Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W



Скачати 285,06 Kb.
Дата конвертації04.08.2017
Розмір285,06 Kb.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Airasian, Peter W. Classroom Assessment : Concepts and Applications. 4th ed. / P. W. Airasian. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2001. – 434 p. – ISBN 0–07–232272–1

 2. Arends, Richard I. Learning to Teach. 5th ed. / R. I. Arends. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2001. – 506, [2] p. : il. + 1 electronic optical disc CD–ROM. – Bibliogr. : p. 481–493. – ISBN 0–07–232164–4

 3. Arends, Richard I. Manual for Observation, Reflection, and Portfolio to accompany Learning to Teach. 5th ed. / R. I. Arends. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2001. – 115, [13] p. – ISBN 0–07–242303–X

 4. Boyce, B. Ann. Improving Your Teaching Skills : A Guide for Student Teachers and Practitioners / B. A. Boyce. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2003. – 161, [1] p. – Bibliogr.: p. 157–161. – ISBN 0–07–284128–1

 5. Gurian, Michael. Boys and Girls Learn Differently : A Guide for Teachers and Parents / M. Gurian, P. Henley, T. Trueman. – San Francisco : Jossey–Bass, 2001. – 345 p. – ISBN 0–7879–5343–1

 6. Harwel, Joan M. Complete Learning Disabilities Handbook : Ready–to–Use Strategies and Activities for Teaching Students with Learning Disabilities . 2nd ed. / Joan M. Harwel J. M. – San Francisco : Jossey–Bass, 2001. – 376, [4] p. – ISBN 0–13–032562–7

 7. Nelson, Jack L. Critical Issues in Education : Dialogues and Dialectics. 5th ed. / J. L. Nelson, S. B. Palonsky, M. R. McCarthy ; forew. N. Noddings. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2004. – 506 p. – Bibliogr. at the end of sections. – ISBN 0–07–255511–4

 8. Sadker, Myra Pollack. Teachers, Schools and Society. 6th ed. / M. P. Sadker, D. M. Sadker. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2003. – 694 p. : il. + 1 electronic optical disc CD–ROM. – ISBN 0–07–248491–8

 9. Santrock, John W. Education Psychology. 2nd ed. / J. W. Santrock. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2004. – 618 p. : photos + 1 electronic optical disc CD–ROM. – ISBN 0–07–250006–9

 10. Spring, Joel. American Education : 11th ed. / J. Spring. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2002. – 322 p. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 0–07–255884–9

 11. Sugar, Steve. Primary Games : Experiential Learning Activities for Teaching Children K–8. 1st ed. / S. Sugar, K. K. Sugar. – New York : John Wiley and Sons, Inc., 2002. – 363 p. – (The Jossey–Bass education series). – ISBN 0–7879–6081–0

 12. Амонашвили, Шалва Александрович. Рыцарь гуманной педагогики : Ларец чести и служения / Шалва Амонашвили ; [упоряд. С. О. Чикаренко]. – Днепропетровск : [б. и.], 2009. – 106, [1] с. – ISBN 978–966–7506–08–7

 13. Амонашвили, Шалва Александрович. Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море света / Шалва Амонашвили. – Москва : [б. и.], 2009. – 114 с.

 14. Антонець, Михайло Якович. Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : Вища школа, 2008. – 246, [1] с. – Бібліогр.: с. 224–247. – ISBN 978–966–642–335–4

 15. Антонець, Михайло Якович. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 191 с. – Бібліогр.: с. 182–191. – ISBN 978–966–529–211–1

 16. Баранюк, Ірина Григорівна. "Золоті правила" Василя Сухомлинського для початкової школи (читання і письмо) : На матеріалах аналізу уроків учителів початкових класів Павлиської школи, відвіданих В. О. Сухомлинським : наук.–метод. посіб. / І. Г. Баранюк ; [ред. Григорій Клочек]. – Кіровоград : Степова Еллада, 2009. – 65 с. – (Серія "Педагогічна майстерність"). – ISBN 978–966–7514–07–5

 17. Волкова, Наталія Павлівна. Професійно–педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2006. – 255 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 253–255. – ISBN 966–580–216–Х

 18. Все готовые домашние работы + золотые объяснения. 8 класс: 25 компонентов / [О. О. Румянцева, О. И. Ламкова и др. ; под ред. Д. В. Маркова]. – [Киев] : [Мастер–класс], [2009]. – 1085 с. – ISBN 978–966–444–206–7

 19. Дитячій безпеці – "Школа безпеки": Навчання дітей і підлітків основ безпечної життєдіяльності : [навч.–метод. посіб.] / Всеукр. громад. дитяч. рух "Школа безпеки" ; [упоряд.: Деревянко В. В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 236 с.

 20. Домашні завдання без помилок. 10 клас / [Харахоріна Т. О., Ковальова С. В. та ін.]. – Донецьк : БАО, 2009. – 639 с. – ISBN 978–966–481–039–2

 21. Домашні завдання без помилок. 9 клас / [Богатиренко М. В., Ковальова С. В. та ін.]. – Донецьк : БАО, 2009. – 543 с. – ISBN 978–966–481–033–0

 22. Зразкові готові домашні роботи. 8 клас : Варіант 3. Для ЗОШ, у яких вивчають алгебру за підруч. Г. П. Бевза, В. Г. Бевз / [Т. Г. Сердюкова, О. Я. Чумак та ін. ; за ред. Д. В. Маркова]. – [Київ] : [Майстер–клас], [2009]. – 1245 с. – ISBN 978–966–444–201–2

 23. Зразкові готові домашні роботи. 9 клас : варіант 3 : для ЗОШ, у яких вивчають алгебру за підруч. Г. П. Бевза, В. Г. Бевз / [авт.: Н. Г. Маркова, Т. М. Сипченко та ін. ; за ред. Д. В. Маркова]. – Київ : Майстер–клас, 2010. – 1311 с. – ISBN 978–966–444–236–4

 24. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (Київ). Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. пр. / Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [упоряд.: Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – Київ ; Хмельницький : [б. в.], 2008. – 532 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–2180–63–3

 25. Карпенчук, С. Г. Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики : 120–річниці від Дня народж. А. С. Макаренка присвячується / С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – [Рівне] : [б. в.], 2008. – 494 с. – ISBN 978–966–2096–21–7

 26. Касян, Л. Г. Українознавство у навчально–виховному процесі: основи методики викладання : наук.–метод. посіб. / Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко ; НДІ українознав. – Київ : [б. в.], 2008. – 55 с. – Бібліогр.: с. 52–54

 27. Методика дослідження психічних процесів у дошкільників з аутизмом : метод. рек. / [авт. Т. В. Скрипник] ; АПН України, Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 71 с. – Бібліогр.: с. 68–71. – ISBN 978–966–644–147–1

 28. Педагогіка життєтворчості в контексті нової філософії освіти: психолого–педагогічний аспект : [матеріали Всеукр. наук.–практ. конф.], 13–14 трав. 2008 р. / НАПН України, Ін–т педагогіки АПН України, Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Дніпропетр. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: Сохань Л. В. та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. – 368 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–8676–41–3

 29. Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : монографія / АПН України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [за ред. О. М. Кокуна]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 295 с. – Бібліогр.: с. 284–295. – ISBN 978–966–644–116–7

 30. Стежинами Павлиша : худож.–творча зб. студ. / Миколаїв. держ. ун–т ім. В. О. Сухомлинського, Ін–т пед. освіти ; [відп. за вип. Якименко С. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 57, [1] с. : кольор. іл. – До 95–річчя Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. – На обкл. назва : Стежинамі Павлиша : художньо–творча збірки студентів

 31. Туник, Ірина Андріївна. Права та обов'язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В. Сухомлинського / Ірина Туник ; [ред. Т. Вороніна ; ред. рада : Т. Вороніна, Т. Стеценко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : засн. у 2003 р.) (Дитячий садок. Бібліотека). – Бібліогр.: с. 126. – Дошкілля. – ISBN 978–966–451–000–1 (б–ка "Шк. світу"). – ISBN 978–966–451–336–1

 32. Усі готові домашні завдання. 10 клас : розв'яз. вправ та завдань / [авт.: І. В. Дорогожилова, П. П. Кравченко та ін.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 703 с. + 1 кн. (63 с.). – ISBN 978–966–404–729–3. – ISBN 978–966–404–737–8

 33. Усі готові домашні завдання. 11 клас : розв'яз. вправ та завдань / [авт.: П. П. Кравченко, О. В. Кучеренко та ін.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 574 с. + 1 кн. (63 с.). – ISBN 978–966–404–738–5. – ISBN 978–966–404–739–2

 34. Усі готові домашні завдання. 8 клас : розв'яз. вправ та завдань / [авт.: О. В. Мєшкова, Т. Н. Черних та ін.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 991 с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – ISBN 978–611–03–0005–6

 35. Усі готові домашні завдання. 9 клас : розв'яз. вправ та завдань / [авт.: О. В. Мєшкова, Н. В. Рожкова та ін.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 1279 с. – ISBN 978–611–030–006–3

 36. Усі готові домашні роботи + золоті пояснення + аудіоуроки. 10 клас: 42 компоненти / [С. М. Афанасьєв, Т. Ю. Фроленко та ін. ; за ред. Д. В. Маркова]. – Київ : Майстер–клас, 2009. – 735 с. – (Аудіо ГДР. Готові домашні роботи). – ISBN 978–966–444–176–3

 37. Усі готові домашні роботи + золоті пояснення + аудіоуроки. 9 клас: 46 компонентів. [У 2 т.]. Т. 1 / [авт. розв'яз.: Н. Г. Маркова, Т. М. Сипченко та ін. ; за ред. Д. В. Маркова]. – Київ : Майстер–клас, 2010. – 815 с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – (Аудіо ГДР. Готові домашні роботи). – ISBN 978–966–444–237–1

 38. Усі готові домашні роботи + золоті пояснення + аудіоуроки. 9 клас: 46 компонентів. [У 2 т.]. Т. 2 / [авт. розв'яз.: Н. Г. Маркова, Т. М. Сипченко та ін. ; за ред. Д. В. Маркова]. – Київ : Майстер–клас, 2010. – 863 с. – (Аудіо ГДР. Готові домашні роботи). – ISBN 978–966–444–238–8

 39. Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 9 клас: 39 компонентів / [М. Л. Бессарабова, С. М. Афанасьев та ін. ; за ред. Д. В. Маркова]. – Вид. 11–те, [випр. та допов.]. – Київ : Майстер–клас, 2008–2009. – 958 с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – ISBN 978–966–444–120–6

 40. Усі домашні завдання. 9 [клас]: розв'язання усіх завдань : усі нові підручники : пояснення. – [Харків] : [Веста], [2009]. – 864 с. – ISBN 978–966–08–4686–9

 41. Усі шкільні домашні завдання. 8 клас + розв'язання усіх завдань підвищеної складності / [А. А. Абакумов , В. О. Алексеєнко та ін.]. – 4–те вид., перевір. і допов. – Київ ; Харків : Веста , [2009]. – 1422, [1] с. – ISBN 978–966–672–898–5

 42. Усі шкільні домашні завдання. 9 клас + розв'язання всіх завдань підвищеної складності / [авт.: А. А. Абакумов , В. О. Алексеєнко та ін.]. – 4–те вид., перевір. та допов. – Харків : Веста , [2009]. – 1358, [1] с. – ISBN 978–966–08–4723–1

 43. Ушанування 90–річчя від дня народження Василя Сухомлинського : наук.–допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.–пед. б–ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Заліток Л. М. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 93 с.

 44. Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула. – Київ : Академія, 2001. – 527 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–580–104–X

 45. Формування екологічної компетентності школярів : наук.–метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. Л. Пруцакова [та ін.] ; АПН України, Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2008. – 63 с. – Бібліогр.: с. 61–63. – ISBN 978–966–644–107–5

 46. Школьнік, С. Я. Уроки Сухомлинського : муз. інсценівки за мотивами казок : метод. посіб. / С. Я. Школьнік, Н. Л. Келіна. – [Харків] : Ранок, 2009. – 62 с. – (Серія "Бібліотека вихователя дитячого садка"). – За програмою "Я у світі". – Для роботи з дітьми п'яти–семи років. – ISBN 978–611–540–006–5

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Cobb, Nancy J. The Child : Infants and Chidren / N. J. Cobb. – Mountain View : Mayfield Publishing Company, 2001. – 559 p. : il. – ISBN 0–7674–2339–9

  2. Dacey, John S. Human Development Across the Lifespan. 5th ed. / J. S. Dacey, J. F. Travers. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2002. – 562 p. + 1 electronic optical disc (CD–ROM). – ISBN 0–07–241364–6

  3. Daniels, Denise H. Understanding Children : An Interview and Observation Guide for Educators / D. H. Daniels, L. J. Beaumont, C. A. Doolin . – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2002. – 161, [7] p. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 0–07–248185–4

  4. Fraenkel, Jack R. How to Design and Evaluate Research in Education. 5th ed. / J. R. Fraenkel, N. E. Wallen. – Boston : McGraw–Hill, 2003. – 650 p. + 1 эл. опт. диск (CD–ROM). – ISBN 0–07–248560–4

  5. Goodwin, C. James. Research in Psychology : Methods and Design. 4th ed. / C. J. Goodwin. – New York : John Wiley and Sons, Inc., 2005. – 556 p. – ISBN 0–471–45008–1

  6. Lauer, Robert H. Marriage and Family : The Quest for Intimacy / R. H. Lauer, J. C. Lauer. – New York [etc.] : McGraw–Hill, 2000. – 526 p. : phot. – Bibliogr.: p. 463–509. – ISBN 0–07–231572–5

  7. Papalia, Diane E. A Child's World : Infancy Though Adolescence. 9th ed. / D. E. Papalia, S. Wendkos Olds, R. Duskin Feldman. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2002. – 558 p. : phot. + + 1 electronic optical disc (CD–ROM). – ISBN 0–07–112155–2

  8. Passer, Michael W. Psychology : Frontiers and Applications. 1st ed. / M. W. Passer, R. E. Smith. – Boston : McGraw–Hill, 2001. – 807 p. : il. + 1 electronic optical disc (CD–ROM). – ISBN 0–07–365795–6

  9. Santrock, John W. Child Development. 9th ed. / J. W. Santrock. – Boston : McGraw–Hill College, 2001. – 656 p. : il. + 1 electronic optical disc (CD–ROM). – ISBN 0–697–36215–9

  10. Santrock, John W. Life–Span Development. 7th ed. / J. W. Santrock. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 1999. – 652 p. + 1 electronic optical disc CD–ROM. – ISBN 0–697–36439–9

  11. Готовність та адаптація дитини до школи / [упоряд. О. Главник]. – Київ : Главник, 2008. – 191 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 188–190. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966–8774–41–8

  12. Кузікова, Світлана Борисівна. Вікова психокорекція / С. Кузікова. – Київ : Главник, 2008. – 143 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 139–142. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966–8774–43–4

  13. Кузікова, Світлана Борисівна. Техніки вікової психокорекції / С. Кузікова. – Київ : Главник, 2008. – 159 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 155–158. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966–8774–44–2

  14. Кулініч, Іван Олексійович. Психологія управління : навч. посіб. / І. О. Кулініч. – Київ : Знання, 2008. – 292 с. – Бібліогр.: с. 285–292. – ISBN 978–966–346–321–6

  15. Мілютіна, Катерина Леонідівна. Психологія успіху / Катерина Мілютіна. – Київ : Главник, 2008. – 143 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 142. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966–8774–40–X

  16. Максимова, Н. Ю. Основи дитячої патопсихології / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. – Київ : Главник, 2008. – 159 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р.). – Бібліогр. у кінці ст. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966–8774–45–0

  17. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 1. (А–Д) / [упоряд. В. Андрієвська ; за заг. ред. С. Максименка]. – Київ : Главник, 2005. – 111 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 106–111. – ISBN 966–8479–16–5

  18. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 2. (Е–О) / упоряд. В. Андрієвська ; ред. С. Максименко. – Київ : Главник, 2005. – 111 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 104–110. – ISBN 966–8479–17–3

  19. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 3. (П–Р). – Київ : Главник, 2005. – 95 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – ISBN 966–8479–18–1

  20. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 4. (С–Я). – Київ : Главник, 2005. – 95 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – ISBN 966–8479–19–X

  21. Роговик, Людмила Степанівна. Психологія танцю / Людмила Роговик. – Київ : Главник, 2008. – 303 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 298–301. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966–8774–42–6

  22. Чепа, Мирослав–Любомир Андрійович. Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу : монографія / Мирослав–Любомир Чепа ; АПН України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 111 с. – Бібліогр.: с. 107–111. – ISBN 978–966–944–126–6

  23. Шапарь, Виктор Борисович. Как читать человека по лицу, почерку, позе, мимике, жестам / В. Б. Шапарь. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 333 с. – Библиогр.: с. 329. – ISBN 978–966–14–0477–8 (Украина). – ISBN 978–5–9910–0922–5 (Россия)

НАУКА. КУЛЬТУРА

   1. І. Вернадський. Витоки: Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні = I. Vernadsky. Roots : [монографія] / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2009. – 862 с. : фотогр. – (Серія "Славетні постаті"). – ISBN 978–966–346–655–2

   2. В. І. Вернадський і Полтавщина: факти, документи, бібліографія / Полтав. держ. аграр. акад., Полтав. краєзнав. музей, Полтав. від–ня укр. ботаніч. т–ва ; уклад. В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; [наук. ред. К. М. Ситник]. – Полтава : Полтавський літератор, 2008. – 258, [1] с. : фотогр. – (Іст.–бібл. сер. "Постаті аграр. та біолог. науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія" ; кн. 5). – Приурочено до 145–річниці від дня народж. В. І. Вернадського та 90–річчю заснованого ним Полтав. Т–ва любителів природи. – ISBN 978–966–192–007–0

   3. Кузик, Борис Миколайович. Джерело вічності. Основи православної культури : [навч. посіб.] / Борис Кузик, Людмила Литвин. – Вид. 3–тє, випр. й допов. – Дніпропетровськ : АРТ–ПРЕС, 2009. – 429, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 425–427. – ISBN 978–966–348–149–4 (вид. 2–ге). – ISBN 978–966–348–183–8

   4. Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2009 році) : бібліогр. покажч. / [авт.–уклад.: О. О. Гаврилюк, Ю. В. Боганюк ; наук. консультант Ю. С. Гусар] ; Чернівец. обл. універс. наук. б–ка ім. Михайла Івасюка. – Чернівці : Книги – XXI, 2008. – 343 с. – ISBN 978–966–2147–45–2

   5. Психологічні особливості творення наукового тексту : метод. рек. / АПН України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [за ред. В. В. Андрієвської]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 215 с. – Бібліогр.: с. 208–215. – ISBN 978–966–644–097–9

   6. Рильніков, Борис Сергійович. Іван Фещенко–Чопівський вчений та педагог: До 125–річчя від дня народження / Б. С. Рильніков, Г. В. Понеділок ; Нац. ун–т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 75 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 65–75. – ISBN 978–966–553–849–3

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Причепій, Євген Миколайович. Філософія : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – Вид. 2–ге, випр., допов. – Київ : Академвидав, 2008. – 591 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–8226–57–1

 2. The Norton Book of American Autobiography / ed. J. Parini ; pref. G. Vidal. – New York ; London : W. W. Norton and Company, 1999. – 711, [1] p. – ISBN 0–393–04677–X

 3. User's Guide to Folio Live. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2003. – 49, [3] p. – ISBN 0–07–283582–6

 4. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії : [ілюстр. енциклопед. довід.] / [уклад. Ю. В. Омельченко]. – Київ : [б. в.], 2009. – 295 с. : іл. – ISBN 978–966–97052–0–4

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Бондар, Ірина Романівна. Міжнародна економіка : навч. посіб. для самост. вивч. курсу / Бондар І. Р. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид–во Львів. комерц. акад., 2009. – 335 с. – Бібліогр.: с. 324–335. – ISBN 978–966–1537–46–8

 2. Гогіташвілі, Георгій Григорович. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – 4–те вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 302 с. – Бібліогр.: с. 285–286. – ISBN 978–966–346–400–8

 3. Гончаренко, Олена Миколаївна. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207 с. – Бібліогр.: с. 201–204. – ISBN 978–966–346–474–9

 4. Захарчин, Галина Миронівна. Основи підприємництва : навч. посіб. / Г. М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437 с. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – Бібліогр.: с. 433–437. – ISBN 978–966–346–357–5

 5. Колпаков, Віктор Михайлович. Самоменеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Колпаков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 523 с. – ISBN 978–966–608–732–7

 6. Крилова, Наталія Василівна. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Н. В. Крилова. – Київ : Знання, 2008. – 365 с. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – Бібліогр.: с. 362–365. – ISBN 978–966–346–433–6

 7. Кучеренко, Тамара Євгенівна. Звітність підприємств : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. – Київ : Знання, 2008. – 492 с. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – Бібліогр.: с. 486–492. – ISBN 978–966–346–343–8

 8. Мочерний, Степан Васильович. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 3–тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 502 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 488–489. – ISBN 978–966–580–275–4

 9. Орехівський, Григорій Анастасійович. Тестово–словниковий практикум з економічної теорії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Орехівський. – Київ : Каравела, 2007. – 215 с. – Бібліогр.: с. 206–210. – ISBN 966–8019–68–7

 10. Політологія : підручник / за ред.: О. В. Бабкіної, Горбатенка В. П. – 3–тє вид., переробл., допов. – Київ : ВЦ "Академія", 2008. – 567 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–580–258–7


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Математика : підруч. для 1 кл. школи для дітей зі зниж. слухом / [авт.: Гроза Е. П., Литвинова В. В.] ; АПН України, Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 153, [1] с. : кольор. іл. – Авт. зазнач. на обкл., на звороті тит. арк. та на 3–й с. обкл. – ISBN 978–966–644–146–4

 2. Математика для 9–11 классов : справочник школьника и студ. : [посіб. для учнів] / [Скрипник Т. В.] . – Донецк : БАО, 2010. – 317 с. – ISBN 978–966–481–366–9

 3. Пинигин, Геннадий Иванович. Династия астрономов Кнорре / Г. И. Пинигин, С. Ф. Эраль ; НИИ "Николаев. Астрономич. Обсерватория". – Николаев : [б. и.], 2009. – 144, [3] с. – (Серия "Биобиблиография ученых НИИ НАО"). – Библиогр.: с. 140–144. – ISBN 978–966–8592–78–2

 4. Чернова, Тетяна Леонідівна. Здоровье ребенка : домаш. мед. справ. / Т. Л. Чернова. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 317 с. – (Серия "Заботливым родителям"). – ISBN 978–966–14–0557–7 (серия). – ISBN 978–966–14–0558–4 (Украина). – ISBN 978–5–9910–0968–3– (серия). – ISBN 978–5–9910–0969–0 (Россия)



ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці : підруч. для 9–го кл. загальноосвіт. навч. закл. / [авт.: Гнеденко Олена Павлівна, Мачача Тетяна Святославівна, Левченко Надія Григорівна та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 255 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–644–142–6

 2. Трудове навчання. Технічні види праці : підруч. для 9–го кл. загальноосвіт. навч. закл. / [авт. кол.: Г. Є. Левченко, В. М. Мадзігон (кер. авт. кол.) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 175 с. – ISBN 978–966–644–140–2

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Arnold, George T. Media Writer's Handbook : a guide to common writing and editing problem. 3rd ed. / G. T. Arnold. – Boston : McGraw–Hill, 2003. – 296 p. – ISBN 0–07–248195–1

 2. Austen, Jane. Mansfield Park / J. Austen; gen. ed. : M. Clapham, C. Reynard ; gen. ed. Reynard, C. – Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd., 1992. – 345, [7] p. – (Wordsworth Classics). – ISBN 1–85326–032–0

 3. Cassill, Ronald Verlin. The Norton Antology of Short Fiction. 6th ed. / R. V. Cassill, R. Bausch. – New York ; London : W. W. Norton and Company, 2000. – 1030, [6] p. – ISBN 0–393–97509–6

 4. Eliot, George. Middlemarch / G. Eliot; gen. ed. : M. Clapham, C. Reynard. – Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd., 1994. – 688 [6] p. – (Wordsworth Classics). – ISBN 1–85326–237–4

 5. Glau, Gregory R. Scenarios for Writing : Issues, Analisis, and Response / G. R. Glau, C. B. Jacobsen. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2001. – 508 p. – ISBN 978–1–55934–983–3

 6. Great Writing : A Reader for Writers. 3rd. ed. / comp. by H. S. Wiener, N. Eisenberg. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2002. – 608 p. – ISBN 0–07–237064–5

 7. Greek Myths and Legends / retold by : Eminent Mythologists, J. R. Squire, B. Squire. – New York [etc.] : Glencoe/McGraw–Hill, 1967. – 252 p. : il. – (Literary Heritage Series). – ISBN 0–02–254540–9

 8. Hacker, Diana. A Writer's Reference. 5th ed. / D. Hacker. – Boston ; New York : Bedford/St. Martin's, 2003. – 472, [3] p. – ISBN 0–312–41262–2

 9. Hardy, Thomas. Jude The Obscure / T. Hardy ; gen. ed. M. Clapham, C. Reynard. – Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd., 1995. – 379, [3] p. – (Wordsworth Classics). – ISBN 1–85326–261–7

 10. Hardy, Thomas. The Return of the Native : with Related Readings / T. Hardy. – New York [etc.] : Glencoe/McGraw–Hill, 2002. – 390 p. – (Glencoe Literature Library). – ISBN 0–07–826002–7

 11. Homer The Iliad / Homer; gen. ed. : M. Clapham, C. Reynard. – Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd., 1995. – 351, [7] p. – (Wordsworth Classics). – ISBN 1–85326–242–0

 12. Hugo, Victor. The Hutchback of the Notre–Dame : (Notre–Dame de Paris) / V. Hugo; gen. ed. : M. Clapham, C. Reynard. – Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd., 1993. – 429, [7] p. – (Wordsworth Classics). – ISBN 1–85326–068–1

 13. Langan, John. English Brushup. 3rd ed. / J. Langan, J. M. Goldstein. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2003. – 249, [1] p. – ISBN 0–07–281890–5

 14. Langan, John. English Skills. 7th ed. / J. Langan. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2001. – 640 p. + 1 electronic optical disc CD–ROM. – ISBN 0–07–238127–2

 15. Literacies : Reading, Writing, Interpretation / T. Brunk, S. Diamond [et al.]. – New York ; London : W. W. Norton and Company, 1997. – 704, [6] p. – ISBN 0–393–97043–4

 16. Literature : The Reader's Choice. American Literature. – New York [etc.] : Glencoe/McGraw–Hill, 2002. – 1362 p. : il. – ISBN 0–07–828151–2

 17. Literature : The Reader's Choice. World Literature. – New York [etc.] : Glencoe/McGraw–Hill, 2000. – 1346 p. : il. – ISBN 0–02–635445–4

 18. Lucas, Stephen E. The Art of Public Speaking. 8th ed. / S. E. Lucas. – Boston : McGraw–Hill, 2004. – 528 p. : il. + 8 electronic optical discs (CD–ROM). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 0–07–256296–X

 19. 75 Readings : An Antology. 9th ed. / ed. S. V. Buscemi, Ch. Smith. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2004. – 432 p. – ISBN 0–07–246542–5

 20. Scheraga, Mona. Practical English Writing Skills : A Handbook with Practice. 2nd ed. / M. Scheraga. – Lincolnwood : Contemporary Books, 1999. – 182 p. – ISBN 0–8092–0453–3

 21. School Dictionary / ed. J. S. Levey. – New York [etc.] : Macmillan/McGraw–Hill, 1993. – 1538 p. : il. – ISBN 0–02–195019–9

 22. Shakespeare : The Essential Guide to the Life and Works of the Bard / execut. ed. T. Pappas. – [Б. м.] : Encyclopaedia Britannica ; Canada : John Wiley ans Sons, Inc., 2007. – 293, [1] p. : portr. – Bibliogr.: p. 288–293. – ISBN 0–471–76784–0

 23. Slocum, Keith. The English Workshop : A Programmed Approach. 5th ed. / K. Slocum. – New York [etc.] : Glencoe/McGraw–Hill, 2003. – 674 p. – ISBN 0–07–826287–9

 24. The Best American Short Stories 2000 / ed. E. L. Doctorow ; ser. ed. K. Kenison. – Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 2000. – 381, [1] p. – ISBN 0–395–92686–6

 25. The McGraw–Hill Reader : Issues Across the Disciplines. 9th ed. / ed. G. H. Muller. – Boston [etc.] : McGraw–Hill, 2006. – 851 p. – ISBN 0–07–296295–X

 26. The Merriam–Webster Dictionary / ed. F. C. Mish. – Springfield : Merriam–Webster, Inc., 2004. – 938, [4] p. – ISBN 0–87779–930–X

 27. The Norton Antology of American Literature. 6th ed. / gen. ed. N. Baym. – New York ; London : W. W. Norton and Company, 2003. – 2930, [6] p. – Bibliogr.: p. 2855–2909. – ISBN 0–393–97969–5

 28. The Norton Introduction to Literature. 8th ed. / ed. J. Beaty [et al.]. – New York ; London : W. W. Norton and Company, 2002. – 2358 p. + 1 electronic optical disc CD–ROM. – ISBN 0–393–97687–4

 29. The Norton Shakespeare : Based on the Oxford Edition. Romances and Poems / gen. ed. S. Greenblatt ; ed. W. Cohen, J. E. Howard, K. E. Maus. – New York ; London : W. W. Norton and Company, 1997. – 797 p. – ISBN 0–393–97673–4

 30. The Power of Two Languages : Literacy and Biliteracy for Spanish–Speaking Students / ed. J. Villamil Tinajero, A. Flor Ada. – New York : Macmillan/McGraw–Hill School Publishing Company, 1993. – 303, [1] p. – ISBN 0–02–178132–X

 31. The World Book Student Dictionary / ed. M. M. Liebenson, Sh. Nowakowski, J. T. Peterson. – Chicago : World Book, Inc., 2002. – ISBN 0–7166–1550–9

 32. Tolkien, J. R. R. The Lord of the Rings. Pt. 1. The Fellowship of the Rings / J. R. R. Tolkien. – Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 1994. – 423, [1] p. : map. – ISBN 0–618–15398–5

 33. Tolkien, J. R. R. The Lord of the Rings. Pt. 2. The Two Towers / J. R. R. Tolkien. – Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 1994. – 451, [1] p. : map. – ISBN 0–618–15399–3

 34. Tolkien, J. R. R. The Lord of the Rings. Pt. 3. The Return of the King / J. R. R. Tolkien. – Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 1994. – 440, [1] p. : map. – ISBN 0–618–15400–0

 35. Tolstoy, Leo. Anna Karenina / L. Tolstoy ; ed. L. J. Kent, N. Berberova. – New York : The Modern Librery, 1965 copiright. – 855, [13] p. – Bibliogr.: p. 853–855. – ISBN 0–07–553632–3

 36. Дудик, Петро Семенович. Сучасна українська мова : завдання і вправи : навч. посіб. / П. С. Дудик, В. М. Литовченко. – 2–ге вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 263 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 258–263. – ISBN 978–966–580–277–8

 37. Загнітко, Анатолій Панасович. Найновіший російсько–український українсько–російський словник. 100 000 / А. П. Загнітко, М. О. Вінтонів, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 1215 с. – ISBN 978–966–481–373–7

 38. Загнітко, Анатолій Панасович. Сучасний тлумачний словник української мови / А. П. Загнітко, І. А. Щукіна. – Донецьк : БАО, 2009. – 959 с. – ISBN 978–966–481–242–6

 39. Казковий калейдоскоп : [зб. казок] / [авт.: студенти 345 гр. ; Миколаїв. держ. ун–т ім. В. О. Сухомлинського, Ін–т пед. освіти. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – 26 с.

 40. Кеба, Александр Владимирович. Лирика Иннокентия Анненского: художественная структура и семантика : [монографія] / А. В. Кеба, Т. В. Кеба. – Каменец–Подольский : Аксиома, 2009. – 175 с. : портр. – Библиогр.: с. 159–173. – ISBN 978–966–496–098–1

 41. Кочерган, Михайло Петрович. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. – 3–тє вид. – Київ : ВЦ "Академія", 2008. – 463 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 405–415. – ISBN 978–966–580–266–2

 42. Кочерган, Михайло Петрович. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – Київ : Академія, 2006. – 423 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 387–403. – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 966–580–213–5

 43. Словник українського правопису: складні випадки орфографії / [Дорошенко Т. С.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 637, [2] с. – ISBN 978–611–03–0000–1. – ISBN 978–611–03–0001–8

 44. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 1 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–043–7

 45. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 2 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–044–4

 46. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 3 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–045–1

 47. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 4 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–046–8

 48. Универсальный словарь PONS.: русско–немецкий, немецко–русский : 75 000 слов и оборотов. – Киев : Методика, [2009]. – 582 с. – ISBN 978–966–8315–76–3 (укр.)

 49. Усі літературні твори. 5–12 класи : стислий переказ : зарубіж. л–ра / авт.–уклад. Т. Г. Каширіна. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 701 с. – (ГДЗ. Вища якість) (12–річна програма навчання) (Швидка допомога). – ISBN 978–966–404–732–3

 50. Червінська, Ольга В'ячеславівна. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: теоретико–методологічний погляд на сучасну практику словесної культури : [наук. посіб.] / Червінська О. В., Зварич І. М., Сажина А. В. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 282 с. – ISBN 978–966–2147–53–7

 51. Шаталов, Виктор Федорович. Город в облаках : повесть, эссе, раздумья / Виктор Шаталов ; [ред. В. С. Логачев ; корректор О. В. Беспальченко ; оформ. В. А. Коровин]. – Донецк : [б. и.] , 2009. – 381, [2] с. – ISBN 966–108–12–7

 52. Шаталов, Виктор Федорович. Сужение сознания : педагогические раздумья / Виктор Шаталов ; [ред. В. С. Логачев ; корректор О. В. Беспальченко ; оформ. Э. Е. Флерова]. – [Донецк] : [б. и.], [2010]. – 189 с. – ISBN 966–10–82–15–2

географія


 1. Кобернік, Сергій Георгійович. Географія : довід. для абітурієнтів та школярів : пов. курс підготов. до проходження зовніш. незалеж. оцінювання для вступу до вищ. навч. закл. з тест. завданнями / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко ; за ред. С. Г. Коберніка. – Вид. 3–тє, допов. – Київ : Літера, 2009. – 587 с. – ISBN 978–966–7543–88–4


ІСТОРІЯ

 1. Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнар. наук. конф. : Київ, 25–26 верес. 2008 р. / Укр. ін–т нац. пам'яті ; [вступ. слово: І. Р. Юхновський]. – Київ : Вид. дім "Києво–Могилянська академія", 2009. – 446, [1] с. – ISBN 978–966–518–530–7

 2. Горобець, Віктор. Павло Полуботок / Віктор Горобець ; [авт. проекту: Віктор Брехуненко, Анатолій Бойко]. – Київ : [б. в.], 2009. – 63 с. – (Серія: "Гетьмани"). – ISBN 978–966–02–5157–1

 3. Касян, Людмила Григорівна. Практикум з українознавства / авт.–упоряд.: Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко ; НДІ українознав. – Київ : [б. в.], 2008. – 79 с.

 4. Кульчицький, Станіслав Владиславович. Історія України : довід. для абітурієнтів та школярів : повний курс підготов. для вступу до вищ. навч. закл. / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – Київ : Літера, [2009]. – 526 с. – ISBN 978–966–7543–80–8

 5. Макарчук, Степан Арсентійович. Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – 471 с. – Бібліогр.: с. 467–471. – ISBN 978–966–346–409–1

 6. Євген Чикаленко. Петро Стебницький : Листування, 1901–1922 роки / НАН України, Ін–т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України ; [упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко ; вступ. ст.: Н. Миронець, І. Старовойтенко ; наук. ред. І. Гирич]. – Київ : Темпора, 2008. – 627 с. : фотогр. – ISBN 978–966–8201–41–7


ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Великий сучасний довідник школяра. 5–12 класи : Природничі науки / [авт.: О. М. Роганін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 910 с. – ISBN 978–966–14–0405–1

 2. Домашні завдання без помилок. 4 клас / [М. С. Вашуленко та ін.]. – Донецьк : БАО, 2010. – 303 с. – (6 основних підручників). – Виконані вправи до підручника "Рідна мова" М. С. вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко, Л. В. Скуратівського. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Математика" М. В. Богдановича. – Виконані вправи до підручника "Англійська мова" М. О. Кучми, Л. І. Морської, В. М. Плахотника. – Виконані вправи до підручника "Англійська мова" О.Д. Карп'юк . – Виконані вправи до підручника "Русский язык" Н. А. Пашківської, І. П. Ґудзик, В. А. Корсакова. – Виконані вправи до підручника з німецької мови "Guten Tag" Н. П. Басай. – Основи життєдіяльності (довід. матеріал). – Малювання (практич. заняття). – Тренувальні диктанти з української мови. – ISBN 978–966–481–349–2

 3. Домашні завдання без помилок. 5 клас / С. Я. Єрмоленко [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2010. – 511 с. – (9 основних підручників). – Виконані завдання і вправи до підручника "Рідна мова" С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичової. – Виконані завдання і вправи до підручника "Рідна мова" О. П. Глазової, Ю. Б. Кузнецова . – Виконані задачі та приклади до підручника "Математика" Г. П. Бевза, В. Г. Бевз. – Виконані задачі та приклади до підручника "Математика" А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонського, М. С. Якіра. – Виконані вправи до підручника "Англійська мова" В. М. Плахотника, Р. Ю. Мартинової . – Виконані вправи до підручника "Англійська мова" О.Д. Карп'юк . – Виконані вправи до підручника з німецької мови "Guten Tag" Н. П. Басай. – Виконані вправи до підручника "Німецька мова" Н. П. Басай, В. М. Плахотника . – Виконані завдання і вправи до підручника "Русский язык" Н. А. Пашківської, І. П. Ґудзик, В. А. Корсакова. – Природознавство : довід. матеріал. – Основи здоров'я : довід. матеріал. – Історія України (довід. матеріал). – Тексти і завдання для аудіювання. – Твори з мови та літератури. – ISBN 978–966–481–350–8

 4. Домашні завдання без помилок. 6 клас / С. Я. Єрмоленко [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2010. – 479 с. – (10 основних підручників). – Виконані завдання та вправи до підручника "Рідна мова" С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичової. – Виконані завдання та вправи до підручника "Рідна мова" О. П. Глазової, Ю. Б. Кузнецова . – Виконані завдання та вправи до підручника "Русский язык" Н. А. Пашківської, І. П. Ґудзик, В. А. Корсакова. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Математика" Г. П. Бевза, В. Г. Бевз. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Математика" А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонського, М. С. Якіра. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Математика" Г. М. Янченко, В. Р. Кравчука. – Виконані вправи до підручника "Англійська мова" О.Д. Карп'юк . – Виконані вправи до підручника з англійської мови "Our English" Л. В. Биркун. – Виконані вправи до підручника з англійської мови "Welearn English" А. М. Несвіт. – Виконані вправи до підручника з німецької мови "Guten Tag" Н. П. Басай. – Природознавство : довід. матеріал. – Загальна географія (довід. матеріал). – Основи здоров'я (довід. матеріал). – Історія Стародавнього Світу (довід. матеріал). – Тексти і завдання для аудіювання з української мови. – Тексти і завдання для аудіювання з англійської мови. – Твори з української і зарубіжної літератури. – ISBN 978–966–481–351–5

 5. Домашні завдання без помилок. 7 клас / Г. П. Бевз [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2010. – 991 с. – (24 основних підручники). – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Алгебра" Г. П. Бевза, В. Г. Бевз. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Алгебра" В. Р. Кравчука, Г. М. Янченко. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Алгебра" О. С. Істера. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Геометрія" М. І. Бурди, Н. А. Тарасенкової. – Розв'язання задач і прикладів до підручника "Геометрія" Г. П. Бевза, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірової. – Виконані завдання і вправи до підручника "Рідна мова" М. І. Пентилюк,І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчука. – Виконані завдання і вправи до підручника "Рідна мова" О. П. Глазової, Ю. Б. Кузнецова . – Виконані завдання та вправи до підручника "Рідна мова" С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичової. – Виконані вправи до підручника "Англійська мова" О.Д. Карп'юк . – Виконані вправи до підручника "Наша англійська" Л. В. Биркун, Н. О. Колтко, С. В. Богдан. – Виконані вправи до підручника "Ми вивчаємо англійську мову" А. М. Несвіт. – Виконані вправи до підручника "Німецька мова" Н. П. Басай. – Виконані завдання і вправи до підручника "Русский язык" І. П. Ґудзик, В. О. Корсакова, О. К. Сакович. – Виконані завдання і вправи до підручника "Русский язык" Н. А. Пашківської, Г. О. Михайлівської, С. О. Распопової. – Виконані завдання і вправи до підручника "Русский язык" Н. Ф. Баландіної, К. В. Дегтярьової, С. О. Лебеденко. – Виконані лабораторні роботи до підручника "Фізика" В. Р. Ільченко, С. Г. Куликовського, О. Г. Ільченка . – Виконані вправи та лабораторні роботи до підручника "Фізика" Ф. Я. Божинової, М. М. Кірюхіна, О. О. Кірюхіної. – Виконані вправи та лабораторні роботи до підручника "Фізика" Л. Е. Генденштейна. – Виконані завдання та практичні роботи до підручника "Хімія" Н. М. Буринської. – Виконані завдання та практичні роботи до підручника "Хімія" П. П. Попеля, Л. С. Криклі. – Виконані завдання та практичні роботи до підручника "Хімія" Г. А. Лашевської. – Виконані лабораторні та практичні роботи до підручника "Біологія" В. І. Соболя. – Виконані лабораторні та практичні роботи до підручника "Біологія" В. Р. Ільченко, Л. М. Рибалко, Т. О. Півень. – Виконані лабораторні та практичні роботи до підручника "Біологія" М. М. Мусієнко, П. С. Славного, П. Г. Балана. – ISBN 978–966–481–328–7

 6. Домашние задания правильно и быстро. 3 класс / Э. С. Сильнова [и др.]. – Донецк : БАО, 2010. – 351 с. – (6 основних підручників). – Выполненные упражнения к учебнику "Русский язык" Э. С. Сильновой, Н. Г. Каневской, В. Ф. Олейник. – Выполненные задания и упражнения к учебнику "Українська мова" О. Н. Хорошковской, Г. И. Охоты. – Решенияы задач и примеров к учебнику "Математика" М. В. Богдановича. – Выполненные упражнения к учебнику "Английский язык" В. М. Плахотника, Т. К. Полонской. – Выполненные упражнения к учебнику "Английский язык" О. Д. Карпюк. – Выполненные упражнения к учебнику немецкого языка "Guten Tag!" Н. Ф. Басай. – Основы жизнедеятельности (справ. материал). – Рисование (практ. занятия). – Диктанты по русскому языку . – Диктанты по украинскому языку. – ISBN 978–966–481–341–6

 7. Привіт, відміннику! 1–4 клас : ілюстр. довід. дошкільника й школяра / [уклад. Ковальова Світлана Вікторівна ; С. Ю. Донець, ілюстр.]. – Донецьк : БАО, 2010. – 623 с. – ISBN 978–966–481–383–6

 8. Старовойтенко, Інна. Євген Чикаленко: людина на тлі епохи : [монографія] / Інна Старовойтенко ; [наук. ред.: Ігор Гирич ; ред. Лариса Білик] ; НАН України, Ін–т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : Темпора, 2009. – 543 с. – ISBN 978–966–8201–70–7

 9. Усі готові домашні завдання. 7 клас : розв'яз. вправ та завдань / [авт.: Шумовська Є. В. та ін.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 1087 с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – (Усі нові підручники) (12–річна програма навчання). – ISBN 978–966–404–790–3

 10. Усі готові домашні роботи + золоті пояснення + аудіоуроки. 7 клас : 36 компонентів / [за ред. Д. В. Маркова]. – Київ : Майстер–клас, 2009. – 1247 с. – (Аудіо ГДР. Готові домашні роботи). – ISBN 978–966–444–233–3

 11. Усі готові домашні роботи + золоті пояснення + аудіуроки. 6 клас : 27 компонентів / [за ред. Д. В. Маркова]. – Київ : Майстер–клас, 2009. – 1039 с. – (Аудіо ГДР. Готові домашні роботи). – ISBN 978–966–444–175–6

 12. Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 4 клас : 7 компонентів / [за ред. Д. В. Маркова]. – Вид. 8–ме, [випр. і допов.]. – Київ : Майстер–клас, 2009. – 495 с. – (Усі ГДР. Готові домашні роботи). – ISBN 978–966–444–179–4

 13. Усі шкільні домашні завдання. 4 клас : повні розв'яз. + пояснення. – Нове вид., перевір. та доп. – [Харків] : [Ранок], 2008. – 447 с. – (Турботливим батькам). – ISBN 978–966–672–223–5

 14. Усі шкільні домашні завдання. 7 клас / [Г. П. Бевз, Г. В. Бевз та ін.]. – 4–те вид., перевір. та допов. – Київ ; Харків : Веста , [2009]. – 1087 с. – (Турботливим батькам). – Содержание: Алгебра / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. Геометрія / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова, Істер О. С., Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. Англійська мова / Л. В. Биркун, О. Д. Карп'юк, А. М. Несвіт. Рідна мова / М. І. Пентилюк, М. І. Глазова, С. Я. Єрмоленко. Русский язык / Н. Ф. Баландина, Н. А. Пашковская, И. Ф. Гудзик. Фізика / Л. Е. Генденштейн, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна, В. Р. Ільченко. Хімія / П. П. Попель, Л. С. Крикля, Н. М. Буринська, Г. А. Лашевська. – ISBN 978–966–08–4537–4

 15. Усі шкільні знання : [навч.–довід. посіб.] / [за ред. Д. В. Маркова ; Афанасьєва І. О. та ін.]. – Київ : Майстер–клас, 2008. – 1679 с. – ISBN 978–966–471–097–5




Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної



База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка