Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наукСкачати 228,75 Kb.
Дата конвертації04.10.2017
Розмір228,75 Kb.
#12133

Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт
Хімії та біології. Екології та аграрних наук

 1. Безпека побутової хімії для людини і природи.

 2. Стічні води та заходи для їхнього очищення.

 3. Якість питної води.

 4. Забруднення і охорона атмосфери.

 5. Вплив важких металів на оточуюче середовище.

 6. Стан водних джерел.

 7. Моніторинг міграції тварин.

 8. Визначення забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів.

 9. Роль бактерій, грибів, тварин, рослин у екосистемах.

 10. Вплив зовнішніх умов на продуктивність сільськогосподарських тварин та рослин.

 11. Вивчення (вікової, статевої, генетичної, соціальної) структури популяцій.

 12. Екологічні аспекти регуляції чисельності сільськогосподарських шкідників.

 13. Дослідження ареалів та запасів лікарських рослин.

 14. Біотехнологія переробки відходів життєдіяльності.

 15. Екологічні проблеми великих та малих міст.

 16. Дивовижний світ комах своєї місцевості.

 17. Радіопротекторна дія лікарських рослин Київської області.

 18. Вплив навколишнього середовища на емоційний стан учнів.

 19. Проблеми очищення водопровідної води.

 20. Вміст нітратів і нітритів в овочах та фруктах.

 21. Харчові добавки та їх вплив на організм людини.

 22. Лишайники – індикатори забруднення місцевості.

 23. Вплив штучних мінеральних добрив на продуктивність картоплі.

 24. Цілющій вплив хвойних лісів на дихальну систему людини.

 25. Вплив мурашників на деревостан лісів своєї місцевості.

 26. Екологічні причини народження дітей з вадами розвитку.

 27. Екологічне забруднення – загроза зростання онкогенного ризику і злоякісних захворювань.

 28. Вірусний гепатит А в своїй місцевості.

 29. Медико-соціальні проблеми інфекційних захворювань у дітей.

 30. Профілактика та методи лікування спадкових захворювань.

 31. Медико-соціальні проблеми поширеності туберкульозу в своїй місцевості.

 32. Лікарські рослини у нашому житті.

 33. Взаємодія людини і природи.

 34. Сучасна вакцинація.

 35. Дієти і здоров’я.

 36. Вплив водної дієти на людський організм.

 37. Технологія клонування організмів.

 38. Вплив генетично-модифікованих продуктів на здоров’я людини.

 39. Вивчення перельотів птахів центральної частини України.

 40. Дослідження впливу харчових добавок-підсилювачів смаку на одноклітинні організми.

 41. Дослідження впливу рентгенівського випромінювання на формування ембріонів птахів (курей).

 42. Моніторинг росту популяцій білого американського метелика на території України (області).

 43. Методики вирощування культурних рослин в умовах космічної невагомості.

 44. Дослідження обміну речовин у одноклітинних тваринних організмах.

 45. Дослідження еволюції людства.

 46. Дослідження еволюції морських ссавців.

 47. Ентомологічний склад річки своєї місцевості.

 48. Вивчення поведінки дрібних гризунів мішаного лісу (полів).

 49. Моніторинг кажанів свого міста (селища).

 50. Таємниці сну.

 51. Симбіози серед тварин.

 52. Відновлення екосистем після екологічних катастроф.

 53. Дослідження взаємозв’язків між організмами природної екосистеми луків.

 54. Гіпотези еволюції людства.

 55. Вивчення видового різноманіття лускокрилих Київщини.

 56. Дослідження впливу температури на формування потомства холоднокровних тварин.

 57. Моделювання та дослідження життєдіяльності суспільних комах.

 58. Психологічний аналіз формування міжособистісних взаємовідносин між однокласниками.

 59. Вплив сім’ї на формування особистості.

 60. Я – успішний. Аспекти формування успіху у дітей молодшого (середнього) шкільного віку.

 61. Етика в спілкуванні підлітків.

 62. Розробка методики виявлення схильностей у дітей молодшого шкільного віку.

 63. Вплив власної території на формування психологічної свободи.

 64. Формування толерантного ставлення старшокласників до учнів молодшого шкільного віку.

 65. Правильний режим дня – дорога до успіху.

 66. Бачення свого «Я» у суспільстві.

 67. Вплив генеалогічних цінностей у формуванні особистості.

 68. Формування пріоритетів у підлітковому віці.

 69. Психологічний аналіз формування міжособистісних взаємовідносин між однокласниками.

 70. Дослідження заповідників та заказників своєї місцевості (Київщини).

 71. Дослідження стічних вод заводів на наявність шкідливих компонентів.

 72. Вивчення та методика збереження рідкісних рослин лісів свого регіону.

 73. Водоочисні споруди та дослідження очистки питної води.

 74. Природоохоронні заходи щодо збереження та поліпшення чисельності зникаючих тварин.

 75. Відновлення флори і фауни Чорнобильських лісів.

 76. Вплив гідробіонтів на очищення річок від забруднень.

 77. Проект відновлення флори і фауни місцевих водойм.

 78. Проект безпечного зеленого туризму.

 79. Екологічна ніша тварин у мегаполісі.

 80. Дослідження штучних екосистем (акваріум, тераріум, флораріум).

 81. Дослідження структури лісу свого регіону.

 82. Раціональне використання лісу та методика відновлення.

 83. Моніторинг шкідників молодих лісових насаджень.

 84. Вивітрювання ґрунтів на лісових вирубках.

 85. Дослідження шкідників хвойних лісів.

 86. Дослідження та прогнозування впливу змін кліматичних умов на стійкість лісових насаджень.

 87. Розробка природоохоронних заходів щодо попередження лісових пожеж.

 88. Вивчення та збереження видового складу пушних звірів.

 89. Вплив весняного сокоруху на розвиток дерев.

 90. Особливості штучного лісовідновлення.

 91. Екосистема одного дерева.

 92. Заводнення лісів. Причини та наслідки.

 93. Дослідження структури лісу свого регіону.

Фізики та астрономії. Математики. Економіки

 1. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час складання і розв'язування задач з фізики.

 1. Здійснення космічних польотів за допомогою сонячного вітрила.

 2. Аерофізичні механізми та динаміко-кінематична практика у тісному поєдинку.

 3. Фізика - надійний помічник в екстремальних ситуаціях.

 4. Палітра Всесвіту: різнокольорові гіганти і карлики.

 5. Особливості фізичних властивостей нанокомпозитів.

 6. Дослідження характеристики ближнього порядку в аморфних тілах.

 7. Комплекс для вимірювання теплових процесів.

 8. Екологія космосу. Дослідження проблеми космічного сміття.

 9. Розробка методики та виготовлення установки для визначення просторового положення осей «легкого» і «важкого» намагнічування.

 10. Експериментальне дослідження обертання тіл та зміни їх ваги на твердих сухих поверхнях та в рідині під впливом низькочастотної вібрації.

 11. Енергетичний спектр та природа космічних променів.

 12. Дослідження впливу магнітного поля на магнітну рідину.

 13. Вивчення пенетраційних, когезійних і адгезійних властивостей продуктів харчування.

 14. Вітроенергетичні установки та стабілізація їх робочих параметрів.

 15. Алгоритми підбору модулів у системі залишкових класів.

 16. Наближені методи розв'язування рівнянь.

 17. Граничний перехід під знаком визначеного інтеграла для класу неперервних у прямокутнику підінтегральних функцій.

 18. Модуль Галіцина і межа трикутника в аналітичному викладі.

 19. Забуті теореми геометрії.

 20. Дослідження клімату методами математичної статистики.

 21. Гнучкі форми зайнятості населення.

 22. Основні напрямки реформування заробітної плати.

 23. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України.

 24. Цінова дискримінація як специфічна політика виробника, її економіко-математичне моделювання та дослідження соціально-економічних наслідків її запровадження.

 25. Тенденція світової торгівлі.

 26. Економічна кооперація.

 27. Бюджети і витрати.

 28. Паливо для майбутнього.

 29. Фізика і майбутнє.

 30. Збільшення швидкостей – проблеми, небезпека, перспективи.


Технічних наук

 1. Литі пам’ятники світової культури.

 2. Художнє литво: виготовлення гармат та пам’ятників.

 3. Технологія виготовлення виробів із благородних металів.

 4. Будова рідких металів та сплавів.

 5. В’язкість металевих розплавів.

 6. Дифузія елементів у рідких металах та сплавах.

 7. Зносостійкі покриття на різальний інструмент.

 8. Захисно-декоративні покриття на деталі автомобілів.

 9. Керамічні матеріали для зубопротезного виробництва.

 10. Монокристалічні матеріали для електронних зварювальних апаратів.

 11. Монокристалічні матеріали для електронних мікроскопів.

 12. Композиційні матеріали для роботи в умовах абразивного зношення.

 13. Керамічні матеріали для протезування.

 14. Наноматеріали в будівельній промисловості.

 15. Наноматеріали в машинобудуванні.

 16. Фулерени – основа матеріалів майбутнього.

 17. Магнітні матеріали в медицині і біології.

 18. Магнітні матеріали в радіо- та електротехніці.

 19. Електронно-променева обробка поверхні матеріалів

 20. Вплив електронно-променевої обробки на структурні зміни композиційних матеріалів.

 21. «Шарова блискавка» перетворює кристал.

 22. Лазерний промінь як миттєвий термічний удар. Локальне плавлення

 23. поверхні металів.

 24. Лабіринти кристалу з Х-променем.

 25. Вплив наноструктурного стану на механічну поведінку матеріалу.

 26. Іскра – магічний спосіб зміни поверхні твердих матеріалів.

 27. Квазікристали - матеріали, які порушують усі класичні закони кристалографії.

 28. Металеві плівки – унікальні матеріали для мікроелектроніки.

 29. Пошук нових матеріалів – як це відбувається?

 30. Матеріали нанотехнології.

 31. Кристалічна гратка. Дослідження кристалічної будови металів та сплавів.

 32. Дефекти кристалічної будови металів та сплавів. Унікальні можливості

 33. електронної мікроскопії.

 34. Ефект пам’яті форми – запам’ятовування, зберігання та повернення

 35. інформації кристалом.

 36. Автоматизація і комп’ютеризація процесів виробництва сталі і переплав-

 37. них процесів.

 38. Сучасні проблеми автомобільного матеріалознавства.

 39. Сучасні перспективні технології отримання високо чистих матеріалів.

 40. Ливарні композитні матеріали для підшипників сковзання.

 41. Екологічні проблеми виплавки сталі на машинобудівних заводах.

 42. Вплив водню і азоту на властивості сплавів системи Аl-Si.

 43. Використання електрошлакової технології в турбобудуванні.

 44. Переможемо корозію.

 45. Захисні покриття як вирішення проблеми зношування.

 46. Покращення поверхні азотом, вуглецем, бором та перехідними металами.

 47. Вуглець та азот лікують поверхню металу.

 48. Захист поверхні металу від мікровипробувань в потоці рідини.

 49. Моделювання кристалізації рідких металів та сплавів.

 50. Комп’ютерний термічний аналіз.

 51. Нанопористі матеріали для медицини.

Комп’ютерних наук

 1. Електронний щоденник лікаря-терапевта.

 2. Інтерактивний сайт навчального закладу.

 3. Комп’ютерний інформаційний сервіс обліку вхідної та вихідної документації.

 4. Комп’ютерні навчальні програми.

 5. Комп’ютерні ігрові програми.

 6. Систематизація навчальних досягнень учнів.

 7. База даних відвідування учнями гуртків.

 8. Веб-програми для самопідготовки школярів.

 9. Комп’ютерна система «Кросворди з навчальних предметів».

 10. Програма для організації практичних і лабораторних робіт з навчальних предметів.

 11. Оптимізація процесу інвентаризації обладнання навчальних закладів.

 12. Технології комп’ютерної побудови і дослідження об’ємних фігур.

 13. Побудова графіків електромагнітних гармонічних коливань та їх характеристики.

 14. Програмне забезпечення КСМ.

 15. Паралельні обчислення.

 16. Ефективність протоколів динамічної маршрутизації.

 17. Процесори нечіткої математики та логіки.

 18. Принципи роботи та побудова комп’ютерних мереж на підприємстві.

 1. Процесори на базі нейромереж.

 2. Виявлення аномальних станів трафіка, самоподібний трафік.

 3. Алгоритми стиснення даних на підставі фрактальної математики.

 4. Система для організації розподілених обчислень.

 5. Оптимізація процесу інвентаризації товарів та обладнання на підприємстві.

 6. Проблеми адміністрування та їх роль в організації безпеки.

 7. Криптографія, нові алгоритми, принципи.

 8. Кодування інформації за допомогою зображень.

 9. Антивірусні засоби.

 10. Програми шифрування і дешифрування тексту.

 11. Методи та моделі аналізу властивостей генераторів випадкових послідовностей.

 12. Криптографічні системи.

 13. Захист від несанкціонованого доступу.

 14. Геометрична криптографія.

 15. Розробка системи пошуку та збору мета-даних про Internet-сайти.

 16. Нечітка логіка. Організація запитів нечіткої логіки.

 17. Програма для моделювання штучних нейронних мереж.

 18. Система підтримки прийняття рішень на основі нечіткої логіки.

 19. Розвязок прикладних задач на основі генетичних алгоритмів.

 20. Системи управління базами даних бібліотеки.

 21. Класифікація та ідентифікація процесів у певній галузі.

 22. Використання систем управління базами даних Access для систематизації даних певної галузі.

 23. Дослідження та створення систем, які здатні приймати рішення.

 24. Автоматизована система навчання з елементами штучного інтелекту.

 25. Автоматизація наукових досліджень.

 26. Моніторинг операційних середовищ.

 27. Компютерна вірусологія.

 28. Прикладні програми спеціального призначення

 29. Комп'ютерне моделювання та аналіз розвитку процесів у певних галузях

 30. Програми розвязку обчислювальних задач, орієнтованих на різні галузі народного господарства.

 31. Технології комп'ютерної побудови і дослідження геометричних фігур.

 32. Візуальне моделювання мережі масового обслуговування.

 33. Системне програмування на рівні .dll-програм, захист та адміністрування бібліотек .dll-програм.

 34. Створення інтерфейсів для одночасної роботи різних середовищ (MatLab & C++, MatLab & MathCad, MatLab &HTML і т.ін.).

 35. Анімаційні моделі явищ (хімічні реакції, фізичні досліди, робота окремих видів техніки та її вузлів).

 36. Навчальні програми для полегшення вивчення окремих розділів шкільних предметів.

 37. Контролюючі програми.

 38. Програми для розвязку головоломок.

 39. Створення логічної комп'ютерної гри засобами Game Maker 8.0

 40. Ігрові програми для молодших школярів з навчальним підтекстом: шахи з поясненням окремих ходів і забороною неправильних.

 41. Навчальний зміст в ігровій програмі "Хрестики-нулики".

 42. Мультимедійний навчально-ігровий комплекс "Логіка".

 43. Електронні розвязники задач (наприклад, розв’язування задач із підручника Сканаві або ін. авторів).

 44. Створення електронного посібника для вивчення теми.

Історії та географії. Філософії та суспільствознавства

 1. Селянсько-визвольний рух – феномен українського анархізму.

 2. Національно-визвольне підпілля в Києві 1941-1943 рр.

 3. Голодомор 1932-1933 років очима свідків Київської області.

 4. Українська греко-католицька церква в політичному контексті.

 5. Видатні українці в (області, районі, місті, селищі).

 6. Духовна спадщина гетьмана Мазепи.

 7. Історія і долі польських військовополонених в Україні 1939-1943 рр.

 8. Історія створення та діяльність храму своєї місцевості.

 9. Символи Київщини.

 10. Народна іграшка Київщини.

 11. Життя та побут (міста, селища, села).

 12. Вишивка рідного краю.

 13. Українські народні прикмети.

 14. Корупція – жахлива реальність сьогодення.

 15. Пам’ятки археології доби козацтва на Київщині.

 16. Насильство над дітьми в сім’ї.

 17. Руйнівні чинники злочинства в суспільстві.

 18. Родовища гранітів Київської області та їх характеристики.

 19. Регіонально-географічні аспекти здоров’я населення Київської області ( району, міста, села).

 20. Радіаційний аспект геоекологічної ситуації Київської області.

 21. Міграційні процеси регіону та їх аналіз.

 22. Гідроніми Київщини як джерело географічних досліджень.

 23. Людина-сама собі синоптик.

 24. Релігійний туризм в Київській області – передумови та перспективи розвитку.

 25. Раціональне використання підземних водних ресурсів Київської області.

 26. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості в Київській області.

 27. Проблеми і перспективи цукровиробництва в Київській області.

 28. Терор, насильство в ідеології більшовиків 1917-1941 рр.

 29. Лівійська революція та Україна.

 30. Православне духовенство у боротьбі за моральні цінності в Київській області.

 31. Змієві вали Київщини та їх дослідження археологічною наукою.

 32. Краєзнавчий музей як один із чинників формування місцевого патріотизму.

 33. Громадянське виховання – запорука державотворення.

 34. Туристично-рекреаційні можливості регіонів Київської області.

 35. Чорноземи Київської області, проблеми та перспективи використання.

 36. Прояви на території Київської області глобальних змін клімату.

 37. Еколого-географічна характеристика водойм в області, районі, місті.

Мистецтвознавства та філології

 1. Народна пісня у літературній інтерпретації народного пісняра Миколи Сингаївського.

 2. Дитяча пісня в літературному оздобленні Ганни Чубач.

 3. Українська літературна казка в творчості сучасних українських прозаїків (Юрій Ярмиш, Всеволод Нестайко, Євген Гуцало, Григір Тютюнник).

 4. Українські народні традиції, прислів’я і приказки у етнографічних дослідженнях Олекси Воропая.

 5. Образ людини-патріота в романі Олеся Гончара «Людина і зброя» (до 50-річчя пошанування роману Шевченківською премією).

 6. Баладно-пісенна творчість Данила Бакуменка у ліро-епічних поемах («Легенда Чернечої гори», «Батьків хліб», «Які в тебе очі», «Хата»).

 7. Трагедія та драматургія в ліро-епічних поемах Єгора Ісаєва, перекладених Данилом Бакуменком (у книзі «Не поле перейти»).

 8. Лицар Країни Чеснот (про видатного словотворця Дмитра Білоуса).

 9. Пернате царство Дмитра Білоуса (на основі поетичної творчості Дмитра Білоуса «Жар-птиця»).

 10. Парадоксальна поезія Ліни Костенко в контексті сучасної екології.

 11. Громадянська лірика народної правди у поезії Олександра Бакуменка.

 12. Літературознавчі дослідження сучасної поезії у творчості Олександра Бакуменка.

 13. Тема народного героїзму у повістях Олександра Бакуменка «Захисник Чернечої гори» та «Зодчий слова».

 14. Етнографічні дослідження українських традицій малої батьківщини у книзі Миколи Сингаївського «Іскоростенська райдуга».

 15. Чернобыльская тема в прозе Владимира Югова «Ночь перед вечностью».

 16. Поезія зневір і сподівань у творчості Ганни Чубач.

 17. Лейтенантська проза в контексті творів українських письменників про Велику Вітчизняну війну (Євген Доломан, Борислав Степанюк, Павло Автомонов, Данило Бакуменко, Олесь Гончар).

 18. Народна традиція та поезія у творчості Дмитра Білоуса.

 19. Перекладачі європейського рівня в українській літературі (Максим Рильський, Дмитро Білоус, Ігор Качуровський, Всеволод Ткаченко, Дмитро Павличко, Іван Драч).

 20. Сатира та гумор у романах Олега Чорногуза «Претендент на папаху» і «Аристократ з Вапнярки».

 21. Про пісенну лірику у поезії Андрія Малишка, Дмитра Луценка, Миколи Сингаївського.

 22. Пісня і поезія про Київ у творчості Андрія Малишка, Володимира Сосюри, Павла Тичини, Дмитра Білоуса.

 23. Про творчість мистецтвознавців та художників у літературних дослідженнях Олександра Бакуменка.

 24. Тематичні обрії поетичної творчості Ольги Довгоп’ят.

 25. Жанрове розмаїття творчості Ольги Довгоп’ят.

 26. Проблематика кіноповісті «Перетвори лимон у лимонад» Ольги Довгоп’ят.

 27. Роль художньо-документальної прози Ольги Довгоп’ят «Все народжується з любові».

 28. Роль сучасної зорової поезії у розвитку творчих здібностей учнів.

 29. Здобутки сучасної зорової поезії.

 30. Український паліндром та його представники в українській літературі.

 31. Микола Мірошниченко – основоположник української зорової поезії.

 32. Філософська основа зоропоезії Василя Трубая.

 33. Особливості зорової поезії Миколи Сороки.

 34. Новаторство громадянської лірики Івана Коваленка.

 35. Про роль поета та поезії у творах Івана Коваленка.

 36. Художні засоби пейзажної лірики Івана Коваленка.

 37. Тропи в творчості Івана Коваленка.

 38. Авторські неологізми у творчості українського поета Івана Коваленка.

 39. Творчий доробок Івана Коваленка як відображення етапів духовного розвитку особистості поета.

 40. Іван Коваленко про роль духовності в умовах технічного прогресу.

 41. Мова творів Григорія Косинки (твір на вибір).

 42. Синоніми у творчості Лесі Українки (поезія).

 43. Мовне багатство поезій Павла Тичини.

 44. Життя і творчість поета-пісняра Миколи Лукова.

 45. Набуття українською мовою статусу державної, перспективи її розвитку.

 46. Сучасний стан, тенденції розвитку, функціонування стилів української мови.

 47. Сучасні проблеми культури українського мовлення.

 48. Зміни в українській мові за останні роки.

 49. Українська мова та мови сусідніх народів: взаємозв'язки і взаємовпливи.

 50. Запозичення в сучасній українській мові.

 51. Особливості функціонування української мови в недержавних установах.

 52. Українська мова як мова міжнаціонального спілкування в Україні.

 53. Вплив орфографічних та орфоепічних реформ на розвиток мови.

 54. Новий український правопис: причини та наслідки введення.

 55. Мовленнєва взаємодія різних регіонів України і державна мовна політика.

 56. Художній текст: лінгвістичний і стилістичний аспекти.

 57. Причини, перебіг і наслідки "авторизації" мовних одиниць у художньому тексті.

 58. Мова літератури та літературна мова.

 59. Назви посуду, кухонного начиння, одягу, взуття та прикрас у говірці жителів Сквирщини.

 60. Етнолінгвістичні дослідження як засіб вивчення духовної культури українського народу.

 61. Діалектизми у творчості Франка.

 62. Семантико-стилістична характеристика вигуків в українській мові (на матеріалі повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).

 63. Контраст як засіб експресивності в мовотворчості Євгена Маланюка.

 64. Ономастичний простір великих поетичних творів Ліни Костенко.

 65. Односкладові речення як стилістичний засіб у поезіях Ліни Костенко.

 66. Власні назви у військовій термінології.

 67. Топонімікон поетичних творів І.Низового.

 68. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому мовленні.

 69. Лексико-семантична характеристика назв кольорів та їх відтінків в українській і англійській мовах.

 70. Семантико-словотвірна характеристика прізвищ учнів 11-х класів.

 71. Стан та перспективи розвитку і функціонування української мови вУкраїні.

 72. Молитовний текст: лінгвопоетичний аспект (на матеріалі переосмислення релігійної молитви в українській літературі ІХ-ХХ ст.).

 73. Функціонування української мови в засобах масової інформації.

 74. Створення спеціалізованих електронних словників української мови.

 75. Порушення мовних норм у засобах масової комунікації (на матеріалі місцевої преси).

 76. Музична термінологія в лексико-семантичній системі української мови.

 77. Експресивний синтаксис поетичної мови Ліни Костенко: фігури парцеляції та повтору.

 78. Фразеологізми у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай».

 79. Стилістичні функції фразеологізмів у творах Олеся Гончара.

 80. Мовні особливості буковинських народних пісень у записах Юрія Федьковича.

 81. Назви одягу та прикрас у місцевому розмовному мовленні.

 82. Лексеми на позначення кольору і світла у романі В. Барки «Жовтий князь».

 83. Учнівські русизми та їх класифікація (на прикладі мовлення школярів селища Козин).

 84. Мовлення українських школярів крізь призму проблеми національної самоідентифікації українців (спроба порівняльного аналізу).

 85. Конструкції з прийменником по в сучасній українській мові.

 86. «Слово о полку Ігоревім» і героїчні епоси народів світу.

 87. Генеза новели (варіанти: байки, драми, лірики, роману) у всесвітній літературі.

 88. Особливості інтелектуального (варіанти: психологічного, філософського) роману ХХ ст.

 89. Тенденції розвитку сучасної лірики (варіанти: епосу, драми).

 90. Ключові слова роману в віршах Пушкіна "Євгєній Онєгін" у перекладі М.Рильського.

 91. Біографія, естетико-філософські погляди, творчість письменника.

 92. Досягнення та прорахунки літератури модернізму /пост-модернізму/.

 93. Літературні премії та літературний процес.

 94. Українська література в іноземних перекладах.

 95. Масова та елітарна література: взаємовпливи тенденції її розвитку.

 96. Генеза образу Дон-Жуана /варіант скупого/ у всесвітній літературі.

 97. Мольєр і український театр.

 98. Іноземна література в українських перекладах.

 99. Літературний переклад і літературний процес.

 100. Жанр роману в зарубіжній літературі ХХ століття: традиції та новації.

 101. Тематичний аспект поезії Редьярда Кіплінга у контексті еволюції

 102. англійського поетичного стилю кінця ХІХ-поч.ХХ ст.

 103. Метаморфози як шлях філософського осмислення життя ( на прикладі

 104. творів античності, фольклору, українських та зарубіжних авторів).

 105. 103. Порівняння у творах Олександра Гріна як складова аутопоетичної

 106. художньої системи.

 107. 104. Специфіка інтерпретації гамлетівського сюжету засобами кінематографа

 108. (компаративний аналіз).

 109. 105. Риси неоромантизму в творчості Миколи Гумільова.

 110. 106. Інтерпретація образу Роксолани у світовій літературі.

 111. 107. Типологія та ідеал влади у поемі О.С.Пушкіна «Анджело».

 112. 108. «Алхімія слова» Яна Парандовського у контексті світового літературоз-

 113. навства та психології.

 114. 109. Моральна проблематика та символи в романі Михайла Булгакова

 115. Майстер і Маргарита».

 116. 110. Роман М.О.Булгакова «Біла гвардія» як втілення методу « символічного

 117. реалізму» у розкритті ролі сильної особистості. Мовні засоби у створенні

 118. образу часу.

 119. 111. Дохристиянські та християнські образи в українському фольклорі.

 120. 112. Фольклорні елементи в творчості конкретних письменників.

 121. 113. Вплив на літературний процес моделей.

 122. 114. Авторська література та фольклор:до проблеми розмежування понять на

 123. різних етапах розвитку всесвітнього літературного процесу.

 124. 115. Фольклорні корені сучасного українського обряду.

 125. 116. Система жанрів українського фольклору на різних етапах його розвитку.

 126. 117. Зіставлення українського та іноземного фольклору.

 127. 118. Український різдвяний обряд: Генеза та сучасний стан.

 128. 119. Фольклорні образи в сучасній українській літературі.

 129. 120. Потебня як дослідник слов'янського фольклору.

 130. 121. Вплив ритміко-мелодійної фольклорної системи на реформування

 131. української лірики / коломийковий вірш Шевченка та ін.

 132. 122. Вплив фольклору на розвиток літератури.

 133. 123. Вплив діяльності визначних фольклористів на розвиток фольклору.

 134. 124. Теоретики романтизму як фольклористи.

 135. 125. Фольклор і сучасна масова культура.

 136. 126. Вплив українського фольклору на творчість Гоголя.

 137. 127. Міський фольклор: історія розвитку та сучасний стан.

 138. 128. Тема голодомору в українському фольклорі.

 139. 129. Поетика українських народних прикмет.

 140. 130. Весільні пісні Київщини.

 141. 131. Генеза та функціонування символіки вінка і хустки в українських

 142. народних піснях.

 143. 132. Свята, звичаї та обряди зимового циклу.

 144. 133. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки.

 145. 134. Магічна сила колискових пісень Сквирщини.

 146. 135. Концент «сонце» в малих жанрах українського фольклору.

 147. 136. Образ коня в усній народній творчості.

 148. 137. Символи води й вогню в обрядах та звичаях українців.

 149. 138. Жниварські пісні Київщини: побутування, семантика, мелос.

 150. 139.Соціально-побутовий фольклор в діахронному зрізі.

 151. 141.Локально-монографічне дослідження сучасної народної пісенної традиції.

 152. Художні особливості замовлянь(на фольклорному матеріалі ).

 153. Птахи-символи в українському фольклорі.

 154. Ритуально-обрядова поезія як органічна складова духовного життя і побуту українців.

 155. Місце голосінь у сучасному похоронному обряді.

 156. Пісні визвольних змагань першої половини ХХ століття.

 157. Генезис кобзарства в Україні та участь у кобзарському мистецтві О.А.Маркевича.

 158. Архетипні жіночі образи в українських та західноєвропейських народних казках.

 159. Пісні Київщини у фольклорно-етнографічних дослідженнях.

 160. Історико-міфологічні і морфологічні основи твору «Іванко – цар звірят».

 161. Художня своєрідність образу птаха в українській народнопісенній творчості.

 162. Обрядові побажання: структура та семантика тексту.

 163. Жанрова та тематична специфіка календарно-обрядових пісень на Київщині (особливості народнопісенних жанрів).


Скачати 228,75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук iconОрієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт
Екологічне забруднення – загроза зростання онкогенного ризику І злоякісних захворювань
Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук iconІнформація про його сім’ю; адреса учня. ІІ розділ «Мій девіз» ІІІ розділ «Портфоліо документів»
Цей розділ містить у собі перелік олімпіад, конкурсів, заходів, науково-дослідницьких, проектних та інших робіт з природничих дисциплін...
Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук iconНауково-дослідницьких робіт

Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з хімії д
Землі І проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук iconІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук iconОрієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт Відділення математики Секція математики

Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук icon1 Я, Потураєва Ірина Василівна, працюю над проблемою
Я, Потураєва Ірина Василівна, працюю над проблемою: «Формування здорового способу життя на уроках хімії, біології та основ екології....
Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
Місце України у системі міжнародних відносин
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка