План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка12/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23   1. Програма роботи

Відкритої школи «Інклюзивна освіта»
для педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти
Актуальність. Запровадження інклюзивної освіти як одного з пріоритетних напрямів освітньої політики України має забезпечити реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на одержання за місцем проживання освітніх послуг, якість яких не відрізняється від тих, що отримують здорові діти. Інклюзивна освіта є першою сходинкою до соціального включення кожної людини, незалежно від особливостей її розвитку і стану здоров’я, що наближує Україну до європейських стандартів у сфері реалізації прав людей з інвалідністю.

Разом із тим недостатньою є інклюзивна компетентність педагогічних працівників, які мають здійснювати навчання, виховання й супровід дітей з особливостями розвитку та обмеженими можливостями здоров’я: недостатньою є обізнаність щодо нормативно-правових актів, ведення документації, роботи в шкільній команді супроводу дитини з особливими освітніми потребами, особливостей здійснення освітнього процесу в інклюзивній групі (класі), оцінки досягнень дитини з ООП, організації співпраці з батьками «особливої» дитини, формування толерантного ставлення в інклюзивному освітньому просторі тощо.Для вирішення вище зазначених питань у закладах освіти Харківської області та з метою підвищення інклюзивної компетентності педагогічних працівників започатковано роботу Відкритої школи «Інклюзивна освіта».
Мета Школи: підвищення компетентності педагогічних працівників Харківської області з питань навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, організації якісного інклюзивного освітнього середовища.
Завдання

 1. Розглянути сучасні підходи до організації інклюзивного середовища
  в закладах дошкільної та загальної середньої освіти як умови успішної самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу, включно дітей з особливими освітніми потребами.

 2. Розкрити особливості навчання, виховання й психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) в умовах закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

 3. Опанувати педагогічні технології, форми і методи навчально-виховної діяльності, які є прийнятними для роботи в інклюзивному освітньому середовищі.

 4. Ознайомитися з кращими практиками організації інклюзивного середовища, досвідом роботи педагогічних працівників Харківської області.


Учасники: педагогічні працівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти
Термін роботи Школи: 2017 – 2020 роки.

Періодичність: 2 заняття на рік по 2 год, усього 16 год.
Форми роботи: вебінари.
Керівники Школи: Носенко В.В., завідувач Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя; Колісник О.В., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).


План роботи

Відкритої школи «Інклюзивна освіта»з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: діти із затримкою психічного розвитку»

Червень 2017 року

2

2.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: діти із аутизмом»

Грудень 2017 року

2

3.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання дітей із порушеннями зору»

Березень 2018 року

2

4.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання дітей із порушеннями мовлення»

Вересень 2018 року

2

5.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання дітей із порушеннями інтелекту»

2019 рік

2

6.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухової системи»

2019 рік

2

7.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання гіперактивних дітей із дефіцитом уваги»

2020 рік

2

8.

Вебінар «Особливості організації інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху»

2020 рік

2

Усього

16


Методичне забезпечення

 1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 «Про внесення змін
  до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585».

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін
  до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу».

 7. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

 8. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».

 9. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».

 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2013 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах
  з інклюзивним навчанням».

 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами».

 12. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році».

 13. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році».

 14. Обласний освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області», схвалений рішенням Колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 29 березня 2017 року.

 15. Бойчук Ю. Д. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я : монографія / Ю. Д. Бойчук, О. С. Бородіна, О. М. Микитюк ; Харк. нац. пед. ун-т ім.
  Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2015. – 117 с.


 16. Бородіна О.С. Методичні рекомендації щодо організації та змісту діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу в умовах інклюзивного навчання : [метод. рек. для вчителів загальноосвітніх шкіл] / Ю.Д. Бойчук, О.С. Бородіна. – Х. : ХНПУ
  ім. Г.С. Сковороди, 2013. – 20 с.

 17. Джерело педагогічних інновацій «Інклюзивна освіта: досвід, ресурси, проблеми». – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2017, № 1 (17).

 18. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад : [навч.-метод. посіб.] / [Патрикєєва О.О., Софій Н.З., Луценко І.В., Василашко І.П.] ; під заг. ред. Шинкаренко В.І. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 96 с.

 19. Інклюзивний простір. Практичні кроки / Методичний посібник для спеціалізованого тренінгу для працівників освітньої сфери. – Благодійний Фонд Порошенка, 2017. – 74 с.

 20. Колупаєва А.А. Інклюзивна школа: особливості організації та управління : [навч.- метод. посіб.] / Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. – К. : ФОП Придатченко П.М., 2007. – 128 с.

 21. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади : [моногр.] /
  А.А. Колупаєва. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 22. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : [наук.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К. : Наук. світ, 2010. – 196 с.

 23. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів : [навч.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва,
  О.М. Таранченко. – К. : «АТОПОЛ». – 2010. – 96 с.

 24. Кучерук О.С. Сучасні підходи до організації інклюзивних шкіл / О.С. Кучерук // Наукові записки. Сер. : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : РВВ КДПУ
  ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108. – Ч. 2. – С. 52-55.

 25. Кучерук О.С. Особливості організації інклюзивних шкіл / О.С. Кучерук // Засоби і технології сучасного навчального середовища : Міжнар. VІІІ (ХVІІІ) наук.-практ. конф. (27-28 квіт. 2012 р.) : матеріали конф. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив- Систем», 2012. – С. 35.

 26. Сіліна Г.О. Увага: особлива дитина: навчання та виховання учнів у системі інклюзивної освіти : [метод. рекомен.] / Г.О. Сіліна, Т.С. Калініна. – Харків : ХАНО, 2011. – 80 с.

 27. Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності : [метод. посіб.] / Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами
  в Україні» ; уклад. Є. Єфімова. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012. – 152 с.
   1. Програма роботи

Школи моніторингу якості освіти

(у межах реалізації освітнього проекту

«Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору»)

для педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти


Актуальність. Першочерговим завданням розвитку вітчизняної системи освіти є забезпечення її якості, що відповідно Закону України «Про освіту» розглядається як відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг. Механізмом управління якістю освіти є моніторинг, який згідно з цим законодавчим актом дозволяє на основі комплексного спостереження встановити відповідність фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінити ступінь, напрям і причини відхилень від цілей.

Із 2017/2018 навчального року моніторингові дослідження в Харківські області здійснюються відповідно до регіонального освітнього проекту «Моніторинг якості освіти в умовах реформування освітнього простору», затвердженого наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 27.06.2017 № 229 «Про виконання рішень колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.06.2017 року». Цей освітній проект спрямований на модернізацію регіональної моделі моніторингу якості освіти в умовах системних трансформацій вітчизняної освітньої галузі та передбачає проведення моніторингових досліджень на всіх рівнях управління освітою, в тому числі на рівні закладу освіти.

Здійснення моніторингових процедур у закладі освіти вимагає відповідної підготовки фахівців. Саме тому завданнями проекту стали:


 • підвищення якості моніторингової діяльності педагогічних працівників, формування їх позитивного ставлення до моніторингу як складової професійної діяльності педагога;

 • надання підтримки педагогічним працівникам області з питань підвищення якості навчання та виховання в закладах освіти області.

Однією із форм роботи з педагогічними працівниками області щодо підвищення їх моніторингової компетентності залишається Школа моніторингу. Аналіз результативності семінарів-тренінгів, проведених у межах Школи моніторингу в 2017 році, засвідчив їх ефективність. Так, переважна більшість учасників заходів (понад 80 %) оцінила високими балами (9 та 10 за 10-бальною шкалою) показники якості заходу: змістовний компонент, ефективність роботи в групах, ступінь використання матеріалів у подальшій діяльності, рівень активності в роботі семінару, відповідність семінару очікуванням та ступінь з’ясовності питань із теми. Разом із тим, з’ясована необхідність в оновленні тематики заходів відповідно до освітніх потреб педагогічних працівників районів (міст, ОТГ) області, спрямуванні зусиль на роботу з педагогами закладів освіти, що показують низькі результати освітньої діяльності.

З огляду на це, робота Школи моніторингу якості освіти в межах реалізації освітнього проекту «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору» буде продовжена. У 2018 році вона здійснюватиметься за темами, визначеними за результатами опитування педагогічних працівників області, із закладами освіти, що потребують адресної методичної допомоги.Мета Школи: підвищення рівня компетентності педагогічних працівників із питань організації та проведення моніторингових досліджень у закладі освіти, оволодіння навичками моніторингової та аналітичної діяльності.
Завдання

 1. Розширення знань педагогічних працівників про прикладні аспекти використання моніторингових процедур у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

 2. Розвиток умінь педагогічних працівників щодо планування та проведення моніторингу в закладі освіти, здійснення аналітичної діяльності.

 3. Надання установки педагогам щодо застосування моніторингу у професійній діяльності.


Учасники:

- керівники закладів дошкільної освіти – учасників моніторингових досліджень, у тому числі новопризначені завідувачі закладів;- директори, заступники директорів, учителі української мови та літератури, математики, біології, географії, фізики, хімії закладів загальної середньої освіти, що мають низькі результати ЗНО-2017.
Термін роботи Школи: 2018 рік.

Періодичність:

 • 3 заняття по 4 год, усього 12 год ‒ для керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

 • 2 заняття по 4 год, усього 8 год ‒ для вчителів української мови та літератури, математики, біології, географії, фізики, хімії закладів загальної середньої освіти.


Форми роботи: семінари-тренінги
Керівник Школи моніторингу: Капустін І.В., завідувач Центру моніторингу якості освіти.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Школи моніторингу якості освіти


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1. Для керівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти

1.1.

Семінар-тренінг «Практичні аспекти аналітичної діяльності в закладі освіти: використання методів аналізу даних для розв’язування прикладних педагогічних завдань»

Березень 2018 року

4

1.2.

Семінар-тренінг «Моніторингова діяльність керівника закладу освіти»

Вересень 2018 року

4

1.3.

Семінар-тренінг «Створення електронних форм для проведення моніторингових досліджень у закладі освіти»

Листопад 2018 року

4

Усього

12

2. Для вчителів української мови та літератури, математики, біології, географії, фізики, хімії закладів загальної середньої освіти

2.1.

Семінар-тренінг «Основні підходи до створення компетентнісних завдань за зразками міжнародних досліджень якості освіти»

Лютий 2018 року


4

2.2.

Семінар-тренінг «Використання табличного процесора MS Excel та сервісів Google у діагностичній роботі вчителя»

Квітень 2018 року


4

Усього

8


Методичне забезпечення

 1. Алгоритми аналізу показників якості освітніх процесів та результатів навчання, проведення квадрант-аналізу, створення електронних форм для проведення моніторингових досліджень.

 2. Зразки аналізу результатів моніторингових досліджень якості освіти.

 3. Приклади завдань міжнародних досліджень якості освіти TIMSS, PISA.

 4. Джерело педагогічних інновацій. Аналітична діяльність у професійній практиці педагога: науково-методичний журнал / наук. ред. Покроєва Л.Д. – Випуск № 3 (11). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 200 с.

 5. Моніторинг якості дошкільної освіти / І.В. Капустін, Т.М. Голтяй, С.С. Євтушенко, В.М. Івченко, С.В. Клімова; за заг. ред. С.Є. Вольянської. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 148 с.

 6. Методика розробки інструментарію моніторингових досліджень / І. В. Капустін, Т. М. Голтяй, С.С. Євтушенко, С.В. Клімова / за заг. ред. С.Є. Вольянської. – Харків : КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2012. – 83 с.

 7. Технологія проведення моніторингових досліджень (електронне видання) /
  І. В. Капустін, Т. М. Голтяй, С. С. Євтушенко, С. В. Клімова / за заг. ред. С.Є. Вольянської. – Харків : КВНЗ Харківська академія неперервної освіти», 2013. – 85 с.


Список учасників Школи моніторингу якості освітиз/п

Район (місто, ОТГ)

Назва закладу освіти

Категорія учасників

1.

Балаклійський

Донецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

Завідувач закладу ДО

2.

Богодухівський

КЗ «Горьківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Сазоно-Баланівської сільської ради Богодухівського району Харківської області»

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

Шарівська загальноосвітня школа

I-III ступенів Богодухівської районної ради Харківської областіДиректор або заступник директора закладу ЗСО

Учитель математики

3.

Валківський

Старомерчицька загальноосвітня школа I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області

Учитель математики

Мельниківська загальноосвітня школа I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області

Учитель української мови та літератури

Мельниківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) Мельниківської сільської ради Валківського району Харківської області

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

4.

Великобурлуцький

Підсереднянський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Колосочок» Підсереднянської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

Великобурлуцька загальноосвітня школа I-III ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області

Учитель біології

5.

Ізюмський

Бугаївський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області

Директор або заступник директора закладу ЗСО

Вірнопільська загальноосвітня школа

I-III ступенів Ізюмської районної ради Харківської областіУчитель біології

6.

Кегичівський

Красненський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комунальної власності Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

7.

Красноградський

Наталинський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів–дошкільний навчальний заклад) Красноградської районної державної адміністрації Харківської областіЗавідувач або вихователь-методист закладу ДО

Красноградська загальноосвітня школа

I-III ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка Красноградської районної державної адміністрації Харківської областіУчитель фізики

Попівська загальноосвітня школа

I-III ступенів Красноградської районної державної адміністрації Харківської областіУчитель географії

8.

Краснокутський

Пархомівський дошкільний навчальний заклад Пархомівської сільської ради Краснокутського району Харківської області

Завідувач закладу ДО

Пархомівська загальноосвітня школа

I-III ступенів Краснокутської районної ради Харківської областіУчитель української мови та літератури

9.

Нововодолазький

Сосонівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області (дошкільний підрозділ)Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

Старовірівська загальноосвітня школа I-III ступенів Нововодолазької районної ради Харьківської області

Учитель української мови та літератури

10.

Первомайський

Миронівський навчально-виховний комплекс Первомайської районної державної адміністрації Харківської області (дошкільний підрозділ)

Завідувач закладу ДО

11.

Сахновщинський

Гришівський навчально-виховний комплекс Сахновщинської районної ради Харківської області

Завідувач закладу ДО

Олійниківський навчально-виховний комплекс Сахновщинської районної ради Харківської області

Завідувач закладу ДО

12.

Харківський

Пісочинський колегіум Харківської районної ради Харківської області

Учитель хімії

Лук’янцівська загальноосвітня школа

I-III ступенів Харківської районної ради Харківської областіУчитель української мови та літератури

13.

Мереф’янська ОТГ

Утківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) Утківської селищної ради Харківського району Харківської області

Завідувач закладу ДО

14.

м. Ізюм

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 Ізюмської міської ради Харківської області

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

Ізюмська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 2 Ізюмської міської ради Харківської областіДиректор або заступник директора закладу ЗСО

Учитель математики

Ізюмська гімназія № 3 Ізюмської міської ради Харківської області

Учитель фізики

15.

м. Куп’янськ

Куп’янський навчально-виховний комплекс № 7 Куп’янської міської ради Харківської області (дошкільний підрозділ)

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

Куп’янська загальноосвітня школа

I-III ступенів № 11 Куп’янської міської ради Харківської областіУчитель математики

Куп’янська загальноосвітня школа

I-III ступенів № 12 Куп’янської міської ради Харківської областіДиректор або заступник директора закладу ЗСО

16.

м. Люботин

Люботинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Ялинка» Люботинської міської ради Харківської області

Завідувач закладу ДО

Люботинська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 4 Люботинської міської ради Харківської областіУчитель математики

17.

м. Первомайський

Первомайська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 6 Первомайської міської ради Харківської областіДиректор або заступник директора закладу ЗСО

Учитель математики

18.

м. Чугуїв

Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Чугуївської міської ради Харківської області

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

Чугуївський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів» № 8 Чугуївської міської ради Харківської областіУчитель української мови та літератури

19.

Індустріальний

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 307 Харківської міської ради»

Завідувач або вихователь-методист закладу ДО

Харківська загальноосвітня школа

I-III ступенів № 40 Харківської міської ради Харківської областіУчитель хімії

20.

Основ’янський

Харківська загальноосвітня школа

I-III ступенів № 7 Харківської міської ради Харківської областіУчитель української мови та літератури

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка