«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 рСкачати 44,78 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір44,78 Kb.

Міжнародна науково-практична конференція


«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки»

м. Вінниця

10-11 квітня 2017 р.

     До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі, археологи, працівники музеїв, архівів, бібліотек і всі, хто має бажання опублікувати своє бачення сучасного стану та песпективи розвитку історичної науки в України.

     Робота конференції відбуватиметься за такими секціями:


  • Історія України;

  • Всесвітня історія;

  • Археологія;

  • Етнологія;

  • Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;

  • Історія науки й техніки;

  • Антропологія.

     Форма проведення конференції: заочна.

     Оргкомітет конференції до 9 квітня 2017 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  усі поля – 2 см, використана література оформлюється в кінці тексту під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком     [1, c. 34]). На початку тез автор обов'язково вказує тематичний напрям конференції.

     Разом із тезами подаються:

- авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, назва напрямку, місце навчання, інформація про наукового керівника (якщо є), телефон, е-mail);

- копія квитанції про переказ (відсканована та прикріплена до листа).

     Матеріали конференції та квитанцію про оплату необхідно надіслати на електронну адресу:

     psconfhist@meta.ua, тел. 097 00 88 231 Олексієнко Андрій Ігорович

     Файли з матеріалами  конференції та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: 

     Іванов_тези, Іванов_авторська_довідка, Іванов_квитанція.

     Вартість публікації становить 100 грн. На одні тези надсилається один збірник конференції.

     Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку:

     номер карти 4149 4978 4126 0047

     Реквізити для оплати публікації в інших українських банках:

     Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»

     Номер рахунку: 29244825509100

     МФО: 305299


     ЄДРПОУ: 14360570
     Призначення платежу: Поповнення СКР № 4149 4978 4126 0047 

     Мельничука Максима Олеговича

     Збірники тез конференції будуть надіслані учасникам конференції до 8 травня 2017 р.

     З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету.

   
 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЗБІРНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Напрям: Історія України

Іванов І.І., студент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

м. Вінниця, Україна

Освітня реформа 1958-1964 рр. в УРСР

Текст


ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

(Зразок оформления списку використаних джерел та літератури)

1. Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний: Стенограммы. Постановления. – В 3 т. – Т.3: Постановления. 1959-1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2008. – 1271 с.

2.. Народне господарство Української РСР. Статистичний щорічник. – К.: Держстатвидав, 1957. – 535 с.

3. Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті / Л.Д. Березівська. – К.: Основи, 2008. – 406 с.

4. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України), ф.2, оп.9, спр.1226. – 131 арк.

5. ЦДАВО України, ф.166, оп.15, спр.2584. – 90 арк.

6. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), ф.5, оп.35, д.91. – 260 л.

7. Держархів Вінницької області, ф.3745, оп.1, спр.14. – 156 арк.

8. История Украинской ССР в десяти томах. – Т. 9: Украинская ССР в период построения развитого социалистического общества (1945 – начало 60-х годов) / Ред. Кондуфор Ю.Ю. и др. – К.: «Наукова думка», 1985 – 583 с.

9. Мицик Ю.А. Історія України: Навчальний посібник / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 591 с.

10. Богданов П. Причини запровадження освітньої реформи в Українській РСР / П. Богданов // Радянська школа. – 1959. – №6. – С. 3-19.

11. Медведев Р.А. Н. С. Хрущев. Политическая биография [Електронний ресурс] / Р.А. Медведев. – М.: «Книга», 1990. – 303 с. – Режим доступу: http://www.ereading.link/chapter.php/38235/22/ Medvedev__N.S._Hrushchev__Politicheskaya_biografiya.html.

12. Петренко М.А. Розвиток освіти в УРСР у 60 – 80-х рр. ХХ ст.: дис. … д-ра істор. наук : 07.00.01 / Михайло Анатолійович Петренко. – К., 2002. – 526 с.

13. Петренко М.А. Розвиток освіти в УРСР у 60 – 80-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра істор. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / М.А. Журба. – К., 2002. – 30 с.ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ДОВІДКИ

Прізвище, ім’я, по батькові автора
Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) (заповнюється у разі відсутності наукового ступеня у автора)
Місце роботи (навчання)
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса
Тема доповіді
Каталог: 2017
2017 -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Імені тараса шевченка
2017 -> Цікаві факти про книги
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Математичні цікавинки


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconКнига третя вінниця 2017 половинчук в. П. Флорида. Волонтери снайпери. Роман. Книга третя. Вінниця: 2017. 97с
Половинчук в. П. Флорида. Волонтери снайпери. Роман. Книга третя. Вінниця: 2017. – 97с
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconРоль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України Що є предметом вивчення історії та чому історичні знання важливі для людей
Якою є роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого та пам'яті про нього
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconВ 29 квітня 1918р.; Г 31 квітня 1918р Виберіть правильне твердження: а брест-Литовський мирний договір з Німеччиною підписав С. Петлюра; б денікінський режим утвердився на більшій території України навесні 1919р
А 9 квітня 1918р.; Б 21 квітня 1918р.; В 29 квітня 1918р.; Г 31 квітня 1918р
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconКалендарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р
Міністерства освіти та науки України від 06. 02. 2015 р., №52 від 13. 01. 2017 р та №201 від 10. 02. 2017 р
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconЦентр наукових публікацій міжнародна конференція «інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми»
Частина І (економічні науки, юридичні науки, педагогічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 28 грудня 2013р. Центр наукових...
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconЗвіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році
Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної...
«Перспективи та пріоритети розвитку історичної науки» м. Вінниця 10-11 квітня 2017 р iconА джерелознавство. Б археографія. В геральдика. Г археологія
Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка