Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012)Сторінка1/12
Дата конвертації08.02.2018
Розмір2,57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Інститут української археографії та джерелознавства імені

М. С. Грушевського Національної Академії Наук України.


Інститут української археографії та джерелознавства імені

М. С. Грушевського Національної Академії Наук України.


Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

Слободянюк Михайло Васильович
УДК.355.14:355.351(477)”1992/2012”

ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ТА СТАНОВЛЕННЯ НАРУКАВНОЇ ЕМБЛЕМАТИКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (1992 – 2012)

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни.
03 – гуманітарні науки
Подається на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

________________М.В. Слободянюк
Науковий керівник Гречило Андрій Богданович, доктор історичних наук

Львів – 2017


АНОТАЦІЯ

Слободянюк М.В. Передумови появи та становлення нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України (1992 – 2012). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» - Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2017.

У дисертації досліджено розвиток нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України періоду 1992-2012 рр. від появи перших зразків військової символіки армії незалежної держави Україна до створення найпоширеного елементу військового однострою. Проаналізований хід еволюції цього новітнього зразка військової символіки протягом останніх 150 років, розроблена періодизація основних етапів розвитку. На основі всебічного аналізу елементів символіки нарукавних емблем визначені етапи втілення символіки у Сухопутні війська Збройних Сил України, характерні риси, особливості, притаманні саме українській військовій нарукавній емблематиці. Надано рекомендації щодо удосконалення символіки Сухопутних військ і в цілому Збройних Сил України.

Ключові слова: військова символіка, нарукавна емблема, Збройні Сили України, Сухопутні війська, період, розвиток.


ANNOTATION

Slobodyanyuk M. V. Preconditions of appearance and evolution of the shoulder emblems of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine (1992-2012). – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

A dissertation for degree of candidate of Historic Studies, specialiti 07.00.06 – Historiography, Source Stadies and Special Historical Disciplines. – M. Hrushevskyi Institute of Archeography and Source Stadies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017.

Origination and development of shoulder patches of the Land Forces, Armed Forces of Ukraine is discussed in this dissertation. Earliest items appeared in 1992 to become the most common element of military uniform in 2012. Author considers evolution of the modern element of military symbolics through 150 years and suggests a periodization of this process. Key points of the implementation are determined by comprehensive analysis of the development of principal elements of shoulder patch symbolics. At the same time, specific Ukrainian elements were also distinguished. Author also advises means to improve existing military symbolics of Land Forces in particular, and Armed Forces of Ukraine as well.

Key words: military symbolics, shoulder patch, Armed Forces of Ukraine, period, development.Список публікацій здобувача.

Основні наукові результати дисертації, вміщені у фахових виданнях.

 1. Слободянюк М. Перша спроба запровадження у Збройних Силах України нарукавної емблематики військових з’єднань, частин, установ та закладів / Михайло Слободянюк // НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К.: 2013. – Том 26. –С. 661–671.

 2. Слободянюк М. Символи Бережан у військовій символіці / Михайло Слободянюк // НАН. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К.: 2013. – Том 27. - С. 556–561.

 3. Слободянюк М. Військовий Дрогобич (дислокація та символіка військових частин у Дрогобичі після Другої світової війни) / Михайло Слободянюк // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. XVII–XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 574–583.

 4. Слободянюк М. Періодизація процесу зародження та розвитку військової нарукавної символіки / Михайло Слободянюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 47. – С.266-268.

 5. Слободянюк М. Поява власної нарукавної символіки у Збройних Силах України в період 1991-1995 років / Михайло Слободянюк // Українознавство. – К.; НДІУ МОН, 2017. - № 1-2 (62-63). – С. 98-106.

Опубліковані праці апробаційного характеру

 1. Слободянюк М. Перша спроба введення в Збройних Силах України індивідуальних нарукавних знаків військових частин / Михайло Слободянюк // Четверта наукова геральдична конференція 10-12 листопада 1994 р. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів: 1994. – С. 67-69.

 2. Слободянюк М. Знаки військових частин Прикарпатського військового округу / Михайло Слободянюк // П’ята наукова геральдична конференція 10-11 листопада 1995 р. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів: 1995. – С. 69-70.

 3. Слободянюк М. Емблеми 24-ї Залізної механізованої дивізії Прикарпатського військового округу // Шоста наукова геральдична конференція 27-29 березня 1997 р. Матеріали. – Львів: 1997. – С. 84-85.

 4. Слободянюк М. 703-й інженерний Вінницький орденів Червоного Прапора та Богдана Хмельницького полк / Михайло Слободянюк // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції 18 квітня 2010 у Львові. – К.: 2010. – С. 723-729.

 5. Слободянюк М. Основні проблеми військової символіки Збройних Сил України на сучасному етапі / Михайло Слободянюк // Актуальні проблеми розвитку символіки у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Матеріали науково-практичного семінару в ЦМЗСУ 5 березня 2008 року. – К.: ЦМЗСУ, 2008. – Вип. 1. – С. 35–39.

 6. Слободянюк М. Розвиток символіки сучасних Збройних Сил України: досягнення і проблеми / Михайло Слободянюк //Від минулого до сучасного. Матеріали наукових заходів, проведених до 440-ї річниці від дня народження гетьмана Петра Сагайдачного та 19-ї річниці створення Збройних Сил України. – Львів: Академія сухопутних військ України імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2010. – С. 98–114.

 7. Виставка. Українська військова символіка: генеза нарукавної емблеми Збройних Сил України 1918–2004 рр. // Знак. - 2004. - Ч 34. – С. 1.

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

 1. Слободянюк М. Сухопутні війська України: Історія та символіка 13-го армійського корпусу. Монографія / Михайло Слободянюк. – Львів: Астролябія, 2012. – 268 с.: іл.

 2. Слободянюк М. Сухопутні війська України: Історія та символіка 8-го армійського корпусу. Монографія / Михайло Слободянюк. – Львів: Астролябія, 2011. – 226 с.: іл.

 3. Слободянюк М.В. Відродження з попелу. Генеза нарукавних емблем Збройних Сил України. Історичний нарис і символіка 66-ї гвардійської механізованої Полтавсько-Буковинської ордена Червоного Прапора та 15-ї окремої гвардійської механізованої Єнакієвсько-Дунайської орденів Червоного Прапора і Суворова бригади / Михайло Слободянюк. – К.: приватне видавництво, 2005. – 143 с.: іл.

 4. Слободянюк М. Національно-патріотичні мотиви у символіці Сухопутних військ Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Міністерство культури України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: науковий журнал. – К.: Міленіум, 2016. – № 4. - С. 52–56.

 5. Слободянюк М. Нарукавні знаки Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Знак. - 1994. – Число 7. - С. 10, 11.

 6. Слободянюк М. Нарукавний знак військової частини 39288 / Михайло Слободянюк // Знак. - 1995. – № 9. - С. 12.

 7. Слободянюк М. Нарукавні знаки 259-ї окремої роти супроводження військових вантажів Прикарпатського військового округу / Михайло Слободянюк // Знак. - 1995. – № 10. - С. 13.

 8. Слободянюк М. Емблеми родів військ і служб Збройних Сил України // Армія України. – 1996. - 25 травня. - № 96(16405). – С. 4, 5.

 9. Слободянюк М. Емблеми 72-ї механізованої дивізії Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Знак. - 1997. – № 13. - С. 13.

 10. Слободянюк М. Емблематика 93-ї механізованої дивізії / Михайло Слободянюк // Знак. - 1997. – № 14. - С. 10.

 11. Слободянюк М. Символи ратної слави: емблеми 30-ї танкової дивізії / Михайло Слободянюк // Знак. - 1998. – № 15. - С. 9.

 12. Слободянюк М. Емблеми підрозділів Збройних Сил України у складі миротворчих сил ООН у колишній Югославії / Михайло Слободянюк, Степан Корнієнко, Олександр Дедей // Знак. - 1998. – № 16. - С. 10.

 13. Слободянюк М. При розроблянні відзнак військової доблесті слід керуватися ідеєю – переконані у Західному оперативному командуванні / Михайло Слободянюк // Народна Армія. – 1998. - 20 червня. – С. 7.

 14. Слободянюк М. Символіка найстаршого військового формування Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Знак. - 1999. – № 19. - С. 8, 9.

 15. Слободянюк М. Перша емблема частин зв’язку Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Знак. - 2000. - № 20. – С. 10.

 16. Слободянюк М. Емблема українсько-румунсько-угорського батальйону «Тиса» / Михайло Слободянюк // Знак. 2000. – № 21. - С. 11.

 17. Слободянюк М. Нарукавные знаки частей 26 ад ЗОК / Михайло Слободянюк // Однострій. – Рівне: 2000. - № 3. – С. 46-50.

 18. Професіонали чужого не запозичають. Бесіда І. Махно з М. Слободянюком / Михайло Слободянюк, Ігор Махно // Народна армія. – 2001. - 27 лютого. – С. 4.

 19. Слободянюк М. Емблеми українсько-польського батальйону / Михайло Слободянюк // Знак. - 2001. – № 23. - С. 11.

 20. Слободянюк М. Герб бази пунктів управління Західного оперативного командування / Михайло Слободянюк // Знак. - 2001. - № 24. – С. 7.

 21. Слободянюк М. Символіка українських миротворців у Південному Лівані / Михайло Слободянюк // Знак. - 2002. – № 26. - С. 9.

 22. Слободянюк М. Символіка миротворців у Сьєрра-Леоне / Михайло Слободянюк // Знак. - 2002. – № 27. - С. 11.

 23. Слободянюк М. Емблема 51 окремої механізованої бригади / Михайло Слободянюк // Знак. - 2002. - № 28. – С. 11.

 24. Слободянюк М. Символи України в пустелі Кувейту / Михайло Слободянюк // Знак. - 2003. – № 29. - С. 9.

 25. Слободянюк М. Символіка військових комісаріатів Західного оперативного командування / Михайло Слободянюк // Знак. - 2003. – № 31. - С. 11.

 26. Слободянюк М. Нарукавна емблема 6-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України в Іраку / Михайло Слободянюк // Знак. - 2004. - № 32. – С. 11.

 27. Слободянюк М. До питання про створення нарукавної емблеми приналежності військовослужбовців до Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Знак. - 2004. – № 33. - С. 11.

 28. Слободянюк М. Нарукавна емблема управління Західного оперативного командування / Михайло Слободянюк // Знак. - 2004. – № 34. - С. 10.

 29. Слободянюк М. Символіка львівських миротворців в Іраку / Михайло Слободянюк // Знак. - 2005. - № 36. – С. 7.

 30. Слободянюк М. Перший офіційно затверджений герб у Збройних Силах України / Михайло Слободянюк // Знак. - 2006. - № 38. – С. 4.

 31. Слободянюк М. Військова символіка України: сучасний стан та проблеми / Михайло Слободянюк // Знак. - 2006. - № 40. – С. 4-5.

 32. Слободянюк М. Створення системи військової символіки Львівського інституту сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» / Михайло Слободянюк // Знак. - 2008. - № 44. – С. 7.

 33. Слободянюк М. Герб Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного / Михайло Слободянюк // Знак. - 2009. - № 48. – С. 9-11.

 34. Слободянюк М. Герб і прапор селища Десна / Михайло Слободянюк // Знак. - 2010. – № 51. - С. 1.

 35. Слободянюк М. Народження традиції / Михайло Слободянюк // Знак. - 2010. – № 51. - С. 10, 11.

 36. Слободянюк М. Герб 8-го армійського ордена Червоного Прапора корпусу / Михайло Слободянюк // Знак. - 2011. - № 54. – С. 9.

 37. Слободянюк М. Символіка факультету інженерних військ та РХБ захисту Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного / Михайло Слободянюк // Знак. - 2012. – № 57. - С. 10.

 38. Слободянюк М. Севастопольский горно-пехотный. История и символика 15-го отдельного гвардейского горно-пехотного Севастопольского ордена Богдана Хмельницкого батальона / Михайло Слободянюк // Коллекцион. – 2012. - № 2. – С. 37-42.

 39. Слободянюк М. Символіка 38-го армійського корпусу Західного оперативного командування / Михайло Слободянюк // Знак. - 2014. – № 63. - С. 11.

 40. Слободянюк М. Символіка оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Знак. - 2014. – № 64. - С. 8.

 41. Слободянюк М. Нове видання про дослідження військової символіки Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Знак. - 2014. – № 64. - С. 11.

 42. Слободянюк М. 1-я аэромобильная дивизия Вооруженных Сил Украины. История и символика / Михайло Слободянюк // Коллекцион. – 2014. - № 4. – С. 21–32.

 43. Слободянюк М. Нарукавні емблеми частин спецпризначення Сухопутних військ Збройних Сил України / Михайло Слободянюк // Однострій. – Рівне: 2009. - № 9. – С.46-48, 50.

 44. Слободянюк М. Символика десантников из Хирова / Михайло Слободянюк // Однострій. – Рівне: 2000. - № 4. – С. 47-50.

 45. Слободянюк М. Під заступництвом Сімаргла. Символіка 79-го окремого аеромобільного полку Південного оперативного командування / Михайло Слободянюк // Однострій. – Рівне: 2004. - № 8. – С. 48, 49.

 46. Слободянюк М. Одна з перших солдатських нагород Збройних Сил України / Михайло Слободянюк //Знак. - 2014. – № 64. - С. 8-9.

 47. Слободянюк М. Страж юга Украины. Символика 28-й гвардейской механизированной Харьковской дважды орденов Боевого Красного Знамени дивизии / Михайло Слободянюк // Однострій. – Рівне: 2001. - № 6. – С. 47-48, 50.

 48. Слободянюк М. 29-й окремий розвідувальний ордена Червоної Зірки батальйон: історія та символіка / Михайло Слободянюк // Цитаделя. – 2010. - № 2(4). – С. 91-101.

 49. Слободянюк М. Новий Калинів: з історії військового селища / Михайло Слободянюк // Цитаделя. – 2009. - № 1(1). – С. 80-86.

 50. Слободянюк М. Дракон з Дрогобича / Михайло Слободянюк // Цитаделя. – 2009. - № 1(1). – С. 87-90.

 51. Слободянюк М. Символіка 97-ї окремої гвардійської Полтавської орденів Червоного Прапора, Суворова і Богдана Хмельницького бригади / Михайло Слободянюк // Коллекцион. – 2015. - № 5. – С. 16-25.

ЗМІСТ


Перелік умовних позначень………………………………………………12

Вступ………………………………………………………………………17

Розділ 1. Методологія дослідження, історіографія проблеми та джерельна база досліджень військової нарукавної символіки………………25


  1. Методологія дослідження……………………………………………25

  2. Історіографія проблеми………………………………………………27

  3. Джерельна база досліджень військової нарукавної емблематики…42

Розділ 2. Поява і розвиток індивідуальної нарукавної символіки в арміях світу протягом XIX-XX століть та її вплив на українську військову символіку…………………………………………………………………………47

2.1 Історичні системи розпізнавання військовослужбовців за їх приналежністю до окремих частин, періодизація і становлення військової нарукавної символіки у період з другої половини XIX століття до 1914 р.………………………………………………………………………………….47

2.2. Розвиток військової нарукавної символіки у 1914–1939 рр………..54

2.3 Військова нарукавна символіка у 1939–1991 рр.……………………64

2.4. Нарукавна символіка армій світу з 1991 до 2012 р.…………….…...73

Розділ 3. Поява та становлення у Збройних Силах України власної національної військової символіки протягом 1991–1996 рр.………………..78

3.1 Поява символіки у Збройних Силах України у 1991-1995 рр..………………………………………………………………………………..78

3.2 Початок стихійного процесу створення військової нарукавної символіки частин у Збройних Силах України (1992– перша половина 1996 рр.)…………………………………………………………………………….….89

Розділ 4. Розвиток нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України у 1996–2001 рр. (в період стихійного процесу створення основної маси зразків) на прикладі армійських корпусів…………………..106

4.1. Перші спроби організувати 1996 р. у Збройних Силах України процес офіційної розробки та затвердження нарукавної емблематики об’єднань, з’єднань, військових частин, установ та закладів………………106

4.2. Початок масової стихійної розробки власних нарукавних емблем об’єднань, з’єднань, військових частин, установ та закладів в Сухопутних військах Збройних Сил України (1996–1998 рр.)………………………….108

Розділ 5. Утвердження нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України у період офіційної нормалізації та затвердження символіки вищим військовим керівництвом держави (2001–2012 рр.)…….151

Висновки…………………………………………………………………..174

Список використаних джерел і літератури……………………………...186

Додатки: 1.Додатки до розділу 2…………………………………………234

2. Додатки до розділу 3……..……………………….…………257

3. Додатки до розділу 4…………………………………...……268

4. Додатки до розділу 5………………………………...………286Перелік умовних позначень

АБ – автомобільна база

абр – артилерійська бригада

АК – армійський корпус

аемд – аеромобільна дивізія

АСВУ – Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ад – артилерійська дивізія

БЗОТ – База зберігання озброєння і техніки

БЗТ – база зберігання техніки

брАА – бригада армійської авіації

брз – бригада зв’язку

брМЗ – бригада матеріального забезпечення

бр РХБЗ – бригада радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту

ВВР- Вища Військова Рада

ВДВ – Високомобільні Десантні Війська

ВЗ – вузол зв’язку

ВМ – Військовий міністр

ВМС – Військово-Морські Сили

ВПС – Військово-Повітряні Сили

ВФПЗ – вузол фельд’єгерсько-поштового зв’язку

ГА – Галицька Армія

ГлШ – Головний штаб

гмсд – гвардійська мотострілецька дивізія

ГРУТ – Головне речове управілння тилу

ГУВО – Головне управління військової освіти

ГУВР – Головне управління виховної роботи

ГУР – Головне управілння розвідки

ГШ – Генеральний штаб

ДСВ – Друга світова війна

ЗахОК – Західне оперативне командування

ЗІПО – загін інформаційно-психологічних операцій

ЗОУНР – Західна область Української Народної Республіки

зрп – зенітний ракетний полк

ЗС – Збройні Сили

ЗУНР – Західно-Українська Народна Республіка

іп – інженерний полк

ісбр – інженерно-саперна бригада

КВО – Київський військовий округ

кд – кавалерійська дивізія

КРП – командно-розвідувальний пункт

КРЦ – командно-розвідувальний центр

мд – механізована дивізія

МО – Міністерство оборони

мп – механізований полк

НАОУ – Національна академія оборони України

нап – навчальний артилерійський полк

НГ – Національна Гвардія

нмп – навчальний механізований полк

нмсп – навчальний мотострілецький полк

нтп – навчальний танковий полк

НТШ – Наукове товариство імені Т. Шевченка

НЦ – Навчальний центр

оадн – окремий артилерійський дивізіон

оаемдб – окремий аеромобільно-десантний батальйон

оаембр – окрема аеромобільна бригада

оаемп – окремий аеромобільний полк

обз – окремий батальйон зв’язку

обз(ННЗ) – окремий батальйон зв’язку начальника напрямку зв’язку

обоо – окремий батальйон охорони та обслуговування

об РЕБ – окремий батальйон радіоелектронної боротьби

оброо – окрема бригада охорони і обслуговування

обр СпП – окрема бригада Спеціального призначення

об РХБЗ – окремий батальйон радіаційного, хімічної та біологічного захисту

обтз – окремий батальйон тилового забезпечення

ОдВО – Одеський військовий округ

однбу – окремий дивізіон бойового управління

однз – окремий дивізіон забезпечення

озрадн – окремий зенітний ракетно-артилерійський дивізіон

оісб – окремий інженерно-саперний батальйон

олвпз – окремий лінійно-вузловий полк зв’язку

олпз – окремий лінійний полк зв’язку

омб – окремий механізований батальйон

омбр – окрема механізована бригада

омедб – окремий медичний батальйон

онбз – окремий навчальний батальйон зв’язку

ондн – окремий навчальний дивізіон

онісб – окремий навчальний інженерно-саперний батальйон

онрб – окремий навчальний розвідувальний батальйон

опАА – окремий полк арміської авіації

опдбр – окрема повітряно-десантна бригада

опз – окремий полк зв’язку

оп МЗ – окремий полк матеріального забезпечення

оп СпП – окремий полк Спеціального призначення

оптадн – окремий протитанковий артилерійський дивізіон

орб – окремий розвідувальний батальйон

орвб – окремий ремонтно-відновлювальний батальйон

орр – окрема розвідувальна рота

орркб – окремий радіорелейно-кабельний батальйон

ормзз – окрема ремонтна майстерня засобів зв’язку

ороо – окрема рота охорони і обслуговування

ор РЕБ – окрема рота радіоелектронної боротьби

орсвв – окрема рота супроводження військових вантажів

ор СпП – окрема рота Спеціального призначення

оспб – окремий спеціальний батальйон

ортб – окремий радіотехнічний батальйон

ортбр ОсП– окрема радіотехнічна бригада особливого призначення

ортп ОсП – окремий радіотехнічний полк особливого призначення

отб – окремий танковий батальйон

отбр – окрема танкова бригада

ПДВ – Повітряно-десантні війська

пдд – повітряно-десантна дивізія

ПівдОК – Південне оперативне командування

ПівнОК – Північне оперативне командування

ПівнОТК – Північне оперативно-територіальне командування

ППО – Протиповітряна Оборона

ПрикВО – Прикарпатський військовий округ

ПРТБ – польова ракетно-технічна база

ПС – Повітряні Сили

ПСВ – Перша світова війна

птабр – протитанкова артилерійська бригада

птап – протитанковий артилерійський полк

РА – Радянська Армія

РАСТ – розрахунково-аналітична станція

рбр – ракетна бригада

рд – ракетна дивізія

реабр – реактивна артилерійська бригада

реап – реактивний артилерійський полк

РКП – рухомий командний пункт

роап – розвідувальний артилерійський полк

РСЗВ – реактивна система залпового вогню

ртбр – радіотехнічна бригада

СВ – Сухопутні війська

СНД – Союз Незалежних Держав

СОПП – Сили Охорони Повітряного Простору

СпП – Спеціального Призначення

СФПЗ – станція фельд’єгерсько-поштового зв’язку

ТА- Танкова армія

ТГр – тактична група

тд – танкова дивізія

тп- танковий полк

ТзОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю

УНР – Українська Народна Республіка

УПА – Українська Повстанча Армія

УГТ – Українське геральдичне товариство

УЕСО – управління експлуатації спеціального об’єкту

УСС- Українські Січові Стрільці

УССО – Управління Сил Спеціальних Операцій

ЦМЗСУ – Центральний музей Збройних Сил України

ЧА – Червона Армія
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconСценарій до Дня Збройних Сил України Ведучий. Політичний, економічний, духовний розвиток України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності
Однак, нині не виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, тому 6 грудня 1991 р верховна Рада прийняла постанову про створення...
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconСьомого скликання
Ом "Луганськ" був підбитий терористами військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил України іл-76. 0 військовослужбовців...
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconПро затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України
Про військовий обов'язок І військову службу", Указу Президента України від 10 грудня 2008 року n 1153 "Про Положення про проходження...
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconМіністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном
Затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 30. 12. 2013 інв.№255
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconУрочиста лінійка «Ми роду козацького діти»
Кошовий. В рамках тижня лицарської духовності ми відзначаємо День збройних сил України. Багато славних сторінок історії захисників...
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconСтановлення та розвиток комунального господарства й комунально
Становлення та розвиток комунального господарства й комунальної освіти міста Харкова (1878–2012 рр.) : бібліогр покажчик / Харк нац...
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconІм. М. С. Грушевського нан україни
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського нан україни утворене розпорядженням...
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) icon2014 рік, з метою гідного відзначення 200-річного ювілею видатного сина українського народу, Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
Передумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012) iconПремія імені братів Богдана й Левка Лепких Премія заснована в січні 1992 р журналом
Премія заснована в січні 1992 р журналом «Тернопіль» («Літературний Тернопіль» — його правонаступник). Уже дев’ятнадцять років нею...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка