Петро володимирович


227. Банківські системи зарубіжних країнСторінка5/5
Дата конвертації08.07.2017
Розмір0,93 Mb.
1   2   3   4   5

2010
227. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. − К. : ЦУЛ, Алерта, 2010. − 574 с.

228. Виклики фінансової глобалізації для України / П. Мельник // Україна Бізнес Ревю. − 2010. − С. 1.

229. Виклики фінансової глобалізації для України / П. В. Мельник // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей, 17−21 лютого 2010 р., м. Ірпінь / ДПА України, Нац. ун-т ДПС України, Ін-т прогнозування НАНУ, Академія фінансів [Польща], Вища школа оподаткування акад. STING [Чехія] [та ін.]. − Ірпінь : НУДПСУ, 2010. − Ч. 2. – С. 16–21.

230. Економічна теорія : навч. посібн. / П . В. Мельник, І. А. Максименко, Н. П. Мацелюх / Нац. ун-т держ. податкової служби України. − Чернівці : Прут, 2010. – 352 с.

231. Електронне оподаткування : сутність та перспективи застосування / [П. В. Мельник, А. М. Новицький, О. А. Долгий та ін.] ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; за заг. ред. П. В. Мельника. − Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. − 331 с.

232. Кримінологічні проблеми забезпечення охорони праці як складової соціальної політики України / П. В. Мельник // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). − 2010. – № 4 (51). − С. 259−264.

233. Кримінологічні проблеми забезпечення охорони праці як складової соціальної політики України / П. В. Мельник // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). − 2010. – № 3 (50). − С. 204−209.

234. Кримінологічні проблеми забезпечення та попередження професійної безпеки як складової охорони праці / П. В. Цимбал, П. В. Мельник // Повышение качества, надежности и долговечности технических процессов : сб. трудов IX Международной научно-технической конференции, посвященной 80-летию ЦИАМ, 12–19 декабря 2010 г., г. Шарм ель Шейх. − Египет, 2010. − С. 202−204.

235. Податкова політика України : навч. посібн. / колек. авт. : П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т ДПС України, НДЦ з проблем оподаткування, НДІ фінансового права. − К. : Знання України, 2010. – 505 с.

236. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : монографія / П. В. Мельник, Л. С. Воробйова, Н. Ю. Громакова, Л. М. Басалаєва ; наук. ред. : Н. В. Ківенко, Ю. П. Чорноморець. − Ірпінь : НУДПСУ, 2010. − 254 c.

237. Проблема гуманізації освіти і виховання економістів та правників на початку нового тисячоліття // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : монографія / П. В. Мельник, Л. С. Воробйова, Н. Ю. Громакова, Л. М. Басалаєва ; наук. ред. Н. В. Ківенко, Ю. П. Чорноморець. − Ірпінь : НУДПСУ, 2010. − С. 5−14.

238. Профілактика правопорушень (кримінологічні та експертно-криміналістичні аспекти) / П. В. Цимбал, П. В. Мельник, Н. О. Данкович / Держ. податкова адміністрація України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2010. – 195 с.

239. Ректор Національного університету ДПС України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Петро Мельник : «Професіоналів виховують змолоду» // Вісник податкової служби України . − 2010. − № 14. − С. 5.

240. Ректор Національного університету ДПС України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Петро Мельник : Alma mater майбутніх професіоналів // Вісник податкової служби України, 2010. – № 33. − С. 5.

241. Редкол. : Бібліотека платника податків / [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2010. − Кн. 1 (7) ; Кн. 2 (8) ; Кн. 3 (9) ; Кн. 4 (10) ; Кн. 5 (11) ; Кн. 6 (12) ; Кн. 7 (13) ; Кн. 8 (14) ; Кн. № 9 (15) ; Кн. 10 (16) ; Кн. 11 (17) ; № 12 (18). 

242. Редкол. : Бюлетень фінансово-податкового законодавства і практики його застосування : офіційні матеріали / ДПА України / [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2010. − № 1 (12) ; № 2 (13) ; № 3 (14) ; № 4 (15) ; № 5 (16) ; № 6 (17).

243. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / Вищий Господарський Суд України ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2010. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.

244. Редкол. : Вісник податкової служби України (офіційне видання Державної податкової адміністрації України) / П. В. Мельник [редкол. та ін.]. − 2010. − № 1− 48.

245. Ред. Довідник з правових питань для населення / [О. М. Розум, А. С. Сіцінський, О. І. Клименко та ін.] ; за ред. П. В. Мельника. − Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. − 308 с.

246. Заг. ред. : Електронне оподаткування : сутність та перспективи застосування / [П. В. Мельник, А. М. Новицький, О. А. Долгий та ін.]; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; за заг. ред. П. В. Мельника. − Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. − 331 с.

247. Редкол. : Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 лист. 2010 р., м. Ірпінь / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України [та ін.] ; редкол. : П. В. Мельник та [ ін.]. − К. : Алерта, 2010. − 462 с. − (До 90-річчя навч. закладу).

248. Голов. ред. : Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник [та ін.]. − 2010. − № 1 (48) ; № 2 (49) ; № 3 (50) ; № 4 (51).

249. Заст. кер. автор. кол. : Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / Мінфін України, Нац. ун-т ДПС України ; за заг. ред. М. Я. Азарова ; кер. авт. кол. Ф. О. Ярошенко, заст. кер. авт. кол. П. В. Мельник.– К. : Мінфін України, 2010. − Т.1. − 448 с.

250. Заст. кер. автор. кол. : Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / за заг. ред. М. Я. Азарова ; кер. авт. кол. : О. Ф. Ярошенко, заст. кер. авт. кол. : П. В. Мельник ; Мінфін України, Нац. ун-т ДПС України. − К.: Мінфін України, 2010. − Т. 2. − 784 с.

251. Заст. кер. автор. кол. : Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / за заг. ред. М. Я. Азарова ; кер. авт. кол. Ф. О. Ярошенко, заст. кер. авт. кол. П. В. Мельник ; Мінфін України, Нац. ун-т ДПС України. − К. : Мінфін України, 2010. − Т. 3. − 516 с.

252. Редкол. : Податкова міліція : нормативно-правові акти та юридична практика : довідник – посібник / упоряд . : Г. О. Лісовий [та ін.] ; ред кол. : П. В. Мельник [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України. − К. : ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. − 1136 c. − (Бібліотека журналу «Вісник податкової служби України»).

253. Редкол. : Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС. Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку. Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності (частина II) : зб. наук. пр. за матеріалами круглих столів, наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Нац. академія прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.] − К. : Алерта, 2010. − 350 с. − (До 90-річчя навчального закладу).

254. Редкол. : Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : матеріали наук.-практ. конф., 22 жовт. 2010 р. : [в 2 ч.] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − Ірпінь, 2010. – Ч. 1. − 2010. − 420 с.

255. Редкол. : Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : матер. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2010 р. : [в 2 ч.] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − Ірпінь, 2010. − Ч. 2. − 2010. − 447 с.

256. Заг. ред. : Управління органами державної служби України : [навч. посібн.] / М. М. Касьяненко [та ін.] ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України ; за заг. ред. П. В. Мельника. − Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. − 345 с.

257. Гол. редкол. : Фінансове право / гол. редкол. : П. В. Мельник [та ін.]. − 2010. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4.

2011
258. Економічна теорія : навч. посібн. / П. В. Мельник, І. А. Максименко, Н. П. Мацелюх / Нац. ун-т держ. податкової України. − 2-ге вид., доп. і перероб. − Чернівці : Прут, 2011. − 404 с.

259. Кримінально-правова регламентація діянь, пов’я­за­них з професійним ризиком / П. В. Мельник // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). − 2011. − № 1 (52). − С. 283−288.

260. Планування податкових надходжень в Україні : теорія та практика : монографія / кол. авт. : П. В. Мельник [та ін.] ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України України ; за ред. Л. Л. Тарангул. − Ірпінь, 2011. − 339 c. − (До 90 річчя навчального закладу).

261. Податкова політика України : навч. посібн. / колек. авт. : П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред. д.е.н., професора П. В. Мельника ; Держ. податкова адміністрація України, Національний університет ДПС України, НДЦ з проблем оподаткування, НДІ фінансового права. − К. : Знання України, 2011. − 505с. − (До 90 річчя навчального закладу).

262. Попередження випадкового травматизму на виробництві як засіб боротьби з професійними ризиками / П. В. Мельник, М. П. Мельник, П. В. Цимбал // Современные достижения в науке и образовании: сб. тр. V Междунар. науч. конф., 27 сентября – 4 октября 2011 г., г. Нетания (Израиль) : в 2 т. − Хмельницкий : ХНУ, 2011. − Т. 2. − С. 144−146.

263. Професійні ризики : шляхи запобігання та нейтралізації / П. В. Мельник // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). − 2011. − № 3 (54). − С. 267−272 с.

264. Профілактика наркотизму як засіб запобігання виробничим ризикам у місцях позбавлення волі / П. В. Мельник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. − 2011. − № 2 (75). − С. 167−173.

265. Ректор Національного університету ДПС України Петро Мельник : «Ми – органічна складова податкової служби» // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 24. – С. 16–17.

266. Реформування податкової системи України : теорія, методологія, практика : монографія / Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, А. І. Мярковський [та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Мінфін України, 2011. − 656 с.

267. Удосконалення пріоритетних напрямів щодо усунення ризиків професій / П. В. Мельник // Вісник Академії митної служби України. Серія : «Право». − № 1 (6) . − 2011. − С. 151−155.

268. Ризики професій в соціально-практичній, економічній, кримінально-правовій та кримінологічній доктрині охорони праці : монографія / П. В. Мельник ; рец. : О. М. Гумін, О. М. Джужа, В.О. Меркулова ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2011. − 416 c.

269. Редкол. : Бібліотека платника податків / [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. – 2011. − Кн. 1 (19) ; 2 (20) ; № 3 (21) ; Кн. 4 (22) ; Кн. 5 (23) ; № 6 (24) ; Кн. 7 (25) ; Кн. 8 (26) ; № 9 (27) ; Кн. 10 (28) ; Кн. 11 (29) ; № 12 (30). 

270. Редкол. : Бюлетень фінансово-податкового законодавства і практики його застосування : офіційні матеріали / ДПС України ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2011. − № 1 (18) ; № 2 (19) ; № 3 (20) ; № 4 (21) ; № 5 (22) ; № 6 (23).

271. Редкол. : Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган / Вищий Господарський Суд України ; [редкол. : П. В. Мельник та ін.]. − 2011. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; № 5 ; № 6.

272. Редкол. : Вісник податкової служби України : офіційне видання / Державна податкова адміністрація України) ; П. В. Мельник [редкол. та ін.]. − 2011. − № 1−48.

273. Ред. : Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в законодавство України : монографія / колек. авт. : З. С. Варналій, О. А. Долгий, Л. Д. Тимченко [та ін.] ; за ред. П. В. Мельника ; Державна податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2011. – 416 с. – (До 90-річчя навчального закладу).

274. Голов. ред. : Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) / голов. ред. П. В. Мельник [та ін.]. − 2011. − № 1 (52) ; № 2 (53) ; № 3 (54) ; № 4 (55).

275. Заст. кер. авт. кол. : Податкова система України : навч. посібн. / за заг. ред. М. Я. Азарова ; Ф. О. Ярошенко ; заст. кер. авт. кол. П. В. Мельник ; А. І. Мярковський ; Мінфін України, Нац. ун-т держ. податк. служби України України. − К., 2011. − 656 с.

276. Редкол. : Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : матер. наук.-практ. конференції, 28 жовтня 2011 р., м. Ірпінь / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; ред кол. : П. В. Мельник [та ін.] ; П. В. Мельник (вступне слово). − Ірпінь : НУДПСУ, 2011. − 524 с. − (До 90-річчя навчального закладу).

277. Вступ. слово : Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : матер. наук.-практ. конференції, 28 жовтня 2011 р., м. Ірпінь / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з проблем оподаткування ; редкол. : П. В. Мельник [та ін.] ; П. В. Мельник (вступне слово). – Ірпінь : НУДПСУ, 2011. − 524 с. − (До 90-річчя навч. закладу).

278. Голова редкол. : Фінансове право / НДІ фін. права ; гол. редкол. : П. В. Мельник [та ін.]. − 2011. − № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4.

АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ
І ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАХИЩЕНИХ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ П. В. МЕЛЬНИКА

279. Мацелюх Н. П. Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Н. П. Мацелюх ; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 17 с.

280. Миргородська Л. С. Механізм трансформації пенсійних коштів на фінансовому ринку України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Л. С. Миргородська ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 19 с.

281. Литвиненко Є. О. Податкове регулювання розвитку промисловості в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Є. О. Литвиненко ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 19 с.

282. Чуницька І. І. Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / І. І. Чуницька ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 21 с.

283. Береславська О. І. Механізм валютного регулювання в Україні : автореф. дис. … док. екон. наук : 08.00.08 / О. І. Береславська ; Національний університет державної податкової служби України. – К., 2011. – 31 с.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО П.В. МЕЛЬНИКА
1. Мельник Петро Володимирович . Вікіпедія – Режим доступу : http://wikihtdia.org/-wiki/Мельник Петро Володимирович.

2. Мельник Петро Володимирович // Золота книга української еліти = Golden book of Ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах: у 6-ти т. / Оксана Онопрієнко (ред.) – К. : Євроімідж, 2001. – Т. 4. – С. 64.

3. Петро Мельник : Нам треба жити для добра / С. Стеценко. – [К.] : Вид. дім «Журнал «Президент», [2002]. – 141 c. – (Політики третього тисячоліття).

4. Мельник Петро Володимирович – ректор академії державної податкової служби України // Ректор третього тисячоліття. – К., 2002. – С. 12.

5. Про визнання обраними народними депутатами : Мельника Петра Володимировича [та ін.] // Центральна виборча комісія. Постанова від 22.03.10 № 266 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada/ua.

6. Мельник Петро Володимирович // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідково-енциклопедичне видання / уклад. : В. В. Болгов, І. В. Болгов ; Укр. конфедерація журналістів, Укр. наук. тов-во краєзнавства, геральдики та фалеристики. – К. : Інститут біографічних досліджень [та ін.], 2008. – С. 115.

7. Президент Асоціації платників податків України, міністр юстиції України Микола Оніщук : «Наше кредо – захищати інтереси добросовісних платників податків» / І. Швець ; [П. В. Мельник отримав нагрудний знак «За бездоганну службу III ступеня» та Почесну грамоту від Державої податкової адмін. України] // Вісник податкової служби України. – 2008. – № 48. – С. 26–27.

8. Петро Володимирович Мельник // Податкова служба України : події та люди / Всеукр. громад. орг-ція «Асоціація


ветеранів Державної податкової служби України» ; Г. І. Бондаренко [та ін.]. – К. : «Фенікс», 2010. – С. 234. – ( До 20-річчя утворення Держ. податкової служби присвячується).

9. Петро Мельник удостоєний Всеукраїнської премії «Золотий мангуст» / [Ред. колегія газети «Ірпінський вісник»] // Ірпінський вісник. – 2011. – № 48. – С. 1.

10. Мельник Петро Володимирович : 7 днів (газета) http://7d.rv.ua/category/osoba/hto_e_hto/). – Режим доступу : 7d.rv.ua/2011/08/13/ Мельник – Петро – Володимирович/

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Азаров М. Я. (Азаров Н. Я.) 29, 57, 67,70, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 151,152, 153, 249, 250, 251, 266, 275

Алєксєєв А. А. 118

Андруліс Й. 181

Андрущенко В. Л. 142, 143,144, 147, 152

Антипов М. В. 10

Антипов В. І. 119, 126, 201

Бабич Н. М. 142, 143, 144, 151, 152

Баліна С. Н. 10

Басалаєва Л. М. 236, 237

Бахин В. П. 53, 111

Береславська О. І. 179, 283

Білоус В. Т. 8, 12, 14, 107, 110, 115, 119, 124, 126

Близнюк В. В. 140

Бодюк А. В. 121

Бондар Ю. В. 204

Бондаренко Г. І. 70

Бондаренко М. О. 112, 136

Бородюк В. М. 140

Буряк С. В. 209, 218

Бутенко Л. І. 8, 12

Бушуев С. Д. 162, 164
Варналій З. С. 193, 194, 208, 235, 261, 273

Вдовиченко М. І. 92, 108

Верезубова Т. А. 177

Войнаренко М. П. 30

Войтенко В. Г. 204

Воробйова Л. С. 236, 237

Воронова Л. К. 201
Гавриленко І. М. 98

Гаєвська Л. М. 156

Гацька Л. П. 67, 85, 156

Геєць В. М. 140, 149, 150

Гладун Ю. В. 67

Глух М. В. 114

Горбаченко Т. Г. 49

Гордей О. Д. 227

Горленко І. О. 51, 156, 194

Гревцова Р. 43

Громакова Н. Ю. 236, 237

Гумін О. М. (Гумин А. М. ) 34, 41, 268

Гурська Л. І. 49

Данілов О. Д. 92, 108

Данкович Н. О. 238

Дем’яненко М. Я. 112

Джужа О. М. 268

Долішній М. І. 25

Долгий О. А. 231, 246, 273

Дорогунцов С. І. 69

Дудко В. С. 21, 50

Єгарміна В. Д. 115, 124

Єрмолаєва Є. П. 115, 124

Єфименко Т. І. 142, 143, 144, 151, 152

Жвалюк В. Р. 57, 141

Забарний Г. Г. 162, 164

Зайцева І. В. 220

Іванський А. Й. 162,164


Кайзерман В. О. 218

Каленський М. М. 115, 124

Калюга Є. В. 115, 124

Карпов Н. С. 53, 111

Касьяненко М. М. 121, 256

Ківенко Н. В. 65, 74, 105, 117, 127, 236, 237

Клименко О. І. 245

Коваль М. В. 162, 164

Кокуца І. І. 204

Копилов В. А. 139, 157

Костіна Н. І. 118, 206

Кошарська Н. Е. 85

Лазебник Л. Л. 156

Лановенко І. І. 19, 40, 44, 46, 63, 65, 71, 74, 105, 117, 127

Лановенко І. П. 17, 18, 41

Лібанова Е. М. 207

Лісовий Г. О. 252

Литвиненко Є. О. 281

Лубський В. І. 49

Ляшенко Г. П. 156

Львов Д. С. 150

Лысенко В. В. 36


Максименко І. А. 35, 39, 69, 72, 230, 258

Максименко С. Д. 116

Малярчук А. К. 163

Мацелюх Н. П. 230, 258, 279

Медвідь А. М. 220

Мельник В. М. 75, 147

Мельник М. П. 262

Меркулова В. О. 268

Мірко Н. В. 121

Миргородська Л. С. 280

Москаленко В. М. 138, 139

Мурашко В. М. 222

Мярковський А. І. 266, 275

Недашківський М. М. 54

Недюха М. П. 98

Нізенко О. В. 218

Новиков С. И. 29

Новицький А. М. 231, 246

Олексієнко Б. М. 116

Онишко С. В. (Онышко С. В.) 59, 68, 156, 177, 212

Пасенюк О. М. 209

Попович В. М. 8, 10, 12, 107, 110

Попович М. В. 107, 110

Розум О. М. 245

Рубан Н. І. 209

Руденко Л. Г. 11

Савченко Л. А. 22, 93, 114, 136

Самілик Г. М. (Самилык Г. М.) 22, 29. 93, 136

Семко М. М. 45

Свіщов М. В. 7

Сердобінцева Л. 183,195

Сіцінський А. С. 245

Скрипка В. К. 7

Скипник А. В. 21, 50, 88, 94

Старостенко Г. Г. 20, 30, 61, 69, 72, 121

Сторожук Є. А. 45

Сторожук О. В. 222

Сунцова О. О. 92, 108

Тарангул Л. Л. 51, 68, 72, 138, 139, 156, 158, 159, 194, 202, 207, 208, 213, 226, 227, 235, 260

Терещенко Л. В. 17, 34, 38, 62

Тимченко Л. Д. 273

Тхоржевський Д. О. 80

Филипов Я. Е. 1

Філоненко М. М. 85

Ходаківська В. П. 92, 108

Цимбал П. В. (Цымбал П. В.) 53, 73, 111, 136, 234, 238, 262

Цимбалюк А. В. 114

Чабан В. П. 14

Черваньов Д. М. 1

Чернявський О. П. 75

Чорноморець Ю. П. 236, 237

Чуницька І. І. 282


Шакун В. І. 8, 10, 12

Шамрай В. О. 14

Шара Є. Ю. 222

Шарапов О. Д. 86

Швець І. 181

Шкарупа В. К. 114

Ющенко О. 133

Якушик І. 68

Ярошенко Ф. О. 57, 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 153,162, 164, 209, 218, 249, 250, 251, 266, 275АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

НАЗВ ПРАЦЬ П. В. МЕЛЬНИКА
Автоматне моделювання податкової системи 207

Авторитет працівників міліції – вихідна основа професіоналізму 33

Адміністрування податку на додану вартість 139

Адміністрування податку на додану вартість. Методичні рекомендації 138

Академія державної податкової служби України : сьогодення і перспективи 128

Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики : опыт Украины и Белоруссии 177


Банківські системи зарубіжних країн 227

Бібліотека платника податків 215, 241, 269 

Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями) 115, 124

Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України 140

Бюджетні орієнтири на 2001 рік у світлі підтримки стратегії соціально-економічного розвитку України 56

Бюджетно-податкова політика : теорія, практика, проблеми 158, 159

Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави 282

Бюлетень фінансово-податкового законодавства і практики його застосування 242, 270


В ім’я народу, в ім’я держави 79

Введение в инновационный менеджмент и предпринимательство 1

Взаимодействие органов милиции и населения как криминологическая проблема 34

Виклики фінансової глобалізації для України 228, 229

Випадок і виробничий травматизм (кримінально-правові, кримінологічні та економічні аспекти) 15

Відмивання грошей : кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід 57, 141

Відносини власності в економічних системах 35

Військова психологія 116

Вісник господарського судочинства 160, 170, 176, 184, 200, 216, 243, 271

Вісник податкової служби України 185, 199, 217, 244, 272

Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов 36

Вплив податків на перерозподіл народногосподарських ресурсів у ринковій економіці 58

Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні 279

Всебічний розвиток особистості студента у процесі викладання економічних дисциплін 80


Гармонізація інтересів держави та платників податків у контексті сучасної податкової реформи 59

Геодемоекономіко-екологічна ситуація : методологія і практика 16


Девіантна поведінка : сучасна парадигма 127

Девіантна поведінка 117

Державна податкова служба України у документах та фотографіях 218

Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюд­жету 142

Деякі аспекти формування місцевих бюджетів 37

Деякі питання податкової реформи 6

Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання 81

Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки : причини виникнення та напрями їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права 219

До питання оцінки ефективної вітчизняної податкової політики 82

Довідник з правових питань для населення 245


Економіко-правове регулювання земельних відносин : світовий досвід та перспективи України. Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки у ХХІ столітті. Інноваційна діяльність у галузях природокористування 190

Економічна безпека 208

Економічна теорія 230, 258

Економічні райони України 51

Електронна освіта : реальність і перспективи 178

Електронне оподаткування : сутність та перспективи застосування 231, 246

Етика взаємовідносин працівників міліції і населення 38
Загальна кримінолого-економічна теорія ризиків професій 129

Зарубіжні теорії фіскальної політики 143

Застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов’язань 144

Зовнішньоекономічна політика держави 39


Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в законодавство України 273

Інвестиції та ринок праці 121

Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень органами ДПС України 201

Інформаційні технології в адмініструванні податку на додану вартість 145

Інформаційні технології управління проектами розвитку податкової системи на прикладі Primavera Project Planner for the Enterprise 146

Історія оподаткування 147


Категорії оптимальності модернізації податкової системи в контексті інформаційних технологій 60

Кібер-університет : реальність і майбутнє 148

Концептуальні засади формування регіональної політики соціально-економічного розвитку України 61

Концептуальні передумови формування професіоналізму працівників міліції 17

Концептуальні підходи до розробки Податкового кодексу України 62

Концепція державної політики щодо посилення боротьби з виробничим травматизмом за умов ринкової економіки 40

Кримінально-правова концепція відповідальності за незаконний наркообіг 63

Кримінально-правова регламентація діянь, пов’язаних з професійним ризиком 259

Кримінально-правові гарантії охорони праці в умовах формування підприємницького сектору економіки 18

Кримінологічна концепція вибору та рання профілактика професійних ризиків 64

Кримінологічні проблеми забезпечення охорони праці як складової соціальної політики України 232, 233

Кримінологічні проблеми забезпечення та попередження професійної безпеки як складової охорони праці 234

Кримінологія 19, 41

Культура фахового мовлення працівників податкової служби 220


Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних процесів виготовлення швейних виробів 7
Макроекономічні аспекти регулювання доходів громадян і податкова політика 83,84

Менеджмент 85

Методологічні проблеми розвитку кримінологічної науки в Україні 65

Методологія і практика досліджень відтворення населення 20

Механізм валютного регулювання в Україні 283

Механізм державної підтримки пріоритетів інвестиційної та інноваційної діяльності 149

Механізм трансформації пенсійних коштів на фінансовому ринку України 280

Механізм функціонування державних видатків : досвід країни з ринковою економікою для України 42

Міжнародні економічні відносини : кримінологічний аспект 8, 12

Міжнародні резерви України : обсяги і структура 179

Могутність ріки – у силі її джерела 191

Моделювання фінансів 118

Модель розрахунку оптимального рівня оподаткування для України 21
Напрями вдосконалення податкової політики в контексті прийняття Податкового кодексу України 168

Напрями підвищення ефективності податкової системи у контексті економічного зростання 150

Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності 247

Наукове забезпечення модернізації податкової системи України 192

Науковий вісник Академії державної податкової служби України (економіка, право) 76, 106, 122, 134

Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право) 135, 161, 171, 174, 186

Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 202, 221, 248, 274

Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту (УФЕІ) 13, 31, 52, 77

Наукові передумови розвитку податкових важелів регулювання економіки 66

Наукові праці Науково-дослідницького фінансового інституту при Міністерстві фінансів 123

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування : етапи становлення та перспективи розвитку 203

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України 249, 250, 251

Національний університет ДПС України відзначає десятирічний ювілей 181

Облік та розрахунки в податковій системі України 222

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні 67

Оподаткування та ризик інвестування 86

Організаційно-економічні основи вдосконалення системи підготовки кадрів у сучасних умовах 2, 3

Організаційно-правове забезпечнення боротьби з відмиванням доходів незаконного надходження 107, 110

Організація правової роботи в органах державної податкової служби України 162

Основи правознавства 22

Основи правознавства для абітурієнта 187

Основні принципи та напрями вдосконалення податкової політики 68

Особливості аналізу податкових відносин 87

Особливості контролю за місцевими бюджетами 130

Особливості кримінального провадження у справах щодо ухилення від сплати податків 43

Особливості сучасної податкової системи 23

Оцінка податкового навантаження в Україні 149

Оцінка ризику виконання дохідної частини зведеного бюджету України на 2001 рік 88


Парадний батальйон податкової міліції 163

Петро Мельник, ректор Національного університету державної податкової служби України : «Нехай кожен покладе на вівтар те, що він зробив для України, це й буде критерієм патріотизму кожного українця» 182

Питання реалізації пріоритетів в соціально-орієнтовного ринку праці в економічній діяльності держави 69

Планування податкових надходжень : теорія та практика 260

Податки у термінах і визначеннях : короткий словник-довідник податківця 204

Податкова міліція 252

Податкова політика в системі державного регулювання економіки 24

Податкова політика держави в системі макроекономічного регулювання 9

Податкова політика держави і формування місцевих бюджетів 25

Податкова політика та її вдосконалення 152

Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи 193

Податкова політика України 235, 261

Податкова система в структурі інструментів регулювання економіки 89

Податкова система та механізми її реалізації у перехідній економіці 90, 91

Податкова система України : проблеми оптимізації 26

Податкова система України 275

Податкова система України : практикум 92

Податкове регулювання розвитку промисловості в Україні 281

Податковий потенціал регіонів України : теорія, методологія, оцінка 194

Податковим спорам наказано… не жити 195

Податкові спори : виникнення, природа, засоби врегулювання 209

Податок на додану вартість в Україні 153

Податок на нерухомість : необхідність чи неминучість 180, 183

Податок на прибуток підприємства 108

Поїзди гудуть за Ірпінню 133

Поняття психологічної категорії «вибір» у кримінології 44

Попередження випадкового травматизму на виробництві як засіб боротьби з професійними ризиками 262

Попередження професійної деформації особистості окремих працівників міліції 27

Правова робота в органах Державної податкової служби України 164

Правові основи підприємницької діяльності 10

Правознавство 93, 136

Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики 45

Преступная деятельность : понятие, характеристика, принципы, изучение 111

Преступная деятельность как объект криминалистического изучения 53

Про податки і збори населенню України 70

Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні 197

Проблема вибору в кримінології 46

Проблема гуманізації освіти і виховання економістів та правників на початку нового тисячоліття 237

Проблема оптимізації прибуткового податку 94

Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави 28

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці 125, 137, 165, 223, 224

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі 78, 109

Проблеми гуманізації економічної освіти 169

Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти 166, 167, 172, 188, 236

Проблеми дефініцій в податковому законодавстві України 131

Проблеми та перспективи розвитку системи місцевого самоврядування у межах європейської інтеграції 154

Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України 32

Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС. Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку. Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності (частина II) 253

Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності 225

Проблеми удосконалення податкової політики у перехідний період до ринкових відносин 47

Проблеми формування місцевих бюджетів 48

Проблемні питання розвитку фінансових ринків у сучасних умовах та шляхи їх розв’язання 196

Протидія нелегальному обігу тютюнових виробів та інших підакцизних товарів 119, 126

Професійні ризики : шляхи запобігання та нейтралізації 263

Профілактика наркотизму як засіб запобігання виробничим ризикам у місцях позбавлення волі 264

Профілактика правопорушень (кримінологічні та експертно-криміналістичні аспекти) 238

Психологічні механізми девіантної поведінки 71
Расследование преступлений в сфере экономики 29

Регіональні фактори реалізації інвестиційного процесу в Україні 54

Регулятивний потенціал податків та його реалізація в економічній політиці держави 95

Ректор Національного університету ДПС України Петро Мельник : «Випускники виправдовують сподівання вчителів» 210

Ректор Національного університету ДПС України Петро Мельник : «Цікаво жити, втілюючи ідею... А втіливши – реалізувати нову» 211

Ректор Національного університету ДПС України Петро Мельник : « Ми – органічна складова податкової служби» 265

Ректор Національного університету ДПС України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Петро Мельник : «Професіоналів виховують змолоду» 239

Ректор Національного університету ДПС України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Петро Мельник : Alma mater майбутніх професіоналів 240

Релігієзнавство 49

Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України 55

Реформування податкової системи на шляху до ринкової економіки 11

Реформування податкової системи України : теорія, методологія, практика 266

Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів 254, 255

Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів 276, 277

Ризики професій в соціально-практичній, економічній, кримінально-правовій та кримінологічній доктрині охорони праці 268

Розвиток податкової системи в перехідній економіці 96

Розвиток фінансового контролю як функції державного управління трансформаційними процесами 97

Розрахунок інерційності впливу податків на економіку України 50

Роль Академії ДПС України у науковому забезпеченні процесів модернізації податкової служби України 120
Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів 155

Словник-довідник для працівників органів державної податкової служби 112

Соціальний розвиток 98

Соціально-економічні процеси 72

Структурні проблеми податкової системи України 99

Структурно-інноваційні зміни в механізмі сучасного економічного розвитку 5

Структурно-технічні зміни та вимоги до підготовки спеціалістів 4

Судова система України 73

Суперечності фіскальної політики та шляхи їх розв’язання 100

Суспільні науки : методологія, сучасні концепції, навчально-методологічні технології 74

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права 189, 205

Сучасні суспільно-економічні системи 30


Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України 206

Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика 101

Теоретична концептуалізація оподаткування в умовах транзитивних економік 173

Теорія фінансів 75

Типові дії працівника податкової поліції (міліції) 14

Трансформаційні бар’єри інформатизації освіти і науки в Україні 102, 113

Трансформаційні процеси і регуляторна політика в економіці України 156

Трудові права та ризики професії 103


Удосконалення податкової політики та управління державним боргом 104

Удосконалення пріоритетних напрямів щодо усунення ризиків професій 267

Управління органами державної служби України 256
Філософсько-психологічні підвалини кримінології як науки 105

Фінансова сфера : сутність, тенденції та пріоритети розвитку в Україні 212

Фінансове право 257, 278

Фінансове право : загальна частина у схемах 114

Фінансовий ринок як потенційний генератор кризових явищ в економіці 213

Фінансово-правові дослідження : теорія та практика 175

Фіскальна політика України в умовах фінансової та економічної кризи 226

Формування професійно-значущих якостей особистості податківця 157


Цифровий вимір сучасної освіти і науки 214
Щоб обстоювати свої права, треба їх знати 132
Я мріяв про Сорбонну, і ми її створили 198


Зміст
Від укладачів 5

Мельник Петро Володимирович 6

Основні дати життя П.В. Мельника 8

Мельник Петро Володимирович –


ректор НУДПС України 10

Мельник Петро Володимирович –


народний депутат України 14

Ті, хто йшов поруч 17

Нагороди, почесні звання та відзнаки П.В. Мельника 31

Хронологічний покажчик друкованих


праць П.В. Мельника 33

Автореферати кандидатських дисертацій,


захищених під керівництвом П.В. Мельника 72

Публікації про П.В. Мельника 73

Іменний покажчик 75

Алфавітний покажчик назв праць П.В. Мельника 80


Довідково-бібліографічне видання
МЕЛЬНИК

ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Укладачі

ФУРМАН Наталія Петрівна

ЙОВЖЕНКО Світлана Жоржівна

КОЧУР Марина Ігорівна


Художник обкладинки С. Йовженко

Верстка О. Лисенко

Здано до друку 24.05.2012 р. Формат 60×84/16.

Папір офсетний № 1. Гарнітура «Times New Roman».

Ум. друк. арк. 4.9. Друк. арк. 5.5.

Наклад 300 прим. Замовлення № 339.


Підготовлено до друку Видавничо-інформаційним центром

Національного університету ДПС України

08201, вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська обл., Україна
Національний університет державної податкової служби України

Наукова бібліотека

08200, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31

Тел. (045) 97-610-64library@asta.edu.ua


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників і

розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 1858 від 30.06.2004 р.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Петро володимирович iconАвтобіографія дорошенко Юрій Володимирович
Дорошенко Юрій Володимирович, народився 11 серпня 1976 році у м. Павлодар республіка Казахстан
Петро володимирович iconАвтобіографія кандидата у народні депутати України Я, Веніславський Федір Володимирович
Я, Веніславський Федір Володимирович народився 16 травня 1969 року в смт. Олика Ківерцівського району, Волинської області у сім’ї...
Петро володимирович icon«сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії» Керівники секції: Танчер Віктор Володимирович
Танчер Віктор Володимирович – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та психології Київського національного університету...
Петро володимирович iconПетро конашевич-сагайдачний
Цей Петро Конашевич, муж рідкісної мудрості й зрілого судження у справах, винахідливий у словах І вчинках, хоча за походженням, способом...
Петро володимирович icon12 липня 1900 р. – народився Петро Григорович Нестеренко
Оскільки земля не могла прогодувати родину, батько подався на заробітки до Донбасу, де й син Петро, отримавши початкову освіту, вже...
Петро володимирович iconПетро Антонович Косач
Петро Антонович Косач — український юрист, громадський діяч, освітянин. Батько Лесі Українки та Михайла, Ольги, Оксани, Миколи, Ізидори...
Петро володимирович iconМах Петро Петрович
Бугом. У квітні 1941 року батько Петро Олексійович трагічно загинув від рук польського шовініста, І мати Анастасія Дмитрівна взяла...
Петро володимирович icon1690 р. – народився Петро Іванович Калнишевський
Петро Іванович Калнишевський, останній кошовий Запорозької Січі, який після її знищення був засланий на Соловки. Помер у Соловецькій...
Петро володимирович iconIssn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка