Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 356,32 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації29.01.2018
Розмір356,32 Kb.
1   2   3   4

ПСИХОЛОГІЯ


 1. Кочерга, Олександр Васильович. Початок життя – становлення творчості : Посіб. для батьків дошкільнят та соц. педагогів / О. В. Кочерга ; Під заг. ред. С. Чередниченко ; Ін-т розвитку інтелекту дитини (ІРІД); Дит. Фонд Об’єд. Націй (ЮНІСЕФ). – К. : Кобза, 2003. – 255, [1] с. : фото. кольор. – Бібліогр.: с. 252-255. – ISBN 966-8024-31-1

 2. Ла Горда. Мужская сторона силы = Man way of Power : Справочник для профессионалов по теории и практике успеха и безопасности / Ла Горда. – К. : Наукова думка, 2004. – 225 с. – (Тайна за семью печатями). – Бібліогр.: с. 192-209. – Параллельное заглавие на англ. яз. – ISBN 966-00-0275-0

 3. Проектні технології у контексті життєтворчості : (практико зорієнтований зб. з досвіду роботи Мелітоп. навч.-вихов. комплексу № 16 "Дит. садок-школа-ВУЗ" Мелітоп. міськ. ради Запоріз. обл.) / Авт. кол.: Ковпак С. В. [та ін.]. – [б. м.], [б. г.]. – 79 с. – Бібліогр.: с. 76-78

 4. Сарапулова, Євгенія Геннадієвна. Психологія управління : Навч. посіб. / Є. Г. Сарапулова, П. С. Єщенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 143, [9] с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 966-388-069-4

 5. Сердюк, Людмила Захарівна. Психологія : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник; За наук. ред. В. Т. Циби ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 232, [8] с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-388-007-4

 6. Словник психологічних термінів (з глибинної психології) / Уклад.: Херсонський Б. Г., Уварова С. Г. ; ред. Рясенко С. І. ; пер. з рос. Гладуш Г. В. ; Держ. соц. служба для сім’ї, дітей та молоді, Укр. Асоц. психоаналізу, Міжнар. ін-т глибин. психології. – К., 2006. – 258 с. – ISBN 9667815722

 7. Ямницький, Вадим Маркович. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент : Монографія / В. М. Ямницький ; АПН України, Півд. наук. центр АПН України, Рівн. держ. гуманіт. ун-т. – О., 2006. – 362 с. – Бібліогр.: с. 344-361. – ISBN 966883528X

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Беседы о великих людях / Херсон. средняя с углубл. изучением англ. и немец. яз. школа гуманитарного труда, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины ; Под ред. Кияновского А. А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Херсон : Айлант, 2005. – 175 с. : фото. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 9666300461

 2. Бойко, Тарас Георгійович. Основи стандартизації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. для спец. 7.000001, 8.000001 "Якість, стандартизація та сертифікація" / Т. Г. Бойко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : НУ "Львівська політехніка", 2004. – 231 с. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 9665534114

 3. Видавнича діяльність обласних бібліотек України для юнацтва : Бібліограф. покажч. Вип. 6 / Держ. б-ка України для юнацтва ; Уклад.: Ю. А. Ворона, В. М. Кучерява, Н. А. Мельник. – К., 2006. – 33 с.

 4. Герчанівська, Поліна Евальдівна. Культурологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Е. Герчанівська; За ред. В. І. Панченко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 290, [46] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-7979-65-2

 5. Духовна культура як домінанта українського життєтворення : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 22-23 груд. 2005 р. Ч. 1 / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. центр культ. дослідж. ; Редкол.: В. Г. Чернець (голова) та ін. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 353, [3] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-8683-31-5. – ISBN 966-8683-32-3

 6. Крушельницька, Лариса Іванівна. Культура Ноа на землях України / Л. І. Крушельницька. – Л. : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. – 173, [2] с. : мал. – Бібліогр.: с. 164-173. – ISBN 9660227841

 7. Ліпінська, Алла Володимирівна. Науково-технічна термінологія : Навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Ліпінська ; за ред. М. І. Жалдака ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2007. – 218 с. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 966-388-105-4

 8. Ліпінська, Алла Володимирівна. Технічне забезпечення інформаційної діяльності : Навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Ліпінська ; за ред. М. І. Жалдака ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2007. – 301 с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 300-301. – ISBN 966-388-104-6

 9. Ломачинська, Ірина Миколаївна. Бібліографознавство : Навч. посіб. для дистанц. навч. / І. М. Ломачинська ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2004. – 299, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-7979-72-5

 10. Ломачинська, Ірина Миколаївна. Спеціальне діловодство : Навч. посіб. для дистанц. навчання. Ч. 1 / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова; За наук. ред. Горбаченко ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 414, [10] с. – (Ін-т дистанц. навчання). – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 966-388-071-6 (спільний). – ISBN 966-388-072-4 (ч. 1)

 11. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : Покажч. видань б-ки та л-ри про її діяльн. (1981-2000 рр.) / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад. Л. П. Квятковська, В. М. Мартинович ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. С. А. Арсірій. – Л. : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. – 323 с. – ISBN 9960229364

 12. Провідні бібліотеки України : Довідник 2006/2007 / Уклад.: Дригайло В. Г., Шмельов Є. М. – К. : Шмельов В. Є., 2006. – 152 с. – ISBN 966966771X

Автореферати дисертацій

 1. Василенко, Ольга Миколаївна. Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Василенко Ольга Миколаївна; наук. кер. Оніщенко О. С. ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 19, [1] с

 2. Кулаковська, Т. Л. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки XX ст. – початок XXI ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Кулаковська Тетяна Леонтіївна; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2006. – 20 с.

 3. Солоіденко, Галина Іванівна. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині XX століття (1950-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Солоіденко Галина Іванівна; наук. кер. Онищенко О. С. ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2006. – 20 с

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарноїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка