Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класуСкачати 272,55 Kb.
Дата конвертації05.07.2017
Розмір272,55 Kb.

Затверджено

Директор школи ______________

«___»______________ 2013 року
Погоджено

Заступник директора з НВР

___________________________

«___»_______________ 2013 рокуОрієнтовне календарне планування

з української літератури для 11 класу

( 70 годин; 2 години на тиждень)


Розроблено за програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (з українською мовою навчання). Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль - іноземна філологія). Рівень стандарту, академічний рівень//Укладачі: К.В. Таранік-Ткачук,

М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан Н.В., М.М. Сулима, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. - К.: Грамота, 2011. - С. 71


Підготувала:

Грицієнко Тетяна Вікторівна, учитель української мови та літератури Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївського району Кіровоградської області
Шутка Катерина Володимирівна, учитель української мови та літератури Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївського району Кіровоградської області
Обов’язкова кількість видів контролю


Класи
Семестри

І

ІІ

АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬКонтрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3
1

2


3
1

2


Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання (ПЧ)

1

1

Перевірка зошитів

4

5
№ з/п

К-сть год

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Примітка

1.


1

ВСТУП (1)


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр.

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття “розстріляне відродження”, домінування соцреалістичної естетики в1930-ті роки.


ТЛ: “розстріляне відродження”.2.

1


ПОЕЗІЯ (2)

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.


Павло Тичина


Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”, “Пам’яті тридцяти”

Найбільший модерніст 20-х років. Звернення до “вічних” тем, культура віршування, потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму”. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»).

Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”
3.

1


Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну (“Пам’яті тридцяти”) Одчиняйте двері…”.

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.4

1


Літературний авангард (1)

(Михайль Семенко)

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми (“Бажання”, “Місто”, “Запрошення”)

ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.
5

6


1

1


Київські «неокласики» (2)

Микола Зеров («Київ − традиція»),

Максим Рильський (“Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..”)

Група київських “неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Приналежність до групи

М. Зерова, М. Рильського. Різногранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність їхньої лірики
Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність. Максим Рильський (“Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..”)

ТЛ: філософічність, сонет.7

89

1

11

Євген Плужник (2)

Для вас, історики майбутні...”, Вчись у природи творчого спокою...”, “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”


Один із провідних поетів “розстріляного відродження”. “Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики

Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.

“Вчись у природи творчого спокою...”, “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

Контрольна робота №1 «Українська література 1920-30 роки. Поезія» (тест)10
111
1

ПРОЗА (2)


Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.

Микола Хвильовий (М. Фітільов)

“Я (Романтика)”


Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр.

Тематичне і стильове розмаїття його прози. “Я (Романтика) новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

12


13


1


1

Григорій Косинка (Г. Стрілець) (2)

“В житах”


Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі.
“В житах” -- зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість.

ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.14

15


16
17

1

1


1
1

Юрій Яновський (3)


Подвійне коло”, “Дитинство”,

Шаланда в морі”(з роману “Вершники”)

Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».

Умовність зображення (“Подвійне коло”), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.
Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті (“Дитинство”).
Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку (“Шаланда в морі”).

ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.
РМ1 Твір-роздум «Мої роздуми над романом “Вершники» (письмово).
18

19


20

1

1


1

Валер’ян Підмогильний (2)

“Місто”

Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач Валер’ян Підмогильний

Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. “Місто”.

Зображення “цілісної” людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Іронічність авторської оповіді.


ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.
Позакласне читання № 1

В.Підмогильний «Невеличка драма».
21


22
23

1


1
1

резервний час


Остап Вишня (Павло Губенко) (2)


Моя автобіографія”, “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.


Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишняі Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”

ТЛ: усмішка.
Контрольний класний твір «Ліризм і гумор у творчості Остапа Вишні»


24


1

ДРАМАТУРГІЯ (1)


Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модерної драматургії.


25


26

27


1

1

1


Микола Куліш “Мина Мазайло” (2)


Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах .
Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час.ТЛ: сатирична комедія.

Контрольна робота №2 «Українська література 1920 – 30 роки. Проза. Драматургія». (Тест)


28

1


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ.

Література в Західній Україні (до 1939 р.)

(огляд)


Богдан-Ігор Антонич (2)

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої. (огляд)Богдан-Ігор Антонич

Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Дороги”.

29

1

Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. “Автопортрет”, “Різдво”

ТЛ: міфологізм, асоцітивність.30

31321

11

Осип Турянський (2)

Поза межами болю”

Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя.
Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

ТЛ: поема у прозі.


РМ2 Дискусія «У чому сенс життя?» (За твором О. Туринського “Поза межами болю”) (усно).33

34
35

36

37


1

1
1


1

1


Еміграційна література (огляд)

«Празька поетична школа» української поезії та її представники (Є.Маланюк, Л.Мосендз, О.Теліга, О Ольжич, О.Стефанович, Ю.Дараган, Н.Лівицька-Холодна, О.Лятуринська та ін.).Євген Маланюк

«Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..»

Коротко про митця. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи.

Об'єднання митців в еміграції (МУР – Мистецький український рух ).

Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, Д.Гуменної, Наталени Королевої.


І. Багряний (2)

«Тигролови»

Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман. І. Багряний «Тигролови»


Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.


38


39

40


41

1


1

1


1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 рр. (3)

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко - відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно.


Олександр Довженко “Україна в огні”. Національні та загальнолюдські проблеми.

Олександр Довженко «Зачарована Десна»

Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді.Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.ТЛ: кіноповість, публіцистичність.
РМ3 Твір - роздум «Моральна краса й духовна велич людини в кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна» (усно).


42
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

ВСТУП (1)


Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. “Закулісний” розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.

Явище “шістдесятництва”, нью-йоркська група, постшістдесятники, українська “химерна проза”. Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.


43

4445

46


1

1

1


1

ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ (4)


Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. “Шістдесятництво” як явище культурологічне і соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.

Василь Симоненко

Задивляюсь у твої зіниці…”, «Я…»

Творча біографія митця (“витязь молодої української поезії”). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність (“Я...”). (напам'ять)

ТЛ: віршові розміри (повторення).

Дмитро Павличко “Два кольори”. Основні відомості про поета, перекладача.


Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною. (напам'ять).

Іван Драч“Балада про соняшник”


Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. “Балада про соняшник” – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення)

Микола Вінграновський “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”


Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка.

Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження”. Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. Збірка інтимної лірики “Цю жінку я люблю” (напам'ять).
47

48


49

50

511

1
1


1

1

резервний час


Ліна Костенко (4)


Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

“Страшні слова, коли вони мовчать” – ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. “Вічні” українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості (“Українське альфреско”).


Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика. «Я вранці голос горлиці люблю…»,, “Недумано, негадано…”

“Хай буде легко. Дотиком пера…”


Ліна Костенко “Маруся Чурай


Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “Маруся Чурай”. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.
Ліна Костенко “Маруся Чурай»

Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини. (напам'ять)ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.
Контрольний класний твір на тему «Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості Ліни Костенко».52

53
54


1


1
1

Василь Стус (2)


Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості.

“Мені зоря сіяла нині вранці…”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”, “Господи, гніву пречистого...”.Василь Стус “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”(напам'ять)


Поезія Стуса – зразок “стоїчної” поезії у світовій ліриці.

ТЛ: метафора (поглиблено).

Контрольна робота № 3 «Еміграційна література. Українська література 1940-1950 р. Українська література другої половини ХХ початку ХХ1 ст. Поети-шістдесятники» (тест)55

56


57

1


1


1

ПРОЗА другої половини ХХ ст. (1)


Інтенсивний розвиток української прози (твори В.Дрозда, Є.Гуцала, В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А. Дімарова, О.Гончара, П.Загребельного та ін.).Її новаторські особливості. Національна специфіка. Розмаїття тематики й жанрове розмаїття.

Загальна характеристика доробку О.Гончара -романтика. Творчий злет у 60-ті роки


Олесь Гончар (2)


За мить щастя”

Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини (“За мить щастя”).


Новела-засторога “Залізний острів” з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).

ТЛ: новела, роман та його види.58

59


1

1


Григір Тютюнник (2)

“Три зозулі з поклоном”


Коротко про письменника. “Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації.
Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).60
611
1


Валерій Шевчук (2)

Дім на горі” (повість-преамбула)

Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою.

Композиція роману-балади “Дім на горі” (повість-преамбула і збірка новел “Голос трави”).


Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада.


62


63

64


1

1


1

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА (3)


В лещатах радянської ідеології. Історичні твори З.Тулуб, П.Загребельного, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Білика та ін.

П. Загребельний Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.
П. Загребельний

Диво” (скорочено)

Історична основа й художній вимисел у романі “Диво”. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ.
Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

ТЛ: історична правда художній вимисел (повторення).
65

66

1


1

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (1)


(огляд)

Історико-культурна картина літератури наприкінці ХХ–початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховчиа, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін. Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.ТЛ: постмодернізм (повторення).
РМ4 Есе «Мотиви сучасної української поезії», «Постмодерні групи кінця ХХ ст.» (на вибір) (письмово)67

68


69

70


1

1


1

1Російські поети про Україну та її культуру (1)

(огляд)


Українська тематика у творах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко» та ін.), Леоніда Вишеславського («Мова» та ін.), Бориса Чичибабіна («С Украиной в крови…», «Тарас» та ін.) Леоніда Кисельова («Я позабуду все обиды…», «Цари», «Язык не может сразу умереть…» та ін.).

Контрольна робота №4 «Проза другої половини ХХ ст. Українська історична проза. Сучасна українська література» (тести).Позакласне читання № 2

Ознайомлення з письменниками – земляками та їхніми творами. Літературознавці Кіровоградщини


Урок – підсумок.

Бесіда про твори, вивчені впродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу)

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconОрієнтовне календарне планування з української літератури у класі
Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-9 класи / Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П....
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconОрієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас
Складні суспільно-історичні умови розвитку української літе­ратури XX ст., основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм)....
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconТема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр
М. Хвильового. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, символізм) та авангардистські
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconУроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ)
Календарне планування уроків української літератури в 11 класі
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconДо програми курсу за вибором
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconКалендарне планування з української літератури 11 клас
Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості Поетичний стиль І світосприймання Павла...
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconВаріант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія
Українська література. 11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям...
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconКалендарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу на 2016-2017 навчальний рік
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства...
Орієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка