Педагогічна технологія критичного мисленняДата конвертації12.08.2017
Розмір445 b.


Педагогічна технологія критичного мислення

 • Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення

 • Д. Дьюї

 • Мислення – це нове створення світу

 • А.Камю


Критичне мислення (КМ) – це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших Технологію розроблено науковцями Центру розвитку етики та виховання особистості Бостонського університетуМета технології:

 • Формувати власну точку зору

 • Впевнено вести дискусію

 • Приймати виважені рішення

 • Самостійно здобувати знання

 • Відкрито спілкуватися

 • Логічно мислити та аргументуватиПараметри КМ

 • Особистісне ставлення до об’єкта, до аргументованості висновків

 • Логічність викладу

 • Здатність змінити позицію на основі контраргументуФормуються розумові дії (мислення високого рівня)

 • Оцінювання

 • Синтез

 • Аналіз

 • Використання знань і вмінь

 • Розуміння

 • ЗнанняОсновні прийоми технології КМ

 • Мозковий штурм

 • Розширена лекція

 • Постановка учнями питань

 • Читання з позначками

 • Дискусія

 • Читання з передбаченням

 • Сенкан

 • Есе

 • Кубування

 • Гронування

 • Стратегія подвійних нотаток

 • Стратегія “Порушена послідовність” та іншіЧитання з позначкамиЧитання з позначками (прийом INSERT)Читання з передбаченням

 • ! Використовується перед першим читанням тексту

 • Учитель вибирає з тексту, що має вивчатися, 8 – 10 ключових слів і пропонує учням самостійно (або в парах) скласти оповідання, у якому використати дані словаМетод “Спрямоване читання (слухання) і міркування”

 • Алгоритм дій:

 • Розбити текст на такі частини, щоб простежувалася основна лінія дії

 • Учні мовчки читають (слухають читання вчителя), зупиняючись на вказаних учителем місцях

 • Учні відповідають на запитання на розуміння тексту, прогнозують подальший розвиток подій

 • Обговорення відповідей на запитання усім класом

 • Учні роблять припущення щодо подальшого розвитку подій з персонажами; створення “Карти персонажів”Метод “Карта персонажів”

 • Учні об’єднуються в пари

 • Обирають двох персонажів твору

 • У відповідну комірку вписують імена персонажів

 • У кола вписують характеристики даного персонажа

 • У прямокутники вписують докази за текстом розповідіКарта персонажів за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”Метод “Щоденник подвійних записів”

 • Алгоритм дій:

 • Учні ділять сторінку зошита навпіл

 • Під час читання заповнюють таблицю: зліва – що саме (персонаж, момент дії...) вразило, справа – чому вразило (які думки викликало, які запитання виникли...)

 • Учні читають та занотовують

 • Учні діляться своїми коментарями

 • Порівнюються результати роботи (що співпадає, що відрізняється...)Метод “Драматичні ролі”

 • ! Використовується під час аналізу твору; допомагає учням подивитися на історію з точки зору різних героїв

 • Існує три ролі і один об’єкт:

 • протагоніст (головний герой) – особа, яка спрямовує історію;

 • мета – об’єкт чи умова, якої прагне чи потребує головний

 • герой;

 • суперник - умова чи особа, яка протистоїть героєві у його

 • прагненні досягти мети;

 • помічник – особа чи якість, яка допомагає героєві досягти

 • метиМетод “Інсценізація для інтерпретування твору”

 • ! Використовується на етапі першого прочитання твору

 • Занурення учнів у твір;

 • Вибір критичного моменту для драматизації;

 • Розбір частин обраного моменту;

 • Програвання певної сцени;

 • Допомога вчителя “акторам”;

 • РефлексіяМетод “Читання (узагальнення) в парах”

 • ! Ефективний, коли текст складний для розуміння або перевантажений фактичним матеріалом

 • Доповідач:

 • - Читає текст першого абзацу вголос

 • - Узагальнює зміст (своїми словами передає основну ідею)

 • Респондент:

 • - Уважно слухає доповідача;

 • - Задає доповідачу два запитання, які прояснюють зміст прослуханого тексту

 • ! Під час подальшої роботи міняються ролямиМетод “РОФТ” (письмова діяльність)

 • Алгоритм дій:

 • Розподіл ролей, що пов’язані зі змістом уроку (герой, письменник, персонаж твору, явище природи...)

 • Вибір отримувача для свого повідомлення

 • Вибір форми, яка відповідає їхній ролі, отримувачу і темі

 • Оприлюднення повідомлень (читання, оголошення , обговорення в малій групі, публікації у газеті, лист...)Таблиця “РОФТ” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”Метод ЗХД: “знаю – хочу дізнатися - дізнався”Твір – п’ятихвилинка

 • Твір без дотримання граматичних та стилістичних правил, у якому швидко фіксуються думки щодо розглянутого на уроці матеріалуМетод “Павутинка дискусії”

 • ! Взаємодія відбувається у парах і в групах із чотирьох учнів

 • Алгоритм дій:

 • Учитель готує бінарне запитання (передбачає дві відповіді: “так” або “ні”)

 • Учні продумують аргументацію та пишуть по три причини на підтримку обох сторін у дискусії

 • Створюють таблицю “павутинка дискусії”: “так“ – аргументи; “ні” – аргументи; висновок

 • Кожна пара об’єднується з іншою парою та розглядають відповіді, доповнюють свої таблиці

 • Учні обговорюють отримані результати та роблять висновки, які записують у комірку “Висновок” таблиці

 • Якщо групи зайняли різні позиції із суперечливого питання, пропонується провести дискусіюТаблиця “Павутинка дискусії” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”

 • Чи правильно вчинив Робінзон, “приручивши” дикуна?Метод “Семантична карта”

 • Учні читають твір мовчки

 • Учитель обирає будь-який термін із твору

 • Учні діляться своїми знаннями щодо обраного терміну

 • Протягом трьох хвилин учитель збирає інформацію, організовує та записує ідеї у вигляді “семантичної карти”Семантична карта до слова “Робінзон” (за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”)Структура уроку критичного мислення

 • Фаза актуалізації

 • Фаза побудови знань (усвідомлення змісту)

 • Фаза консолідаціїФаза актуалізації

 • Актуалізація уже наявних знань з теми

 • Пробудження пізнавальної діяльності

 • Самостійне визначення учнями напрямків у вивченні нової теми: постановка питання, висування пропозиції, обговорення мети уроку

 • ! Методи: ЗХД, “семантична карта”, “читання з передбаченням” (“припущення на основі запропонованих слів”)Фаза побудови знань

 • Осмислення нової інформації, критичне читання та письмо:

 • Робота з текстом (художнім, критичним, науковим, публіцистичним);

 • Робота з підручником

 • Ідейно-художній аналіз твору

 • Лекція або бесіда

 • Перегляд відео

 • Літературні дослідження

 • Творчі роботи

 • ! Методи: “читання з маркуванням тексту”, “читання (узагальнення) в парах”, “спрямоване читання”, “подвійний щоденник”, “драматичні ролі”, “взаємне навчання”, “інсценізація для інтерпретування твору”Фаза консолідації

 • Обговорення

 • Систематизація

 • Переоцінка

 • Нове тлумачення отриманих знань

 • Проговорювання проблеми

 • ! Методи: “Павутинка дискусії”, “РОФТ”, “ЗХД”,

 • “Твір - п’ятихвилинка”Література

 • 1.  Розвиток критичного мислення в університеті Монтклер [Текст] // Управління школою. – 2005. – № 25. – С. 18-31. 2.  Бащенко, М.   Методика критичного мислення як засіб створення ситуації активно участі учнів у навчанні [Текст] : матеріали до уроків за творчістю Е.Хемінгуея / М. Бащенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 6. – С. 38-40. 3.  Бєлкіна, О. В.   Критичне мислення учнів початкових класів [Текст] / О. В. Бєлкіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 5. – С. 37-44. 4.  Бєлкіна-Ковальчук, О. В.   Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання [Текст] : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.09 - теорія навчання / О. В. Бєлкіна-Ковальчук ; Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2006. – 21 с. 5.  Буряк, В.   Формування у студентів критичного стилю мислення [Текст] / В. Буряк // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 21-30. – Проблеми педагогіки.Література

 • 6.  Буцька, І. В.   План-конспект уроку за технологією розвитку критичного мислення [Текст] / І. В. Буцька // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 18. – С. 15-17. 7.  Волковська, Т. І.   Технологія розвитку критичного мислення [Текст] / Т. І. Волковська // Управління школою. – 2008. – № 19-21. – С. 23-26. – Міжнародний фестиваль. Педагогіка XXI століття. 8.   Воронова, Н. Ф.   Технология развития критического мышления на уроках в начальной школе [Текст] / Н. Ф. Воронова // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 13. – С. 6-10. Геллер, Т.   Дискусія як засіб формування критичного мислення [Текст] / Т. Геллер // Історія України. Шкільний світ. – 2006. – № 5. – С. 14-18. 9. Грушко, О.   Плекаймо критичність мислення [Текст] / О. Грушко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – C. 4-6. – Школа мислення. 10. Грушко, О.   Плекаймо критичність мислення : [розвиток критичного мислення в дошкільнят] [Текст] / О. Грушко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – C. 9-11. – Школа мислення.Література

 • 11. Гущик, М. П.   Про деякі аспекти застосування стратегій критичного мислення [Текст] / М. П. Гущик // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 17. – С. 16-18. 12. Дементієвська, Н.   Формування навичок критичного оцінювання ресурсів Інтернету у користувачів різного віку [Текст] / Н. Дементієвська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль, 2008. – № 7. – С. 103-107. – Вивчаємо досвід. 13. Загашев, И. О.   Учим детей мыслить критически [Текст] / И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – 2004. – №1-2. – С.20-24. 14.  Зайцева, Т.   Развитие критического мышления [Текст] / Т. Зайцева // Учитель. – 2007. – № 2. – С. 55-57. 15. Іванова, О.   Навчаємо критично мислити [Текст] / О. Іванова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 2. – С. 8-16.Література

 • 16. Івашина, Н. В.   Формування в учнів навичок критичного мислення [Текст] : [урок хімії] / Н. В. Івашина // Хімія. – 2007. – № 23. – С. 2-8. 17. Києнко- Романюк Л.   Зарубіжна і національна практика розвитку критичного мислення в учнів і студентів [Текст] / Романюк Л. Києнко- // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 109-113. 18.  Києнко-Романюк, Л.   Розвиток критичного мислення в учнів і студентів: теорія і практика [Текст] / Л. Києнко-Романюк // Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 13-15. 19.  Климова, В.   За методикою критичного мислення [Текст] : матеріали до вивчення роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" / В. Климова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 6. – С. 35-38. 20.  Ковальова, В. І.   Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення : компетентнісно орієнтована освіта [Текст] / В. І. Ковальова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 16-18. – С. 49-53. – Досвід роботи.Література

 • 21. Ласкожевская, Е. В.   Технология развития критического мышления младших школьников [Текст] / Е. В. Ласкожевская // Начальная школа. – 2007. – № 6. – С. 68-70. 22.  Макаренко, В. М.   Технологія формування та розвитку критичного мислення [Текст] / В. М. Макаренко // Математика в школах України. – 2007. – № 26. – С. 2-10. – Методика та пошук. 23. Матвієць, С.   Розвиток критичного мислення в контексті компетентнісно орієнтованого навчання [Текст] / С. Матвієць // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 10. – С. 10-13. 24.  Мірошко, О. І.   Цикл уроків читання в 3 класі з використанням методичної системи розвитку критичного мислення [Текст] / О. І. Мірошко // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 34. – С. 11-15. – Моя методика. 25. Міщенко, Т.   Розвиток критичного мислення у процесі вивчення художніх творів [Текст] / Т. Міщенко // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2008. – № 45-48. – С. 58-60. – Спецвипуск: перлини Всеукр. конкурсу "Учитель року-2008".Література

 • 26.  Наріжний, Ю.   "Філософія для дітей". Сучасна інноваційна концепція формування демократичного світогляду [Текст] / Ю. Наріжний // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 4. – С. 5-9. 27.  Пугачева, Т. Н.   Урок с использованием технологии критического мышления [Текст] : [урок географії] / Т. Н. Пугачева // География в школе. – 2007. – № 7. – С. 52-55. 28. Ремех, Т.   Презентуємо посібник для творчих педагогів [Текст] : [науково-методичний посібник "Технології розвитку критичного мислення учнів"] / Т. Ремех ; Тетяна Ремех // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 9. – С. 25-27. 29.  Семеркова, Л. Г.   Формування здорового способу життя [Текст] : складова соціалізації учнів на уроках основ здоров'я через використання методики розвитку критичного мислення / Л. Г. Семеркова // Виховна робота в школі. – 2009. – № 3. – С. 2-15. 30. Синюк, В. А.   Полеміка як засіб формування критичного мислення [Текст] / В. А. Синюк // Зарубіжна література в школі. – 2008. – № 17. – С. 16-17.Література

 • 31.  Токар, Н. М.   Роль критичного мислення в розвитку пізнавального інтересу учнів [Текст] / Н. М. Токар // Біологія. – 2007. – № 28. – С. 8-10. – Педагогічна майстерня. 32.  Третяк, О.   Розвиток критичного мислення молодших школярів [Текст] / О. Третяк // Школа першого ступеня: теорія і практика. – 2003. – Вип. 6. – С. 79-87. 33.  Шакирова, Д. М.   Технология формирования критического мышления старшеклассников и студентов [Текст] / Д. М. Шакирова // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 72-77. 34.  Шеремет, М.   Виховання критичного мислення учнів [Текст] : На думку Д.Дж.Шварца, стиль мислення, що спрямовує інтелект, є набагато важливішим, ніж власне інтелект. / М. Шеремет // Завуч. Шкільний світ. – 2006. – № 31. – С. 17-19. 35.   Шеремет, М.   До проблеми формування критичного мислення особистості [Текст] / М. Шеремет // Історія в школі. – 2006. – № 7-8. – С. 15-17. 36.   Шеремет, М.   Крититчне мислення в контексті задач підвищення професійної майстерності вчителя [Текст] / М. Шеремет // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 29-31.Інтернет - ресурси

 • 1. www:library.tnpu.edu.ua: класифікатори:

 • АПП; ББК; за ключовими словами

 •  2. Віртуальна бібліографічна довідка:

 • www:chl.kiev.ua
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Педагогічна технологія критичного мислення iconПедагогічна технологія критичного мислення
...
Педагогічна технологія критичного мислення iconРозвиток критичного мислення на уроках історії Зміст
Розвиток критичного мислення школярів шляхом впровадження інноваційних методів навчання
Педагогічна технологія критичного мислення iconЧаплак Ян Васильович кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології чну імені Юрія Федьковича роль критичного мислення у творчих пошуках «внутрішнього камертону душі» особистості
«професійне мислення», «критичне мислення», «творче мислення» І встановлюється між ними науково-обгрунтована ієрархія. Розглядаються...
Педагогічна технологія критичного мислення iconПлан Теоретичні засади формування позитивного мислення. Технологія формування позитивного мислення
Позитивне мислення : сутність, необхідність використання. Теоретичні засади формування позитивного мислення
Педагогічна технологія критичного мислення iconУрок з алгебри у 7-а класі з використанням методики критичного мислення
Мета: формувати вміння І навички учнів виконувати множення одночленів І піднесення одночлена до степеня; розвивати навики обчислень,...
Педагогічна технологія критичного мислення iconРозвиток критичного мислення школярів на уроках української літератури: запитання які «пробуджують» думку
Критичне мислення допомагає людині адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем, пристосовуватися...
Педагогічна технологія критичного мислення iconА. Тарковський Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови
Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови
Педагогічна технологія критичного мислення iconСучасні шляхи формування критичного мислення учнів на уроках світової літератури в умовах формування креативної освіти Матющенко Світлана Феодосіївна
Сучасні шляхи формування критичного мислення учнів на уроках світової літератури в умовах формування креативної освіти
Педагогічна технологія критичного мислення iconКомунальний заклад
Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках світової літератури
Педагогічна технологія критичного мислення iconНарциси ХХІ століття
Розвивати компетенцію критичного мислення, підвищувати рівень загальної культури учнів. Виховувати естетичний смак


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка