Основні напрямки роботи класного керівника ЗмістСкачати 348,97 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір348,97 Kb.

Основні напрямки роботи класного керівника

Зміст 
Введення 
§ 1. Робота з учнями 
§ 2. Взаємодія класного керівника з учителями-предметниками 
§ 3. Робота з батьками та громадськістю 
§ 4. Робота з учителями в рамках методоб'єднання 
§ 5. Робота з оформлення документації 
Висновок 
Список літератури 
Програми 
Введення 
У роботі кожного вчителя є важка, але дуже важлива комісія - бути класним керівником. 
Класний керівник - найближчий і безпосередній вихователь, і наставник учнів. Він організовує і спрямовує виховний процес у класі, об'єднує виховні зусилля вчителів, батьків і громадськості, відповідає за організацію виховної роботи в своєму класі. (2, с. 5.). 
Одні вчителі вважають цю роботу додатковим навантаженням діяльності, інші називають її найголовнішою. Як би не було важким робота класного керівника, безсумнівно, вона потрібна дітям, оскільки основним структурним ланкою в школі є клас. Саме тут організовується пізнавальна діяльність, формуються соціальні відносини між учнями. У класах реалізується турбота про соціальне благополуччя дітей, вирішуються проблеми їхнього дозвілля, здійснюється первинне згуртування колективів, формуються відповідні емоційна атмосфера. 
Організатором діяльності учнів у класі, координатором виховних впливів залишається класний керівник. Саме він безпосередньо взаємодіє як з учнями, так і з їх батьками, щиро прагне допомогти дітям у вирішенні їхніх проблем в шкільному колективі, цікаво з користю організовувати шкільнежиття. 
В останні роки в ряді шкіл з'явилася нова посада - "класний вихователь", яка дозволяє педагогам, що працюють з класом, повністю зосередитися на виховній роботі. 
Серйозні зміни, що відбуваються сьогодні в усіх сферах соціального життя, зачіпають широкий спектр відносин суспільства і особистості. З одного боку, ці відносини стають більш жорсткими, які вимагають конкурентоспроможності всіх що у них суб'єктів, з іншого - дають можливість для вільного самовизначення, самореалізації людини на основі адекватного вибору способів вирішення своїх соціальних проблем. Ці зміни вимагають пошуку нових підходів до організації діяльності учасників педагогічного процесу в освітніх установах, і, перш за все в школі, де багато проблем вже не можуть бути вирішені традиційними засобами. Необхідні цікаві проекти та дослідження не тільки в змісті освіти, а й у самій структурі відносин між педагогами і учнями, між адміністрацією школи та членами педагогічного колективу. Їх основою має стати співпраця і рівноправне партнерство. 
Виховання дитини відбувається тільки на основі активності самої дитини у взаємодії його із соціальним середовищем. Роль класного керівника полягає у створенні таких умов, які допомогли б дітям знайти себе і своє місце в класному та шкільному колективах, свою нішу у соціальному житті. (1, с. 5-6.). 
§ 1. Робота з учнями 
Діяльність класного керівника зазвичай починається з вивчення класу і кожного учня окремо. 
Успіх виховної діяльності класного керівника багато в чому залежить від глибокого проникнення його у внутрішній світ дітей, від розуміння їхніх переживань і мотивів поведінки. Вивчити, чим живе школяр, які його інтереси і схильності, особливо воля і риси характеру, - це, значить, знайти вірний шлях до його серця, використовувати найбільш доцільні методи педагогічного впливу. (18, с. 42.). 
Н. К. Крупська в статті "Про виховної роботи" писала про те, що педагоги часто забувають основні положення педагогіки: щоб виховувати дитину, треба дуже добре знати хлопців взагалі і тих хлопців, яких виховуєш зокрема. Без такого знання хлопців не можна по-справжньому організувати не тільки виховної, а й навчальної роботи, без знання дітей легко скотитися на шлях шаблону, зрівнялівки в підході до дітей. (7, с. 675.). 
Знаючи особливості учнів, їх інтереси і схильності, рівень їхньої вихованості, легше скласти цілеспрямований і дієвий план виховної роботи. 
Іноді класні керівники помилково вважають, що індивідуальний підхід потрібно по відношенню до важких школярам, ​​до порушників правил поведінки. Безперечно, вони потребують особливої ​​уваги. Але не слід забувати і інших. За зовнішнім благополуччям іноді ховаються негативні риси. Слід сприяти повноцінному розвитку позитивних якостей у всіх учнів. 
А.С. Макаренко, будучи послідовним прихильником виховання особистості, в колективі і через колектив, в той же час вказував на необхідність врахування індивідуальних особливостей вихованців. У статті "Мета виховання" він писав: "Яким би цілісним ні представлявся для нас людина в порядку широкого відволікання, все ж люди є дуже різноманітним матеріалом для виховання ...". (13, с.353.). 
Вивчення учнів досягає своєї мети і дає потрібні результати за умови, якщо воно відповідає низці вимог: 
1. Вивчення учнів служить підвищенню якості їх виховання і навчання. На основі систематичного вивчення можна творчо підійти до вибору найбільш ефективних форм і методів виховного впливу на первинний колектив і на окремих його членів. Важливо організувати виховну роботу з учнями з урахуванням їх особливостей. 
2. Вивчення учнів поєднується з виховним впливом на них. Класний керівник "проектує" розвиток позитивних якостей і подолання негативних рис у характері та поведінці школярів. 
3. Вивчення проводиться планомірно і систематично. 
4. Вивчення учнів проводиться в природних умовах їх життя і діяльності. 
5. При вивченні класний керівник користується різноманітними методами і прийомами. Важливо на основі вивчення намітити шляхи подолання негативних якостей і закріплення позитивних рис у характері і поведінці школяра. 
6. Вивчення передбачає ознайомлення з умовами життя і побуту. 
7. Вивчати треба не окремі риси, а особистість в цілому. 
8. При вивченні слід акцентувати увагу на позитивних, а не на негативних рисах характеру і поведінки. (17, с. 20.). 
Таким чином, дотримання перерахованих вимог значно підвищить ефективність вивчення учнів. 
Класного керівника зазвичай призначають в кінці навчального року. Директор школи повідомляє вчителям, в яких класах вони будуть викладати в новому навчальному році і хто з них буде виконувати обов'язки класного керівника. 
Якщо вчителю доручають класне керівництво в новому для нього класі, він приступає до попереднього знайомства з учнями ще до початку навчального року. Які методи і прийоми цього знайомства? 
- Знайомство з особистими справами; 
- Перегляд класного журналу за попередній рік; 
- Бесіди з колишнім класним керівником і з вчителями; 
- Інформація директора і завуча школа; 
- Особиста зустріч з учнями до початку навчального року; 
- Бесіда з батьками. 
У результаті попереднього знайомства класний керівник знає з ким йому доведеться працювати. Це допомагає скласти реальний і конкретний план роботи на першу чверть. 
Якщо класний керівник починає роботу в новому навчальному році з класом, яким він вже керував, він знайомиться лише з новими учнями. (1, с. 90-101.). 
Реалізуючи свої функції, класний керівник здійснює вибір форм роботи з дітьми. Можна розрізняти форми за видами діяльності - навчальна, трудова, спортивна, художня; за способом впливу - безпосередня і опосередкована. 
За час проведення форми можна розділити на: 
- Короткочасні (від декількох хвилин до декількох годин); 
- Тривалі (від кількох днів до кількох тижнів); 
- Традиційні (регулярно повторювані). 
За часом підготовки можна говорити про форми роботи, що проводяться з учнями без включення їх до попередню роботу, підготовку учнів. 
По суб'єкту організації класифікація форм може бути наступною: 
- Організаторами дітей виступають педагоги, батьки та інші дорослі; 
- Діяльність організується на основі співробітництва; 
- Ініціатива і її реалізація належить дітям. 
За результатом всі форми можна розділити на наступні групи: 
- Результат - інформаційний обмін; 
- Результат - вироблення спільного рішення; 
- Результат - суспільно значимий продукт. 
За кількістю учасників форми можуть бути: 
- Індивідуальні (вихователь - вихованець); 
- Групові (вихователь - група дітей); 
- Масові (вихователь - кілька груп, класів). 
Індивідуальні форми пронизують всю позаурочну діяльність, спілкування педагогів і дітей. Вони діють у групових та колективних формах і, в кінцевому рахунку, визначають успішність всіх інших форм. До них відносяться: бесіда, задушевна розмова, консультація, обмін думками, виконання спільного доручення, надання індивідуальної допомоги у конкретній роботі, спільний пошук вирішення проблеми, завдання. Ці форми можна застосовувати і кожну окремо, але частіше за все вони супроводжують один одного. Перед педагогами в індивідуальних формах роботи стоїть одна з найважливіших завдань: розгадати учня, відкрити його таланти, знайти все цінне, що притаманне його характеру, прагненням, і все, що заважає йому проявити себе. З кожним необхідно взаємодіяти по-різному, для кожного потрібен свій конкретний, індивідуалізований стиль взаємин. В індивідуальних формах роботи закладено великі виховні можливості. Розмова по душам може виявитися для дитини корисніше кількох колективних справ. 
До групових форм роботи можна віднести поради справ, творчі групи, органи самоврядування. У цих формах педагог проявляє себе як рядовий учасник або як організатор. Головне його завдання - з одного боку, допомогти кожному проявити себе, а з іншого - створити умови для отримання в групі відчутного позитивного результату, значущого для всіх членів колективу, інших людей. Вплив педагогів у групових формах спрямовано також на розвиток гуманних взаємин між дітьми, формування у них комунікативних умінь. У зв'язку з цим важливим засобом є приклад демократичного, поважного, тактовного ставлення до дітей самого педагога. 
До колективних форм роботи педагогів зі школярами відносяться, перш за все, різні справи, конкурси, спектаклі, концерти та інші. Залежно від віку учнів і ряду інших умов у цих формах педагоги можуть виконувати різну роль: провідного учасника, організатора, рядового учасника діяльності, що впливає на дітей особистим прикладом, учасника-новачка, що впливає на школярів особистим прикладом оволодіння досвідом більш знаючих людей, порадника, помічника дітей в організації діяльності. 
Роблячи спроби класифікувати форми виховної роботи, слід також мати на увазі, що існує таке явище, як взаимопереход форм з одного типу в інший. Так, розглядаються частіше як заходи, можуть стати колективним творчою справою, якщо ці форми будуть розроблені і проведені самими дітьми. (11, с. 45-47.). 
Різноманіття форм і практична необхідність постійного їх оновлення ставить педагогів перед проблемою їх вибору. У педагогічній літературі можна знайти опис різних форм проведення класних годин, конкурсів, сценаріїв і т.д. 
Частина педагогів отримує задоволення, працюючи по чужих сценаріїв. У той же час використання готового сценарію - в більшості випадків не тільки марна, але й шкідливе явище. У цій ситуації педагог (організатор) нав'язує учасникам роботи кимось придумане, на кого-то орієнтоване захід. При цьому він стає об'єктом задуму інших людей, в таку ж об'єктивну позицію ставить і учасників проведеної роботи, що гальмує прояв і розвиток творчих здібностей, самостійності, позбавляє їх можливості проявити і задовольнити свої потреби. 
Для педагога-гуманіста, очевидно, що будувати роботу з дітьми по чужих сценаріїв недоцільно. Однак не можна заперечувати можливість використання описів вже створених і апробованих на практиці форм виховної роботи. Особливо це необхідно для початківців організаторів виховної роботи, як для педагогів, так і для самих дітей, які, знайомлячись з досвідом інших, можуть вибрати для себе ідеї і способи організації діяльності. У такому пошуку може бути створена нова форма, яка відображає інтереси і потреби педагогів і дітей. Тільки цим може бути виправдана публікація в педагогічній літературі розробок і сценаріїв різних заходів. (3, с. 54-55.). 
Можна запозичити ідеї, окремі елементи використовуються в практиці форм, але для кожного конкретного випадку вибудовується своя, цілком певна, форма роботи. Оскільки кожна дитина і дитяче об'єднання унікально, отже, форми роботи за своїм змістом та побудові неповторні. 
Кращим є той варіант, коли форма виховної роботи народжується в процесі колективного осмислення і пошуку всіх учасників роботи і педагогів, і школярів, а в ряді випадків і батьків. 
І все-таки питання про вибір форм роботи з учнями постає, перш за все, перед класним керівником. При цьому доцільно керуватися наступними положеннями: 
1. врахувати виховні завдання, визначені на черговий період роботи (рік, чверть); кожна форма роботи має сприяти їх вирішенню; 
2. на основі завдань визначити зміст роботи, основні види діяльності, в які доцільно включити дітей; 
3. скласти набір можливих способів реалізації намічених завдань, форм роботи з урахуванням: 
- Принципів організації виховного процесу; 
- Можливостей, підготовленості, інтересів і потреб дітей; 
- Зовнішніх умов (культурні центри, виробниче оточення); 
- Можливостей педагогів, батьків. 
4. організувати колективний з учасниками роботи пошук форм на основі колективного цілепокладання, при цьому продумати способи: 
- Збагачення досвіду дітей новими ідеями, формами, наприклад, через звернення до досвіду інших, вивчення опублікованих матеріалів, постановку конкретних питань тощо; 
- Перевірки підготовлених педагогом варіантів форм. 
5. У процесі пошуку і вибору важливо забезпечити несуперечність змісту і форм виховної роботи. 
Конструювання нової форми може йти від відомої, але вона при цьому наповнюється новим змістом. Наприклад, вибирається конкурс, КВК чи тематичний вечір. Потім вирішується питання про те, чому вони будуть присвячені, яким буде зміст. 
Інший спосіб побудови форми більш логічний, тому що випливає із завдань і змісту заходу: за основу береться змістовна ідея і після цього здійснюється пошук форми організації та її реалізації. Наприклад, педагог та учні вирішили обговорити проблему взаємовідносин у класному колективі, а потім визначають форму проведення: все або тільки організатори розробляють структуру, способи організації обговорення. (4, с. 22-23.). 
Форма роботи може бути колективною і творчої - якщо вона створюється учасниками діяльності в процесі спільного пошуку. При цьому: 
1. враховуються інтереси і потреби кожного; 
2. індивідуальні цілі не суперечать загальним цілям групи, об'єднання; 
3. колективна робота дозволяє кожному знайти значуще місце в загальному, справі; 
4. дана форма є по виконанню неповторною. 
Форми колективної творчої діяльності відрізняються від інших форм, перш за все характером постановки виховних завдань і освоєння досвіду учнями. У процесі колективної творчої діяльності вихователь теж ставить завдання, але робить це непомітно. Школярі як би самі "відкривають" їх, разом з дорослими і під їх керівництвом створюють новий досвід, застосовують раніше засвоєні знання і вміння, набуваючи нових. 
Основу, сутність цієї методики становить тісну співпрацю, спільна діяльність усіх членів колективу - старших і молодших, дорослих і дітей, педагогів та школярів. При цьому вони спільно планують, готують, проводять і оцінюють роботу, віддаючи свої знання, вміння і навички на загальну користь. На кожній стадії творчої спільної діяльності члени колективу ведуть пошук кращих шляхів, способів, засобів вирішення практичних завдань, знаходячи щоразу новий варіант. 
Колективне творче справа - це унікальний і в той же час дуже природне соціальне та педагогічне явище, яке може бути покладено в основу всієї діяльності колективу. 

У сучасних умовах доцільно зробити деякі акценти, пов'язані з сутністю методики та її практичною реалізацією: 


- Домінування цілей розвитку індивідуалізації і реалізації особистості кожного в колективній творчій діяльності; 
- Вироблення цінностей, ідеалів, зразків у колективі виходить з особистісних інтересів і потреб; 
- Визначення творчих завдань, проблем для вирішення самими учасниками діяльності; 
- Створення умов для включення дітей у творчу діяльність різних груп, об'єднань; 
- Оцінка результатів, аналіз колективної діяльності з точки зору 
прояву і розвитку особистості кожного, формування його відносин з учасниками діяльності. (5, с. 63-65.). 
Також в обов'язок педагога входить і проведення класної години. У один тиждень проводиться класне збори, в іншу - година класного керівника(виховна година), в третю - зустрічі, екскурсії. 
Слід враховувати, що година класного керівника і класне збори мають різні завдання, зміст, організаційні форми та методи проведення, інакше визначають роль, функції, позицію педагога та його взаємовідносини з дітьми. 
Година класного керівника являє собою форму виховної роботи педагогів з учнями в позаурочний час. На відміну від класного учнівського зборів вона не передбачає прийняття рішень з обговорюваних питань. 
Година класного керівника - це форма виховної роботи, при якій школярі під керівництвом педагога включаються у спеціально організовану діяльність, що сприяє формуванню у них системи відносин до навколишнього світу. Можна виявити такі функції класного години: просвітницьку, ориентирующую, направляючу і формує. (4, с. 54.). 
§ 2. Взаємодія класного керівника з учителями-предметниками 
Класний керівник і вчителі-предметники забезпечують цілісність, цілеспрямованість педагогічного процесу в класі. У роботі з учнівськимколективом та окремими учнями всі педагоги вирішують спільні освітні та виховні завдання: розвиток пізнавальної активності, творчих здібностей, самостійності, відповідальності та ін 
Ефективність цієї роботи багато в чому залежить від узгодженості дій педагогів, які працюють з учнями конкретного класу. 
Кожен педагог зацікавлений у професійному та виховному результаті, який можна підвищити, якщо об'єднати мул скоординувати свої зусилля з діями колег. Центром цієї координації та організації навчально-виховного процесу є класний керівник, який у взаємодії з учителями-предметниками вирішує наступні завдання: 
- Вивчення особистісних особливостей педагогів, їх можливостей в організації виховної роботи з дітьми; 
- Вивчення особливостей викладацької діяльності вчителя його контактів, відносин з дітьми; 
- Регулювання відносин між вчителями класу, між вчителями та дітьми, між педагогами та батьками; 
- Визначення загальних цілей, організація спільної діяльності по їх досягненню; 
- Педагогічно доцільне використання можливостей педагогів в організації виховної роботи з дітьми та батьками. 
Класний керівник організовує роботу всіх вчителів з обгрунтування загальних цілей і завдань в роботі з учнівським колективному та окремими учнями, визначення шляхів, основних педагогічних засобів, що забезпечують досягнення наміченого, приваблює вчителів класу до позанавчальної виховної роботи, координує дії педагогів у проведенні навчальних занять, у роботі з колективом і окремими учнями. 
Основу взаємодії класного керівника та вчителів класу складають: 
- Взаємна інформованість про дітей, їхніх взаєминах, про організацію і результати навчально-виховного процесу; 
- Взаємодопомога, взаємна підтримка у вирішенні складних проблем; 
- Зацікавленість в успішній роботі класу і кожного учня; 
- Спільний пошук шляхів вирішення педагогічних проблем, спільні зусилля, спільна робота з реалізації намічених завдань; 
- Спільний аналіз проведеної роботи, розв'язуваних педагогічних проблем, отриманих результатів; 
- Спільне визначення перспектив у роботі класним колективом, окремими учнями. 
На перший погляд реалізація всіх цих спільних дій може здатися нереальної, проте багато здійснюється класним керівником та вчителями у повсякденному спілкуванні і вимагає найбільших витрат часу, окупающихся значним підвищенням якості педагогічної роботи. При цьому обидві сторони, допомагаючи один одному, допомагають і собі. (21, с. 42-43.). 
Класний керівник організовує вивчення учнів їх освітніх можливостей, навченості, вихованості. Разом з вчителями він може складати і оформляти різні діагностичні карти. Оцінка ряду навчальних здібностей у дітей здійснюється батьками, дітьми та вчителями. У цьому випадку важливо зіставити, проаналізувати різні дані, ознайомити освітян з результатами. З одного боку, класний керівник використовує різну інформацію, яку отримує про дітей від вчителів, у своїй діяльності, враховує її при організації виховної роботи, з іншого - збагачує уявлення вчителів про дитину, пропонуючи їм невідомі дані, які можуть відрегулювати дії педагога, його методи роботи з учнем. 
Доцільно залучити вчителів до відбору методик для вивчення дітей і колективу, ефективності виховного процесу, тому що вчителі можуть доповнити їх змісту, маючи свої проблеми в роботі з класом. Було б правильним погоджувати з вчителями весь процес педагогічної діагностики, тим більше, що деякі питання можуть і повинні стосуватися навчального процесу, підвищення його ефективності вчителями та їх відносин з дітьми, викладання окремих предметів. 
Класний керівник знайомить вчителів з результатами вивчення дітей і класного колективу, залучаючи і класний колектив, і вчителів, які працюють у класі, до обговорення програми педагогічної допомоги дитині і його сім'ї. Він організовує спільно з вчителями-предметниками пошук засобів, способів, що забезпечують успішність дитини в навчальній діяльності, її самореалізацію на уроці і в позаурочний час. 
Класний керівник систематично інформує вчителів про динаміку розвитку дитини, її труднощі й досягнення, про зміну ситуації в сім'ї. У разі скруті, пов'язаних з навчанням, прагне залучити вчителів до обговорення шляхів подолання цих труднощів і допомагає педагогам скоригувати їх дії. Необхідно познайомити вчителів з особливостями психічного розвитку дітей, що мають відхилення у розвитку, зі спеціальними здібностямипедагогічного впливу на них. 
Класний керівник регулює ставлення вчителів і батьків дитини. Він інформує педагогів про стан вихованця, особливості сім'ї, організовує зустрічі батьків з вчителями-предметниками з метою обміну інформацією, надання допомоги батькам в організації домашньої роботи з учнями. 
Особливо важливо залучити вчителів до цілепокладання, планування виховної роботи в класі. Класний керівник на етапі перспективногопланування, пошуку ідей і конкретних форм їх реалізації пропонує вчителям відповісти на наступні запитання. 
1. Які проблеми в класі вимагають першочергового вирішення? 
2. Які заходи доцільно провести з метою вирішення цих проблем? 
3. Які справи, форми роботи можуть бути організовані з вашою участю? 
4. Яка позаурочна робота по вашому предмета може бути проведена з учнями? 
5. Які проблеми доцільно обговорити з батьками дітей? 
Матеріали, отримані в процесі обговорення цих питань, класний керівник використовує при колективному плануванні, прагне погоджувати пропозиції вчителів з дитячими інтересами, ненав'язливо привернути увагу учнів до пропозицій педагогів. Було б чудово, якби вчителя класу взяли участь разом зі школярами в колективному плануванні. 
Коли складено план роботи учнівського та батьківського колективів, класний керівник пропонує вчителям знайти можливості, форми участі, в реалізації наміченого, визначити справи, які будуть проводитися із залученням педагогів класу. Це можуть бути пізнавальні заходи, громадські огляди знань, батьківські збори та лекторії. 
Кожен період спільної роботи (спільний захід, чверть, навчальний рік) завершується підведенням підсумків та аналізом. Особливо корисно залучити вчителів до колективного аналізу в класі. 
Класний керівник вивчає стиль, основні методи і прийоми роботи своїх колег з учнями, виявляє успіхи, проблеми, досягнення, ефективні способи роботи вчителів зі школярами та батьками, організовує обмін досвідом педагогічної роботи, підтримує, стимулює прагнення вчителів надатипедагогічну підтримку дитині, встановити сотрудническая відносини з батьками. У той же час він зацікавлено приймає пропозиції вчителів, прояв їх ініціативи, реагує на зауваження, поставлені проблеми. 
Особливу увагу необхідно приділити новим педагогам, яких важливо познайомити з особливостями класного колективу, окремих учнів, вимог, що пред'являються попереднім вчителем до педагогів класу. 
Які можуть бути форми взаємодії класного керівника та вчителів-предметників? 
До форм спільної роботи можуть бути віднесені різні конкурси з предметів. 
Учитель зацікавлений у розвитку інтересу до предмета, піднятті його престижу, тому проведення заходів у цікавій та захоплюючій у позанавчальний час за участю педагога-предметника буде сприяти вирішенню освітніх і виховних завдань. Здійснював спільну роботу, класний керівник і вчитель повинні чітко позначити свої функції, розподілити обов'язки, домовитися про єдині вимоги. Учитель допомагає відібрати зміст матеріалу і визначає роль кожного учня в залежності від його інтересу до предмета і здібностей. Класний керівник забезпечує залучення учнів до планування заходи, організовує підготовчу роботу, спільно з учителем контролює хід підготовки. Педагоги допомагають кожному знайти своє місце в колективній роботі. 
Покажемо організацію спільної роботи класного керівника при проведенні громадського огляду знань, суть якого в наступному. 
Громадський огляд знань проводиться за найбільш важливою основоположною темі. Завдання огляду: систематизувати знання, домогтися більш глибокого, міцного засвоєння матеріалу всіма учнями; розвинути навички колективної роботи; підвищити відповідальність не тільки за власні знання, але і за успіхи у навчанні своїх товаришів, всього колективу. 
Підготовка огляду включає створення груп (ланок, бригад) на чолі з керівником (консультантом), складання питань, завдань, які повідомляються за 7-10 днів до огляду; запрошення гостей, батьків, вибори журі, оформлення кабінету, складання групових та індивідуальних завдань. До підготовки та проведення огляду в молодших і середніх класах як керівників груп можуть залучатися старшокласники. У практиці використовуються різні форми проведення огляду. По черзі кожна група групові та індивідуальні завдання, інші беруть участь в обговоренні її роботи, або огляд проводиться у вигляді подорожі, руху по станціях, де група за кожний вид роботи отримують оцінку. Можливі самооцінка і взаимооценка всередині микроколлективов, які фіксуються на спеціально оформлених місцях обліку знань. 
Педагоги можуть розподілити роботу з підготовки та проведення цього заходу, наступним чином. Класний керівник допомагає сформувати групи, спланувати їх підготовку, забезпечує запрошення батьків і гостей, бере участь у роботі журі. Учитель готує керівників груп до роботи, становить завдання, сам огляд. Обидва педагога по ходу підготовки регулюють відносини між дітьми. 
У завершенні обидва педагога організують підведення підсумків, аналізуючи рішення освітніх і виховних завдань, визначають способи закріплення позитивного досвіду дітей і розв'язання виявлених проблем. 
Пізнавальні справи можуть бути організовані за участю багатьох вчителів класу. 
Класний керівник залучає вчителів-предметників до роботи з батьками, сприяє формуванню поважних довірчих відносин між ними. Цьому можуть сприяти вечори запитань і відповідей, спільне обговорення проблем класу на батьківських зборах. Найчастіше вчителі приходять на збори, щоб висловити свої вимоги, познайомити з особливостями програми, запропонувати можливі шляхи надання допомоги дітям з вивчення предмету. Однак більш продуктивним було б спільне виявлення проблем, труднощів навчання дітей та спільний пошук шляхів вирішення цих проблем, подолання труднощів. (11, з 121-124.). 
Класний керівник забезпечує взаємодію батьків і педагогів для вирішення навчальних проблем дітей. Взаємодія класного керівника з учителями-предметниками має особливо важливе значення у визначенні позицій та вимог до конкретних учням. У школі № 66 м. Ярославля це виражається в складанні програм індивідуального розвитку учнів, в яких відображені завдання в роботі з дитиною, реальні і перспективні показники його індивідуальних особливостей, характеристик, перелік конкретних дій, які забезпечують успішність його розвитку. (8, с. 25 .). 
Однією з форм взаємодії класного керівника та вчителів-предметників, які забезпечують єдність дій і сприяють виробленню єдиних підходів до виховання дитини, є педагогічний консиліум. Тут формується всебічний погляд на дитину. Всі, хто працює з учнем, отримує інформацію про його психічному, фізичному, розумовому розвитку, його індивідуальних здібностях, можливостях і труднощі. Педагоги аналізують результати спостережень за учнем, обмінюються інформацією, домовляються про способи вирішення виникаючих проблем розподіляють функції в роботі з дитиною. Так, наприклад, у ряді шкіл у завершенні чверті проводиться педагогічний консиліум за участю всіх вчителів з надання педагогічної підтримки учням, які відчувають труднощі у навчанні спілкуванні з однолітками; здійснюється аналіз цих труднощів, визначаються способи корекції діяльності педагогів по відношенню до кожного учня, намічається програма дій з реабілітації підлітків, визначається роль кожного вчителя, особливо тих, хто має особливу особистий вплив на дитину. (20, с.54.). 
Корисно організувати відвідування навчальних занять з наступним обговоренням дій вчителів по відношенню до конкретної дитини і способів взаємодії педагогів з колективом. 
Основною формою роботи з вчителями-предметниками є індивідуальні бесіди. Вони повинні бути сплановані так, щоб не упустити важливого етапу в організації роботи вчителя з дитиною і попередити можливі труднощі і конфлікти. Важливо проводити такі бесіди як спільні роздуми, спільний пошук вирішення тієї чи іншої проблеми. У ряді випадків буває необхідно організувати індивідуальну консультацію вчителя з фахівцями. 
Форми взаємодії класного керівника з учителями можуть бути найрізноманітнішими. Багато чого залежить від особистих контактів, зацікавленості в успіху обох взаємодіючих сторін. 
§ 3. Робота з батьками та громадськістю 
Для того, щоб робота з батьками дала найбільший ефект, необхідно використовувати різні форми зв'язку з ними. У деяких класних керівників цей зв'язок обмежується проведенням в кінці навчальної чверті батьківських зборів за підсумками успішності і викликом до школи батьків невстигаючих або недисциплінованих учнів. У цьому випадку класні керівники погано знають домашні умови своїх учнів і не завжди виступають узгоджено з батьками. (1, с. 209.). 
Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів з сім'єю є регулярне особисте відвідування учнів вдома.Це найбільш поширена і ефективна форма індивідуальної роботи з батьками. Класний керівник відвідує сім'ї своїх вихованців, вивчаючи на місці не тільки побутові умови, але й характер організації сімейного виховання. Досвідченому наставнику багато чого можуть розповісти сама атмосфера будинку, відносини між членами сім'ї. Виключно важливо дотримуватися при відвідуванні учня вдома наступні правила: 
- Не йдіть непрошеним, постарайтеся будь-якими шляхами отримати запрошення від батьків; 

- Проявляйте високий такт в розмові з батьками, завжди починайте з похвали і компліментів; 


- Виключіть скарги на учня, говоріть про проблеми, підказуйте шляхи їх вирішення; 
- Розмовляйте в присутності учнів, тільки у виняткових випадках вимагайте конфіденційної зустрічі; 
- Не пред'являйте претензії до батьків; 
- Всіляко підкреслюйте свою зацікавленість долею вихованця; 
- Поради і рекомендації давайте не нав'язливо, зважуйте рівень своїх вимог і можливості сім'ї; 
- Висувайте спільні проекти, домовтесь про конкретні спільні справи. 
На жаль, саме непрофесійна робота з батьками найчастіше підриває авторитет педагога і школи. Батьки будуть прагнути до співпраці і подальшим контактам, тільки побачивши зацікавленість класного керівника долею їхніх дітей. (17, с.239-240.). 
Теми взаємовідносин сім'ї та школи дуже вдало торкнувся Л. Каміль. "Коли трапляється щось недобре з хлопцями і починають дошукуватися причин цього, одні стверджують: це школа винна, вона про все повинна подбати, їй належить головна роль у вихованні. А інші навпаки, вважають, що школа в основному все-таки вчить, а виховувати повинна сім'я. Я думаю, що і ті, й інші не мають рацію. Якщо говорити образно, сім'я і школа - це берег і море. На березі, дитина робить свої перші кроки, отримує перші уроки життя, а потім перед ним відкривається неозоре море знань, і курс у цьому морі прокладає школа. Це не означає, що він повинен зовсім відірватися від берега - адже і моряки далекого плавання завжди повертаються на берег, і кожен моряк знає, як він зобов'язаний березі. 
Сім'я дає дитині як би первинне оснащення, первинну підготовку до життя, яку школа все-таки не може дати, тому що необхідно безпосереднє зіткнення зі світом близьких, до якого дитина з перших років звикає і з яким рахується. А вже потім народжується відоме почуття самостійності, яке школа повинна не придушувати, а підтримувати ". (10, с. 90.). 
Кожна родина - це великий і складний світ. У кожному з них свої звички, традиції свої відносини. У всьому цьому треба добре розібратися, виявити сильні і слабкі сторони у вихованні дітей. Вивчення внутрішньосімейних відносин, зрозуміло, справа складна, але потрібна. Без цього важко дати конкретні поради батькам. 
Відвідуючи регулярно сім'ї учня, класний керівник накопичує цінний матеріал, вивчає взаємини між дітьми і батьками. Разом з тим він домагається, щоб батьки стали найближчими помічниками школи у формуванні в учнів моральних якостей. На жаль, вони не завжди підтримують вимоги школи, класного керівника. 
Зазвичай класні керівники записують у своєму щоденнику дату відвідування сім'ї, зміст бесіди з батьками, вказують, які поради були дані. 
При повторному відвідуванні або при зустрічі з батьками в школі вони з'ясовують, як виконуються ці поради, які зміни відбулися в поведінці учнів. (1, с. 212-213.). 
Однак відвідати сім'ю класний керівник не завжди може. Тоді батьків запрошують до школи на розмову. Такі зустрічі дозволяють вирішити спільно багато складних питань виховання і навчання. Під час індивідуальних бесід з батьками педагог з'ясовує умови життя і роботи школярів, обговорюють конкретні випадки їх поведінки, намічають шляхи усунення недоліків у навчальній діяльності. 
Запрошувати батьків слід не тільки після того, як учень порушив дисципліну або став погано вчитися. Іноді він веде себе непогано, добре вчиться, але класному керівнику треба домовитися про організацію позакласного читання, про залучення його в яку-небудь суспільно корисну роботу. 
У деяких школах регулярно проводять дні відкритих дверей або батьківські дні. У ці дні батьки зможуть прийти в школу й поговорити про успішність і поведінці дітей. Класний керівник дає педагогічні ради про виховання в сім'ї, допомагає скласти більш раціональний режим школяра, рекомендує педагогічну літературу. 
Класному керівнику необхідно інформувати батьків не тільки про навчальні справах дітей, але і про взаємини в класному колективі. Важливо разом з батьками шукати шляхи закріплення у школярів позитивних якостей і подолання недоліків у їхній поведінці. Деякі класні керівники застосовують і таку форму зв'язку з родиною, як листування з батьками. Вона дозволяє інформувати їх про успішність і поведінці школярів. Ця форма зв'язку з родиною практикується звичайно в сільських школах, де батьки живуть на великій відстані від школи і підтримувати з ними безпосередній зв'язок важко. Однак і в міських школах листування допомагає краще вивчити умови життя і домашньої роботи школярів і полегшує виховну роботу з ними. 
Для листування з батьками використовується і учнівський щоденник. Класні керівники роблять у ньому короткі записи про ставлення учня до навчальних і суспільних обов'язків, про порушення дисципліни і порядку. Батьки переглядають і підписують щоденник. (9, с. 33-34.). 
Дуже важливою формою зв'язку класного керівника з сім'єю є - класні батьківські збори. Вони проводяться на початку навчального року і в кінці навчальної чверті, що б ознайомити батьків із завданнями та станом навчально-виховної роботи в класі. На них обговорюють найважливіші питання виховання дітей у школі і в сім'ї. Добре підготовлене і вміло проведені збори допомагає краще організувати виховання дітей. Важливо ознайомити батьків з передовим досвідом сімейного виховання, допомогти розібратися в складних питаннях виховання дітей. 
Класний керівник, намітивши день проведення зборів, відвідує деякі сім'ї і в попередніх бесідах з батьками намічає питання, що цікавлять їх. 
У сільських школах, де навчаються діти з різних сіл, збори проводяться за місцем проживання батьків. (9, с. 215-217.). 
Існують наступні рекомендації з проведення батьківських зборів разом з учнями: 
1. Мета повинна бути чітко сформульована ("Якщо ти не знаєш, куди плисти, то ніякий вітер не буде попутним". Сенека). 
2. Бажано запросити фахівця: психолога, соціального педагога, лікаря-нарколога. 
3. Слід познайомити з літературою по темі зборів. 
4. Потрібно продумати підготовчий етап (до зборів запропонувати питання для обговорення, анкету провести класну годину, батьківські збори тощо). 
5. Форми роботи повинні бути активними ("залучив мене, і я зрозумію"): робота в групах, ділові ігри тощо 
6. Продумати організацію рефлексії (сформулювати питання; фрази, які потрібно закінчити). 
7. Приміщення має бути провітрено, подумайте, як зручніше розмістити учасників зборів, як оформити доставку; приготуйте олівець і папір. 
8. Пам'ятайте, що на таких зборах не можна говорити про успішність і поведінці конкретних учнів, створіть довірчу, а не обвинувальну атмосферу. 
9. Пам'ятайте, що батьки обов'язково повинні дізнатися щось хороше про дітей. 
10. Не забудьте подякувати всіх учасників зібрання. 
Дорослим корисно почути думку дітей, побачити їх зростання, а хлопцям важливо, щоб їх почули (будинки можуть і відмахнутися). Збори - це спільна справа. Отже, є теми для спільного розмови, обговорення. Згадаймо японську мудрість: "Поганий господар вирощує бур'ян, хороший вирощує рис. Розумний культивує грунт, далекоглядний виховує працівника ". Мені здається, що на батьківських зборах, що проводяться разом з учнями, ми виховуємо майбутніх батьків. Учні бачать різні варіанти поведінки дорослих, мають можливість вибирати свій стиль поведінки. Добре, якщо тему зборів підкажуть батьки і діти. (24, с. 16-17.). 
З метою пропаганди педагогічних знань проводяться бесіди та лекції для батьків на педагогічні теми. Їх зміст залежить від запитів та інтересів батьків, від конкретних завдань виховання і навчання. 
Бесіди і лекції досягають своєї мети за умови, якщо вони проводяться регулярно і за певною програмою. В даний час ця форма роботи класнимикерівниками не практикується. (17, с. 103.). 
Спілкуючись з батьками, класний керівник намічає актив, який надає йому повсякденну допомогу у вихованні та навчанні школярів. Багато батьків часто відвідують школу, беруть активну участь у проведенні батьківських зборів, конференцій з обміну досвідом сімейного виховання. З них поступово і складається батьківський актив. 
Спираючись на актив батьків, класні керівники ведуть виховну роботу з сім'ями, які потребують педагогічної допомоги. Батьки-активісти можуть надати громадське вплив на батьків і матерів, безвідповідально відносяться до виховання дітей. 
Більшість авторів різних публікацій відзначають тільки негативну роль протиріч між педагогами та батьками. Ці протиріччя розглядаються як чинник, що перешкоджає повноцінній співпраці школи і сім'ї у справі виховання учнів. Але Літарова і Аксюченко розглядають їх як провідну рушійну силу розвитку активної взаємодії педагога і батьків в інтересах формування особистості дитини. 
Відносини "учитель - батьки" можуть існувати і формуватися певним чином і без прямих контактів їх учасників, тобто опосередковано. Сполучною ланкою в цьому випадку стає дитина. Однак відсутність контактів загрожує низкою негативних наслідків, а саме: 
- У відсутності будь-яких контактів вчителя з батьками їх дії стають розрізненими та неузгодженими, що завдає шкоди навчанню і вихованню дитини; 
- Подання вчителя і батьків один про одного складаються в цьому випадку тільки зі слів учня, а тому нерідко набувають спотвореного характеру; 
- Виникають почуття взаємного або одностороннього невдоволення, зневаги, неприязні, що і призводить до конфліктів. 
Розбіжності у поглядах, діях вчителя і батьків народжуються різними причинами. Одні протиріччя обумовлені труднощами і складнощами процесу виховання і навчання. Інші суперечності в системі відносин "вчитель - батьки" можуть бути викликані культивуванням різних типів взаємовідносин з хлопцями в сім'ї та школі. Так, буває, що взаємовідносини членів сім'ї будуються на чисто людських почуттях, а відносини між вчителем і учнем, учителем і батьками - суто офіційні, ділові. 
Наступна група суперечностей пов'язана з різним рівнем педагогічної підготовки сторін. Педагогічна діяльність вчителя носить професійнийхарактер, а виховна діяльність батьків визначається виходячи з їх життєвих уявлень. Назване протиріччя висуває на перший план завдання вирівнювання рівня педагогічних знань вчителя і батьків. Вирішити її можуть допомогти: 
- Організація педагогічного всеобучу (педагогічні академії для батьків, практикуми); 
- Проведення анкетування, тестування, опитувань; 
- Обмін позитивним досвідом виховання дітей у сім'ї; 
- Аналіз педагогічних ситуацій; 
- Включення батьків у реальне життя класу. 
Наступні протиріччя системи відносин "учитель - батьки" можуть бути викликані відмінностями в інформованості сторін про дитину. Їх вирішення через безпосередні контакти дає можливість і вчителю, і сім'ї по-новому поглянути на розвивається особистість учня, знайти нові шляхи взаємодії з дитиною. 
Щоб уникнути ці протиріччя вчителю допоможе опитування на наступні моральні норми: 
- Почуття відповідальності перед батьками учнів за навчання і виховання їхніх дітей, за їх психолого-педагогічну компетентність; 
- Активний та постійний пошук педагогічних контактів з батьками (а не звернення до них лише в тих випадках, коли необхідна їхня допомога); 
- Шанобливе ставлення до батьківських почуттів, недопущення недбалої і необгрунтованою оцінки здібностей дітей і їх поведінки; 
- Підвищення авторитету батьків в очах дітей; 
- Тактовність і обгрунтованість при пред'явленні необхідних вимог до батьків учнів (при цьому важливо не перекладати на них свої обов'язки); 
- Терпіння при вступі критичних зауважень батьків у свою адресу, врахування їх у процесі професійного саморозвитку. 
Принципово важливим є те, що ініціатива і вибір алгоритму розв'язання виникаючих протиріч повинні належати педагогу як більш професійнопідготовленим суб'єкту педагогічного процесу. (12, с. 16-18.). 
Робота класного керівника з громадськістю є важливим напрямом у його діяльності. 
Турботу про правильну організацію і діяльності дітей важливо виявляти якомога раніше. А.С. Макаренко, звертаючись до батьків, говорив: "Яким буде людина, головним чином залежить від того, яким ви його зробите до 5-го року його життя. Якщо ви до 5-ти років не виховаєте як треба, потім доведеться перевиховувати ". (14, с. 445.). А перевиховання дітей - справа більш складна і більш важка, ніж їх виховання. Тому з перших років життя дітей важливо формувати у них позитивні якості, привчати їх до праці, всебічно розвивати їх здібності. 
Серйозну допомогу у цьому можуть зробити громадські організації. Вони допомагають правильно використовувати вільний час, долати бездоглядність школярів, що залишаються після школи без нагляду старших. Класний керівник при допомозі громадськості може провести екскурсії та інші заходи, обладнати в клубних приміщеннях або при домоуправліннях кімнати для приготування домашніх завдань. Таким чином, під громадським (соціальним) вихованням розуміється виховання, здійснюване в системі "людина - людина", тобто через безпосередні людські відносини, а також спеціально заснованими для цієї мети громадськими фондами, організаціями, товариствами, асоціаціями та ін (22, с. 10.). 
Найважливіші напрямки роботи громадськості по вихованню дітей - це спостереження за поведінкою школярів у позаурочний час, залучення їх у різноманітну суспільно корисну діяльність, індивідуальна допомогу в успішному виконанні домашніх завдань, допомога сім'ям в усуненні причин, що викликають педагогічну занедбаність школярів, надання допомоги у вихованні та перевихованні важких підлітків, організація спортивної та культурно-масової роботи за місцем проживання. 
Класним керівникам необхідно підтримувати тісний зв'язок з громадськими організаціями і як можна частіше звертатися до них за сприянням і підтримкою. 
Класний керівник допомагає організувати походи в театри, музеї, екскурсії по підприємствах, де учні познайомляться з різними професіями, побачать у якій обстановці працюють люди тієї чи іншої професії. 
Класний керівник залучає і актив батьків до суспільного виховання їхніх дітей. 
Таким чином, залучаючи громадськість до виховання дітей, класний керівник значно розширює сферу свого виховного впливу. Він знаходить багато союзників і помічників у складній та відповідальній справі - у вихованні дітей. (1, с. 228-232.). 
§ 4. Робота з учителями в рамках методоб'єднання 
Наступний напрямок в роботі класного керівника - це робота з учителями в рамках методичного об'єднання класних керівників. 
Методичні об'єднання створюються, якщо в школі працюють три і більше педагогів цього профілю, і бувають предметними, для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, класних керівників, керівників клубних об'єднань. Зауважимо, що питання виховної роботи у 1-4 класах розглядаються на засіданнях методичних об'єднань учителів початкових класів; проблеми підвищення виховної ефективності уроків - на засіданнях предметних методичних об'єднань. 
Всі класні керівники (вихователі) 5-11 класів є членами методоб'єднання класних керівників (вихователів). Якщо в школі досить велика кількість класів-комплектів, можуть бути створені 2 методоб'єднання класних керівників: середнього і старшого ланок. Засідання методоб'єднань проводяться 4 рази на рік, іноді - більш часто, але не частіше, ніж 1 раз на місяць. 
На чолі методоб'єднання коштує його голова, який обирається членами об'єднання строком на 1 рік і затверджується педрадою школи та наказом її директора. Головою повинен бути досвідчений педагог: найчастіше їм стає один з класних керівників, іноді - заступник директора з виховної роботи. В обов'язки керівника методичного об'єднання входять: складання плану роботи на рік (спільно з членами об'єднання і заст. Директора), проведення засідань, взаємодію з іншими методичними об'єднаннями, організація виставок, підведення підсумків роботи, ведення документації(див. додатки 1, 2, 3 ). 
Діяльність методичного об'єднання класних керівників різноманітна, але весь її зміст підпорядковане вирішенню проблем вдосконалення виховної роботи з дітьми. На засіданнях об'єднання розглядаються питання підвищення теоретичного і методичного рівнів організації виховної роботи, вивчаються сучасні концепції, передовий педагогічний досвід, нормативні документи. На основі проведення діагностичного дослідження обговорюється стан виховної роботи в школі в цілому, в окремих класах, паралелях, рівень вихованості дітей. Класні керівники знайомляться з методиками аналізу, визначення мети, планування діяльності класного колективу. Відбувається обмін досвідом, розробка методичних рекомендацій з окремих напрямків діяльності класних керівників. 
Очевидно, що діяльність методичного об'єднання не зводиться тільки до проведення його засідань. Протягом року організовуються відкриті позакласні заходи, справи; члени об'єднання зустрічаються зі своїми колегами з інших шкіл, разом з усіма педагогами школи беруть участь у дискусіях з проблем виховання. Чим більше наближена зміст роботи методоб'єднання до конкретних умов даної школи, чим більш різноманітними будуть форми організації його діяльності, тим більшої ефективності слід очікувати. (19, с. 228-229.). 
§ 5. Робота з оформлення документації 
Поряд з роботою з учнями, батьками, вчителями-предметниками і з громадськістю, класний керівник веде психолого-педагогічну документацію. 
Робота класного керівника починається з вивчення колективу класу. Для цього він досліджує різні методики. Після того як класний керівник використовує діагностичні методи дослідження учнів і всього колективу, він повинен скласти документ - характеристику школяра. 
Схема психолого-педагогічної характеристики особистості школяра є: 
Характеристика 
ученіка________ класса________ школи________ города________ 
1. Загальні відомості про школяра: 
- Вік, фізичний розвиток, стан здоров'я; 
- Умови життя та побуту в сім'ї, склад сім'ї, заняття батьків; 
- Найбільш важливі факти біографії, які могли вплинути на розвиток учня. 
2. Спрямованість особистості: 
- Загальна спрямованість особистості (особиста, громадська, ділова); 
- Моральний розвиток учня, погляди та переконання, прагнення, мрії. 
3. Характер, темперамент, особливості емоційно-вольової сфери: 
- Вольові риси характеру; 
- Прояв переважаючих рис характеру в різних видах діяльності. 
4. Здібності та особливості пізнавальної діяльності: 
- Вчення та діяльності; 
- Особливості сприйняття уваги школяра, спостережливість; 
- Розвиток образного і абстрактного мислення. 
5. Педагогічні висновки і рекомендації. 
6. Аналіз сімейних взаємин. (Примітка 4.). 
Крім складання характеристики конкретного школяра, класний керівник складає характеристику всього класу: 
- Скільки відмінників; 
- Хто входить в актив класу; 
- Скільки дітей в основній групі, а скільки в спеціальній; 
- Чи є діти з неповних сімей; 
- Загальна оцінка класу (сильний, середній, слабкий). 
Також в обов'язок класного керівника входить перевірка щоденників учнів. 
Схема вивчення щоденників учнів: 
1. Зовнішній вигляд щоденників (правильність заповнення паспорта та інших реквізитів щоденників, культура ведення щоденника, чистота і акуратність, грамотність записів у щоденниках.). 
2. Повнота записів домашніх завдань у всіх учнів з усіх предметів. 
3. Оперативність виставлення оцінок у щоденнику учнів за письмові роботи, усні відповіді. 
4. Відповідність оцінок у класному журналі і в щоденниках учнів. 
5. Облік і реєстрація в щоденниках пропусків занять і запізнень учнів. (16, с. 27.). 
Наступний документ, з яким працює класний керівник - це класний журнал. 
Схема вивчення класного журналу: 
- Зовнішнє оформлення, культура та правильність ведення журналу. Заповнення всіх реквізитів журналу; 
- Виконання практичної частини програми: екскурсії, предметні уроки, творчі, лабораторно-практичні роботи, демонстрації, досліди і т.п. 
- Система письмових робіт та виставлення оцінок; 
- Облік відвідуваності уроків, занять; 
- Обсяг, характер, диференціація домашніх завдань; 
- Система перевірки знань учнів (поточний облік знань, умінь, навичок; тематичний облік, накопляемость оцінок; контроль за знанняминевстигаючих, другорічників); 
- Правильність оформлень записів у журналі про пройдений на уроці. 
Основний же завданням класного керівника є складання плану виховної роботи. Він містить наступні пункти: 
1. Характеристика класу. 
2. Виховні завдання на певний період, що відповідають віку і характеристиці даного класу. 
3. Робота з учнівським колективом (календар основних виховних заходів, зафіксованих в матриці). 
4. Робота з вчителями-предметниками, що працюють в класі, зі шкільним психологом, можливо з соціальним педагогом. 
5. Робота з батьками учнів. 
Висновок 
І так, ми простежили основні напрямки роботи класного керівника і довели як велика його роль в житті кожного учня. Від ефективності роботи класного керівника залежить, як учень зможе вирішувати виниклі перед ним проблеми, яке в нього складеться ставлення до життя і т.п. Тому правильно організована навчально-виховна діяльність класного керівника - основа для досягнення найбільш високих результатів у вихованні культурно-моральної особистості. 
Але змінюється час. Стають іншими вимоги до школи, учням і педагогам. Проте значущість ролі класного керівника не знижується. Сьогодні він виконує 3 функції: організовує різноманітну діяльність у класі, піклується про розвиток кожної дитини, допомагає дітям у вирішенні проблем. 
На відміну від школи 70-80-х рр.., Коли виховання головним чином пов'язувалося з впливом ззовні, в даний час позиція класних керівників змінюється. Більшість з них розуміють, виховання як створення умов для розвитку внутрішнього потенціалу дитини. Звідси випливає і зміна системи роботи. 
Все більш пріоритетною стає індивідуальна робота з дітьми, яка зачіпає основи фізичного і психічного розвитку кожної дитини. Відбувається зміщення акцентів і в роботі класу в цілому. У першу чергу увага приділяється емоційної підтримки груп всередині класу, створенню позитивного психологічного клімату в класі, розвитку самоврядування, створенню умов, що дозволяють кожній дитині розкрити себе у відношенні з оточуючими, включенню учнів у систему реальних відносин. 
Багато класні керівники говорять про розширення діапазону своєї сьогоднішньої діяльності в школі. Це стало наслідком руйнування діяльності дитячих організацій, неміцності сімейних зв'язків, відчуження дітей і дорослих, а також того, що більшість дитячих позашкільних установ стали платними і для багатьох дітей, особливо з малозабезпечених сімей, вони стали недоступні. 
Виниклий вакуум заповнити в більшості випадків може тільки робота класного керівника. Причому уваги вимагають не тільки малюки та підлітки, а й старші школярі, які стоять на порозі самостійного життя. 
Але є одна дуже важлива проблема - це низька заробітна плата вчителів, що знижує прагнення вчителів до реалізації своїх цілей. 
Незважаючи на це хорошим класним керівником стати нелегко. Але їм може стати кожен вчитель за умови наполегливої ​​роботи над собою і сумлінного, любовного відношення до дорученої справи, при наявності високих моральних якостей. У пам'яті школярів часто спливають трудові справи, захоплюючі екскурсії та походи, шкільні вечори та веселі новорічні ялинки, яскраві доповіді й гарячі диспути з хвилюючим питанням. Не забуваються й задушевні бесіди з класним керівником, його дружня підтримка у важку хвилину. Багато учнів після закінчення школи не поривають зв'язку зі своїм улюбленим класним керівником. Вони пишуть йому листи, запитують у нього поради, діляться своїми радощами, своїми досягненнями та успіхами у праці, в особистому житті. 
Таким чином, не всі класні керівники песимістично ставляться до своєї діяльності, і багато хто є для своїх учнів як би прийомними батьками. 
Список літератури 
1. Болдирєв Н.І. Класний керівник. - М., 1978. - 271 с. 
2. Болдирєв Н.І. Методика роботи класного керівника: посібник зі спецкурсу для студентів пед. Інститутів. - М., 1984. - 271 с. 
3. Вульфов Б.З. робити маленьку справу з великою любов'ю / / Соціальний працівник. - 1992. - № 1. 
4. Ганекін Ш.І. Класний наставник і його виховна робота / / Класний керівник: збірник статей. - 1939. - 109 с. 
5. Дружинін І.М. Турботи і радості класного керівника. - М., 1978. - 262 с. 
6. Документація школи № 32 м. Пензи. 
7. Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори. Пед. соч., тому 3. - М., 1965. - 312 с. 
8. Концепція діяльності класного керівника шкіл Ярославської області / / Ярославський педагогічний вісник. - 1997. - № 3. 
9. Капралова Р.М. Робота класного керівника з батьками. - М., 1980. - 117 с. 
10. Кассиль Л.М. Назустріч один одному / / Побачити майбутнє. - М., 1985. 
11. Класному керівникові. Навчально-методичний посібник / За ред. М.І. Рожкова. - М., 2001. - 256 с. 
12. Літаварова Н. ВНУЧЕНКО В. Суперечності в процесі співпраці вчителів та батьків і основні шляхи їх вирішення / / Виховання школярів. - 2003. - № 1. 
13. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу. Соч. Том V. - М., 1978. - 265 с. 
14. Макаренко А.С. Проблема шкільного радянського виховання. Соч. Том VI. - М., 1982. - 280 с. 
15. Мінтоян П.Ф. Споживче поведінка сім'ї. - М., 1990. - 140 с. 
16. Педагогічна практика. Методичні рекомендації для студентів і викладачів. Вип. 2. - Львів: ПДПУ, 2000. - 46 с. 
17. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник для студентів педвузів. - М., 2000. Кн. 2. Процес виховання. - 340 с. 
18. Рожков М.І. та ін Індивідуальний стиль діяльності вчителя: Діагностика і формування. Методичні рекомендації. - Ярославль, 1995. - 280 с. 
19. Рожков М.І. та ін Організація виховного процесу в школі: Навчальний посібник для студентів вузів.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconОпис досвіду роботи класного керівника
Проблема, над якою працює класний керівник в системі виховної роботи класного колективу: «Всебічне забезпечення соціального розвитку...
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconВідділ освіти Володарської райдержадміністрації Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Організація системи виховної роботи з класним колективом як умова особистісного зростання учня Досвід Кропивки Наталії Андріївни, класного керівника 7-а
Досвід Кропивки Наталії Андріївни, класного керівника 7-а класу, вчителя української мови та літератури Володарської зош І-ІІІ ступенів...
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconПрезентація роботи класного керівника 9-а класу, вчителя російської мови І світової літератури

Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconРоботи класного керівника
У роботі кожного вчителя є важка, але дуже важлива комісія бути класним керівником
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconЗош І – ІІІ ст с. Кричевичі 2013 Класний керівник
Презентація досвіду роботи класного керівника 4 класу півень мирослави олександрівни І частина
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconЗразок схеми психолого-педагогічної характеристики класного колективу Загальні відомості про клас
Спрямованість класного колективу: мета, зміст І мотиви основних видів колективної діяльності, характеристика моральної атмосфери...
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconНаказ №63 Про проведення одноденного походу Відповідно до плану роботи класного керівника наказую: Провести одноденний похід 23 травня 2013 року. Сформувати групу в кількості 18 учнів
Керівнику групи Осадчій В. В. провести з вихованцям інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності під час походу
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст icon«Виховання доброти в учнів початкової школи»
В своїй роботі класного керівника перед собою я ставлю такі цілі для перспективного розвитку колективу
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconУтворення Руського королівства
Мета: розкрити основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Данила Романовича та їх головні досягнення; сприяти формуванню...
Основні напрямки роботи класного керівника Зміст iconДитя, оточене критикою навчається звинувачувати; Дитя, оточене глузуваннями навчається бути недовірливим; Дитя, оточене ворожістю навчається боротися
Двадцятисемелітній досвід класного керівника. Три випуски за плечима. Сучасні виклики суспільного життя. Все це дало мені змогу відчути...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка