Основна таблиця класифікаціїСкачати 125,81 Kb.
Дата конвертації20.04.2017
Розмір125,81 Kb.

Основна таблиця класифікації: Методологічна основа класифікації — ділення по видах наук і явищах дійсності, на принципі їх субординації і розвитку.

Основні розділи представлені двома системами нумерації: для масових бібліотек використовуються цифри, перший і другий ряди класифікації, для наукових, один ряд букв.загальна

наукова

область

1

А

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

2

Б

Природничі науки

22

В

     Фізико-математичні науки

24

Г

     Хімічні науки

26

Д

     Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки)

28

Е

     Біологічні науки

3

Ж

Техніка. Технічні науки

31…32

З

     Енергетика. Радіоелектроніка

33

И

     Гірнича справа

34

К

     Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

35…36

Л

     Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

37

М

     Технологія деревини, легкої промисловості, поліграфія, фотокінотехніка

38

Н

     Будівництво

39

О

     Транспорт

4

П

Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки

5

Р

Охорона здоров'я. Медичні науки

6

С

Суспільні науки в цілому

63

Т

     Історія. Історичні науки

65

У

     Економіка. Економічні науки

66

Ф

     Політика. Політичні науки

67

Х

     Держава і право. Юридичні науки

68

Ц

     Військова справа. Військова наука

70…79

Ч

     Культура. Наука. Освіта

80…84

Ш

     Філологічні науки. Художня література

85

Щ

     Мистецтво

86

Э

     Релігія. Містика. Вільнодумство

87…88

Ю

     Філософія. Психологія

9

Я

Література універсального змісту

    Систематичний каталог (СК) - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності бібліотечно-бібліографічною класифікацією (ББК). Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань та інформує читачів про те, які видання з того чи іншого питання є в бібліотеці.


    Інформаційно пошуковою мовою систематичного каталогу, тобто основою для його побудови, є бібліотечна класифікація, згідно якої здійснюється розподіл, книг за галузями знань.
    У нашій бібліотеці використовується бібліотечно-бібліографічна класифікація для обласних бібліотек, згідно якої систематичний каталог має такі основні розділи.
       1. Загальнонаукові і міждисциплінарні знання.
       2. Природничі науки
       3. Техніка. Технічні науки.
       4. Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки.
       5. Медицина. Медичні науки.
       6/8. Суспільні та гуманітарні науки.
       60. Суспільні науки в цілому.
       63. Історія. Історичні науки.
       65. Економіка. Економічні науки.
       66. Політика. Політичні науки.
       67. Право. Юридичні науки.
       68. Військова справа. Воєнна наука.
       70/79. Культура. Наука. Освіта.

   80/84. Філологічні науки. Художня література.       85. Мистецтво.
       86. Релігія. Містика. Вільнодумство.
       87. Філософія.
       88. Психологія.
      9. Література універсального змісту.
Кожен із названих розділів має свої основні ділення, які в свою чергу діляться на підвідділи і т.д. Наприклад:
    2. Природничі науки.
    Основні ділення:
        22. Фізико-математичні науки.
        24. Хімічні науки.
        26. Науки про Землю(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки).
        28. Біологічні науки.
У свою чергу відділ 28. Біологічні науки включає такі основні ділення:
        28.0 Загальна біологія.
        28.1 Палеонтологія.
        28.3 Вірусологія.
        28.4 Мікробіологія.
        28.5 Ботаніка.
        28.6 Зоологія.
        28.7 Антропологія.
        28.8 Ембріологія, анатомія і гістологія людини.
        28.9 Біофізика, біохімія і фізіологія тварини і людини.
    Важливою складовою частиною ББК є система типових ділень. Таблиці загальних типових ділень створюють можливість однаково розташовувати однотипну літературу в усіх діленнях систематичного каталогу. Вони містять позначення для ознак змісту, форми і призначення, характерних для всіх або багатьох галузей знань і позначаються малими літерами українського алфавіту.
        В  - Філософські питання науки. Методологія науки.
        Г  - Історія науки або предмета.
        я1 - Бібліографічні посібники.
        я2 - Довідкові видання.
        я7 - Учбові видання.
    Тому наприклад, історію хімії, біології чи етики можна знайти відповідно за роздільниками 24г, 18г, 87.7г.
    Таблиці територіальних типових ділень призначаються для відтворення географічного аспекту і дають змогу досягти однаковості у побудові регіональних розділів систематичного каталогу. За позначенням це - цифрові або змішані індекси, що записуються у круглих дужках: (4)Європа, (4Укр) Україна.
    Так історію Європи будемо шукати за роздільником 63.3(4), а історію України - 63.3(4Укр.):

63.3(4Укр)

М69

Михальчук П.А.
Історія України:курс лекцій: Навч. посіб. для студ. неістор. спец. вищих закладів освіти. – Тернопіль: Астон, 2002. – 255с. – 10.00

 ББК 63.3(4Укр)я73                                        ББК 63.3(4Укр)я73

 

 

    Каталожні картки після кожного роздільника розташовані в алфавітному порядку.


    Допомогу у пошуку книг подає алфавітно-предметний покажчик (АПП), який є обов'язковим доповненням до систематичного каталогу і стематичної картотеки статей.
    Алфавітно-предметний покажчик - це абетковий перелік усіх понять (предметів), про які збирається література в конкретному систематичному каталозі, що супроводжується вказівкою на індекси розділів ББК, де міститься ця література.
АЛФАВІТНИЙ (АБЕТКОВИЙ) ЧИТАЦЬКИЙ КАТАЛОГ

   Алфавітний (абетковий) каталог (АК) має просту структуру. Бібліографічні записи розташовані в ньому в алфавітному (абетковому) порядку прізвищ авторів і основних назв творів. Таким чином, алфавітний каталог, має змогу інформувати про авторський склад фонду. За допомогою алфавітного каталогу можна навести різноманітні бібліографічні довідки, наприклад, коли і де були видані конкретні книги, скільки примірників є у бібліотеці, відмітка про наявність її на абонементі чи в читальному залі, чи є бібліотеці певний документ та які твори певного автора є в її фонді.


   Якщо книга має одного, двох чи трьох авторів, то бібліографічний запис складений на прізвище першого автора. Бібліографічні записи творів під авторами розставленні в алфавітному порядку авторських прізвищ. Записи творів авторів з однаковими прізвищами - за алфавітом авторських ініціалів.

28.4

В 26

Векірчик К.М.

 

Мікробіологія з основами вірусології: Підруч. для студ. природничих спец. вищих пед. навч. закладів. – К.: Либідь, 2001. – 312 с. – 16.38

 


 

ББК 28.4я73


40.7

Г27

Гевко Р.Б.

 

Машини сільськогосподарського виробництва: Навч. посіб. / Р.Б.Гевко, І.Г.Ткаченко, І.І.Павх. – Тернопіль: ТДПУ, 2002.– 251с.– 6.00

 

ББК 40.72я73


   Подвійні прізвища розглядають як два слова. Картки на твори авторів з такими прізвищами знаходяться в каталозі після карток на твори авторів, прізвища яких збігаються з першою частиною подвійного прізвища.


   Бібліографічні записи на твори одного автора розташовані у порядку зменшення повноти видань: повне зібрання творів, зібрання творів, твори, вибрані твори, окремі твори і тематичні та жанрові збірники в єдиному алфавіті назв.
   Записи творів одного автора, видрукуваних українською та російською мовами, розставлені окремими рядами: спочатку українською, а потім російською. При цьому спочатку стоятимуть картки на оригінальні видання.
   Бібліографічні записи, складені під колективним автором, розставлені за алфавітом перших, а при їх збігу - наступних слів заголовка.
   Наприклад:
         Україна. Верховна Рада. Президія
         Україна. Верховна Рада. Скликання (11)
         Україна. Кабінет Міністрів
   Видання, які мають великий колектив авторів, чи складені під редакцією - в каталозі стоятимуть в алфавітному порядку основних назв.

 

 

65

О-75

 


Основи економічної теорії: політ­економічний аспект: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А.А. Григорук, М.С. Палюх, Л.М. Литвин, Т.Д. Літвінова. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 304 с. – 10.00

 

ББК 65.01я73

   Картки, початкові слова яких, є тотожними, розміщені в такому порядку: спочатку індивідуальний автор (Харківський М.О.), потім колективний автор (Харківський інститут культури), а потім - назва книги (Харківський історичний музей).


   Бібліографічні записи, які починаються з назви, розшукують за алфавітом перших слів назви, а якщо перші слова збігаються, то другого і т.д. Прийменники і сполучники розглядають як окремі слова. Якщо назва починається з цифри, то, здійснюючи пошук, до уваги беруть словесний вираз. Наприклад, книга, що має назву "12 місяців в Австралії" стоятиме в буквеній групі "Д".
   Основна назва твору може являти собою ім'я, по-батькові та прізвище персони, якій присвячене видання. В такому випадку пошук здійснюється за прізвищем. Наприклад: "Тарас Григорович Шевченко. Біографія." При повному збігу назв різних творів варто враховувати відомості, що відносяться до назви.
   Бібліографічні записи в алфавітному каталозі розставлені за зведеним російсько-українським алфавітом: А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. Це пояснюється близькістю російської та української мов, наявність єдиної графіки, близькими алфавітами.
   Серії в алфавітному каталозі стоять в буквеній групі "С": розставлені в алфавітному порядку назв серій. (Наприклад: "Бібліотека світової літератури", "Пушкінська серія", "Бібліотека практичного психолога", "Мастера психологи" та ін.).
   Праці викладачів Тернопільського державного педагогічного університету зібрані під назвою "Тернопільський державний педагогічний університет" і розставлені в алфавітному порядку прізвищ авторів
   Фонд художньої літератури в цьому каталозі не представлений. З цим фондом можна ознайомитись у систематичному каталозі у розділі 84 за класифікацією ББК.

КАТАЛОГ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

         Каталог періодичних видань вміщує перелік журналів і газет, які є у фонді бібліотеки.


    Побудований в алфавітному порядку назв зведених бібліографічних записів, які складаються із загальної частини та специфікації.
       Загальна частина - бібліографічний опис, який ідентифікує видання

-1-

Біологія і хімія в школі: Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Академія педагогічних наук України. – К.: Педа­гогічна преса, 1996. – 1 раз в 2 місяці

Див. наступну карт.

    Специфікація - перелік років та номерів видань
СИСТЕМАТИЧНА КАРТОТЕКА СТАТЕЙ (СКС)

     Загальним доповненням до систематичного каталогу є систематична картотека статей (журнальних та газетних) - СКС.


     СКС включає картки на статті та матеріали з періодичних видань (газети, журнали), збірників по актуальних, важливих для учбового процесу питаннях, темах.
     СКС створений на основі таблиць ББК і має єдиний із систематичним каталогом алфавітно-предметний покажчик. Внутрішнє та зовнішнє оформлення картотеки та систематичного каталогу аналогічне (по визначеній системі знань). Відмінність картотеки від СК в тому, що в картотеці більш дрібна деталізація матеріалу, є тематичні рубрики. Розташування карток за рубриками - зворотно-хронологічне. Картотека відображає матеріали за останні 5-10 років. Одночасно з розстановкою карток бібліотекарі здійснюють поточне редагування СКС, уводять нові рубрики, вилучають застарілі матеріали.
     На картках відображено аналітичний опис (опис статті з періодичного видання, опис частини твору, розділу збірника).
     Завдяки аналітичним описам стає можливим оперативно відобразити в СКС твори з найбільш актуальної тематики. Адже саме в журналах і газетах, виданнях, що продовжуються, перш за все публікуються останні документи Президента, уряду, Парламенту, статті, в яких йдеться про актуальні проблеми суспільного життя, культури, мистецтва, останні досягнення науки.
     Аналітичний опис містить дані про складову частину видання і відомості про видання, в якому ця частина розміщена.
     Якщо аналітичний опис із збірника, шифр про видання, в якому розміщена стаття, ставиться внизу в лівому кутку каталожної картки.
     Наприклад, опис статті із збірника:

 

 


Логвиненко Т.

 

Г. Ващенко про виховання любові до Батьківщини // Сучасне українське виховання: Матер. наук.-практ. конференції. – Дрогобич, 07.11.96. – Львів, 1997. – С.124-128

 


 

74.2

С91
 

Терещук Г.

 

Проблема трудового виховання і навчання у працях В.О. Сухомлинського " Народження громадянина" та " Листи до сина"// Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2002. - Вип. 5. – С. 298-300.

74

 

H34

 

ББК 74.03(4Укр)-8+74.20.052+74.263

     Складаючи описи статей із журналів, у відомостях про джерело вказують його назву, рік видання, номер та сторінки, на яких розміщена стаття: 

 


Агаркова Н.

 

Законодавче забезпечення соціально-педагогічної роботи з дітьми у загальноосвітній школі // Рідна школа.- 2003. - №1. – С.28-30.

 

 

 

ББК 74.20.050.5Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Основна таблиця класифікації iconБудова І функції органів травлення. Травні залози
Обладнання: таблиця «Органи травлення», муляжі органів травлення, рельєфна таблиця «Травна система», портрет І. П. Павлова, мультимедійний...
Основна таблиця класифікації iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності

Основна таблиця класифікації iconОсновна школа

Основна таблиця класифікації iconСтариган з крилами
Обладнання: портрет письменника Г. Маркеса, епіграфи, опорні схеми, таблиця, презентації, буклет, текст оповідання. Мультимедійна...
Основна таблиця класифікації iconБарна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова»

Основна таблиця класифікації iconКлітина – основна структурно-функціональна одиниця живої природи

Основна таблиця класифікації iconДепартамент культури
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки впродовж квітня-червня 2013 року. Статті в бюлетені групуються згідно схеми класифікації...
Основна таблиця класифікації iconК и ї в інформаційний бюлетень №2
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки впродовж квітня-червня 2012 року. Статті в бюлетені групуються згідно схеми класифікації...
Основна таблиця класифікації iconК и ї в інформаційний бюлетень №4
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки впродовж жовтня-грудня 2011 року. Статті в бюлетні групуються згідно схеми класифікації...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка