Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілляСкачати 449.32 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір449.32 Kb.
1   2   3

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Крилова, Світлана Анатоліївна. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз) : монографія / С. Крилова ; [наук. консультант Т. В. Розова]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 339 с. – Бібліогр.: с. 306-339. – ISBN 978-966-340-469-1

 2. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 5. Цивилизация в жизни планеты / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2011. – 373, [1] с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 3. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 2. Раздумья / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2009. – 382 с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 4. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 3. Крутогорьями жизни / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2009. – 528 с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 5. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 4. Эстетика и творчество / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2009. – 415 с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 6. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 1. Образование в судьбах народов / В. А. Кудин. – Киев : Випол, 2009. – 413, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 7. Прокопович, Теофан. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович ; [упорядкув. Володимира Литвинова ; ред. С. П. Мельковський]. – Київ : Дніпро, 2012. – 615 с. : іл. – ISBN 978-966-578-220-9

 8. Соціальна філософія : монографія / В. І. Воловик, М. А. Лепський, Т. І. Бутченко, О. В. Краснокутський. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 375 с. – Бібліогр.: с. 345-375. – ISBN 978-966-653-263-6

 9. Філософія : навч. посіб. / О. М. Бардін, В. В. Булавіна, Н. Б. Годзь та ін.; [ред. : Л. А. Пустовойтова, В. В. Полянська ; роботу до видання рекомендував О. М. Поступной] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 431 с. – ISBN 978-966-593-994-8


СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Базилюк, Антоніна Василівна. Економічна сутність стандартів якості життя та інституціонально-монетарні фактори формування їх в Україні : монографія / А. В. Базилюк, В. В. Гошовська, П. І. Юхименко. – Київ : Ун-т "Україна", 2012. – 318 с. – Бібліогр.: с. 297-318. – ISBN 978-966-388-381-6

  2. Баранцев, Павло Павлович. Міста України к контексті процесу глобалізації / Баранцев П. П. ; [редагування Н. В. Очеретько, Я. В. Очеретько ; картограф Ляшенко Д. О.]. – Київ : НОМУРО, 2012. – 100 с. : мапи, табл. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-966-97213-0-3

  3. Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации : [монография] / [авт. кол.: А. В. Горбань, А. А. Чемшит и др. ; редкол.: Ю. А. Катунин (отв. ред.) и др.] ; науч. ред.: И. И. Кальной, А. В. Горбань ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Филиал Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе. – Симферополь ; Севастополь : АРИАЛ, 2011. – 646 с. – Библиогр.: с. 621-640. – ISBN 978-966-2372-91-5

  4. Даниленко, Василь Михайлович. Ізидора, рідна сестра Лесі Українки: від сталінських таборів до еміграції / Василь Даниленко ; [редкол.: Ярослав Калакура та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів служби безпеки України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 251, [2] с. : фотогр. – ISBN 978-966-2164-30-5

  5. Демиденко, Григорий Григорьевич. История учений о праве и государстве : курс лекций / Г. Г. Демиденко ; [ред. А. В. Ефименко]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2011. – 486 с. – Библиогр.: с. 484-486. – ISBN 978-966-458-038-7

  6. Євтух, Володимир Борисович. Етносоціологія: довідник / В. Б. Євтух ; [відп. ред. : Л. Л. Макаренко, Л. В. Савенкова ; редагування Т. Меркулова] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т етніч., регіон. та діаспорознавчих студій, Центр етноглобалістики. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 203 с. – Бібліогр.: с. 197-202. – ISBN 978-966-660-737-2

  7. Мала енциклопедія конституційного права / [авт. кол.: Бошицький Ю. Л., Батанов О. В. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2012. – 461 с. – ISBN 978-966-2781-09-0

  8. Палійчук, Галина Миколаївна. Кримінальний кодекс для дітей / Галина Палійчук ; [техн. ред. Е. Є. Мільченко ; літ ред. І. С. Тавлуй ; художнє оформ. В. Ю. Делес]. – [Київ] : [б. в.], [2011]. – 110, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-2104-24-0

  9. Пилипчатіна, Людмила Миколаївна. Правознавство : фундамент. поняття та положення : словник термінів / Пилипчатіна Л. М. ; [відп. ред. О. В. Соколова ; ред. В. М. Немашкало]. – Харків : Весна. – [Б. м.] : Співак В. Л., 2013. – 223 с. – (Схеми і таблиці). – ISBN 978-617-686-001-3

  10. Поліщук, Віктор Варфоломійович. Гірка правда : Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Київ : Золоті ворота, 2011. – 495 с. – ISBN 5-86938-128-2

  11. Сопільник, Любомир Іванович. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. – Б. І. Камінський ; Приват. вищ. навч. закл. "Льві. ун-т бізнесу та права" (м. Львів). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 499 с. – Бібліогр.: с. 498-499. – ISBN 978-617-607-304-8

  12. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і голов. ред. Олесь Шевченко ; редкол.: Микола Горбаль [та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 812, [2] с. – ISBN 978-617-605-002-5

  13. Чи грамотний ви споживач? : практикум з "Основ споживчих знань" / [уклад. Ганаба Світлана Олександрівна ; ред. Н. Г. Пянковская]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 75 с. : іл. – Бібліогр.: с. 72. – ISBN 978-966-496-216-9


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Верховень, Володимир Миколайович. Абетка для малят Математика / Володимир Верховень ; [відп. за вип. А. Є. Феленко]. – Харків : Берека-Нова, 2010. – 71 с. : кольор. іл. – (Розвиваюча серія для малят : від 2 до 5 років). – ISBN 978-966-8987-04-5

  2. Відверта розмова про "це" = El Sexo contado a los pequenos : перший підруч. зі статевого виховання дитини : Пер. с ісп. / [під заг. ред. Пере Фонт Кабре ; наук. консультант Е. В. Крайніков ; відп. ред. О. І. Донічева ; літ. ред. І. В. Давиденко ; голов. ред. Александров В. В.]. – Київ : Країна Мрій, [2013]. – 207 с. : кольор. іл. – ISBN 84-494-2326-0. – ISBN 978-966-424-009-0

  3. Гарбарець, Наталія Михайлівна. Рідкісні та зникаючі лікарські рослини України : Мала Червона книга лікарських рослин України : довідкове вид. / Н. М. Гарбарець, М. О. Гарбарець ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Д. Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 85, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 82-83. – ISBN 978-966-10-1391-8

  4. Геращенко, Віталій Олександрович. Логіка : Веселий тренажер : 1-4 класи / В. О. Геращенко ; [голов. ред. О. А. Кравець ; відп. за вип. С. В. Тищенко ; ред. В. В. Кулік ; дизайн обкл. О. Ю. Панкова]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. – 64 с. : іл. – (Серія "Початкова школа" : 1-4 класи). – ISBN 978-617-030-221-2

  5. Геращенко, Віталій Олександрович. Логіка : Веселий тренажер : 1-4 класи / В. О. Геращенко ; [голов. ред. О. А. Кравець ; відп. за вип. С. В. Тищенко ; ред. В. В. Кулік ; дизайн обкл. О. Ю. Панкова]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012. – 64 с. : іл. – (Серія "Початкова школа" : 1-4 класи). – ISBN 978-617-030-221-2

  6. Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська ; [ілюстр. Альони Мірошніченко , Світлани Конощук ; ред. І. Красуцька ; худож. ред. Н. Дмитрова]. – Київ : Освіта, 2012. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-138-5

  7. Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська ; [ілюстр. Альони Мірошніченко, Світлани Конощук ; ред. І. Красуцька ; худож. ред. Н. Дмитрова]. – Київ : Освіта, 2013. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-138-5

  8. Кордемський, Борис Анастасійович. Математична кмітливість / Б. А. Кордемський ; пер. з рос. вид. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 567 с. – (Серія "Класики популяризації науки" : засновано 2007 р.). – ISBN 978-966-408-435-9 (серія). – ISBN 978-966-10-0316-2

  9. Рівкінд, Фаїна Михайлівна. Математика : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька ; [ред. І. Луценко ; худож. ред. Н. Антоненко]. – Київ : Освіта, 2013. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-137-8

  10. Чорна, Галина Анатоліївна. Ботаніка : практикум із систематики вищих спорових і насінних рослин [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 103 с. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-617-525-085-3

  11. Шнайдер, Сильвия. Полная сексуальная энциклопедия для подростков : все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить / Сильвия Шнайдер, Биргит Ригер ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Г. В. Сологуб ; ред. Е. В. Новак ; художеств. ред. и дизайнер обл. Н. В. Величко ; пер. с нем. Олеся Малая]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 127 с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-0954-4 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1291-1 (Россия). – ISBN 978-3-473-55235-1 (нем.)

  12. Янковский, Дмитрий Станиславович. Интегральная роль симбиотической микрофлоры в физиологии человека / Д. С. Янковский, В. П. Широбоков, Г. С. Дымент ; [ред. С. А. Семенова ; художеств. ред. О. И. Верес ; директор проекта Д. О. Бахтиярова]. – Киев : Червона Рута-Турс, 2011. – 171 с. – Библиогр.: с. 165-171. – ISBN 978-966-8607-26-4


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  1. Как избежать ДТП : иллюстрир. экспресс-курс по вождению в сложных и опасных ситуациях / А. А. Тимовский, Ю. О. Тимовская, Н. А. Тимовская, В. М. Салихов ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Н. С. Дорохіна ; художеств. ред. и дизайнер обл. Н. П. Роенко]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 157, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-1299-5 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1579-0 (Россия)

  2. Малаков, Дмитро Васильович. Архітектор Григор'єв. Київський спадок / Дмитро Малаков ; [ред. З. П. Каменецька ; худож. ред. В. П. Мариняк]. – Київ : Кий, 2010. – 187, [2] с. : фотогр., портр. – ISBN 978-966-8825-64-4

  3. Стильные аксессуары своими руками / [авт.-сост. : И. Н. Наниашвили, А. Г. Соцкова ; гл. ред. Н. Н. Джавахидзе ; художеств. ред. И. В. Масляк]. – Харьков : Фактор, 2008. – 111 с. : цв. ил. – (Серия "Энциклопедия хранительницы домашнего очага" : основана в 2005 г.). – ISBN 966-312-309-5 (серия). – ISBN 978-966-312-814-6

  4. Технології : рівень стандарту : академ. рівень : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Мадзігон, А. М. Тарара, В. П. Тименко [та ін.] ; [літ. редагування : С. В. Косянчук ; дизайн обкл. : Н. Б. Михайлова]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 171 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-644-185-3

  5. Тюдор, Эрлер Катриона. Ландшафтный дизайн и обустройство сада / Катриона Тюдор Эрлер ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Н. С. Дорохина ; ред. О. Н. Журенко ; художесвт. ред. Н. П. Роенко ; пер. М. Кракан ; дизайнер обл. Динара Мажитова]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 143 с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-2386-1 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1789-3 (Россия). – ISBN 978-1-58011-505-6 (англ.)


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Аккізов, К. Вчимося малювати. Крок за кроком / Керім Аккізов ; [голов. ред. С. С. Скляр ; відп. за вип. Н. С. Дорохіна ; худож. ред. Н. П. Роєнко ; дизайнер обкл. Сергій Ткачов]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 126 с. : іл. – ISBN 978-966-14-0603-1

  2. Антіпова, Марина Геннадіївна. Школа малювання / Марина Антіпова ; [відп. ред. : О. Донічева ; голов. ред. В. Александров]. – Київ : Країна Мрій, 2013. – 144 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-424-174-5

  3. Брюховецька, Лариса Іванівна. Кіномистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька ; наук. ред. В. Л. Скуратівський ; [художнє оформ. обкл. Музиченка С. Ю.]. – Київ : Логос, 2011. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5

  4. Граматика мистецтва. 6-7 років : альбом для позаклас. занять / [Агєєва О. В., Кондратова В. В. та ін.; відп. ред. Єресько Т. П. ; ред. : Єресько Т. П. , Жученко М. В.] . – Харків : Весна. – [Б. м.] : Співак В. Л., 2013. – 119, [2] с. : кольор. іл. – (Серія "Творча майстерня" : 6-7 років). – ISBN 978-617-686-053-2

  5. Дмитро Гнатюк. Зоряний шлях : [альбом] / [авт.-упоряд.: В. Д. Туркевич (вступ. ст.), Г. М. Гнатюк ; передне слово М. Г. Жулинського]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 351 с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-966-577-189-0

  6. Григоренко, Елена Геннадиевна. Джон Кейдж. Творчество / Елена Григоренко ; [ред. С. Ф. Куличенко ; художеств. оформ. Ильницкий]. – Київ : Музична Україна, 2012. – 226 с. : вкл. арк. (4), фотогр. – Бібліогр.: с. 212-217. – ISBN 978-966-8259-71-5

  7. 20 письменників сучасної України : До 20-ї річниці незалежності України / [голов. ред. Є. В. Мєзєнцева ; відп. за вип. Г. С. Таран ; худож. ред. Б. П. Бублик ; упоряд. та авт. передм. О. В. Красовицький ; худож.-оформлювач О. М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 377, [2] с. – ISBN 978-966-03-5741-9

  8. Кеффер, Луис. Групповые игры / Луис Кеффер ; [пер. с англ. Ольга Ковалева ; ред. Леся Черкасова ; обл. : Наталья Яций]. – Одесса : Богомыслие, 2005. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-97. – ISBN 966-8434-60-9

  9. Круковська, Володимира Іванівна. Франкове слово на сцені : Інсценізації творів Івана Франка : поезія, проза : до 150-річчя від дня народж. Івана Франка / Володимира Круковська ; [відп. за вип. А. Трач ; літ. ред. О. Мимренко]. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 201, [1] с. – ISBN 966-7596-86-9

  10. Луценко, Дмитро Омелянович. Дарую людям пісню [Ноты] / Дмитро Луценко ; [ред. Ковальова Л. А.; художнє оформ. Ільницького Є. О.] . – Київ : Музична Україна, 2011. – 237, [2] с. : портр.

  11. Паперова фантазія. 6-7 років : альбом для позаклас. занять / О. В. Саприкіна ; [відп. ред. Т. П. Єресько ; ред. М. В. Жученко]. – Харків : Весна. – [Б. м.] : Співак В. Л., 2013. – 77, [2] с. – (Серія "Творча майстерня" : 6-7 років). – ISBN 978-617-686-052-5

  12. Подґужец, Збіґнєв. Розмови з Єжи Новосєльським про мистецтво / Збіґнєв Подґужец ; [упорядкув.: К. Новикова ; пер. Д. Матіяш]. – [Київ] : Темпора, [2011]. – 404, [1] с. – ISBN 978-617-569-050-5

  13. Український театр ХХ століття : антологія вистав / Ін-т проблем сучас. мистец. Нац. акад. мистецтв України ; [за заг. ред. М. Гринишиної]. – Київ : Фенікс, 2012. – 942, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-136-024-1

  14. Шейко, Юрій Павлович. Пошук живого слова : навч. посіб. з подолання проблем сценічної мови для студ. вищ. навч. закл. / Ю. П. Шейко ; [ред. І. Ю. Шейко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т мистецтв ім. Івана Котляревського. – Харків : Колегіум, 2011. – 187 с. – Бібліогр.: с. 185-187. – ISBN 978-966-8604-67-6

  15. Шульгіна, Валерія Дмитрівна. Пам'ятки історії культури і музичного мистецтва України XVІІІ - першої третини XX століття : монографія / В. Шульгіна, О. Яковлев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 256 с. : іл., кольор. фотогр. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-452-075-8

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Авраменко, Олександр Миколайович. Українська література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко ; [ред. Н. Забаштанська ; макет та художнє оформ. Ю. Ясинської ; худож. ред. О. Здор]. – Київ : Грамота, 2013. – 287 с. – ISBN 978-966-349-401-2

  2. Алатлы, Алев. По следам Гоголя. Кн. 2. На страже мира / Алев Алатлы. – Киев : Четверта хвиля, 2012. – 445 с. – ISBN 978-966-529-272-2

  3. Бабелюк, Оксана Андріївна. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми : кн. для викладача. Ч. 2. Фразеологічні одиниці / О. А. Бабелюк, О. В. Коляса ; [ред. С. І. Мазур]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 62 с. – ISBN 978-966-382-471-0

  4. Бакуліна, Наталія Валеріївна. Мова іврит. 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням укр. мовою / Бакуліна Наталія Валеріївна ; [редагування авт. ; художнє оформ. обкл. Р. Л. Рязанової]. – [Київ] : Пед. думка, [2012]. – 126, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-644-318-5

  5. Варшавская, Светлана. Самоучитель разговорного английского языка / Светлана Варшавская = [English Language School] / Svitlana Warshawska. – [3-е изд., доп.]. – [Львов] : ЗУКЦ, 2011. – 327 с. – ISBN 978-966-1518-77-2

  6. Веселка. Позакласне читання. 2 клас : за шкіл. прогр. / [упоряд. : Кордуба Надія Євстахівна, Стрихар Мирослава Михайлівна ; ред. та випуск. ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. Людмила Олійник ; худож. Оксана Корнєєва]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 95 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2357-3

  7. Веселка. Позакласне читання. 4 клас : за шкіл. прогр. / [упоряд. : Кордуба Надія Євстахівна, Стрихар Мирослава Михайлівна ; ред. та випуск. ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. Людмила Олійник ; худож. Оксана Корнєєва]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 127 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2359-7

  8. Волошин, Іван Миколайович. Пригоди в заповідному барлозі : екологічні оповідання / Іван Волошин ; [художнє оформ. Іванни Садової]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 111 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2347-4

  9. Волощук, Євгенія Валентинівна. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. О. Тищенко ; мал. на обкл. та худож. ред. О. Мамаєва ; художнє оформ. Ю. Конопко]. – Київ : Генеза, 2013. – 255 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0258-2

  10. Ворон, Алла Анатоліївна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / А. А. Ворон, В. А. Солопенко ; [ред. І. Ю. Забродська ; худож. ред. : М. Ю. Крюченко ]. – Київ : Освіта , 2013. – 239 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-207-8

  11. Глазова, Олександра Павлівна. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова ; [ред. І. Красуцька ; худож. ред. А. Віксенко]. – Київ : Освіта , 2013. – 271 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-200-9

  12. Давиденко, Лариса Михайлівна. Книга для читання англійською мовою. 2 клас = English Reader. 2 / Лариса Давиденко ; [літ. ред. україномовного тексту Інна Атаманюк ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої ; використано мал. Оксани Корнєєвої та ін. ; випуск. ред. Надія Вітушинська]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 47 с. : кольор. іл. – (Нова програма). – ISBN 978-966-07-2407-4

  13. Дмитренко, Микола Костянтинович. Олександр Потебня як фольклорист : монографія / Микола Дмитренко ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Сталь, 2012. – 535 с. – Бібліогр.: с. 502-529. – ISBN 978-966-1555-97-5

  14. Доценко, Ірина Василівна. Магічне колесо. Розмовляємо та вивчаємо англійську мову. 1 клас = Magic Wheel 1 : Speak and Learn English / Ірина Доценко, Оксана Євчук ; [літ. ред. україномовного тексту Інна Атаманюк ; випуск. ред. Оксана Косован ; худож. : Оксана Корнєєва, Віктор Стецюк, Олена Демчак]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-07-2406-8

  15. Заболотний, Олександр Вікторович. Українська мова. 5 клас : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний ; [голов. ред. Наталя Заблоцька ; ред. Ольга Дубчак ; обкл. Тетяни Кущ ; макет, художнє оформ. Володимира Волкова]. – Київ : Генеза, 2013. – 254 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0270-4

  16. Заболотний, Олександр Вікторович. Українська мова. 5 клас : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний ; [ред. О. Дубчак ; обкл. Тетяни Кущ ; макет, художнє оформ. Володимира Волкова]. – Київ : Генеза, 2013. – 254 с. – ISBN 978-966-11-0250-6

  17. Захарійчук, М. Д. Українська мова. 2 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. Д. Захарійчук ; [ред. Н. Забаштанська ; художнє оформ. та макет О. Здор]. – Київ : Грамота, 2012. – 175 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-366-4

  18. Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко ; [ред. Н. Забаштанська ; худож. ред. О. Здор ; худож. : В. Дунаєва та ін. ; художнє оформ. та макет В. Мітченка]. – Київ : Грамота, 2013. – 175 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-347-3

  19. Калантаєвська, Ганна Павлівна. Українська література (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) : навч. посіб. / Г. П. Калантаєвська ; [ред. Н. А. Гавриленко]. – Суми : Сумський державний ун-т, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 265-268. – ISBN 978-966-657-397-4

  20. Калініна, Лариса Вадимівна. Англійська мова / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич ; [ред. Інна Лук'янчук ; обкл. Тетяни Кущ ; макет, художнє оформ. Олени Мамаєвої] ; худож. : Ольга Колісник, Тетяна Семенова] = English. 5 / Larysa Kalinina, Inna Samoylyukevych : підруч. для 5 кл. спеціаліз. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – Київ : Генеза, 2013. – 255 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0252-0

  21. Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова = Francais. 5. : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навч.) / Ю. М. Клименко ; [відп. за вип. Наталія Заблоцька ; ред. Лариса Файзуліна ; худож. ред. Олена Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2013. – 207 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0254-4

  22. Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова = Francais. 5. : підруч. для 5 кл. спеціаліз. шк. з поглибл. вивч. фр. мови / Ю. М. Клименко ; [відп. за вип. Наталія Заблоцька ; ред. Лариса Файзуліна ; худож. ред. Олена Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2013. – 223 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0255-1

  23. Климчук, Олександр Олександрович. "Я єсмь..." (Іван Марчук) : есей-біографія / Олександр Климчук. – Київ : Український письменник, 2012. – 571, [1] с. – ISBN 978-966-579-336-6

  24. Клід, Ірина Олексіївна. На добрий вечір нашій малечі : кн. для читання малюкам / Ірина Клід ; [ред. Г. Давидов ; літ. ред. І. Атаманюк ; художнє оформ. Іванни Садової]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 111 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2398-6

  25. Коваленко, Людмила Тарасівна. Українська література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Т. Коваленко ; [ред. О. С. Криворучко ; худож. ред. Н. Г.Антоненко]. – Київ : Освіта , 2013. – 287 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-201-6

  26. Конобевська, Ольга Олександрівна. Абетка-казка / Ольга Конобевська ; [ред. Н. С. Леонова ; худож. М. С. Мосіяш ; дизайн обкл. А. В. Овсяннік]. – Харків : Пегас, 2012. – [64] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-508-232-4

  27. Косован, Оксана Ярославівна. Англійська мова. 1 клас : розробки уроків (до підруч. О. Д. Карп'юк) / Оксана Косован, Надія Вітушинська, Наталія Поворознюк ; [літ. ред. україномовного тексту Людмили Олійник ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 103 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2385-6

  28. Література : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. : О. К. Васильєва, Ю. С. Пернатьєв ; худож.-оформлювач Ю. Ю. Романіка ; наук. консультант Л. С. Загребельна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [1] с. – (Серія "Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія" : заснована у 2013 році). – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-5962-8

  29. Любецкая, Виктория Валерьевна. Литературнохудожествен-

ный стиль и словесный лад в творчестве Н. В. Гоголя : монография / В. В. Любецкая ; [науч. ред. А. В. Домащенко] ; ГВУЗ "Криворож. нац. ун-т", Криворож. пед. ин-т. – Кривой Рог : Видавничий дім, 2012. – 190, [4] с. – Бібліогр.: с. 172-190. – ISBN 978-966-177-180-1

  1. Мірошниченко, Лариса. Леся Українка. Життя і тексти / Лариса Мірошниченко ; [передм. Михайлини Коцюбинської] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 260, [3] с. – ISBN 978-966-2164-15-2

  2. Мойсеїв, Ігор Костьович. Людиномета світової літератури : антрпол. і культурол. виміри : для вчителів і науковців / Ігор Мойсеїв. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дніпро, 2011. – 453, [1] с. – Бібліогр.: с. 446-451. – ISBN 978-966-578-213-1

  3. Наші улюблені казки = Our favourite fairy tales : [кн. для читання англ. мовою] / [упорядкув. Ярошенко Миколи Івановича ; ред. О. Косован ; літ. ред. україномовного тексту І. Атаманюк ; худож. С. Бєдна ; дизайнер обкл. Нехай Віталій]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 111 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2197-5

  4. Німецька мова : підруч. для 1 кл. для загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко, М. М. Сидоренко, Л. В. Горбач ; [худож. В. Дунаєва ; художнє оформ. та макет В. Мітченка, П. Машкова ; ред. Т. Мельничук ; худож. ред. О. Здор]. – Київ : Грамота, 2013. – 119 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-346-6

  5. Омельчук, О. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) : монографія / Олеся Омельчук ; [наук. ред.: Тамара Гундорова] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 331, [4] с. – (Серія "Українські студії"). – Бібліогр.: с. 277-308. – ISBN 978-966-2164-42-8 (Серія). – ISBN 978-966-2164-37-4

  6. Перлин, Оскар. Самоучитель испанского языка с упражнениями и ключами / Oskar Perlin ; рус. перевод и адаптация Walentyna Barteczko. – Киев : Методика, [2011]. – 383, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-362-058-9

  7. Петрук, Оксана Миколаївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з укр. мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами нац. меншин. 4 клас / Оксана Петрук ; за наук. ред. О. Н. Хорошковської ; ред. Л. Кірієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма. – Львів : Світ, 2013. – 54 с. : іл. – ISBN 978-966-603-797-1

  8. Положій, Євген. Одіссея / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2012. – 793, [2] с. – ISBN 978-966-03-6126-3

  9. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати / уклад. Т. І. Лагунова, Ю. В. Кашуба ; голов. ред. С. С. Скляр. – Харків : Книжковий Клуб сімейного дозвілля, 2007. – 413, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-343-562-6

  10. Редько, Валерій Григорович. Іспанська мова. 5 / Валерій Редько, Валентина Береславська ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Тетяна Островерхова ; художнє оформ. Юлії Кущ] = i Bienvenidos al Español, 8 / Valeriy Redko, Valentina Bereslavska : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навчання). – Київ : Генеза, 2013. – 191 с. : кольор. іл. – Назва. на обкл. іспан. мовою. – ISBN 978-966-11-0256-8

  11. Роздобудько, Ірен. Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. – Вид. 2-ге. – Київ : Нора-Друк, 2012. – 246, [1] с. – (Серія "День Європи"). – ISBN 978-966-2961-95-9. – ISBN 966-8321-90-1(Серія)

  12. Роздобудько, Ірен. Я знаю, що ти знаєшь, що я знаю : роман / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 236 с. – (Серія "День Європи"). – ISBN 978-966-2961-74-4. – ISBN 966-8321-90-1 (Серія)

  13. Русский язык : комплексный справочник + проф. уровень / [Л. А. Карлина, Е. И. Ламкова, С. В. Лукьянченко ; отв. ред. Т. П. Ересько]. – Харьков : Весна. – [Б. м.] : Спивак В. Л., 2013. – 277 с. – (Серия "Комплексный справочник+профильный уровень"). – ISBN 978-617-686-082-2

  14. Самоучитель итальянского языка с упражнениями и ключами : [учеб. пособие] / метод. концепция : Mieczyslaw Jaworowski ; авт. рус. ред. : Danuta Wasilewska. – [Изд. 2-е, испр.]. – Киев : Методика, [2011]. – 477, [2] с. – ISBN 978-966-362-051-0

  15. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова, М. О. Зуєнко, О. І. Кобзар ; [ред. Н. Забаштанська ; обкл., художнє оформ. та макет О. Здор]. – Київ : Грамота, 2013. – 294, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-349-400-5

  16. Скаб, Марія Василівна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угор. мовою / Марія Скаб, Мар'ян Скаб ; [ред. Любов Кирієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма ; худож. Марина Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 238, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-804-6

  17. Скаб, Марія Василівна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням молд. мовою / Марія Скаб, Мар'ян Скаб ; [ред. Любов Кирієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма ; худож. Марина Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 230, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-800-8

  18. Скаб, Марія Василівна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рум. мовою / Марія Скаб, Мар'ян Скаб ; [ред. Любов Кирієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма ; худож. Марина Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 238, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-805-3

  19. Станинець, Юрій Іванович. Червона йонатаночка : вибрані твори / Юрій Станинець ; передм. Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 636, [2] с. – Видання присвячене 105-ій річниці від дня народж. письменника. – ISBN 978-966-176-073-7

  20. Тушніцка, Надія. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням пол. мовою / Надія Тушніцка, Мар'яна Пилип ; [ред. О. Б. Бойцун ; худож. ред. Ігор Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 222, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-801-5

  21. Украинка, Леся. Драмы / Леся Украинка ; пер. с укр. Виктории Волиной. – Харьков : Бровин А. В., 2012. – 283, [2] с. – ISBN 978-966-2445-36-7

  22. Українська і слов'янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Ін-т укр. мови Нац. акад. наук України ; [відп. ред. І. С. Гнатюк]. – Київ : КММ, 2012. – 484 с. : портр. – (Серія "Не все сплива рікою часу..."). – Назва на обкл. : Українська і слов'янська лексикографія. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-1673-14-3

  23. Учим английский с любимыми сказками / [авт. текста: Иоанна Зараньска ; гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Г. В. Сологуб ; ред. Е. В. Карпенко ; ил. Г. Мотилевска ; пер. с пол. В. Скоробогатова]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 127, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-4324-1 (Украина). – ISBN 978-5-9910-2292-7 (Россия). – ISBN 978-83-7375-982-4 (пол.)

  24. Цегельська, Марина Валеріївна. Англійська мова : репетитор для підготовки до зовніш. незалеж. оцінювання : за прогр. ЗНО 2013 / Марина Цегельська ; [випуск. ред. Н. Вітушинська ; дизайнер обкл. Віталій Нехай ]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 143 с. – Бібліогр.: с. 142. – Готуємось до зовнішнього оцінювання. Репетитор. – ISBN 978-966-07-2377-1

  25. Чумак, Надія Петрівна. Francais : фр. мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Надія Чумак, Тетяна Кривошеєва ; [ред. С. В. Корбут ; худож. ред. А. М. Віксенко]. – Київ : Освіта , 2013. – 239 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-202-3

  26. Шаф, Ольга Вольтівна. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ-ХХІ століть : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Шаф ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Просвіта, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-2133-72-1

  27. Швець, Ганна Дмитрівна. Читаймо українською : навч. посіб. з укр. мови для інозем. студ. Вип. 1 / Г. Д. Швець, Ю. О. Торчинська, А. О. Літвінчук. – Київ : Фенікс, 2012. – 111 с. – ISBN 978-966-651-962-0


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Кам'янець-Поділ нац ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам'янець-Подільський : Зволейко...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкільної
Вип. 4 / Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського; Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.]; за наук ред. В. Г. Гетти; Чернігів нац пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Компринт, 2014....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. НавчанняБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка