Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілляСкачати 449.32 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір449.32 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Марії Чепіль ; [голов. ред. Ірина Невмержицька]. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 302 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-384-234-9

 2. Антонець, Михайло Якович. Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія / М. Я. Антонець. – Вид. 6-те. – Київ : Четверта хвиля, 2013. – 223 с. – Бібліогр.: с. 210-223. – До 95-річчя від дня народж. Василя Олександровича Сухомлинського (28 вересня 1918-2 вересня 1970), 6-х Міжнарод. та 20-х Всеукр. пед. читань "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю". – ISBN 978-966-529-280-7

 3. Бібліотечка позашкільника. Вип. 15 / Закарпат. обл. еколого-натураліст. центр учнів. молоді ; [редкол.: Геревич О. В. (голова), Кузьма В. Ю., Мальцева Н. Я.]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 63, [1] с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-617-531-077-9

 4. Бойко, Надія Іванівна. Українське народознавство та методика його вивчення : навч.-метод. посіб. для студентів- істориків / Надія Бойко ; [наук. ред. В. В. Масненко ; відп. за вип. Ю. М. Михайлюк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 123 с. – Бібліогр.: с. 119-123. – ISBN 978-966-353-252-3

 5. Бугрій, Володимир Станіславович. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / В. С. Бугрій ; [відп. за вип. А. А. Сбруєва] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2011. – 339 с. – Бібліогр.: с. 306-333. – ISBN 978-966-2305-35-7

 6. Букша, Світлана Борисівна. Професійна відповідальність учителів основ здоров’я : навч. посіб. / С. Б. Букша ; за ред. авт. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 115 с. – Бібліогр.: с. 78-86

 7. Вайнтрауб, Марк Абрамович. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з обробки металу : монографія / М. А. Вайнтрауб ; ред. Т. Клочко. – Київ : Т. Клочко , 2013. – 315 с. – Бібліогр.: с. 313-315. – ISBN 978-966-96542-5-0

 8. Вишпінська, Ярина Маноліївна. Готуємось до професії вчителя музики (Вступ до спеціальності) : навч. посіб. / Ярина Вишпінська ; [відп. за вип. В. А. Лісовий ; літ. ред. В. А. Лупул] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 111 с. – Бібліогр.: с. 107-111

 9. Гаманюк, Віта Анатоліївна. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика : монографія / Віта Анатоліївна Гаманюк ; за ред. М. Б. Євтуха ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 375 с. – Бібліогр.: с. 320-367. – ISBN 978-966-177-175-7

 10. Гнізділова, Олена Анатоліївна. Наукові школи вищих педагогічних навчальних закладів Східної України ХХ століття : теорія, досвід, перспективи : монографія / Олена Гнізділова ; [наук. ред. С. Т. Золотухіна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 387 с. – Бібліогр.: с. 311-387. – ISBN 978-966-2538-12-0

 11. Голиш, Григорій Михайлович. Історична бібліографія : навч.-метод. посіб. / Г. М. Голиш ; [консультант Ю. М. Столяров] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 55 с. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-353-223-3

 12. Головата, Ольга. Трудове навчання. 1 клас : розробки уроків до підруч. Тименка В. П., Веремійчика І. М. "Трудове навчання. 1 кл." / Оксана Головата, Анжеліка Кононюк ; [ред. Оксана Довгань ; літ. ред. Інна Атаманюк ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 95 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2376-4

 13. Гордійчук, Оксана Євгенівна. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання : навч. посіб. / Оксана Євгенівна ; [відп. за вип. М. Г. Іванчук ; літ. ред. Колодій О. В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 207 с. – Бібліогр.: с. 207

 14. Гуральник, Наталія Павлівна. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання : навч.-метод. посіб. для вищ. освітніх закл. / Н. П. Гуральник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 275 с. – Бібліогр.: с. 274-275. – ISBN 978-966-660-763-1

 15. Дичківська, Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології : практикум : навч. посіб. / І. М. Дичківська ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 447 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-130-3

 16. Довбня, Віктор Миколайович. Філософсько-педагогічна спадщина Григорія Ващенка в контексті української інтелектуальної традиції : монографія / В. М. Довбня ; [в автор. ред.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 440 с. – Бібліогр.: с. 408-440. – ISBN 978-966-340-496-7

 17. Довга, Тетяна Яківна. Виховання культури поведінки молодших школярів : (Письменники ХХ ст. – дітям ХХІ ст.) : посіб. для вчителя початкових класів / Тетяна Довга ; [техн. ред. В. Ф. Лисенко]. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. – 102 с. – ISBN 978-966-2570-56-4

 18. Донецький інститут соціальної освіти (Донецьк). Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Сер. Педагогіка. Психологія. Т. 5 ; Вип. 5 / Донец. ін-т соц. освіти ; [шеф-ред. В. Ф. Шаталов ; редкол. вип.: Н. Г. Ничкало, Н. М. Бурінська, В. М. Алфімов та ін.]. – Донецьк : Донецький ін-т соц. освіти, 2009. – 66 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 19. Досвідно - дослідні заклади освіти : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Л. І. Прокопенко, О. А. Біда та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистецтва. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 88 с. : фотогр.

 20. Ельбрехт, Ольга Михайлівна. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великобританії, Канади, США (порівняльний аналіз) : [монографія] / Ельбрехт Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : Основа, 2009. – 248 с. – Бібліогр.: с. 232-248. – ISBN 978-966-699-506-6

 21. Жила, Світлана Олексіївна. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв'язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи / Світлана Жила ; [художнє оформ. О. М. Єрмоленка]. – Чернігів : Деснянська правда, 2004. – 359 с. – Бібліогр.: с. 324-359. – ISBN 966-502-199-0

 22. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 10-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2400-6

 23. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 11-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2401-3

 24. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 5-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 64 с. – ISBN 978-966-07-2387-0

 25. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 6-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2388-7

 26. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 7-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 64 с. – ISBN 978-966-07-2389-4

 27. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 8-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2397-9

 28. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 9-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2399-3

 29. Київський національний лінгвістичний університет. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Педагогіка та психологія. Вип. 20 / Київ. нац. лінгв. ун-т ; [голов. ред. С. Ю. Ніколаєва ; чл. редкол. : О. Ф. Бондаренко, Н. Ф. Бориско, Т. І. Левченко та ін. ; ред. Т. Гревцева]. – Київ : КНЛУ, 2011. – 222 с.

 30. Кисільова-Біла, Валентина Петрівна. Система організації самостійної роботи студентів з математики в умовах кредитно-модульної системи навчання / Кисільова-Біла В. П. ; [ред. Л. Р. Шпачук]. – [Кривий Ріг] : [б. в.], 2012. – 144 с. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-966-2775-15-0

 31. Кобернік, Сергій Георгійович. Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії : метод. посіб. : [для студ. географ. спец. вищ. навч. закл.] / Кобернік С. Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 200 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 191-193. – ISBN 978-966-660-771-6

 32. Колбіна, Тетяна Василівна. Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації : монографія = educational technology of cross-cultural communication e[perience formation for students : monograph / Т. В. Колбіна. – Харків : ІНЖЕК, 2012. – 167 с. – Бібліогр.: с. 163-167. – ISBN 978-966-392-384-0

 33. Кондратенко, Лариса Олександрівна. Весела орфографія : метод. посіб. для вчителів почат. кл. / Кондратенко Л. О. ; за ред. Гончаренко С. А. . – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 966-7754-90-1

 34. Кононюк, А. Трудове навчання. 3 клас : розробки уроків / Анжеліка Кононюк ; [ред. Оксана Довгань ; літ. ред. Інна Атаманюк ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 79 с. : кольор. іл. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2351-1

 35. Конькова, Т. І. Формування здорового способу життя школярів засобами родинної педагогіки : навч.-метод. посіб. / Конькова Т. І. , Плахтій П. Д. , Горбатюк О. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 307 с. – Бібліогр.: с. 246-250. – ISBN 978-617-608-033-6

 36. Косенчук, О. Г. Соціально-педагогічна траєкторія розвитку сучасного лідера-старшокласника : метод. посіб. / Косенчук О. Г. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2012. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-111. – ISBN 978-966-2775-40-2

 37. Кочубей, Н. П. Інтерактивне навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів : посібник / Кочубей Н. П. – Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 4 (72), 2012, жовтень, листопад, грудень). – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 966-7043-02-9

 38. Кушніренко, Андрій Миколайович. Історія музичної культури й освіти Буковини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Кушніренко, О. В. Залуцький, Я. М. Вишпінська ; [відп. за вип. В. А. Лісовий ; ред. В. А. Лупул] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 375 с. – Бібліогр.: с. 353-365. – ISBN 978-966-423-200-2

 39. Мірошник, Зоя Михайлівна. Рольова структура особистості вчителя початкових класів : монографія / Зоя Мірошник ; [відп. за вип. І. О. Філенко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 306 с. – Бібліогр.: с. 247-273

 40. Методика кількісної оцінки діяльності викладачів університету / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т ; наук. кер. Пономаренка В. С. ; [уклад. : Пономаренко В. С. , Афанасьєв М. В. , Єрмаченко В. Є. та ін. ; відп. ред. Сєдова Л. М.; ред. Лященко Т. О.]. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 31 с.

 41. Методичний коментар до навчальних програм для 1-4 класів : дайджест / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки ; [уклад. О. В. Оноприєнко]. – [Донецьк] : Каштан, 2012. – 108 с.

 42. Новий довідник для вступника до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації: [2013-2014] : Докладно про вищі навч. закл. України (ун-ти, акад., ін-ти, коледжі, технікуми) / Міжнар. освіт. корпор. "Гранд" ; за заг. ред. В. Співаковського ; [ред. : О. Чорнощока та ін. ; відп. за вип. О. Братчик ; художнє оформ. В. Бирук]. – 14-е вид. – Київ : МУВЦ "Гранд-ЕКСПО", 2013. – 255 с. : портр., вкл. л. (20), 2 форзаци. – ISBN 978-966-2552-05-8

 43. Нос, Любов Степанівна. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді / Нос Любов Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-95. – ISBN 978-966-7762-10-0

 44. Педагогіка : практикум для студ. напрямів підготов. 6.030101 "Соціологія", 6.010203 "Здоров’я людини", 6.040203 "Фізика", 6.040201 "Математика" / Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [уклад.: Жирун Оксана Анатоліївна, Пузирьов Євген Володимирович ; відп. ред. О. В. Винославська]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 105 с. – Бібліогр.: с. 102-105

 45. Подоляк, Ярослав Владимирович. Самосовершенствование студента : учеб. пособие / Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова, В. В. Артюхова ; М-во образования и науки, , молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 171 с. – Библиогр.: с. 169-171. – ISBN 978-966-623-719-7

 46. Пономарьова, Ю. А. Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності старшокласників у режимі автономної республіки (англійська і французька мови) : посібник / Пономарьова Ю. А. . – Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 2 (70), 2012, квітень, травень, серпень). – ISBN 966-7043-02-9

 47. Проблеми викладання географії у школі : конспект лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Кирилюк Сергій Миколайович ; [відп. за вип. Круль Володимир Петрович ; літ. ред. Колодій О. В.] . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 123 с. – Бібліогр.: с. 119-123

 48. Радул, Ольга Сергіївна. Історія вищої школи Європи (V ст.-XX ст.) : [монографія] / О. С. Радул ; [ред. І. В. Жигора ; обкл. Шалюта B. М.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 535 с. – Бібліогр.: с. 340-349. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-966-189-081-6

 49. Самойленко, Павло Васильович. Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Самойленко, О. В. Білоус ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2013. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-226. – ISBN 978-966-194-135-8

 50. Стечишина, Ліліана. Логопедичні заняття : індивідуально-підгрупова робота з корекції звуковимови / Ліліана Стечишина, Аліса Стечишина ; [ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. С. Олійник ; обкл. Світлани Демчак]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 79 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-07-2375-7

 51. Український науково-дослідний інститут естетичної освіти (Київ). Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісник. Вип. 2 / Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. ін-т естет. освіти ; за ред. В. Г. Бутенка ; [відп. за вип. Грінь Д. С.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 65 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2660-76-0

 52. Український науково-дослідний інститут естетичної освіти (Київ). Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісник. Вип. 1 / Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. ін-т естет. освіти ; за ред. В. Г. Бутенка ; [відп. за вип. Грінь Д. С.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 74 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2660-75-3

 53. Цвірова, Тамара Дмитрівна. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов ; [ред. В. Д. Римаренко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 205 с. – ISBN 978-966-629-540-1

 54. Черниш, В. В. Інформаційно-комунікаційні засоби професійно-педагогічного спілкування та навчання іноземних мов : посібник / Черниш В. В. . – Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 1 (69), 2012, січень, лютий, березень). – Бібліогр.: с. 63-64. – ISBN 966-7043-02-9

 55. Чуб, Наталія Валентинівна. Готуємось до школи : Велика книга завдань та вправ / Н. В. Чуб ; [голов. ред. С. С. Скляр ; відп. за вип. Г. В. Сологуб ; ред. Н. Я. Радченко ; худож. ред. О. О. Глоба ; худож. : Інна Бурмаченко, Тетяна Волошина, Ірина Севастьянова та ін. ; дизайн обкл. Оксана Глоба]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 144 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-14-3935-0

 56. Шастова, І. В. Завдання для навчання учнів шестирічного віку техніки читання англійською мовою за звуковим аналітиком-синтетичним методом : посібник / Шастова І. В. . – Київ : Ленвіт, 2012. – 43 с. : іл. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 3 (71), 2012, липень, серпень, вересень). – Бібліогр.: с. 42-43. – ISBN 966-7043-02-9

 57. Шовковий, В'ячеслав Миколайович. Методика викладання класичних мов : підручник / В. М. Шовковий. – Київ : Vadeх, 2012. – 222 с. – Бібліогр.: с. 217-222. – ISBN 978-966-97253-1-8

 58. Штельмах, Г. Б. Дидактичні засади формування предметних компетентностей майбутніх вчителів філологічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти : монографія / Г. Б. Штельмах ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг : Залозний В. В., 2011. – 604 с. – Бібліогр.: с. 520-602. – ISBN 978-966-97083-4-2


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Боришевський, Мирослав Йосипович. Дорога до себе: Від основ суб'єктивності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський ; [ред. О. О. Нечипоренко]. – Київ : Академвидав, 2010. – 410, [4] с. – (Серія "Монограф" : заснована у 2006 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8226-92-2. – ISBN 978-617-572-001-1

 2. Максименко, Сергій Дмитрович (1941-). Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід : монографія / Максименко С. Д. ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 590 с. – Бібліогр.: с. 371-390. – ISBN 978-966-194-118-1

 3. Свідерська, Галина Мирославівна. Психологія чуйності : монографія / Свідерська Г. М. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 305 с. – Бібліогр.: с. 195-224. – ISBN 978-617-595-013-5

 4. Сергієнко, Ірина Маратівна. Соціально-психологічний театр : навч. посіб. / І. М. Сергієнко ; [літ. ред. Т. Г. Бондаренко ; художнє оформ. обкл. Сергієнко Л. В.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 138 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 129-138. – ISBN 978-966-353-182-2

 5. Терлецька, Лариса Гаріївна. Вікова психологія і психо-діагностика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 605, [1] с. – Бібліогр.: с. 601-603. – ISBN 978-966-194-134-5

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бикова, Олена Василівна. Бібліографознавство : метод. рек. для студ. 1-го курсу спец. "Документознавство та інформаційна діяльність" ден. та заоч. форми навч. / О. В. Бикова, О. Ю. Малюк ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 63 с.

 2. Бібліографія підручникотворення (1991-2011 рр.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. дослідж. і змісту освіти ; [за наук. ред. Удода О. А.; рец. Рогова П. І. ; упоряд. : Николюк О. В., Петросова Н. І., Ющенко С. С.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 107 с.

 3. Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві : VI Всеукр. наук.-практ. конф."Бібліотека і книга в контексті часу", 22 трав. 2012 р.,НПБУ, м. Київ / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд.: С. Басенко, З. Савіна]. – Київ : НПБУ, [2013]. – 137, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-465-390-6

 4. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1. Листування ; А-Г / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І.Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 823 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6598-1. – ISBN 978-966-02-6599-8 (кн. 1)

 5. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування ; Д-Я. Ч. 1. Д-Н / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І. Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 741 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6598-1. – ISBN 978-966-02-6600-1 (кн. 2). – ISBN 978-966-02-6648-3

 6. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування ; Д-Я. Ч. 2. О-Я / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І. Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 691 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6598-1. – ISBN 978-966-02-6600-1 (кн. 2). – ISBN 978-966-02-6649-0

 7. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 9. Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917-1921) / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І. Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 327 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6586-8

 8. Гранчак, Тетяна. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; [наук. ред. Дубровіна Л. А.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2012. – 480, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-468. – ISBN 978-966-02-6368-0

 9. Добко, Тетяна Василівна. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток ( XX ст.-перше десятиліття XXI ст. ) : [монографія] / Тетяна Добко ; [відп. ред. О. С. Онищенко ] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в. ], 2013. – 374 с. – Бібліогр.: с. 312-361. – ISBN 978-966-02-6837-1

 10. Документознавство : курс лекцій для студ. І-ІІ курсу вищих навч. закл. спец. 6.020100 "" Документознавство та інформаційна діяльність" : у 2-х ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. : О. Ю. Малюк, Н. М. Лєсовець, Г. Ю. Есаулова]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 165 с. – Бібліогр.: с. 162-163

 11. Документознавство : курс лекцій для студ. І-ІІ курсу вищих навч. закл. спец. 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" : у 2-х ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. : О. Ю. Малюк, Н. М. Лєсовець, Г. Ю. Есаулова]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 226 с. – Бібліогр.: с. 223-224

 12. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2013 році / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Л. О. Біла ; наук. ред.: П. І. Рогова ; відп. за вип.: І. І. Хемчян. – Київ : [б. в.], 2013. – 89 с.

 13. Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762-1944 ) : бібліогр. покажч. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, Г. В. Кінаш]. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 113, [1] с. – (Серія "Рідкісні видання" ; вип. 7)

 14. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Черваньов Д. М., Жилінська О. І. та ін. ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. – Київ : Нічлава, 2011. – 623 с. – ISBN 978-966-8163-19-7

 15. Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікал. архів. та бібліотеч. фондів. Вип. 14 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 414, [5] с.

 16. Ступеньки к информатике : учебник для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / А. В. Ломаковская, Г. А. Проценко [и др.] ; [ред. В. М. Личенко ; худож. ред. Л. И. Аленина ; ил. худож. В. И. Аникина, Н. В. Аникиной]. – Київ : Освіта , 2013. – 159 с. : цв. ил. – ISBN 978-617-656-135-4 (укр.). – ISBN 978-617-656-145-3 (рус.)

 17. Українська бібліотечна асоціація : док. і матеріали (2001-2009 рр.) / Укр. бібл. асоц. ; [уклад. : В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло]. – Вид. 5-те, доп. і переробл. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 143 с. – ISBN 978-966-7889-54-8

 18. Українська бібліотечна асоціація. Звіт Президії Української бібліотечної асоціації про роботу у 2010-2012 роках / Укр. бібл. асоц. – Київ : [б. в.], 2012. – 70 с.

 19. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи : зб. норматив. документів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Л. І. Мірошниченко. – Київ : Толока, 2012. – 54 с. – ISBN 966-7990-44-3

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Кам'янець-Поділ нац ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам'янець-Подільський : Зволейко...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкільної
Вип. 4 / Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського; Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.]; за наук ред. В. Г. Гетти; Чернігів нац пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Компринт, 2014....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. НавчанняБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка