План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка21/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

3.7.7. Програма роботи

тимчасового творчого колективу «Новий Державний стандарт

початкової загальної освіти: підготовка вчителів початкових класів до впровадження»

учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

(у межах регіонального освітнього проекту «Модернізація початкової освіти»)
Актуальність. Місією початкової школи в Україні є різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування загальнокультурних і морально-етичних цінностей, оволодіння ключовими і предметними компетентностями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві. При цьому якість початкової освіти визначається взаємодією багатьох чинників: повним і своєчасним охопленням навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку, різнобічним використанням досягнень дошкільного періоду, осучасненням, оздоровленням освітнього середовища, впровадженням методик особистісного і компетентнісно зорієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших учнів; технологічністю методик, моніторинговим супроводом, адекватною підготовкою педагогічних кадрів тощо. Окрім того, Концепцією Нової української школи встановлюється, що найцінніший результат початкової освіти знаходиться в особистісному вимірі: це здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це учні, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе ті інших людей, усвідомлювати себе громадянином України.

На жаль, шкільна освіта традиційно залишається спрямованою на вивчення предметів, а не на зміни особистісного розвитку учня. Учитель «тягне» на собі учня, передає досвід поколінь (переважно засобом слова). Результатом цього стану є безініціативність учня, відхід від труднощів, невпевненість у собі, в результатах роботи. Це відчутно виявилося в результатах міжнародних моніторингових досліджень, у яких брали участь і випускники початкової школи.

Спираючись на вищезазначені підходи, проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти переорієнтовує педагогів початкової школи в організації навчально-виховного процесу на інтегрованій основі з переважанням ігрових методів у першому циклі (1-2 класи) та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-4 класи).

Практика зарубіжних країн та теоретичні дослідження вітчизняних учених показують, що освоєння інтеграції створює можливості формувати в учнів якісно нові знання, що характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості й системності. Інтеграція є якісно іншим способом структурування, презентації та засвоєння змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових органічних взаємозв’язках. Таким чином, під час інтеграції навчання розглядається через призму цілісної картини світу, а не ділиться на окремі дисципліни. У проекті нового Державного стандарту початкової загальної освіти такий підхід реалізується через теми тижня, які розглядаються через проблемні (дослідницькі) запитання.

Окрім того, відповідно до Концепції «Нової української школи», вчителі отримують ряд академічних свобод, які проявляються через: самостійну (або у групі з колегами) розробку власної навчальної програми, яка буде влаштовувати освітні потреби його класу (класів); заповнення 20% резервного часу типових навчальних програм на власний розсуд; здійснення календарного планування. До якісної реалізації зазначених вимог і «свобод» педагоги початкових класів повинні бути підготовленими.

Таким чином, актуальність і виявлені проблеми зумовили вибір теми роботи тимчасового творчого колективу вчителів початкових класів, а саме «Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: підготовка вчителів початкових класів до впровадження».


Мета ТТК: підготувати вчителів початкових класів до розуміння нових підходів до організації освітнього процесу в початковій шкіл та їх якісної реалізації з 1 вересня 2018 року та розробити методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
Завдання

 1. Здійснити аналіз положень та вимог нового Державного стандарту початкової освіти.

 2. Поглибити розуміння інтегрованого підходу.

 3. Навчити створювати власну модельну програму.

 4. Розвинути навички планування в умовах інтегрованого підходу та змістове наповнення тематичних тижнів.

 5. Визначити особливості організації освітнього середовища орієнтованого на дитину.

 6. Розробити методичні рекомендації та навчально-дидактичну підтримку вчителів початкових класів на період початку впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.


Учасники: учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи: 2017 – 2018 роки

Періодичність: 9 занять по 3 год, один раз на місяць.
Форми роботи: інтерактивні спілкування.
Керівники ТТК: Ротфорт Д.В., методист Центру громадянського виховання, канд. пед. наук; Гезей О.М., старший викладача кафедри методики дошкільної та початкової освіти.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).
План роботи

тимчасового творчого колективу

«Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: підготовка вчителів початкових класів до впровадження»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

Очікувані результати

1.

Інтерактивне спілкування. Пілотний проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти: особливості структури і змісту. Моделювання навчальної програми. Обов’язкові елементи навчальної програми.

Жовтень 2017 року

3

Ознайомлення з проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти та модельною навчальною програмою.

2.

Інтерактивне спілкування. Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи.

Тематичні тижні (загальні підходи)
Листопад 2017 року

3

Поглиблення розуміння інтегрованого підходу

3.

Інтерактивне спілкування.

Ранкові зустрічі. Особливості організації освітнього середовища.Грудень 2017 року

3

Розширення знань щодо особливостей організації освітнього середовища орієнтованого на дитину.

4.

Інтерактивне спілкування. Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день.

Змістове наповнення тематичних тижнівСічень 2018 року

3

Розвиток навичок тематичного планування в умовах інтегрованого підходу

5.

Інтерактивне спілкування. Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день.

Змістове наповнення тематичних тижнівЛютий 2018 року

3

Розвиток навичок тематичного планування в умовах інтегрованого підходу

6.

Інтерактивне спілкування. Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день.

Змістове наповнення тематичних тижнівБерезень 2018 року

3

Розвиток навичок тематичного планування в умовах інтегрованого підходу

7.

Інтерактивне спілкування. Залучення батьків до партнерської взаємодії

Квітень

2018 року3

Акцентування уваги педагогів на залучення батьків до партнерської взаємодії

8.

Інтерактивне спілкування. Оцінювання навчальних досягнень учнів: портфоліо

Травень

2018 року3

Орієнтація педагогів на використання у навчально-виховному процесі портфоліо як форми цілеспрямованої, систематичної й безперервної оцінки і самооцінки навчальних результатів учнів

9.

Підготовка методичних рекомендацій


Червень

2018 року3

Узагальнення напрацьованих матеріалів

Усього

27

Методичне забезпечення

 1. Проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

 2. Бейн К. Дроброго ранку! Ми раді, що ви тут! – Сhildren's resources international, inc. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2004; Ранкова зустріч: що це і навіщо – http://nus.org.ua/articles/rankova-zustrich-shho-tse-i-navishho/

 3. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН. 1998. – 204 с.

 4. Большакова І., Пристінська М. Інтегроване навчання: тематичний та діяльнісний підходи.

 5. Дитиняч Г., Андрушко Л. , Древняк Н. «Я досліджую, експериментую, спостерігаю». – Львів-Торонто, 2003.

 6. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі : навч. курс та наук.(метод. посіб. / Т. В. Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с.

 7. Науменко С. Система та методи оцінювання Компетентностей учнів. – Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 51, 2014. – С. 72-79.

 8. Онопрієнко О., Скворцова С. Континуум інтегрованого навчання.

 9. Організація роботи з батьками: Методологічні рекомендації // Шкільний світ. – 2002. – № 33 – С.1-8.

 10. Пащенко М.І. Методика роботи з батьками // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №9 – С.53-63.

 11. Шукович Ю.В. Взаємодія з батьками // Початкова школа. – 2004. – № 23-24. – С.48.

 12. Чошанов М.А. Був. Перебував. Притягувався. Навчальний портфоліо як альтернативна система оцінки // «Учитель року», 2002, № 4.


Список учасників

тимчасового творчого колективу

«Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: підготовка вчителів початкових класів до впровадження»


з/п

Район (місто), заклад освіти

ПІБМереф’янська ОТГ

Мереф’янський медичний ліцейГаргун Ганна Павлівна,

учитель початкових класів

Балаклійський

Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2Лєтко Олена Вікторівна,

учитель початкових класів

Близнюківський

Близнюківська ЗОШ І-ІІІ ступенівКолосок Вікторія Вікторівна,

учитель початкових класів

Богодухівський

Богодухіська гімназія № 1Каленіченко Людмила Георгіївна,
учитель початкових класівБорівський

Відділ освіти Борівської районної радиГолоха Алла Іванівна

методист
Валківський

Валківський ліцей ім. О. МасельськогоТкаченко Валентина Василівна,

учитель початкових класів

Вовчанський

Вовчансьтка ЗОШ І-ІІІ ступенівКузьменко Лариса Мирославівна, учитель початкових класівВеликобурлуцький

Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенівКорнейко Людмила Сергіївна,

учитель початкових класів

Дергачівський

Дергачівський НВК № 1Камардіна Віта Анатоліївна,

учитель початкових класів

Зміївський

Слобожанська гімназія № 2Попова Олена Михайлівна,
учитель початкових класівКегичівський

Слобожанська ЗОШ І-ІІІ ступенівДаценко Анастасія Миколаївна,

учитель початкових класів

Красноградський

Красноградська гімназія «Гранд»Зінченко Наталія Петрівна,

учитель початкових класів

Куп’янський

Курилівська ЗОШ І-ІІ ступенівКаркач Лариса Валентинівна,

учитель початкових класів

Лозівський

Орільська ЗОШ І-ІІІ ступенівСіряк Світлана Леонідівна,

учитель початкових класів

Лозівський

Садовська ЗОШ І-ІІІ ступенівКучик Олена Анатоліївна,

учитель початкових класів

Нововодолазький

Ватутінька ЗОШ І-ІІІ ступенівКопєйка Ольга Вікторівна,

учитель початкових класів

Харківський

Південна ЗОШ І-ІІІ ступенівМакаренко Юлія Миколаївна,

учитель початкових класів

Харківський

Пісочинська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Мобіль»Мєламед Вікторія Аркадіївна,

учитель початкових класів

Чугуївський

Малинівська гімназіяБовда Світлана Леонідівна,

учитель початкових класів

Шевченківський

Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенівПікалова Світлана Федорівна,

учитель початкових класів

м. Куп’янськ

НВК «Школа – гімназія» № 3Зайцева Галина Юріївна,

учитель початкових класів

М. Лозова

Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1Дев’ятко Галина Анатоліївна,

учитель початкових класів

м. Люботин

Люботинська ЗОШ № 5Задьорна Наталія Анатоліївна,
учитель початкових класівм. Первомайський

Первомайська гімназія № 7Обченко Катерина Олександрівна,

учитель початкових класів

м. Чугуїв

Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7Ярова Олена Володимирівна,

учитель початкових класів

Індустріальний

Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 157Кучеровець Світлана Іванівна,

учитель початкових класів

Київський

Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 165Кіяш Світлана Вікторівна,

учитель початкових класів

Собко Людмила Миколаївна, учитель початкових класівМосковський

Харківська ЗОш І-ІІІ ступенів № 30Деревянко Оксана Михайлівна,

учитель початкових класів

Немишлянський

Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів. № 74Шумілова Тетяна Олегівна,

учитель початкових класів

Новобаварський

Харківська спеціалізована школа № 162Володарська Маро Олександрівна,

учитель початкових класів

Основ’янський

Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10Шейко Галина Ксенофонтівна,

учитель початкових класів

Слобідський

Харківська спеціалізована школа № 114Чижова Тетяна Василівна,
учитель початкових класівХолодногірський

Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 126Чірік-Степанова Оксана Володимирівна, учитель початкових класівШевченківський (м. Харків)

Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 129Підоренко Анна Анатоліївна,

учитель початкових класівКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка