Основи культури І техніки мовленняСторінка13/18
Дата конвертації29.01.2018
Розмір3,25 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК


Принципи аналізу художнього твору

Тема 1. Принципи і закономірності словесної дії. Комунікативні ознаки культури мовлення.

Тема 2. Спілкування. Види спілкування як засіб впливу виконавця на слухача.

Тема 3. Зміст, основні ознаки і сфери використання різних стилів мовлення.

Тема 4. Усна і писемна форма мовлення. Мовленнєвий етикет. Етикет професійного спілкування.

Тема 5. Вплив мистецтва художнього слова на формування особистості. Літературна мова та мова творів художньої літератури.

Тема 6. Партитура тексту. Принципи і закономірності словесної дії. Техніка виразного читання і мовлення.

Тема 7. Логіка мовлення та читання. Інтонація як мовний засіб вираження думки. ЗЛЕВЧ.

Тема 8. Принципи аналізу художнього твору. Тема, ідея, проблематика. Образи.

Тема 9. Особливості читання та розказування різножанрових епічних та драматичних творів. Особливості виконання ліричних творів.

Практичне заняття № 1

Принципи і закономірності словесної дії. Комунікативні ознаки культури мовлення

Питання:


  1. Поняття культури мови і мовлення. Основні ознаки культури мовлення.

  2. Нормативність мовлення. Види норм літературної мови.

  3. Основні вимоги до мовлення. Найважливіші риси зразкового мовлення.

  4. Основні причини помилок у ланці викладу.

  5. Культура мовлення вчителя.

Завдання:


  1. Опрацюйте теоретичний матеріал, укладіть конспект.

  2. Доберіть із різних джерел і запишіть п'ять – сім висловлювань видатних письменників, учених, відомих політичних діячів про українську мову. Розкрийте їх зміст.

  3. Прочитайте висловлювання про мову, поясніть його зміст. З поданого тексту випишіть приклади орфоепічних (вимовних), орфографічних (правописних), стилістичних (доцільність використання мовно-виражальних засобів у конкретному лексичному оточенні, відповідній ситуації спілкування), граматичних (вибір правильного закінчення, синтаксичної форми) норм.

«...Українська мова в багатстві й гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних літературних мов слов'янства і не бідна аж ніяк на поняття, аби нею заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати високохудожні образи. Це не мова простолюду тільки, як твердять московські невігласи, а мова цілої нації, політичне майбутнє якої іще попереду, але чиє місце на право самостійного розвитку в ряду цивілізованих народів уже завойоване й не може бути зайняте ніким іншим». (М. Драгоманов)

4.Правильно вимовте наведені слова, поясніть можливі варіанти вимови.Пшеничний, сонячний, яєчний, ручний, музичний, тактичний, орфографічний, симетричний, ґречний, гірчичний, проблематичний, незвичний, космічний, етичний.

5.Провідміняйте наведені слова і сполучення слів (подаючи, де можливо, паралельні форми). Поясніть відхилення від правил: Перепелиця. Підгірський. Василь Бурун. Волга.

6. Прочитайте поданий текст (Савченко О. Я. Читанка: підручник для 2 класу / О. Я. Савченко. – К.: Освіта, 2002. – Ч. ІІ. – С. 54-54.). Поясніть, що потрібно для того, аби виконання для учнів початкової школи було невимушеним, емоційним, переконливим:

Руденький

На дитячому майданчику гралися двоє хлопчиків і дівчинка. Бабуся дала кожному по цукерці.

Чорнявий хлопчик похапливо тицьнув цукерку до рота.

Тим часом дівчинка і руденький хлопчик свої ще тільки розгортали. Враз чорнявий хлопчик вихопив у дівчинки цукерку і дременув у під’їзд. Дівчинка зойкнула, скривилась і заплакала.

Руденький подивився на дівчинку, тоді на свою цукерку, тоді знову на дівчинку, тицьнув їй цукерку і швидко пішов геть. Наче боявся, що вона поверне її.

Коли він проходив повз дідуся, який сидів на лавочці і все бачив, дідусь усміхнувся до нього і сказав:

Ти зробив правильно. Ти хороший хлопчик.Руденький спинився, почервонів. Потім зітхнув:

Ні, дідусю, я не зовсім хороший… Мені не хотілося віддавати… Правда!.. І чого поганим бути легко, а хорошим – важко? Мені інколи хочеться бути поганим. Але… але соромно.Дідусь пильно глянув на нього.

Ну, тоді я помилився. Пробач, ти не просто хороший хлопчик. Ти справжній молодець! Бо в тебе є совість. А совість, голубе мій, – це в людині головне.(Всеволод Нестайко)

7.Охарактеризуйте теоретичні основи подолання сором’язливості (страху) під час роботи перед аудиторією.

8. Підготуйте для декламування один із віршів зі шкільного курсу (9-11 кл.). Прочитайте виразно вірш Петра Перебийноса «Рідна мова…»:

Рідна мово, єдина любове,

Чую пісню твою молоду.

Надивляюсь на диво бузкове

У порвіснім ранковім саду.
Грає майво росою на стеблах,

Серед поля дзвенять голоси.

Рідна мово, росту я крізь тебе

У розповні земної краси.
Я прошитий травою густою,

Я промитий Дніпром до кісток.

Рідна мово, без тебе ніхто я,

Мов на вітрі осінній листок.
Але знову ласкава розмова

Обіймає, чарує мене.

Виринає із пам’яті слово

Соковите, живе, запашне.
Чую голос калини у тиші

І на прощу до казки іду.

Рідна мово, цвіти і святися!

Я – листочок у райськім саду.

9. Підготуйте приклади з поясненням і продемонструйте правильну артикуляцію голосних і приголосних звуків сучасної української літературної мови. Наведіть приклади (письмово) та продемонструйте правильну вимову голосних звуків у ненаголошеній позиції. Розкрийте значення орфоепії для мовця.

10. Поясніть, як правильно сказати:

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Двері відчинити чи відкрити? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? На літак білет чи квиток? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Ставлення чи відношення твоє до мене? Взаємини, стосунки чи відносини між державами? Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Компанія чи кампанія виборча?

11. Виправте речення, замінивши неточно вжиті слова; перебудуйте, де треба, речення.1). Купила квиток на безкоштовний проїзд автобусом. 2). Цей образ червоною ниточкою проходить через увесь роман. 3). Хто може приблизно сказати, які між ними були стосунки? 4). Переповісти сюжет роману попрошу Савченка. 5). Возний виходить на сцену, і в нас відразу з’являється сміх. 6). Він добре обізнаний із людьми. 7). Та й, зрештою, розпилювання уваги на вихователів і вихованців недоречне. 8). Не проходьте осторонь чужої біди! 9). Вони цілком певні в собі, в своїх силах. 10). Коли підліток плюс до всього займається спортом, йому ніколи гасати без діла.

12. Розмежуйте вирази на правильно і неправильно вжиті. До неправильно вжитих виразів доберіть правильні:Глажу більо; я люблю затишок; книжний шкаф; нові стула; тут буде килим; де у вас зеркало? відчини двері! не сиди на полу! діти, осторожно! поплескаєм у лодоні! капризна дитина! ти – моя любимиця.

13.Поясніть значення та функціонування наведених іншомовних слів, обґрунтовуючи доречність використання в мовленні того чи іншого слова, введіть його у семантично виразний контекст. Проставте наголоси у цих словах.Ректор. Кафедра. Лекція. Аудитор. Аудієнція. Колоквіум. Рефері. Брифінг. Прес-конференція. Ленч. Презент. Кемпінг. Бестселер. Пресинг. Альтернатива. Сервіс. Отель – мотель – готель. Форвард. Фарватер. Менеджер. Шеф. Імідж. Симпозіум. Офіс. Уїк-енд. Діаспора. Конверсія. Пантеон. Консенсус. Рейтинг.

14. Прочитайте тексти. З якою метою автор використовує росіянізми?

Не бачили, не читали? «Харків» – написано. Тільки що під’їхали до вокзалу, дивлюсь – отакими великими літерами: «Харків». Дивлюсь – не «Харьков», а «Харків»! Нащо, питаюсь, навіщо ви нам іспортілі город?

Єтого не может бить! – Доводи? – Доводи? Будь ласка, – доводи. Да єтого не может бить потому, што єтого не может бить нікада...

15.Прочитайте речення. Знайдіть діалектні слова. З якою метою вони використані? Аргументуйте свої міркування.

1). Ой мамуню, мамунцю, ой та зголодніла, коби бульба колочена, то бим попоїла. 2). Ой летіла зозуленька, ой летіла пава, коб я мала зо три морґи, то бим сі віддала. 3). Та я мушу, хлоп молодий, іти на зарібки, не є у ня в хижі хліба, не є у ня ріпки. 4). Ой Матію та Матію, відколи тя прошу: зроби мені коновочки, най співанки ношу. 5). Не пустили на музики, ще й хотіли бити, заставили до баняка редьку теребити. 6). Але файно скрипка грає, нікому співати, сидить милий за ворітьми, ніким наказати (Нар. творчість).
Питання і завдання для самостійної роботи:

1.Відредагуйте наукові поняття, уникаючи просторічних слів та росіянізмів. Власні визначення порівняйте зі словниковими.Біографія – розповідь про чоловіка, що мав важливе значення, коли жив. Гумореска – невеликий твір про кумедну історію ваду в людині. Плагіат – украдений шматок твору в своїх цілях. Феєрія – театральне чи циркове полотно, складене на фантастично-казковому сюжеті, що виконується з використанням разнообразних сценічних ефектів, щоб вразити зрітеля. Лаванда – вічнозелена рослина, що має приємний запах, що росте переважно в країнах Середземномор’я. Щедрівка – твір з усної народної творчості, виконувана українськими дівчатами під Новий рік. Цитата – шмат чужої мови, використаний для підтвердження власної думки. Тенор – чоловічий спів. Вимпел – вузький і довгий прапор, піднятий на кораблі під час плавання як ознаки державності. Анонс – попередження про спектакль, фільм.

2. Укладіть термінологічний словник, зміст якого допоможе засвоїти знання з теми. Запишіть визначення термінів – ознак мовлення. Які з них, на Вашу думку, основні? Чому?

3. Опрацюйте статті «Мовні обов’язки громадян», «Закон про мови», «Культура мовлення. Як її досягнути?», підготуйте коментарі до них (письмово).

4. Охарактеризуйте найбільш поширені відхилення від вимовних норм у мовленні учнів, студентів. Дайте рекомендації щодо їх подолання.

5. Зробіть усі можливі логічні та граматичні перестановки слів у наведених реченнях і поясніть залежність від цих перестановок точності змісту речення (фрази). Скористайтеся зразком-підказкою:

1) Сьогодні / я прийшов додому ввечері.

2) Сьогодні / я / прийшов додому ввечері.

3) Сьогодні / я прийшов / додому ввечері.

4) Сьогодні / я прийшов додому / ввечері.

5) Сьогодні / я прийшов додому/ ввечері.1). Сьогодні я прийшов додому ввечері. 2). Матері його дуже шкода. 3). Я хотів допомогти тобі в господарських справах. 4). Олю, піди в магазин купити молока! 5). Принеси води в новому відрі! 6). Повертаючись додому, ми зустріли свою першу вчительку. 7). Спізнившись, ми вимушені були чекати закінчення кіножурналу. 8). Він сьогодні не прийшов додому.
Завдання на розвиток творчих здібностей:

1. Послуговуючися тлумачними словниками, зясуйте значення слів око, голова, знати, йти, робити. Введіть їх до складу речень, пояснивши природу багатозначності цих слів.

2.Складіть план бесіди для учнів початкової школи про культуру мовлення й особливості мовного етикету (бесіду підготувати усно).

3. Перекладіть українською мовою. Зверніть увагу на те, як співвідносяться слова в обох мовах. З’ясуйте можливості синонімічних замін.Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо... Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже – не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, – сердце замирает от необъяснимой, тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей.

Одна такая ночь запомнилась на всю жизнь

(В. Шукшин)

4. Розкрийте значення поданих прислів'їв і приказок.Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам просторо.

Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

Що маєш казати– наперед обміркуй.

Краще недоговорити, ніж переговорити.

Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути.

Умієш говорити – умій слухати.

Краще мовчати, ніж брехати.

5.Напишіть твір-мініатюру, застосувавши в ньому наведені слова.Сподіватися – надіятися. Висвітлювати – освітлювати. Відноситися – ставитися. Чоловік – муж. Власник – володар. Жінка – дружина – жона. Загальноприйнятий – загальноприйнятний. Питання – запитання. Любимий – улюблений. Ефективний – ефектний. Поступати – чинити.

6. Напишіть твір-мініатюру (8-10 речень) на тему «Я – студент(ка)».Література:

–основна: 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 27, 38, 39;

–додаткова:1, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 43, 46, 52.


Каталог: jspui -> bitstream -> 0564
0564 -> ’38 Жанна Колоїз (Кривий Ріг) особливості історичної стилізації
0564 -> Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74
0564 -> Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик
0564 -> Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
0564 -> Становлення традицій класичного танцю на криворіжжі
0564 -> Н. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
0564 -> Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Основи культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення
Циклова комісія викладачів української мови, методики навчання та дитячої літератури
Основи культури І техніки мовлення iconРозвиток техніки у другу половину індустріального суспільства. Короткі відомості з історії розвитку техніки
Мета. Засвоєння знань про історію розвитку техніки та роль машин у сучасному виробництві І побуті як знарядь праці; поглиблення І...
Основи культури І техніки мовлення iconРеферат з дисципліни: «Основи інформатики»
Людство пройшло довгий шлях, перш ніж досягло сучасного стану засобів обчислювальної техніки
Основи культури І техніки мовлення iconТема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження
Розуміння культури в релігійній філософії Середньовіччя Біблійні основи в середньовічному розумінні культури
Основи культури І техніки мовлення iconТема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд

Основи культури І техніки мовлення iconМовні норми. Мовленнєві помилки
Мовлення людини — це своєрідна візитна картка, це свідчення рівня освіченості людини, її культури, а разом з тим, через сукупну мовленнєву...
Основи культури І техніки мовлення iconУрок розвитку мовлення «Плекайте рідну мову культури нашої основу !»
Урок розвитку мовлення «Плекайте рідну мову – культури нашої основу !». Суржик та антисуржик
Основи культури І техніки мовлення iconМовно літературна вікторина, 6 клас «Мово рідна, слово рідне»
Мета: поповнення словникового запасу учнів, розвиток інтелектуально-аналітичних, творчих здібностей учнів, прищеплення навичок культури...
Основи культури І техніки мовлення iconУсне та писемне зв'язне мовлення знаходить своє вираження у трьох своїх основних типах мовлення розповіді, описі й роздумі. Тип мовлення визначається метою спілкування
Певна своєрідність типів мовлення, звичайно, не виключає й наявності ряду спільних ознак. Такими спільними рисами для всіх текстів,...
Основи культури І техніки мовлення iconУрок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
Чабаненка українського мовознавця, лексикографа, фольклориста, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки І техніки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка