Освіта. Виховання. Навчання


[ ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСкачати 356,32 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації29.01.2018
Розмір356,32 Kb.
1   2   3   4

[ ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Бойченко, Іван Васильович. Філософія : Навч. посіб. для дистанц. навчання / І. В. Бойченко, М. І. Бойченко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 227, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 220-226. – ISBN 966-388-028-7

 2. Мозгова, Наталія Григорівна. Логіка : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Н. Г. Мозгова, А. М. Мозговий ; під заг. ред. Г. І. Волинка ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., розшир. та допов. – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 251 с. – (Мережа дистанц. навчання). – ISBN 966-7979-91-1

 3. Семёнов, В. В. Утраченная интуиция : Диалектика. Интуиция. Эмпиризм / В. В. Семёнов ; Рос. акад. наук, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино, 2005. – 70 с. – Библиогр.: с. 66-68. – ISBN 5201145507

 4. Щербяк, Юрій. Концептуальні засади освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті : Монографія / Юрій Щербяк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 587 с. – Бібліогр.: с. 536-577. – ISBN 9660706561

Дисертації

 1. Бірюкова, Тетяна Федорівна. Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Бірюкова Тетяна Федорівна; наук. кер. Бех В. П. ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – 217 с. – Бібліогр.: с. 197-217

 2. Бех, Юлія Володимирівна. Філософська модель саморозгортання соціального світу: гносеологічний аналіз : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Бех Юлія Володимирівна ; наук. кер. Крисаченко В. С. ; Нац. ін-т стратегіч. досліджень. – К., 2006. – 224 с. – Бібліогр.: с. 201-224

 3. Братаніч, Борис Володимирович. Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу : Дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Братаніч Борис Володимирович; наук. конс. Гнатенко П. І. ; Дніпропетров. нац. ун-т . – Д., 2006. – 418 с. – Бібліогр.: с. 386-418

 4. Вікторов, Віктор Григорович. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема : Дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Вікторов Віктор Григорович; наук. конс. Андрущенко В. П. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 319 с. – Бібліогр.: с. 290-309

 5. Димитров, Михайло Федорович. Роль сучасних професійних громадських організацій України у формуванні спеціалістів (філософсько-освітній аспект) : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Димитров Михайло Федорович; наук. кер. Онкович Г. В. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 199 с. – Бібліогр.: с. 174-199

 6. Зражевський, Сергій Фрідріхович. Адаптація як соціальний процес: буттєвісні вияви та практичні експлікації : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Зражевський Сергій Фрідріхович; наук. кер. Богданов В. С. ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси, 2006. – 172 с. – Бібліогр.: с. 161-172

 7. Корсак, Костянтин Віталійович. Соціально – філософський аналіз тенденцій розвитку тріади "Людина – Суспільство – Освіта" на початку XXI століття : Дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Корсак Костянтин Віталійович; наук. конс. Андрущенко В. П. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 461 с. – Бібліогр.: с. 425-449

 8. Лепський, Максим Анатолійович. Взаємозв’язок оптимізму та песимізму: Проблема соціальної перспективи : Дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Лепський Максим Анатолійович; наук. конс. Воловик В. І. ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – 413 с. – Бібліогр.: с. 398-413

 9. Мандрагеля, Володимир Андрійович. Війна в історії цивілізацій: соціально-філософський аналіз : Дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Мандрагеля Володимир Андрійович; наук. конс. Андрущенко В. П. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 444 с. – Бібліогр.: с. 391-438

 10. Мейтус, Віктор Володимирович. Управління політичною партією як соціально-філософська проблема : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Мейтус Віктор Володимирович; наук. кер. Михальченко М. І. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2005. – 169 с. – Бібліогр.: с. 160-169

 11. Морозова, Людмила Петрівна. Соціальні механізми формування цінностей молоді в перехідний період: Соціально філософський аналіз : Дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Морозова Людмила Петрівна; наук. конс. Михальченко М. І. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 415 с. – Бібліогр.: с. 379-415

 12. Петрів, Оксана Василівна. Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Петрів Оксана Василівна ; наук. кер. Скотний В. Г. ; Дрогобиць. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – К., 2006. – 179 с. – Бібліогр.: с. 161-178

 13. Савчук, Наталія Сергіївна. Трансформації есхатологічного пізнавального підходу в освітньо-культурній сфері : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Савчук Наталія Сергіївна ; наук. кер. Предборська І. М. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 177 с. – Бібліогр.: с. 161-177

 14. Чайка, Ірина Юріївна. Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Чайка Ірина Юріївна ; наук. кер. Бех В. П. – К., 2005. – 204 с. – Бібліогр.: с. 188-204

 15. Шевченко, Зоя Володимирівна. Індивідуалізм як складова розвитку демократії : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Шевченко Зоя Володимирівна ; наук. кер. Богданов В. С. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – К., 2005. – 231 с. – Бібліогр.: с. 216-231

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Бараник, Зоя Павлівна. Статистика : Навч. посіб. для дистанц. навчання / З. П. Бараник ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 267, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 966-388-016-3

 2. Бебик, Валерій Михайлович. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : Навч. посіб. / В. М. Бебик, С. О. Шергін, Л. О. Дегтерьова ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 207 с. – Бібліогр.: с. 195-207. – ISBN 966-

 3. Берлач, Анатолій Іванович. Основи казначейської справи : Навч. посіб. для дистанц. навчання / А. І. Берлач, А. М. Стовбчатий ; за заг. ред. А. І. Берлача ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 227, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-388-006-6

 4. Беспянська, Галина Василівна. Організація роботи з документами : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Г. В. Беспянська; За наук. ред. В. В. Бездрабко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 243, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 228-230. – ISBN 966-388-041-4

 5. Беспянська, Галина Василівна. Справочинство : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Г. В. Беспянська ; за наук. ред. В. В. Бездрабко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 488 с. – Бібліогр.: с. 356-357. – ISBN 966-388-010-4

 6. Гаценко, Олена Петрівна. Бухгалтерський облік : Навч. посіб. для дистанц. навчання / О. П. Гаценко, О. В. Стрибуль ; за ред. Л. К. Сука ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 196 с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 186-187. – На деяких прим. на обкл. ініціали Гаценко зазначені помилково (О.Т.). – ISBN 966-7979-80-6

 7. Грішнова, Олена Антонівна. Людський розвиток : Навч. посіб. / О. А. Грішнова ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 305, [3] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-574-824-6

 8. Економіка підприємства : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Уклад.: Єрмаков О. Є. [та ін.]; За заг. ред. Воротіна В. Є. ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 243 с. – (Мережа дистанц. навчання). – ISBN 966-7979-77-6

 9. Економіка підприємства: теорія та практика : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 березня 2006 р.: До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; Редкол. Г. О. Швиданенко та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 205, [3] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-574-853-X

 10. Захарченко, Петро Павлович. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посіб. для дистанц. навчання / П. П. Захарченко, О. О. Ковалевська, О. В. Кузьминець ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 212, [6] с. – (Мережа дистанц. навчання). – ISBN 966-7979-82-2

 11. Захарченко, Петро Павлович. Історія держави та права України : Навч. посіб. для дистанц. навчання / П. П. Захарченко, О. В. Кузьминець ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 207, [1] с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-7979-41-5

 12. Калина, Алла Василівна. Економіка, планування та організація діяльності підприємства : Навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Калина; За наук. ред. В. Д. Корнєєва ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 208, [8] с. – (Ін-т дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 207-208. – ISBN 966-388-054-6

 13. Кілічава, Тетяна Михайлівна. Екологічне право : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. М. Кілічава ; Наук. ред. Н. Р. Малишева ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 302, [2] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с.236-242. – ISBN 966-7979-87-3

 14. Кіндрацька, Любомира Максимівна. Облік у банках : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. М. Кіндрацька, Ю. К. Семеніченко, М. Ю. Тюхляєва ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 403, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 966-574-820-3

 15. Клименко, Світлана Михайлівна. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. М. Клименко, О. С. Дуброва ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 185, [3] с. – Бібліогр.: с. 173-180. – ISBN 966-574-826-2

 16. Клиновий, Дмитро Віталійович. Основи фінансової діяльності : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Д. В. Клиновий, І. О. Петровська ; ред. Л. Г. Чернюк ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 343, [9] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 300-303. – ISBN 966-7979-89-X

 17. Кривов’яз, Тетяна Василівна. Бухгалтерський облік у банках : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Т. В. Кривов’яз; За наук. ред. М. І. Сивульського ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 311, [9] с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 966-388-042-2

 18. Крупка, Юрій Миколайович. Правові і організаційні основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Ю. М. Крупка ; наук. ред. Н. Р. Малишева ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 192, [4] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-7979-75-X

 19. Лазар, Ірина Геннадіївна. Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи / Ірина Лазар ; Львів. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України, "Західноукр. центр "Жіночі перспективи". – Л. : Ліга-Прес, 2005. – 139, [2] с. – ISBN 9668687167

 20. Лебеденко, Вадим Іванович. Господарське законодавство : Навч. посіб. для дист. навчання / В. І. Лебеденко, Р. О. Коніжай ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 186, [6] с. – (Ін-т дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 173-184. – ISBN 966-388-052-X

 21. Ляш, Андрій Олексійович. Докази і доказування у кримінальному судочинстві : Навч. посіб. / А. О. Ляш, С. М. Стахівський ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 184, [8] с. – Бібліогр.: с. 166-184. – ISBN 966-388-047-3

 22. Ляш, Андрій Олексійович. Кримінальний процес (загальна частина) : Навч. посіб. для дист. навчання / А. О. Ляш ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 223, [9] с. – Бібліогр. на поч. розд. – ISBN 966-388-039-2

 23. Ляш, Андрій Олексійович. Організація судових та правоохоронних органів : Навч. посіб. для дист. навч. / А. О. Ляш, В. І. Галаган, В. І. Моргун; За ред. А. В. Іщенка ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 320, [4] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. на поч. розд. – ISBN 966-7979-56-3

 24. Мазур, Оксана Степанівна. Сімейне право України : Навч. посіб. для дистанц. навч. / О. С. Мазур ; ред. Н. Р. Малишева ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 115, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. на поч. розд. – ISBN 966-7979-86-5

 25. Мазур, Оксана Степанівна. Цивільне право України : Навч. посіб. для дистанц. навч. / О. С. Мазур ; ред. Н. Р. Малишева ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 284, [4] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. на поч. розд. – ISBN 966-7979-85-7

 26. Матюха, Микола Миколайович. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посіб. для дистанц. навчання / М. М. Матюха; За наук. ред. Г. І. Купалової ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 305, [3] с. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-013-9

 27. Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; За заг. ред. О. М. Мозговий. – К. : КНЕУ, 2005. – 502, [2] с. – Бібліогр.: с. 502. – ISBN 966-574-813-0

 28. Нікітін, Антон Володимирович. Теорія держави та права : Навч. посіб. для дистанц. навч. Ч. 2 / А. В. Нікітін; За наук. ред. А. М. Колодія ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид. – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 264, [6] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 966-388-003-1

 29. Нікітін, Антон Володимирович. Теорія держави та права : Навч. посіб. для дист. навч. Ч. 1 / А. В. Нікітін; За ред. А. М. Колодія ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид. – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 164, [12] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. на поч. розд. – ISBN 966-7979-34-2

 30. Ніколаєнко, Леонід Григорович. Методи соціологічного пояснення : Монографія / Л. Г. Ніколаєнко. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 199, [1] с. – ISBN 966-8683-35-8

 31. Облік у бюджетних організаціях : Навч. посіб. для дистанц. навчання / О. П. Гаценко, О. В. Стрибуль, Т. Г. Безуглова, Н. С. Усик ; За наук. ред. Г. І. Купалової ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 252 с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 966-388-035-X

 32. Організація і планування виробництва : (на прикладах харчової промисловості): Навч. посіб. / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; За заг. ред. В. К. Костюка. – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 330, [6] с. – ISBN 966-388-062-7

 33. Осика, Сергій Григорович. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України / С. Г. Осика ; Ін-т законодавства ВР України, Акад. правових наук України. – К., 2005. – 222 с. – Бібліогр.: с. 216-222. – ISBN 9668039661

 34. Осыка, Сергей Григорьевич. Основы и особенности права США, Канады и Европейского Союза по защите от демпингового импорта / С. Г. Осыка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Благодійна орг. "Центр дослідж. СОТ, розвитку торг. права і практики". – К., 2005. – 374 с. – (Сер. "Система Всемир. торг. организации как основа регулирования глобал. торг. процессов"). – Бібліогр.: с. 368-374. – ISBN 9668039831

 35. Павленко, Анатолій Федорович. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : Монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 404, [4] с. – Бібліогр.: с. 386-402. – ISBN 966-574-801-7

 36. Павленко, Анатолій Федорович. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів : Монографія / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, І. І. Гончарова ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 204-214. – ISBN 966-574-809-2

 37. Павлик, Петро Михайлович. Нотаріат України : Навч. посіб. для дистанц. навчання / П. М. Павлик, Т. М. Кілічава ; за наук. ред. О. Г. Мурашина ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2007. – 200 с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 966-388-103-8

 38. Павлик, Петро Михайлович. Трудове право України : Навч. посіб. для дист. навчання / П. М. Павлик ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 465, [7] с. – (Ін-т дистанц. навчання). – ISBN 966-388-044-9

 39. Панасюк, Броніслав Якович. Державна планова система України: історія становлення та розвитку : Монографія / Б. Я. Панасюк ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 410, [2] с. – ISBN 966-574-811-4

 40. Петровська, Ірина Олегівна. Аудит : Навч. посіб. для дистанц. навчання / І. О. Петровська, Т. В. Шмакова ; за наук. ред. Л. Г. Чернюк ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 103 с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 966-388-020-1

 41. Пирога, Ігор Степанович. Державне регулювання економіки: від противаг до консенсусу / Ігор Пирога, Сергій Пирога. – Луцьк, 2003. – 210 с. – ISBN 9667294188

 42. Пізнюк, Леся Володимирівна. Паблік Рилейшнз : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. В. Пізнюк ; За наук. ред. С. М. Квіта ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 238, [10] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 144-145. – ISBN 966-7979-95-4

 43. Пішеніна, Тетяна Іллівна. Інформаційне забезпечення управління та реферування : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 277, [1] с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 273-277. – ISBN 966-388-012-0

 44. Подолання гендерної та вікової дискримінації на ринку праці: Міжнародний досвід та законодавство України / Г. В. Федькович, Р. І. Поцюрко ; Західний центр "Жіночі перспективи". – Л. : НУ "Львівська політехніка", 2005. – 42 с. – Бібліогр.: с. 41-42. – Проект "Подолання гендерної та вікової дискримінації на ринку праці в Україні: навчання та програма дій". – ISBN 966553467X

 45. Політологія : Навч. посіб. для студ. дист. форми навчання / О. О. Волинець [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. – Л. : НУ "Львівська політехніка", 2005. – 359 с. – (Сер. "Дистанційне навчання" ; № 28). – Бібліогр. у кінці розд. – Заснована 2002 р. – ISBN 9665534416

 46. Примак, Тетяна Олександрівна. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Тетяна Примак ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 172, [4] с. – Бібліогр.: с.170-171. – ISBN 966-574-807-6

 47. Проскурін, Петро Васильович. Історія економіки та економічних учень : Нариси економічної індустріальної цивілізації: Навч. посіб. / П. В. Проскурін ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 371, [1] с. – ISBN 966-574-800-9

 48. Ринок фінансових послуг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 7.050104, 8.050104 / І. Б. Хома [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : НУ "Львівська політехніка", 2005. – 247, [3] с. – Бібліогр.: с. 241-247. – ISBN 9665534289

 49. Романенко, Лариса Федорівна. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / Л. Ф. Романенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 108 с. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 966-388-076-7

 50. Романенко, Лариса Федорівна. Маркетинг-практикум: ситуаційні завдання, кейси, рольові ігри, тести : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. Ф. Романенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 184 с. – ISBN 966-388-082-1

 51. Романцов, Володимир Омелянович. Українці на одвічних землях (XVIII – початок XXI століття) / В. О. Романцов. – 2-ге вид. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2005. – 199 с. – ISBN 9667601730

 52. Рудюк, Людмила Василівна. Вступ до фаху : (Спеціальність "Фінанси") : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. В. Рудюк.; За наук. ред. Л. Ф. Романенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 142, [6] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 966-7979-31-8

 53. Рудюк, Людмила Василівна. Фінанси підприємств-II : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. В. Рудюк ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 185, [7] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 183-185. – ISBN 966-388-049-X

 54. Сахно, Алла Кузьмівна. Політологія : Навч. посіб. для дистанц. навчання / А. К. Сахно ; за ред. В. І. Головченка ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2004. – 185 с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-7979-63-6

 55. Сидоренко, Микола Йосипович. Правознавство : Навч. посіб. для дистанц. навчання / М. Й. Сидоренко ; за наук. ред. Р. А. Калюжного ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 173 с. – ISBN 966-388-094-5

 56. Сидоренко, Микола Йосипович. Теорія держави і права (курс лекцій) : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 197 с. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 966-388-078-3

 57. Сорока, Петро Миколайович. Інформаційні системи і технології у фінансах : Навч. посіб. для дистанц. навчання / П. М. Сорока ; за заг. ред. П. А. Лайка ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 259 с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 966-7979-67-9

 58. Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні : Тези доповідей Міжнар. наук. конф. 16-17 березня 2006 р., присвяч. 100-річчю від дня народження одного із фундаторів вітчизняної шк. бух. обліку і контролю, д-ра екон. наук, проф. Німчинова Прокопа Петровича: До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; Редкол.: В. Г. Лінник та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 495, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-574-849-1 (в оправі) ; в оправі

 59. Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Г. Г. Старостенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 219, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-388-029-5

 60. Старостенко, Ганна Григорівна. Економічна теорія : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Г. Г. Старостенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2004. – 171 с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр. на поч. теми. – ISBN 966-7979-71-7

 61. Старостенко, Ганна Григорівна. Фінансовий аналіз / Г. Г. Старостенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 201, [7] с. – (Ін-т дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 189-193. – ISBN 966-388-055-4

 62. Степанов, В’ячеслав Миколайович. Менеджмент : Навч. посіб. для дистанц. навчання / В. М. Степанов, Т. І. Пішеніна ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2004. – 206, [6] с. – (Мережа дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 966-7979-66-0

 63. Стожок, Людмила Григорівна. Страхування : Навч. посіб. для дист. навчання / Л. Г. Стожок; За ред. Старостенко Ганни Григорівни ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 162, [14] с. – (Ін-т дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 160-161. – ISBN 966-7979-78-4

 64. Сук, Леонід Кіндратович. Бухгалтерський облік-II : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 700, [10] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 700. – ISBN 966-388-000-7

 65. Сук, Леонід Кіндратович. Бухгалтерський облік-II : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. К. Сук, П. Л. Сук ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 700, [10] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 700. – ISBN 966-388-000-7

 66. Сук, Леонід Кіндратович. Контроль і ревізія : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. К. Сук, П. Л. Сук ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 274 с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 227-228. – ISBN 966-388-002-3

 67. Тараненко, Олександр Сергійович. Історія економічних вчень : Навч. посіб. для дистанц. навчання / О. С. Тараненко ; за наук. ред. В. О. Савченка ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2007. – 301 с. – (Ін-т дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 300-301. – ISBN 966-388-108-9

 68. Тітов, Микола Микитович. Кримінальне право : Навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Тітов, А. О. Ляш; За ред. А. А. Музики ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 543, [1] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-7979-70-9

 69. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : НУ "Львівська політехніка", 2005. – 335 с. – Бібліогр.: с. 304-328. – Присвячується 160-літтю Львів. політехніки. – ISBN 9665534238

 70. Трофанчук, Григорій Іванович. Основи римського цивільного права : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. І. Трофанчук, В. І. Подоляк ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 160, [1] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 966-7979-46-6

 71. Україна. Закони. Земельний кодекс України : (Станом на 10 квіт. 2006 р.) / Україна. Закони. – К. : ТОВ "Редакція газети "Закон і Бізнес", 2006. – 162 с. – (Закон & Бізнес ; № 16 (744))

 72. Україна. Закони. Кримінальний кодекс України : (Станом на 1 черв. 2006 р.) / Україна. Закони. – К. : ТОВ "Редакція газети "Закон і Бізнес", 2006. – 162 с. – (Закон & Бізнес ; № 23 (751))

 73. Україна. Закони. Сімейний кодекс України / Україна. Закони. – К., 2005. – 96, [1] с. – (Закон & Бізнес ; № 51 (727))

 74. Управление группами : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Редина [и др.] ; Днепропетр. гос. фин. акад. – Днепропетровск, 2005. – 304 с. – Бібліогр.: с. 291-295. – Авт. зазначено на обкл. – ISBN 9668866037

 75. Федоренко, Галина Олександрівна. Теорія держави і права : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Федоренко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 223-227. – ISBN 966-574-802-5

 76. Фінанси, облік і аудит : Зб. наук. праць. : Засн. 2003 р.: Спец. вип.: Присвяч. 100-річчю від дня народження одного із фундаторів вітчиз. шк. бух. обліку і контролю д-ра екон. наук, проф. Німчинова Прокопа Петровича / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; Редкол:. М. В. Кужельний та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 408, [4] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-574-848-3

 77. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. Д. Білик [та ін.] . – К. : КНЕУ, 2005. – 588, [4] с. – Бібліогр.: с.586-587. – ISBN 966-574-799-1

 78. Хоцянівська Н. В. Придбання, поліпшення та виведення з експлуатації основних фондів / Н. В. Хоцянівська, В. В. Завгороднєв. – К., 2005. – 112 с. – (Б-ка журн. "Вісник податк. служби України". Роз’яснюють фахівці держ податк. адмін. України). – ISBN 966-8170-17-2

 79. Цирфа, Галина Олександрівна. Юридична деонтологія : Навч. посіб. для дист. навч. / Г. О. Цирфа; За ред. Н. І. Клименко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 209, [1] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 966-7979-49-0

 80. Черевко, Михайло Олексійович. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності : Навч. посіб. для дистанц. навчання / М. О. Черевко ; за наук. ред. О. С. Лимарченка ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2006. – 270 с. – (Ін-т дистанц. навчання). – Бібліогр.: с. 263. – ISBN 966-388-011-2

 81. Чернюк Л. Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 244, [4] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 244-245. – На обкл. зазнач. тільки прізвище: Д. В. Клиновий. – ISBN 966-7979-41-5

 82. Шокун, Валерій Васильович. Основи менеджменту : Навч. посіб. для дистанц. навч. / В. В. Шокун, Т. І. Пішеніна ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т "Україна", 2005. – 340, [4] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 297-299. – ISBN 966-7979-81-4

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарноїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка