Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літературиСкачати 211,1 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір211,1 Kb.

Освітня діяльність і педагогічні погляди

С. Русової (1856-1940рр.):

Бібліографічний список літератури
Твори С. Ф. Русової

 1. Вибрані педагогічні твори / упоряд., передм., комент. О. В. Проскура. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.

 2. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим.: Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – К. : Либідь, 1997.

 3. Вибрані педагогічні твори : у 4 кн. Кн. 3 / заг. ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., прим.: Є. І. Коваленко, О. М. Таран. – Чернігів : РВК „Деснянська правда”, 2008. – 240 с.

 4. Вибрані педагогічні твори : у 4 кн. Кн. 4 / заг. ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., прим.: Є. І. Коваленко, О. М. Таран. – Чернігів: КП „Чернігівські обереги”, 2009. – 328 с.

 5. Ідейні підвалини школи // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX–XX ст.) : хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська, Н. П. Дічек та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська. – К., 2003. – С. 150–153.

 6. Мої спомини / передм. О. В. Проскури. – К. : Україна-Віта, 1996. – 208 с.

 7. Мемуари. Щоденник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознав., Центр. держ. арх. вищ. органів влади та упр. України, Центр. держ. арх. громад. об'єднань України, Укр. вільна акад. наук у США ; упоряд. Володимир Сергійчук ; ред. Микола Іщенко. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

 8. Софія Русова: з маловідомого і невідомого : трилогія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; упоряд.: Оксана Джус, Зіновія Нагачевська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2006.

 9. Софія Русова: з маловідомого і невідомого : трилогія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; упоряд.: Зіновія Нагачевська, Оксана Джус. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007.

 10. Твори Софії Русової // Дит. садок. – 2000. – Берез. (Чис. 9). – Вкладка, с. 1–8.

 11. Твори // Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський : навч. посібник / уклад.: Володимир Петрович Кравець, Олександр Іванович Мешко . – К., 2008. – С. 108–127.


Біографія С. Ф. Русової


 1. Антонець, Н. Б. Русова Софія Федорівна : [про життя та діяльн. педагога] / Н. Б. Антонець // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К., 2008. – С. 790–791.

 2. Бабійчук, А. Софія Русова в Кам’янець-Подільському / А. Бабійчук // Дит. садок. – 2007. – Берез. (№ 10). – С. 13.

 3. Берегиня української національної школи : до 140-річчя від дня народж. С. Ф. Русової (1856–1940) // Календар знам. і пам'ят. дат / Нац. парламент. б-ка України. – 1996. – I кв. – С. 82–90. – Бібліогр.: с. 88–90.

 4. Борисова, З. Подвижниця національного дошкільного виховання : [до 150-річчя від дня народж. С. Ф. Русової] / З. Борисова, М. Машовець // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 3. – С. 3–4.

 5. Васькович, Г. Перший український педагогічний журнал «Світло» : [про роботу С. Ф. Русової у журн. „Світло”] / Г. Васькович // Шкільництво в Україні (1905–1920) / Г. Васькович. – К., 1996. – С. 46–49.

 6. Велетні педагогічної думки : [про К. Ушинського, Б. Грінченка, С. Русову] // Освіта України. – 1997. – 15 серп. (№ 33). – С. 6–7.

 7. Вербицький, В. Софія Русова : [біографія] / В. Вербицький // Паросток. – 1996. – № 1. – С. 35.

 8. Видатні жінки української педагогіки : Русова Софія Федорівна (1856–1940) // Шкіл. б-ка плюс. – 2004. – Лют. (№ 4). – С. 4–5.

 9. Волкова, Н. П. Софія Русова (1856–1940) : [біогр. педагога] / Н. П. Волкова // Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К., 2001. – С. 516–518.

 10. Гончаренко, С. Русова Софія Федорівна : [біогр. довідка] / С. Гончаренко //  Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К., 1997. – С. 292.

 11. Гонюкова, Л. В. Спогади Софії Русової / Л. В. Гонюкова // Укр. іст. журн. – 1999. – № 5. – С. 133–138.

 12. Диба, А. Дві великі українки : [про Софію Русову та Лесю Українку] / А. Диба // Дивослово. – 1999. – № 2. – С. 16–17.

 13. Дворецька, В. Присвячується Софії Русовій / В. Дворецька // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 2. – С. 11.

 14. Коваленко, Є. Софія Русова – видатний педагог України / Є. Коваленко, І. Пінчук // Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / С. Русова. – К., 1997. – Кн. 1. – С. 7–44.

 15. Геник, С. Русова Софія : [про життя та діяльн. педагога] / С. Геник // 150 видатних українок / С. Геник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 172–174.

 16. Герман, В. Берегиня національної школи : [про С. Ф. Русову] / В. Герман // Слово Просвіти. – 1996. – Лип. (№ 7). – С. 7.

 17. Глоба, Л. Для просвіти народної : [про жінок-просвітительок України: Х. Алчевську, С. Русову, М. Підгірянку] / Л. Глоба // Рідна шк. – 1996. – № 4. – С. 64–66.

 18. Гонюкова, Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова / Л. Гонюкова, Т. Конончук // Українки в історії / авт. кол.: С. Андрусів [та ін.] ; ред. В. К. Борисенко. – К., 2004. – С. 72–77.

 19. Дацюк  Г. Софія: бо мудра / Г. Дацюк // Початкова школа.  – 1992. – № 1. – С. 59–62.

 20. Зайцева, Л. Під владою мистецтва : [муз. діяльн. С. Русової в контексті розвитку муз. культури України ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ ст.] / Л. Зайцева, О. Бадалов // Гуманіт. науки. – 2006. – № 1. – С. 153–157.

 21. Замлинська  О. Софія Русова / О. Замлинська, М. Палієнко // Історія України в особах : ХІХ–ХХ ст. / авт. колектив: І. Войцехівська (кер.), В. Абліцов, О. Божко та ін. – К., 1995. – С. 355–358.

 22. Ільєнко І. Про життя, педагогічну, видавницьку діяльність С. Русової та її спілкування з М. Рильським / І. Ільєнко // Жага : труди і дні Максима Рильського / І. Ільєнко. – К., 1995. – С. 60–65.

 23. Індутна, Г. Навчання Софії Русової у Фундуклеївській жіночій гімназії / Г. Індутна // Освіта України. – 2006. – 14 квіт. (№ 28). – С. 12.

 24. Калениченко  Н. П. Софія Русова / Н. П. Калениченко // Рідна шк. – 1991. – № 12. – С. 68–71.

 25. Качкан В. А. Просвітницький вогонь Софії Русової / В. А. Качкан // Українське народознавство в іменах : навч. посіб. : у 2 ч. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка ; передм. А. Г. Погрібного. – К., 1994. – Ч. I. – С. 151–159.

 26. Кисілівська, О. Пожертва для кращої долі : [про С. Ф. Русову] / О. Кисілівська // Неопалима купина. – 1995. – № 1/2 – С. 3.

 27. Ківшар Т. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової / Т. Ківшар // Київ. старовина. – 1994. – № 1. – С. 105–108.

 28. Коваленко, Є. І. Софія Русова в історії української педагогіки / Є. І. Коваленко // Жінки в історії України : зб. пр. – Чернігів, 1998. – С. 74–79.

 29. Луговий  О. Софія Русова : [біографія] / О. Луговий // Визначне жіноцтво України / О. Луговий. – К., 1994. – С. 200–202.

 30. Манжура, М. Софія Русова – славна дочка України / М. Манжура // Почат. освіта. – 2006. – Квіт. (№ 15). – С. 11–15.

 31. Онищенко, Н. Українська доля Софії Русової : [до 150-річчя від дня народж.] / Н. Онищенко // Слово Просвіти. – 2006. – 16–22 лют. (Чис. 7). – С. 7.

 32. Передерій, В. Русова Софія Федорівна / В. Передерій // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Л., 1997. – Вип. 4. – С. 228–232.

 33. Погребенник  Ф. І як вічна зоря… : [про С. Ф. Русову] / Ф. Погребенник // Голос України. – 1991. – 5 жовт. (№ 188). – С. 14.

 34. Поляченко Ф. «Скарб найкращий кожного народу…» : [про С. Ф. Русову] / Ф. Поляченко // Жінка. – 1994. – № 4. – С. 8–9.

 35. Проскура  О. В. Софія Русова – талановита дочка України / О. В. Проскура // Початкова школа. – 1993. – № 3. – С. 44–46.

 36. Проскура, О. Софія Русова : [про життя та діяльн. С. Ф. Русової] / О. Проскура // Дивослово. – 1995. – № 9. – С. 53–58.

 37. Проскура, О. Біля джерел української педагогічної думки : [про життя та діяльн. С. Ф. Русової] / О. Проскура // Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – К., 1996. – С. 8–33.

 38. Русова Софія Федорівна //  Український Радянський Енциклопедичний словник : у 3 т. / редкол. : Ф. С. Бабичев (голов. ред.), А. В. Кудрицький та ін. – 2-ге вид. – К., 1987. – Т. 3. – С. 142.

 39. Русова София Фёдоровна //  Украинский Советский Энциклопедический словарь : в 3 т. / редкол. : Ф. С. Бабичев (глав. ред.), А. В. Кудрицкий и др. – К., 1989. – Т. 3. – С. 105.

 40. Сікорський, П. І. Русова Софія Федорівна : [біогр. довідка] / П. І. Сікорський // Українознавство : навч. посіб. : 12 кл. / П. І. Сікорський. – Л., 2009. – С. 132–133.

 41. Софія Русова і Галичина : зб. ст. і матеріалів / [упорядкув. текстів, вступ. ст., прим., дод. Нагачевської Зіновії Іванівни]. – Івано-Франківськ : Вік, 1996. – 126 с.

 42. Софія Русова // 20 видатних українських педагогів : довід. вид. / за ред. А. М. Бойко. – Полтава, 2002. – С. 125–145. – (Персоналії в історії національної педагогіки).

 43. Софія Федорівна Русова : [про життя та діяльн. педагога] // Видатні українські педагоги : інформ. довід. / упоряд. Л. В. Калуська. – 2-ге вид. – Т., 2010. – С. 74–112.

 44. Софія Русова (1856–1940) : [біогр. довідка] // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [ред. рада: Микола Азаров та ін.]. – К., 2002. – Т. 2. – С. 434. – (Золоті імена України).

 45. Софія Русова (1858–1940) : [про життя та діяльн. педагога] / підгот. Н. Харитонова // Директор шк. Україна. – 2007. – № 5. – С. 4–5.

 46. Софія Русова // Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліогр. слов. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; авт.-уклад.: О. Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник ; відп. ред. В. Кононенко. – К., 2007. – Ч. 2 : Л–Я. – С. 134–147.

 47. С. Ф. Русова : [перелік публ.] //  Українська педагогічна бібліографія : покажч. л-ри /  Київ держ. пед. ін-т ім. М. П. Драгоманова, Бібліотека ; [редкол.: Слєпкань З. І. та ін.]. – К., 1993. – Вип. 2 : 1991 р. – С. 140.

 48. С. Ф. Русова : [перелік публ.] //  Українська педагогічна бібліографія : покажч. л-ри /  Київ держ. пед. ін-т ім. М. П. Драгоманова, Бібліотека ; [редкол.: Слєпкань З. І. та ін.]. – К., 1993. – Вип. 3 : 1992 р. – С. 140.

 49. С. Ф. Русова : [перелік публ.] // Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / УДПУ ім. М. П. Драгоманова ; уклад.: Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук ; редкол.: З. І. Слєпкань (відп. ред.) та ін. – К., 1997. – Вип. 5 : 1994 рік. – С. 158.

 50. С. Русова – видатний педагог, державний, громадський діяч : матеріали Всеукр. пед. читань / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 1. – С. 30–31.

 51. Тетерятник, В. Скарби для нащадків : [про життя та пед. спадщину С. Русової] / В. Тетерятник // Палітра педагога. – 1997. – № 2. – С. 31.

 52. Хорунжий Ю. Із секретного архіву С. Русової / Юрій Хорунжий // Освіта. – 1991. – 4 жовт. (№ 73). – С. 2.

 53. «Хрещена мати» української національної школи : [про С. Русову] // Позашкілля. – 2009. – Січ. (№ 1). – С. 32–34.

 54. Чиренко, Н. Софія Русова : [біографія] / Н. Чиренко // Шкіл. світ. – 2006. – Груд. (№ 47). – С. 19.

 55. Шаров, І. Ф. Софія Русова / І. Ф. Шаров // Вчені України: 100 видатних імен : бібліографія / І. Ф. Шаров ; відповід. ред. Вакулич В. М. – К., 2006. – С. 359–360.

 56. Шумило, Н. Сучасні голови минулого : [про С. Русову] / Н. Шумило // Слово і час. – 1996. – № 8/9. – С. 33–35.Філоненко, С. Вшанування славної дочки України : [про життя та діяльн. С. Ф. Русової] / С. Філоненко // Пед. газета. – 1996. – Берез. (№ 3). – С. 3.

Педагогічні погляди С.Ф. Русової


 1. Андреєва, Тамара Титівна. Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі Софії Русової / Т. Т. Андреєва// Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. № 8 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - С .95-98. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи).

 2. Антонець, Наталія Борисівна. Права людини - наскрізна ідея громадсько-просвітницької і творчої спадщини Софії Русової / Н. Б. Антонець// Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. № 8 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - С .99-102. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи).

 3. Богданець-Білоскаленко, Наталія іванівна. Роль рідної мови в національному вихованні дитини у поглядах Софії Русової та Якова Чепіги / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. № 8 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - С .103-105. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи).

 4. Богуш, А. М. Духовно-релігійне виховання дошкільників у педагогічній спадщині С. Русової / А. М. Богуш // Дошкіл. освіта. – 2006. – № 1. – С. 4–7.

 5. Бойко, В. О. Ідеї С. Русової і процес реабілітації дітей-інвалідів / В. О. Бойко // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 39–40.

 6. Бондар, Л. С. Проблеми позашкільної освіти у творчій спадщині С. Русової / Л. С. Бондар // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 41–43.

 7. Борисова, З. Вища освіта педагогів дошкілля : початок становлення в Україні : [про діяльн. С. Ф. Русової в галузі дошкіл. освіти] / З. Борисова // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 3. – С. 9–10.

 8. Бурцева, Ю. О. Проблема морального виховання у творчості Софії Русової / Ю. О. Бурцева // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 верес. 2007 р., м. Ялта / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2007. – Ч. 1. – С. 20–24.

 9. Васильєва, Р. Ю. Збереження життя і здоров'я дітей в системі виховання С. Ф. Русової / Р. Ю. Васильєва // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 46–48.

 10. Відченко, А. Г. Порівняльно-педагогічні дослідження С. Русової з питань вивчення індивідуальності дітей / А. Г. Відченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; ред.: І. Ф. Прокопенко, В. І. Лозова. – Х., 2001. – Вип. 18, ч. 2. – С. 126–132.

 11. Груць, Г. М. Проблеми духовно-релігійного виховання у педагогічній спадщині С. Русової / Г. М. Груць // Нові технології навчання : зб. наук. пр. / Наук.-метод. центр вищ. освіти ; [редкол. В. О. Зайчук (голов. ред.) та ін.]. – К. ; Вінниця, 2007. – Вип. 48, ч. 1 : Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умови глобалізації ринку освітніх послуг. – С. 62–66.

 12. Гураш, Л. Дитячий садок – осередок національного виховання : [про концепцію нац. виховання С. Русової] / Л. Гураш // Дит. садок. – 2010. – Верес. (№ 35). – С. 10–11.

 13. Гураш, Л. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової / Л. Гураш // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 4. – С. 22–23 ; № 6. – С. 10–11.

 14. Деменчук, Л. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової / Л. Деменчук // Нова пед. думка. – 2006. – № 1. – С. 118–120.

 15. Дем’яненко С. Д. Ідеї С. Ф. Русової про навчанн дітей рідної мови / С. Д. Дем’яненко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. № 8 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - С .110-113. - (Наукові видання Ніжинської вищої школи).

 16. Дічек, Н. П. С. Ф. Русова і зарубіжна педагогіка / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 169–177.

 17. До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С.Ф.Русової [Текст] / І. В. Зайченко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький : ХГПА, 2013. - Вип. 15.

 18. Дорошенко, Т. В. С. Русова про естетичне виховання дітей дошкільного віку / Т. В. Дорошенко // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – Вип. 71. – С. 27–30.

 19. Єресько О.     Софія Русова та журнал «ДВ» / О. Єресько // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 2-3.

 20. Зайченко, І. Вивчення педагогічної спадщини Софії Русової в період розбудови нової системи освіти / І. Зайченко // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 333–336.

 21. Зайченко І. В. Педагогчна концепція С. Ф. Русової : навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів / Зайченко І. В. – [3-тє вид., доповн. і переробл.]. – Чернігів, 2006.

 22. Зваричевська, М. Педагогіка Софії Русової : [система виховання та навчання за С. Русовою] / М. Зваричевська // 10 років школи громадянства: до 10-ліття Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка : зб. матеріалів / Пед. т-во ім. Г. Ващенка. – Л., 2005. – С. 95–100.

 23. Ідеї Софії Русової у контексті сучасного дошкільного виховання : матеріали пед. читань з нагоди 145-річчя від дня народж. С. Ф. Русової / Івано-Франківський обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 24–26.

 24. Коваленко, О. Спадщина С. Ф. Русової і дошкілля початку ХХІ сторіччя / О. Коваленко // Дит. садок. – 2006. – Січ. (№ 4). – С. 3.

 25. Коваленко, Є. І. Софія Русова про формування творчої особистості / Є. І. Коваленко // Наукова сесія, присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : за версією і сприянням ректора ун-ту В. П. Андрущенка : у 2 кн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; упоряд.: Л. П. Вовк, О. С. Падалка. – К., 2010. – Кн. 1. – С. 249–255.

 26. Комісар, І. Громадська організація українського вчительства під керівництвом С. Русової як чинник управління національною системою освіти у 1917–1920 рр. / Іванна Комісар // Імідж сучас. педагога. – 2007. – № 7/8. – С. 114–118.

 27. Корж Н.М. Центр педагогічної спадщини Софії Русової / Н.М. Корж // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 7. - С. 2-4.

 28. Корнейко, Ю. М. Внесок С. Ф. Русової у розробку питань порівняльної педагогіки як науки / Ю. М. Корнейко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х., 2007. – Вип. 19. – С. 66–73.

 29. Котломанітова, Г. Питання релігійного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / Г. Котломанітова // Імідж сучас. педагога. – 2006. – № 7. – С. 54–56.

 30. Крикун, О. Питання національного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / О. Крикун // Дит. садок. – 2009. – Трав. (№ 18/19). – С. 14–15.

 31. Лавриненко, О. А. Розробка теоретичних засад професійної майстерності вчителя в працях учених кінця ХІХ – середини ХХ ст. : [зокрема, С. Ф. Русова про проф. майстерність вчителя] / О. А. Лавриненко // Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі : теорія, практика, поступ : монографія / О. Лавриненко. – К., 2009. – Розд. 3. – С. 194–200, 323.

 32. Луцик, Д. Софія Русова: нація починається з колиски : [про пед. всеобуч батьків] / Д. Луцик // Сільська шк. – 2007. – 29 берез. (№ 12). – С. 4.

 33. Любар, О. О. С. Ф. Русова про національну систему освіти та виховання / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи та педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2006. – С. 315–321.

 34. Мазур, Г. Педагогічну спадщину С. Ф. Русової в масову практику роботи національної школи / Г. Мазур // Почат. шк. – 2001. – № 5. – С. 51–53.

 35. Максимюк, С. П. Педагогічні погляди видатних представників української просвіти : [зокрема, пед. ідеї С. Ф. Русової] / С. П. Максимюк // Педагогіка : навч. посіб. / С. П. Максимюк. – К., 2009. – С. 404–412.

 36. Маленький українець : пед. ідеї С. Русової : [матеріали педагогів шк.-дит. садка ім. С. Русової м. Києва] / упоряд.: Л. Синекоп, Н. Ковальчук. – К. : Шкіл. світ, 2010. – 126 с. : іл. : табл. – (Бібліотека „Шкільного світу”) (Дошкілля).

 37. Маліновська, Н. В. Етнолінгводидактичні засади розвитку мовлення дітей дошкільного віку в концепції С. Русової / Н. В. Маліновська // Наука і освіта. – 1997. – № 1. – С. 88–92.

 38. Маліновська, Н. В. Ознайомлення дітей з явищами навколишнього життя в контексті педагогічних ідей С. Русової / Н. В. Маліновська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2000. – Вип. 12, ч. 1. – С. 61–65 ; Наука і освіта. – 2000. – № 4. – С. 17–20.

 39. Маліновська, Н. В. С. Ф. Русова про оволодіння скарбами рідної мови на основі засобів народної педагогіки / Н. В. Маліновська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2001. –Вип. 14. – С. 23–25.

 40. Маліновська, Н. В. Питання підготовки педагогічних кадрів у педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Н. В. Маліновська // Проблеми післядипломної освіти педагогів : матеріали III Всеукр. наук.-метод. конф., 17–18 груд. 1998 р., м. Ужгород : зб. пр. – Ужгород, 1999. – С. 189–191.

 41. Марченко, О. Педагогічна діяльність Софії Русової у контексті сучасності : [про Всеукр. наук.-практ. конф. „Педагогічна і громадянська діяльність Софії Русової у контексті сучасності”, яка відбулась на Чернігівщині] / О. Марченко // Освіта України. – 2006. – 24 лют. (№ 15). – С. 2.

 42. Машкіна, Л. Народознавчі тенденції в педагогічній спадщині С. Русової / Л. Машкіна // Вісн. Прикарпат. нац. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 28/29. – С. 140–144.

 43. Машталер, Г. Ідея національної школи в педагогічній спадщині Софії Русової / Г. Машталер // Пед. газ. – 1999. – Черв. (№ 6). – С. 1.

 44. Мельник, О. Погляди С. Русової на особу: історіографія питання / О. Мельник // Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 53–56. – Бібліогр.: 16 назв.

 45. Мельничук М. Виховний ідеал С. Русової / М. Мельничук // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : зб. наук. пр. / Нац. ун-т „Острозька академія”. – Острог, 1997. – С. 137–144.Онищенко, Н. Педагогічні принципи Софії Русової / Н. Онищенко // Уряд. кур’єр. – 2007. – 26 трав. (№ 92). – С. 8.

 46. Мирончук, Н. М. Софія Русова про роль школи у національно-громадському вихованні особистості / Н. М. Мирончук // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2009. – № 4. – С. 142–145.

 47. Михайлова, Л. І. Навчання дітей розмовному мовленню у спадщині С. Русової / Л. І. Михайлова // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2009. – Вип. 4/5. – С. 159–164.

 48. Мірошниченко, Т. Софія Русова про виховання через сім’ю / Тетяна Мірошниченко // Дит. садок. – 2009. – Листоп. (№ 41). – С. 8.

 49. Можарівська, І. М. Позашкільна освіта й виховання на Волині-Житомирщині у спадщині вітчизняних педагогів і громадських діячів : [виховання та освіта у працях Олени Пчілки, І. Огієнка, С. Русової, Т. Лубенця, П. Тушковського] / І. М. Можарівська // Юрид. психологія та педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 54–66.

 50. Новгородська, Ю. Г. Порівняльний аналіз педагогічних поглядів С. Русової та В. Сухомлинського / Ю. Г. Новгородська // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 105–107.

 51. Олійник, В. В. Софія Русова про роль свята в патріотичному вихованні дитини / В. В. Олійник // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – Вип. 71. – С. 22–23.

 52. Окса, М. Софія Русова про завдання нової вищої педагогічної школи / М. Окса // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 1998. – Вип. 4. – С. 102–110 ; ПостМетодика. – 1998. – № 2. – С. 49–51.

 53. Пащенко, В. О. Національна ідея в поглядах Софії Русової. Полтавський період її формування / В. О. Пащенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. ред. В. О. Пащенко. – Полтава, 2009. – С. 87–90.

 54. Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта : наук.-метод. посіб. / ред.: В. Г. Слюсаренко, О. В. Проскура. – К., 1998. 

 55. Прищак, М. Д. Трансцендентні та технологічні чинники духовності в працях українських педагогів початку ХХ століття (С. Русова, Я. Чепіга) / М. Д. Прищак // Наук. зап. Сер.: Психологія і педагогіка / Нац. ун-т „Острозька академія”. – Острог, 2003. – Вип. 4. – С. 249–258.

 56. Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. 

 57. Проблеми національного виховання у спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996.

 58. Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчій спадщині Софії Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996.

 59. Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1

 60. Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 5

 61. Плугатор, І. Софія Русова про вчителя-вихователя української національної школи / І. Плугатор // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 69–72.

 62. Пшеврацька, О. С. Ф. Русова про програми для дитячого садка та сьогоднення / О. Пшеврацька // Наука і освіта. – 2003. – № 4. – С. 103–107.

 63. Пшеврацька, О. Мудрість влади педагога : [особистість педагога у спадщині В. Сухомлинського та С. Русової] / О. Пшеврацька // Світло. – 1999. – № 1. – С. 5–7.

 64. Пшеврацька, О. В. В. О. Сухомлинський та С. Ф. Русова про вихователя і вчителя / О. В. Пшеврацька // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та П’ятих Всеукр. пед. читань „Василь Сухомлинський і сучасність” : зб. пр. / М-во освіти України. – К. ; Кіровоград, 1999. – С. 65–66.

 65. Пшеврацька, О. В. Особа вихователя і вчителя у спадщині С. Ф. Русової та О. В. Сухомлинського / О. В. Пшеврацька // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 132–139.

 66. Сбруєва, А. А. Педагогічні погляди Софії Русової (1856–1940) / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна // Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна. – Суми, 2000. – С. 137.

 67. Сергєєва, В. Ф. Софія Русова про фізичний розвиток дітей дошкільного віку / В. Ф. Сергєєва // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 146–151.

 68. Сірополко, С. Освіта на Наддніпрянській Україні від 1901 до 1920 : [про діяльн. С. Ф. Русової у ред. журн. „Світло”] / С. Сірополко // Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К., 2001. – С. 436.

 69. Синекоп, Л. Через сотні літ… Педагогіка Софії Русової / Л. Синекоп // Дит. садок. – 2007. – Берез. (№ 10). – С. 3.

 70. Рисіна, М. Ю. Місце і роль вчителя в педагогічній спадщині С. Ф. Русової / М. Ю. Рисіна // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2. – С 127–129.

 71. Таран, О. М. Інноваційні підходи до організації роботи з книжкою в педагогічній спадщині С. Русової / О. М. Таран // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2007. – № 4. – С. 131–134. – Бібліогр.: 8 назв.

 72. Тютюнник Є.     Донька чернігівської землі: виповнилося 155 років з дня народження видатної укр. просвітительки і громадської діячки Софії Русової / Є. Тютюнник // Урядовий кур’єр. - 2011. - 22 лютого.

 73. Січкар А.    Софія Русова і Ксенія Маєвська : ідеї діяльнісного підходу до морального виховання / Алла Січкар // Дошкільне виховання. - 2012. - № 12. - С. 10-12 .

 74. Скарби для нащадків : пед. спадщина Софії Русової / уклад. В. І. Тетерятник // Палітра педагога. – 1997. – № 2. – С. 31.

 75. Фролова, О. Поняття національного виховання у філософсько-освітньому вченні С. Русової / О. Фролова // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 122–126. 

 76. Фролова, О. Особа як об’єкт філософсько-освітнього вчення Софії Русової / О. Фролова // Філос. освіти. – 2005. – № 2. – С. 162–170.

 77. Таран, О. М. Інноваційні підходи до принципів навчання в педагогічній спадщині С. Русової / О. М. Таран // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя – Ніжин, 2005. – № 3. – С. 211–215.

 78. Фролова, О. Поняття освіти у філософсько-педагогічному вченні С. Русової / О. Фролова // Філософ. обрії. – 2005. – № 14. – С. 187–198.

 79. Чупира, Ю. І. Софія Русова як історик педагогіки / Ю. І. Чупира // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 173–175.

 80. Шинкарюк, А. І. Погляди Софії Русової на психолого-педагогічні засади фізичного виховання / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : [матеріали Міжнар. наук. симпоз., присвяч. 150-річчю від дня народж.] / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1. – С. 193–199. – Бібліогр.: 12 назв.

 81. Шпильова, В. „Недозволена” Русова повертається… : [про Міжнар. симпозіум „Просвітницька діяльність Софії Русової”, м. Кам’янець-Подільський] / В. Шпильова // Голос України. – 2006. – 22 квіт. (№ 75). – С. 5.

 82. Юрків, Л. І. Софія Русова і проблеми викладання природознавства в школі / Л. І. Юрків // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 179–183.

 83. Ярмак, Н. О. Погляди С. Русової та О. Музиченка на формування особистості дитини / Н. О. Ярмак // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 183–185.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconПедагогічні погляди І освітня діяльність Христини Данилівни Алчевської
Х. Д. Алчевська у своїй діяльності на ниві освіти багато зробила для розвитку недільних шкіл в Україні. У історію педагогіки вона...
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconБібліотека рекомендаційний бібліографічний список літератури м. Черкаси 2013 рік
Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій сфері
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconПедагогічні погляди Г. С. Сковороди
Козацько- лицарського виховання І-ІІ ступенів №21 – суспільно-гуманітарний ліцей
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури icon«З високим іменем Кобзаря» (до 50 річчя заснування Національної премії імені Тараса Шевченка) Бібліографічний список літератури Київ, 2011
Тараса Шевченка. Список складається з чотирьох розділів, а саме: законодавчі документи, матеріали про історію створення Національної...
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconЖиве царство Сетона-Томпсона
Рекомендаційний бібліографічний список літератури для читачів-учнів середнього шкільного віку
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconСоціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо
Н. К. Крупская. Народное образование и демократия. Пед сочин. В 6-ти т., т. 1, с. 161-168. Из-во «Педагогика», 1978 г
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconІсторія української етнографії (електронний збірник статей І матеріалів)
Арсенич П. Етнографічна І культурно-освітня діяльність володимира шухевича
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconВипуск 2 Культурно-мистецька Сумщина на сторінках періодичних видань : поточний бібліографічний список літератури за II квартал 2017 року / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Г. О. Федоренко. – Суми, 2017. – 24 с
Культурно-мистецька Сумщина на сторінках періодичних видань : поточний бібліографічний список літератури за II квартал 2017 року...
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconНаша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка
Шевченко, Т. Г. Зібрання творів [Текст]: у 6-ти томах / Шевченко Т. Г. К.: Наукова думка, 2003
Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури iconЕнергетична стратегія України
Бібліографічний список літератури містить книги та публікації з питань енергетики та енергетичної стратегії України, а також документи,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка