Петро володимирович


138. Адміністрування податку на додану вартістьСторінка4/5
Дата конвертації08.07.2017
Розмір0,93 Mb.
1   2   3   4   5

2004
138. Адміністрування податку на додану вартість : методич­ні рекомендації / уклад. : М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. М. Москаленко, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь : АДПСУ, 2004. − 155 с.

139. Адміністрування податку на додану вартість : навч. посібник / редкол. : М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. М. Москаленко, В. А. Копилов, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь : НАДПСУ, 2004. − 672 с.

140. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. : Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. М. Геєць, В. В. Близнюк, В. М. Бородюк, П. В. Мельник [та ін.] ; Наук.-дослід. фінансовий ін-т при Мінфіні України ; М. Я. Азаров (голова редкол.). − К. : НДФІ, 2004. − Т. 1. − 638 с.

141. Відмивання грошей : кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід : навч. посіб. / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, В. Р. Жвалюк ; Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби. − Ірпінь, 2004. − 310 с.

142. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. Л. Андрущенко, Н. М. Бабіч, П. В. Мельник та ін.] ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України ; М. Я. Азаров (голова ред. кол.). − К. : НДФІ, 2004. – 712 с.

143. Зарубіжні теорії фіскальної політики / П. В. Мельник // Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України : монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. Л. Андрущенко, Н. М. Бабич [та ін.]. − К., 2004. − С. 118−139.

144. Застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов’язань / П. В. Мельник // Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України : монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. Л. Андрущенко, Н. М. Бабич [та ін.]. − К., 2004. − С. 245−297.

145. Інформаційні технології в адмініструванні податку на додану вартість : [навч. посібн.] / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник та ін.] ; Нац. академія державної податкової служби України ; редкол. : М. Я. Азаров (голова) [та ін.]. − Ірпінь, 2004. − 340 с.

146. Інформаційні технології управління проектами розвитку податкової системи на прикладі Primavera Project Planner for the Enterprise : навч. посібн. / П. В. Мельник [та ін.]. − Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 360 с.

147. Історія оподаткування / Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, В. Л. Андрущенко, В. М. Мельник ; Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2004. − 241 с.

148. Кібер-університет : реальність і майбутнє / П. В. Мельник // Правова інформатика. − 2004. − № 4. − С. 4−10.

149. Механізм державної підтримки пріоритетів інвестиційної та інноваційної діяльності / П. В. Мельник // Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. : Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. М. Геєць ; Наук.-досл. фінансовий ін-т при Мінфін України ; М. Я. Азаров (гол.). − К. : НДФІ, 2004. − Т. 1. − С. 264−334.

150. Напрями підвищення ефективності податкової системи у контексті економічного зростання / П. В. Мельник // Проблемы экономики переходного общества : сборник научных трудов ученых России / В. М. Геєць, Д. С. Львов (ответств. ред.). − Запорожье : ГУЗИГМУ, 2004. − С. 332−344.

151. Оцінка податкового навантаження в Україні / П. В. Мельник // Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України : монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. Л. Андрущенко, Н. М. Бабич [та ін.]. − К., 2004. − С. 297−334.

152. Податкова політика та її вдосконалення / П. В. Мельник // Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України : монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. Л. Андрущенко, Н. М. Бабич [та ін.]. − К., 2004. − С. 139−159.

153. Податок на додану вартість в Україні : [навч. посібн.] / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник та ін.] ; за заг. ред. Ф. О. Ярошенка ; Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2004. − 393 с.

154. Проблеми та перспективи розвитку системи міс­цевого самоврядування у межах європейської інтеграції / П. В. Мельник // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : матеріали міжнар. наук.-практич. конференції, 16 квітня 2004 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. − С. 301−302.

155. Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів / П. В. Мельник // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). − 2004. − № 2 (24). − С. 174−180.

156. Трансформаційні процеси і регуляторна політика в економіці України : монографія / Л. М. Гаєвська , Л. П. Гацька , І. О. Горленко, Л. Л. Лазебник, Г. П. Ляшенко, П. В. Мельник, С. В. Онишко [та ін.] ; за заг. ред. Л. Л. Тарангул ; Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2004. − 222 с.

157. Формування професійно-значущих якостей особистості податківця / П. В. Мельник // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Других Ірпінських міжнар. наук.-педагог. читань, 21–22 травня 2004 р., м. Ірпінь / АПН України, Нац. академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (голова ред. ради) [та ін.]. − Ірпінь : АДПСУ, 2004. − Ч. 2. − С. 453−457.

158. Відп. за вип. : Бюджетно-податкова політика : теорія, практика, проблеми : матеріали наук.- практ. конф., 18–19 грудня 2003 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України, Наук.-дослідн. фінансовий ін-т, НАН України, Ін-т економічного прогнозування ; П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул (відп. за вип.) [та ін.]. − Ірпінь : Національна академія ДПСУ, 2004. − Ч. 1. – 470 с.

159. Відп. за вип. : Бюджетно-податкова політика : теорія, практика, проблеми : матеріали наук.-практ. конф., 18–19 грудня 2003 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України, Наук.-дослідн. фінансовий ін-т, НАН України, Ін-т економічного прогнозування ; П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул (відп. за вип.). − Ірпінь : Нац. академія ДПСУ, 2004. − Ч. 2. − 490 с.

160. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / [редкол. : П. В. Мельник та ін.] ; Вищий Господарський Суд України. − 2004. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.

161. Голов. ред. : Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник та [ін.]. − 2004. − № 1(23) ; № 2(24) ; № 3(25) ; № 4(26) ; № 5(27).

162. Заст. гол. редкол. : Організація правової роботи в органах державної податкової служби України : [монографія] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Г. Г. Забарний, А. Й. Іванський, М. В. Коваль ; Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України ; Ф. О. Ярошенко (гол. редкол.), П. В. Мельник (заст. гол.). − Ірпінь : [АДПСУ], 2004. − 440 с.

163. Вст. слово : Парадний батальйон податкової міліції : навч.-практ. посіб. : [фотоальбом] / Нац. академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (вступ. слово), А. К. Малярчук (заг. ред.). − Ірпінь : АДПСУ, 2004. – 249 с.

164. Заст. гол. : Правова робота в органах Державної податкової служби України : [навч. посіб.] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Г. Г. Забарний, А. Й. Іванський, М. В. Коваль [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України ; [Ф. О. Ярошенко (гол. редкол.), П. В. Мельник (заст. гол.)]. − Ірпінь : [НАДПСУ], 2004. − 321 с.

165. Заст. гол. : Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., травень 2004 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін.України, Нац. академія держ. податкової служби України, Київ. нац. економічний ун-т, Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; П. В. Мельник (заст. гол.) [та ін.]. − Ірпінь, 2004. − 584 с.

166. Голова ред. ради : Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : в 2 ч. : матеріали Других Ірпінських міжнар. наук.-педаг. читань, 21–22 травня 2004 р., м. Ірпінь / АПН України, Нац. академія держ. податкової служби України / П. В. Мельник (голова ред. ради). − Ірпінь, 2004. − Ч. 1. − 412 с.

167. Голова ред. ради : Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : в 2 ч. : матеріали Других Ірпінських міжнар. наук.-педаг. читань, 21–22 травня 2004 р., м. Ірпінь / АПН України, Нац. академія державної податкової служби України ; П. В. Мельник (голова ред. ради). − Ірпінь, 2004. − Ч. 2. − 576 с.


2005
168. Напрями вдосконалення податкової політики в контексті прийняття Податкового кодексу України / П. В. Мельник // Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі : матеріали наук.-практ. конф., 23–24 травня 2005 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь : [НАДПСУ], 2005. − С. 3−10.

169. Проблеми гуманізації економічної освіти / П. В. Мельник // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Третіх Ірпінських міжн. наук.-педаг. читань : [тези доп.], 12–13 травня 2005 р., м. Ірпінь / АПН України, Нац. академія держ. податкової служби України ; [ред. рада : П. В. Мельник (голова) та ін.]. − Ірпінь, 2005. − С. 36−39.

170. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / [редкол. : П. В. Мельник та ін.] ; Вищий Господарський Суд України. − 2005. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.

171. Голов. ред. : Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник [та ін.]. − 2005. − № 1(28) ; № 2 (29) ; № 3 (30) ; № 4 (31) ; № 5 (32).

172. Голов. ред. ради : Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Третіх Ірпінських Міжнар. наук.-педаг. читань : [тези доп.], 12-13 трав. 2005 р. / АПН України, Нац. акад. держ. податк. служби України ; [ред. рада : П. В. Мельник (голова) та ін.]. − Ірпінь, 2005. − 512 с.

2006
173. Теоретична концептуалізація оподаткування в умовах транзитивних економік / П. В. Мельник // Науковий вісник. − 2006. − № 1. − 2(33). − С. 6−13.

174. Голов. ред. : Науковий вісник Національної академії дер­жавної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник [та ін.] − 2006. − № 1–2 (33) ; № 3 (34) ; № 4–5 (35).

175. Редкол. : Фінансово-правові дослідження : теорія та практика : зб. тез / Держ. податк. адмін. України [та ін.] ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − Ірпінь, 2006. – 249 с. − (До 5-ї річниці створення НДІ фінансового права).

176. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / Вищий Господарський Суд України ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2006. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.2007

177. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики : опыт Украины и Белоруссии : [монография] / П. В. Мельник, С. В. Онышко, Т. А. Верезубова [и др.] / Нац. ун-т гос. налоговой службы Украины, Научно-исследовательский центр по проблемам налогообложения, Белорусский гос. экономический ун-т ; С. В. Онышко (ред.). − Ирпень : Нац. ун-т ГНС Украины, 2007. − 394 с.

178. Електронна освіта : реальність і перспективи / П. В. Мельник // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доповідей VI Міжн. наук.-практ. конф., (м. Ірпінь, травень 2007 р.). − Ірпінь, 2007. − С. 7−11.

179. Міжнародні резерви України : обсяги і структура // Актуальні проблеми економіки / П. В. Мельник, О. І. Береславська. − 2007. − № 12 (78). − С. 108−116.

180. Податок на нерухомість : необхідність чи неминучість / П. В. Мельник // Вісник податкової служби України. − 2007. − № 20. − С. 10−12.

181. Національний університет ДПС України відзначає десятирічний ювілей / П. Мельник, Й. Андруліс ; І. Швець (вів бесіду) // Вісник податкової служби України. − 2007. − С. 61−62.

182. Петро Мельник, ректор Національного університету державної податкової служби України : «Нехай кожен покладе на вівтар те, що він зробив для України, це й буде критерієм патріотизму кожного українця» / П. В. Мельник // Губернатор. − 2007. − № 26. − С. 74−75.

183. Податок на нерухомість : необхідність чи неминучість / П. В. Мельник ; Л. Сердобінцева (вела розмову) // Вісник податкової служби України. − 2007. – № 20. − С. 10−12.

184. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / Вищий Господарський Суд України ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2007. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.

185. Редкол. : Вісник податкової служби України (офіційне видання Державної податкової адміністрації України) / П. В. Мельник [редкол. та ін.]. − 2007. − № 1−49.

186. Голов. ред. : Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник [та ін.]. − 2007. − № 1 (36) ; № 2 (37) ; № 3 (38) ; № 4 (39).

187. Заг. ред. : Основи правознавства для абітурієнта : навч. посібн. / П. В. Мельник (заг. ред.). − Ірпінь : НАДПСУ, 2007. − 384 с.

188. Гол. редкол. : Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали п’ятих Ірпінських міжн. наук.-педаг. читань, 24–25 травня 2007 року, м. Ірпінь / АПН України, Нац. акад. держ. податк. служби України ; [редкол. : П. В. Мельник (голова) та ін.]. − Ірпінь, 2007. − 470 с.

189. Редкол. : Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 листоп. 2007 р., м. Ірпінь : [збірник] / Держ. податк. адмін. України, Акад. прав. наук України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − Ірпінь : Укртехнопрінт, НДІ фін. права, 2007. − 408 с.

190. Редкол. : Економіко-правове регулювання земельних відносин : світовий досвід та перспективи України. Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки у ХХІ столітті. Інноваційна діяльність у галузях природокористування : зб. тез за матеріалами круглих столів / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Академія правових наук України, НДІ фінансового права ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2007. − 125с.
2008
191. «Могутність ріки – у силі її джерела» / П. В. Мельник // Вісник податкової служби України. − 2008. − № 25. − С. 15.

192. Наукове забезпечення модернізації податкової системи України / П. В. Мельник // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). − 2008. − № 2 (41). − С. 5−11.

193. Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи / [П. В. Мельник та ін.] ; за ред. З. С. Варналія ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з проблем оподаткування. − К. : Знання України, 2008. − 675 с.

194. Податковий потенціал регіонів України : теорія, методологія, оцінка : монографія / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул, І. О. Горленко [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (ред.). − Ірпінь, 2008. – 234 с.

195. Податковим спорам наказано… не жити / П. В. Мельник // Вісник податкової служби України / Бесіду вела Л. Сердобінцева. − 2008. − № 31. − С. 30−31.

196. Проблемні питання розвитку фінансових ринків у сучасних умовах та шляхи їх розв’язання / П. В. Мельник // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва : матер. наук.-практ. конференції, 27–28 березня 2008 р., м. Ірпінь / Нац. ун-т держ. податкової служби України. − Ірпінь : НУДПСУ, 2008. − С. 27−30.

197. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : національна доповідь / авт. кол. : К. О. Ващенко, З. С. Варналій, П. В. Мельник [та ін.]. − 2008. – 226 c.

198. Я мріяв про Сорбонну, і ми її створили / П. В. Мельник // Вісник податкової служби України. − 2008. − № 38. − С. 6−32.

199. Редкол. : Вісник податкової служби України (офіційне видання Державної податкової адміністрації України) / П. В. Мельник [редкол. та ін.]. − 2008. − № 1− 49.

200. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / Вищий господарський суд України ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2008. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.

201. Редкол. : Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень органами ДПС України : зб. тез за матеріалами круглих столів / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Акад. правових наук України, НДІ фін. права ; редак. колег. : П. В. Мельник, В. І. Антипов, Л. К. Воронова [та ін.]. − Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2008. − 110 с.

202. Голов. ред. : Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник. − 2008. − № 1 (40) ; № 2 (41) ; № 3 (42) ; № 4 (43).

203. Гол. редкол. : Науково-дослідний центр з проблем оподаткування : етапи становлення та перспективи розвитку / гол. редкол. П. В. Мельник, заст. голови Л. Л. Тарангул ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. − Ірпінь : НУДПСУ, 2008. − 60 с. − (До 10-річчя створення Науково-дослідного центру з проблем оподаткування).

204. Голова редкол. : Податки у термінах і визначеннях : короткий словник-довідник податківця / [упоряд. : Ю. В. Бондар, В. Г. Войтенко, І. І. Кокуца ; редкол. : П. В. Мельник (голова) та ін.]. − К. : ІВЦ ДПА України, 2008. − 735 с. − (Бібліотека журналу «Вісник податкової служби України»).

205. Редкол. : Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 листоп. 2007 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Акад. прав. наук України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − К. : Укртехнопрінт. − Ч. 2. − 2008. − 86 с.

206. Редкол. : Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України : матеріали наук.-практ. конф. / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; П. В. Мельник (редкол.). − Ірпінь : НУДПС України, 2008. − 626 с. − (До 10-річчя Науково-дослід­ного центру з проблем оподаткування).2009
207. Автоматне моделювання податкової системи / Н. І. Кос­тіна, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : в 2-х ч. : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квітня 2009 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України , Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київськ. нац. економічний ун-т, Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; П. В. Мельник (гол. оргкоміт.) [та ін.], П. В. Мельник (вступ. слово). − Ірпінь, 2009. − Ч. 1. − C. 404−406.

208. Економічна безпека : навч. посібн. / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, Е. М. Лібанова [та ін.] ; З. С. Варналій (ред.). − К. : Знання, 2009. − 647 с.

209. Податкові спори : виникнення, природа, засоби врегулювання : навч. посіб. / С. В. Буряк, П. В. Мельник, Н. І. Рубан, О. М. Пасенюк, Ф. О. Ярошенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України ; за заг. ред. С. В. Буряка. − К. : Юрінком Інтер, 2009. − 796 с.

210. Ректор Національного університету ДПС України Петро Мельник : «Випускники виправдовують сподівання вчителів» / П. Мельник // Вісник податкової служби України. − 2009. − № 24. − С. 22−23.

211. Ректор Національного університету ДПС України Петро Мельник : «Цікаво жити, втілюючи ідею... А втіливширеалізувати нову» // Вісник податкової служби України. − 2009. − № 44. − С. 4−32.

212. Фінансова сфера : сутність, тенденції та пріоритети розвитку в Україні / П. В. Мельник, С. В. Онишко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. − 2009. − № 1 (44). − С. 9−17.

213. Фінансовий ринок як потенційний генератор кризових явищ в економіці / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік : матеріали наук.-практ. конф., 12–13 березня 2009 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. − Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2009. − Ч. 1. − С. 21−24.

214. Цифровий вимір сучасної освіти і науки / П. В. Мельник // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : в 2 ч. : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київський нац. економічний ун-т, Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; П. В. Мельник (гол. оргкоміт.) [та ін.] ; П. В. Мельник (вступ. слово). − Ірпінь : НУДПСУ, 2009. − Ч. 1. − С. 17−21.

215. Редкол. : Бібліотека платника податків / ред. кол. : П. В. Мельник [та ін.]. − 2009. − Кн. 1 (1) ; Кн. 2 (2) ; Кн. 3 (3) ; Кн. 4 (4) ; Кн. 5 (5) ; Кн. 6 (6).

216. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / Вищий Господарський Суд України ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2009. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.

217. Редкол. : Вісник податкової служби України : офіційне видання / ДПА України ; П. В. Мельник [редкол. та ін.]. − 2009. − № 1−48.

218. Редкол. : Державна податкова служба України у документах та фотографіях / [ В. О. Кайзерман, Ф. О. Ярошенко, О. В. Нізенко [та ін.] ; редкол. С. В. Буряк (голова), П. В. Мельник [ін.]. − К. : Держ. податкова адмін. України, 2009. − 620 с.

219. Редкол. : Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки : причини виникнення та напрями їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : зб. наук. праць за матеріалами круглих столів та Міжнар. інтернет-конф. / Держ. податк. адмін. України [та ін.] ; редкол. : П. В. Мельник та [ін.]. − Ірпінь : Вік прінт, 2009. − 504 с.

220. Заг. ред. : Культура фахового мовлення працівників податкової служби : навч. посіб. / І. В. Зайцева, А. М. Медвідь ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; за заг. ред. П. В. Мельника. − Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. − 303 с.

221.2Голов. ред. : Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник [та ін.]. − 2009. − № 1 (44) ; № 2 (45) ; № 3 (46) ; № 4 (47).

222. Заг. ред. : Облік та розрахунки в податковій системі України : монографія / О. В. Старожук, В. М. Мурашко, Є. Ю. Шара ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (заг. ред.). − Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2009. − 210 с.

223. Вступ. слово : Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : в 2 ч. : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квітня 2009 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київ. нац. економічний ун-т, Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; П. В. Мельник (гол. оргкоміт.) [та ін.] ; П. В. Мельник (вступ. слово). − Ірпінь : НУДПСУ, 2009. − Ч. 1. − 468 с.

224. Гол. оргкоміт. : Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : в 2 ч. : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квітня 2009 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київ. нац. економічний ун-т, Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; П. В. Мельник (гол. оргкоміт.) [та ін.] ; П. В. Мельник (вступ. слово). − Ірпінь : НУДПСУ, 2009. − Ч. 1. − 468 с.

225. Редкол. : Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності : зб. наук. пр. за матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, (10 груд. 2009 р.) / Держ. податк. адмін. України [та ін.] ; редкол. : Мельник П. В. [та ін.]. − Ірпінь : Вік прінт, 2009. − 277 с.

226. Редкол. : Фіскальна політика України в умовах фінансової та економічної кризи : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 29 травня 2009 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул (редкол.) [та ін.]. − Ірпінь : НУДПСУ, 2009. − 125 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Петро володимирович iconАвтобіографія дорошенко Юрій Володимирович
Дорошенко Юрій Володимирович, народився 11 серпня 1976 році у м. Павлодар республіка Казахстан
Петро володимирович iconАвтобіографія кандидата у народні депутати України Я, Веніславський Федір Володимирович
Я, Веніславський Федір Володимирович народився 16 травня 1969 року в смт. Олика Ківерцівського району, Волинської області у сім’ї...
Петро володимирович icon«сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії» Керівники секції: Танчер Віктор Володимирович
Танчер Віктор Володимирович – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та психології Київського національного університету...
Петро володимирович iconПетро конашевич-сагайдачний
Цей Петро Конашевич, муж рідкісної мудрості й зрілого судження у справах, винахідливий у словах І вчинках, хоча за походженням, способом...
Петро володимирович icon12 липня 1900 р. – народився Петро Григорович Нестеренко
Оскільки земля не могла прогодувати родину, батько подався на заробітки до Донбасу, де й син Петро, отримавши початкову освіту, вже...
Петро володимирович iconПетро Антонович Косач
Петро Антонович Косач — український юрист, громадський діяч, освітянин. Батько Лесі Українки та Михайла, Ольги, Оксани, Миколи, Ізидори...
Петро володимирович iconМах Петро Петрович
Бугом. У квітні 1941 року батько Петро Олексійович трагічно загинув від рук польського шовініста, І мати Анастасія Дмитрівна взяла...
Петро володимирович icon1690 р. – народився Петро Іванович Калнишевський
Петро Іванович Калнишевський, останній кошовий Запорозької Січі, який після її знищення був засланий на Соловки. Помер у Соловецькій...
Петро володимирович iconIssn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка