Перелік українських наукових назв птахів фауни УкраїниСторінка1/5
Дата конвертації07.05.2018
Розмір0,58 Mb.
  1   2   3   4   5

Перелік українських наукових назв

птахів фауни України

Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей

Інститут зоології НАН України

Державний природознавчий музей НАН УкраїниПоліграфічне видання праці здійснене

за фінансової підтримки Українського товариства охорони птахів

При посиланні на першоджерело вихідні дані такі: Анотований список українських нау-кових назв птахів фауни України / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей.  Київ ; Львів, 2000.  44 с.

Make reference: The Annotated List of the Ukrainian Scientific Names of the Bird Species Belonging to the Fauna of Ukraine / H. V. Fesenko, A. A. Bokotej.  Kyiv ; L’viv, 2000.  44 p.

(Це 3-я редакція праці, з виправленнями, див. Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811).

Вказане випралення відповідає поліграфічному виданню)

(Here is the 3rd version of work containing a correction, see Pallas`s Warbler.

This correction correcponds to publication mentioned above)

Перелік українських наукових назв птахів фауни України (українсько-латинсько-російсько-англійський). Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей.  Праця стосується українських назв птахів. На основі критичного аналізу різних назв деяких видів і родів та їх змін, що сталися протягом ХХ століття, в роботі наводиться анотований список сучасних українських наукових назв птахів. За найновішими даними, до списку внесено 413 видів птахів, які трапляються на території України. Зміст праці буде цікавим широкому колу читачів, від аматорів у спостереженнях за птахами до орнітологів-професіоналів, укладачів державних законодавчих актів, визначників, підручників, посібників та словників.

Lexicon of the Ukrainian Scientific Names of the Bird Species Belonging to the Fauna of Ukraine (Ukrainian-Latin-Russian-English). H. V. Fesenko, A. A. Bokotej.  The work presents the authentic Ukrainian scientific names of the bird species belonging to the fauna of Ukraine. The annotated list of modern Ukrainian scientific names is preceded by the review of those changes in the use of the names of some bird species and genera that occured in the 20th century. All the 413 bird species recorded in the territory of Ukraine at present entered in the list. The work is intended for professional ornithologists, students of biology and the bird-lovers. It will be useful for lawgivers, lexicographers and authors of text-books and manuals.

КЛАС ПТАХИ AVES

ПІДКЛАС СУЧАСНІ ПТАХИ NEORNITHES

НАДРЯД СПРАВЖНІ ПТАХИ NEOGNATHAE

РЯД ГАГАРОПОДІБНІ GAVIIFORMES

Родина Гагарові Gaviidae

Рід Gavia J. R. Forster, 1788

Гагара червоношия Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) Краснозобая гагара Red-throated Diver

Гагара чорношия Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Чернозобая гагара Black-throated Diver

Гагара полярна Gavia immer (Brunnich, 1764) Черноклювая гагара Great Northern Diver

Гагара білодзьоба Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859) Белоклювая гагара White-billed Diver

РЯД ПІРНИКОЗОПОДІБНІ PODICIPEDIFORMES

Родина Пірникозові Podicipedidae

Рід Podiceps Latham, 1787Пірникоза мала Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) Малая поганка Little Grebe

Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831Черношейная поганка Black-necked Grebe

Пірникоза червоношия Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) Красношейная поганка Slavonian Grebe

Пірникоза сірощока Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Серощекая поганка Red-necked Grebe

Пірникоза велика Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Большая поганка Great Crested Grebe

РЯД БУРЕВІСНИКОПОДІБНІ PROCELLARIIFORMES

Родина Буревісникові Procellariidae

Рід Fulmarus Stephens, 1826Буревісник кочівний Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) Глупыш Fulmar

Рід Calonectris Mathews et Iredale, 1915Буревісник cередземноморський Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) Средиземноморский

буревестник Cory`s Shearwater

Рід Puffinus Brisson, 1760

Буревісник малий Puffinus puffinus (Brunnich, 1764) Малый буревестник Manx Shearwater

Родина Качуркові Hydrobatidae

Рід Hydrobates Boie, 1822

Качурка морська Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) Прямохвостая качурка Storm Petrel

 

РЯД ПЕЛІКАНОПОДІБНІ PELECANIFORMESРодина Пеліканові Pelecanidae

Рід Pelecanus Linnaeus, 1758Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 Розовый пеликан White Pelican

Пелікан кучерявий Pelecanus crispus Bruch, 1832 Кудрявый пеликан Dalmatian Pelican

 В літературі згадується лише про зустріч цього нового для фауни України виду, але опудала або чіткої фотографії виявленого птаха в музейних фондах чи будь-якій з фототек нема.

 

 

 Родина Бакланові Phalacrocoracidae

Рід Phalacrocorax Brisson, 1760Баклан великий Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Большой баклан Cormorant

Баклан чубатий Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) Хохлатый баклан Shag

Баклан малий Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) Малый баклан Pygmy Cormorant

 

РЯД ЛЕЛЕКОПОДІБНІ CICONIIFORMESРодина Чаплеві Ardeidae

Рід Botaurus Stephens, 1819Бугай Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Большая выпь Bittern

Рід Ixobrychus Billberg, 1828Бугайчик Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Малая выпь Little Bittern

Рід Nycticorax T. Forster, 1817Квак Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Кваква Night Heron

Рід Ardeola Boie, 1822Чапля жовта Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Желтая цапля Squacco Heron

Рід Bubulcus Bonaparte, 1855Чапля єгипетська Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Египетская цапля Cattle Egret

Рід Egretta T. Forster, 1817Чепура велика Egretta alba (Linnaeus, 1758) Большая белая цапля Great Whitе Egret

Чепура мала Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Малая белая цапля Little Egret

Рід Ardea Linnaeus, 1758Чапля сіра Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Серая цапля Grey Heron

Чапля руда Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Рыжая цапля Purple Heron

Родина Ібісові Threskiornithidae

Рід Platalea Linnaeus, 1758

Косар Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 Колпица Spoonbill

Рід Plegadis Kaup, 1829Коровайка Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) Каравайка Glossy Ibis

Родина Лелекові Ciconiidae

Рід Ciconia Brisson, 1760

Лелека білий Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Белый аист White Stork

Лелека чорний Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Черный аист Black Stork

РЯД ФЛАМІНГОПОДІБНІ PHOENICOPTERIFORMES

Родина Фламінгові Phoenicopteridae

Рід Phoenicopterus Linnaeus, 1758Фламінго Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 Обыкновенный фламинго Greater Flamingo

 

  

РЯД ГУСЕПОДІБНІ ANSERIFORMES

Родина Качкові Anatidae

Рід Branta Scopoli, 1769Казарка канадська Branta canadensis (Linnaeus, 1758) Канадская казарка Canada Goose

Казарка білощока Branta leucopsis (Bechstein, 1803) Белощекая казарка Barnacle Goose

Казарка чорна Branta bernicla (Linnaeus, 1758) Черная казарка Brent Goose

Рід Rufibrenta Bonaparte, 1856Казарка червоновола Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) Краснозобая казарка Red-breasted Goose

Рід Anser Brisson, 1760Гуска сіра Anser anser (Linnaeus, 1758) Серый гусь Greylag Goose

Гуска білолоба Anser albifrons (Scopoli, 1769) Белолобый гусь White-fronted Goose

Гуска мала Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Пискулька Lesser White-fronted Goose

Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787) Гуменник Bean Goose

Рід Chen Boie, 1822Гуска біла Chen caerulescens (Linnaeus, 1758) Белый гусь Snow Goose

Рід Eulabeia Reichenbach, 1853Гуска гірська Eulabeia indica (Latham, 1790) Горный гусь Bar-headed Goose

Рід Cygnus Bechstein, 1803Лебідь-шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789) Лебедь-шипун Mute Swan

Лебідь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) Лебедь-кликун Whooper Swan

Лебідь малий Cygnus bewickii Yarrell, 1830 Малый лебедь Bewick`s Swan

Рід Tadorna von Oken, 1817Огар Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) Огарь Ruddy Shelduck

Галагаз Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Пеганка Shelduck

Рід Anas Linnaeus, 1758Крижень Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Кряква Mallard

Чирянка мала Anas crecca Linnaeus, 1758 Чирок-свистунок Teal

Чирянка-квоктун Anas formosa Georgi 1775 Клоктун Baikal Teal

Нерозень Anas strepera Linnaeus, 1758 Серая утка Gadwall

Свищ Anas penelope Linnaeus, 1758 Свиязь Wigeon

Шилохвіст Anas acuta Linnaeus, 1758 Шилохвость Pintail

Чирянка велика Anas querquedula Linnaeus, 1758 Чирок-трескунок Garganey

Широконіска Anas clypeata Linnaeus, 1758 Широконоска Shoveler

Рід Netta Kaup, 1829Чернь червонодзьоба Netta rufina (Pallas, 1773) Красноносый нырок Red-crested Pochard

Рід Aythya Boie, 1822Попелюх Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Красноголовая чернеть Pochard

Чернь білоока Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) Белоглазая чернеть Ferruginous Duck

Чернь чубата Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Хохлатая чернеть Tufted Duck

Чернь морська Aythya marila (Linnaeus, 1761) Морская чернеть Scaup

Рід Histrionicus Lesson, 1828Каменярка Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) Каменушка Harlequin

 

Рід Clangula Leach, 1819Морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) Морянка Long-tailed Duck

Рід Bucephala Baird, 1858Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Обыкновенный гоголь Goldeneye

Рід Somateria Leach, 1819Пухівка Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) Обыкновенная гага Eider

Рід Melanitta Boie, 1822Синьга Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) Синьга Common Scoter

Турпан Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) Обыкновенный турпан Velvet Scoter

Рід Oxyura Bonaparte, 1828Савка Oxyura leucocephala (Scopoli, 1869) Савка White-headed Duck

Рід Mergus Linnaeus, 1758Крех малий Mergus albellus Linnaeus, 1758 Луток Smew

Крех середній Mergus serrator Linnaeus, 1758 Длинноносый

крохаль Red-breasted MerganserКрех великий Mergus merganser Linnaeus, 1758 Большой крохаль Goosander

РЯД СОКОЛОПОДІБНІ FALCONIIFORMES

Родина Скопові Pandionidae

Рід Pandion Savigny, 1809Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Скопа Osprey

Родина Яструбові Accipitridae

Рід Pernis Cuvier, 1817

Осоїд Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Обыкновенный осоед Honey Buzzard

Рід Milvus Lacepede, 1799Шуліка рудий Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Красный коршун Red Kite

Шуліка чорний Milvus migrans (Boddaert, 1783) Черный коршун Black Kite

Рід Circus Lacepede, 1799Лунь польовий Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Полевой лунь Hen Harrier

Лунь степовий Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771) Степной лунь Pallid Harrier

Лунь лучний Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Луговой лунь Montagu`s Harrier

Лунь очеретяний Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Болотный лунь Marsh Harrier

Рід Accipiter Brisson, 1760Яструб великий Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Тетеревятник Goshawk

Яструб малий Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Перепелятник Sparrowhawk

Яструб коротконогий Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) Европейский тювик Levant Sparrowhawk

Рід Buteo Lacepede, 1799Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) Зимняк Rough-legged Buzzard

Канюк степовий Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) Курганник Long-legged Buzzard

Канюк звичайний Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Обыкновенный канюк Buzzard

Рід Circaetus Vieillot, 1816Змієїд Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Змееяд Short-toed Eagle

Рід Hieraaetus Kaup, 1844Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Орел-карлик Booted Eagle

Рід Aquila Brisson, 1760Орел степовий Aquila rapax (Temminck, 1828) Степной орел Steppe Eagle

Підорлик великий Aquila clanga Pallas, 1811 Большой подорлик Spotted Eagle

Підорлик малий Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 Малый подорлик Lesser Spotted Eagle

Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809 Могильник Imperial Eagle

Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Беркут Golden Eagle

Рід Haliaeetus Savigny, 1809Орлан-довгохвіст Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) Орлан-долгохвост Pallas`s Fish Eagle

Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Орлан-белохвост White-tailed Eagle

Рід Gypaetus Storr, 1784Ягнятник Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) Бородач Lammergeier

Рід Neophron Savigny, 1809Стерв’ятник Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) Стервятник Egyptian Vulture

Рід Aegypius Savigny, 1809Гриф чорний Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) Черный гриф Black Vulture

Рід Gyps Savigny, 1809Сип білоголовий Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Белоголовый сип Griffon Vulture

Родина Соколові Falconidae

Рід Falco Linnaeus, 1758

Кречет Falco rusticolus Linnaeus, 1758 Кречет Gyrfalcon

Балабан Falco cherrug Gray, 1834 Балобан Saker

Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 Сапсан Peregrine

Підсоколик великий Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Чеглок Hobby

Підсоколик малий Falco columbarius Linnaeus, 1758 Дербник Merlin

Кібчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Кобчик Red-footed Falcon

Боривітер степовий Falco naumanni Fleischer, 1818 Степная пустельга Lesser Kestrel

Боривітер звичайний Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Обыкновенная пустельга Kestrel

РЯД КУРОПОДІБНІ GALLIFORMES

Родина Тетерукові Tetraonidae

Рід Lagopus Brisson, 1760Куріпка біла Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) Белая куропатка Willow Grouse

Рід Lyrurus Swainson, 1832Тетерук Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Тетерев Black Grouse

Рід Tetrao Linnaeus, 1758Глушець Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) Глухарь Capercaillie

Рід Tetrastes Keyserling et Blasius, 1840Орябок Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Рябчик Hazel Grouse

 

 Родина Фазанові Phasianidae

Рід Alectoris Kaup, 1829Кеклик Alectoris chukar (J.E.Gray, 1830) Кеклик Chukar

Рід Perdix Brisson, 1760Куріпка сіра Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Серая куропатка Partridge

Куріпка даурська Perdix dauurica (Pallas, 1811) Бородатая куропатка Bearded Partridge

Рід Coturnix Bonaparte, 1791Перепілка Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Перепел Quail

Рід Phasianus Linnaeus, 1758Фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Фазан Pheasant

РЯД ЖУРАВЛЕПОДІБНІ GRUIFORMES

Родина Журавлеві Gruidae

Рід Grus Brisson, 1760Журавель білий Grus leucogeranus Pallas, 1773 Стерх Siberian White Crane

Журавель сірий Grus grus (Linnaeus, 1758) Серый журавль Crane

Рід Anthropoides Vieillot, 1816Журавель степовий Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) Красавка Demoiselle Crane

Родина Пастушкові Rallidae

Рід Rallus Linnaeus, 1758

Пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Пастушок Water Rail

Рід Porzana Vieillot, 1816Погонич звичайний Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Погоныш Spotted Crake

Погонич малий Porzana parva (Scopoli, 1769) Малый погоныш Little Crake

Погонич-крихітка Porzana pusilla (Pallas, 1776) Погоныш-крошка Baillon`s Crake

Рід Crex Bechstein, 1803Деркач Crex crex (Linnaeus, 1758) Коростель Corncrake

Рід Gallinula Brisson, 1760Курочка водяна Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Камышница Moorhen

Рід Porphyrio Brisson, 1760Султанка Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) Султанка Purple Gallinule

Рід Fulica Linnaeus, 1758Лиска Fulica atra Linnaeus, 1758 Лысуха Coot

Родина Дрохвові Оtididae

Рід Otis Linnaeus, 1758

Дрохва Otis tarda Linnaeus, 1758 Дрофа Great Bustard

Рід Tetrax T. Forster, 1817Хохітва Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Стрепет Little Bustard

Рід Chlamydotis Lesson, 1839Джек Chlamydotis undulata Jacquin, 1784 Дрофа-красотка Houbara

РЯД СИВКОПОДІБНІ CHARADRIIFORMES

Родина Лежневі Burhinidae

Рід Burhinus Illiger, 1811Лежень Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Авдотка Stone Curlew

Родина Сивкові Charadriidae

Рід Pluvialis Brisson, 1760

Сивка морська Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) Тулес Grey Plover

Сивка бурокрила Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) Азиатская бурокрылая ржанка Pacific Golden Plover

Сивка звичайна Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Золотистая ржанка Golden Plover

Рід Charadrius Linnaeus, 1758Пісочник великий Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 Галстучник Ringed Plover

Пісочник малий Charadrius dubius Scopoli, 1786 Малый зуек Little Ringed Plover

Пісочник

товстодзьобий Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 Толстоклювый зуек Greater Sand Plover

Пісочник каспійський Charadrius asiaticus Pallas, 1773 Каспийский зуек Caspian Plover

Пісочник морський Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758) Морской зуек Kentish Plover

Рід Eudromias C. L. Brehm, 1830Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) Хрустан Dotterel

Рід Chettusia Bonaparte, 1841Чайка степова Chettusia gregaria (Pallas, 1771) Кречетка Sociable Plover

Рід Vanellus Brisson, 1760Чайка Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Чибис Lapwing

Рід Vanellochettusia Brandt, 1852Чайка

білохвоста Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 1823) Белохвостая пигалица White-tailed Plover

Рід Hoplopterus Bonaparte, 1831Чайка шпорова Hoplopterus spinosus (Linnaeus, 1758) Шпорцевый чибис Spur-winged Plover

Рід Arenaria Brisson, 1760Крем’яшник Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) Камнешарка Turnstone

Родина Чоботарові Recurvirostridae

Рід Himantopus Brisson, 1760

Кулик-довгоніг Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Ходулочник Black-winged Stilt

Рід Recurvirostra Linnaeus, 1758Чоботар Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Шилоклювка Avocet

Родина Кулики-сороки Haematopodidae

Рід Haematopus Linnaeus, 1758

Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 Кулик-сорока Oystercatcher

Родина Баранцеві Scolopacidae

Рід Tringa Linnaeus, 1758

Коловодник лісовий Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Черныш Green Sandpiper

Коловодник болотяний Tringa glareola Linnaeus, 1758 Фифи Wood Sandpiper

Коловодник великий Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Большой улит Greenshank

Коловодник звичайний Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Травник Redshank

Коловодник чорний Tringa erythropus (Pallas, 1764) Щеголь Spotted Redshank

Коловодник ставковий Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) Поручейник Marsh Sandpiper

Рід Actitis Illiger, 1811Набережник Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Перевозчик Common Sandpiper

Рід Xenus Kaup, 1829Мородунка Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775) Мородунка Terek Sandpiper

Рід Phalaropus, Brisson, 1760Каталог: document
document -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
document -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
document -> Видань утос
document -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
document -> Українська література, 5-12 кл
document -> 11 клас. Профільний рівень
document -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
document -> Іі семестр музичне мистецтво в нашому житті. Урок 17 Тема: Джаз Мета: Ознайомити з особливостями сучасних музичних явищ (джазом),розглянути особливості понять «імпровізація»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconФедерація легкої атлетики україни
Після другого змагального дня чемпіонату України у приміщенні, перелік українських атлетів, які виконали жорсткі умови iaaf та здобули...
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconПерелік наукових публікацій студентів твсп університету «Україна» за 2015-2016 н р

Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconНаказ №167 Про проведення районного етапу Всеукраїнської акції "Птах року 2009 ремез"
Хмельницької ода №150 від 18. 03. 2009 року з метою привернення уваги учнівської молоді до проблеми охорони птахів та їх природних...
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconПерелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантів
Перелік документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури (із зразками)
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconПерелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів
Перелік документів, що подаються вступниками до науково-організаційного відділу уку (із зразками)
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconСрезневський Борис Ізмаїлович
Ан усрр, кафедри сільськогосподарської метрології при Народному комісаріаті освіти усрр, ряду періодичних українських метеорологічних...
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconМіністерство освіти та науки України Запорізький електротехнічний коледж Самостійна робота
Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconПерелік видань, висунутих на здобуття щорічної премії Президента України«Українська книжка року» 2011-2012 рр. Номінація «за видатні досягнення у галузі художньої літератури»
Перелік видань, висунутих на здобуття щорічної премії Президента України«Українська книжка року» 2011-2012 рр
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconКультурна спадщина. Творчість українських художників. Народні промисли. Казка І фантазія в народній творчості
Дщину України, ознайомити з творчістю українських художників. Познайомити з технікою плямографії та монотипії в образотворчому мистецтві....
Перелік українських наукових назв птахів фауни України iconВ. В. Лучик // Мовознавство. 2009. №3 С. 16-24. Библиогр.: с. 24 (47 назв)
Топонімічний словник України : Словник-довідник / Микола Янко; Міжнар фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманіт освіти...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка