Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма)Сторінка3/10
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Основна школа

Психологічні вікові особливості

Підлітковий вік — складний відповідальний період становлення особистості (за Л.І. Божович, це період другого народження особистості), в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінку їхньої діяльності дорослими. Наприклад, не одразу підлітки усвідомлюють, що волю загартовує і навчання, що відкрите визнання своїх помилок свідчить про сміливість, що усвідомлення своєї провини — крок до відповідальності. Знання моральних норм та еталонів взаємин вони розуміють не завжди глибоко, важко сприймають моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, безкомпромісні. Моральні переконання ще нестійкі, проте вони стають специфічними мотивами поведінки. З'являються власні погляди, оцінки, які можуть швидко змінитись, але й протилежну точку зору підліток буде відстоювати так само пристрасно.

Важливі зміни відбуваються у мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставленні з боку друзів. З'являється орієнтація на майбутнє: мрії, ідеали, перспективні плани, віддалена мета. Проте для підлітка характерна й відмова від поставленої мети всупереч її об'єктивній значущості, бо воля ще слабка. Підлітки частіше діють за найбільш сильним мотивом, власною ж поведінкою вони ще не володіють, і самі визнають відсутність у себе вольових якостей.

Педагогічні завдання

Завданням педагогів є розвиток у підлітків вольової поведінки, використовуючи для цього емоційно привабливі цілі, підтримуючи їх наміри й уявлення про можливість досягти власного рівня домагань. За Л.І. Божович, у підлітків у вольовому акті ще слабо представлена виконавська частина. Очима підлітків основною причиною їх неуспішності в школі є лінощі. Практика свідчить, що не менше значення має забезпечення пізнавальної мотивації, розвиток інтересів. Для підлітків є характерною легкість виникнення переживань, емоційної напруги. їм важко стримувати свої радість, горе, образу, гнів. їхні емоції відрізняються ригідністю — інертністю, негнучкістю, навіть тенденцією до самопідтримування. Підлітки «купаються» у власному горі або в почутті провини. Вони відчувають задоволення від будь-яких переживань, відчувають потребу в сильних емоційних насиченнях. Суперечливі прагнення, які виникають досить часто, ще більше підсилюють загальний емоційний фон, що призводять до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути досить тривалим і виникати з незначного приводу. Треба вчити підлітків володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх, говорити про них, виявляти в культурних формах.

Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопізнання. Підліткова рефлексія спрямована на розуміння самого себе. Особлива увага приділяється особистісним якостям, тому підвищується чутливість до оцінок з боку оточуючих, виникає орієнтація на реальні досягнення. Рефлексія відкриває недосконалість «Я», що глибоко та гостро переживається. Найбільший сплеск рефлексивності в учнів 7-8-х класів. Зростає критичність з приводу власних недоліків, наприклад, вже в 6-му класі з'являються діти, які не вважають себе здібними до жодного з предметів.

Моральна мотивація ще не є стійкою, тому підліток легко піддається навіюванню, таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.Підліткові образи «Я»

Образи «Я», які створює в своїй свідомості підліток, дуже різноманітні: це і фізичне «Я» (уявлення про свою зовнішність), і психічне «Я» (про риси характеру, про свої здібності тощо). Але ставлення до всіх цих рис свого «Я» залежить від системи цінностей, яка формується завдяки впливу членів своєї сім'ї та ровесників. Саме тому одні гостро переживають відсутність зовнішньої краси, а інші — фізичної сили, дехто всю увагу спрямовує на підвищення результатів у спортивних видах діяльності. Образ «Я» ще нестабільний, уявлення про себе рухливе. Іноді випадкова фраза, комплімент або посмішка надовго порушують спокій душевного життя підлітка.

З образом «Я» пов'язана самооцінка. Для підлітка важливо знати не тільки, який він є, але й наскільки значущими є його індивідуальні особливості для оточуючих, а тому й для самого себе. Постійно відбувається порівняння: «Я такий, як усі» або «Я не такий, як усі». В ідеалі самооцінка повинна складатися із порівняння самого себе сьогоднішнього із самим же собою, але вчорашнім: «Я вчора і я сьогодні, а яким я стану (повинен стати) завтра?». Це складно, проте ефективно. Самооцінка має загальний характер, та ще й занижена: підлітки перебільшують свої недоліки, успіхи дещо занижують. Але за заниженою самооцінкою може ховатись високий рівень домагань, на основі чого розвивається феномен «дискомфорт успіху». Підліток, маючи таку самооцінку, знецінює досягнення своїх ровесників, радіє їхнім невдачам. Така конфліктна самооцінка виникає за умови завищених вимог з боку батьків або песимістичних уявлень про можливості свого сина чи доньки. У підлітка тоді виникає сильна реакція навіть на справедливі зауваження. Він шукає зовнішні причини для виправдовування своїх реальних невдач або тих, що прогнозуються. Такий «афект неадекватності» вимагає пошуку психологічного захисту у вигляді знецінення успіхів інших. Висока самооцінка повинна поєднуватись із здатністю диференційовано оцінювати свої досягнення і в той же час бачити недоліки та перспективи покращання результатів за рахунок усунення недоліків.

Підлітки адекватно оцінюють товаришів, але завищують свою самооцінку. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх можливостей повинно залишатися незмінним, а недоліки — сприйматись як тимчасові, які можна усунути.

Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і набуває все більшого значення як регулятор власної поведінки.

Крім реального «Я» виникає і «Я» ідеальне. Якщо рівень домагань високий, а свої можливості усвідомлюються недостатньо, тоді «Я-реальне» буде дуже відрізнятися від «Я-ідеального». Такий стан веде до невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, навіть в агресивності. Якщо «Я-ідеальне» сприймається досяжним, воно спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети та вибір засобів її досягнення. Деякі підлітки (3%) розробляють навіть програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати засоби її досягнення, використовувати свої можливості, передбачати результати є показником високої зрілості особистості, що з'явиться пізніше. В учнів основної школи виникає потреба в життєвому самовизначенні, спрямованості на майбутнє, визначенні свого життєвого шляху, майбутньої професії. Ця потреба конкретизується в новій соціальній позиції, яка розгортається на наступному віковому етапі.Форми роботи

Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з ними доцільно використовувати такі форми роботи: година спілкування, класні збори, година класного керівника, анкета думок, зустріч, відверта розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес, спартакіада народних ігор, родинне свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та ін.), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, ведення літопису класного колективу, фестиваль, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, акція (милосердя, благодійна, екологічна та ін.), екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурс-інсценізація, конкурсна програма, інтелектуальна гра.


Старша школа
Психологічні вікові особливості

Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 до 18 років, у віковій психології прийнято вважати старшим підлітковим віком. Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку мислення. У цьому віці учні виявляють більше самостійності в заняттях, у них інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються та визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, що грунтується на самостійному аналізі й оцінці власної діяльності, що не завжди через складність цього процесу є об'єктивним.

Старший шкільний вік є сенситивним у формуванні світогляду, виробленні стратегії життя, визначенні життєвих планів, формуванні вміння творити власну долю, активно відповідально та ефективно реалізувати громадянські права і обов'язки.

Разом із розвитком абстрактного й цілісного мислення в учнів : старших класів відбувається перехід до вищих рівнів мовлення, виникає прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його більш виразним, точним. Старшокласники вже вільно користуються комп'ютером, інтернетом, енциклопедичними словниками і зіставляють інформацію з різних джерел.

У старшокласників помітно розвивається самоспостережливість, уміння аналізувати поведінку. Для них характерне поглиблене усвідомлення психологічних процесів. Помітно зростають сила волі, витримка, наполегливість, самоконтроль. Інтереси стають зрілішими і водночас тривалішими, стійкішими, міцнішими. Розвиваються пізнавальні інтереси, зокрема, до самостійних видів навчальної роботи. У результаті пізнавальної діяльності старшокласники повинні уміти: поповнювати словниковий запас, сприймати інформацію та визначати нові ідеї, володіти достатнім обсягом інформації, використовувати засвоєний матеріал за нових умов, критично мислити, вирішувати складні проблеми, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, інтегрувати й синтезувати інформацію, відрізняти незначні і відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки.

Форми роботи

Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значимістю життєвих цілей. Соціальні мотиви старшокласників стають більш диференційованими і дієвими, що зумовлює використання у роботі з ними таких форм роботи: диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, музична вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), шоу-програма, проект, благодійна акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, телефон довіри, філософський стіл, складання індивідуальних програм саморозвитку, дебати, похід, екскурсія, бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада, прес-шоу, телеревю, аукціон, десант, експедиція (фольклорна, краєзнавча та ін.), вечір (поезії, пам'яті та ін.), круглий стіл, прес-конференція, фоторепортаж, мобільний консультаційний пункт, презентація-захист, інтернет-форум, відкрита кафедра, вернісаж, творчий портрет, школа лідера, театральна вистава, мистецькі шкільні колективи (театральні, хорові, хореографічні), тематичний діалог, конкурс творчих робіт, захист проектів, поетична вітальня, бал, самотестування, публіцистична вистава, рух учнівської молоді, експедиція, літопис класного колективу, конкурсна програма, вікторина, інтелектуальна гра, трудові загони, табори праці та відпочинку, шкільні лісництва, учнівські виробничі бригади.


РОЗДІЛ IV.

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Ціннісне ставлення до себе
Початкова школа

Виховні досягнення учнів 1-4-х класів

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

• усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального,

духовного, культурного) кожної людини;

• адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання,

самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

• знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму)

Орієнтовні теми для виховної діяльності

1-й клас

2-й клас

«Наша мова — солов'їна»,

«Книга — мій друг»,

«Книга в житті людини»,

«Чарівні слова»,

«Мій день народження»,

«Що потрібно знати про свій характер?»,

«Як організувати свій день?»,

«Цінуй свій час і час інших»,

«Сам удома»,

«Дав обіцянку — виконуй»,

«Умій слухати»,

«Дбай про інших»,

«Однокласник, товариш, друг»,

«Дерево міцне корінням, а людина — друзями»,

«Як не захворіти»,

«Подорож до Країни здоров'я»,


«Книга — джерело знань»,

«Азбука ввічливості»,

«Бути вихованим — що це означає?»,

«Розкажи про себе»,

«На кого ти хочеш бути схожим?»,

«Мій настрій»,

«Мій день»,

«Зовнішній вигляд учня»,

«Я і мої друзі»,

«Я і мій клас»,

«Як треба поводитися у школі, вдома, на вулиці?»,

«Кожній речі — своє місце»,
1-й клас

2-й клас

«Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся»,

«Чистота — запорука здоров'я»,

«Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків», «Вогонь буває різним»,

«Абетка пішохода», «ПШ — пішохід»«Профілактика інфекційних захворювань»,

«Старти надій»
3-й клас

4-й клас

«Найцінніше в моєму житті»,

«Дорога кожна хвилина»,

«Мої доручення»,

«Мій день: хороше і погане»,

«Дисципліна і культура»,

«Дорога в школу та додому»,

«Ти вихована дитина?»,

«Твій зовнішній вигляд»,

«Мій улюблений герой»,

«Як я дбаю про своє здоров'я»,

«Продукти харчування: наші друзі й вороги»,

«Здоровим будь!»,

«Свято Мийдодира»,

«Спортивна надія»
«Віра у себе», «Завтрашній характер —

у сьогоднішньому вчинку»,

«Для чого живе людина?»,

«На кого я хочу бути схожим у житті?»,

«Мій ідеал», «Твої норми поведінки»,

«Що означає бути вихованим»,

«Чуйність і байдужість»,

«Не кидай слів на вітер»,

«Хто багато читає, той багато знає»,

«Козацькі забави»,

«Як я провів канікули»,

«Почни день з ранкової гімнастики»,

«Переможемо всі хвороби»,

«Культура харчування»,

«Шкідливі звички»


Основна школа

Виховання досягнень учнів 5-7-их класів

Усвідомлення основних засад «Я»-концепції особистості:

• норм власної поведінки;

• прагнення бути фізично здоровою людиною;

• знань та вмінь оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров'я;

• наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;

• конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій
Орієнтовні теми для виховної діяльності

5 клас

6 клас

«Індивідуальні особливості людини»,

«Пізнай себе»,

«Презентація твого дня народження»,

«Я і моя родина»,

«Мої права і обов'язки»,

«Твій режим дня»,

«Бережи свій час»,

«Дотримання шкільної етики»,

«Школа ввічливих наук»,

«Похід вихідного дня по рідному краю: уміння орієнтуватися за місцевими ознаками»,

«Гра-змагання на місцевості зі спортивно-туристської та топографічної підготовки»,

«Що Наум нам приніс на ум»,

«Пташка красна своїм пір'ям, а людина — своїм знанням»,


«Азбука спілкування»,

«Вміння знаходити себе в суспільстві»,

«Характер людини: як він формується»,

«Що таке толерантність?»,

«Пізнай себе»,

«Світ моїх захоплень», «Моя поведінка в класі»,

«Мої права та права інших»,

«Права та обов'язки учня»,

«Змагання-конкурс на місцевості з туристської техніки»,

«Життя чудове, тому що можна подорожувати»,

«Духовне та фізичне виховання»,

«Здоровий спосіб життя»,

«Моє здоров'я»,

«Фізичне загартування школярів».


5-й клас

6-й клас

«Марафон ерудитів»,

«Кмітливі, вперед!», «Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров'я»,

«Правильне харчування та здоровий сон —

запорука міцного здоров'я»,

«Загартування та фізичні вправи — необхідні умови здорового способу життя»,

«Тато, мама і я — спортивна сім'я»,

«Щоб не трапилось біди, правил дорожніх

дотримуйся завжди»«Особиста гігієна хлопчиків»,

«Особиста гігієна дівчаток»,

«Про шкідливі звички»,

«Алкоголь та його наслідки»,

«Екологія душі»7-й клас

«Права дитини — мої права»,

«Здоров'я — головне багатство»,

«Сходинки до сімейного життя»,

«Я в колі сім'ї»,

«Моя родина»,

«Яскраві події мого життя»,

«Господарочка»,

«Добродії»«Валеологічне виховання засобами туризму»,

«Проведення одноденного походу з елементами

орієнтування за допомогою компаса та карти»,

«Країна моїх мрій» (дозвілля та хобі),

«Моє дозвілля», «Таланти твої, Україно»,

«Якщо я буду...», «Вчитель — моє покликання», «Мій улюблений учитель»Виховні досягнення учнів 8-9-х класів

Сформованіоть основних засад «Я»-концепції особистості:

• вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

• наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;

• вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій,

адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, коректувати

та регулювати власну поведінку; власної культури самопізнання

Орієнтовні теми для виховної діяльності

8-й клас

9-й клас

3 чого починається пізнання»,

«Чи любиш ти себе?»,

«Яка людина заслуговує на повагу інших»,

«Ким бути і яким бути»,

«Створення життєвого проекту саморозвитку»,

«Світ моїх захоплень»,

«Фізична краса не постійна, а духовна краса — вічна»,

«Туризм як різновид фізичної активності — складова здорового способу життя»,

«Ігри та змагання на місцевості з техніки туризму», «Кроки до успіху»,

«Я — частинка Всесвіту»,

«Як подолати невдачу?»,

«Наодинці із собою»,

«Промова на захист добра, милосердя, честі, любові»,

«Я» на арені суспільного життя»,

«Сам собі вихователь», «Кодекс чесної особистості», «Шлях до себе»


«Мій ідеал», «Бережи честь змолоду»,

«Пізнай себе — і ти пізнаєш світ»,

«Мої життєві принципи»,

«У колі симпатій», «Країна моїх мрій»,

«Вміння бути самим собою»,

«Як стати лідером?», «Без добрих справ немає доброго імені», «Про культуру почуттів»,

«Засоби профілактики травматизму і патологічних станів організму під час проведення туристсько- краєзнавчих подорожей».

Участь у шкільному та районному святі «День

туризму», «Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?»,

«Найскладніше — не відстоювати свою думку,

а мати її», «Життя — це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'ятались»,

«Умій сказати, умій змовчати»,

«Хочеш бути щасливим — будь ним!»,

«Не говори, що знаєш, але знай, що говориш»,

«Бережи себе», «Здоров'я — скарб»Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма) iconОсновні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів І. Пояснювальна записка
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка