Основи термодинаміки


У завданнях 7-8 до кожного із п’Сторінка2/3
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,61 Mb.
1   2   3

У завданнях 7-8 до кожного із п’яти рядків інформації позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант позначений буквою . Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) та колонок (букви). За кожне завдання ви можете отримати 1,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.

 1. Установити відповідність між функціональними можливостями графічного редактора Раint і його інструментами:

1) Малювання олівцем

А)

2) Створення написів

Б)

3) Зміна масштабу малюнка

В)

4) Зафарбування замкнених областей

Г)

5) Розпилювач

Д)
 1. Установити відповідність між елементами панелі інструментів MS PowerPoint та її функціями:

1)

 1. Попередній перегляд

2)

 1. Застосування шаблонів оформлення слайдів

3)

 1. Тінь

4)

 1. Додати таблицю

5)

 1. Застосування розмітки слайдів

6)

 1. Додати діаграму


У завданні 9 Вам потрібно доповнити словом або декількома словами, що є пропущені. За виконане завдання ви можете отримати 3 бал.

9. Закінчить речення: 1. Набір демонстраційних матеріалів, які створені спеціальними програмними засобами та призначені для демонстрації за допомогою комп’ютера,— це…

 2. Одна з програм для створення комп’ютерних презентації — …

 3. За своєю структурою презентація — це набір...

 4. Створити нову презентацію можна за допомогою...

 5. Існує три способи показу слайдів...

 6. Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах використовуються...

 7. Використовувати графічні об’єкти на слайдах можна за допомогою пункту меню…

 1. Створіть освітню презентацію з використанням матеріалу, який ви підготували вдома. Запишіть етапи побудови презентації, алгоритм їх виконання.

 • Задайте ефект виїзду для заголовку другого слайда та ефект відкидання для тексту цього слайда.

 • Створіть п’ятий слайд методом копіювання четвертого.

 • Створіть фон для слайдів.

 • Задайте ефекти демонстрації слайдів: поява зі збільшенням, автозміна кожні 3 секунди під аплодисменти.

 • Продемонструйте презентацію.

 • Удосконалюйте презентацію за допомогою вставки малюнків та ефектів анімації.

 • Створіть гіперпосилання, які пов’яжуть слайд з іншою презен- тацією (Вставка — Гіперпосилання)

Заліки з алгебри і початків аналізу

Залік №2

з алгебри і початків аналізу

10-з клас Дата проведення 11.04 2016

Варіант 1 .

1 . (1 бал) Яка з наведених функцій є степеневою? А) у = х4; Б) у = ; В) у = 4х; Г) . 2. (1 бал) Обчисліть значення виразу . А) 8; Б) 16; В) 32; Г) 64. 3. (1 бал) Спростіть: А) ; Б) ; В) ; Г) .

4. (1 бал) Знайдіть корінь рівняння : = 4.

5. (1 бал) Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу

6. (1 бал) Спростіть вираз .

7.( 4 бали) Установіть відповідність між даними рівняннями (1-4) та рівносильними їм рівняннями (А-Д )

1. = 2 А х2 + 4х – 8 = 0 А Б В Г Д1
2
3
4
2 = - 2 Б х2 – 6х = 0

3 = х - 1 В х+ 3 = - х2

4 = 5 Г х – 2 =1

Д 2(х - 3) = 15 - х

8. (2 бали) Розв’яжіть рівняння: = 2.

Залік №2

з алгебри і початків аналізу

10-з клас Дата проведення 11.04 2016

Варіант 2 . 1.(1 бал) Яка з наведених функцій є степеневою? А) у = 5х; Б) у = ; В) у = х7; Г) у = х+ 7. 2. (1 бал) Обчисліть значення виразу . А) 32; Б) 3; В) 9; Г) 24. 3. (1 бал) Спростіть: А) ; Б) ; В) ; Г)1
2
3
4
4. (1 бал) Знайдіть корінь рівняння: = 4. 5. (1 бал) Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу 6. (1 бал) Спростіть вираз . 7.( 4 бали) Установіть відповідність між даними рівняннями (1-4) та рівносильними їм рівняннями (А-Д ) 1 = 3 А х2 - 2х + 1= 0 А Б В Г Д 2 = - 1 Б х2 – 4х +6 = 0

3 = х +1 В х + 4 = - х2

4 = 5 Г х - 6 = 2

Д 3(х - 1) = 13 + х

8. (2 бали) Розв’яжіть рівняння: - – 2 = 0.

Заліки з геометрії

Залік №2

з геометрії

10-з клас Дата проведення 11.04.2016

Варіант №1.

1. ( 1 бал) Пряма ВМ перпендикулярна до площини трикутника АВС, точка Р належить стороні АС. Яке взаємне розміщення прямих ВМ і ВР.

А) мимобіжні; Б) паралельні; В) перпендикулярні; Г) перетинаються, але не перпендикулярні.

2. ( 1 бал) Яке взаємне розміщення прямих а і b, якщо пряма а перпендикулярна до площини , а пряма b паралельна площині �� ?

А) паралельні; Б) перпендикулярні; В) мимобіжні; Г) визначити неможливо.

3. ( 1 бал) РА – перпендикуляр до площини паралелограма АВСD. Визначте вид паралелограма, якщо РВ I ВС.

А) ромб; Б) прямокутник; В) квадрат; Г) неможливо визначити.

II рівень

4. ( 1 бал) Із точки А до площинипроведено похилу АВ під кутом 30 . Знайдіть відстань від точки А до площини, якщо проекція похилої АВ на цю площину дорівнює 4 см.

А) 4см; Б) 12см; В) 2 см; Г) 6см.

5. ( 1 бал) Площини квадратів АВСD і АВСD1 взаємно перпендикулярні. Обчисліть площу трикутника DАD1 , якщо АС = 6см.

А) 18см2; Б) 36см2; В) 9см2; Г) обчислити неможливо.

6. (1бал) Через сторону АВ прямокутного трикутника АВС (В = 90) проведено площину на відстані 4 см від точки С. Обчисліть кут, що утворює площина з площиною трикутника, якщо ВС = 8см.

А) 45; Б) 60; В) 30 Г) 90.

III рівень

7 (3 бали) Із точки до площини проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 17:10. Їх проекції дорівнюють 15см і 6 см. Знайдіть відстань від точки до площини.

IV рівень

8. (3бали) АВСD – ромб. Пряма РВ перпендикулярна до площини ромба. Доведіть, що ⦟ РDА = ⦟ РDС.

Залік №2

з геометрії

10-з клас Дата проведення 11.04.2016

Варіант №2.

1. ( 1 бал) Пряма ВМ перпендикулярна до площини трикутника АВС, точка Р належить стороні АВ. Яке взаємне розміщення прямих ВМ і ВР.

А) мимобіжні; Б) паралельні; В) перпендикулярні; Г) перетинаються, але не перпендикулярні.

2. ( 1 бал) Яке взаємне розміщення прямих а і b, якщо пряма b перпендикулярна до площини , а пряма а паралельна площині �� ?

А) паралельні; Б) перпендикулярні; В) мимобіжні; Г) визначити неможливо.

3. ( 1 бал) РА – перпендикуляр до площини паралелограма АВСD. Визначте вид паралелограма, якщо РВ ВС.

А) ромб; Б) прямокутник; В) квадрат; Г) неможливо визначити.

II рівень

4. ( 1 бал) Із точки А до площинипроведено похилу АВ під кутом 60 . Знайдіть відстань від точки А до площини, якщо проекція похилої АВ на цю площину дорівнює 4 см.

А) 4см; Б) 12см; В) 2 см; Г) 6см.

5. ( 1 бал) Площини квадратів АВСD і АВСD1 взаємно перпендикулярні. Обчисліть площу трикутника DАD1 , якщо АС = 3см.

А) 18см2; Б) 36см2; В) 9см2; Г) обчислити неможливо.

6. (1бал) Через сторону АВ прямокутного трикутника АВС (В = 90) проведено площину на відстані 2 см від точки С. Обчисліть кут, що утворює площина з площиною трикутника, якщо ВС = 4см.

А) 45; Б) 60; В) 30 Г) 90.

III рівень

7 (3 бали) Із точки до площини проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 3:4. Їх проекції дорівнюють 10см і 12 см. Знайдіть відстань від точки до площини.

IV рівень

8. (3бали) АВСD – ромб. Пряма РА перпендикулярна до площини ромба. Доведіть, що ⦟ РDВ = ⦟ РDС.

Заліки з зарубіжної літератури
Залік №3

Із зарубіжної літератури


Клас-10-з Дата проведення:
Варіант 1

Рівень 1


1.Про кого з героїв Е.Золя «Кр` єра Ругонів» ідеться в рядках:»Це була проста душа.Але благородна,що зупинилася на порозі храму»:

а)Сільвера;

б)М`єтту;

в)Паска ля.

2.Події,описані Е.Золем,відбуваються в:

а)Парижі;

б)Руані;

в)П


ласані.

3.Автор твору «Пігмаліон»:

а)А.Чехов;

б)Еміль Золь;

в)Дж.Шоу.
Рівень 2.

Продовжити речення: Нова драма-це….


Рівень 3

Схарактеризуйте образ із роману Е.Золя «Кар’єра Ругонів»,який запам’ятався найбільше.Підберіть цитати до цих образів

Рівень4

Складіть діалог на тему: «Розмова із Генріком Ібсеном»Залік№3

із зарубіжної літератури

Клас-10-з Дата проведення:

Варіант 2

Рівень 1


 1. Про кого з героїв Е.Золя «Кар’єра ругонів» ці слова:

«Революція 1848 року застала……їх на сторожі»

а)Сім`ю Макарів;

б)Сім`ю Ругонів;

в)Сім`ю Фука.
 1. Хто з героїв роману «Кар’єра Ругонів» уперше відчув повагу до себе з боку людей і загинув із прапором у руках?

а)Сільвер;

б)Паскаль;

в)М`єтта.

3.Твір Г.Ібсена «Ляльковий дім» є:

а)сатирична комедія;

б)соціально-психологічна драма;

в)інтелектуальний роман.
Рівень 2

Продовжте речення: Натуралізм-це….


Рівень 3

Схарактеризуйте образ із роману Ібсена «Ляльковий дім»

Зя` суйте особливості конфлікту в п’єсі А.Чехова «Чайка»
Рівень 4.

Напишіть невеличкий твір-роздум за драмою Дж.Шоу «Пігмаліон»Заліки з художньої літератури

Залік № 1

з художньої культури
Клас:10-з Дата проведення:________
Варіант 1

І рівень
1.Установіть відповідність

1”.Сніг на зеленому листі” а)І.Шамо;

2.”Пісня про вчительку”. б)О.Пашкевич;

3.”Осіннє золото”. в)С.Сабадкаш;

4.”Степом,степом.” г)П.Майборода;

5.”Пісня з полонини.” д)О.Білаш;

6.”Чорнобривці.” е)В.Верменич.


ІІ рівень
2.Що ви вивчали про портретний український живопис? Яка історія народної картини “Козак Мамай”?
ІІІ рівень
3.Назвіть особливості народного лялькового театру-вертепу?
ІV рівень
4.У чому полягає мистецтво кобзарів і лірників?Дайте характеристику цьому періоду розвитку музичного мистецтва.

Залік №1


з художньої культури
Клас 10-з Дата проведення:____________________
Варіант 2

Рівень 1


1.Унікальна пам'ятка наскельного мистецтва кам'яного віку:
а)Мізинська стоянка;

б)Маріупольський могильник;

в)Кам'яна могила.
2.В якому році побудовано Софіївський собор у Києві?
а)1037 р.

б)1162 р.

в)1270 р.
3.Українська співачка. Із піснею “Дикі танці” виграла “Євробачення”.
Рівень 2

1.Надайте характеристику шкільному театру 17-18 ст.

2.Які різновиди народної музичної творчості періоду 17-18 ст. ви знаєте?

Рівень 3.

Установіть відповідність між композиторами та їх творами.
1.О.Білаш а)”Мамина вишня”

2.А.Пашкевич б)”Пісня про рушник”

3.І.Шамо в)”Києве мій”

4.П.Майборода г)”Очі волошкові”

5.С.Сабадаш д)”Два кольори”
Рівень 4.

Напишіть творчість якого композитора ХХ ст. вас найбільше вразила і чому?Заліки з історії України

Залік №2


з історії України

Клас 10 Дата проведення________

І Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть дату створення СРСР.

А)2січня 1922р.;

Б)28 грудня 1920р.;

В)30 грудня 1922р.;

Г)31 січня 1924р.
2.Укажіть прізвище діяча ,який очолив Всеукраїнську академію наук у 1922р.

А)В.Вернадський;

Б)М.Грушевський;

Г)В.Липський;

Д)А.Кримський.
3.Укажіть місто,в якому у жовтні 1918р. засновано перший державний університет.

А)Харків;

Б)Львів;

В)Київ;

Г)Кам’янець-Подільський.
4.Визначте подію,яка відбулася пізніше за інші:

А)Проголошення незалежності УНР;

Б)Всеукраїнський з’їзд рад у Києві;

В)поразка військ Директорії і УГА;

Г)урочисте відкриття Української академії наук.
5.Визначте прізвище історичного діяча,про якого ідеться в поданому уривку.

« У листопаді 1917р. корпус під його командуванням захищав УЦР. У квітні 1918р. він очолив Українську державу».А)М.Грушевський;

Б)С.Петлюра;

В)Н.Махно;

Г)П.Скоропадський.
6.Укажіть поняття,що відповідає поданому визначенню.

Відкрите чи замасковане втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави.А)Агресія;

Б)інкорпорація;

В)інтервенція;

Г)анексія.
Достатній рівень(3 бали)

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.

7. Установіть відповідність між політичними силами і напрямками їх діяльності в аграрному питанні.1 Центральна Рада

А «Декрет про землю» передбачав конфіскацію усіх поміщицьких,

удільних, монастирських і церковних землеволодінь2 Денікінська адміністрація


Б Вилучення землі у поміщиків та

гарантування їм компенсаційних витрат3 Г етьманат П. Скоропадського


В Збільшення кількості землевласників за рахунок наділення селян державними, удільними, а також викупленими у приватних власників землями

4 Директорія

Г Відновлення поміщицької власності на землю

5 Рада Народних Комісарів

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності

А)Початок голоду в Україні;

Б)створення ВАПЛІТЕ на чолі з М.Хвильовим;

В)початок політики коренізації;

Г)утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
Високий рівень(3 бали)

9.Складіть доповідь за темою «Нова економічна політика» за планом:

-причини введення НЕПу;

-суть і основні заходи НЕПу;

-суперечності НЕПу;

-підсумки і значення НЕПу.
Залік №2

з історії України

Клас 10 Дата проведення________

ІІ ВаріантПочатковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1.Укажіть дату Х з’їзду РКП(б).

А)1920р.;

Б)1921р.;

В)1922р.;

Г)1923р.
2.Укажіть прізвище діяча ,який розпочав літературну дискусію 1925-1928рр.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Основи термодинаміки iconЛекції з курсу «основи суспільної географії» Теоретичні та методологічні основи курсу «Основи суспільної географії»”
Як навчальна дисципліна вона дає науково обґрунтоване уявлення про характер взаємодії суспільства й природи, про форми І тенденції...
Основи термодинаміки iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Основи термодинаміки iconКонспект лекцій для дистанційного навчання Вступ до предмету "Основи мистецтвознавства"
Вступ до предмету “Основи мистецтвознавства”. Комплексна наука мистецтвознавство
Основи термодинаміки iconФізичні основи теорії відносності
Особливу увагу звернуто на принцип відносності в електродинаміці. Показано, що незвичні ефекти теорії відносності логічно витікають...
Основи термодинаміки iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Основи термодинаміки iconОснови культури І техніки мовлення
Кравцова І. А. Основи культури І техніки мовлення: [навчальний посібник] / І. А. Кравцова, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг: кпі двнз кну,...
Основи термодинаміки iconХімічна дія світла та її використання. Фізичні основи фотографії. Мета
Мета: сформувати уявлення про хімічну дію світла та її використання (фізичні основи І розвиток фотографії); формувати знання про...
Основи термодинаміки iconБертран Рассел історія західної філософії київ "основи" 1995 р 24 Рассел, Бертран
Рассел, Бертран. Історія західної філософії / Пер з англ. Юлісняка, П. Таращука, – К.: Основи, 1995. 759 с
Основи термодинаміки icon1. Основи патопсихології

Основи термодинаміки iconОснови теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня 2007 р
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка