Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег БорисовичСторінка1/2
Дата конвертації25.04.2018
Розмір0,62 Mb.
ТипПрактикум
  1   2

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Авраменко, Олег Борисович. Система "Техносвіт - технологічна освіта": науково-методичний аспект : монографія / О. Б. Авраменко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 294 с. – Бібліогр.: с. 261-294. – ISBN 978-966-525-130-9

 2. Алєксєєнко, Т. Ф. Формування соціально-моральної позиції у старшокласників : монографія / Т. Ф. Алєксєєнко, О. І. Коваленко. – [Вінниця] : Планер, 2011. – 229 с. – Бібліогр.: с. 204-229. – ISBN 978-966-2337-26-6

 3. Арцишевський, Роман Антонович. Світоглядна освіта: теорія, історія, методика : монографія / Р. А. Арцишевський ; Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – 303 с. – Бібліогр.: с. 275-303. – ISBN 978-966-600-641-0

 4. Башманівська, Любов Андріївна. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Слово, 2013. – 142, [1] с. – Бібліогр.: с. 95-112. – ISBN 978-966-194-148-8

 5. Безгін, Олексій Ігорович. Фахові особливості театральної освіти : монографія / О. І. Безгін. – Київ : Освіта України, 2013. – 291 с. – Бібліогр.: с. 276-291. – ISBN 978-617-7111-03-9

 6. Бикова, Ірина Анатоліївна. Успішні сходинки: Тематичне оцінювання. 2 клас : за новою програмою / І. А. Бикова. – Харків : ПЕТ, 2013. – 112 с. – ISBN 978-966-1640-32-9

 7. Богданович, Михайло Васильович. Уроки математики в 2 класі : метод. посіб. для вчителя / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – Київ : Генеза, 2013. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-11-0392-3

 8. Богуш, Алла Михайлівна. Вчимося розповідати. Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів : навч.-метод. посіб. / Алла Богуш, Наталія Гавриш. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2013. – 28 арк. + 1 бр. (31 с.). – ISBN 978-966-97379-0-8

 9. Богуш, Алла Михайлівна. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / Алла Богуш, Надія Луцан ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Слово, 2012. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289. – ISBN 978-966-194-110-5

 10. Богуш, Алла Михайлівна. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / Алла Богуш, Наталія Маліновська ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 420, [1] с. – Бібліогр.: с. 412-421. – ISBN 978-966-194-126-6

 11. Бондаренко, Г. В. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.) : монографія / Г. В. Бондаренко. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 227 с. – Бібліогр.: с. 182-207

 12. Вербицький, В. В. Екологія в закладах освіти : навч.-метод. посіб. / Вербицький В. В. ; Нац. еколого-натураліст. центр учнівської молоді. – Київ : НЕНЦ, 2013. – 291 с.

 13. Виховання духовності особистості : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко та ін. ; за заг. ред. М. Й. Боришевського] ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-194-3

 14. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку : Київська область / [авт. кол.: Андрущенко В. П. та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко ; чл. ред. ради: Л. В. Губерський та ін. ; редкол.: В. П. Коцур та ін.] ; НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Знання України, 2013. – 419 с. – Бібліогр.: с. 399-419. – ISBN 978-966-316-333-8

 15. Власов, Віталій Сергійович. Історія України (Вступ до історії). 5 клас : кн. для вчителя / В. С. Власов, В. В. Островський. – Київ : Генеза, 2013. – 184 с. – ISBN 978-966-11-0286-5

 16. Войтова, Людмила Володимирівна. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20-30-ті роки XX століття) : монографія / Л. В. Войтова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський, 2013. – 226 с. – Бібліогр.: с. 137-162. – ISBN 978-966-2643-87-9

 17. Гісь, Ольга Михайлівна. Планета міркувань : метод. посіб. для вчителя / Ольга Гісь, Ірина Філяк. – 2-ге вид., допов. – Київ : Інститут сучасного підручника, 2013. – 258 с. – ISBN 978-966-450-045-3

 18. Гончаренко, Марія Степанівна. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навч. посіб. / М. С. Гончаренко, С. Є. Лупаренко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 263 с. – Бібліогр.: с. 251-263. – ISBN 978-966-623-939-9

 19. Готовимся к урокам русского языка. 5 класс : метод. пособие для учителя / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк [и др.]. – Киев : Освіта , 2013. – 192 с. – (Завтра - на урок). – ISBN 978-617-656-245-0

 20. Грущинська, Ірина Василівна. Готуємося до уроків природознавства в 2 класі : посіб. для вчителя / І. В. Грущинська. – Київ : Освіта , 2013. – 255 с. – (Вчителю початкових класів). – ISBN 978-617-656-278-8

 21. Даннік, Людмила Анатоліївна. Теоретико-методичні засади формування технічних понять на уроках трудового навчання : монографія / Людмила Даннік ; [оформ. С. К. Акімов] ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 199 с. – Бібліогр.: с. 184-199. – ISBN 978-966-7828-80-6

 22. Демидова, Катерина Гінтерівна. Практичний курс підготовки до школи / К. Г. Демидова ; [пер. В. Середа ; голов. ред. Н. Переверзєва ; худож. : О. В. Кулькова, С. Г. Куркіна, М. Г. Обоєва та ін.]. – Київ : Перо, 2008. – 190, [1] с. : кольор. іл. – (Серія "Розумна дитина" / заснована у 2008 році). – ISBN 978-5-353-02809-3 (рос.). – ISBN 978-966-462-126-4 (серія). – ISBN 978-966-462-166-0 (укр.)

 23. Дитячі оздоровчі заклади України. Вип. 2 / [авт. ідеї та авт.-упоряд. Балинська Наталія Миколаївна ; директор видавн. проекту Федоченко Сергій Олександрович ; адміністатор проекту Сапожнік Сергій Борисович ; ред. рада : Вагнер Світлана Іванівна, Гулкчко Тетяна Іванівна, Горбинка Валентина Іванівна та ін. ; над вид. працювали : Алла Чорна, Анна Стрельникова]. – [Хмельницький] : Поліграфіст-2, 2013. – 431 с. – ISBN 978-966-1502-61-0

 24. Дольская, Ольга Олексіївна. Трансформации рациональности в современном образовании : монография / О. А. Дольская. – Харьков : НТУ "ХПИ". – [Б. м.] : Савчук О. О., 2013. – 349, [1] с. – Бібліогр.: с. 311-349. – ISBN 978-966-2562-49-1

 25. Дусавицкий, Александр Константинович. Диагностика развития личности младшего школьника : учеб.-метод. пособие / А. К. Дусавицкий, М. В. Розен (Удовенко) ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 192, [26] с. – Бібліогр.: с. 183-192. – ISBN 978-966-623-867-5

 26. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : регіон. наук.-метод. семінар, 25 квіт. 2012 р. : (тези доп.) / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України ; [голов. ред. Дудник О. В. ; редкол.: Кремешна Т. І. та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 110 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 27. Єрмоленко, Світлана Яківна. Українська мова. 5 клас: орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків : кн. для вчителя / С. Я. Єрмоленко, О. В. Ожигова ; [кер. проекту С. Я. Єрмоленко]. – Київ : Грамота, 2013. – 254 с. – ISBN 978-966-349-425-8

 28. Заболотна, О. А. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу : монографія / Оксана Заболотна. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 364 с. – Бібліогр.: с. 304-364. – ISBN 978-966-525-137-8

 29. Завалко, Катерина Володимирівна. Основи інноваційної діяльності вчителя музики : навч.-метод. посіб. / Завалко К. – Черкаси : Черкаський ЦНП, 2013. – 211 с. – Бібліогр.: с. 208-211. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-617-623-014-4

 30. Завалко, Катерина Володимирівна. Основи орф-педагогіки : навч.-метод. посіб. / К. В. Завалко, С. В. Фір ; [під заг. ред. К. В. Завалко]. – Черкаси : Черкаський ЦНП, 2013. – 161 с. – Бібліогр.: с. 152-156. – Авт. зазначені на обкл. – ISBN 978-617-623-013-7

 31. Завалко, Катерина Володимирівна. Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти : монографія / К. В. Завалко. – Черкаси : Черкаський ЦНП, 2013. – 520 с. – Бібліогр.: с. 427-479. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-617-623-013-7

 32. Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом "Сільське господарство" / [авт. кол.: Зотова О. В., Кухарська Т. А. та ін. ; за заг. ред. В. В. Вербицького ; відп. ред. Вікторія Тараненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. еколого-натураліст. центр. – Київ : АВЕРС, 2012. – 233 с. – Бібліогр.: с. 209-212

 33. Збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму : [метод. посіб.] / Нац. еколого-натураліст. центр ; [за заг. ред. В. В. Вербицького]. – Київ : НЕНЦ, 2013. – 335, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд.

 34. Ігнатенко, Г. В. Професійна педагогіка : навч. посіб. / Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко. – Київ : Слово, 2013. – 351 с. – Бібліогр.: с. 316-324. – ISBN 978-966-194-152-5

 35. Інклюзивна освіта: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / [кол. авт. : С. П. Миронова, Т. Г. Олійник та ін. ; за заг. ред. С. П. Миронової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2012. – 191 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-643-081-9

 36. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога : навч. посіб. для інженерів-педагогів. Ч. 1. Теоретичні основи / [авт. кол.: Коваленко О. Е., Штефан Л. В. та ін. ; за ред. О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; відп. випусковий Брюханова Н. О.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. – 194 с. – Бібліогр.: с. 192-194. – ISBN 978-617-7017-89-8

 37. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога : навч. посіб. для інженерів-педагогів. Ч. 2. Практичні рекомендації / [авт. кол.: Коваленко О. Е., Штефан Л. В. та ін. ; за ред. О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; відп. випусковий Брюханова Н. О.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. – 154 с. – ISBN 978-617-7017-90-4

 38. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття : монографія / [Антонова О. Є., Березюк О. С. та ін. ; ред. Дубасенюк Олександра Антонівна ; дизайн обкл. Майя Синиця] ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 303 с. – Бібліогр.: с. 292-301. – ISBN 978-966-485-146-3

 39. Інноваційність у науці і освіті : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України, Комітет пед. наук Польської акад. наук, Хмельниц. нац. ун-т ; [редкол.: Кремень Василь (голова), Куніковські Єжи (заст. голови) та ін.]. – Київ ; Варшава ; Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т. – [Б. м.] : Богданова А. М., 2013. – 578 с. : портр. – Бібліогр. у кінці ст. – до ювілею професора, д-ра хабілітованого Франтішека Шльосека. – ISBN 978-966-2184-21-3

 40. Інформатика. 5 клас : кн. для вчителя / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко [та ін.]. – Київ : Генеза, 2013. – 189 с. – ISBN 978-966-11-0283-4

 41. Істер, Олександр Семенович. Математика. 5 клас : кн. для вчителя / О. С. Істер, О. І. Баришнікова, О. А. Карликова. – Київ : Генеза, 2013. – 182 с. – ISBN 978-966-11-0281-0

 42. Казанцева, Лариса Іванівна. Теоретичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі України : монографія / Лариса Казанцева ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 340 с. – Бібліогр.: с. 299-338. – ISBN 978-966-2569-93-3

 43. Карпенчук, Світлана Григорівна. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2013. – 687 с. – ISBN 978-966-194-138-9

 44. Клепко, Сергій Федорович. Формування лідерської компетентності в школі : навч.-посіб.-довідник / С. Ф. Клепко, Л. В. Литвинюк ; Нац. акад. пед. наук України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 269 с. – Бібліогр.: с. 267-269. – ISBN 966-7215-95-4

 45. Клочек, Григорій Дмитрович. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація : посіб. для вчителя / Григорій Клочек. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 382 с. – ISBN 978-966-10-3698-6

 46. Коваль, Валентина Олександрівна. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах : монографія / В. О. Коваль ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 455 с. – Бібліогр.: с. 393-454. – ISBN 978-966-525-127-9

 47. Ковтуненко, Ксенія Валеріївна. Обліково-аналітичне забезпечення процесу комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів : монографія / К. В. Ковтуненко ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : [б. в.] , 2012. – 148 с. – Бібліогр.: с. 144-148. – ISBN 978-617-579-690-0

 48. Козир, Алла Володимирівна. Вступ до акмеології мистецької освіти : навч.-метод. посіб. / А. В. Козир, В. І. Федоришин ; [відп. за вип. А. Т. Авдієвський] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 260, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-799-0

 49. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / [Вашуленко М. С., Собко В. О. та ін. ; за наук. ред. М. С. Вашуленка ; відп. за вип. Зінченко В. П.] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 311 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 50. Комплект навчальних програм курсів за вибором з освітньої галузі "Технологія" для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів : навч. програми / Г. О. Воїтелєва, Г. В. Ігнатенко та ін. ; [ред. Г. О. Воїтелєва] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 114 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 51. Комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України : колективна монографія / [Алла Михайлівна Богуш, Жанна Дмитрівна Горіна та ін.] ; за заг. ред. А. М. Богуш ; Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 267 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-2710-20-5

 52. Коршевнюк, Тетяна Валеріївна. Природознавство. 5 клас : кн. для вчителя / Т. В. Коршевнюк, О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий. – Київ : Генеза, 2013. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158-159. – ISBN 978-966-11-0294-0

 53. Кочубей, Тетяна Дмитрівна. Українська педагогічна думка другої половини ХVІІ-ХVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень : монографія / Кочубей Тетяна Дмитрівна. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 516 с. – Бібліогр.: с. 285-349. – ISBN 978-966-525-122-4

 54. Кравець, Володимир Петрович. Ґендерна соціалізація молодших школярів : навч.-метод. посіб. / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей, Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 191 с. – Бібліогр.: с. 173-177. – ISBN 978-966-10-2566-9

 55. Куб'як, Наталія Іванівна. Запобігання педагогічної занедбаності дітей з дистантних сімей : навч.-метод. посіб. / Наталія Куб'як ; [відп. за вип. Д. І. Пенішкевич ; літ. ред. О. В. Лупул] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 167 с. – Бібліогр.: с. 122-129

 56. Культура міжетнічних стосунків підлітків: сценарії позакласних заходів : навч.-метод. посіб. / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. ; [авт.-уклад. Фогель]. – Одеса : Бровкін О. В., 2013. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-966-8484-41-4

 57. Курок, Віра Панасівна. Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання: теорія і практика : монографія / Курок Віра Панасівна ; [наук. ред. Сидоренко В. К.] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 375 с. – Бібліогр.: с. 317-356. – ISBN 966-376-015-X

 58. Кушнірюк, С. Г. Основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Кушнірюк ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – 287 с. – Бібліогр.: с. 281-287. – ISBN 978-966-2261-57-8

 59. Листопад, Олексій Анатолійович. Розвиток творчого потенціалу дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. / О. А. Листопад. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Одеса : Букаєв В. В., 2013. – 237 с. – Бібліогр.: с. 233-237. – ISBN 978-966-2070-72-9

 60. Лобова, Ольга Володимирівна. Уроки музичного мистецтва в 2 класі : метод. посіб. / Ольга Лобова. – Київ : Школяр, 2013. – 118 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-1650-31-1

 61. Луценко, Ірина Олексіївна. Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : [монографія] / І. О. Луценко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 392 с. – Бібліогр.: с. 339-392. – ISBN 978-966-660-843-0

 62. Математика. 5 клас: на допомогу вчителю : (метод. посіб.) / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова [та ін.]. – Київ : Освіта , 2013. – 93 с. – Бібліогр.: с. 93. – ISBN 978-617-656-235-1

 63. Матеріали I Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи - професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк : (31 січня 2012 р.) : [зб. матеріалів] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [наук. ред. О. С. Цокур]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 103 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-438-561-6

 64. Методика викладання біології у вищій школі : [навч. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад. Турлай Ольга Іванівна ; відп. за вип. Чорней Ілля Ілліч; ред. Лупул О. В.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 87 с. – Бібліогр.: с. 86

 65. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 419 с. – Бібліогр.: с. 412-415. – ISBN 978-966-643-062-8

 66. Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) : зб. наук.-метод. розробок / Нац. еколого-натураліст. центр учнівської молоді ; [авт.-уклад.: В. А. Мокрієнко та ін.]. – Київ : НЕНЦ, 2013. – 149 с. – Бібліогр.: с. 147-148

 67. Методичний супровід обдарованих студентів під час проходження педагогічної практики спеціальності "Соціальна педагогіка" / Міщик Л. І., Н. Б. Решетняк, Сапсаєнко Л. В., Тюльпа Т. М. ; [за ред. Л. І. Міщик] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 83 с. – Бібліогр.: с. 82-83

 68. Методичні рекомендації до організації та проведення педагогічного подіуму / [Л. В. Нестерова, З. В. Туряниця, П. Р. Д'ячков, Н. В. Кудикіна] ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. Професійно-педагог. коледж. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 43 с. – Бібліогр.: с. 43. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

 69. Методологічні засади педагогічного дослідження : монографія / [авт. кол.: Хриков Є. М., Адаменко О. В. та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; відп. ред. С. М. Лобода] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-617-316-7

 70. Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті = Художественное образование в Украине: развитие творческого потенциала в ХХІ веке = Arts Educations in Ukraine: Building Creative Capacities for the 21 th Century : аналіт. доповідь / [Л. М. Масол, О. В. Базелюк та ін. ; за наук. ред. Л. М. Масол] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : Аура Букс, 2012. – 239 с. – ISBN 978-966-97207-2-6

 71. Мішеніна, Тетяна Михайлівна. Теорія і практика формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей : монографія / Т. М. Мішеніна ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 335 с. – Бібліогр.: с. 299-334. – ISBN 978-966-644-323-9

 72. Міщик, Людмила Іванівна. Вступ до спеціальності "Соціальна педагогіка" : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Міщик, О. П. Демченко ; за заг. ред. Л. І. Міщик ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Київ : Слово, 2013. – 327 с. – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-194-137-2

 73. Міщик, Людмила Іванівна. Методичне забезпечення соціального педагога в роботі з обдарованими дітьми в загальноосвітніх закладах : наук.-метод. рек. / [авт. кол.: Міщик Л. І., Сапсаєнко Л. В., Олійник В. В. ; за ред. Л. І. Міщик] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 71 с. – Бібліогр.: с. 70-71. – Авт. зазначений на обкл.

 74. Набок, Микола Васильович. Оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону: теорія та технологія : монографія / М. В. Набок ; [ред. Трудолюбова І. В. ; обкл. Резніков П. В.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 217 с. – Бібліогр.: с. 195-217. – ISBN 978-966-644-322-2

 75. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [відп. за вип. А. В. Лотоцька, Л. Ф. Щербакова ; ред. І. Красуцька]. – Київ : Освіта , 2013. – 385 с. – ISBN 978-617-656-086-9

 76. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи / [відп. за вип. О. Я. Коваленко]. – Київ : Освіта , 2013. – 93 с. – ISBN 978-617-656-088-3

 77. Наукові підходи до педагогічних досліджень : [колективна монографія] / [кол. авт.: Бойчук Ю. Д., Васильєва М. П. та ін. ; за заг. ред. Лозової В. І.] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Віровець А. П., 2012. – 348, [2] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2579-64-2

 78. Науменко, Віра Орестівна. Уроки літературного читання в 2 класі : метод. посіб. для вчителя / Віра Науменко. – Київ : Генеза, 2013. – 278, [1] с. – ISBN 978-966-11-0399-2

 79. Нємцева, Інга Анатоліївна. Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України : монографія / І. А. Нємцева ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 255 с. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-966-423-221-7

 80. Носко, Микола Олексійович. Основи наукових досліджень у підготовці фахівця з фізичного виховання : навч. посіб. для студ. спец. "Фізичне виховання" / М. О. Носко, І. А. Бріжата, С. В. Гаркуша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Леся, 2012. – 235 с. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 966-8126-77-4

 81. Олексюк, Ольга Миколаївна. Музична педагогіка : навч. посіб. / О. М. Олексюк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 82. Онкович, Ганна Володимирівна. Уроки "Рідної школи" : навч. посіб. / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович, А. В. Морозова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2011. – 199 с. – Бібліогр.: с. 182-199. – ISBN 978-966-171-694-9

 83. Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному розвитку України : монографія / [Філиппова С. В., Ковтуненко К. В. та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : [б. в.], 2012. – 325 с. – Бібліогр.: с. 306-325. – ISBN 978-617-579-654-2

 84. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; за ред.: Василя Кремен, Тадеуша Левовицького та ін. ; [наук. Рада: Василь Кремень та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – 459 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2748-31-4

 85. Освітні технології у короткому викладі : навч.-метод. посіб. для вчителів, вихователів та студ. пед. закладів освіти / О. І. Янкович, Л. М. Романишина [та ін.] ; [ред. Ігор Миколів]. – Тернопіль : Астон, 2012. – 143 с. – Бібліогр.: с. 134-141. – ISBN 978-966-308-463-3

 86. Освітній округ як інноваційна модель управління: експеримент триває / Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт.-уклад. Аніскіна Н. О. та ін. ; ред. Ю. І. Соловйов, О. І. Чернишов, Е. М. Соф'янц ; відп. за вип. Л. М. Сідєльник]. – Донецьк : Витоки, 2012. – 95 с. – Бібліогр.: с. 93

 87. Островерхова, Надія. Технологічна культура керівника школи : навч.-метод. посіб. / Надія Островерхова ; [відп. за вип. Чайчук Л. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 163 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-856-0

 88. Падяк, Валерій. Русинська школа: відродження народної освіти : нарис / Вfkthsq Падяк ; [ред. Л. О. Ільченко ; фото Валерія Падяка] ; Дослід. центр карпатознавства при Вид-ві В. Падяка ЗОБФ "Русинська школа". – Ужгород : В. Падяка, 2013. – 46, [17] с. : кольор. іл. (16 с.). – Бібліогр.: с. 44-46. – До 10-річчя заснування русинських недільних шкіл . – ISBN 978-966-387-077-9

 89. Пащенко, Майя Іванівна. Навчально-виховна практика студентів педагогічного університету / Пащенко М. І., Безлюдна Н. В. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 258 с. – Бібліогр.: с. 249-258. – ISBN 978-966-525-117-0

 90. Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (у рамках Всеукр. фестивалю науки), 23 квіт. 2013 р. м. Львів / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проф.-техн. освіти, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [редкол.: Васянович Григорій Петрович (голова) та ін.]. – Львів : Сполом, 2013. – 143 с. – ISBN 978-966-665-827-5

 91. Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, м. Київ, 10 червня 2013 р. : [зб. наук. пр.] / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [за заг. ред. Локшиної Олени Ігорівни]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 201 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-644-324-6

 92. Полатайко, О. М. Формування художньо-образного мислення студентів у курсі "Методика викладання художньої культури" : [навч.-метод. посіб. для студ.-магістрантів мистецького напряму навчання] / О. М. Полатайко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 165 с. : іл. – Бібліогр.: с. 147-152. – ISBN 978-966-660-818-8

 93. Поліщук, Світлана Анатоліївна. Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів / С. А. Поліщук ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 133 с. – Бібліогр.: с. 59-60

 94. Проблеми сучасної освіти : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: Н. Л. Панасенко, С. В. Карпенко ; наук. консультант: Л. В. Штефан ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2012. – 111 с.

 95. Проблеми сучасної освіти : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. Вип. 1 (3) / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: Н. Л. Панасенко, С. В. Карпенко ; наук. консультант: Л. В. Штефан ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2013. – 92 с.

 96. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Виховна робота. 5-10 кл. / Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України, ВГСПО "Нац. Асамблея інвалідів України" ; [уклад. Висоцька А. М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 198, [1] с. – ISBN 978-966-7270-70-4

 97. Проскурняк, Ольга Петрівна. Психолого-педагогічні засоби підвищення рівня готовності до батьківства : навч.-метод. посіб. / Проскурняк Ольга Петрівна ; [відп. за вип. І. М. Зварич] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: с. 37-39

 98. Прошкін, Володимир Вадимович. Інтеграція науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів: теорія та практика : монографія / В. В. Прошкін ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 455 с. – Бібліогр.: с. 386-453. – ISBN 978-966-617-330-3

 99. Пулина, Анжелика Анатольевна. Природоведение. 5 класс : науч.-метод. пособие для учителя (новый стандарт, новая программа) / Пулина А. А. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 202 с. – ISBN 978-617-648-181-2

 100. Рамський, Юрій Савіянович. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики : монографія / Ю. С. Рамський. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 366 с. – Бібліогр.: с. 335-366. – ISBN 978-966-660-854-6

 101. Реброва, О. Є. Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва : монографія / О. Є. Реброва ; [наук. ред. О. П. Щолокова] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 294 с. – Бібліогр.: с. 268-294. – ISBN 978-966-660-842-3

 102. Рібцун, Юлія Валентинівна. Професійний довідник учителя-логопеда ДНЗ / Ю. В. Рібцун ; [голов. ред. В. І. Садкіна]. – Харків : Основа, [2012]. – 238 с. – (Серія "Професійний довідник" : заснована 2011 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-00-1573-0

 103. Рогова, Олена Леонідівна. Успішні сходинки: Тематичне оцінювання. 4 клас / О. Л. Рогова. – Харків : ПЕТ, 2013. – 127 с. – ISBN 978-966-1640-33-6

 104. Розвиток педагогічного краєзнавства у вищих навчальних закладах України (ІІ половина XX століття) : монографія / ]авт. кол.: Т. В. Бондаренко, Л. В. Войтова, Н. І. Ревнюк ; за заг. ред. Н. С. Побірченко] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 161 с. – Бібліогр.: с. 153-160

 105. Руденко, Наталія Всеволодівна. Гендерний підхід до проблеми формування міжособистісних взаємин студентів ВТНЗ у позанавчальній виховній роботі : монографія / Н. В. Руденко, Л. С. Рибалко ; [відп. за вип. Н. В. Саєнко] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 149 с. – Бібліогр.: с. 100-113. – ISBN 978-966-303-476-8

 106. Рудяков, Александр Николаевич. Русский язык. 2 класс : кн. для учителя / А. Н. Рудяков, И. Л. Челышева. – Киев : Грамота, 2013. – 191 с. – ISBN 978-966-349-436-4

 107. Савченко, В. А. Організаційно-економічні аспекти професійного навчання на виробництві : монографія / В. А. Савченко ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Вид-во Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України, 2012. – 171 с. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2553-07-9

 108. Савченко, Лариса Олексіївна. Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання : навч.-метод. посіб. / Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, Ю. С. Кулінка ; [упоряд.: Савченко Л. О., Волкова Н. В., Кулінка Ю. С.] ; Криворіз. пед. ін-т Держ. вищ. навч. закл. "Криворізьк. нац. ун-т". – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2012. – 284 с. – Бібліогр.: с. 272-278. – ISBN 978-966-177-126-9

 109. Савченко, Олександра Яківна. Дидактика початкової освіти : підруч. для вищ. навч. закл. / О. Я. Савченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Грамота, 2013. – 503 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-349-344-2

 110. Самохіна, Наталія Миколаївна. Професійно-творча самореалізація майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу : монографія / Н. М. Самохіна ; [наук. ред. Харченко С. Я.] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 371 с. – Бібліогр.: с. 317-362. – ISBN 978-966-617-331-0

 111. Селецький, А. В. Професійна підготовка робітничих кадрів в Україні (1920-1959 рр.) : монографія / А. В. Селецький ; [літ. ред. Лідія Гуменна ; дизайн обкл. Людмила Майборода ; выдп. за вип. Марк Шимановський] ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Вид-во ІПТО НАПН України, 2012. – 175 с. – Бібліогр.: с. 165-175. – ISBN 978-966-2553-08-6

 112. Силадій, Іван Михайлович. Підготовка фахівців менеджерів до роботи в сфері освіти : [монографія] / Силадій Іван Михайлович. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 192-207. – ISBN 978-966-660-859-1

 113. Синьова, Євгенія Павлівна. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору : монографія / Є. П. Синьова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 441 с. – Бібліогр.: с. 405-438. – ISBN 978-966-660-844-7

 114. Сіданіч, Ірина Леонідівна. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (XX-початок XXI століття) : монографія / І. Л. Сіданіч ; за наук. ред. Євтуха М. Б. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : Університет менеджменту освіти, 2013. – 464 с. – Бібліогр.: с. 326-412. – ISBN 978-617-696-156-7

 115. Скворцова, Світлана Олексіївна. Методика навчання математики в першому класі : метод. посіб. для вчителів перших кл. та студ. пед. вузів / С. О. Скворцова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 239 с. – ISBN 978-966-438-345-2

 116. Сологуб, Анатолій Іванович. Відкрити дослідника : посібник / А. І. Сологуб ; [ред. Анна Мовчан] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 94, [1] с. – Бібліогр.: с. 90-95. – ISBN 978-966-2249-76-7

 117. Сологуб, Анатолій Іванович. Креативна освіта: моніторинг якості : навч. посіб. / А. І. Сологуб ; [ред. А. В. Мовчан] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 118 с. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-2249-69-9

 118. Сологуб, Анатолій Іванович. Освіта обдарованих влітку : посібник / А. І. Сологуб ; [ред. Д. Б. Ярош] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89. – ISBN 978-966-2249-71-2

 119. Сологуб, Анатолій Іванович. Стати хіміком-дослідником : посібник / А. І. Сологуб ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 113 с. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-2249-81-1

 120. Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік / [авт.: Поніманська Тамара Іллівна, Дичківська Ілона Миколаївна та ін.]. – Київ : Генеза, 2013. – 86 с. – (Настільна книжка вихователя). – Бібліогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-11-0360-2

 121. Створення та застосування електронних дидактичних засобів навчання на уроках української мови (навчання грамоти) : [навч.-метод. посіб.] / Комунал. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. обл. ради ; [кер. проекту З. П. Дорошенко]. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. – 147 с. – ISBN 978-966-2602-24-1

 122. Терехова, Віра Ігорівна. Міжкультурне спілкування в сучасному світі : навч.-метод. посіб. / В. І. Терехова. – Одеса : Букаєв В. В., 2011. – 101 с. – Бібліогр.: с. 52-53

 123. Терещук, А. І. Технологічна підготовка учнів старшої школи: теорія і методика : монографія / Терещук А. І. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 289 с. – Бібліогр.: с. 257-288. – ISBN 978-966-525-132-3

 124. Ткаченко, Андрій Володимирович. Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка: історико-педагогічний аспект (1920-1935 рр.) : монографія : до 125-річчя від дня народж. А. С. Макаренка / Андрій Ткаченко ; [літ. ред. О. Г. Жданова-Неділько ; дизайн обкл. О. О. Гаєвий, О. М. Нарижна] ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 341 с. – Бібліогр.: с. 301-332. – ISBN 978-966-2538-21-2

 125. Трифонова, Олена Сергіївна. Компетентнісний підхід до формування мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова ; Півден. наук. центр Нац. акад. пед. наук України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 203 с. – Бібліогр.: с. 183-203. – ISBN 978-966-2710-09-0

 126. Трифонова, Олена Сергіївна. Формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова ; Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 467 с. – Бібліогр.: с. 406-467. – ISBN 978-966-2710-29-8

 127. Управління здоров’язбережувальною діяльністю в школі : метод. посіб. / Л. М. Калініна, В. П. Лавринчук та ін. ; [за наук. ред. Л. М. Калініної] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Володимирец. район. колегіум. – Київ-Володимирець : О. Зень, 2012. – 237 с. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-617-601-052-4

 128. Уроки русского языка во 2 классе : метод. пособие / Е. И. Самонова, В. И. Стативка [и др.]. – Киев : Генеза, 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-11-0397-8

 129. Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы / [отв. за вып.: А. В. Лотоцкая, Л. Ф. Щербакова]. – Киев : Освіта , 2013. – 143 с. – ISBN 978-617-656-087-6

 130. Федірчик, Тетяна Дмитрівна. Організація навчально-виховного процесу з шестирічними першокласниками : навч.-метод. посіб. / Т. Д. Федірчик, О. С. Шестобуз ; [відп. за вип. Руснак І. С. ; літ. ред. Лупул О. В.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 151 с. – Бібліогр.: с. 146-151

 131. Фізичне виховання, основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / О. Л. Богініч, Н. В. Левінець [та ін.]. – Київ : Генеза, 2013. – 127 с. – (Настільна книжка вихователя). – Бібліогр.: с. 119-122. – ISBN 978-966-11-0347-3

 132. Філиппова, Світлана Валеріївна. Документальне забезпечення поетапного аналізу процесу комерціалізації науково-дослідної діяльності ВНЗ : монографія / С. В. Філиппова, І. О. Башинська, Ю. В. Ковтуненко ; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки та інформ. технологій. – Одеса : [б. в.], 2012. – 181 с. – Бібліогр.: с. 154-164. – ISBN 978-617-579-659-7

 133. Фролова, Татьяна Яковлевна. Русский язык. 5 класс : кн. для учителя (с обучением на рус. яз.) / Т. Я. Фролова, М. Г. Маркина-Гурджи, А. С. Бурдина. – Киев : Грамота, 2013. – 174 с. – ISBN 978-966-349-421-X

 134. Чернишова, Євгенія Родіонівна. Формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи : монографія / Є. Р. Чернишова ; [ред. Отрішко В. І.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 471 с. – Бібліогр.: с. 400-455. – ISBN 978-966-644-222-5

 135. Швець, Ганна Дмитрівна. Як писати твір-роздум : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Швець. – [Вид. 2-ге, випр. і переробл.]. – Київ : Фенікс, 2013. – 119 с. – ISBN 978-966-136-107-1

 136. Ясінчук, Лев. 50 літ Рідної школи (1881-1931) / Лев Ясінчук ; [упоряд., наук. ред.: Д. Герцюк, П. Сікорський] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2013. – 190 с. : портр. – (Серія "Бібліотека "Рідної школи" : заснована у 2013 р. ; вип. 1). – ISBN 7620-15-8

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Грисенко, Наталія Володимирівна. Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога : монографія / Н. В. Грисенко, Е. Л. Носенко ; за ред. Е. Л. Носенко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 163 с. – Бібліогр.: с. 137-161. – ISBN 978-966-551-367-4

  2. Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : колективна монографія / [авт. кол.: Ю. М. Швалб, О. М. Гарнець та ін.] ; за наук. ред. Ю. М. Швалба ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-189-239-1

  3. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. № 1 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [голова ред. ради С. Д. Максименко ; ред. рада Моляко В. О. та ін. ; голова редкол. Н. Ф. Шевченко ; редкол. Аршава І. Ф. та ін. ; відп. ред. М. Г. Ткалич]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 133 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  4. Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості / НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. З. Г. Кісарчук. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 139 с. – Бібліогр.: с. 121-130. – ISBN 978-966-189-221-6

  5. Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / [авт. кол.: В. В. Андрієвська, С. П. Тищенко та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 139 с. – Бібліогр.: с. 127-139. – ISBN 978-966-189-193-6

  6. Найдьонова, Любов Антонівна. Рефлексивна психологія територіальних спільнот : [монографія] / Л. А. Найдьонова. – Київ : Міленіум, 2012. – 279 с. – Бібліогр.: с. 246-279. – ISBN 978-966-8063-65-7

  7. Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті : монографія / [авт. кол.: М.-Л. А. Чепа, В. Ф. Маценко та ін.] ; за ред. М.-Л. А. Чепи ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 219 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-223-0

  8. Поліщук, Валерій Миколайович. Психологія педагогічного повсякдення: реальність і міфи / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2012. – 151 с. – Бібліогр.: с. 149-151. – ISBN 978-966-680-617-1

  9. Психологічний супровід становлення суб'єкта економічної соціалізації : метод. рек. батькам та педагогам / [І. К. Зубіашвілі, Н. М. Дембицька та ін.] ; за ред. О. В. Лавренко ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 69 с. – Бібліогр.: с. 68-69. – ISBN 978-966-189-196-7

  10. Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / [кол. авт.: Карамушка Л. М., Бондарчук О. І. та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушки ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 204 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-206-3

  11. Психологічні чинники самодетермінації особистості в осітньому просторі : монографія / [авт. кол.: С. Д. Максименко, Л. В. Дзюбко та ін.] ; за ред. С. Д. Максименка ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; Київ ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 399 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-252-0

  12. Психологія та педагогіка : підручник / С. Д. Максименко, М. Б. Євтух [та ін.]. – Київ : Слово, 2012. – 577 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-099-3

  13. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина-людина" : монографія / НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; заг. ред. О. М. Кокуна. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 265 с. – Бібліогр.: с. 256-261. – ISBN 978-966-189-195-0

  14. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Н. В. Чепелєвої. – Київ : [б. в] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 275 с. – Бібліогр.: с. 258-271. – ISBN 978-966-189-197-4

  15. Сидоренко, Ольга Борисівна. Вивчення особливостей поведінки учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями в учінні : навч.-метод. посіб. / О. Б. Сидоренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во ім. М. П. Драгоманова, [2013]. – 50 с. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-966-660-871-3

  16. Сидоренко, Ольга Борисівна. Довільна поведінка як чинник навчальної успішності молодших школярів : навч.-метод. посіб. / О. Б. Сидоренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – [Київ] : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 122 с. – Бібліогр.: с. 84-95. – ISBN 978-966-660-870-6

  17. Сидоркіна, Марина Юріївна. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : метод. рек. / М. Ю. Сидоркіна ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 85 с. – Бібліогр.: с. 82-85. – ISBN 978-966-189-167-7

  18. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / [авт. кол.: Г. О. Балл, М. Т. Дригус та ін.] ; за ред. М. Т. Дригус ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 153 с. – Бібліогр.: с. 142-153. – ISBN 978-966-189-246-9

  19. Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович. Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія / М.-Л. А. Чепа ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 96-103. – ISBN 978-966-189-220-9


НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. / [авт. нарису: Р. Д. Михайлова ; авт. передм. А. І. Гурбанська ; уклад.: О. О. Скаченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2012. – 257 с. : фотогр. – До 80-річчя від дня народження

  2. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 рік) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В. Зотова, Н. М. Демченко ; наук. ред.: В. Зотова ; наук. консультант: Л. Л. Хоружа ; бібліогр. ред.: Н. М. Демченко]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 203 с.

  3. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наук. вид. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. ред.: Зязюн І. А., Ничкало Н. Г., Отич О. М. ; бібліогр. ред. Штома Л. Н.]. – Київ : [б. в.] ; [Чернівці] : Зелена Буковина, 2013. – 400, [3] c. – ISBN 978-966-8410-34-3

  4. Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри дошкільної освіти (2001-2011) / Маріуп. держ. ун-т ; [уклад. А. В. Гельвіх]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 66 с. – (Серія: Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 4)

  5. Дяченко Микола Васильович : біобібліогр. покажч. / Харк. держ. акад. культури ; уклад. С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2013. – 114 с. : портр. – (Серія "Видатні педагоги Харківської державної академії культури" : заснована у 2002 році). – ISBN 978-966-8308-41-3

  6. Зарішняк, Інна Миколаївна. Методика та організація наукових досліжень : навч. посіб. / І. М. Зарішняк ; [відп. за вип. Б. В. Погріщук]. – Вінниця : Крок, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 197-203. – ISBN 978-617-696-079-3

  7. Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. ред. Ничкало Н. Г.]. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Богданова А. М., 2013. – 180 с. : портр. – ISBN 978-966-2184-18-1

  8. Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : бібліогр. покажч. (1992-2012 рр.) / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т політології і права ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; бібліогр. ред.: Г. І. Шаленко, О. А. Кадіна ; за наук. ред. Б. І. Андрусишина]. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 269 с. – До 20-річчя створення Ін-ту політології та права

  9. Володимир Качкан - письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики ; [уклад. і авт. передм. Мирослав Романюк ; ред. і коректор ОленаБожко]. – Львів : Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010. – 310, [1] с. – ISBN 978-966-02-5732-0

  10. Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [голов. ред. Л. В. Литвинюк ; відп. ред. Т. О. Бондар ; уклад.: Т. Є. Курєнкова, Л. А. Александрова ; авт. вступ. ст.: В. В. Зелюк та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : кольор. фотогр. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7

  11. Корнієнко, Марина Михайлівна. Сходинки до інформатики. 3 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька ; [ред. І. Л. Морева ; худож. Д. В. Ширяєв, Н. В. Алимова]. – Харків : Ранок, 2013. – 159 с. – ISBN 978-617-09-1434-7

  12. Коршунова, О. В. Сходинки до інформатики : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Коршунова ; [ред. Н. Дашко ; голов. ред. Н. Заблоцька ; відп. за вип. М. Москаленко ; обкл. Т. Кущ ; худож. ред. В. Марущинець ; мал. Л. Андрощук]. – Київ : Генеза, 2014. – 175 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0312-1

  13. Лесь Курбас: "Поворот до Європи і до самих себе" : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Нац. центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса ; [уклад. Л. Оленич ; вступ. ст. Г. Веселовська ; ред. О. Раскіна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 286 с. : фотогр. – (Родом з України ; вип. 7). – ISBN 978-966-07-2339-9

  14. Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872-1941) : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзнав. музей, Бережанський музей книги ; [уклад.: М. Пайонк та ін. ; наук. ред., кер. проекту: В. Вітенко]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 238 с. – (Родом з України ; вип. 8). – ISBN 978-966-07-2395-5

  15. Майборода, Василь Каленикович. Методика підготовки й оформлення рукопису та автореферату дисертації : навч. посіб. / В. К. Майборода ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – 3-тє вид, випр. та допов. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – 227 с. – Бібліогр.: с. 226-227

  16. О. В. Мішуков - видатний науковець, педагог, заслужений діяч мистецтв України : біобібліогр. покажч. / Херсон. держ. ун-т ; упоряд. Н. А. Арустамова, В. Ю. Штуріна, О. М. Блінова ; ред. Л. С. Воїнова, І. О. Марченко. – Херсон : ХДУ, 2013. – 67 с. : кольор. фотогр.

  17. Наукові праці та творчі роботи викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у фондах бібліотеки ХГПА : інформ. бюлетень. Вип. 1. На 01.01.13 / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [уклад. А. М. Качур ; бібліогр. коректор Л. О. Волосова]. – Хмельницький : [ХГПА], 2013. – 71 с.

  18. Нестеров Артем Павлович : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: Т. М. Осипова, О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2013. – 66 с. : кольор. фотогр. – (Вчені УІПА - ювіляри). – До 80-річчя з дня народження

  19. Педагог. Науковець. Особистість (до ювілею Є. П. Голобородько) / Херсон. акад. неперерв. освіти Херсон. обл. ради, комунал. вищ. навч. закл. ; [упоряд.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко]. – Вид. 3-тє, допов. та переробл. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2012. – 39 с. : фотогр.

  20. Проблеми соціального виховання на сторінках журналу "Дитячий рух" (1925-1934) : бібліогр. покажч. / [відп. за вип. О. Т. Ростунов]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 119 с. – ISBN 978-966-675-705-3

  21. Богдан Васильович Слющинський : бібліогр. покажч. / Маріуп. держ. ун-т ; [уклад. А. В. Гельвіх]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 42 с. – (Серія: Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 7)

  22. Ізмаїл Іванович Срезневський (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. М. Дринова, СПб держ. ун-т, Університетська б-ка "Светозар Маркович" у Белграді, Софійський ун-т "Св. Климент Охридський", Нац. б-ка ун-ту в Любляні ; [уклад.: О. С. Журавльова та ін. ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка, Є. Х. Широкорад ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицкая, Ю. Ю. Полякова]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 182, [7] с. : фотогр. – ISBN 978-966-623-857-6

  23. Ступеньки к информатике : учеб. для 3 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / А. В. Ломаковська, Г. А. Проценко [и др.] ; [ред. В. М. Ліченко, І. П. Медведовська ; ил. Светланы Конощук]. – Киев : Освіта , 2013. – 159 с. – ISBN 978-617-656-252-8 (укр.). – ISBN 978-617-656-262-7 (рус.)

  24. Усатенко Тамара Пилипівна : біобібліогр. покажч. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України ; [наук. ред.: Ничкало Н. Г.]. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 91 с.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива ТовійовичБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка