Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСкачати 449,32 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір449,32 Kb.
1   2   3

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Крилова, Світлана Анатоліївна. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз) : монографія / С. Крилова ; [наук. консультант Т. В. Розова]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 339 с. – Бібліогр.: с. 306-339. – ISBN 978-966-340-469-1

 2. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 5. Цивилизация в жизни планеты / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2011. – 373, [1] с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 3. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 2. Раздумья / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2009. – 382 с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 4. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 3. Крутогорьями жизни / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2009. – 528 с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 5. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 4. Эстетика и творчество / В. А. Кудин. – Киев : Новый мир, 2009. – 415 с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 6. Кудин, Вячеслав Александрович. Избранные произведения в 5-ти томах. Т. 1. Образование в судьбах народов / В. А. Кудин. – Киев : Випол, 2009. – 413, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-8238-0886-6

 7. Прокопович, Теофан. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович ; [упорядкув. Володимира Литвинова ; ред. С. П. Мельковський]. – Київ : Дніпро, 2012. – 615 с. : іл. – ISBN 978-966-578-220-9

 8. Соціальна філософія : монографія / В. І. Воловик, М. А. Лепський, Т. І. Бутченко, О. В. Краснокутський. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 375 с. – Бібліогр.: с. 345-375. – ISBN 978-966-653-263-6

 9. Філософія : навч. посіб. / О. М. Бардін, В. В. Булавіна, Н. Б. Годзь та ін.; [ред. : Л. А. Пустовойтова, В. В. Полянська ; роботу до видання рекомендував О. М. Поступной] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 431 с. – ISBN 978-966-593-994-8


СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Базилюк, Антоніна Василівна. Економічна сутність стандартів якості життя та інституціонально-монетарні фактори формування їх в Україні : монографія / А. В. Базилюк, В. В. Гошовська, П. І. Юхименко. – Київ : Ун-т "Україна", 2012. – 318 с. – Бібліогр.: с. 297-318. – ISBN 978-966-388-381-6

  2. Баранцев, Павло Павлович. Міста України к контексті процесу глобалізації / Баранцев П. П. ; [редагування Н. В. Очеретько, Я. В. Очеретько ; картограф Ляшенко Д. О.]. – Київ : НОМУРО, 2012. – 100 с. : мапи, табл. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-966-97213-0-3

  3. Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации : [монография] / [авт. кол.: А. В. Горбань, А. А. Чемшит и др. ; редкол.: Ю. А. Катунин (отв. ред.) и др.] ; науч. ред.: И. И. Кальной, А. В. Горбань ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Филиал Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе. – Симферополь ; Севастополь : АРИАЛ, 2011. – 646 с. – Библиогр.: с. 621-640. – ISBN 978-966-2372-91-5

  4. Даниленко, Василь Михайлович. Ізидора, рідна сестра Лесі Українки: від сталінських таборів до еміграції / Василь Даниленко ; [редкол.: Ярослав Калакура та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів служби безпеки України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 251, [2] с. : фотогр. – ISBN 978-966-2164-30-5

  5. Демиденко, Григорий Григорьевич. История учений о праве и государстве : курс лекций / Г. Г. Демиденко ; [ред. А. В. Ефименко]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2011. – 486 с. – Библиогр.: с. 484-486. – ISBN 978-966-458-038-7

  6. Євтух, Володимир Борисович. Етносоціологія: довідник / В. Б. Євтух ; [відп. ред. : Л. Л. Макаренко, Л. В. Савенкова ; редагування Т. Меркулова] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т етніч., регіон. та діаспорознавчих студій, Центр етноглобалістики. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 203 с. – Бібліогр.: с. 197-202. – ISBN 978-966-660-737-2

  7. Мала енциклопедія конституційного права / [авт. кол.: Бошицький Ю. Л., Батанов О. В. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2012. – 461 с. – ISBN 978-966-2781-09-0

  8. Палійчук, Галина Миколаївна. Кримінальний кодекс для дітей / Галина Палійчук ; [техн. ред. Е. Є. Мільченко ; літ ред. І. С. Тавлуй ; художнє оформ. В. Ю. Делес]. – [Київ] : [б. в.], [2011]. – 110, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-2104-24-0

  9. Пилипчатіна, Людмила Миколаївна. Правознавство : фундамент. поняття та положення : словник термінів / Пилипчатіна Л. М. ; [відп. ред. О. В. Соколова ; ред. В. М. Немашкало]. – Харків : Весна. – [Б. м.] : Співак В. Л., 2013. – 223 с. – (Схеми і таблиці). – ISBN 978-617-686-001-3

  10. Поліщук, Віктор Варфоломійович. Гірка правда : Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Київ : Золоті ворота, 2011. – 495 с. – ISBN 5-86938-128-2

  11. Сопільник, Любомир Іванович. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. – Б. І. Камінський ; Приват. вищ. навч. закл. "Льві. ун-т бізнесу та права" (м. Львів). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 499 с. – Бібліогр.: с. 498-499. – ISBN 978-617-607-304-8

  12. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і голов. ред. Олесь Шевченко ; редкол.: Микола Горбаль [та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 812, [2] с. – ISBN 978-617-605-002-5

  13. Чи грамотний ви споживач? : практикум з "Основ споживчих знань" / [уклад. Ганаба Світлана Олександрівна ; ред. Н. Г. Пянковская]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 75 с. : іл. – Бібліогр.: с. 72. – ISBN 978-966-496-216-9


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Верховень, Володимир Миколайович. Абетка для малят Математика / Володимир Верховень ; [відп. за вип. А. Є. Феленко]. – Харків : Берека-Нова, 2010. – 71 с. : кольор. іл. – (Розвиваюча серія для малят : від 2 до 5 років). – ISBN 978-966-8987-04-5

  2. Відверта розмова про "це" = El Sexo contado a los pequenos : перший підруч. зі статевого виховання дитини : Пер. с ісп. / [під заг. ред. Пере Фонт Кабре ; наук. консультант Е. В. Крайніков ; відп. ред. О. І. Донічева ; літ. ред. І. В. Давиденко ; голов. ред. Александров В. В.]. – Київ : Країна Мрій, [2013]. – 207 с. : кольор. іл. – ISBN 84-494-2326-0. – ISBN 978-966-424-009-0

  3. Гарбарець, Наталія Михайлівна. Рідкісні та зникаючі лікарські рослини України : Мала Червона книга лікарських рослин України : довідкове вид. / Н. М. Гарбарець, М. О. Гарбарець ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Д. Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 85, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 82-83. – ISBN 978-966-10-1391-8

  4. Геращенко, Віталій Олександрович. Логіка : Веселий тренажер : 1-4 класи / В. О. Геращенко ; [голов. ред. О. А. Кравець ; відп. за вип. С. В. Тищенко ; ред. В. В. Кулік ; дизайн обкл. О. Ю. Панкова]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. – 64 с. : іл. – (Серія "Початкова школа" : 1-4 класи). – ISBN 978-617-030-221-2

  5. Геращенко, Віталій Олександрович. Логіка : Веселий тренажер : 1-4 класи / В. О. Геращенко ; [голов. ред. О. А. Кравець ; відп. за вип. С. В. Тищенко ; ред. В. В. Кулік ; дизайн обкл. О. Ю. Панкова]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012. – 64 с. : іл. – (Серія "Початкова школа" : 1-4 класи). – ISBN 978-617-030-221-2

  6. Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська ; [ілюстр. Альони Мірошніченко , Світлани Конощук ; ред. І. Красуцька ; худож. ред. Н. Дмитрова]. – Київ : Освіта, 2012. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-138-5

  7. Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська ; [ілюстр. Альони Мірошніченко, Світлани Конощук ; ред. І. Красуцька ; худож. ред. Н. Дмитрова]. – Київ : Освіта, 2013. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-138-5

  8. Кордемський, Борис Анастасійович. Математична кмітливість / Б. А. Кордемський ; пер. з рос. вид. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 567 с. – (Серія "Класики популяризації науки" : засновано 2007 р.). – ISBN 978-966-408-435-9 (серія). – ISBN 978-966-10-0316-2

  9. Рівкінд, Фаїна Михайлівна. Математика : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька ; [ред. І. Луценко ; худож. ред. Н. Антоненко]. – Київ : Освіта, 2013. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-137-8

  10. Чорна, Галина Анатоліївна. Ботаніка : практикум із систематики вищих спорових і насінних рослин [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 103 с. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-617-525-085-3

  11. Шнайдер, Сильвия. Полная сексуальная энциклопедия для подростков : все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить / Сильвия Шнайдер, Биргит Ригер ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Г. В. Сологуб ; ред. Е. В. Новак ; художеств. ред. и дизайнер обл. Н. В. Величко ; пер. с нем. Олеся Малая]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 127 с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-0954-4 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1291-1 (Россия). – ISBN 978-3-473-55235-1 (нем.)

  12. Янковский, Дмитрий Станиславович. Интегральная роль симбиотической микрофлоры в физиологии человека / Д. С. Янковский, В. П. Широбоков, Г. С. Дымент ; [ред. С. А. Семенова ; художеств. ред. О. И. Верес ; директор проекта Д. О. Бахтиярова]. – Киев : Червона Рута-Турс, 2011. – 171 с. – Библиогр.: с. 165-171. – ISBN 978-966-8607-26-4


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  1. Как избежать ДТП : иллюстрир. экспресс-курс по вождению в сложных и опасных ситуациях / А. А. Тимовский, Ю. О. Тимовская, Н. А. Тимовская, В. М. Салихов ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Н. С. Дорохіна ; художеств. ред. и дизайнер обл. Н. П. Роенко]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 157, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-1299-5 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1579-0 (Россия)

  2. Малаков, Дмитро Васильович. Архітектор Григор'єв. Київський спадок / Дмитро Малаков ; [ред. З. П. Каменецька ; худож. ред. В. П. Мариняк]. – Київ : Кий, 2010. – 187, [2] с. : фотогр., портр. – ISBN 978-966-8825-64-4

  3. Стильные аксессуары своими руками / [авт.-сост. : И. Н. Наниашвили, А. Г. Соцкова ; гл. ред. Н. Н. Джавахидзе ; художеств. ред. И. В. Масляк]. – Харьков : Фактор, 2008. – 111 с. : цв. ил. – (Серия "Энциклопедия хранительницы домашнего очага" : основана в 2005 г.). – ISBN 966-312-309-5 (серия). – ISBN 978-966-312-814-6

  4. Технології : рівень стандарту : академ. рівень : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Мадзігон, А. М. Тарара, В. П. Тименко [та ін.] ; [літ. редагування : С. В. Косянчук ; дизайн обкл. : Н. Б. Михайлова]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 171 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-644-185-3

  5. Тюдор, Эрлер Катриона. Ландшафтный дизайн и обустройство сада / Катриона Тюдор Эрлер ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Н. С. Дорохина ; ред. О. Н. Журенко ; художесвт. ред. Н. П. Роенко ; пер. М. Кракан ; дизайнер обл. Динара Мажитова]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 143 с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-2386-1 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1789-3 (Россия). – ISBN 978-1-58011-505-6 (англ.)


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Аккізов, К. Вчимося малювати. Крок за кроком / Керім Аккізов ; [голов. ред. С. С. Скляр ; відп. за вип. Н. С. Дорохіна ; худож. ред. Н. П. Роєнко ; дизайнер обкл. Сергій Ткачов]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 126 с. : іл. – ISBN 978-966-14-0603-1

  2. Антіпова, Марина Геннадіївна. Школа малювання / Марина Антіпова ; [відп. ред. : О. Донічева ; голов. ред. В. Александров]. – Київ : Країна Мрій, 2013. – 144 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-424-174-5

  3. Брюховецька, Лариса Іванівна. Кіномистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька ; наук. ред. В. Л. Скуратівський ; [художнє оформ. обкл. Музиченка С. Ю.]. – Київ : Логос, 2011. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5

  4. Граматика мистецтва. 6-7 років : альбом для позаклас. занять / [Агєєва О. В., Кондратова В. В. та ін.; відп. ред. Єресько Т. П. ; ред. : Єресько Т. П. , Жученко М. В.] . – Харків : Весна. – [Б. м.] : Співак В. Л., 2013. – 119, [2] с. : кольор. іл. – (Серія "Творча майстерня" : 6-7 років). – ISBN 978-617-686-053-2

  5. Дмитро Гнатюк. Зоряний шлях : [альбом] / [авт.-упоряд.: В. Д. Туркевич (вступ. ст.), Г. М. Гнатюк ; передне слово М. Г. Жулинського]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 351 с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-966-577-189-0

  6. Григоренко, Елена Геннадиевна. Джон Кейдж. Творчество / Елена Григоренко ; [ред. С. Ф. Куличенко ; художеств. оформ. Ильницкий]. – Київ : Музична Україна, 2012. – 226 с. : вкл. арк. (4), фотогр. – Бібліогр.: с. 212-217. – ISBN 978-966-8259-71-5

  7. 20 письменників сучасної України : До 20-ї річниці незалежності України / [голов. ред. Є. В. Мєзєнцева ; відп. за вип. Г. С. Таран ; худож. ред. Б. П. Бублик ; упоряд. та авт. передм. О. В. Красовицький ; худож.-оформлювач О. М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 377, [2] с. – ISBN 978-966-03-5741-9

  8. Кеффер, Луис. Групповые игры / Луис Кеффер ; [пер. с англ. Ольга Ковалева ; ред. Леся Черкасова ; обл. : Наталья Яций]. – Одесса : Богомыслие, 2005. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-97. – ISBN 966-8434-60-9

  9. Круковська, Володимира Іванівна. Франкове слово на сцені : Інсценізації творів Івана Франка : поезія, проза : до 150-річчя від дня народж. Івана Франка / Володимира Круковська ; [відп. за вип. А. Трач ; літ. ред. О. Мимренко]. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 201, [1] с. – ISBN 966-7596-86-9

  10. Луценко, Дмитро Омелянович. Дарую людям пісню [Ноты] / Дмитро Луценко ; [ред. Ковальова Л. А.; художнє оформ. Ільницького Є. О.] . – Київ : Музична Україна, 2011. – 237, [2] с. : портр.

  11. Паперова фантазія. 6-7 років : альбом для позаклас. занять / О. В. Саприкіна ; [відп. ред. Т. П. Єресько ; ред. М. В. Жученко]. – Харків : Весна. – [Б. м.] : Співак В. Л., 2013. – 77, [2] с. – (Серія "Творча майстерня" : 6-7 років). – ISBN 978-617-686-052-5

  12. Подґужец, Збіґнєв. Розмови з Єжи Новосєльським про мистецтво / Збіґнєв Подґужец ; [упорядкув.: К. Новикова ; пер. Д. Матіяш]. – [Київ] : Темпора, [2011]. – 404, [1] с. – ISBN 978-617-569-050-5

  13. Український театр ХХ століття : антологія вистав / Ін-т проблем сучас. мистец. Нац. акад. мистецтв України ; [за заг. ред. М. Гринишиної]. – Київ : Фенікс, 2012. – 942, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-136-024-1

  14. Шейко, Юрій Павлович. Пошук живого слова : навч. посіб. з подолання проблем сценічної мови для студ. вищ. навч. закл. / Ю. П. Шейко ; [ред. І. Ю. Шейко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т мистецтв ім. Івана Котляревського. – Харків : Колегіум, 2011. – 187 с. – Бібліогр.: с. 185-187. – ISBN 978-966-8604-67-6

  15. Шульгіна, Валерія Дмитрівна. Пам'ятки історії культури і музичного мистецтва України XVІІІ - першої третини XX століття : монографія / В. Шульгіна, О. Яковлев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 256 с. : іл., кольор. фотогр. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-452-075-8

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Авраменко, Олександр Миколайович. Українська література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко ; [ред. Н. Забаштанська ; макет та художнє оформ. Ю. Ясинської ; худож. ред. О. Здор]. – Київ : Грамота, 2013. – 287 с. – ISBN 978-966-349-401-2

  2. Алатлы, Алев. По следам Гоголя. Кн. 2. На страже мира / Алев Алатлы. – Киев : Четверта хвиля, 2012. – 445 с. – ISBN 978-966-529-272-2

  3. Бабелюк, Оксана Андріївна. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми : кн. для викладача. Ч. 2. Фразеологічні одиниці / О. А. Бабелюк, О. В. Коляса ; [ред. С. І. Мазур]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 62 с. – ISBN 978-966-382-471-0

  4. Бакуліна, Наталія Валеріївна. Мова іврит. 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням укр. мовою / Бакуліна Наталія Валеріївна ; [редагування авт. ; художнє оформ. обкл. Р. Л. Рязанової]. – [Київ] : Пед. думка, [2012]. – 126, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-644-318-5

  5. Варшавская, Светлана. Самоучитель разговорного английского языка / Светлана Варшавская = [English Language School] / Svitlana Warshawska. – [3-е изд., доп.]. – [Львов] : ЗУКЦ, 2011. – 327 с. – ISBN 978-966-1518-77-2

  6. Веселка. Позакласне читання. 2 клас : за шкіл. прогр. / [упоряд. : Кордуба Надія Євстахівна, Стрихар Мирослава Михайлівна ; ред. та випуск. ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. Людмила Олійник ; худож. Оксана Корнєєва]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 95 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2357-3

  7. Веселка. Позакласне читання. 4 клас : за шкіл. прогр. / [упоряд. : Кордуба Надія Євстахівна, Стрихар Мирослава Михайлівна ; ред. та випуск. ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. Людмила Олійник ; худож. Оксана Корнєєва]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 127 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2359-7

  8. Волошин, Іван Миколайович. Пригоди в заповідному барлозі : екологічні оповідання / Іван Волошин ; [художнє оформ. Іванни Садової]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 111 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2347-4

  9. Волощук, Євгенія Валентинівна. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. О. Тищенко ; мал. на обкл. та худож. ред. О. Мамаєва ; художнє оформ. Ю. Конопко]. – Київ : Генеза, 2013. – 255 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0258-2

  10. Ворон, Алла Анатоліївна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / А. А. Ворон, В. А. Солопенко ; [ред. І. Ю. Забродська ; худож. ред. : М. Ю. Крюченко ]. – Київ : Освіта , 2013. – 239 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-207-8

  11. Глазова, Олександра Павлівна. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова ; [ред. І. Красуцька ; худож. ред. А. Віксенко]. – Київ : Освіта , 2013. – 271 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-200-9

  12. Давиденко, Лариса Михайлівна. Книга для читання англійською мовою. 2 клас = English Reader. 2 / Лариса Давиденко ; [літ. ред. україномовного тексту Інна Атаманюк ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої ; використано мал. Оксани Корнєєвої та ін. ; випуск. ред. Надія Вітушинська]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 47 с. : кольор. іл. – (Нова програма). – ISBN 978-966-07-2407-4

  13. Дмитренко, Микола Костянтинович. Олександр Потебня як фольклорист : монографія / Микола Дмитренко ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Сталь, 2012. – 535 с. – Бібліогр.: с. 502-529. – ISBN 978-966-1555-97-5

  14. Доценко, Ірина Василівна. Магічне колесо. Розмовляємо та вивчаємо англійську мову. 1 клас = Magic Wheel 1 : Speak and Learn English / Ірина Доценко, Оксана Євчук ; [літ. ред. україномовного тексту Інна Атаманюк ; випуск. ред. Оксана Косован ; худож. : Оксана Корнєєва, Віктор Стецюк, Олена Демчак]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-07-2406-8

  15. Заболотний, Олександр Вікторович. Українська мова. 5 клас : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний ; [голов. ред. Наталя Заблоцька ; ред. Ольга Дубчак ; обкл. Тетяни Кущ ; макет, художнє оформ. Володимира Волкова]. – Київ : Генеза, 2013. – 254 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0270-4

  16. Заболотний, Олександр Вікторович. Українська мова. 5 клас : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний ; [ред. О. Дубчак ; обкл. Тетяни Кущ ; макет, художнє оформ. Володимира Волкова]. – Київ : Генеза, 2013. – 254 с. – ISBN 978-966-11-0250-6

  17. Захарійчук, М. Д. Українська мова. 2 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. Д. Захарійчук ; [ред. Н. Забаштанська ; художнє оформ. та макет О. Здор]. – Київ : Грамота, 2012. – 175 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-366-4

  18. Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко ; [ред. Н. Забаштанська ; худож. ред. О. Здор ; худож. : В. Дунаєва та ін. ; художнє оформ. та макет В. Мітченка]. – Київ : Грамота, 2013. – 175 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-347-3

  19. Калантаєвська, Ганна Павлівна. Українська література (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) : навч. посіб. / Г. П. Калантаєвська ; [ред. Н. А. Гавриленко]. – Суми : Сумський державний ун-т, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 265-268. – ISBN 978-966-657-397-4

  20. Калініна, Лариса Вадимівна. Англійська мова / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич ; [ред. Інна Лук'янчук ; обкл. Тетяни Кущ ; макет, художнє оформ. Олени Мамаєвої] ; худож. : Ольга Колісник, Тетяна Семенова] = English. 5 / Larysa Kalinina, Inna Samoylyukevych : підруч. для 5 кл. спеціаліз. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – Київ : Генеза, 2013. – 255 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0252-0

  21. Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова = Francais. 5. : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навч.) / Ю. М. Клименко ; [відп. за вип. Наталія Заблоцька ; ред. Лариса Файзуліна ; худож. ред. Олена Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2013. – 207 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0254-4

  22. Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова = Francais. 5. : підруч. для 5 кл. спеціаліз. шк. з поглибл. вивч. фр. мови / Ю. М. Клименко ; [відп. за вип. Наталія Заблоцька ; ред. Лариса Файзуліна ; худож. ред. Олена Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2013. – 223 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0255-1

  23. Климчук, Олександр Олександрович. "Я єсмь..." (Іван Марчук) : есей-біографія / Олександр Климчук. – Київ : Український письменник, 2012. – 571, [1] с. – ISBN 978-966-579-336-6

  24. Клід, Ірина Олексіївна. На добрий вечір нашій малечі : кн. для читання малюкам / Ірина Клід ; [ред. Г. Давидов ; літ. ред. І. Атаманюк ; художнє оформ. Іванни Садової]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 111 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2398-6

  25. Коваленко, Людмила Тарасівна. Українська література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Т. Коваленко ; [ред. О. С. Криворучко ; худож. ред. Н. Г.Антоненко]. – Київ : Освіта , 2013. – 287 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-201-6

  26. Конобевська, Ольга Олександрівна. Абетка-казка / Ольга Конобевська ; [ред. Н. С. Леонова ; худож. М. С. Мосіяш ; дизайн обкл. А. В. Овсяннік]. – Харків : Пегас, 2012. – [64] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-508-232-4

  27. Косован, Оксана Ярославівна. Англійська мова. 1 клас : розробки уроків (до підруч. О. Д. Карп'юк) / Оксана Косован, Надія Вітушинська, Наталія Поворознюк ; [літ. ред. україномовного тексту Людмили Олійник ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 103 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2385-6

  28. Література : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. : О. К. Васильєва, Ю. С. Пернатьєв ; худож.-оформлювач Ю. Ю. Романіка ; наук. консультант Л. С. Загребельна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [1] с. – (Серія "Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія" : заснована у 2013 році). – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-5962-8

  29. Любецкая, Виктория Валерьевна. Литературнохудожествен-

ный стиль и словесный лад в творчестве Н. В. Гоголя : монография / В. В. Любецкая ; [науч. ред. А. В. Домащенко] ; ГВУЗ "Криворож. нац. ун-т", Криворож. пед. ин-т. – Кривой Рог : Видавничий дім, 2012. – 190, [4] с. – Бібліогр.: с. 172-190. – ISBN 978-966-177-180-1

  1. Мірошниченко, Лариса. Леся Українка. Життя і тексти / Лариса Мірошниченко ; [передм. Михайлини Коцюбинської] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 260, [3] с. – ISBN 978-966-2164-15-2

  2. Мойсеїв, Ігор Костьович. Людиномета світової літератури : антрпол. і культурол. виміри : для вчителів і науковців / Ігор Мойсеїв. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дніпро, 2011. – 453, [1] с. – Бібліогр.: с. 446-451. – ISBN 978-966-578-213-1

  3. Наші улюблені казки = Our favourite fairy tales : [кн. для читання англ. мовою] / [упорядкув. Ярошенко Миколи Івановича ; ред. О. Косован ; літ. ред. україномовного тексту І. Атаманюк ; худож. С. Бєдна ; дизайнер обкл. Нехай Віталій]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 111 с. : іл. – ISBN 978-966-07-2197-5

  4. Німецька мова : підруч. для 1 кл. для загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко, М. М. Сидоренко, Л. В. Горбач ; [худож. В. Дунаєва ; художнє оформ. та макет В. Мітченка, П. Машкова ; ред. Т. Мельничук ; худож. ред. О. Здор]. – Київ : Грамота, 2013. – 119 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-346-6

  5. Омельчук, О. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) : монографія / Олеся Омельчук ; [наук. ред.: Тамара Гундорова] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2011. – 331, [4] с. – (Серія "Українські студії"). – Бібліогр.: с. 277-308. – ISBN 978-966-2164-42-8 (Серія). – ISBN 978-966-2164-37-4

  6. Перлин, Оскар. Самоучитель испанского языка с упражнениями и ключами / Oskar Perlin ; рус. перевод и адаптация Walentyna Barteczko. – Киев : Методика, [2011]. – 383, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-362-058-9

  7. Петрук, Оксана Миколаївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з укр. мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами нац. меншин. 4 клас / Оксана Петрук ; за наук. ред. О. Н. Хорошковської ; ред. Л. Кірієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма. – Львів : Світ, 2013. – 54 с. : іл. – ISBN 978-966-603-797-1

  8. Положій, Євген. Одіссея / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2012. – 793, [2] с. – ISBN 978-966-03-6126-3

  9. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати / уклад. Т. І. Лагунова, Ю. В. Кашуба ; голов. ред. С. С. Скляр. – Харків : Книжковий Клуб сімейного дозвілля, 2007. – 413, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-343-562-6

  10. Редько, Валерій Григорович. Іспанська мова. 5 / Валерій Редько, Валентина Береславська ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Тетяна Островерхова ; художнє оформ. Юлії Кущ] = i Bienvenidos al Español, 8 / Valeriy Redko, Valentina Bereslavska : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навчання). – Київ : Генеза, 2013. – 191 с. : кольор. іл. – Назва. на обкл. іспан. мовою. – ISBN 978-966-11-0256-8

  11. Роздобудько, Ірен. Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. – Вид. 2-ге. – Київ : Нора-Друк, 2012. – 246, [1] с. – (Серія "День Європи"). – ISBN 978-966-2961-95-9. – ISBN 966-8321-90-1(Серія)

  12. Роздобудько, Ірен. Я знаю, що ти знаєшь, що я знаю : роман / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 236 с. – (Серія "День Європи"). – ISBN 978-966-2961-74-4. – ISBN 966-8321-90-1 (Серія)

  13. Русский язык : комплексный справочник + проф. уровень / [Л. А. Карлина, Е. И. Ламкова, С. В. Лукьянченко ; отв. ред. Т. П. Ересько]. – Харьков : Весна. – [Б. м.] : Спивак В. Л., 2013. – 277 с. – (Серия "Комплексный справочник+профильный уровень"). – ISBN 978-617-686-082-2

  14. Самоучитель итальянского языка с упражнениями и ключами : [учеб. пособие] / метод. концепция : Mieczyslaw Jaworowski ; авт. рус. ред. : Danuta Wasilewska. – [Изд. 2-е, испр.]. – Киев : Методика, [2011]. – 477, [2] с. – ISBN 978-966-362-051-0

  15. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова, М. О. Зуєнко, О. І. Кобзар ; [ред. Н. Забаштанська ; обкл., художнє оформ. та макет О. Здор]. – Київ : Грамота, 2013. – 294, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-349-400-5

  16. Скаб, Марія Василівна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угор. мовою / Марія Скаб, Мар'ян Скаб ; [ред. Любов Кирієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма ; худож. Марина Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 238, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-804-6

  17. Скаб, Марія Василівна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням молд. мовою / Марія Скаб, Мар'ян Скаб ; [ред. Любов Кирієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма ; худож. Марина Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 230, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-800-8

  18. Скаб, Марія Василівна. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рум. мовою / Марія Скаб, Мар'ян Скаб ; [ред. Любов Кирієнко ; худож. ред. Ігор Шутурма ; худож. Марина Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 238, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-805-3

  19. Станинець, Юрій Іванович. Червона йонатаночка : вибрані твори / Юрій Станинець ; передм. Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 636, [2] с. – Видання присвячене 105-ій річниці від дня народж. письменника. – ISBN 978-966-176-073-7

  20. Тушніцка, Надія. Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням пол. мовою / Надія Тушніцка, Мар'яна Пилип ; [ред. О. Б. Бойцун ; худож. ред. Ігор Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 222, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-603-801-5

  21. Украинка, Леся. Драмы / Леся Украинка ; пер. с укр. Виктории Волиной. – Харьков : Бровин А. В., 2012. – 283, [2] с. – ISBN 978-966-2445-36-7

  22. Українська і слов'янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Ін-т укр. мови Нац. акад. наук України ; [відп. ред. І. С. Гнатюк]. – Київ : КММ, 2012. – 484 с. : портр. – (Серія "Не все сплива рікою часу..."). – Назва на обкл. : Українська і слов'янська лексикографія. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-1673-14-3

  23. Учим английский с любимыми сказками / [авт. текста: Иоанна Зараньска ; гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Г. В. Сологуб ; ред. Е. В. Карпенко ; ил. Г. Мотилевска ; пер. с пол. В. Скоробогатова]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 127, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-4324-1 (Украина). – ISBN 978-5-9910-2292-7 (Россия). – ISBN 978-83-7375-982-4 (пол.)

  24. Цегельська, Марина Валеріївна. Англійська мова : репетитор для підготовки до зовніш. незалеж. оцінювання : за прогр. ЗНО 2013 / Марина Цегельська ; [випуск. ред. Н. Вітушинська ; дизайнер обкл. Віталій Нехай ]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 143 с. – Бібліогр.: с. 142. – Готуємось до зовнішнього оцінювання. Репетитор. – ISBN 978-966-07-2377-1

  25. Чумак, Надія Петрівна. Francais : фр. мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Надія Чумак, Тетяна Кривошеєва ; [ред. С. В. Корбут ; худож. ред. А. М. Віксенко]. – Київ : Освіта , 2013. – 239 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-202-3

  26. Шаф, Ольга Вольтівна. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ-ХХІ століть : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Шаф ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Просвіта, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-2133-72-1

  27. Швець, Ганна Дмитрівна. Читаймо українською : навч. посіб. з укр. мови для інозем. студ. Вип. 1 / Г. Д. Швець, Ю. О. Торчинська, А. О. Літвінчук. – Київ : Фенікс, 2012. – 111 с. – ISBN 978-966-651-962-0

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Кам'янець-Поділ нац ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам'янець-Подільський : Зволейко...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкільної
Вип. 4 / Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського; Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.]; за наук ред. В. Г. Гетти; Чернігів нац пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Компринт, 2014....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка