.: Знание УССР, 1990. - (1 "Час і суспільство").

 4. Січинський В. Український тризуб і прапор [Текст] / Володимир Січинський. - Вінніпег: Вид.Спілка "Тризуб", 1953. – 71 с.: В тексті 65 рисунків.

 5. Червона калина – Україна [Текст]: Питання української державної символіки. Статті 1991 – 2002 рр. / В. С.Баленок. - Львів: Злука, 2003. – 72 с.

Прийняття Конституції України

1996 р., 28 червня


 1. Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України [Текст]: Нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – К., 1996. - 126 с.

 2. Історія української Конституції [Текст] / Упоряд. А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К.: Укр. Правнича Фундація: Право, 1997. – 464 с.

 3. Коментар до Конституції України [Текст]. - К.: [б. и.], 1996. – 376 с.

 4. Конституційний договір між Верховною Радою України та президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конституції України [Текст]. - К.: Українська Правнича Фундація, 1995. - 48с.

 5. Конституція незалежної України: У 3-х кН. [Текст]/ Під заг. ред. С. Головатого. – К.: Українська правнича фундація, 1995. – 380с.

 6. Конституція незалежної України [Текст]: У 3-х кн. / Ред. С.Головатий

Кн.1: Документи, коментарі, статті. - К.: Укр.Правнича Фундація, 1995. - 379 с.

Кн.2, Ч.1: Документи. Статті. - К.: Укр. Правнича Фундація. – Право, 1997. – 268с.Кн.2, Ч.3: Документи. - К. : Укр.Правнича Фундація. – Право, 1997. - 299с.

 1. Конституція України [Текст]: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996. - К.: Преса України, 1997. - 77с.

 2. Конституція України [Текст]. – Дні-ськ. : ВАТ"Дніпрокнига", 1999. - 125с.

 3. Конституція України [Текст]: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: ІВА, 1996. - 117 с.

 4. Нова Конституція України [Текст]: Огляд, коментарі і текст основного закону. - 3-е вид. - К.: Наукова думка, 1998. - 156с.

 5. Нова Конституція України [Текст]: Текст основного закону. Огляд і коментарі. - К. : Наук. думка, 1996. - 134 с.

 6. Слюсаренко А. Г. Історія української конституції [Текст] / Слюсаренко Анатолій Гнатович,Томенко М.В. - К.: Т-во "Знання" України, 1993. - 192с.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Омріяна незалежність icon«Вшануймо пам’ять Героїв Небесної сотні, учасників Революції Гідності, жителів області, які загинули за свободу та незалежність України»
Виховна година у 7 класі на тему: «Вшануймо пам’ять Героїв Небесної сотні, учасників Революції Гідності, жителів області, які загинули...
Омріяна незалежність icon"Україна в роки Незалежності"
Верховна Рада проголосила незалежність України, підтверджену всенародним референдумом 1 грудня 1991
Омріяна незалежність icon«…Поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина»
Райнер Марія Рільке. Рільке І україна. Уславлення боротьби за незалежність українського народу
Омріяна незалежність iconЗнамениті українці
Документ складався зі вступу й 16 статей, у яких проголошувалася незалежність України від Московії та Речі Посполитої. Проголосивши...
Омріяна незалежність iconНатхнення вивчати твори латиноамериканських письменників в Україні можна пов’язати із зацікавленістю не тільки до країни "пристрастей", а також до країни, яка перша визнала українську незалежність у світі

Омріяна незалежність iconІсторія мови – історія народу
«злочин» полягав у тому, що вони шукали себе не у російському морі, а в слов'янському, а то ще й в індоєвропейському, доводячи свою...
Омріяна незалежність iconУкраїна єдина країна!
Мета: розширити поняття про єдність, незалежність І суверенність нашої держави та роль у цьому українського козацтва; закріпити знання...
Омріяна незалежність iconРоберт Стівенсон «Вересовий трунок»
Ро творчість англійського письменника Р. Л. Стівенсона, ознайомити зі змістом балади, показати мужність борців за незалежність рідної...
Омріяна незалежність iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів
України” відділ освіти райдержадміністрації просить провести упродовж 2016 року в навчальних закладах району тижні історії під загальноукраїнським...
Омріяна незалежність iconВиховна година «Герої нашого часу» (усний журнал) Мета
Мета: ознайомити учнів із життєвими долями бійців ато, виховувати повагу до героїзму людей, які віддали життя І здоров’я за незалежність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка