План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка16/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4.03 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23   1. Програма роботи

педагогічної майстерні за обласним освітнім проектом

«Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів

до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»

для вчителів англійської мови 11-х класів закладів загальної середньої освіти


Актуальність. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови, запроваджене у 2009 році, стало невід’ємною складовою освітнього процесу в Україні.

Досвід проведення тестування з іноземних мов, зокрема – англійської мови, показав, що значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, із якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці бачать у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями.

Це актуалізує потребу практичної й методичної адресної допомоги вчителям англійської мови 11-х класів закладів загальної середньої освіти щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, ознайомлення з особливостями проведення ЗНО. Для здійснення такої роботи педагоги мають пройти спеціальну фахову та методичну підготовку.

Під час інтерактивних спілкувань учасники педагогічної майстерні матимуть можливість обмінятися досвідом щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, отримати науково-методичну допомогу у організації повторення навчального матеріалу за попередні роки, а також оновлення та систематизації знань учнів за період навчання з 5-го по 11-й клас.

Таким чином, проблема підвищення професійної компетентності вчителів, і, відповідно, якості підготовки випускників закладів загальної середньої освіти районів (міст, ОТГ) області (у першу чергу віддалених) до зовнішнього незалежного оцінювання потребує розв’язання, що й передбачено роботою даної педагогічної майстерні.
Мета педагогічної майстерні: підвищення рівня готовності учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Завдання


 1. Надання адресної науково-методичної й практичної допомоги вчителям щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

 2. Створення умов випускникам закладів загальної середньої освіти віддалених районів (міст) області для системного повторення навчального матеріалу 5-11-х класів з англійської мови.

 3. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів і здійснення якісної підготовки їх до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.


Учасники: учителі англійської мови 11-х класів закладів загальної середньої освіти області.
Термін роботи педагогічної майстерні: 2017 – 2019 роки.

Періодичність: 7 занять протягом одного навчального року, усього 18 год.
Форми роботи: навчальні семінари та інтерактивне спілкування в online режимі.
Керівник педагогічної майстерні: Моліна О.О., методист Центру методичної та аналітичної роботи.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).


План роботи

педагогічної майстерні за обласним освітнім проектом

«Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Навчальний семінар «Актуальні питання підготовки випускників ЗЗСО до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Організація повторення та систематизації лексичного та граматичного матеріалу»Жовтень

4

2.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації лексичного та граматичного матеріалу. Стратегії виконання завдань частини «Читання»

Листопад

2

3.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації лексичного та граматичного матеріалу. Стратегії виконання завдань частини «Використання мови»

Грудень

2

4.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації лексичного та граматичного матеріалу. Стратегії виконання завдань частини «Використання мови»

Січень

2

5.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації лексичного та граматичного матеріалу. Стратегії виконання завдань частини «Письмо»

Лютий

2

6.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації лексичного та граматичного матеріалу. Стратегії виконання завдань частини «Письмо»

Березень

2

7.

Навчальний семінар «Організація повторення та систематизації лексичного та граматичного матеріалу. Принципи добору типів завдань ЗНО відповідно до змістових ліній»

Квітень

4

Усього

18


Методичне забезпечення

 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

 2. Характеристика сертифікаційної роботи Українського центру оцінювання якості освіти.

 3. Exam Trainer (посібник із підготовки до ЗНО з англійської мови) / Мартинюк А.П., Набокова І.Ю., Свердлова І.О., Юрченко А.А. / Dinternal-Books, 2014/ ̶ 75 c.

 4. Evans, V 2009 FCE Practice Exam papers 1 Express Publishing.

 5. Gray, E, O’Sullivan, N 2000 Practice Tests for the PET (SB) Express Publishing.

 6. Hashemi, P.C. L., Thomas B. 1998 Cambridge Practice Tests for First Certificate 1 Cambridge University Press.

 7. Sharon Ashton, Barbara Thomas. Preliminary English Test. Practice Tests. – Pearson Education, 2006.

 8. Thomas B., Matthews L. Vocabulary for First Certificate Cambridge University Press.

Список учасників

педагогічної майстерні за обласним освітнім проектом

«Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»

на період із жовтня 2017 року по квітень 2018 року


з/п

ПІБ

Заклад загальної середньої освітиРізник Людмила Миколаївна

Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. О.А. Тризни Балаклійської районної ради Харківської областіПопова Катерина Олександрівна

Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лозівськоїрайонної ради Харківської областіФіліппова Людмила Яківна

Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівської районної ради Харківської областіУманська Жанна Олександрівна

Мартівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Печенізької районної ради Харківської областіМірошніченко Алла Олександрівна

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. двічі Героя Радянського Союзу А.Г. Кравченка Шевченківської районної ради Харківської областіКрупка Леся Олександрівна

Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Лозівської міської ради Харківської області   1. Програма роботи

педагогічної майстерні «Формування ІКТ-компетентності учнів

на уроках інформатики»

для учителів інформатики закладів загальної середньої освіти, які готують учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій


Актуальність. Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти: • визначати й формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;

 • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;

 • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності;

 • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;

 • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;

 • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;

 • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.

В основу навчального курсу «Інформатика» покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних і ключових компетентностей, а також розвиток певних мисленнєвих навичок.

Актуальність запровадження школи-майстерні «Формування ІКТ-компетентності учнів на уроках інформатики» обумовлена, перш за все, незадовільним станом підготовки учнів до виступу на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з інформаційних технологій. Коефіцієнт виконання завдань переможцями обласного етапу олімпіади з інформаційних технологій у 2016 та 2017 роках коливався від 0,3324 до 0,5431. При тому, що завдання


І, ІІ та ІІІ етапів олімпіади повністю відповідали змісту чинних навчальних програм з інформатики, що дозволяє зробити висновок про загальний рівень формування в учнів ІКТ-компетентності.
Мета педагогічної майстерні: підвищення компетентності педагогічних працівників із питань формування ІКТ-компетентності учнів на уроках інформатики.
Завдання

 1. Ознайомлення учасників школи-майстерні із сутністю та особливостями запровадження комплексних компетентнісних задач у навчанні інформатиці.

 2. Оволодіння педагогічними працівниками підходами до формування комплексних компетентнісних задач, формами та методами організації освітнього процесу на уроках інформатики з розв’язання цих задач засобами MS Word, Power Point, Excel, Acces.

 3. Формування та розвиток практичних навичок педагогів щодо застосування комплексних компетентнісних задач в освітньому процесі.


Учасники: учителі інформатики закладів загальної середньої освіти, які готують учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.
Термін роботи педагогічної майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 3 заняття по 6 год, усього 18 год.
Форми роботи: семінари-практикуми з елементами тренінгу.
Керівники педагогічної майстерні: Ставицький С.Б., завідувач Центру інноваційного розвитку освіти; Старченко Л.М., методист Центру інноваційного розвитку освіти.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

педагогічної майстерні «Формування ІКТ-компетентності учнів на уроках інформатики»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Розв’язування комплексних задач засобами текстового редактора MS Word та редактора презентацій MS Power Point»

Квітень 2018 року

6

2.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Розв’язування комплексних задач засобами табличного процесора MS Excel»

Червень 2018 року

6

3.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Розв’язування комплексних задач засобами редактора баз даних MS Acces»

Жовтень 2018 року

6

Усього

18


Методичне забезпечення

1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2145-19.2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» [Електронний ресурс] https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola

3. Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО [Електронний ресурс] http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf

4. Програма курсу «Інформатика. 5 – 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів» [Електронний ресурс] https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf

5. Інформатика. Навчальна програма для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю [Електронний ресурс] https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/ programy-10-11-klas/prof-riven.pdf

6. Інформатика. 9 клас. Підручник (В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко) (поглиблений рівень).

7. Інформатика. Підручник для 10 класу. Академічний рівень, профільний рівень. – Автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. – «Генеза», 2010.

8. Інформатика. Підручник для 11 класу. Академічний рівень, профільний рівень. – Автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. – «Генеза», 2011.   1. Програма роботи

педагогічної майстерні «Цифрові технології – інструменти успіху

нової української школи»
для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти,

які опановують цифрові технології


Актуальність. У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» зазначається, що наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ. Це суттєво розширить можливості педагога та сприятиме формуванню в учня важливих для нашого століття компетентностей.

Електронні, мультимедійні підручники та посібники, інтерактивні комплекси, цифрові вимірювальні лабораторії – все це є сучасна освіта. У деяких школах у кожному класі є комп’ютер для вчителя, а в інших навіть немає такого предмета як інформатика.

Традиційне навчання з використанням цифрових технологій – це не тренд, а вимога часу. Усі зміни, які відбуваються в суспільстві, відображаються в освіті. ХХІ століття – століття розвитку інформаційного суспільства, тому, безумовно, освіта має пристосовуватись і повинна забезпечувати сучасні запити.

Завдяки проведеній співробітниками КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» навчально-методичній роботі в учителів Харківщини в цілому сформований базовий рівень ІКТ-компетентності. Поряд з цим ще залишаються такі проблеми, як: недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в освітньому процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання; недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання в освітньому процесі під час вивчення всіх навчальних предметів.Саме на вирішення цих проблем і спрямована робота педагогічної майстерні «Цифрові технології – інструменти успіху нової української школи».
Мета педагогічної майстерні: підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників із питань застосування цифрових технологій в освітньому процесі.
Завдання

 1. Ознайомлення учасників педагогічної майстерні із сутністю та особливостями застосування наявних у закладі освіти цифрових технологій, запровадження новітніх педагогічних технологій, що ґрунтуються на цифрових технологіях (дистанційне навчання, перевернутий клас тощо).

 2. Оволодіння педагогічними працівниками формами та методами застосування цифрових технологій при навчанні різних предметів.

 3. Формування та розвиток практичних навичок педагогів щодо застосування різноманітних цифрових технологій в освітньому процесі.


Учасники: педагогічні працівники закладів освіти, які опановують цифрові технології.
Термін роботи педагогічної майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 3 заняття по 6 год, усього 18 год.
Форми роботи: семінари-практикуми з елементами тренінгу
Керівники педагогічної майстерні: Ставицький С.Б., завідувач Центру інноваційного розвитку освіти; Старченко Л.М., методист Центру інноваційного розвитку освіти.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Педагогічної майстерні «Цифрові технології – інструменти успіху

нової української школи»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Хмарні технології в освіті»

Травень 2018 року

6

2.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Інтерактивна дошка як інструмент сучасного освітнього середовища»

Вересень 2018 року

6

3.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Створення ефективних презентаційних матеріалів: інфографіка»

Грудень 2018 року

6

Усього

18


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка