Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібникСторінка1/23
Дата конвертації25.04.2018
Розмір3,33 Mb.
#18917
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
    Навігація по даній сторінці:
  • ЗМІСТ

Перепелюк Володимир Григорович

Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 367 с.

Анотація


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-324 від 19.02.2003)

Рецензенти: Авер'янов В.Б., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ПАН України);

Крупчан О.Д. кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент АПрН України (Київський регіональний центр Академії правових наук України).

 

Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 367 с.Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. В ньому пропонується авторська концепція загальної частини теорії адміністративного процесу.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.

Учебное пособие подготовлено в соотвествии с учебной программой дисциплины. В нем предлагается авторская концепция общей части теории административного процесса.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.

The manual contains the material according to the syllabus of the subject. It suggests author's constraction of the administrative process general part. It is intended for the students majoring in Law, may be in use for everybody interested in administrative process.

ББК 67.9(4 УКР)301.011 УДК 342.92

© Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2003 © Перепелюк В.Г., 2003

ЗМІСТ


ЗМІСТ 2

Передмова 4

ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 5

1.1. Правозастосовча природа розгляду адміністративних справ 5

1.2. Характеристики процесуальної форми адміністративного розгляду 10

1.3. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу 16

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 20

2.1. Адміністративний устрій 20

2.2. Управлінські матеріальні та процесуальні процедури 24

2.3. Категорії юридичних справ, що провадяться в ході адміністративного розгляду 28

2.4. Обсяг адміністративного процесу 38

РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 44

3.1. Поняття принципу адміністративного процесу 44

3.2. Загальносоціальні принципи в адміністративному процесі 48

3.3. Загальнопроцесуальні принципи в адміністративному процесі 59

3.4. Спеціальні принципи адміністративного процесу 69

РОЗДІЛ 4. АДМШІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. 76

4.1. Поняття адміністративно-процесуального правовідношення 76

4.2. Зміст і види адміністративно-процесуальних відносин 79

4.3. Об'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин 82

РОЗДІЛ 5. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 83

РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ 95

6.1. Встановлення та обчислення строків 95

6.2. Зупинення перебігу строків 98

6.3. Види строків 99

РОЗДІЛ 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 101

7.1. Процесуальний контроль 101

7.2. Відшкодування витрат 103

РОЗДІЛ 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 105

8.1. Діяльність по доказуванню 105

8.2. Предмет доказування 108

8.3. Суб‘єкти доказової діяльності 110

8.4. Засоби доказування 112

ЧАСТИНА II. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПО ЗАЯВАХ 119

РОЗДІЛ 9. ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ 119

9.1. Подання заяви (протоколу, акта, подання) 119

9.2. Види підвідомчості правових вимог, викладених у заяві (протоколі) 121

9.3. Наслідки стадії порушення провадження 123

9.4. Залишення звернення без розгляду 124

9.5. Залишення без руху 125

РОЗДІЛ 10. АДМІНІСТРАТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 126

10.1. Поняття стадії розслідування 126

10.2. Суб'єкти стадії розслідування 128

10.3. Наслідки адміністративного розслідування 130

РОЗДІЛ 11. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО ВИРІШЕННЯ 131

РОЗДІЛ 12. ВИРІШЕННЯ СПРАВИ 132

12.1. Порядок проведення слухань (засідань) 132

12.2. Рішення по справі 134

12.3. Оформлення ходу та результатів слухань (засідань) по справі 138

ЧАСТИНА III. ПРОВАДЖЕНЯ ПО ПЕРЕГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПО ЗАЯВАХ 139

РОЗДІЛ 13. ПРОВАДЖЕННЯ ПО СКАРГАХ 139

13.1. Подання скарги 139

13.2. Розгляд скарги 141

13.3. Оформлення ходу і результатів провадження за скаргами 144

13.4. Виконання 145

РОЗДІЛ 14. ПРОВАДЖЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ (АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ) 146

14.1. Подання апеляції та підготовка справи до вирішення 146

14.2. Порядок вирішення апеляції 148

ЧАСТИНА IV. ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ 151

РОЗДІЛ 15. ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ 151

15.1. Безпосереднє виконання та його забезпечення 151

15.2. Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по суті справи 153

ДОДАТОК 155
Передмова

Навчальний посібник розвиває авторське бачення основ адміністративного процесу, що викладені у монографії, яка вийшла друком у 2001 році Вона містила виклад сутності та принципів адміністративного процесу. На основі цих категорій з'явилася можливість дати характеристику елементам, що традиційно складають вчення будь-якого виду юридичного процесу. Серед таких елементів розглядаються адміністративно-процесуальні відносини, суб'єкти адміністративного процесу, процесуальні строки адміністративного розгляду, адміністративне доказування та докази та інші. Адміністративна процесуальна практика року, що минув з часу виходу монографії, зумовила зміни у підходах до організації та безпосереднього вчинення процесуальної діяльності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади удосконалюють організаційні форми виконання своїх процесуальних функцій у ході адміністративного розгляду. Збільшується питома вага адміністративно-процесуальних норм поряд із матеріально-правовими, що закріплюються в підзаконних актах.

Компонування навчального матеріалу здійснено на основі традицій вітчизняних наук цивільного та кримінального процесуального права. Крім того, при визначенні послідовності викладу процесуальних інститутів автор керувався проектом Кодексу загальних адміністративних процедур України від 25.01.2001 року. У книзі проводяться аналогії з адміністративними процесуальними нормативними актами зарубіжних країн. Такий порівняльний аналіз дозволяє виділити ті тенденції в адміністративно-процесуальному регулюванні, які заслуговують на відображення їх у цьому Кодексі. Хоча, звісно, наявність аналогій не повинна бути визначальною при формуванні вітчизняної галузі адміністративного процесуального права. В додатку до посібника здійснено проекцію моделі загальної частини адміністративного процесу на провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. - Чернівці: Рута, 2001. -316с.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconЧастина загальна
К66 Кримінальне право І законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського-К.: Атіка, 2001. 432с....
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconЛ. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник

Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconНавчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
Тема Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconКорпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconРуденко С. В. Методичний посібник для роботи з батьками щодо створення ситуації успіху пояснювальна записка
...
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconНавчальний посібник володимир-Волинський 2010 План-конспект практичного заняття
Мета: удосконалювати уміння використовувати у професійному мовленні терміни, професіоналізми, фразеологізми
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconНавчальний посібник з латинської мови для студентів, що навчаються за
...
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка