Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 класСкачати 135,64 Kb.
Дата конвертації20.09.2017
Розмір135,64 Kb.

Орієнтовне календарне планування

з української літератури

11 клас ( 2 години на тиждень)

з/п

Дата

Тема уроку

К-ть

годин


Теорія літературиІ семестр1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930РР.

ВСТУП

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літе­ратури XX ст., основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм). Українська література XX ст. як новий етап в історії національної культури. Актуа­лізація проблем: митець і влада, свобода творчості.1

«Розстріляне відродження».

2
ПОЕЗІЯ ХХ ст

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне са­мовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина — най­більший модерніст 20-х років.

Художнє відтворення національно-визвольного про­будження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам'яті тридцяти».1
3
Потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життє­ствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»): «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері...».


1

Вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.


4
Авангардні тенденції в українській поезії 20-х років. Михайль Семенко - поет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми у ві­ршах «Бажання», «Місто» й «Запрошення».1

Авангард, футуризм, деструкція.


5
Група київських «неокласиків». Їхнє творче кредо, орі­єнтація на традицію, класичну форму вірша («Київ — традиція» М. Зерова). Різногранний творчий шлях митців М. Зерова й

М. Рильського.

1

Сонет

6
Виразне читання.

Філософічність, афористичність лірики М. Зерова й М. Рильського. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М. Рильського «Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..»1

Філософічність

7
Євген Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Урівноваженість душевного ста­ну ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен — як срібний птах!..», «Річний пісок...»).

1

Поглиблення поняття про ліричного героя

8
Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики Є. Плужника («Для вас, історики майбутні...»).9
Контрольна робота № 1 Тестування.

1
10
ПРОЗА

Жанрово-стильове розмаїття прози

20-х років. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експеримен­таторські модерністичні пошуки, опертя на національ­ну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль у літературному житті 20-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925 — 1928 рр.

1
11
Тематичне й стильове розмаїття прози М. Хвильового. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком.

1
12
Григорій Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі люди­ни. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. «В житах» - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії.

2
13
Розвиток мовлення. Повідомлення «Вітаїстичний пафос, мпресіоністична настроєність у новелі Г.Косинки «В житах» (усно).

1

Поглиблення поняття про імпресіонізм.

14
Юрій Яновський. Творча біографія митця. Романтич­ність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».

1

Роман у новелах.

15
Умовність зображення в новелі «Подвійне коло», ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класо­вим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія на­роду.


1

Художній час і простір, умовність зображення.

16
Ідея нетлінної вартості національних основ бут­тя, спадковості поколінь, духовної пам'яті в новелі

Ю. Яновського «Дитинство». Утвердження висо­ких загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, від­даності громадянському обов'язку в новелі

Ю. Янов­ського «Шаланда в морі».

1
17
Валер'ян Підмогильний. Автор інтелктуально-психологічної прози, перекладач. Світові мотиви підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».

1
18
Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.


1

Екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

19
Розвиток мовлення. Твір - роздум на тему: «Чи підкорив місто Степан Радченко?» (письмово)

1
20
Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гу­мориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Засоби гумору в усмішці «Моя авто­біографія».

1

Усмішка.

21
Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мис­ливських усмішках»: «Сом», «Як віарити і їсти суп із дикої качки».

2
22
Контрольна робота № 2. Тестування.23
ДРАМАТУРГІЯ

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр імені І. Франка), драматургії 1920- 1930 pp.

Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром

Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах.

1
24
Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духо­вної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

1
25
Драматургічна майстерність автора у створенні ко­мічних характерів і ситу.ацій, у використанні діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п'єси в наш час.

1

Сатирична комедія.Контрольний домашній твір
26
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Література в Західній Україні (до 1939 р.).

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і но­вітнім процесам, високий розвиток літератури в За­хідній Україні

до 1939 р.

Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість. Аполітич­ність, наскрізна життєствердність, метафоричність («Автопортрет», «Дороги»). Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій.

1
27
Міфологізм поезій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів у поезіях «Вишні», «Зелена євангелія», «Різдво».

1

Міфологізм, асоцітивність.

28
Осип Турянський. Коротко про письменника. Істо­ричний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звіль­няє і просвітлює душу.

1

Поема у прозі.

29
Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором) у поемі «Поза межами болю» О. Турянського. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, жит­тєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

1
30
Література в Західній Україні (до 1939 р.) (узагальнен­ня й систематизація виченого).

1
31
Контрольна робота № 3. Твір.

1
32
Позакласне читання Улас Самчук «Марія».

1
Каталог: uploads -> editor -> 4170 -> 353199
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
353199 -> Зміст робота з обдарованими дітьми-важлива ділянка роботи сучасної школи; Приклади І розв’язки нестандартних задач; Розв’язки рівнянь І систем рівнянь вищих степенів; Приклади самостійних І контрольних робіт вищого рівня


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури у класі
Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-9 класи / Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П....
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconОрієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль...
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconКалендарне планування з української літератури 11 клас
Життєвий шлях поета, трагізм його творчої долі. Загальна характеристика ранньої творчості Поетичний стиль І світосприймання Павла...
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconДо програми курсу за вибором
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр
М. Хвильового. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, символізм) та авангардистські
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconОрієнтовне календарно-тематичного планування з основ здоров'я (7 клас)

Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconУроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ)
Календарне планування уроків української літератури в 11 класі
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconКалендарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю
Тематична –; напам’ять – 2; контрольний твір – (класний, домашній); рм – 2; позакласне читання – 1; література рідного краю 1; зошит...
Орієнтовне календарне планування з української літератури 1 клас iconКалендарне планування 1 клас Вступ. Українська літературо 20-30-х років ХХ ст. «Український ренесанс»
«Український ренесанс» як вияв національного відродження в українській літературі 20-х років. Ідейно-естетичні пошуки української...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка