Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурсиСторінка4/4
Дата конвертації12.07.2017
Розмір1,03 Mb.
1   2   3   4

Біль єдиної зброї


Слово, моя ти єдиная зброє,

Ми не повинні загинуть обоє.

Леся Українка.

Півні кричать у мегафони мальв –

Аж деренчить полив’яний світанок...

Мій рідний краю,

Зроду ти не мав

Нейтральних барв, тих прісних пуританок.


Червоне й чорне кредо рукава,

Пшеничний принцип сонячного степу.

Такі густі смарагдові слова

Жили в тобі і вибухали з тебе.


Слова росли із грунту, мов жита.

Добірним зерном колосилась мова.

Вона як хліб. Вона мені свята.

І кров’ю предків тяжко пурпурова.


...Як ти зжилася з тугою чаїною!

Як часто лицемірив твій Парнас!..

Шматок землі,

Ти звешся Україною.

Ти був до нас. Ти будеш після нас.
Мій предковічний,

Мій умитий росами,

Космічний,

Вічний,


Зоряний, барвінковий...

Коли ти навіть звався – Малоросія,

Твоя поетеса була Українкою!

(8 балів)
Завдання Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика
5 клас
Середній рівень

1.Напишіть невелику розповідь «Якого кольору небо». (20 балів)

2. Допишіть у складних реченнях другу частину, позначте граматичні основи.
Пролунав дзвоник, і...

Пролунав дзвоник, але...

(20 балів)

3. Який голосний - й чи і - пишеться у закінченнях прикметників? Вставити пропущені букви.

Мудр...й людині, учнівськ...х зошитів, вчорашн...х уроків, у чітк...й послідовності, широк...м полем, сталев...ми плугами, в гаряч...й час, струнк... тополі, у лелеч...м гнізді, осінн...й день, айвов...й сік, у строкатих лісах, у льнян...й сорочці, з весел...м настроєм. (10 балів)

4. Перекласти слова українською мовою. Підкреслити орфограму.

Знання, сталью, поколение, памятью, судья, ветви, скатертью, любовью. (20 балів)

5. 3 поданих слів складіть речення - прислів'я:


Дощ, і, без, не, трава, росте.

Небо, боїться, не, чисте, ні, грому, ні, блискавки.

Раз, сім, одріж:, а, відмір, раз.

Зате, мороз, немає, комарів, і, припікає. (10 балів)

Розкажіть усно уявному ровеснику з-за кордону про найвизначніших
історичних діячів України, великих українців. (20 балів)

Достатній рівень


1. Напиши лист Святому Миколаю (або Діду Морозу). Поясни йому, за що його люблять і чому чекають діти. Обсяг листа - 5-7 речень.

(12 балів).


2. Перепиши прислів’я. Замість крапок упиши самостійно дібрані до виділених слів слова-антоніми.
1. Де гірка праця, там … відпочинок. 2. Праця годує, а … марнує. 3. За роботою добро ходить, а за лінощами – …. 4. Робота чорна, а грошики … . 5. Похвалити не вмію, … не смію. 6. Без початку не буде й …. 7. Казати легко, та робити … .

(4 бали)
3. Добери з довідки тлумачення поданих висловів. Запиши вислови та їхні тлумачення парами.

Зразок. Розв’язати язика – стати говірким.
Тримати язик за зубами -

Продавати зуби –

Підібгати хвоста –

Тонко прясти –

Накрити мокрим рядном -
ДОВІДКА. Знітитись. Лукавити. Вилаяти. Реготати. Мовчати.

(5 балів)

4. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос.
Олень, арахіс, духмяний, кілометр, предмет, статуя, ненависть.

(7 балів)

5. Перепиши. Замість крапок устав, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.
Боро..ьба, чес..ність, кр..ниця, фу..бол, тр..маєт..ся, щас..ливий, мавп..ячий, шіс..надцять, здоров..я, ро..м..якшити, рутв..яний, арф..яр, у вишен..ці, на травин..ці.

(7 балів)


Високий рівень
1.У формі невеликого оповідання розкрий зміст прислів’я «Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться».

(12 балів)

2. З’єднай частини речень так, щоб утворилися загадки. Запиши їх, у дужках подай відгадки.

Зразок. На початку року товстий, потім цілий рік худне (календар).
На початку року товстий, …

Дуже люблять молодця,….

Через воду переводить, …

Має роги і ноги, …а держиться підлоги.

тільки з місця сам не сходить.

а б’ють його без кінця.

потім цілий рік худне.(3 бали)
3.Перепиши слова, на місці крапок уставляючи, де потрібно, м’який знак або апостроф.

Лл..єт..ся, смієт..ся, мен..ший, кін..чик, трав..яний, медв..яний, риб..ячий, мавп..ячий, рутв..яний, св..ятковий.

(5 балів)

4. Запиши слова за алфавітом, постав наголос.


Випадок, черговий, обруч, вимова, колесо, одинадцять, кулінарія, арахіс.

(4 бали)


5. Запиши речення, зайві слова пропусти.

1. На свято Миколая нам дарували пам’ятні сувеніри. 2. На шкільному концерті я уперше дебютував на сцені. 3. У перукарні нас зацікавив прейскурант цін. 4. Фонетика – це буде один з розділів науки про мову.

(3 бали)
6 клас

Середній рівень


1. Написати письмове висловлювання "Робиш добро - не кайся, робиш зло – зла сподівайся". (20 балів)

2.Перекласти словосполучення українською мовою:

Колючий шиповник, острое слово, острая бритва, едкий запах, сухое дерево, безынтересный доклад, крепкая веревка, сильный мороз, чистая тетрадь, правильная речь, костистая рыба, костлявый человек, крайняя изба, крайний срок. (10 балів)

3. Доберіть до російських фразеологічних зворотів відповідні українські. Складіть з ними два речення.

Кричать во всю глотку. Бить баклуши. Задирать нос. Было да сплыло. Как белка в колесе. Не в своей тарелке. Вывести на чистую воду. Дать стрекача. (20 балів)

4. З поданих пар слів випишіть словосполучення. Визначте рід і відміну іменників.

Міцна дружба, творці щастя, чай з лимоном, дружба народів, боротьба з тероризмом, піклуватися про дітей, відчувати небезпеку, брат і сестра, до столу, найбільш старанно. (10 балів)

5. Переписати текст, на місці крапок вставляючи пропущені букви. З'ясувати відмінок іменників, виділити закінчення.

Ненависть ро...дуває сварки й суп...речки, любов призводить до злагоди. Не сварися з чоловіком без пр...чини, якщо він зла не заподіяв. Слухай, д...тя, батьківське повчання: відкинь лукавство від себе і неправду ві...дали. Пр...йми мою науку, а не срібло, бо краще знан...я, ніж золото добірне. Кожна праця пр...носить користь, пуста балаканина в...де до голоду. (20 балів)
6 КЛАС
Достатній рівень
1. У формі оповідання розкрий зміст одного з прислів’ів (обсяг оповідання – 6-8 речень).
Хто працює, той не бідує.

Перед розумом і сила поступається.

Брехня і приятеля зробить ворогом.

(12 балів)

2. Добери до фразеологізмів з довідки антонімічні. Запиши вислови парами.

Зразок. Не мати клепки - мати кебету.


Бити лихом об землю -

Розсипати кислиці –

Обливатися потом –
ДОВІДКА. Шкірити зуби. Справляти посиденьки. Опустити вуха.

(3 бали)


3. Добери до іншомовних слів українські відповідники. Слова запиши парами.

Зразок. Каліграфія – краснопис.


Інформація, дистанція, лінгвіст, компроміс, волонтер, рандеву.
ДОВІДКА. Відстань, зустріч, поступка, повідомлення, мовознавець, доброволець.

(6 балів)

4. Заміни, де це можливо, наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменник+прикметник. Словосполучення запиши.

Зразок. Пшениця з України – українська пшениця.


Рушник із льону, малюнки сестри, форма залізничника, директор фірми, вправа з математики, пальто з вовни, лист батька, листя дерев, сподівання Григорія, зошит дочки.

(10 балів)


5. Перепиши. Замість крапок устав, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.
Різдв..яний,під..язичний, вд..ячний, м..нуле, д..т..ясла, Марин..чин, учител..чин, Натал..чин, запоро..ький, турис..ський, різнотрав..я, м..реж..во, комп..ютер, куп..юра, жит..євий.

(7 балів)

6. Відредагуй подані речення, запиши їх.
1. Зустрічаємося завтра без четверті десять. 2. Нарада по цьому питання розпочнеться в десять годин. 3. Я хочу до вас звернутися по приватній справі. 4. Це заняття проведене згідно плану.

(4 бали)
Високий рівень


1. Відгадай загадку. Склади художній опис (6-7 речень) предмета, про який у ній ідеться. Складене висловлювання запиши.
Вухо має, а не чує, без ніг, а ходить, нитку за собою водить.

(12 балів)


2. З’єднай слова так, щоб утворилися фразеологізми. Запиши їх.

Пускати

Розправляти

Спалити

Нагріти


Муляти

місце

коріння


крила

очі


мости

(5 балів)

3. Згрупуй спільнокореневі слова. Слова з одним коренем запиши окремим рядком.


Водяник, відьма, поводир, водиця, водиться, завод, заводь, водограй, водянка, привід, відомість, підводний, невідомий.

(3 бали)
4. До поданих іншомовних слів добери українські відповідники.


Інформувати, конфузити, концентрувати, мажорний, конфронтація.

(5 балів)

5. Запиши речення, замінивши неправильно вжиті слова.
1. У об’яві йшлася мова про самі найсучасніші товари. 2. Лікарі не змогли попередити хворобу, тому в слідуючих змаганнях він не прийматиме участі. 3. Дякую вас за, Олена Іванівна, за допомогу.

(6 балів)


7 клас

Середній рівень


1. Описати своє улюблене дерево, використовуючи безособові дієслова. (20 балів)

2. Спишіть, розставте необхідні розділові знаки. Підкресліть головні та другорядні члени речення.

Облетівши землю в кораблі-супутнику я побачив яка прекрасна наша планета. Люди будемо ж берегти і примножувати цю красу, а не руйнувати її ці слова першого у світі космонавта могли б стати епіграфом сучасного мистецтва. (20 балів)

3. Визначити рід поданих іменників. Дібрати до кожного зі слів прикметники, узгоджуючи їх граматичні значення. Словосполучення


записати.

Вугілля, степ, насип, адреса, адрес, полин, біль, путь, суміш, Сибір. (10 балів)

4. Виділіть морфеми в усіх словах.

Сумно курличучи, пролітати; бігти ревучи; ревучі водоспади; уважно читаючи книгу. (10 балів)

5. Чому в місцевому відмінку в словосполученні в скриньці пишеться
м'який знак, а в словосполученні в хатинці він не потрібен? (10 балів)

6. Відредагувати речення.


Машина притормозила біля обочини.

Гурток по вивченню географії у нашій школі.

Повернувшись з командировки батько зустрів нас на пероні.

Він відноситьс до мене з повагою,

Ці питання мене не касаються.

Екзамен для нас не являється трудністю.

Засідання уже зачинилося. (20 балів)
Достатній рівень
1. Письмово розкрий зміст одного з висловів (обсяг висловлювання – 6-7 речень).
Справжнє свято – це лад у душі

Усе життя – це боротьба і пошук

Ранкова пора найдорожча, вечірня втома найцінніша.

(12 балів)

2. Подані фразеологізми погрупуй за синонімічними рядами та запиши. Визнач значення кожного ряду.

Зразок. Пройти крізь сито й решето; пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – зазнати випробувань.


Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці; гнути всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити ляси; плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю.

(6 балів)

3. Добери означення до поданих іменників. Утворені словосполучення запиши.

Зразок. Путь – рівна путь.


Шампунь, мозоль, нежить, ступінь, тюль, глазур.

(6 балів)

4. Перепиши речення, передавши числа словами.
З 50-х років ХХ ст. до 2001 року столиця України уклала угоди про дружбу та співробітництво із 46 містами світу. У 1997 – 2000 роках підприємства Києва здійснювали зовнішньоторговельні операції з організаціями 166 держав.

(5 балів)

5. Перепиши, іншомовні слова, де це можливо, замінивши українськими відповідниками (словами або словосполученнями).
Давайте, джентльмени, уладнаємо конфлікт. Тим паче, що від постраждалих претензій немає. Які претензії за форс-мажорних обставин? Але звітувати про інцидент доведеться…

(4 бали)
6. Відредагуй подані речення, запиши їх.


1.Він завжди дуже піклувався за дітей. 3. Завдяки дощу я підхопив нежить. 4. Із-за цих обставин командировку довелося відкласти на тиждень. 5. Для багатьох відома ця мелодія.

(4 бали)
Високий рівень


1.Склади й запиши розповідь про те, як ти провів (провела) останні канікули. Використай такі прислів’я (обсяг роботи - до 1 сторінки):
Добре діло утіха, коли ділу не поміха.

Сказати легко, та зробити важко.

Хто багато читає, той багато й знає.

Хто що вміє, той те й діє.

(12 балів)
2. Із поданих слів вибери та запиши ті, що можуть характеризувати мовлення.


Правильне чи вірне;

змістове чи змістовне;

професіональне чи професійне;


ділове чи діловите;

виразне чи виразне;

писемне чи письмове.


(3 бали)

3. З кожної пари словосполучень випиши фразеологізм, що є правильним. Розкрий його значення.


Кидатися у вічі - впадати в око; замилювати очі – пускати пил у вічі; затаїти подих – затамувати подих.

(3 бали)


4. Перепиши речення. Числа передай словами.
1. Автобус із 856 екскурсантами прибув до столиці. 2. Книга ілюстрована 597 гравюрами. 3. Поле розкинулося на 763 гектарах.

( 6 балів)


5. До поданих іншомовних слів добери українські відповідники. Слова запиши парами.
Біографія, інформація, імітація, експеримент, компроміс.

(5 балів)


8 КЛАС

Середній рівень
1. У формі роздуму поясни, як ти розумієш один з таких висловів (обсяг роботи - до 1 сторінки):

Що значить бути цікавою людиною.

Як стати людиною, корисною батьківщині.

Чи варто сьогодні читати казки.

(12 балів)
2. З’єднай слова так, щоб утворилися фразеологізми. Запиши їх. Поясни, що об’єднує ці фразеологізми (письмово).


А маслинова

Б обітована

В неопалима

Г каїнова1 земля

2 печать


3 купина

4 гілка


(4 бали)

3. Перепиши, на місці крапок уписуючи, де потрібно, літеру.


Одіс..ей, одіс..ея, камін..ий, вогнен..ий, вогнян..ий, промовлен..ий, широчен..ий, невблаган..ий, довгождан..ий, самовпевнен..ий, гол..івудець, буд..ист.
(3 бали).
4. Поясни лексичне значення поданих слів.
Робочий, робітничий; тривати, продовжуватися.

(4 бали)
5. Відредагуй подані речення й запиши їх.

Достатній рівень
1. Скласти твір "Нема на світі України, немає другого Дніпра". (20 балів)

2. Виправте помилки і запишіть правильно.

Дякувати водія, в одинадцять годин, у ліс за грибами, вибачити товариша, хворіти грипом, по законах природи, приймати участь, по власному бажанню, підручник по літературі. (20 балів)
3. Скласти речення, використавши як підмети подані словосполучення.

Ніхто з нас, чимало хорошого, хтось незнайомий, кілька випадків, ділити радість. (20 балів)

4. Розкрити дужки. З поданими словами скласти три речення.

(Ні)чий, (будь)чому, (будь) у чому, (ні) на чому, (де)кого, кимо(сь), (казна) що, (де)ким, (ні)який, (хтозна) з чиїх, (який) небудь, (ні)хто, (аби)що. (10 балів)

5. Вставте, де потрібно, пропущені букви і над кожним словом напишіть, яка це частина мови.

Вступ до ораторс...кої промови є те саме, що для тіла люд...с...кого голова. Вступ є найпомітні...ш...ю й найвідчутні...ш..ю частиною: його слухают... з біл...шою увагою, він або пр...в...ртає, або відволікає увагу слухачів. (10 балів)


6. Скласти гумористичне оповідання "Хочете вірте, а хочете ні ". (20 балів)
Високий рівень
1. Письмово прокоментуй один з висловів (обсяг висловлювання – 8-10 речень)
Любов до батьківщини починається з любові до родини.

Яка складна ця заповідь проста: «Не оскверняй неправдою вуста!»

Вдячність – найкраща квітка душі.

(12 балів)

2. Склади й запиши три речення про те, як ти дістався сьогодні до місця проведення конкурсу. Використай п’ять синонімів-дієслів та три антонімічні пари (антоніми - будь-які частини мови).

(6 балів)

3. Поясни лексичне значення поданих слів.
Вважати – рахувати. Підписувати – передплачувати.

(4 бали)


4. Утвори прикметники від поданих іменників, запиши їх.
Козак, казах, француз, Запорожжя, турист, Прага, чех.

(6 балів)

5. Перепиши, уписуючи замість крапок пропущені літери та розставляючи пропущені розділові знаки.
Не пл..ви за течією. Вироб..вш.. тв..рді ор..єнтири що таке добро і що зло в..ростай у їхн..ому магн..тному полі аби все в тобі скр..сталізувалося. Так Вернадський п..сав згадуюч.. г..ологічні структури. Ід..ал людських стосунків такий добро і справ..дливість чесність і любов (В.Стус.)

(4 бали)


6. Відредагуй подані речення, запиши їх.
1. На нараду послали зоотехніка, два агронома й одну автомашину. 2. Це фільм про бідну дівчину, яка, пройшовши через любов та інші нелюдські випробування, знайшла вірний шлях у житті. 3. Не балують споживачів і блюдами з борошна, а саме пиріжками з сиром, повидлом, варениками, салатами.

(4 бали)


9 клас

Середній рівень
1. Скласти твір-роздум "Друга знаходить щастя, а перевіряє біда". (20 балів)
2. Правильно напишіть запропоновані прислівники:

По(малу), по(новому), в(двоє), по(перше), на(четверо), з(давна), на(пам'ять), з (року) в (рік), (з)дня(на)день, ні(звідки), хтозна(куди), бозна(шо), що(дня), на (гора), (по)латині, по(одному), по(одинці), уві(сні), до(речі), на(жаль), в(смак), (на)тщесерце, по(молодецьки), у(п'ятеро), по(третє). (10 балів)

3. Перекласти українською мовою:

Идти по берегу, плыть по течению, по направленню к лесу, исследования по физике, чемпион по боксу, добрый по натуре, медик по образованию, отличный по качеству, огромная по своим масштабам работа. (10 балів)

4. Виконайте синтаксичний розбір речення, попередньо розставивши розділові знаки.

Іде Христина лугом розгортає цю трепетну сітку а навколо неї мов зелена роса розбризкуються коники та й знову невтомно ведуть смичками по струнах своїх крихітних скрипочок. (10 балів)

5. Відредагувати речення:

Попереду за річкою танули ліси, що тягнуться звідси і вгору понад Ворсклою і вниз до Дніпра. Розсипчастий пісок берега зав'юнився під ногами річки, що схованої в берегах, ще не видно було, але річка вже відчувалася по свіжості й прохолоді яку потягло від неї. Але, наближаючись, перетворився з голубого в зелений, його соковиті хащі по той бік річки прокинувшися повнилися пташиним гомінням. (20 балів)

6. Поставте іменники в орудному відмінку однини.

Село, плече, пломбір, Вороніж, Красний Лиман, листопад (назва процесу), радіус, рулет, предмет, багаж, листопад (назва місяця), сектор. (10 балів)

7. Скласти твір "Людина майбутнього". (20 балів)
Достатній рівень
1. У формі роздуму розкрий зміст одного з висловів:
Пісня вижила й довела, що прекрасне завжди сучасне.

А поки ми сміємось – будем жити...

(12 балів)
2. З’єднай слова так, щоб утворилися фразеологізми. Запиши їх. Поясни, що об’єднує ці фразеологізми.

А паща


Б часи

В сестра


Г царство

1 Аїда


2 Аполлона

3 Сатурна

4 Астреї

(4 бали)

3. Поясни лексичне значення поданих слів.
Наказувати, карати; незважаючи, не дивлячись.

(4 бали)


4. Запиши числа словами.
Від 1349 відняти 94. Додати 689 до 95 477.

(4 бали)
5. Добери синоніми (не менше п’яти) до слова “бажання”. Склади й запиши з ними одне речення.

(3 бали)
6. Відредагуй подані речення, запиши їх.
1. Радує око таке відношення до навчання рідній мові. 2. Я хочу сказати слідуюче: по статистиці, кожну хвилину в Україні народжується дитина. 3. Золоті ворота – пам’ятник ХІ століття. 4. Підождеш мене на лєснічній площадці, я вийду без п’ятнадцяти сім.

Високий рівень
1. У формі роздуму продовж висловлювання (п’ятьма-шістьома реченнями), уживаючи суспільно-політичну лексику.
Сповідуючи свободу слова, варто пам’ятати, що це зовсім не означає свободи ненормативної лексики, до якої, на жаль, почав активно вдаватися дехто з літераторів і кінематографістів… (12 балів)

2. Письмово поясни лексичне значення поданих слів і словосполучень.


Зустрічатися – траплятися.

Кидатися в очі – упадати в очі, убирати очі.

(5 балів)

3. Подані іменники запиши у формі родового відмінка множини.


Тонна, вілла, завдання, стаття, мадонна, обличчя, роль, мати.

(4 бали)
4. Добери українські відповідники до іншомовних слів.


Анестезія, індиферентний, симптом, актуальний, фальсифікація, інспірувати, еритроцити, альтиметр.

(4 бали)
5. Перепиши, уставляючи замість крапок пропущені літери, знімаючи риски та розставляючи пропущені розділові знаки.


Не/вдаюч..сь у розлогі теорії можн.. сказати що головне покликан..я мови творити із б..ологічної істоти людину розумну тобто гром..дянина котрий не/плаває у вакуумі а ходить по з..млі певної д..ржави.

Отже всіх хто живе і діє в Україні суверен..ій має об’єднувати в суспіл..ство українська мова котру всього/на/всього треба знати.

(4 бали)

6. Відредагуй тексти оголошень, запиши їх.


1.Кінотеатр «Зоря» запрошує на постійну роботу художника по рекламуванню фільмів і кіномеханіків. 2.Шановні покупці! Відвідайте наш магазин. Тут ви зможете придбати собі шкіряне, гумове та жіноче взуття. 3.Шановні жителі будинку! Очищайте ваші балкони від снігу, льоду та інших ненужних речей. 4.До уваги громадян! Косити траву і пастися біля високовольтних опор суворо заборонено.

(4 бали)
10 КЛАС

Середній рівень


І. Виберіть одну з поданих цитат і розгорніть її в роздум.

Введіть у текст роздуму цитатний матеріал.


(24 бали)1) «Хай не гине наша слава поміж козаками» (з історичної пісні).
2) «Діла добрих обновляться,

Діла злих загинуть» (Т. Шевченко).


ІІ. Відредагуйте текст.

(5 балів)

Згідно статті 49 Закона України про вибори територіальна виборча комісія за 14 днів до дня проведення виборів мала передати участковим виборчим комісіям по два примірника інформаційних плакатів партій та кандидатів, які приймають участь в виборах.
ІІІ. Доберіть українські за походженням синоніми – відповідники до слів.

(8 балів)Ажурний, антракт, аромат, елегантний, оказія, офіра, професія, фон.
IV. Розкрийте значення поданих фразеологізмів і доберіть до кожного по два фразеологізми-синоніми.

(4 бали)


Й за вухом не свербить.

Мати кебету.

Не мати дев’ятої клепки.

Ноги на плечі.


V. Запишіть речення і поставте розділові знаки (4 бали).

Підкресліть головні та другорядні члени речення (4 бали).

Зобразіть подане речення схематично (2 бали).

Дайте загальну характеристику синтаксичної конструкції

(1 бал).


(11 балів)

Над водою хмарою нависли біло-сірі чайки які то жалібно скиглять а то й вигукують щось ніби по-людському часто припадають до води наче бджоли до квіток стараються схопити хоч сяку-таку поживу на льоту але їхні старання зводяться нанівець бо вони ніяк не встигають вода надто прудка.
VI. Від поданих слів утворіть імена по батькові чоловічого й жіночого роду.

(20 балів)Ананій, Анатолій, Василь, Віталій, Гордій, Григорій, Данило, Зіновій, Ілля, Кузьма, Лаврентій, Лаврін, Лев, Левко, Лука, Лукаш, Микита, Микола, Оксент, Оксентій.Загальна кількість – 72 бали

Достатній рівень
1.Уяви себе кореспондентом столичної газети, у якого з’явилася фантастична можливість здійснити подорож у часі й просторі. Візьми інтерв’ю в улюбленого письменника (художника, кінорежисера). Запиши 5-6 запитань і стільки ж імовірних відповідей на них.

(12 балів)


2. Утвори від поданих іменників прикметники, запиши їх.
Запоріжжя, Буг, Калуш, Калуга, француз, Кривий Ріг, Прага, президент, агент, Сиваш.

(5 балів)


3. Розкрий значення фразеологізмів. Від яких народних обрядів чи звичаїв походить кожен із них?
Купаний у любистку. Колупати піч (комин). Подавати рушники.
(6 балів)
4. Поясни лексичне значення поданих слів.

Баня, маківка, склепіння, шатро

(4 бали)
5. Добери синоніми до слова балакучий. Утворений синонімічний ряд введи до самостійно складеного речення.
6.Відредагуй речення. Запиши їх.
1. У нашому класі любий учень розповість біографію Т.Шевченка і Л.Українки. 2. Цей поет являється одним з найбільш відоміших постатей у теперішньому літературному процесі. 3. Ви задали питання, чи знайшов я вихід. Так ось, відповідаю: ”Я попав у тупик!”

(6 балів)

Високий рівень
1. У формі роздуму продовж висловлювання (обсяг – 1 стор.), дотримуючи публіцистичного стилю.
Хто свого часу творив імідж, скажімо, Лесі Українці чи Соломії Крушельницькій? Та ніхто. Донедавна й не було таких понять: імідж, рейтинг. Однак ці люди самі собі творили популярність можливо, і не прагнучи її. Титанічною працею творили, потужним талантом своїм.

А нині? Кого беруть за взірець молоді люди? …

(12 балів)

2. Склади й запиши речення з кожним із поданих слів так, щоб був розкритий відтінок значення кожного з них.


Борець – поборник – ратоборець.

(4 бали)
3. Випиши з речень фразеологізми. Письмово розкрий значення та вкажи походження кожного з них.


1. Вожді, пророки, славні вояки – їм не судилось канути у Лету, їх імена палають, як зірки. (М.Луків.) 2. Мого народу згублені кровини – неопалима купина калини. (М.Боровко.) 3. Мальвам розкішним вклонись біля тину. Легко тут дишеться блудному сину. (Б.Дегтярьов.) 4. Ми любимо забутих предків тіні, та вколо нас – нащадки молоді. (М.Рильський.)

(4 бали)


4. Перепиши, на місці крапок устав дібрані до виділених слів антоніми.
Життя складається з контрастів.

Є урвища і є мости.

Шанс дарувати й шанс - ….

Є світло й … . Я і ти.

Є джерело, і є … .

Є зло й … . І пекло, й … .

Є «так» і «…». Є «за» і «…».

Прощення й … –

Вибирай.

Л.Бенедишин.

(3 бали)

5. Запиши подані слова, знявши риски.


Будь/у/кого, екс/чемпіон, все/таки, все/ж/таки, таки/все, ні/на/чому, аби/хто, аби/коли, ні/який, ні/з/ким, з/по/між, із/за, не/мов/би/то, стільки/то, навряд/чи, тому/що, іди/ж/бо.

(3 бали)


6. Запиши слова в потрібний рядок.
Аварія, бажати, бараболя, вакуум, візуальний, ганьба, гордота, дружба, індикатор, камінь, ланіти, латентний, лляний, пательня, пахан, питний, приналежність, ралі, ретельний, співпадати, шуйця.
Архаїзми: …

Діалектизми: …

Терміни: …

Загальновживана лексика: …

Жаргонні слова: …

Росіянізми: …

(6 балів)
11 клас

Середній рівень

1.Прочитай. Виконай подані після вірша завдання.

Вітряк
На обрії старий вітряк здіймає в небо крила.

Злетіти хоче, неборак, - піднятися несила.
По груди в травах і житах судилося стояти.

А мріялось, неначе птах, у небесах витати.


І не його у тім вина, що доля невмолима.

У нього місія земна, хоч крила за плечима.


Над ним курличуть журавлі, пливуть хмарин вітрила.

І важко жити на землі усім, хто має крила.

Микола Луків.
Розкрий алегорію образу вітряка.

(2 бали)


До кого зі знайомих тобі людей можна було б застосувати зроблений автором поезії висновок? Склади про цю людину роздум, узявши висновок поета за тезу.

(12 балів)


2. Запиши п’ять крилатих висловів, що походять з творів українських письменників (наприклад: Лупайте сю скалу! (І.Франко).

(5 балів)

3. Поясни лексичне значення поданих слів.
Галузь, царина, ділянка, область.

(4 бали)


4. Запиши слова, знявши риску.

Всього/на/всього, до/речі, на/пів/дорозі, раз/у/раз, не/до/вподоби, кінець/кінцем, на/самоті, не/сьогодні/завтра; суспільно/корисний, діаметрально/протилежний, озерно/болотний, максі/завдання, теле/ефір, відео/апаратура, перекоти/поле, південно/український.

(4 бали)
5. Відредагуй подані речення.
1. Наше видавництво на хорошому рахунку, бо в повній мірі задовольняє самі різноманітні смаки читачів, з якими постійно веде переписку. 2. Наші думки не завжди співпадають: дійсно, на смак і колір – товариша нема. 3. Мені образливо чути від тебе такі слова: ну ти вже занадто капризна. 4. Такий вітер піднявся, що поступила пропозиція позакривати всі вікна й двері

(4 бали)

Достатній рівень
Склади й запиши роздум (обсяг – 1, 5 стор.), епіграфом до якого можна було б узяти один із висловів:
Поезія – музика душі (Вольтер)

Визнавши свою слабкість, людина стає сильнішою (Оноре де Бальзак).

Не убивай в сьогодні вчора: там зріє завтра на політ (Т.Севернюк)

(12 балів)

2. Перепиши, виділені іншомовні слова замінивши на українські відповідники (слова або словосполучення).
Масове відчуження людей від співу як такого свідчить про деградацію людської природи та моральне банкрутство людини, серце якої роз’їдає духовна корозія. Так само в сфері фізичної культури, коли недостатня рухливість призводить до пекучих проблем зі здоров’ям.

Хто поверне нам пісні – інструкції до користування людськими цінностями?

(4 бали)
3. Пригадай і запиши 3-4 фразеологізмів, що складаються всуціль з ужитих без перекладу іншомовних слів. Розкрий значення цих фразеологізмів

Зразок. Шерше ля фам – шукайте жінку.

(3 бали)

4. Визнач, синонімами яких оцінних слів стали подані власні імена. Запиши слова парами.

Зразок. Лазар – жебрак.
Прометей, Аполлон, Амазонка, Соломон, Ірод; Іуда, Дон Кіхот, Плюшкін, Пінкертон.

(4 бали)


5. Склади й запиши речення з кожним із поданих слів так, щоб був розкритий відтінок значення кожного з них.
Бачити – видіти – лицезріти.

(3 бали)


6. Запиши подані слова, знявши риски.
Пліч/о/пліч, з/дня/на/день, всього/на/всього, до/речі, не/до/вподоби, не/сьогодні/завтра, на/добра/ніч, будь/ласка, до/побачення, до/загину, с/покон/віків, на/самоті, по/праву/руч, раз/у/раз, кінець/кінцем.(3 бали)
Високий рівень
1. Написати твір на асоціативну тему ,,Вона прийшла... " (20 балів)

2. Зробити синтаксичний розбір складного речення, визначити, якими


частинами мови виражені його члени, накреслити схему.

Мужній, з широкими плечима, з дужими руками, тонкий та рівний станом, Іван Остапович був гарний верхом на коні, неначе він зійшов укупі з конем з картини якогось великого маляра і несподівано загарцював серед тісної вузької вулички старого міста, неначе пишний середньовіковий лицар серед чорного задимленого німецького бугра (І.Нечуй-Левицький). (20 балів)

3. Визначте межі речень і запишіть їх, розставляючи розділові знаки.
Старі люди розказують що колись у повітрі колихалось щось таке

ніби шар — м 'яч хтось його штовхнув і він розірвався полетіли шматки цього шару в різні сторони й утворилася земля сонце місяць зорі з одного шматка утворилася земля що ми на ній живемо завдяки китові затрималася наша земля а то була б полетіла в безодню цьому китові довго лежать обрида і починає вилять хвостом а земля починає ворушитися. (10 балів)

4.Запишіть позначені цифрами числівники словами.

Виступили перед 792 виборцями, посаджено близько 3568 кущів троянд, приватизовано 6149 підприємств, відбулася зустріч з 75 учасниками марафону, привітання надіслано 423 делегатам. (10 балів)

5. Провідміняйте в однині та множині вирази.

Наш могутній вітчизняний лайнер; яка струнка довгошия жирафа. (10 балів)

6. Перекладіть українською мовою.

Телефон плюс дисплей — и готово устройство, с помощью которого можно поговорить с собеседником, передать ему при необходимости копию документа, рисунок или чертеж. Новый аппарат — телефакс получает за рубежом все большее распространение. Ведь, в отличие от видеомагнитофона, он не требует специальной линии связи. (10 балів) 1. Уявіть, що до вас стукає Доля і запитує: „Яку Україну ви хочете бачити сьогодні та в майбутньому? Що б ви їй відповіли? (20 балів)

Термінологічний словник

 1. Здібний:

-а, -е.
1) Який має природні здібності; обдарований, талановитий.
2) з інфін. і до чого. Який може або вміє щось робити, придатний до чогось.

 1. Інтелектуал:

-а, ч.
1) Людина з високо розвиненим інтелектом, яка займається вишуканою розумовою, духовною діяльністю.
2) Людина розумової, інтелектуальної праці.

 1. Креативність:

-ності, ж.
Творча, новаторська діяльність.

 1. Мотивація:

-ї, ж.
1) Сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось; мотивування.
2) Доведення необхідності скоєння певних вчинків.
3) Заохочення учнів до вивчення певного предмета, дисципліни, пояснення необхідності навчання у школі.

 1. Темперамент:

-у, ч.
1) Сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які виявляються в її поведінці, в ступені її життєвої активності. || з означ. Сукупність психічних особливостей людей певного фаху, покликання. Пропагандистський темперамент.
2) Життєва активність, здатність до внутрішнього піднесення.
3) розм. Підвищена чуттєвість, пристрасність.

Рекомендовано історико-філологічною кафедрою

Укладач:

Косолап Олена Олексіївна, вчитель Селидівської загальноосвітньої гімназії


Рецензент:

Панасенко Валентина Василівна, завідуюча міським методичним кабінетом

Посібник для роботи із здібними і філологічно обдарованими учнями

з української мови та літератури

Даний посібник розроблений для роботи із здібними і філологічно обдарованими учнями з української мови та літератури. Він містить нормативно-правове забезпечення організації і проведення інтелектуальних змагань, поради психолога, рекомендації вчителям щодо роботи з обдарованими учнями. Підібрані олімпіадні та конкурсні завдання допоможуть підготувати учнів на високому рівні до творчих випробувань .

Посібник розрахований на вчителів української мови та літератури, учнів, а також стане в нагоді для всіх тих, хто бажає поглибити знання з предмету.

2010 рік
Зміст
  1. Передмова ………………………………………………………
  1. Нормативно- правове забезпечення організації і проведення інтелектуальних змагань…………………………………………
  1. Поради психолога ……………………………………………….

Психологічна підтримка та підготовка філологічно

обдарованих учнів …………………………………………………

Психологічні особливості філологічно обдарованих учнів …….

 1. Рекомендації вчителям щодо роботи з філологічно обдарованими

учнями………………………………………………………………….

5. Олімпіадні завдання з української мови та літератури в 7 -11 класах


6. Завдання конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика…..

7. Використана література……………………………………………


Використана література
 1. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22, 1998 р.
 1. Олімпіадні завдання з української мови і літератури./ Чхайло О.М., П`ятаченко Ю.В.: Вид.група «Основа» , 2005.- 128с.
 1. Управління освітою : Шкільний світ, 2008 , № 10. –с. 9- 13.
 1. Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях і відповідях / Авт.- упорядник В.Л. Федоренко. Х.: Веста : Видавництво «Ранок» , 2006.- 640.
 1. http: www/mon/ gov.ua

Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси icon1. Передмова
Використання різних форм І методів роботи робить її цікавою І привабливою для учнів. Інтелектуальні ігри, екологічні проекти, екскурсії,...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconСценарії відкритих позакласних заходів, присвячених 140-річчю Лесі Українки
Квк, уроки-інтерв’ю, уроки-мандрівки, уроки-портрети, літературно-мистецькі композиції, шкільні конкурси читців-декламаторів та юних...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКонкурсу «Шкільна бібліотека 2017» Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»
Тема досвіду: Використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconГалина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці Мета
Галини Миколаївни Малик, ознайомити школярів із змістом казки; розвивати вміння переказувати твір, читати уривки, уміння характеризувати...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconДовідка про підсумки проведення міських предметних олімпіад у 2011/2012 навчальному році
Міські предметні олімпіади, до проведення яких були залучені працівники центру методичної та соціально-психологічної служби, науковці,...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси icon«Знання»; залучати учнів до навчання та самопізнання; виховувати в учнів наполегливість, бажання вчитися й розви­вати свої здібності
Учитель розділяє учнів на чотири команди. Двом коман­дам він дає по торбинці, в якій перемішані жменька квасолі та гороху. Завдання...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка