Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіумуСкачати 423,79 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації19.01.2018
Розмір423,79 Kb.
1   2   3

Не змогли визначитись 3 вчителів – 6,6%

Вчителі колегіуму мають друковані роботи – 6 вчителів

Публікації в пресі – 4 вчителів,

Самостійно розробляють системи вправ та завдань – 23 вчителі,

Вивчають систему роботи педагогів новаторів – 22 вчителі

Більш детально про свої творчі досягнення повідомили вчителі: Мяновська С.А., Смик Н.В., Хоменко С.М., Колесник О.В., Натальченко А.Г., Бахіліна Н.К., Фетісова О.В., Алексєєва Н.А. під керівництвом Стариківської Ц.І. розробили збірник вправ „Множинний інтелект та особистісно-орієнтоване навчання”, вони також розробили семестрові різнорівневі контрольні роботи.

У Мяновської С.А. була надрукована розробка уроку в газеті „English”, вивчає методику російського педагога Біогіної для навчання читання.

Бахіліна Н.К. вивчає досвід зарубіжних методистів, має друковані методичні розробки в газеті „English”.

Вчителі Ніколайчук Ю.В.та Медвєдєва Л.Г. розробляють системи спеціальних тренувальних вправ для підготовки учнів до участі у змаганнях різних рівнів.

Ковальова Н.Ф. написала творчу роботу про письменника Житомирщини Столярчука для бюлетеня „Свічадо”, підготувала виступ на міській конференції, присвяченій ефективності вивчення мови, вивчає досвід Петриківської (гімназія № 24).

Шушпан Т.В. розробила систему вправ, спрямованих на розвиток мовлення учнів.

Шевчук Л.В. розробила програму курсу „Література рідного краю” для 8-9 класів, системи вправ до теми „Складне речення. Види складних речень” в 9 класі.

Іванченко Л.А. розробляє сценарії до виступів екологічних бригад, інших позакласних заходів з біології, а також системи завдань для тематичного оцінювання.

Мирошник Т.В. розробила систему завдань для підготовки дітей до письма; інтегровані заняття для підготовки дітей до письма; систему вправ для розвитку каліграфічного письма учнів згідно „Букваря” Прищепи К.С.

15 вчителів змогли назвати нове, оригінальне рішення в своїй педагогічній діяльності і це:

Мирошник Т.В. формує навички письма, використовуючи метод безвідривного умовного малювання.

Шевчук Л.В. на уроках української мови в 8-9 класах використовує блок-схеми.

Ковальова Н.Ф. вводить в уроки хвилинки-новинки, хвилинки-цікавинки, влаштовує зустрічі з письменниками.

Бахіліна Н.К. працює з піснями, віршами (використовуючи власні розробки), працює зі схемами розвитку діалогічного мовлення.

Стариківська Ц.І. впроваджує методику безконфліктної педагогіки.

Солотвінська С.Л. використовує на уроках взаємоперевірку різних видів учнівських робіт.

Біляченко И.М., Нестеровська Л.І. використовують мультимедійну систему на уроках математики та мови і літератури.

Фетисова О.В. використовує комп’ютерні технології, метод проектів, комунікативний метод навчання.

Алексєєва Н.А. використовує метод проектів, комп’ютерні технології у монологічному мовленні.

Омельянова Т.Л. працює за програмою „Крок за кроком”.
Хамітова Т.А. використовує інтерактивні методи роботи.

Зіновчук А.П. використовує тести в електронному варіанті, які перевіряють рівень підготовки теоретичної бази з інформатики.

Вісковатих О.В. використовує екранізацію на уроках літератури.

Кузьмінський В.О. має нові, оригінальні рішення в своїй діяльності педагога.

Міллер І.О. вважає, що нове – це є „добре забуте старе”.

Тільки в атмосфері творчості, товариської справедливої критики, взаємодопомоги, взаєморозуміння може розвиватися талант педагога-майстра, створюватися його досвід.

Творчість – одне із складних і таємних явищ людського життя. Їй властиві одночасно і знання відомого, доведеного, і фантазія, і сумлінність, опора на закономірність і випадковість.

Сучасна наука дає таке визначення творчості: діяльність, яка породжує щось якісно нове й таке, що відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.

Педагогічна праця нетворчою не буває й бути не може, тому що неповторні діти, обставини, особистість самого вчителя, і будь-яке його педагогічне рішення має виходити із нестандартних дій. Згадаємо слова В.Сухомлинського: „Я знаю представників багатьох спеціальностей, але немає – я в цьому переконаний – людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі”.

Це дійсно так. Аналіз анкетування вчителів колегіуму на креативність (питання № 6) підтвердив цю думку. Запрошую до слова практичного психолога Бобер Н.В.Висновок: педагогічний колектив колегіуму – це творчі особистості. Чи завжди так було? З чого починали? Давайте заглянемо в шкільний „архів”.

1. Полівода Н.Г., директор колегіуму. Вчитель-методист. Мріє створити „індивідуальну творчу лабораторію” для вчителів школи, в якій би вони прагнули „сконструювати власний досвід”; Надія Григорівна створює всі умови для плідної роботи кожного вчителя.

2. Вчителі вищої категорії Бондарчук Т.О. та Загурська З.Д. працюють в дивовижній співдружності. Вони втілюють в собі велику любов до справи та учнів. Своїм прикладом вчать естетиці та етиці поведінки, любові до праці.

3. „Рада наймудріших”. З особистісними властивостями вчителів Загурської З.Д., Васильєвої Л.С., Бондарчук Т.О. тісно пов”язані професійні якості: педагогічні знання, психологічна культура, педагогічний такт, оптимізм, самовдосконалення. Саме ці властивості дозволили їм заснувати „Скарбничку методичних порад”.

4. Народні традиції, звичаї, побут, вчителі-методисти Васильєва Л.С. та Ковальова Н.Ф. вважають надзвичайно важливим засобом громадянського, трудового і морального становлення учнів. Досвідом роботи з цього питання діляться з молодими колегами.

5. В кабінетах вчителів початкової школи Нестеренко С.П.,Рудик В.В., Герасимчук Л.М. створені всі умови для навчання та виховання молодших школярів:

- дитячий театр, створений вчителем-методистом Нестеренко С.П., сприяє естетичному вихованню дітей та зацікавлює їх до навчання;

- вміле використання на уроках роздаткового матеріалу вчителем вищої категорії Герасимчук Л.М. сприяє, допомагає ефективно організувати навчальну діяльність учнів;

- продовженням цікавих уроків вчителя вищої категорії Рудик В.В. є позакласна робота з предметів, яка проводиться у формі КВК та предметних змагань;

6. Творчо працює вчитель вищої категорії Карпачова Я.І. Створений нею Пушкінський зал став джерелом пізнання творчості великого поета.

7. Вчитель-методист Машовець Є.П. основу формування особистості вбачає у любові до книги, яку любить сама і вчить цьому дітей. Вчитель з успіхом вирішує цю проблему завдяки глибині знань класики сучасної зарубіжної літератури.

8. Учитель-інтелектуал, науковець – так можна назвати вчителя-методиста Миколюк В.М. та вчителя вищої категорії Кузьмінського В.О.

Професійна компетентність, широта творчого пошуку, експерименту і співпраці в роботі з учнями і колегами – ось якості цих педагогів.

9. Розвивати мовленнєві та пізнавальні уміння учнів в умовах розширення сфер вживання англійської мови, викликати цікавість школярів до історії, культури, звичаїв англомовних країн намагаються вчителі-методисти Стариківська Ц.І. та Василенко Г.Л.

Вони консультують молодих колег з питань англійських традицій.

10. Англійська мова з першого класу стає традицією в навчанні школярів іноземної мови.

Вчитель-методист Фетисова О.В. та старший вчитель Бахілілна Н.К. вдало використовують технічні засоби, різноманітне обладнання автентичні підручники для практичного оволодіння учнями усним та писемним мовленням.

ІНФОРМАЦІЯ

по ЗОШ № 34 про стан роботи, щодо вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду
ПІБ вчителя

Тема досвіду

Інформація про стан ГПД на 01.05.02

Ким виявлений і вивчається

Форма узагальнення

1.

Нестеренко Софія Павлівна

(вчит. 1-4 кл.)Форми та методи роботи з розвитку усного і писемного мовлення на уроках рідної мови та читання в 3-х класах.

Вивчено і узагальнено наказом по колі.

Василенко Г.Л. (заст. з навч.-вих. роботи)

Пед.рада, методична виставка, наказом по школі

2.

Рудик Валентина Василівна

(вчит 1-4 кл.)Виховання інтересу до вивчення рідної мови та літератури на основі розвитку пізнавальної діяльності в 1-3 класах.

Вивчено і узагальнено наказом по школі.

Василенко Г.Л.

Пед.рада, метод. виставка, наказ по школі. Підготовка матеріалів до конкурсу „Вчитель року 1999-2000)

3.

Стариківська Ціля Іцхоківна

(вчит.англ.мови)Здійснення патріотичного виховання в процесі навчання діалогічного мовлення.

Вивчено

Василенко Г.Л.

Пед.рада, підготовка матеріалів до конкурсу „Вчитель року 1998”

4.

Машовець Єлизавета Петрівна

(вчит. рос.мови і зар.літ.Морально-етичне виховання учнів в процесі вивчення російської .мови та зарубіжної .літератури.

вивчено

Василенко Г.Л.

Оформлення папки з підбірками матеріалів

5.

Міллер Ірина Оскарівна (вчит.рос.мови та зар.літ-ри)

Використання опорних схем при викладанні російської мови та зарубіжної літератури.

вивчено

Василенко Г.Л.

Пед.рада, засідання МО.Круглий стіл. Підготовка матеріалів на конкурс „Класний керівник”

6.

Миколюк Валентина Михайлівна

Організація закріплення знань учнів.

вивчено

Ізюмові А,В.

Пед.рада, засідання МО

Відповідаючи на 3 питання анкети („Кого з ваших колег ви могли б назвати творчою нестандартною особистістю, чий педагогічний досвід варто було б вивчити”, було названо 31 вчителя колегіуму, тобто 1/3 частина педагогічного колективу).

Найвищий рейтинг (увійшли в десятку) – Фетисова О.В., Герасимчук Л.М., Алексєєва Н.А., Мяновська С.А., Рудик В.В., Бахіліна Н.К., Бордюг Н.І., Мирошник Т.В., Стариківська Ц.І., Миколюк В.М., Кузьмінський В.О., Мазур О.М., Подорожна Г.В.

Доречно згадати слова В. Сухомлинського: „Якою талановитою не була б людина, а якщо вона не вчиться досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом”.

Отже, нам є в кого повчитися, запозичити в майстрів педагогічної справи вже накопичений творчий досвід.

Сьогодні ми віддаємо шану творчим надбанням вчителів-майстрів ЗОШ № 34, вплітаючи в них неординарні здобутки кращих вчителів Житомирського міського колегіуму.

Летить час, змінюються пріоритети освіти. Що нині на часі? Безумовно особистісно-орієнтоване навчання. І це – специфіка, особливість нашого часу, часу, коли освіту починають розглядати як процес становлення особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, яка вміє використовувати набуті знання для творчого розв’язання проблем, критично мислити; яка прагне реалізувати себе, змінити на краще своє життя та життя своєї держави.

Під таким кутом зору працюють вчителі колегіуму, чий досвід протягом останніх 4 років було виявлено, вивчено, узагальнено, запропоновано для впровадження та вчителі, досвід яких знаходиться в стадії вивчення.

До вашої уваги „відеосалон” педагогічної майстерності.

„Для того, щоб навчити іншого потрібно більш розуму, ніж для того, щоб навчитися самому”. (М.Монтень)

Саме ці слова безпосередньо стосуються вчителів вищої категорії Штукун Н.В., Мірошник Т.В., Подорожньої Г.В.

Одним із головних завдань як вчителя початкової школи Мирошник Т.В. та Штукун Н.В. вбачають в навчанні каліграфічного грамотного письма. Вони впевнені, що рівень орфографічної грамотності пов’язаний з графічними навичками. Чим старанніше й краще дитина пише, тим як правило, вище її грамотність; красиве, правильне, розбірливе письмо сприяє не тільки розвитку грамотності, але й формує в деякій мірі моральні якості учня. Наталія Вікторівна та Тетяна Володимирівна розробили вправи на розслаблення та розвиток м’язів кисті руки, координацію рухів, систему вправ для переходу на швидке письмо. Наталія Вікторівна розробила систему хвилинок каліграфії в ігровій, пізнавальній формі.

Тетяна Володимирівна розробила:

А) вправи для кращого засвоєння букв для 1 класу відповідно до нової програми та підручника;

Б) навчально-методичний комплект „Вчись писати малюк”, який складається із зошита для дітей та методичної розробки 50 інтегрованих занять з навчання письма. Слід відзначити виховне та розвивальне спрямування кожного заняття, що зумовлює розвиток творчих здібностей, вольових якостей, естетичних смаків. При цьому враховуються вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, навчальний матеріал особистісно-зорієнтований.

Досвід Тетяни Володимирівни та Наталії Вікторівни було узагальнено наказом по школі від 03.04.03 № 32б, презентовано на засідання МО вчителів початкової школи, на педраді 2004-2005 н.р. рекомендовано для використання в роботі вчителів.

Лабораторія початкового навчання ОІППО рекомендує вищезгаданий навчально-методичний комплект для практичного застосування вчителями початкових класів у добукварний період навчання письму вихователям дитячих садків, батькам майбутніх першокласників для підготовки дітей до школи.

В січні 2006 р. наказом по колегіуму було узагальнено досвід роботи вчителя вищої категорії Подорожньої Г.В. з питання „Формування пізнавальної діяльності молодших школярів”. Досвід вивчався протягом 2003-2005 н.р.

Формуючи загально пізнавальні уміння, Галина Василівна організує зміст навчальних предметів в певну систему пізнавальних завдань, в основу якої покладено операційні міжпредметні зв’язки. Вона формує ці вміння синхронно в межах навчальних предметів та виховних заходів, що дає можливість бачити перспективу подальшого формування пізнавальних умінь. Галина Василівна розробила пізнавальні вправи для:

1) уроків освітньої галузі „Мова і література” побудовані на дидактичному матеріалі, що потребує виконання пошукових дій без зразків та вказівок, при виконанні яких учні шукають рішення самі;

2) тренінгу мислення на уроках математики;

3) для формування природничих понять у молодших школярів.

Результати керівництва вчителем процесом формування в учнів пізнавальної діяльності – 87% якості навчальних досягнень учнів 4в класу за 2005-2006 н.р.; участь в олімпіадах з базових предметів; участь в конкурсах, змаганнях за честь колегіуму; 100% участь у житті колегіуму.

„В особистій практиці сховані таємниці швидких і надійних успіхів”.

(Я.А.Каменський)

Відносно швидких, але надійних успіхів досягла в своїй діяльності вчитель англійської мови, старший вчитель вищої категорії Бахіліна Н.К.: • якість написання контрольних робіт її учнів від 80% до 100%;

 • якість знань, умінь, навичок з англійської мови учнів 9а,б.є та 11а класів на державній підсумковій атестації відповідно 86% та 100%;

 • щорічно протягом 2004-2006 н.р. її учні 8-11 класів займають призові місця в міських та обласних олімпіадах;

 • в 2004-2005 н.р. – 4 місце на Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови;

 • 2005-2006 н.р. – участь учня 11а класу в Всеукраїнському конкурсі-захисті наукових робіт з англійської мови;

 • 90% випускників 2005-2006 н.р., яких навчала Нонна Костянтинівна з 1-го класу успішно склали іспити, пройшли співбесіди з англійської мови в різноманітні навчальні заклади України.

Секрет успіху учителя-майстра Бахіліної Н.К. не тільки в тому, що вона бездоганно володіє навчальними програмами. Методами, засобами і технологіями навчання, демократичним стилем спілкування з учнями. Вона дбає й про створення „власної школи” педагогічної майстерності, а це копітка, наполеглива, систематична, цілеспрямована й тривала праця.

Впроваджуючи особистісно-орієнтований підхід до організації навчальної діяльності учнів, Нонна Костянтинівна знайшла „родзинку” – урок-дискусію, розробила структуру проведення таких уроків, провела локальний експеримент у паралельних класах, де працювала.

Досвід роботи Нонни Костянтинівни з теми „Впровадження новітніх технологій, як засіб розвитку особистості на уроках англійської мови” (за автентичними підручниками) було вивчено протягом 2003-2006 н.р. узагальнено наказом по школі в 2006 р.

„Не бійся, що не знаєш – бійся,

що не навчишся”

(Китайська мудрість)

Під таким гаслом працюють вчителі математичного циклу, які добре розуміють, що сучасний урок математики без застосування комп’ютерних технологій майже неможливий. Саме тому вони так швидко опанували методику проведення уроків у комп’ютерному класі, який було встановлено в січні 2006 року.

Вчителі Мазур О.М., Біляченко Т.М., Ковальчук О.А., Вдовиченко І.М., творчо застосовують математичні комп’ютерні програми відповідно до вимог навчального плану. Елементами свого досвіду застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі постійно діляться з колегами, слухачами курсів ІППО, вчителями міста. Заступник директора з навчально-виховної роботи Мазур О.М. відмічає, що застосування комп”ютерно-орієнтованих уроків значно підвищило рівень графічної культури учнів просторової уяви, активізувало творчу діяльність учнів по створенню навчальних проектів з математики.

Заслуговує на увагу досвід вчителів природничого та технологічного циклу. Основними методами роботи вчителя біології, вчителя-методиста вищої категорії Миколюк В.М. є науково-дослідницька діяльність, висунення альтернативних гіпотез, порівняльна оцінка висунутих пропозицій. Ось чому щороку її учні – призери Всеукраїнських олімпіад різних рівнів та конкурсів МАН.

Досвіду Кузьмінського В.О. – вчителя-методиста вищої категорії – властиві: висока результативність праці, оригінальність та новизна педагогічних знахідок. Однією з них є розробка системи семінарських занять та тематичного оцінювання.

Вчитель хімії, вчитель вищої категорії, старший вчитель Герасимова О.І. розробила форми та методи оптимізації навчальної діяльності учнів на уроках хімії, як важливого засобу розвитку здібностей учнів. Олена Іванівна реалізує процес оптимізації шляхом особистісно-орієнтованого навчання.

Створити позитивний емоційний настрій, налаштувати учениць на продуктивний творчий навчальний процес, вміє вчитель трудового навчання, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Загурська З.Д. Елементи новизни, міжпредметні зв’язки, нестандартні форми контролю знань та навичок учнів – це тільки невеличка частинка її багатогранного досвіду.

Досвід вчителів Миколюк В.М., Кузьмінського В.О., Загурської З.Д. вивчався, узагальнювався, презентувався на міських та обласних семінарах.
„Педагогічна теорія – абстракція”

Її практичне застосування – завжди

високе мистецтво”

(І.Підласий)

Є декілька педагогічних теорій, спрямованих на особистісно-орієнтоване навчання. Одна з них – тематичне навчання, яке передбачає інтеграцію різних елементів знань на основі цікавої ідеї, яку діти вибрали самі.

Саме цю теорію викладено в міжнародній програмі „Крок за кроком”, принципами якої є: • залучення сім’ї до процесу навчання й виховання дітей;

 • індивідуальний підхід до кожного учня, що є центральною фігурою педагогічного процесу;

 • забезпечення права вибору через створення особистісно-орієнтованого середовища;

 • навчання через гру;

 • використання центрів діяльності й викладання тематичних концепцій.

Отже педагогічну теорію тематичного навчання творчо адаптувала до реалій своїх першого, другого та третього класу вчитель вищої категорії Бордюг Н.І. та майстерно застосовує її на практиці. До занять у центрах навчальної діяльності готуються батьки, діти, вчитель в тісній співдружності.

Працюючи в центрах, учні Ніни Іванівни сміливо висловлюють свої думки, припущення, результати дослідження, вчаться користуватися додатковою інформацією, робити обґрунтування, аналізувати, спільно розв’язувати завдання, набувають комунікативних навичок, практично застосовувати знання з базових предметів у житті, на практичному рівні.

Творчий учитель соціально корисний не тільки результатами своєї особистої праці, а й тим, що він дух творчості передає іншим.

Так і Ніна Іванівна передає свій досвід колезі Омельяновій Т.Л. та вчителям шкіл міста. Вона є керівником творчої групи вчителів міста, які виявили бажання працювати за міжнародною програмою „Крок за кроком.” Вже 15 вчителів початкової школи міста практично вивчають технологію вищезгаданої програми, оволодівають необхідними вміннями та навичками.

Омельянова Т.Л. з успіхом переймає досвід Ніни Іванівни, вносячи елементи новизни, оригінальності, творчого пошуку. З наробками Тамари Леонідівни маємо нагоду сьогодні познайомитись на презентації.

„Почнемо шукати основи, на яких

ніби на непохитній скелі можна

побудувати метод навчання, вчення,

виховання”.

(Я.А.Каменський)

Такі основи вже знайшли вчитель української мови та зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії Стойкова Н.М., вчитель російської мови за зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель Міллер І.О. та вчитель-методист Машовець Є.П. Це організація учнівської науково-дослідницької роботи.

Стойкова н.М. плідно використовує можливості комп’ютерних технологій для організації пошукової навчальної діяльності своїх учнів. Вона знаходить підхід до кожного учня (адже кожна дитина на уроках чекає підтримки, розуміння вчителя), розробляє неординарні, цікаві завдання (кожна дитина чекає чогось незвичайного), які носять практичну спрямованість. Діти бачать практичні наслідки своєї праці після кожного уроку. Надія Миколаївна постійно змінює перспективу, апробовує нові технології, адаптує їх, залишаючи в арсеналі ті, які сприяють розвитку інтелектуально-творчих здібностей дітей, їхньому самовдосконаленню, особистісному становленню. Результати її діяльності, а це перемога її учня Корогоди О. в конкурсі Яцика, олімпіади з української мови, конкурсі МАН (міський етап) стверджують, що стратегію організації учнівської науково-дослідницької роботи обрано Надією Миколаївною вірно.

Запорука високої результативності науково-дослідницької діяльності учнів Машовець Є.П. – в поєднанні з краєзнавчою, що розширює загальноосвітній та інтелектуальний рівень її вихованців. Щороку Єлизавета Петрівна організовує поїздки до історичних місць Житомирської області, походи до музеїв, спілкування з краєзнавцями. Разом з учнями Єлизавета Петрівна створила бібліотечку наукових досліджень, організовує захист науково-дослідницьких робіт на факультативних заняттях.

Основними завданнями організації наукових досліджень Міллер І.О. є сприяння самостійності і критичності мислення, розвиток в учнів здатності генерувати нові ідеї, поєднання навчання з творчим пошуком.

Тому дуже плідними є тематичні засідання, присвячені обговоренню, наукових публікацій або відео-матеріалів, коли вчитель розподіляє ролі учнів у дискусії, допомагає підготувати учням супроводжувальні матеріали (архівні, відео-фрагменти, свідоцтва очевидців), аргументи і контраргументи, вчить працювати з книгою, досліджувати літературні теми.

Вчителі української мови та літератури Радчук О.В., Романенко І.М., Шевчук Л.В., Стоцький М.В. шукають і знаходять свої методи організації навчальної діяльності учнів. Вони надають перевагу новітнім технологіям: „мікрофон”, „дебати”, „інтерв’ю”, „навчаючи вчусь”, робота в парах, групах. Для діагностування обдарованих учнів добирають лінгвістичні завдання підвищених труднощів, пошукові, творчі, нестандартні проблемні завдання.

„... без прагнення до наукової роботи

вчитель неминуче потрапляє під владу

трьох педагогічних демонів: механіч-

ності, рутинності, банальності, Він

дерев’яніє, кам’яніє, опускається, а

навчання перетворюється на натаску-

вання й дресирування.

(А.Дістервег)

(відомий німецький педагог)

І навпаки, „Участь учителя в розвитку педагогічної науки, дає йому натхнення, робить цю науку його власністю, допомагає не відставати від її розвитку, приносить радість і задоволення. Отже вчитель виступає не тільки, як споживач науки, а й як її виробник” – так вважає Стариківська Ц.І., вчитель-методист вищої категорії і керівник методичної комісії вчителів іноземної мови.

Існує безліч форм методичної роботи, але Ціля Ісаківна згадала про старий добрий досвід: технологія КТД (колективна творча діяльність). Це спосіб організації діяльності колективу кафедри, де в спільній справі планують, організують, аналізують свою діяльність через накопичення, осмислення та вибір думок, ідей кожного.

Методична комісія вчителів іноземної мови вже декілька років поспіль працює над проблемою створення ситуації успіху для кожного учня при вивченні іноземної мови., Як же дійти до кожної дитини? Як дати зрозуміти, що вона унікальна та багатогранна? Як використати її багатогранність під час навчання іноземної мови? Як зробити учня активним суб’єктом навчальної діяльності, організувати його взаємодію з іншими учнями, надати навчанню реальну практичну спрямованість?

Відповіді на ці питання знайшли в концепції множинного інтелекту в особистісно-орієнтованому навчанні, яку висуває Говард Гарднер – професор Гарвардського університету.

За ініціативою Цілі Ісаківни на засіданнях методичної комісії вчителі іноземної мови ознайомились з даною концепцією та протягом року кожен вчитель працював над розробкою вправ відповідно до типу інтелекту. Результатом є збірка вправ з питання „Множинний інтелект та особистісно-орієнтоване навчання”. Це колективна робота членів методичної комісії, в яку включено та систематизовано понад 400 вже існуючих вправ та авторських наробок вчителів з досвіду роботи. Вправи можуть бути використані в роботі вчителів іноземної, української мови та початкової школи.

В жовтні 2006 року після проведення спільного з кафедрою української мови семінару-практикуму „Україна в серці моєму”, аналітичною групою семінару було підготовлено „Карту” форм та методів виховання патріотизму засобами української та англійської мови.

Сукупний досвід 2 кафедр було затверджено Радою методичного кабінету колегіуму та рекомендовано до впровадження в практику роботи.

В 2006 н.р. раціоналізаторський досвід методичної комісії вчителів іноземної мови та її керівника Стариківської Ц,І. було відзначено грамотою управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Дійсно участь вчителів в розвитку педагогічної науки дає натхнення, наснагу. Так вчителі Мяновська С.А., Алексєєва Н.А., Натальченко А.Г., Фетисова О.В. брали участь в конкурсі на кращу розробку уроків англійської мови, оголошеному газетою „English”. Їх уроки було надруковано в 2004-2005 н.р.

В 2004-2005 н.р Фетисова О.В. стала переможцем є регіонального конкурсу на краще викладання англійської мови, оголошеного Амбасадою США в Україні.

Вона була нагороджена не тільки грамотою та пам’ятним знаком, а й набором методичної літератури з англійської мови, музикальним центром, графопроектором „Projektor Kit” для кабінета англійської мови (2005-2006 н.р.).

Необхідно відмітити високу результативність навчальної діяльності учнів, яких навчає Олександра Василівна. Якість контрольних робіт учнів 7а,б класів складено в 2005-2006 н.р. – 90%, 100% її випускників 2004-2005 н.р. підтвердили високий рівень знань, умінь та навичок з англійської мови при вступі до вищих навчальних закладів м.Житомира та Києва (14 учнів).

Важлива роль в організації особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу безумовно належить класному керівнику. Досвід роботи класного керівника Романенко І.М. буде презентовано на сьогоднішній педраді.

Підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, що мрія Надії Григорівні про творчу лабораторію для „конструювання власного досвіду” вчителів - реальна. Адже завдяки Надії Григорівні, її досвіду керівника в колегіумі панує атмосфера творчості, співпраці, взаєморозуміння, демократичного стилю керування.

Отже пропоную: 1. Створити творчу лабораторію ППД в складі досвідчених вчителів-майстрів з метою виявлення цінності та перспективності досвіду та впровадження виявленого в практику роботи.

 2. Створити банк даних ППД:

 • Впровадити картки обліку ППД колегіуму;

 • Скласти картотек ППД України за фахами;

 • Рекомендувати до впровадження досвід роботи вчителя Бахіліної Н.К., Подорожньої Г.В., Мирошник Т.В., Штукун н.В.

 1. Вивчити, узагальнити досвід роботи

 • Стариківської Ц.І. – керівника методичного об’єднання вчителів іноземної мови;

 • Романенко І.М. – класного керівника 8г класу;

 • Алексєєвої Н.А., Мяновської С.А., Фетисової О.В. – вчителів англійської мови;

 • Вдовиченко І.М., Біляченко Т.М. – вчителів математики

Закінчити свою доповідь хочу словами В.Сухомлинського: „..Важливо щоб учителів початкових, середніх і старших класів об’єднували єдині педагогічні переконання, щоб індивідуальна творчість, а без цього неможливий творчий колектив, образно кажучи, текла невичерпаними джерелами в єдиний потік колективної майстерності, колективного досвіду, колективної турботи про знання учнів”. І тоді досвід розквітне трояндовим нев’янучим садом.Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconПередовий педагогічний досвід
Під поняттям педагогічний досвід розуміють сукупність знань, умінь І навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи....
Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconНа кращому святі я ще не був!
Г. Лютий 20 листопада відбулося свято з нагоди тридцятиріччя колегіуму, на яке завітали гості з районного та міського відділу освіти,...
Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconЗвіт про роботу міського методичного об’єднання вчителів фізики за 2010-2011 навчальний рік Голова ммо: Майя Трохимівна Алєксєєнко, вчитель фізики колегіуму, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист

Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconЛекція-презентація для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації іміджмейкінг
Лекція-презентація для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconПедагогічний досвід вчителя образотворчого мистецтва вищої категорії, вчителя-методиста

Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconОгляд науково-методичного вісника Педагогічний пошук
У чотирьох числах журналу вміщено понад вісімдесят статей, більшість – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді кращих...
Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconЖінка в історії козацького Запорожжя” у навчально-виховному процесі Запорізького колегіуму “Елінт”
Кривошия Олександра Петровича та директора колегіуму Зайковської Олени Анатоліївни. Жінки Козацької України практично “невидимі”...
Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconПедагогічний досвід міщенко Наталії Анатоліївни
Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, І любити тих, кому викладаєш
Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconЗвіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р
Житомирського обласного центру народної творчості та обласного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги, а також шляхом реорганізації...
Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму iconРозпорядження міського голови 24 04 2007р. 615-р Про проведення V загальноміського відкритого Рейтингу популярності "Гордість міста"
З метою стимулювання громадської й творчої активності населення міста як нового демократичного інституту не тільки індивідуальних,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка