Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма)Сторінка10/10
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Журба К. О. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. — К.: ТОВ «Інфодрук», 2004. Законодавство про освіту: Збірник законів. — К.: Парламентське видавництво, 2002.

 • Иванов И. П. Знциклопедия коллективных творческих дел. — М.: Педагогика, 1989.

 • Івашина Є. В., Ткачук Л. Ф. Абетка етикету спілкування: Для учнів 2-3-х класів. — К.: Магістр-3, 1998.

 • Калошин В. Ф., Вельбовець Н. В., Владко М. П. Неприборкані думки про виховання: Посібник для батьків. — Біла Церква: КОІПОПК, 2006. Каникулы: игра, воспитание: О педагогическом руководстве игровой деятельностью школьников: Кн. для учителя / Под ред. О. С. Газмана. — М.: Просвещение, 1988.

 • Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. — К.: ІЗМН, 1998.

 • Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — 2-е вид., доповн. і переробл. — К.: Вища школа, 2005. Клауд Г. Дети: границьі, границы!: Пер. с англ. И. Стариковская / Генри Клауд,

 • Джон Таунсенд. — 4-е изд. — М.: Триала, 2006. Кємпбелл Р. Як по-справжньому любити свою дитину: Пер. з англ. — Черкаси: Смірна, 2005.

 • Кємпбелл Р. Как справляться с гневом ребенка: Пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: Мирт, 2002.

 • КзроллЛ. Логическая игра. — М.: Наука, 1991.

 • Клименко В. Механізм творчості: чим його розвивати // Шкільний світ. — Липень 2002.

 • Коваленко С. Колективні творчі справи в початковій школі: «Сонячна подорож». — К.: Вид. дім. «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.

 • Красоткіна Н. Г. Свято в школі «Мово рідна моя, не мовчи!». — Випуск II. — Кам'янець-Подільський: Абетка, 2001.

 • Лянна Г. П., Говорун Т. В., Шкарпітько Н. О., Яременко Н. В. Формування тендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з тендерного виховання. — Ірпінь, 2004.

 • Минскин Е. М. От игрьі к знаниям: Пособие для учителя. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 1987. Мир детства: Подросток / Под ред. А. Г. Хрипковой; отв. ред. Г. Н. Филонов. — 2-е : изд,, доп. — М.: Педагогика, 1989.

 • Мовчун А. І. Абетка моральності: Що в характері твоїм? / А. І. Мовчун, Л. В. Мовчун. — К.: Навчальна книга, 2004.

 • Народ скаже — як зав'яже: Українські народні прислів'я, приказки, загадки, скоромовки. — К.: Веселка, 1985.

 • На свято з радістю йдемо: Збірник сценаріїв // Шкільний світ. — Липень 2004. — № 27-28.

 • Оржеховська В. М., Габора Л. І. Збереження репродуктивного здоров'я неповнолітніх: Навч.-метод, посібн. — К.: Тов. «ХІК», 2004.

 • Оржеховська В. М., Тарасова Т. В. Духовність — це здоров'я молодого покоління: Навч.-метод, посібник. — Вид. 2-е, доп. — Тернопіль, 2005.

 • Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є. І. Коваленко. — К.: ІЗМН, 1996.

 • Піньковська Е. А. Духовне материнство. — Фастів: Поліфаст, 2006.

 • Покажчик матеріалів на допомогу вчителю, класному керівнику для підготовки сценаріїв шкільних свят // Сільська школа України. — Липень 2005. — № 19-20. — Спецвипуск.

 • Покличемо у гості свято: Сценарії позакласних заходів // Початкова освіта (Шкільний світ). — Серпень 2005. — № 31.

 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2000. — № 22.

 • Помыткин З.А. 12 путей духовности: Учебное пособие. — К.: Освита Украины, 2007.

 • Права дитини: Збірник документів / Упоряд. В. В. Усенко. —Львів: «Оксарт», 1995.

 • Правда про алкоголь та куріння. — К.: Київський міський центр здоров'я, 2007.

 • Практическое руководство по использованию игр в воспитательной работе / И. В. Макаренко (авт.-сост.). — Ставрополь, 1993.

 • Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання / Упоряд. Г. І. Іванюк; За ред. М. Ю. Красовицького. — К. — Івано-Франк.: Плай, 2000.

 • Предотвращение торговли людьми: Учебно-метод. пособие. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001.

 • Продовжуємо діалог: Навчальний посібник для підлітків 11-13 років / Кирилен-ко С. В., Косарєва Н. І., Сомова І. Г., Ткачук І. І., Шаповалова В. А. — К.: Вістка, 2006.

 • Професійне самовизначення старшокласників: Метод, посіб. / Упоряд. Л. Шелесто-ва. — К.: Вид. дім. «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.

 • Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн: Збірка довідкових матеріалів / Упоряд. В. С. Москаленко; За ред. Б. М. Жебровського. — К.: Вид-во Європейського університету, 2007.

 • Рудакова А. О. Профілактика йододефіцитних захворювань: Методичний посібник для вчителів. — К.: Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв, Дитячий Фонд ООН (ІІМСЕР), «Акві-К», 2003.

 • Рухливі, веселі, винахідливі. Дитячі ігри та розваги / Упорядник Г. М. Аксельруд. — К.: Богдана, 1995.

 • Сахарнов С. В. Моря, кораблі, капітани...: Книга майбутнього моряка: Для мол. та сер. шк. віку / Пер. з рос. рукопису І. М. Западловського; Худ. Ю. К. Боч-карьов та ін. К.: Веселка, 1983.

 • Свириденко С. Навчаємо бути здоровими: Позакласна робота: 5-9-ті класи. — К.: Шкільний світ, 2007.

 • Свята у школі: Сценарії // Шкільний світ. — Серпень 2004. — № 29-32.

 • Свята у школі: Сценарії // Шкільний світ. — Липень 2006. — № 25-28.

 • Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч. І /Укладачі: Є. М. Бачинська, Ю. М. Половинчак, Н. В. Яременко. — Біла Церква, 2003.

 • Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч. II/Укладачі: Є. М. Бачинська, Ю. М. Половинчак, Н. В. Яременко. — Біла Церква, 2003.

 • Селиванов В. С. Основьі общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. вьюш. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластенина. — 2-е изд., испр. — М.: Изд. Центр «Академия», 2002.

 • Середа Л., Яременко Н. Ключі до успіху: Програма виховної роботи // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 навчальному році / За заг. ред. Н. І. Кло-кар. — Біла Церква: КОІПОПК, 2002.

 • Система громадянського виховання в школі / Упоряд. Ж. Сташко. — К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.

 • Скуратівський В. Місяцелік: Український народний календар. — К. Мистецтво, 1992.

 • Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. — К.: ІЗМН, 1997.

 • Сучасні підходи до профілактики йододефіцитних захворювань у населення України: Матеріали для тренерів та модераторів із проведення семінарів. — К., X.: Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв, Дитячий Фонд ООН (ІІМСЕР), 2004.

 • Сценарії народних свят / Упоряд. Л. Курінчук. — К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.

 • Сценарії шкільних свят // Шкільний світ. — Серпень 2002. — № 29-32.

 • Сценарії шкільних свят // Шкільний світ. — Серпень 2003. — № 29-32.

 • Сценарії шкільних свят // Сільська школа України. — Липень 2006. — № 19-21.

 • Тарасенко Г. С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1—4-ті класи: Посібник для вчителя. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003.

 • Трухін І. О., Шпак О. Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібн. — К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 • Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. —2-е вид. /А. П. По-номарьов, Л. Ф. Артюр, Т. В. Космічна та ін. — К.: Либідь, 1994.

 • Українські прислів'я та приказки / Упоряд. С. Мишанича та М. Пазяка. — К.: Дніпро, 1983.

 • Федорченко Т. Є., Тарасова Т. В. Кроки до здоров'я: Навч.-метод, посіб. — Вид. друге, доп. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2005.

 • Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків (за проектом «Діалог»): Навч.-метод, посіб. /О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова, Н. О. Бе-резіна, М. М. Галябарник, С. В. Кириленко. — 3-тє вид., переробл. і доп. — К.: Вістка, 2006.

 • Цікаве дозвілля дітям / Упоряд. Л. В. Магда. — К.: Будівельник, 1993.

 • Чемпен Г., Кзмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка: Пер. с англ. — СПб.: Хрис-тианское общ-во «Библия для всех», 2005.

 • ЧемпенГ. Пять путей к сердцу подростка: Пер. с англ. — СПб.: Христианское общ-во «Библия для всех», 2005.

 • 600 задач на сообразительность: Знциклопедия. — Донецк: Сталкер, 1998.

 • Шкільні свята // Сільська школа України. — Липень 2005. — № 19-20. — Спецвипуск.

 • Школа проти СНІДу: Інформаційно-методичні матеріали для класного керівника / Упоряд. І. Голендер. — Тернопіль: Мандрівець, 2006.

 • Щербань П. М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. — К.: Вища школа, 2006.

 • Щуркова Н. Е. Собранье пестрьіх дел: Методический материал для работьі с деть-ми. — 2-е изд., перераб. — М.: Новая школа, 1994.

 • Яременко Н. В., Гаврилюк В. Ю., Мальцева І. О. Організація діяльності клубів інтелектуальних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н. В. Яременко. — Біла Церква: КОІПОПК, 2004.

 • Яременко Н. В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. — Фастів: Поліфаст, 2007.

 • Яременко Н. Клуб інтелектуальних ігор. — К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005.


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Схожі:

  Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма) iconОсновні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів І. Пояснювальна записка
  Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка