Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літературиСкачати 58,89 Kb.
Дата конвертації24.09.2017
Розмір58,89 Kb.

Осяяні творчістю Великого Кобзаря

(Шевченко і українські письменники)
Тематичний список літератури


 1. Бернштейн М. Д. Франко і Шевченко : (Спостереження над шевченкознавчою спадщиною

І. Я. Франка) : біографія / М. Д. Бернштейн. – К. : Дніпро, 1984. – 268 с.

 1. Білецький Л. Осип Федькович : [Федькович і Шевченко] / Л. Білецький // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 51–56.

 2. Борзенко О. Тарас Шевченко і Григорій Квітка: обставини міжособистісного діалогу /

О. Борзенко // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції, [Черкаси, 24-26 квіт. 2001 р.] : у 2 кн. – Черкаси, 2003. – Кн. 2. – С. 13–19.

 1. Боронь О. Творчість Г. Квітки-Основ'яненка як претекст Шевченкових повістей / О. Боронь // Слово і час. – 2011. – № 5. – C. 55–64.

 2. Брюховецький В. С. Зеров і Шевченко / В. С. Брюховецький // Рад. літературознавство. – 1989. – № 3. – С. 42–46.

 3. Владимирова В. Творчість Шевченка в інтерпретації П. Куліша: "Віковічний взір" народної поезії та проблема творчої індивудуальності / В. Владимирова // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції, [Черкаси, 24-26 квіт. 2001 р.] : у 2 кн. – Черкаси, 2003. – Кн. 2. – С. 19–26.

 4. Гнатюк М. Діалог між епохами: Шевченко і Франко / М. Гнатюк // Дзвін. – 2007. – № 3. – C. 112–119.

 5. Гнатюк М. Осмислюючи "секрети" Шевченкової творчості : (Шевченкознавчий дискурс Івана Франка рубежу XIX - XX ст.) / М. Гнатюк // Франкознавчі студії : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 55–72.

 6. Гнатюк М. Шевченкознавчі візії Франка: погляд через сто років (1904-2004) / М. Гнатюк // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р. / редкол.: В. Л. Смілянська (голова та відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 149–158.

 7. Гнатюк М. Діалог між епохами: Шевченко і Франко / М. Гнатюк // Дзвін. – 2007. – № 3. – С. 112–119.

 8. Дирда Н. Тарас Шевченко в літературно-естетичній концепції Богдана Лепкого / Н. Дирда // Високе небо Богдана Лепкого : cпроба антології у публіцистиці, поезії, пісні / ред.- упоряд. Н. Дирда. – Т., 2001. – С. 81–86.

 9. Донцов Д. Два антагоністи : [П. Куліш і Т. Шевченко] / Д. Донцов // Дивослово. – 2006. –

№ 4. – C. 54–59.

 1. Жадько В. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою різдва: Тарас Шевченко і Микола Аркас / В. Жадько // Пам'ять століть. – 2009. – № 1/2. – С. 112–128.

 2. Заболотна Т. В. Шевченко в рецепції Винниченка / Т. В. Заболотна // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / редкол.: Г. В. Семенюк (голова) та ін. – К, 2003. – Вип. 5. –

С. 148–149. 1. Задорожна С. Т. Шевченко і П. Куліш: єднання у площині духовного аристократизму (до постановки питання) / С. Задорожна // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, 22-24 квітня 2009 р., [м. Черкаси] / відп. ред. В. Т. Поліщук ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Черкаси, 2009. – С. 47–53.

 2. Кавун Л. Шевченко та шевченківські традиції в рецепції і творчості М. Хвильового /

Л. Кавун // Матеріали тридцять четвертої наук. шевченківської конференції, [Черкаси, 24-26 квіт. 2001 р.] : у 2 кн. – Черкаси, 2003. – Кн. 2. – С. 74–78.

 1. Кужільна Л. Феномен Шевченка як знак національної самоідентифікації особистості у творчості літературного шістдесятництва / Л. Кужільна // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р. : у 2 кн. / редкол.: В. Л. Смілянська (голова та відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. –

С. 209–220.

 1. Кузнецов Ю. Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський / Ю. Кузнецов // Українська мова й література в сучасній школі. – 2009. – № 3. – С. 4–6.

 2. Луцький Ю. Повертаючись до теми «Шевченко і Куліш» / Ю. Луцький // Світи Тараса Шевченка : зб. ст. – Нью-Йорк, 1991. – С. 129–138.

 3. Лущій С. Шевченкіана Уласа Самчука / С. Лущій // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, 22-24 квітня 2009 р., [м. Черкаси] : 195-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка / відп. ред. В. Т. Поліщук ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Черкаси, 2009. – С. 205–211.

 4. Машталер Г. Духовна єдність двох митців : Тарас Шевченко і Євген Сверстюк /

Г. Машталер // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 11. – С. 28–31.

 1. Мельничук Б. Шевченкіана Андрія Малишка / Б. Мельничук // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 34–44.

 2. Михайлин І. Шевченкові ключі від Тичини / І. Михайлін // Слово і час. – 1991. – № 9. –

С. 80–85.

 1. Новиков А. Звертаючись до духовного батька : (Шевченківський контекст творчості Марка Кропивницького) / А. Новиков // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 3. – С. 76–81.

 2. Одарченко П. Іван Франко про Тараса Шевченка / П. Одарченко // Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : зб. ст. / ред. О. Зінкевич. – К., 1994. – С.154–171.

 3. Одарченко П. Т. Г. Шевченко і Я. Г. Кухаренко / П. Одарченко // Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : зб. ст. / ред. О. Зінкевич. – К., 1994. – С. 375–387.

 4. Одарченко П. Тарас Шевченко і його попередники: Сковорода і Котляревський /

П. Одарченко // Сучасність. – 1975. – № 3. – С. 25–37.

 1. Одарченко П. Тарас Шевченко і Михайло Грабовський / П. Одарченко // Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : зб. ст. / ред. О. Зінкевич. – К., 1994. – С. 124–135.

 2. Одарченко П. Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський / П. Одарченко // Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : зб. ст. / ред. О. Зінкевич. – К., 1994. – С. 135–144.

 3. Одарченко П. Тарас Шевченко і Панас Мирний / П. Одарченко // Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : зб. ст. / ред. О. Зінкевич. – К, 1994. – С. 111–124.

 4. Одарченко П. Тарас Шевченко і Степан Васильченко / П. Одарченко // Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : зб. ст. / ред. О. Зінкевич. – К., 1994. – С. 144–154.

 5. Одарченко П. Тарас Шевченко та його попередник Сковорода і Котляревський /

П. Одарченко // Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : зб. ст. / ред.

О. Зінкевич. – К., 1994. – С. 17–29. 1. Павленко М. "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка /

М. Павленко // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 3–14.

 1. Поліщук В. Т. Шевченко і творчість М. Старицького: стильовий аспект / В. Т. Поліщук // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / ред.кол. Г. Ф. Семенюк (голова), Л. М. Задорожна,

Г. М. Штонь та ін. – К., 2004. – Вип. 6. – C. 38–40.

 1. Пригоровський В. Духовні витязі великого митця : [Пушкін, Гоголь і Шевченко в житті Олександра Довженка] / В. Пригоровський // Вітчизна. – 2007. – № 5/6. – С. 141–145.
 1. Проценко О. Шевченківські ремінісценції у прозі Євгена Пашковського: національно-гуманістичний аспект і його психологічна мотивація / О. Проценко // Тарас Шевченко і народна культура : зб. праць Міжнар. (35-ї) наук. шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р. : у 2 кн. / редкол.: В. Л. Смілянська (голова та відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. –

С. 221–228.

 1. Ромащенко Л. Тарас Шевченко в житті і творчості Богдана Лепкого / Л. Ромащенко // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи : зб. пр. Всеукраїнської (36-ї) наук. шевченків. конф., 18-19 ківт. 2007 р. / відп. ред. В. Л. Смілянська. – Черкаси, 2007. –

С. 68–75.

 1. Сарапин В. Апеляція "основоположника" до "зачинателя": Тарас Шевченко про Івана Котляревського / В. Сарапин // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. Міжнар. (35-ї) наук. шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р. / редкол.: В. Л. Смілянська (голова та відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 128–137.

 2. Сивокінь Г. Василь Стус і Шевченко / Г. Сивокінь // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 5–7.

 3. Синьоок Г. Трансформація поетики Шевченка у творчості Олекси Озірного / Г. Синьоок // Тарас Шевченко і народна культура : зб. праць Міжнар. (35-ї) наук. шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р. : у 2 кн. / редкол.: В. Л. Смілянська (голова та відп. ред.) [та ін]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 229–238.

 4. Скупейко Л. Т. Шевченко і Леся Українка / Л. Скупейко // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар.тридцять третьої наук. шевченків. конф., Черкаси, 20-22 квіт. 1999 р. ; редкол.: В. С. Бородін (голова) та ін. – К.,Черкаси, 2000. – С. 227–237.

 5. Степаненко М. "Народився, щоб осяяти Україну": Шевченкіана Олеся Гончара /

М. Степаненко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2008. – № 2. – С. 4–20.

 1. Танана Р. Тарас Шевченко в житті Бориса Грінченка / Р. Танана // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції, [Черкаси, 24-26 квітня 2001 р.] : у 2 кн. – Черкаси, 2003. – Кн. 2. – С. 32–39.

 2. Филипович П. Шевченко і Гребінка / П. Филипович // Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2002. – С. 74–89.

 3. Филипович П. Коцюбинський і Шевченко / П. Филипович // Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2002. – С. 117–127.

 4. Филипович П. Щоголів і Шевченко / П. Филипович / Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2002. – С. 131–133.

 5. Чорна М. Г. Традиції Шевченка у творчості Панаса Мирного / М. Г. Чорна // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 5. – С. 74–81.

 6. Яремчук І. Шевченкова присутність у поезії УПА / І. Яремчик // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. Міжнар. (35-ї) наук. шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р. : у 2 кн. / редкол.: В. Л. Смілянська (голова та відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. –

С. 202–208.

Інформаційно-бібіліографічний відділукладач В. В. Кудрявцева


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconШевченко – художник Тематичний список літератури
Анісов В. В. Від підмайстра до академіка : нарис про Шевченка-художника / В. В. Анісов, Е. О. – К. Мистецтво, 1967. – 78 с
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconЛіта невольничі … Т. Г. Шевченко на засланні Тематичний список літератури
Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників : біографія окремої особи. – К., 1958. – 438 с
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconЛітературна гра «Шевченко від а до Я»
Мета заходу: поглибити знання учнів про життєвий І творчий шлях Великого Кобзаря
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconШевченко-географ-дослідник
Одна з найбільш маловідомих сторінок біографії великого Кобзаря участь в Аральскій географічній експедиції 1848-1849 років
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconТлумач 2013 Вебліографічний список літератури / сайтів
Вебліографічний список літератури / сайтів /розкриває творчість Т. Г. Шевченка, яка є найвидатнішим всеєвропейським І світовим явищем....
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconБібліотека Доннму запрошує портрет великого кобзаря віртуальна виставка
«Свою Україну любіть. Любіть її во врем'я люте, в останню, тяжкую мінуту За неї Господа моліть!» Тарас Шевченко
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconНаша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка
Шевченко, Т. Г. Зібрання творів [Текст]: у 6-ти томах / Шевченко Т. Г. К.: Наукова думка, 2003
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconСвіт пізнає Шевченка
Кобзаря" та його "Заповіт", ми відновлюємо вірність ідеалам геніального поета, видатного державницького мислителя, найгуманнішого...
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури iconТарас Григорович Шевченко славетний син України
Шевченкового слова, його біографічними даними, значенням творчості Т. Шевченка для українського народу. Вчити сприймати поезію Кобзаря...
Осяяні творчістю Великого Кобзаря (Шевченко І українські письменники) Тематичний список літератури icon«З високим іменем Кобзаря» (до 50 річчя заснування Національної премії імені Тараса Шевченка) Бібліографічний список літератури Київ, 2011
Тараса Шевченка. Список складається з чотирьох розділів, а саме: законодавчі документи, матеріали про історію створення Національної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка