Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освітиДата конвертації24.04.2017
Розмір445 b.Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала».

 • Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала».Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти.

 • Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти.

 • До складу груп входять:

 • науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів;

 • педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів міської та сільської місцевостей.фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання;

 • фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання;

 • принциповість як необхідність займати й обґрунтовувати свою позицію;

 • відповідальність як розуміння важливості довіреної справи, вимога відійти від особистісних та корпоративних інтересів;

 • уміння працювати в команді як здатність не тільки донести свою думку, а й вислухати колег, витримати баланс між необхідністю наполягти на своєму та потребою піти на поступки;

 • відкритість до нового досвіду діяльності як уміння вчитися й долати стереотипи • той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь, необхідних для виконання завдання;

 • той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає освітньому предметному стандарту;

 • той, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але прийнятними.розрізняти голосні та приголосні звуки;

 • розрізняти голосні та приголосні звуки;

 • уміти ставити наголоси в найуживаніших (елементарних) випадках;

 • усвідомлювати поняття «синоніми», «антоніми» (елементарні випадки);

 • розуміти зміст частовживаних фразеологічних одиниць;

 • уміти розрізняти основні частини мови (особово-способові форми дієслова, іменник, власне кількісні числівники, якісні прикметники);

 • уживати знаки пунктуації (крапка, кома перед «що», «але», «а»);

 • знаходити прості форми підмета та присудка (крім простих присудків, виражених аналітичною граматичною формою, наприклад, буду виконувати, хай живе тощо);

 • визначати речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням (нескладні випадки);відрізняти складні речення з однотипними двоскладними частинами від простих;

 • відрізняти складні речення з однотипними двоскладними частинами від простих;

 • визначати стилі мовлення (науковий, художній, розмовний);

 • опанувати правопис апострофа та м’якого знака (на елементарному рівні);

 • розуміти правопис префіксів (на елементарному рівні, зокрема префіксів роз-, без-, через-);

 • знати правопис частки НЕ з дієсловами (крім винятків);

 • опанувати правопис відтінків кольорів (крім винятків);

 • знати правопис великої літери в прізвищах, іменах, іменах по батькові, у найпоширеніших географічних назв (елементарні випадки);

 • уміти знаходити в тексті опорні слова.відрізняти календарно-обрядові пісні від необрядових;

 • відрізняти календарно-обрядові пісні від необрядових;

 • установлювати відповідність між автором та назвою прозового твору;

 • установлювати відповідність між героєм та назвою твору (найвідоміші твори ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.);

 • визначати тропи (порівняння, епітети);

 • установлювати відповідність між прізвищем і псевдонімом (найвідоміші письменники, наприклад Панас Мирний, Леся Українка);

 • знати основні біографічні дані про найвідоміших класиків (наприклад, Т. Шевченко, Леся Українка).

Аналіз змісту сертифікаційної роботи з української мови і літератури ЗНО-2015

 • Аналіз змісту сертифікаційної роботи з української мови і літератури ЗНО-2015Синтаксис і пунктуація

 • Синтаксис і пунктуація

 • Фонетика

 • Фразеологія

 • Милозвучність

 • Спрощення

 • Узгодження числівників з іменниками

 • Дієвідмінювання

 • Аналіз тексту

Поезія Івана Франка

 • Поезія Івана Франка

 • Географія літературних творів

 • Присвяти

 • Літературні стилі

 • Література постмодернізму

ТЕМА

 • ТЕМА

 • Прочитайте наведений текст.

 •  

 • Людина – соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам.

 • Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?

 •  

 • Викладіть Ваш погляд на цю проблему.Складається з:

 • Складається з:

 • окреслення певної проблемної ситуації, яке містить ключові поняття;

 • питання, відповідь на яке передбачає висловлення учасником тестування власного ставлення до окресленої в першій частині теми проблемної ситуації.

 • У власному висловленні має бути мінімум два відмінні один від одного аргументи на підтвердження правильності сформульованої учасником тестування тези.ПРИКЛАД 1

 • ПРИКЛАД 1

 • З літератури (не обов’язково української) або з інших видів мистецтва (кіно, телебачення, живопис тощо)

 • У цьому прикладі потрібно вказати назву мистецького твору, автора, персонажа чи персонажів та сюжетну колізію або епізод, що ілюструє й підтверджує один з аргументів.

 • ПРИКЛАД 2

 • З історії, суспільного або власного життя.

 • Приклад має бути конкретизований через певні історичні постаті та події або конкретні явища суспільного життя чи власного життя учасника тестування, його друзів, знайомих тощо.Має містити підсумок усього власного висловлення, узгоджуватися з темою та тезою.

 • Має містити підсумок усього власного висловлення, узгоджуватися з темою та тезою.

 •  Орієнтовний час написання: 60 хвилин (з урахуванням часу на переписування з чернетки й самоперевірку чистовика).

 • Орієнтовний обсяг: від 100 (NB! Не менше) до 250 слів.Підготовка до ЗНО-2016 з української мови і літератури

 • Підготовка до ЗНО-2016 з української мови і літератури

 • Загальна кількість завдань – 58

 • На виконання роботи відведено 180 хвилин

 • Максимальна кількість балів - 104

для комп’ютерної перевірки

 • для комп’ютерної перевірки

 • Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.

 • Терміни проведення:

 • * Для проходження пробного ЗНО 09 квітня обирається лише один предметКаталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconПрограму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови, чинних програм з української літератури, а також програми Українського центру оцінювання якості освіти
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconПро затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України "Про вищу освіту", з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти,...
Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconУкраїнський центр оцінювання якості освіти
Університети та Інститути країни. Цьогорічна випускна кампанія середніх шкіл та вступна кампанія вищих навчальних закладів стає першим...
Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconПерсональний склад

Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconПостанова за номером 2-5 «Про кількісний склад інвалідів по зору І та ІІ груп, які працюють на уво, увп І в організаціях утос»
Президія нашого товариства цього дня не святкувала, а працювала. І працювала досить плідно. Найважливішим із документів, ухвалених...
Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка