Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 рСторінка10/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Трудове навчання. 1-4 класи


Опис змін.

У програмі не передбачена орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу їх вчитель розподіляє самостійно з урахуванням матеріально-технічного забезпечення, бажання учнів та традицій регіону. Календарно-тематичне планування може укладатись творчими, динамічними групами, шкільними методичними об’єднаннями, індивідуально вчителями початкових класів що дає можливість розташувати послідовність вивчення тем на власний розсуд. Резерв часу, передбачається використовувати для проведення уроків узагальнення та повторення з використанням нестандартних форм, презентації проектів, вивчення актуальних тем: «Сучасні технології виготовлення виробів», «Бісероплетіння», «Виготовлення об’ємних виробів з дроту» «Виготовлення виробів з збереженням народних традицій (ремесел) регіону», «Вирощування та догляд за рослинами», «Вирощування та догляд за птахами, тваринами», «Кулінарія» «Декоративно-ужиткове мистецтво”, “Конструювання з використанням ігрових наборів і конструкторів та (або) їх електронних версій” та інші. Деякі теми за пропозиціями вчителів об"єднано: , уточнено, наприклад; "Папір та його призначення. Загальні відомості про виробництво паперу. Якість паперу" тощо.

Зміст практичних робіт має визначатися вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Об’єкти праці для виготовлення на уроках учнями добирає учитель опираючись на їхні побажання.

З програмами та порівняльної таблицею можна ознайомитися тут:

http://workmon14-new.ed-era.com/zmist.html#home

Я у світі. 3-4 класи


http://worldmon34-new.ed-era.com/opus_zmyn.html

Обговорення навчальної програми з предмету «Я у світі» було дискусійним. Частина дописувачів висловлювала думку про вилучення курсу «Я у світі» з робочого навчального плану початкової школи, дехто пропонував інтегрувати з «Основами здоров’я», «Літературним читанням» чи використовувати зміст програми на виховних годинах. Ці пропозиції не можуть бути виконані, так як на даному етапі не змінюється склад предметів, тому що вони визначені освітніми галузями Державного стандарту.

Слід наголосити, що у цей доленосний для нашої країни час, коли українці мають згуртуватися і довести свою єдність, перед школою як соціальним інститутом стоїть складне і відповідальне завдання – формування у школярів життєствердного образу світу, української ідентичності, ціннісного ставлення до суспільства і держави, виховання толерантного ставлення до народів, які проживають на теренах України. Дуже важливо навчити школярів самостійно досліджувати, дискутувати, ініціювати дії, висловлювати власну позицію. Освіта має підготувати дитину до того, щоб, зустрівшись зі спірним питанням, вона діяла обґрунтовано, делікатно, толерантно та по-людяному. Виховання у школярів почуття патріотизму, людяності, гідності, справедливості, толерантності сприяють єдності країни, стабільності, миру і злагоді в Україні. Саме це надважливе завдання і повинна виконувати громадянська освіта.

На основі узагальнення побажань було здійснено наступні зміни: 1. Знято теми, які дублюються зі змістом предмету «Основи здоров’я» і які доцільніше вивчати на «Основах здоров’я» (Розвиток людини протягом життя, зовнішність людини).

 2. Доповнено чи конкретизовано теми, які повторюються в 3 і 4 класах програми «Я у світі» (Наприклад: «Людське Я» (3 клас) ; Дискусія на одну із тем ( на вибір): « Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «Чим відрізняється стійкість від упертості?» (4 клас); «Символи держави: Герб, Прапор, Гімн , їх значення».(3 клас) і Національні та державні символи України. Робота з документами. Обговорення с.10, с. 20, с.67. Конституції України. (4 клас) тощо.

 3. Включено в програму практичні роботи, рольові ігри, дискусію, навчальні проекти. Зроблено акцент на тому, що проекти можуть бути колективні, групові, індивідуальні. На кожен навчальний проект запропоновано кілька тем. Це дало змогу об’єднати деякі теми і цим, з одного боку, розвантажити програму, надати право вибору як вчителю так і учню, з іншого, підказати вчителеві на які аспекти варто звернути увагу. Наприклад, після теми «Національні та державні символи України» (4 клас) пропонується практична робота: «Створення фотоколажу ( проведення конкурсу малюнків) на одну із тем (на вибір): «Державні символи у моєму житті», «Хліб і сіль - символи української гостинності», «Свята нашої держави».

 4. Запропоновано практичні види діяльності, які можуть активізувати формування соціальної та громадянської компетентностей:

  • Дослідження діяльності дитячих екологічних організацій, станцій чи груп в твоєму селі, місті чи регіоні.

  • Екологічний рейд «Рідній природі - на допомогу».

  • Благодійна акція “Допомагаємо творити добро”.

  • Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.

 5. У Державних вимогах до навчальних досягнень учнів відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні.

У цілому, у проекті оновленої навчальної програми предмету «Я у світі» враховано більшість пропозицій, поданих у коментарях, що стосувалися розвантаження та осучаснення програми.
АНГЛІЙСЬКА МОВА

1-4 КЛАСИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

КОРОТКИЙ ОПИС КЛЮЧОВИХ ЗМІН

1. Запровадження ввідного усного курсу у першому півріччі 1-го класу.

2. Суттєве спрощення вимог до письма у другому півріччі 1-го класу, уточнення щодо використання напівдрукованого шрифту.

3. Скорочення обсягів висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсягів письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо», з 1-го по 4-ий клас.

4. Уточнення вимог до фонетичної лінгвістичної компетенції, з 1-го по 4-ий клас.

5. Вилучення складних граматичних форм, що належать до мовного рівня А2: множина іменників, закінчення (-es) (1 клас), присвійний відмінок іменника (3 клас), Present Perfect (4 клас), структура to be going to (4 клас).

6. Перенесення до 2 класу заперечної форми спонукальних речень.

7. Перенесення до 4 класу граматичної форми Future Simple.

8. Вилучення з лінгвістичної лексичної компетенції теми «Шкільне приладдя» (2 клас), що дублює вимоги 1-го класу.

9. Перенесення до 3 класу теми «Місяці. Дні тижня» у лінгвістичній лексичній компетенції.

10. Спрощення вимог до письма у 3 класі щодо написання листів та листівок («за зразком оформлюють короткі повідомлення та листівку-вітання, СМС»).

11. Уточнення мовленнєвих функцій щодо опису емоційного стану: «виражати настрій».

12. Уточнення вимог мовленнєвої компетенції «Аудіювання», з урахуванням роботи з навчальними аудіо- та відеоматеріалами, з 1-го по 4 клас.

13. Уточнення тематики ситуативного спілкування: Дозвілля (Іграшки, на прогулянці) – 1 клас, Свята та традиції (Продукти харчування) – 2 клас, Помешкання(На кухні), Природа і навколишнє середовище (Пори року), Відпочинок і дозвілля (Поїздка на канікулах) – 3 клас, Свята і традиції (Святкування у кафе) – 4 клас.

14. Наголос на роботі з підручником і словником (загальнонавчальна компетентність).

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІН


1 клас ЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Лінгвістична граматична компетенція

Іменники у множині із закінченням es (вилучено, належить до рівня А2)Лінгвістична граматична компетенція

Заперечна форма спонукальних речень (перенесено до 2 класу)Лінгвістична фонетична компетенціяФокус: звуки:

- наближені до звуків української мови;

- відрізняються за суттєвими ознаками;

- не мають аналогів в українській мовіМовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 3-4 речення/репліки (скорочено до 2-3 речень/реплік)Мовленнєва компетенція письмо

Пишуть літери алфавіту, відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, коротких речень. (вилучено)


Відтворюють графічний образ літер та слів з використанням напівдрукованого шрифту.Мовленнєва компетенція читання

Називають букви алфавіту, озвучують засвоєнні в усному мовленні слова, словосполучення

(вилучено)Розпізнають літери алфавіту та графічний образ найчастіше вживаних та вивчених слів, словосполучень і коротких фраз.Мовленнєва компетенція аудіюванняРозуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і у запису; (обсяг прослуханого у запису тексту – від 1 до 2 хвилин)Мовленнєва компетенція монологічне мовлення

Розповідають римівки, лічилки, співають дитячі пісні (уточнено)

Відтворюють римовані твори дитячого фольклору

Мовленнєва компетенція діалогічне мовленняПідтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного та загального характеруЗасоби вираженняWhat’s your name?

I am …


How are you?

OK, thanks.

I’m happy/sad.

Where are you from?

I’m from …

Where is she/he from?

She/He is from …

It is a …

It is green.

It is big.

I can walk, run, jump, go.

Sorry/I’m sorry.

…please.


Мовленнєві функціїВиражати настрій

2 клас ЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Тематика ситуативного спілкуванняСвята та традиції (Продукти харчування)Лінгвістична лексична компетенція

Тема «Місяці. Дні тижня» (перенесено до 3 класу)

Тема «Шкільне приладдя» (вилучено)Вік молодших членів сім’ї

Продукти харчуванняЛінгвістична граматична компетенціяЗаперечна форма спонукальних речень Наказовий спосіб дієслів (команди)

Dont stand up!

(перенесено з 1 класу)

Дієслово:

Present Simple

Дієслово:

Present Simple (to be, have);

have got,Займенник: вказівні (this, that з іменниками),

Займенник: вказівні (this, that, these, those з іменниками),Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік, якість предмета.Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік, емоційний стан.Лінгвістична фонетична компетенціяФокус: формування слухо-вимовних навичок учнів;

інтонація: логічний наголосМовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 4-5 речень/реплік

(скорочено )Обсяг висловлювання 3-4 речення/репліки

Мовленнєва компетенція письмо

Пишуть букви алфавіту, в т.ч.під диктовку (вилучено)


Описують себе, іграшку, тварину, предмет шкільного вжитку (уточнено)

За зразком описують себе, іграшку, тварину, предмет

Обсяг письмового повідомлення 4-5 речень.

(скорочено)Обсяг письмового повідомлення 2-3 речення.Мовленнєва компетенція читання

Читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні. (уточнено)

Читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.

Мовленнєва компетенція аудіювання

Розуміють основну ідею адаптованого аудіо-, відеозапису

(уточнено)Розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і у запису; (обсяг звучання – від 1 до 2 хвилин)

Реагують невербально на запитання, які вимагають простих відповідей;

(уточнено)

Реагують невербально та вербально на запитання, які вимагають простих відповідей;Мовленнєва компетенція діалогічне мовленняПідтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного та загального характеру

Мовленнєва компетенція монологічне мовленняВідтворюють римовані твори дитячого фольклоруОбсяг висловлювання 4-5 речень

Обсяг висловлювання 3-4 речення

Засоби вираженняHow are you?

I’m fine, thank you.

Who is this boy/girl?

What is your /his/her name?

How old is he/she?

Питальні слова: what, who, where, when, why, how

I cannot/can’t …

Can you …?

This is an apple.

It is red.

I’m sad, happy, tired


Мовленнєві функціїВиражати настрій

3 клас ЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Тематика ситуативного спілкуванняПомешкання

(На кухні)Природа і навколишнє середовище (Пори року)Відпочинок і дозвілля (Поїздка на канікулах)

Лінгвістична лексична компетенціяМісяці, дні тижняЧлени сім’їВік старших членів сім’їНазви продуктівПосуд

Лінгвістична граматична компетенція

Модальні дієслова: may, must

(вилучено – рівень А2)Дієслово: Future Simplе (перенесено до 4 класу)

Дієслово: Present Simple, Past SimpleІменник: присвійний відмінок (вилучено – рівень А2)Займенник:

some, any, much, many, a lot/lots (А1)

Сполучник: or (А1)Лінгвістична фонетична компетенціяФокус: інтонація: наголос у словах;

логічний наголос та мелодія у реченняхМовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 4-5 речень/реплік

(скорочено )Обсяг висловлювання 3-4 речення/репліки

Мовленнєва компетенція письмо

оформлюють лист, листівку-вітання
(спрощено)

за зразком оформлюють короткі повідомлення та листівку-вітання, СМСописують себе, свою сім’ю, друзів, предмети шкільного вжитку,тварин; (спрощено)

- за зразком описують себе, свою сім’ю, друзів, тварин; дії.Обсяг письмового повідомлення 5-6 речень.

(скорочено)Обсяг письмового повідомлення 4-5 реченьМовленнєва компетенція читання

Знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки (вилучено)Мовленнєва компетенція аудіювання

Розуміють основний зміст віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі (уточнено із урахуванням роботи з навчальними аудіо- та відеоматеріалами)

Розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і у запису; (обсяг прослуханого тексту – від 2 до 3 хвилин)

Реагують на запитання, які вимагають відповідей «так/ні» чи інших простих відповідей

(спрощено)Реагують на прості запитання, дають короткі прості відповіді

Мовленнєва компетенція діалогічне мовлення

Підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру, а також мікродіалогів

(уточнено)Підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного та загального характеру

Висловлення кожного співрозмовника – 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

(скорочено)

Висловлення кожного співрозмовника – не менше 4 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.Мовленнєва компетенція монологічне мовлення

Обсяг висловлювання – 5- 6 речень.

(скорочено)

Обсяг висловлювання – 4- 5 речень.Засоби вираженняWho is this boy/girl?

What is his/her name?

How old are you?

How old is he/she?

Where is he/she from?

Where do you live?

I live at … Street?

What is his/her address?

Are you from…? Is she/he from…?

She/He likes/doesn’t like it.

It’s five o’clock.

It’s five twenty.

In (September, …)

On (Monday, …)

At (5 o’clock, …)

Where did you go?

Did you like it?

Yes, I did. / No, I didn’t.

How much? How many?Мовленнєві функціїЗапитувати з

метою отримання більш детальної інформації,

виражати настрій.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconОпис ключових змін до проекту оновленої програми з літературного читання
Робота з коментарями до програми, які були представлені на платформі «EdEra», дозволила виокремити певні проблеми в змістовому наповненні...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconОсобливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм
Від 05. 11. 2014 №1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconІсторія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма
За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconЗвіт директора школи Власенко Тетяни Федорівни за 2015-2016 н р. Визначення проблем та очікувані результати стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг
«Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за вчителями школи на 2015/2016 навчальний...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconНа виконання Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», відповідно до рішень Колегії мон україни від 26. 03. 15 р

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconАнтонівська загальноосвітня школа І ііі ступенів №1 Херсонської міської ради
Традиційні та інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки та вчителів початкової школи з питань популяризації дитячого читання відповідно...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка