Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна МиколаїівнаСкачати 281,53 Kb.
Дата конвертації21.01.2018
Розмір281,53 Kb.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

1. Алєксєєва, Ганна Миколаїівна. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп'ютерних технологій у професійній діяльності : монографія / Алєксєєва Ганна Миколаїівна ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – [Бердянськ] : БДПУ, [2014]. – 259 с. – Бібліогр.: с. 122-150. – ISBN 978-966-7828-86-8

2. Альбісетті, Валеріо. Батьки і діти / Валеріо Альбісетті ; [літ. ред. Ірина Мартин]. – Львів : Свічадо, 2014. – 77, [1] с. – (Пізнай себе). – ISBN 978-966-395-776-0. – ISBN 978-966-395-224-6 (серія)

3. Апостолова, Галина Вадимівна. Логічними стежинками математики. 5-9 класи / Г. В. Апостолова, О. П. Бакал ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Олена Мовчан ; худож. ред. Людмила Кузнецова ; мал. : Володимира Волкова, Людмили Кузнецової, Юрія Лебедєва]. – Київ : Генеза, 2014. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 298-301. – ISBN 978-966-11-0327-5

4. Барабаш, Юрій Григорович. Освітній менеджмент : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. Г. Барабаш, Р. М. Пріма, Ц. Й. Барабаш ; [ред.: М. М. Карпевич-Ящук, Д. О. Стефанович] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2014. – 446 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки"). – Бібліогр.: с. 438-440. – ISBN 978-966-600-493-5 (серія). – ISBN 978-966-600-642-7

5. Белых, Сергей Иванович. Теоретико-методические основы личностно ориентированного физического воспитания студентов : монография / С. И. Белых ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2014. – 430 с. – Библиогр.: с. 379-430. – ISBN 978-966-639-648-1

6. Берека, Віктор Євгенович. Професійна підготовка працівників дошкільної освіти: організаційно-педагогічний аспект : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Є. Берека, Л. С. Пісоцька ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2014. – 191 с. – Бібліогр.: с. 144-154. – ISBN 978-617-513-280-7

7. Богданович, Михаил Васильевич. Уроки математики в 3 класі : метод. посіб. для вчителя / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко ; [гл. ред. Н. В. Заблоцкая ; отв. за вып., ред. М. М. Москаленко ; обл. Т. м. Кущ]. – Київ : Генеза, 2014. – 175, [1] с. – (Серія "Веселкова школа"). – ISBN 978-966-11-0525-5

8. Богданович, Михайло Васильович. Уроки математики в 1 класі : посіб. для вчителя / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко ; [голов. ред. Н. Заблоцкая ; відп. за вип. М. Москаленко ; обкл. С. Железняк]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 175 с. – (Створюємо конспект уроку разом). – До підручника "Математика, 1 класс" М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка. – ISBN 978-966-504-797-1

9. Боднар, Іванна Романівна. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : монографія / Іванна Боднар ; [ред.: Оксана Борис, Єлизавета Лупиніс]. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 315 с. – Бібліогр.: с. 263-293. – ISBN 978-966-2328-74-5

10. Брушневська, Ірина Миколаївна. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами ейдетики : навч.-метод. посіб. / Ірина Брушневська ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; ред. М. М. Пасічна ; підгот. мал. до тексту Алєєва Л. Ю.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 102 с. : кольор. іл. (14 арк.). – Бібліогр.: с. 100-102. – ISBN 978-966-191-164-1

11. Буйницька, Оксана Петрівна. Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни : навч.-метод. посіб. / О. П. Буйницька, М. О. Камінський. – [Кам'янець-Подільський] : Буйницький О. А., 2013. – 19 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 19. – ISBN 978-617-608-035-0

12. Бургун, Ірина Василівна. Розвиток загальнонавчальних умінь учнів основної школи в контексті компетентнісного підходу до навчання фізики : навч.-метод. посіб. / І. В. Бургун ; [дизайн обкл. О. С. Голубченко] ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 420 с. – Бібліогр.: с. 398-412. – ISBN 978-617-7243-09-9

13. Бургун, Ірина Василівна. Розвиток навчально-пізнавальних компетенцій учнів основної школи в навчанні фізики : монографія / І. В. Бургун ; [дизайн обкл. О. С. Голубченко] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 527 с. – Бібліогр.: с. 524-527. – ISBN 978-617-7243-04-4

14. Вашуленко, Микола Самійлович. Навчання української мови в 3 класі : метод. посіб. / Вашуленко М. С., Н. А. Васильківська ; [ред. О. С. Криворучко]. – Київ : Освіта, 2014. – 255 с. – (Серія "Учителю початкових класів"). – ISBN 978-617-656-360-0

15. Величко, Олександр Володимирович. Економіка вищої освіти : навч.-метод. посіб. / О. В. Величко ; Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, держ. вищ. навч. закл. – Донецьк : Донбас, 2014. – 198 с. – ISBN 978-617-638-263-8

16. Виховання дисциплінованості дітей у закладах інтернатного типу : навч.-метод. посіб. з вивчення навч. дисципліни "Організація життєдіяльності дітей в умовах закладів інтернатного типу" для студентів пед. ф-ту / М-во освіти і науки України ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Кам'янець-Подільський : Буйницький, 2014. – 66 с. – Бібліогр.: с. 62-65. – ISBN 978-617-608-050-3

17. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності „Соціальна педагогіка” : наук.-метод. посіб. / [авт. кол.: Л. І. Міщик, Т. М. Тюльпа та ін.] ; за ред. Л. І. Міщик ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 165 с. – Бібліогр.: с. 163-165

18. Гандабура, Оксана Вікторівна. Педагогічні засади професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів : навч. посіб. з інтегрованого спецкурсу для студентів ф-ту початк. освіти / Гандабура О. В. ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 99 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-513263-0

19. Гільберг, Тетяна Георгіївна. Уроки природознавства в 3 класі : До підруч. "Природознавство, 3 кл." Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак : [посіб. для вчителя] / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; відп. за вип. Марія Москаленко ; худож. ред. Тетяна Кущ]. – [Київ] : Генеза, [2014]. – 136 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Створюємо конспект уроку разом). – ISBN 978-966-11-0527-9

20. Глазова, Олександра Павлівна. Готуємося до уроків української мови в 6 класі: контроль знань : навч.-метод. посіб. / О. П. Глазова. – Київ : Освіта , 2014. – 112 с. – (Серія "Завтра на урок"). – ISBN 978-617-656-368-6

21. Голуб, Н. М. Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / Н. М. Голуб. – Вид. 1-е. – Київ : Слово, 2014. – 377, [1] с. – ISBN 978-966-194-195-2

22. Дивовижне навкруги : метод. зб. для орг. навч. та позаклас. роботи з питань екол. освіти та виховання в навч. закл. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запоріз. міськ. ради, Інформ.-аналіт. метод. центр ; [ред. Р. О. Романчук ; уклад. Т. В. Круть ; відп. за вип. І. Я. Крайній ; дизайн обкл. Зесенко В. С.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 119 с. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-191-162-7

23. Дидактика географії. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 586 с. – ISBN 978-966-644-381

24. Емельяненко, Елена Вячеславовна. Уроки литературного чтения в 3 классе : метод. пособие / Е. В. Емельяненко ; [гл. ред. Н. В. Заблоцкая ; отв. за вып. И. П. Коваленко ; ред. Н. В. Сергеева ; обл. Кущ Т. М.]. – Киев : Генеза, 2014. – 162, [5] с. – (Серія "Веселкова школа"). – ISBN 978-966-11-0524-8

25. Заброцький, Михайло Михайлович. Лекції з педагогічної психології : навч. посіб. / М. М. Заброцький, Ю. Г. Шапошникова. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 143 с. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 978-617-7243-13-6

26. Захарчук, Мар'яна Євгенівна. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : монографія / М. Є. Захарчук ; [ред. Ольга Грабовська ; худож.-дизайнер Анна Христонько] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 164-191. – ISBN 978-617-607-605-6

27. Информационно-программная поддержка адаптивного онлайнового обучения : монография / Н. Н. Лисовенко, И. С. Белова [и др.] ; [відп. за вип. Л. В. Мала] ; под общ. ред. Л. Н. Савчук ; Нац. металург. акад. Украины. – Днепропетровск : Герда, 2014. – 78 с. – (Centravis). – Библиогр.: с. 76-78. – ISBN 978-966-8856-29-7

28. Іваницький, Олександр Іванович. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища : [монографія] / Олександр Іваницький ; [ред. Н. П. Тунік] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2014. – 228 с. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-599-453-4

29. Іваночко, Вікторія Валеріївна. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика ; [ред.: Оксана Борис, Ірина Пірожик] . – Львів : ЛДУФК, 2014. – 127 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2328-73-8

30. Івахненко, Анна Аркадіївна. Корекція та розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор : монографія / А. А. Івахненко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 213 с. – Бібліогр.: с. 146-173. – ISBN 978-617-529-092-7

31. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 11-13 верес. 2014 р. / Одеська облдержадмін., Одеська обл. універс. наук. б-ка, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін.] ; [редкол.: Оборський Г. О. та ін. ; відп. за вип.: Бірюкова Т. Л., Коляда-Березовська Т. Ф., Титаки О. О.]. – Одеса : Грінь Д. С., 2014. – 504 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7243-11-2

32. Каньковський, Ігор Євгенійович. Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю : монографія / І. Є. Каньковський ; за ред. Н. Г. Ничкало ; [дизайн обкл. Храпач Д. М.] ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2014. – 561 с. – Бібліогр.: с. 476-507. – ISBN 978-617-513-299-9

33. Керівник навчального закладу : навч. посіб. – Умань : Жовтий, 2013. – 223 с.

34. Коваль, Ірина Юріївна. Формування компетентностей засобами сучасних інтерактивних технологій на уроках математики / І. Ю. Коваль, К. А. Бойко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: с. 42. – ISBN 978-966-383-541-9

35. Коваль, Наталія Іванівна. Робота з сім'ями дітей з інтелектуальними порушеннями : метод. рек. / Н. І. Коваль. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2013. – 55 с. – Бібліогр.: с. 49-53. – ISBN 978-617-608-042-8

36. Ковальчук, Людмила Ігорівна. Організація навчального процесу в структурі педологічної науки (кінець XIX століття–1936 рік) : монографія / Людмила Ковальчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 237 с. – Бібліогр.: с. 201-228. – ISBN 978-617-595-030-2

37. Кононенко, Анатолій Олександрович. Самопрезентація викладача вищої школи: теорія та практика : монографія / А. О. Кононенко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ ; Донецьк : Донбас, 2014. – 338 с. – Бібліогр.: с. 313-338. – ISBN 978-617-638-297-3

38. Котик, Талліна Станіславівна. Біологія. 6 клас : метод. матеріали до уроку : кн. для вчителя / Т. С. Котик, П. Г. Балан ; [голов. ред. Н. В. Заблоцька ; ред. Л. О. Мялківська ; обкл. Т. В. Кущ]. – Київ : Генеза, 2014. – 208 с. – ISBN 978-966-11-0520-0

39. Ліннік, О. О. Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами : монографія / О. О. Ліннік. – Київ : Слово, 2014. – 302, [1] с. – ISBN 978-966-194-187-7

40. Лобова, Ольга Володимирівна. Уроки музичного мистецтва в 3 класі : метод. посіб. / Ольга Лобова ; [відп. за вип. Ю. О. Корбуш ; обкл. І. П. Медведовська]. – Київ : Школяр, 2014. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-1650-43-4

41. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. семінару "Формування фізичної культури особистості в системі неперервної освіти" (2-3 квіт. 2013 р.) : зб. наук. пр. № 8 (267) квіт. 2013. Педагогічні науки. Ч. 1 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; заст. голов. ред.: Харченко С. Я., Савченко С. В. ; випуск. ред.: Бур'ян М. С., Виноградов О. А., Галич О. А. та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 198 с. – Бібліогр. у кінці ст.

42. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. семінару "Формування фізичної культури особистості в системі неперервної освіти" (2-3 квіт. 2013 р.) : зб. наук. пр. № 8 (267) квіт. 2013. Педагогічні науки. Ч. 2 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; заст. голов. ред.: Харченко С. Я., Савченко С. В. ; випуск. ред.: Бур'ян М. С., Виноградов О. А., Галич О. А. та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 204 с.

43. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. № 3 (262) лют. 2013. Педагогічні науки / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; заст. голов. ред.: Савченко С. В. ; випуск. ред.: Бур'ян М. С., Виноградов О. А., Галич О. А. та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 312 с. – Бібліогр. у кінці ст.

44. Мельніченко, Тетяна Василівна. Вступ до спеціальності. Логопедія: модуль 2 : навч.-метод. посіб. / Т. В. Мельніченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т психології та соц. педагогіки. – 2-ге вид., доопрац. та допов. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 182 с.

45. Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 5-6 черв. 2014 р. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2014. – 186 с. – ISBN 978-966-640-389-9

46. Мізерна, Тетяна Петрівна. Методичні рекомендації з впровадження моніторингу в процес управління якістю підготовки з іноземної мови учнів загальноосвітньої школи : для керівників загальноосвіт. навч. закл., заст. з навч.-вихов. роботи, керівників метод. об’єднань вчителів інозем. мови, працівників органів управління освітою / Т. П. Мізерна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 138 с. – Бібліогр.: с. 134-135

47. Моделювання портфоліо педагога : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни "Школознавство" для студентів пед. ф-ту / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад. Бахмат Наталія Валеріївна]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. – 65, [1] с. – Бібліогр.: с. 60-64. – ISBN 978-617-608-049-7

48. Навчання українського мовлення у групах дітей старшого дошкільного віку / В. А. Трунова, О. В. Низковська [та ін.] ; [голов. ред. Н. В. Заблоцька ; відп. за вип. А. М. Короб ; ред. Ю. І. Заблоцький]. – Київ : Генеза, 2014. – 183, [1] с. + 27 арк. – (Настільна книжка вихователя). – Бібліогр.: с. 183-184. – ISBN 978-966-11-0499-9

49. Науково-методичний комплекс для підвищення кваліфікації працівників позашкільних навчальних закладів : метод. посіб. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради, комунал. закл., Наук.-метод. центр позашк. освіти ; [розробники та упоряд.: В. М. Могілевська, К. Б. Голдобіна, І. О. Савіч]. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 383 с. – Бібліогр.: с. 377-379. – ISBN 978-966-2602-60-IX

50. Науменко, Віра Орестівна. Уроки літературного читання в 3 класі : метод. посіб. для вчителя / Віра Науменко, Леся Харитоненко ; [голов. ред. Н. В. Заблоцкая ; відп. за вип. М. М. Москаленко ; ред. Ю. І. Заблоцкий ; обкл. Кущ Т. В.]. – Київ : Генеза, 2014. – 270 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія "Веселкова школа"). – ISBN 978-966-11-0523-1

51. Несвіт, Алла Миколаївна. Англійська мова = English teacher's book : кн. для вчителя до НМК "Англійська мова. 1 клас" для загальноосвіт. навч. закл. авт. А. М. Несвіт / Алла Несвіт, Олена Кузьменко, Світлана Шалєєва ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Тамара Іващенко ; обкл.Тетяни Кущ]. – Київ : Генеза, 2014. – 119 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0396-1

52. Оляницька, Л. В. Готуємося до уроків математики в 3 класі : кн. для вчителя / Л. В. Оляницька. – Київ : Освіта, 2014. – 256 с. – (Серія "Вчителю початкових класів"). – ISBN 978-617-656-363-1

53. Остапенко, Алла Сергіївна. Осінь. Зима. Весна : методичні рекомендації : середня група (4-5 років) : для вихователів і батьків / [Остапенко Алла Сергіївна, Уварова Тетяна Анатоліївна ; відп. ред. О. В. Соколова ; ред. В. М. Немашкало]. – Харків : ПЕТ, 2015. – 125, [2] с. – (Пірамідка : навчально-методичний комплект). – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7155-25-5

54. Паласевич, Ірина Львівна. Індивідуальний підхід до дітей в умовах ДНЗ : метод. матеріали до семінар. занять для фахівців ОКР "Бакалавр" напряму підгот. 6.010101 "Дошкільна освіта" / Ірина Паласевич, Ореста Карпенко ; [голов. ред. І. Невмержицька ; ред. Н. Хом'як ; відп. за вип. Пантюк Т. І.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2014. – 80 с. – Бібліогр.: с. 45-47. – ISBN 978-966-384-320-9

55. Палюх, Марек. Соціальна педагогіка і соціальна робота : Діяльність спрямована на підтримку індивідів, соціальних груп та локальних спільнот : [монографія] / Марек Палюх, Людмила Хоміньська. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2013. – 199 с. – ISBN 978-617-608-038-1

56. Перевернихата, В. З. Деріївська школа у документах, спогадах і фотографіях / В. З. Перевернихата. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2014. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-2570-96-0

57. Пестушко, Валерій Юрійович. Географія. 6 : кн. для вчителя : [до підруч. "Географія. 6 кл" авторів В. Ю. Пестушка, Г. Ш. Уварової] / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Світлана Андрющенко ; обкл. Тетяни Кущ]. – Київ : Генеза, 2014. – 199 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Створюємо конспект уроку разом). – До підручника "Географія. 6 кл." авт. В. Ю. Пестушка, Г. Ш. Увароової. – ISBN 978-966-11-0534-7

58. Пихтіна, Ніна Порфиріївна. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 399 с. – Бібліогр.: с. 377-386. – ISBN 978-617-527-114-8

59. Плахотнік, Ольга Василівна. Професійна рефлексія у діяльності соціального педагога : навч.-метод. посіб. / Плахотнік О. В., Васильєва-Халатникова М. О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : [б. в.], 2013. – 247 с. – Бібліогр.: с. 211-246. – ISBN 978-966-364-915-3

60. Потапчук, Тетяна Володимирівна. Формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / Тетяна Потапчук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [б. в.], ; [Ніжин] : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 574 с. – Бібліогр.: с. 374-414. – ISBN 978-617-527-115-5

61. Степанова, Тетяна Михайлівна. Навчаємо математики : Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Т. М. Степанова ; [голов. ред. Н. В. Заблоцька ; ред. І. В. Гайдаєнко]. – Київ : Генеза, 2014. – 111 с. – (Настільна книжка вихователя) (Освітня лінія. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі). – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-966-11-0350-3

62. Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості : матеріали Всеукр. конф. присвяч. 20-річчю заснування НАПН України, 13 берез. 2012 р., м. Київ / Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Нац. центр "Мала Академія наук України" НАНУ і МОН, Київ. міськ. будинок вчителя ; [відп. за вип. та упоряд.: Ю. М. Черняк, М. О. Кудрявченко]. – Київ : ІОД, 2012. – 155 с. – Бібліогр. у кінці ст.

63. Універсальні дидактичні ігри для дітей від 2 до 6 (7) років : метод. посіб. / [упоряд.: Т. В. Наумчук, Г. С. Шиманська ; ред. Т. В. Карбовнича ; худож. ред. : Ю. Ясінська, О. Андрущенко]. – Київ : Грамота, 2014. – 103 с. : кольор. іл. – (Серія "Дошкільна освіта" : заснована 2014 р.). – Бібліогр.: с. 100. – ISBN 978-966-349-494-4

64. Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : присвяч. 75 річниці від дня народж. д-ра пед. наук., проф., акад. АНВО України, заслуж. працівника освіти України П. С. Атаманчука : зб. матеріалів міжнар. наук. інтернет-конф. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 207 с. – ISBN 978-966-496-300-5

65. Федій, Олександр Анатолійович. Формування демографічних понять у процесі навчання економічної і соціальної географії : монографія / Олександр Федій ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 138 с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-108. – ISBN 978-966-2538-32-8

66. Ферреро, Бруно. Час дорослішання : Про виховання підлітків / Бруно Ферреро ; [пер. Ольга Мандрика ; обкл. Галини Горбачук]. – Львів : Свічадо, 2014. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-395-777-7

67. Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: проблеми та перспективи вирішення : за матеріалами міжнар. електрон. наук.-метод. конф., 16-17 жовт. 2014 р., м. Київ / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: Присяжнюк С. І. та ін.]. – [Київ] : НУБіП України, 2014. – 405 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7189-24-3

68. Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід і сучасні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2-4 жовт. 2014 р. / Запоріз. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Шамардін В. М. та ін.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 311 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-191-166-5

69. Філософія правового виховання : навч. посіб. / [авт. кол.: А. П. Гетьман, О. Г. Данильян та ін.] ; за ред.: А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2014. – 242, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-239. – ISBN 978-966-458-683-9

70. Хижна, Ольга Петрівна. Ефективність та потенціал інтеркультурного діалогу у фаховій підготовці майбутніх учителів музики в умовах поліетнічного регіону : монографія / О. П. Хижна, А. А. Ленд'єл-Сяркевич ; [відп. ред. Л. Прокопець ; худож. оформ. Л. Куліш, обкл. Т. Ветрачеко]. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 350 с. – Бібліогр.: с. 267-287. – ISBN 978-617-7243-03-7

71. Швець, Тетяна Андріївна. Методика навчання іноземних мов у вищій школі : підруч. [для студентів вищ. навч. закл.] / Т. А. Швець ; М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький : К С В, 2014. – 295 с. – Бібліогр.: с. 282-293. – ISBN 978-966-8906-55-8

72. Шевченко, Наталія Федорівна. Духовний потенціал сучасної молоді : монографія / Н. Ф. Шевченко, З. М. Шевчук ; [ред.Ткалич М. Г.] ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2014. – 199 с. – Бібліогр.: с. 167-189. – ISBN 978-966-599-461-9

73. Школа друзів планети : Уроки для сталого розвитку : метод. посіб. для вчителя з курсу за вибором для 1-2 кл. / О. І. Пометун, А. Д. Цимбалару [та ін.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 139 с. – (На допомогу вчителю сталого розвитку). – Бібліогр.: с. 136-139. – ISBN 978-966-383-550-1

74. Школа друзів планети : Уроки для сталого розвитку 1-2 кл. : навч. посіб. для учнів / О. І. Пометун, А. Д. Цимбалару [та ін.] ; [голов. ред. О. Пометун ; філолог. ред. Н. Островська ; худож.: В. Кобилянський, Ю. Матвєєв]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 123 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-383-540-2

75. Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 черв. 2014 р.) / Нац. авіац. ун-т, Воронежский гос. ун-т ; [орг. ком.: Гудманян А. Г. та ін.]. – Київ : Талком, 2014. – 426 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7133-43-7

76. "Я йшов туди, де гуркіт праці чути..." (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (VI Грінченківські читання), 22 січ. 2014 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред.: В. О. Огнев'юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 259 с. – Бібліогр. у кінці ст.

77. Якість як категорія на освітньому ринку послуг Миколаївщини : регіональний дискурс. – [Миколаїв?] : [б. в.], [2014?]. – 144 с. + 2 ел. опт. диск (CD-ROM)

Дисертації

78. Коваль, Петро Миколайович. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів засобами мистецтва : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Коваль Петро Миколайович ; наук. консультант Зязюн І. А. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 435, [10] с. + 1 Дод. (92 с.). – Бібліогр.: с. 383-435

79. Кравченко, Олена Павлівна. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Олена Павлівна ; наук. кер. Семеног О. М. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 284, [7] с. – Бібліогр.: с. 201-234

80. Магдюк, Ольга Вікторівна. Професійна підготовка шкільних консультантів в університетах США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Магдюк Ольга Вікторівна ; наук. кер. Н. М. Бідюк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 356, [4] с. – Бібліогр.: с. 193-235

81. Пазюра, Наталія Валентинівна. Теорія і практика внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу в Японії та Південній Кореї : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пазюра Наталія Валентинівна ; наук. консультант Ничкало Н. Г. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 598, [6] с. – Бібліогр.: с. 404-493

82. Сулаєва, Наталія Вікторівна. Неформальна мистецька освіта майбутніх учителів у художньо-творчих колективах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сулаєва Наталія Вікторівна ; наук. консультант М. П. Лещенко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2014. – 591, [7] с. – Бібліогр.: с. 409-469

83. Хоменко, Павло Віталійович. Теоретичні і методичні основи природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Павло Віталійович ; наук. консультант Л. М. Кравченко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2014. – 587, [8] с. – Бібліогр.: с. 399-454

84. Чернишова, Марія Олександрівна. Формування готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернишова Марія Олександрівна ; наук. кер. Олійник В. В. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2014. – 289, [11] с. – Бібліогр.: с. 174-206

85. Шлянчак, Світлана Олександрівна. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шлянчак Світлана Олександрівна ; наук. кер. О. В. Авраменко ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 293, [6] с. – Бібліогр.: с. 184-224

ПСИХОЛОГІЯ86. Акопян, Валерій Григорович. Екологічна культура особистості : підручник / В. Г. Акопян ; [відп. ред. В. М. Вашкевич ; ред.: Л. Макаренко, Т. Меркулова]. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 395 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-7243-26-6

87. Байєр, О. О. Структуровані конспекти лекцій із геронтопсихології : [навч. посіб.] / О. О. Байєр. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 12 с. – ISBN 978-617-7109-50-0

88. Дробот, Ольга Вячеславівна. Психосемантика управлінської свідомості керівника : монографія / Дробот Ольга Вячеславівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – 371 с. – Бібліогр.: с. 324-355. – ISBN 978-966-317-224-8

89. Иванченко, Андреянна Алексеевна. Жизнесозидающая креативность личности : монография / Андреянна Иванченко, [Массимо Мэдоро] ; под ред. Андреянны Иванченко. – Харьков : Форт, 2014. – 353 с. – Библиогр.: с. 334-353. – Другого авт. зазначено на звороті тит. арк. та обкл. – ISBN 978-617-630-032-8

90. Кучеренко, Є. В. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Є. В. Кучеренко. – Київ : Слово, 2014. – 189 с. – ISBN 978-966-194-196-9

91. Лушин, Павел Владимирович. Экологичная помощь личности в переходный период: экофасилитация : [монография] / П. В. Лушин ; [лит. ред. Я. В. Сухенко ; худож. оформ. В. В. Волочай]. – Киев : [б. и.], 2013. – 295 с. – Библиогр.: с. 290-295 . – ISBN 978-966-8250-94-1

92. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і ПМПК / [авт. кол.: З. О. Гаркавенко, І. Ю. Гобод, Т. В. Жук [та ін.] ; наук. ред.: В. Г. Панок, І. І. Цушко] ; Нац. акад. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України, ГО Всеукр. асоц. практикуючих психологів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 259 с. – ISBN 978-966-7067-05-2

93. Основи загальної та юридичної психології : навч. посіб. / [кол. авт.: Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич та ін.] ; за ред. В. Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2014. – 279 с. – Бібліогр.: с. 260-265. – ISBN 978-966-313-502-1

94. Питлюк-Смеречинська, Олександра Дмитрівна. Психологія сексуальності : навч.-метод. посіб. / Олександра Дмитрівна Питлюк-Смеречинська ; дизайн обкл. Афоніна А. А. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2014. – 201 с. – Бібліогр.: с. 198-201. – ISBN 978-966-388-498-1

95. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів : монографія / [Корольчук М. С., Корольчук В. М. та ін.] ; за ред. М. С. Корольчука ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 275 с. – Бібліогр.: с. 240-275. – ISBN 978-966-629-685-9

96. Психологія : [навч. посіб.] / В. П. Вовк. – [2-ге вид., допов. та переробл.]. – [Хмельницький] : ХГПА, [2013]. – 241 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. акр. та на 3-й с. обкл. – ISBN 966-7611-09-4. – ISBN 978-617-513-257-9

97. Психологія управління : навч. посіб. / [Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко та ін.] ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 291, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-291. – ISBN 978-617-7092-00-0

98. Сердюк, Людмила Захарівна. Порівняльна психологія : навч. посіб. / Л. З. Сердюк ; [дизайн обкл. А. А. Афоніна] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2014. – 175 с. – ISBN 978-966-388-497-4

99. Сорокіна, Олена Анатоліївна. Психологія залежності : навч. посіб. / Сорокіна О. А. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. – 178 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-608-047-3

 НАУКА. КУЛЬТУРА100. Бакуменко, Валерій Данилович. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / Бакуменко В. Д., Тимцуник В. І., Усаченко Л. М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 348 с. – Бібліогр.: с. 333-348. – ISBN 978-617-7123-92-6

101. Информатика : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко [и др.] ; [голов. ред. Н. Заблоцкая ; ред. Н. Дашко ; обкл. Т. Кущ]. – Киев : Генеза, 2014. – 254, [2] с. – ISBN 978-966-11-0514-9 (рус.). – ISBN 978-966-11-0432-6 (укр.)

102. Срібняк, І. В. Історія журналістики країн світу (XVII-XX ст.) : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / І. В. Срібняк. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 261 с. – ISBN 978-966-7548-93-3

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


  1. Армор, Майкл. Провідник до Біблії: часи, сюжети / Майкл К. Армор. – 2-ге вид. – [Донецьк] : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2014. – 322, [3] с. – ISBN 978-617-7226-12-2. – ISBN 0-89900-859-3

  2. Армор, Майкл. Путеводитель по Библии: времена, сюжеты / Майкл К. Армор. – [Донецк] : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2014. – 303 с. – ISBN 978-617-7226-21-4

  3. Артеменко, Андрій Павлович. Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної взаємодії : монографія / А. П. Артеменко, О. Ю. Бобловський. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 207-215. – ISBN 978-617-7188-96-3

  4. Гавриш, Н. В. Філософія для дітей. Цікаві уроки для молодших школярів : метод. посіб. / Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік. – Київ : Слово, 2014. – 225 с. – ISBN 978-966-194-193-8

  5. Королевський, Кирило. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) / Кирило Королевський, священник візантійського обряду, консультант Конгреації у справах Східних церков, Східної літургійної комісії і Комісії східного канонічного права ; із фр. пер. Ярема Кравець ; пер. опрацював Юрій Дубленич ; [худож. оформ. Роман Скиба]. – Львів : Свічадо, 2014. – 489 с. – Вид. здійснене за підтримки Ін-ту Екуменічних Студій Укр. Католиц. Ун-ту, Ін-ту ім. Св. Климента Папи Укр. Католиц. Ун-ту в Римі . – ISBN 978-966-395-155-3

СУСПІЛЬНІ НАУКИ


  1. Вострих, Олег. Як перетворити обмежені можливості на рівність та доступність. Зобов'язання держави перед людьми : навч. посіб. / О. Ю. Вострих, Н. В. Дульнєва, С. Г. Марінцова ; за заг. ред.: Н. В. Дульнєвої та О. Ю. Вострих. – Вид. 3-тє, допов. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-2650-17-4

  2. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Н.-д. центр з проблем гендер. освіти і виховання учн. та студент. молоді НАПН України ТНПУ ім Володимира Гнатюка, Проект Ради Європи "Зміцнення та захист прав дітей в Україні" ; [редкол. : Володимир Кравець, Богдан Буяк, Тамара Говорун, Ігор Гуцуляк [та ін.]]. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – 802 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-595-031-9

  3. Економіко-правовий глосарій : [понятійно-термінол. посіб.] : 15-ій річниці створення Чернів. філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" присвячується / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"". Чернівец. філ. ; [редкол. О. В. Поляк та ін. ; за ред.: Поляк О. В., Ільчук Т. Є., Приказки С. І. ; ілюстр. Іван Спатару ; відп. ред. Поляк О. В.]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 162, [1] с. – Бібліогр.: с. 132-155. – ISBN 978-966-399-569-4

  4. Іванюк, О. В. Інтелектуальна власність : навч.-наоч. посіб. / Іванюк О. В., Литвинчук І. Л. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2014. – 163 с. – Бібліогр.: с. 159-162. – ISBN 978-966-1663-27-4

  5. Кифер, Бетси. Как рассказать правду усыновленному или приемному ребенку : как помочь ребенку осознать свое прошлое / Бетен Кифер, Джейн И. Скулер ; ил. Джека и Кристи Кэммер ; [пер. на рус. яз. Валерия Прихожого]. – Киев : Феникс, 2014. – 269 с. – Библиогр.: с. 261-264. – ISBN 978-966-651-752-7

  6. Мельник, Ірина Геннадіївна. Основи демографії : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Психологія" / І. Г. Мельник ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченко, 2013. – 126 с. – Бібліогр.: с. 124

  7. Назаров, Олег Анатолійович. Психологія вбивці: гендерний аспект : монографія / О. А. Назаров. – Київ : Освіта України, 2014. – 173, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-173. – ISBN 978-617-7241-22-4

  8. Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл., слухачів магіст. підгот. за напрямом "Державне управління" та системи підвищ. кваліфікації держ. службовців] / Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; [кол. авт.] ; за заг. ред. Дмитра Дзвінчука. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 591 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-428-286-1

  9. Пірен, Марія. Елітологія : [підручник] / Марія Пірен ; [дизайн обкл. Афоніна А. О.]. – Київ : Талком, 2014. – 311 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-7133-47-5

  10. Понятійно-термінологічний словник : для підготовки майбутніх спеціалістів соц. сфери діяльності. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 151 с.

  11. Сімейне право України : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. М. Фролов, В. К. Антошкіна [та ін.]. – Донецьк : Донбас, 2014. – 340 с. – Бібліогр.: с. 271-281. – ISBN 978-617-638-287-4

  12. Холод, Олександр Михайлович. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / Олександр Холод ; [редагув. Анна Весній] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Львів : ПАІС, 2014. – 278 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-7065-23-3

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


  1. Арефьєв, Валерій Георгійович. Сучасні стандарти фізичного розвитку школярів : посібник / В. Г. Арефьєв. – Вид. 2-ге, стер. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2013. – 255 с. – ISBN 978-617-608-043-5

  2. Біляніна, Ольга Ярославівна. Геометрія. 10 клас : Академічний рівень : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Біляніна, Г. І. Білянін, В. О. Швець ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред.: Н. Дашко, худож. ред. В. Марушинець]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 253, [1] с. – ISBN 978-966-11-0007-6

  3. Богданович, Михаил Васильевич. Математика : учеб. для 3 кл. общеобразоват. учеб. заведений / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко ; [отв. за вып., ред. М. М. Москаленко, рис. Л. І. Андрощук, ил. В. М. Марущинец]. – Киев : Генеза, 2014. – 175 с. – ISBN 978-966-11-0341-1 (рус.). – ISBN 978-966-11-0334-3 (укр.)

  4. Геометрія. 11 : Акад. рівень, проф. рівень : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз [та ін.]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2014. – 335 с. – ISBN 978-966-11-0064-9

  5. Математика : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Н. А. Тарасенкова, И. Н. Богатырева [и др.] ; [відп. за вип. К. О. Дмитренко ; ред. О. В. Попович ; пер. В. М. Ліченко ; мал. О. І. Дядика ; на обкл. використано фото Jасek Chabraszewski]. – Киев : Освіта , 2014. – 303 с. – ISBN 978-617-656-303-7 (укр.). – ISBN 978-617-656-304-4 (рус.)

  6. Матяш, Надія Юріївна. Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Ю. Матяш, М. Н. Шабатура ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Людмила Мялківська ; обкл., макет, худож. оформ., Світлани Железняк]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2014. – 271 с. – ISBN 978-966-504-925-8

  7. Мерзляк, Аркадій Григорович. Математика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір ; [голов. ред. Г. Ф. Висоцька ; відп. за вип. М. В. Москаленко ; худож. оформ. та дизайн Д. В. Висоцького]. – Харків : Гімназія, 2014. – 399 с. – ISBN 978-966-474-237-2

  8. Подригало, Леонид Владимирович. Донозологические состояния у детей, подростков и молодежи: диагностика, прогноз и гигиеническая коррекция / Подригало Л. В. , Даниленко Г. Н. ; НАН Украины, Харьк. гос. акад. физкультуры, , Гос. учреждение "Ин-т охраны здоровья детей и подростков". – Киев : Генеза, 2014. – 199 с. – Библиогр.: с. 183-198. – ISBN 978-966-11-0449-4

  9. Практичні рекомендації з надання першої медичної допомоги / Укр. спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) ; [ред. Павло Покутний]. – Київ : Новий Друк, 2014. – 63 с. – ISBN 978-617-635-061-3

  10. Сидоренко, Виктор Константинович. Трудовое обучение : учеб. для 3 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянец, Е. В. Агеева ; [ред. та пер. К. О. Дмитренко ; худож. ред. А. М. Виксенко]. – Харьков : Сиция, 2014. – 125, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-2542-54-7 (укр.). – ISBN 978-966-2542-56-1 (рус.)

  11. Хімія : комплекс. довід. абітурієнта / [відп. ред. Я. В. Грудій ; ред. В. М. Немашкало]. – Харків : ПЕТ, 2015. – 319 с. – (Серія "КДА") (Твій власний репетитор). – ISBN 978-617-7150-85-4

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Вейнберг, Роберт С. Психологія спорту / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. – Київ : Олімпійська література, [2014]. – 334, [1] с. – Бібліогр.: с. 318-335. – ISBN 966-7133-45-1

  2. Гринчук, Ірина. Проблеми музичного мислення: теорія і методика розвитку : Діалектика музичного логосу та ейдосу : [навч.-метод. посіб.] / Ірина Гринчук, Олена Бурська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 222 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-07-1217-1

  3. Железняк, Светлана Николаевна. Изобразительное искусство : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений / С. Н. Железняк, О. В. Ламонова ; [отв. за вып.: Лотоцкая О. В., Золочевская О. Ф. ; обложка: Татьяны Кущ, худож. оформ. Светланы Железняк]. – Киев : Генеза, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-11-0484-5. – ISBN 978-966-11-0434-0 (укр.)

  4. Коновалова, Ольга Володимирівна. Історія та теорія дизайну : навч. посіб. / О. В. Коновалова ; [голов. ред. Т. В. Карбовнича ; ред. Н. І. Гетьман ; дизайнер Т. В. Нестерова] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т мистецтв. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 111 с. – Бібліогр.: с. 98-99

  5. Масол, Людмила Михайлівна. Искусство (интегрированный курс) : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Л. М. Масол ; [відп. за вип. І. В. Луценко ; ред.: І. В. Красуцька, худож. ред. А. М. Віксенко ; пер. О. Б. Жилін]. – Киев : Світоч, 2014. – 207 с. – ISBN 978-617-7099-05-4 (укр.). – ISBN 978-617-7099-06-1 (рос.)

  6. Масол, Людмила Михайлівна. Музыкальное искусство : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Л. М. Масол, Л. С. Аристова ; [ред. О. В. Ларина ; отв. за вып. О. С. Криворучко ; пер. О. В. Жилин ; художеств. ред. А. М. Виксенко]. – Харьков : Сиция, 2014. – 159 с. : цв. ил. – ISBN 978-966-2542-62-2 (укр.). – ISBN 978-966-2542-63-9 (рус.)

  7. Полянський, В'ячеслав Анварович. Доба реґтайму : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / В. А. Полянський, Т. В. Полянський ; [пер. з рос.: Олена Малахова ; худож. оформ.: Михайло Євшин] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 208 с. – ISBN 978-966-382-534-2

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Авраменко, Олександр Миколайович. Українська література : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко ; [ред. Н. Забаштанська ; макет, обкл., худож. оформ. Ю. Ясінська ; відп. за підготовку вид.: К. В. Таранік-Ткачук, Н. І. Шинкарук]. – Київ : Грамота, 2014. – 263 с. – ISBN 978-966-349-442-5

  2. Багряний, Іван. Тигролови. Сад Гетсиманський : романи / Іван Багряний. – Київ : Смолоскип, 2014. – 906, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7173-02-0

  3. Бару, Жан-П'єр. Ж.-П. Сартр і А. Камю: погляд із XXI ст. на трактування проблеми насильства/ненасильства : філософські есе / Ж. –П. Бару, Лу Марен ; К. (Жан-П'єр Бару) Ів. – Ужгород : Ліра, 2013. – 53, [1] с. – Зміст: Сартр і насильство пригноблених / Ж. –П. Бару. Камю і його лібертаріянська критика насильства / Лу Марен. – ISBN 978-617-596-127-8

  4. Бацевич, Флорій Сергійович. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри : монографія / Флорій Бацевич, Вікторія Чернуха ; [відп. за вип. Павло Лозинський ; обкл. Світлана Костенко] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2014. – 181 с. – Бібліогр.: с. 105-108. – ISBN 978-617-7065-22-6

  5. Вашуленко, М. С. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко. – Київ : Освіта , 2014. – 151 с. – ISBN 978-617-656-094-4

  6. Волощук, Євгенія Валентинівна. Світова література : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. О. Тищенко ; обкл, іл., художнє оформ. Олени Мамаєвої]. – Київ : Генеза, 2014. – 254 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0418-0

  7. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – 269, [1] с. – ISBN 978-966-194-190-7

  8. Гавриш, Наталія Василівна. Сонечко мандрує Україною : збірка фольклорних та літературних творів для дітей старшого дошкільного віку: 144 картки з фольклор. та літератур. текстами : метод. рек. / Н. В. Гавриш, С. О. Бадер, О. О. Стаєнна ; [голов. ред. Н. В. Заблоцька ; відп. за вип. А. М. Короб ; ред. І. В. Гайдаєнко ; худож. ред. Л. Ф. Кузнєцова]. – Київ : Генеза, 2014. – 36 арк. + 1 бр. (4 с.). – ISBN 978-966-11-0501-9

  9. Забужко, Оксана. Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко ; [відп. ред. Оксана Щур ; обкл. Ростислава Лужецького]. – Вид. 2-ге, переробл. й допов. – Київ : КОМОРА, 2014. – 636 с. – ISBN 978-966-97403-3-5

  10. Забужко, Оксана. Вірші. 1980-2013 / Оксана Забужко. – Київ : КОМОРА, 2013. – 301, [1] с. – ISBN 978-966-97346-2-4

  11. Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна. Українська мова. 1 клас : післябукварна частина / М. Д. Захарійчук ; [худож.: В. Дунаєва, Ю. Мітченко ; ред. Н. Забаштанська]. – Київ : Грамота, 2014. – 79 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-352-7

  12. Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна. Українська мова. 2 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. Д. Захарійчук ; [худож. В. Дунаева, Ю. Мітченко, худож. оформ. О. Здор, обложка Ю. Ясинской]. – Київ : Грамота, 2014. – 175 с. – ISBN 978-966-349-366-4

  13. Коваленко, Людмила Тарасівна. Українська література : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Т. Коваленко ; [ред. О. С. Криворучко ; худож. ред. Н. Г.Антоненко]. – Київ : Освіта , 2014. – 239 с. – ISBN 978-617-656-300-6

  14. Кравцова, Інна Адамівна. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Інна Кравцова, Любов Шпачук ; Криворіз. нац. ун-т. Криворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг : Р. Козлов, 2014. – 262, [1] с. – Бібліогр.: с. 239-247. – ISBN 978-617-7104-30-7

  15. Кудіна, Олена Федорівна. Німецька мова для початківців = Deutsch für Anfänger : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Кудіна, Т. Феклістова ; [ред. С. І. Мазур]. – Вид. 2-ге, допов., доопрацьоване. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 517 с. – Бібліогр.: с. 513-514. – ISBN 978-966-382-533-5

  16. Куліш, Микола Володимирович. Вибрані твори / Микола Куліш. – Київ : Смолоскип, 2014. – 963, [2] с. : портр. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-28-2 (Серія). – ISBN 978-966-2164-92-3

  17. Кушерець, Василь Іванович. Завжди сучасний Тарас Шевченко в просторі та часі : До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка / Василь Кушерець ; [відп. ред. Іван Ющук ; худож. оформ. (гравюри) Микола Стратілат]. – Київ : Знання України, 2014. – 363 с. – Бібліогр.: с. 361-362. – ISBN 978-966-316-353-6

  18. Кушерець, Василь Іванович. Шевченко - проти імперії / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 27 с. – На обкл. використано фрагмент картини худож. Олега Шупляка. – ISBN 978-966-316-351-2

  19. Кушерець, Василь Іванович. Шевченко - проти сучасної імперії / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 67 с. – На обкл. використано фрагмент картини Олега Шупляка. – ISBN 978-966-316-352-9

  20. Левицький, Віктор Васильович. Лексикологія німецької мови : [посібник] / В. В. Левицький ; [наук. ред. Кантемір С. О. ; ред. Мазур С. І.]. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 390 с. – Бібліогр.: с. 351-377. – ISBN 978-966-382-522-9

  21. Наливана, Віра. Англійська мова для малюків від 2 до 5 років / Віра Наливана ; худож. Володимир Котляров ; [голов. ред. В. Александров ; відп. ред. О. Донічева ; літ. ред. А. Кізлова]. – 2-ге вид. – [Київ] : Країна Мрій, 2013. – 96 с. : кольор. іл. – (Маленький геній). – ISBN 978-617-538-016-1

  22. Налывана, Вера Игоревна. Английский язык для детей от 2 до 5 лет / Вера Налывана ; худож. Владимир Котляров ; [гл. ред. В. Александров ; отв. ред. О. Доничева ; лит. ред. А. Кизлова ; пер. О. Калинина]. – [Киев] : Країна Мрій, 2014. – 95 с. : цв. ил. – (Маленький гений). – ISBN 978-617-538-034-5

  23. Небесна Сотня: антологія майданівських віршів / [упорядкув., передм. Л. Воронюк]. – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Букрек, 2014. – 399 с. – ISBN 978-966-399-568-7

  24. Несвіт, Алла Миколаївна. Англійська мова. 2 : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт ; [голов. ред. Наталя Заблоцька ; ред. Тамара Іващенко ; худож. оформ. та макет Юлії Ясінської, голов. худож. Світлана Железняк ; обкл. Світлани Железняк]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 160, [1] с. – ISBN 978-966-11-0173-8

  25. Несвіт, Алла Миколаївна. Англійська мова. 8 : Ми вивчаємо англійську мову : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; голов. худож.: Світлана Железняк, худож. Вікторія Дунаєва, обкл. Юлії Конопко]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2014. – 255 с. – ISBN 978-966-504-817-6

  26. Редько, Валерій Григорович. Іспанська мова : (6-й рік навчання) : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Редько, Валентина Береславська ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Тетяна Островерхова ; худож. оформ. Павла Машкова, Юлії Кущ]. – Київ : Генеза, 2014. – 239 с. – ISBN 978-966-11-0428-9

  27. Рудяков, Александр Николаевич. Русский язык : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / А. Н. Рудяков, Т. Я. Фролова, М. Г. Маркина-Гурджи [и др.] ; [худож. В. Анікін та ін.]. – Киев : Грамота, 2014. – 238, [1] с. – ISBN 978-966-349-482-1

  28. Струцюк, Йосип Георгійович. Бог задумав інакше... : роман / Йосип Струцюк. – Луцьк : Твердиня, 2014. – 390 с. – ISBN 978-617-517-181-3

  29. Теліга, Олена. Вибрані твори / Олена Теліга ; упоряд. Осип Зінкевич ; [передм. Р. Семківа, вступ. ст. Є. Сверстюка]. – Вид. 3-тє. – Київ : Смолоскип, 2014. – 531, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-617-7173-01-3

  30. Уже весна, й уже красна : матеріали фольклор. практики (2013 р.). Кн. 1 / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Поділ. від-ня. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2014. – 166 с. – ISBN 978-617-513-285-2

  31. Ужченко, В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / В. Ужченко, Д. Ужченко. – Вид. 6-те, допов. й переробл. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 551 с. – ISBN 978-966-617-310-5

  32. Українсько-шведський, шведсько-український словник = Ukrainsk-svensk, svensk-ukrainsk ordbok / І. Намакштанська, Ю. Ольдхоф [та ін.]. – Донецьк : Донбас, 2014. – 516 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-617-638-286-7

  33. Чорнопиский, Михайло Гнатович. Імпербільшовизм і його боговождь у ґротескному світі Володимира Самійленка : монографія / М. Г. Чорнопиский. – Вид. 2-ге, допов., приурочене 150-літтю від дня народж. письменника. – Луцьк : Твердиня, 2014. – 130 с. – Бібліогр.: с. 124-129. – ISBN 978-617-517-189-9

  34. Шеро, Гастон. Чудовисько : повість / Гастон Шеро ; [ідея вид., пер. із фр., передмова, упорядкув. та прим. Віктора Мотрука]. – Ужгород : Ліра, 2014. – 70 с. – ISBN 978-617-596-166-7

 географія


  1. Географія : [підруч. для 6 кл.]. – Київ : Картографія, 2014. – 319 с. – ISBN 978-617-670-462-1

ІСТОРІЯ

  1. Воротиленко, Микола. Заповіт Петра І ; Голодомор / М. Воротиленко. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : Стебеляк, 2013. – 623 с. – ISBN 978-966-1635-31-8

  2. Гаврош, Олександр. Загадковий Духнович / Гаврош Олександр. – Ужгород : Ліра, 2013. – 94 с. – (Серія "Post Scriptum") (Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського ; вип. № 6). – ISBN 978-617-596-131-5

  3. Гирич, Ігор Борисович. Київ XIX-XXI : путівник / Ігор Гирич ; [сучасна фотозйомка Ю. Шкоди]. – Київ : Нац. газетно-журнальне вид-во, 2013. – 249 с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-966-97282-1-0

  4. З голосу мами: фольклорний світ села Волиці / [уклад. Н. В. Гуйванюк]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 351 с. – ISBN 978-966-423-278-1

  5. Історія України. Тести. 6-11 класи : посібник / [авт.-уклад.: О. Д. Бойко, Є. М. Страшко та ін.] ; за ред. О. Д. Бойка. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2014. – 271 с. – ISBN 978-617-572-085-1

  6. Козерод, Олег Віталійович. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії : [монографія] / О. В. Козерод. – [Київ] : Радуга, [2014]. – 190 с. – Бібліогр.: с. 164-190. – ISBN 978-966-281-016-5

  7. Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; упоряд. Мирослав Іваник. – Львів ; Торонто : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 389, [1] с. – (Бібліотека Закерзоння) (Серія "Спогади" / ред. М. Іваник ; т. 2). – ISBN 978-617-607-569-1

  8. Куземська, Ганна. Нездоланна Україна : Хроніка нищення української Церкви, мови, культури, народу / Ганна Куземська ; [ред. В. Куземський]. – Київ : Фенікс, 2014. – 131 с. : кольор. фотогр. – Бібліогр.: с. 85-91. – ISBN 978-966-136-179-8

  9. Прокопчук, Віктор Степанович. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність : монографія / В. С. Прокопчук ; [наук. ред. О. П. Реєнт]. – 2-ге вид., допов. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 312 с. – Бібліогр.: с. 199-235. – ISBN 978-617-620-126-7

  10. Тарковская-Гассанова, Неллі Сергіївна. Династия Тарковских : ист. хроника / Н. С. Тарковская-Гассанова ; [ред. О. П. Косюк ; худож. В. С. Соловйов]. – Киев : Україна, 2014. – 397, [1] с. – ISBN 978-966-524-421-9

  11. Турченко, Федір Григорович. Історія України. 11 клас : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : проф. рівень / Ф. Г. Турченко ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Леся Богослов ; обкл. Василя Марущинця]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 399 с. – ISBN 978-966-11-0102-8
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарноїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка