Основи термодинамікиСторінка3/3
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,61 Mb.
1   2   3

А)М.Бажан;

Б)О.Олесь;

В)О.Довженко;

Г)М.Хвильовий.
3.Укажіть місто,в якому у жовтні 1918р. засновано другий державний університет.

А)Харків;г

Б)Катеринослав;

В)Київ;

Г)Кам’янець-Подільський.
4.Визначте подію,яка відбулася раніше за інші:

А)Штурм Перекопу;

Б) «Другий зимовий похід» військ УНР ;

В)проголошення Української Народної Республіки;

Г)установлення більшовицької влади в Харкові.


5.Визначте прізвище історичного діяча,про якого ідеться в поданому уривку.

«Визначний письменник,відіграв значну роль в українському національно-визвольному русі .У березні 1917р.був обраний заступником голови УЦР.У червні 1917 р. очолив Генеральний Секретаріат УЦР».А)М,Грушевський;

Б)В.Винниченко;

В)С.Єфремов;

Г)К.Левицький.
6.Укажіть поняття,що відповідає поданому визначенню.

Примусове відчуження майна,яке здійснюється державною владою.А)Експропріація;

Б)контрибуція;

В)реквізиція;

Г)націоналізація.
Достатній рівень(3 бали)

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.

7.Установіть відповідність між датами та подіями, описаними в документах.1 Лютий 1918 р.

А «Віра в силу німців була великою, до більшовиків все ще ставилися як до чогось несправжнього, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, настане порядок, а, по-друге, створяться відносини старі, такі, до яких здавна звикли відносини хоч і військової окупації, але не комуністичної диктатури»

2 Березень 1918р.

Б «З огляду на сучасний брак харчових продуктів в Австро-Угорщині та Німеччині мир з Україною мусить бути підписаний якнайшвидше…»

3 Вересень 1918 р.

В «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західноукраїнської Народної Республіки…»

4 Січень 1919 р.

Г «Генерал Денікін та його правительство в основу своєї політики ставили відновлення “єдиної неділимої Росії”. «…України не було і не буде» — таке гасло було у денікінського уряду»

5 Серпень 1919 р.


У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності .

А) Юридичне оформлення СРСР;

Б) перехід Н.Махно з групою прибічників радянсько-румунського кордону;

В) вихід статті М.Волобуєва « До проблеми української економіки»;

Г) відкриттяу Києві театру «Березіль» під керівництвом Л.Курбаса .
Високий рівень(3 бали)

9.Складіть доповідь за темою «Культура України в роки НЕПу» за планом:

-умови розвитку культури;

-діяльність видатних діячів культури;

-суперечності розвитку культури;

-підсумки розвитку культури.

Заліки з всесвітньої історії

Залік №2


з всесвітньої історії

Клас 10 Дата проведення________

І Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант.

1.Позначте дату державного перевороту в Болгарії.

А) Вересень 1918р.;

Б) листопад 1919р.;

В) червень 1923р.

Г) квітень 1929р.
2.Укажіть прізвище діяча,який очолив Тимчасовий уряд Росії в березні 1917р.

А) В.Ленін;

Б) Г.Львов;

В) Г.Плеханов;

Г) О.Керенський.
3.Укажіть назву утворень бійців,сформованих 1936р. ,які прийшли на допомогу республіканцям Іспанії

А) Фаланга;

Б) інтербригади;

В) «чорнорубашечники»;
Г) сквадри.
4.Укажіть поняття , яке відповідає поданому визначенню.

« Вкрай права реакційна, суспільно – політична течія, яка виникла в 20-ті роки ХХ ст., та терористична диктатура фінансового капіталу , що використовує насильство , політику агресії,прагнення до світового панування , спирається на шовінізм, расизм».А) Комунізм.

Б) Фашизм.

В) Націонал – соціалізм.

Г) Більшовизм.
5.Визначте подію, яка відбувалася раніше за інші.

А) Прийняття надзвичайних законів в Італії;

Б) початок « Нового курсу» Ф.Рузвельта;

В) сформування першого лейбористського уряду у Великій Британії;

Г) початок діяльності уряду Народного фронту у Франції.
6. Визначте неправильне твердження , що стосується діяльності Народного фронту у Франції :

А) Прийняття закону про робітничі ряди в промисловості ;

Б) зменшення на 40% залізничників , які відправляються у відпустку ;

В) політика «дирижизму»;

Г) виникнення воєнізованих фашистських організацій.
Достатній рівень(3 бали)

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.

7.Встановіть відповідність між країнами та політичними лідерами.А)Болгарія; 1. Е.Бенеш;

Б)Чехословаччина; 2. О. Стамболійський;

В)Угорщина; 3. І.Антонеску;

Г)Румунія. 4. Король Олександр;

5. М.Хорті.
Завдання 8 містить сім варіантів відповідей, серед яких необхідно обрати чотири правильних.

8.Визначте особливості розвитку Чехословаччини у 20-ті роки ХХст.

1)Політична нестабільність в країні;

2)завоювання чеським капіталом ринків у Центральній Європі;

3)орієнтація в зовнішній політиці на Німеччину;

4)обмеження прав національних меншин із 1927р.;

5)головними у політичному житті країни збули центристські і лівоцентристські партії ;

6)відсутність іноземних інвестицій в економіці країни ;

7)культурне відродження Закарпаття.

Високий рівень(3 бали)

9.Відомо,що внутрішньополітичному життю Франції 20-х років була притаманна «міністерська чехарда»(часта зміна урядів). У чому причина цього явища ? Поясніть , як це вплинуло на соціально-економічне , політичне життя країни.

\ Залік №2

з всесвітньої історії

Клас 10 Дата проведення________ІІ Варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед якихлише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант.

1. Позначте дату створення Королівство сербів,хорватів і словенців:

А)28 червня 1921р--.; б)7 липня 1917 р.; в)1 грудня1918р.; г)10 січня1929р.
2.Укажіть прізвище діяча,який намагався встановити диктатуру в Росії в серпні 1917р.

А)Л.Корнілов;

Б)О.Денікін;

В)В.Ленін;

Г)Й.Сталін.
3.Укажіть назву групи,лідер якої був проголосив створення соціалістичної республіки в Німеччині в 1918 р.

А) «Союз Спартака»;

Б) Ку-клукс-клан;

В) «Союз боротьби»

Г) Народний фронт.
4 .Укажіть поняття , яке відповідає поданому визначенню.

« Період історії Німеччини від прийняття Конституції 1919р. і до приходу нацистів Гітлера до влади у 1933 р».

А) Баварська Радянська Республіка.

Б) Другий Рейх.

В) Веймарська республіка.

Г) Німецька соціалістична республіка.
5. Визначте подію, яка відбувалася пізніше за інші.

А) Латеранські угоди Муссоліні з Папою Римським;

Б) загальний страйк у Великій Британії;

В) прийняття Конституції Веймарськоі республіки;

Г) інавгурація президента США Ф. Рузвельта.
6. Визначте неправильне твердження , що стосується діяльності Народного фронту у Франції.

А) Політика «дирижизму»;

Б) Зменшення на 40% залізничників , які відправляються у відпустку ;

В) прийняття закону про робітничі ряди в промисловості ;

Г) виникнення воєнізованих фашистських організацій.
Достатній рівень(3 бали)

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
7.Встановіть відповідність між країнами та політичними лідерами.

А) Чехословаччина; 1. М.Хорті;

Б) Болгарія; 2. Король Олександр;

В) Угорщина; 3. І.Антонеску;

Г) Румунія. 4. О. Стамболійський;

5. Е.Бенеш.
Завдання 8 містить сім варіантів відповідей, серед яких необхідно обрати чотири правильних.

8.Визначте особливості розвитку Польші в період «санації».

1) Часткова стабілізація польської економіки;

2) вивезення капіталів за кордон;

3) скорочення безробіття;

4) демократизація суспільного життя ;

5) послаблення соціальних конфліктів ;

6) переслідування діяльності опозиційних партій ;

7) децентралізація керування державою.
Високий рівень(3 бали)

9. Поясніть, які процеси в суспільстві обумовили прихід до влади лейбористської партії у Великій Британії . Схарактеризуйте програму лейбористської партії.

Заліки з правознавства

Залік


з правознавства

Клас 10 Дата проведення________

І варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)

Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1. Яке правове поняття характеризує історичний тип суспільства,оснований на певному способі виробництва?

А) цивілізація;

Б) індустріалізація;

В) формація;

Г) колективізація.
2. Вид систематизації нормативно – правових актів, який полягає в об’єднанні кількох нормативно — правових актів в єдиний нормативно – правовий акт без зміни змісту – це:

А) інкорпорація;

Б) кодифікація;

В) уніфікація;

Г) консолідація.
3. Укажіть єдиний законодавчий орган в Україні

А) Конституційний Суд України;

Б) Верховна Рада України;

В) Верховний Суд України;

Г) Кабінет Міністрів України.
4. Яке твердження розкриває зміст поняття «підприємництво».

А) трудова діяльність за договором;

Б) виконання сезонних робіт;

В) робота за контрактом;

Г )самостійна діяльність з метою отримання прибутку.
5. Право розпорядження — це

А) можливість вилучення корисних властивостей із речі;

Б) можливість визначати юридичну і фактичну долю речі;

В) можливість власника фактично утримувати річ;

Г) можливість володіти, користуватись і розпоряджатися річчю.
6.Перешкодою для укладання шлюбу є:

А) проживання в різних містах;

Б) недієздатність осіб, які бажають укласти шлюб;

В) неотримання повної середньої освіти;

Г) відсутність джерел існування осіб, які бажають укласти шлюб.
Достатній рівень(3 бали)

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.

7. Установіть відповідність між терміном та визначенням.


1.Форма правління

А) спосіб територіально – політичного устрою держави;

2.Форма державного устрою.

Б) спосіб утворення і взаємодії вищих органів державної влади;

3.Форма державного режиму.

В) спосіб організації і здійснення державної влади;
Г) сукупність засобів і методів здійснення державної влади.У завданні 8 необхідно встановити правильну логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає перше твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге твердження тощо.
8. Установіть послідовність розгляду колективних трудових спорів

А) страйк;Б) затвердження вимог трудового колективу на спільних зборах;В) розгляд примирною комісієюГ) невиконання вимог законодавства про працю;Д) розгляд   спору трудовим арбітражем.
Високий рівень (3 бали)

9. Розгляньте ситуацію і дайте їй правову оцінку. Поясніть, чи містить ситуація склад злочину?Схарактеризуйте його ознаки , обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання учасників ситуації.

Остапенко(18 років) підмовив свого сусіда Грищенко(13 років) через кватирку проникнути у квартиру громадянки Сєчкіної, пояснивши, що жінка заборгувала гроші, не хоче їх повертати, а йому стало відомо, що вона нещодавно отримала значну суму. Грищенко вдерся у кімнату, грошей не знайшов, але під час того, як він виходив з квартири, його затримав сусід Сєчкіної і викликав міліцію.

Залік

з правознавстваКлас 10 Дата проведення________

ІІ варіантПочатковий і середній рівні (6 балів)

Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант

1. Яке правове поняття означає силу, яка, за допомогою авторитету, переконання, примусу має можливість підкоряти своїй волі?

А) держава;

Б) правила;

В) влада;

Г) мораль.
2. Укажіть, яке джерело права є основним у правовій системі України

А) правовий звичай;

Б) правовий прецедент;

В) нормативно – правовий договір;

Г) нормативно – правовий акт.
3. Укажіть вищий орган в системі виконавчої влади України

А) Конституційний Суд України;

Б) Верховна Рада України;

В) Верховний Суд України;

Г) Кабінет Міністрів України .
4. Що включає в себе поняття «право власності»?

А) можливість купувати,продавати речі;

Б) заповідання і прийняття майна у спадок;

В) фактичне утримання речей у себе;

Г) володіння,користування і розпорядження майном.
5. Перешкодою для укладання шлюбу є:

А) проживання в різних містах;

Б) недієздатність осіб, які бажають укласти шлюб;

В) неотримання повної середньої освіти;

Г) відсутність джерел існування осіб, які бажають укласти шлюб .
6. Шлюбним договором регулюються:

А) особисті відносини подружжя;

Б) майнові та особисті права подружжя;

В) майнові відносини між подружжям ;


Г) особисті відносини між подружжям та дітьми .
Достатній рівень(3 бали)

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
7. Установіть відповідність між формою правління і її ознаками .

1.Дуалістична монархія

А) В руках монарха зосереджена повнота влади, він формує всі органи влади;

2.Парламентська монархія.

Б) У монарха є право абсолютного вето (відхилення законопроектів);

3.Абсолютна монархія.

В) влада монарху делегується народом;
Г) монарх юридично є главою держави, але не має право вето по відношенню до законопроектів.


У завданні 8 необхідно встановити правильну логічну послідовність тверджень. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає перше твердження; цифрі 2 — буква, що позначає друге твердження тощо.
8. Установіть послідовність настання черги спадкування за законом

А) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше ніж 5 років до часу відкриття спадщини;Б) рідні дядько та тітка спадкодавця;В) діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батькиГ) родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення;Д) рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.
Високий рівень (3 бали)

9. Розгляньте ситуацію і дайте їй правову оцінку. Поясніть, чи містить ситуація склад злочину? Схарактеризуйте його ознаки, обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання учасників ситуації.

Громадянин Сидорчук повертався з роботи (він працював охоронцем у банку) пізно ввечері. Проходячи парком, він почув «Рятуйте» і кинувся на допомогу. Двоє підлітків намагалися відібрати валізу у літнього чоловіка, який упав, але продовжував тримати свою поклажу. Гумовою палицею Сидорчук наніс кілька ударів нападникам, один з них знепритомнів, другий утік. За порадою Сидорчука дідусь викликав міліцію і «швидку».Заліки з англійської мови

Залік № 2

з англійської мови

10з клас

Варіант І

Рівень 1


Translate into Ukrainian

 1. to be hungry

 2. to clear the table

 3. to have dinner of cources

 4. We ased the waiter to bring us two glasses of tea with ice.

 5. How many friends live in the USA?

 6. Meal in our canteen is cheaper than in a restaurant.

Рівень 2

Insert the necessery Indefinite Pronouns (any-some, anything-something, anybody- somebody)

1. There is water in the vase.

2. Can you see in the darkness?

3. Have you got textbook

4. Did he receive letters yesterday

5. Has he read of them

6. Diana has put jam on her toast.

Рівень 3.

Ask as many questions as you can about your friends visit to the supermarket.

Рівень 4.

Write a composition «My Visit to the Gallery».

Залік № 2

10з клас

з англійської мови

Варіант II

Рівень 1

Translate into Ukrainian 1. afraid

 2. attraction

 3. developed

 4. New York is the biggest city in the USA.

 5. How many ethnic Ukrainians live in the USA?

 6. She said that she would not go to Poltava next week.

Рівень 2

Insert the necessery Indefinite Pronouns (any-some, anything-something, anybody- somebody)

1 .There is water in the vase.

2. Can you see in the darkness?

3. Have you got textbook

4. Did he receive letters yesterday

5. Has he read of them

6. Diana has put jam on her toast.

Рівень 3

Ask as many questions as you can about your friends visit to the supermarket

Рівень 4

Write a composition «Go to the Variety Theatre».Заліки з біології
Залік №1

З біології
Клас 10 -з дата проведення 18.04.2016
Варіант 1
І – рівень
1. Що належить до неорганічних сполук:

а) жири; б) вуглеводи; в) вода; г)мінеральні солі.

2. Що належить до органічних сполук:

а) жири; б) вода; в) білки; г) соляна кислота.

3. До ліпідів належать:

а) жири; б) стероїди; в) АТФ; г) віск.


ІІ – рівень
4. Який хімічний вміст живих клітин?

5. В якому стані в клітині містяться солі, яка їх роль?

6. Що таке гормони?

ІІІ – рівень
7 . Знайти відповідність:

1) ДНК а) соляна кислота

2) глюкоза б) жири

3) глікоген в) вуглекислий газ

4) СО2 г) вода

5) Н2О д) вуглеводи

6) НСІ е) нуклеїнова кислота

ІV- рівень
8. У чому полягає зв'язок між ендокринною та нервовою системами організмів людини і хребетних тварин?

Залік №1
З біології
Клас 10 -з дата проведення 18.04.2016

Варіант 2
І – рівень
1. До амінокислот належить:

а) аденін; б) гуанін;

в) аспарагін; г) цитозін.

2. У ДНК відсутній:

а) тимін; б) урацил;

в) цитозін; г) аденін.

3. Найхарактернішими фізико-хімічними властивостями білків є :

а) низька в’язкість розчинів;

б) значна дифузія;

в) оптична активність;

г) високий осмотичний тиск.

ІІ – рівень
4. Що таке денатурація, дати визначення?

5. Які функції властиві тільки білкам?

6. Які продукти харчування багаті на вітамін С?

ІІІ - рівень
7. Встановити відповідність:

1) РНК а) вуглеводи

2) крохмаль б) нуклеїнова кислота

3) віск в) кухонна сіль

4) NACl г) жири

5)МдSО4 д) органічні сполуки

6) цукор ж) неорганічні сполуки

IV – рівень
8. Чому тривалий час життя на Землі могло існувати лише у воді?

Заліки з хімії
ЗАЛІК № 2

з хімії
Клас 10 – з Дата проведення 28.03.2016
ВАРІАНТ 1

І. Початковий і середній рівні
1 . Нафта – це :

а) тверда речовина;

б) суміш ароматичних вуглеводнів;

в ) суміш переважно рідких вуглеводнів ;

г) суміш насичених вуглеводнів.

2. Кам’яновугільна смола – це:

а) газоподібна речовина із запахом ;

б)густа чорна рідина зі специфічним запахом;

в) тверда речовина;

г) тверда речовина їз характерним запахом.

3. До насичених вуглеводнів належать:

а) бензен; б) пропан; в) етин; г) етилен.

4. З данного переліку виписати формули насичених вуглеводнів :

С 2Н 4; С 2Н 6; С 4Н 10; С 2Н 5ОН ; СО 2; СН4.

5. Складіть рівняння реакції добування 1,2 – дихлоретану , виходячи з ацетилену.

6. Які реакції характерні для насичених вуглеводнів:

а) приєднання і окиснення; б) заміщення і окиснення ;

в) заміщення і полімерізації; г) термічний розклад і ізомеризація.


ІІ. Достатній рівень
7. Знайдіть відповідність:

формула молекули тип гібридизації атома карбону

1) СН4 а) sp

2)C 2H4 б) sp2

3)С 2Н4 в) sp3

г) гібридизації немає

8. Які алкани не мають ізомерів?
ІІІ Високий рівень
9. Обчисліть масу етену, необхідну для добування 50г брометану, якщо відносний вихід продукту реакції становить 91,7%.

ЗАЛІК № 2

з хімії
Клас 10 – з Дата проведення 28.03.2016
ВАРІАНТ 2
І. Початковий і середній рівні

1. Основною складовою природного і супутнього нафтового газів є:

а) етилен; б) пропан; в) метан; г) ацетилен.

2. Газовий бензин – це :

а) бутан; б) етан; в) метан; г) рідкі вуглеводні С5 - С 11.

3. Каталітичний крекінг здійснюється за :

а) низької температури; б) високого тиску;

в) наявності каталізатора; г) без каталізатора.

4. З даного переліку виписати формули ненасичених вуглеводнів:

а) СН4 і С2Н5ОН; б) С 2Н4 і С 3Н6;

в) С 4Н10 і СО2 ; г) С 4Н8 і С 5Н10.

5. Напишіть рівняння всіх стадій бромування метану.

6. Які реакції характерні для ненасичених вуглеводнів:

а) заміщення і окиснення;

б) приєднання і окиснення;

в) заміщення і ізомеризації;

г) реакції полімеризації.
ІІ Достатній рівень
7. Допишіть продукти у схемах реакцій і знайдіть відповідність

1) СН 3СІ +СІ2= а) гідрування

2) С 2Н2 +Н2 = б)галогенування

3) С 2Н4 + Н 2О = в) горіння

4) С 2Н4 + СІ2 = г) гідратація

д) заміщення8. Чому алкени вступають у реакції приєднання ?

ІІІ Високий рівень

9. Який об’єм ацетилену( за н. у.) можна добути з 1кг технічного карбіду кальцію , в якому є 30% домішок ?
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Основи термодинаміки iconЛекції з курсу «основи суспільної географії» Теоретичні та методологічні основи курсу «Основи суспільної географії»”
Як навчальна дисципліна вона дає науково обґрунтоване уявлення про характер взаємодії суспільства й природи, про форми І тенденції...
Основи термодинаміки iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Основи термодинаміки iconКонспект лекцій для дистанційного навчання Вступ до предмету "Основи мистецтвознавства"
Вступ до предмету “Основи мистецтвознавства”. Комплексна наука мистецтвознавство
Основи термодинаміки iconФізичні основи теорії відносності
Особливу увагу звернуто на принцип відносності в електродинаміці. Показано, що незвичні ефекти теорії відносності логічно витікають...
Основи термодинаміки iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Основи термодинаміки iconОснови культури І техніки мовлення
Кравцова І. А. Основи культури І техніки мовлення: [навчальний посібник] / І. А. Кравцова, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг: кпі двнз кну,...
Основи термодинаміки iconХімічна дія світла та її використання. Фізичні основи фотографії. Мета
Мета: сформувати уявлення про хімічну дію світла та її використання (фізичні основи І розвиток фотографії); формувати знання про...
Основи термодинаміки iconБертран Рассел історія західної філософії київ "основи" 1995 р 24 Рассел, Бертран
Рассел, Бертран. Історія західної філософії / Пер з англ. Юлісняка, П. Таращука, – К.: Основи, 1995. 759 с
Основи термодинаміки icon1. Основи патопсихології

Основи термодинаміки iconОснови теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня 2007 р
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка