План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка23/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4.03 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


3.8. Участь КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» в міжнародних програмах і проектах у 2018 році


з/п

Назва програми, проекту

Засновники

Терміни реалізації

Мета

Завдання

Учасники

Відповідальні

1.

Навчально-методичний комплекс «Культура добросусідства» у межах реалізації Міжнародного проекту «Сприяння розвитку міжкультурної освіти в Україні»

OSCE, посольство Норвегії, Міністерство освіти і науки України

2014 – 2018

формування громадянської ідентичності дитини, яка повинна вирости патріотом України й з повагою ставитися до різних людей, які її оточують

 • упровадження у навчально-виховний процес закладів загальної середньої освіти інтегрованого курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства»;

 • забезпечення системного підходу до проведення цілеспрямованої роботи з формування соціальної компетентності людини в цілому (у тому числі громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційної, комунікативної тощо) й однієї з її складових – толерантності у всіх учасників навчального виховного процесу

 • педагогічні працівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

 • вихованці закладів дошкільної освіти, учні закладів загальної середньої освіти
Ротфорт Д.В.

2.

Міжнародний проект

«Сприяння освіті. Програми «Навчання через дію», «Безмежний світ гри з LEGO»


Компанія LEGO Foundation (Програма «Сприяння освіті) Міністерство освіти і науки України.


2013 – 2018

 • упровадження в навчально-виховний процес закладів дошкільної освіти технології LEGO-конструювання

 • розкриття та розвиток внутрішнього потенціалу дитини, формування її цілісного світогляду;

 • розширення орієнтування в системі сенсорних еталонів;

 • збагачення ігрового досвіду засобами конструктора LEGO

 • педагогічні працівники та вихованці закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів обласного підпорядкування

Остапенко А.С.,

Капустіна Н.О.3.

Міжнародний проект Європейського Союзу

«Вчимося жити разом»

(компонент «Навчання на основі життєвих навичок»)


Міжнародний Дитячий фонд «UNICEF», Міністерство освіти і науки України, ГО «Здоров’я через освіту»

2016 – 2018

 • забезпечення формування у дітей та підлітків, які найбільше постраждали в результаті конфлікту в Україні, життєвих навичок, необхідних для мирного життя у приймаючих громадах та громадах у місцях колишнього проживання

 • розвиток психосоціальних компетентностей, необхідних дітям та підліткам для подолання наслідків пережитого стресу та полегшення адаптації до нових умов життя;

 • навчання ключовим життєвим навичкам педагогів через навчальні тренінги та учнів через уроки предмета «Основи здоров’я» та виховні години у закладах загальної середньої освіти;

 • надання фахової та методичної підтримки педагогічним працівникам;

 • проведення моніторингу процесу та оцінювання результатів впровадження проекту
 • учителі початкових класів, предмета «Основи здоров’я», класні керівники старших класів закладів загальної середньої освіти;

 • учні закладів загальної середньої освіти

Гніда Т.Б. Берзіня О.О.

Капустіна Н.О.4.

Міжнародний проект

з підтримки осіб, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам та особам, що потерпають від нестачі питної води, продуктів харчування, позбавлених житла в Україні


Некомерційна, недержавна організація охорони психічного здоров’я (Загреб, Хорватія), Німецьке товариство міжнародного співробітн-ицтва «GIZ», Міністерство освіти і науки України

2016 – 2018

 • розвиток систем підтримки, зокрема нагляду для забезпечення стійкості результатів й інтеграції з медичними, освітніми і соціальними послугами, що надаються регулярно дітям та їхнім родинам під час військових дій та постконфлікт-них обставин, а також забезпечення підтримки осіб, що працюють з людьми, що потерпають від важких умов життя в Україні

 • підвищення професійної компетенції фахівцям, які допомагають виявляти та лікувати травму в уразливої групи населення;

 • запобігання професійному вигоранню працівників психологічної служби, які працюють з людьми, що потерпають від важких умов життя в Україні;

 • надання фахової та супервізійної підтримки працівникам психологічної служби

 • працівники психологічної служби;

 • учні закладів загальної середньої освіти

Гніда Т.Б.

5.

Всеукраїнський проект із міжнародною підтримкою «Впровадження програми попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти, ІІІ фаза»

Український фонд «Благополуччя дітей», Міжнародна організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з питань міграції, Міністерство міжнародних справ Канади

2018

 • формування компетентності з питань безпечної міграції та профілактики торгівлі людьми педагогічних працівників та учнів 7-11-х класів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

 • формування мережі закладів освіти – учасників проекту;

 • упровадження програми виховних заходів із питань безпечної міграції та профілактики торгівлі людьми;

 • упровадження спецкурсу «Впровадження програми виховної роботи з учнями щодо протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

 • педагогічні працівники закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти;

 • учні закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

Носенко В.В

6.

Міжнародний проект

«Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» (освітній компонент Національного плану дій щодо неінфекційних захворювань та Європейської стратегії «Здоров’я – 2020: основи Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя»)

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Швейцарської Агенції розвитку та співробіт-ництва


2015 – 2020

 • розробка, апробація та впровадження в пілотних закладах освіти ефективної системи зміцнення здоров’я та сприятливого для здоров’я шкільного середовища за участі вчителів, медичних працівників, учнів, батьків, представників громади

 • укріплення міжгалузевого партнерства між сферами охорони здоров’я та освіти;

 • зміцнення профілактики неінфекційних захворювань на медичному та соціальному рівнях;

 • зменшення впливу поведінкових факторів ризику на захворюваність та смертність від неінфекційних захворювань;

 • посилення спостереження, моніторингу та оцінки розповсюдження неінфекційних захворювань

 • педагогічні працівники та учні закладів загальної середньої освіти;

 • медичні працівники;

 • батьківська громадськість

Волкова І.В.

7.

Міжнародний проект
«Посилення соціальної згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Східній Україні»


Програма «Спорт заради розвитку»


Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Міністерство освіти і науки України


2016 – 2020

 • реалізація програми партнерства у шкільному спорті та фізичній культурі з метою досягнення соціальних і поведінкових змін

 • адвокація, розвиток і впровадження програми «Спорту заради розвитку» в закладах загальної середньої освіти України;

 • поширення закладами освіти інформації  з проблем виникнення булінгу (насильства) та особливостей його профілактики як поведінкового феномену в шкільному середовищі;

 • навчання учителів фізичної культури з питань інтеграції програми «Спорт заради розвитку» в освітній процес закладів загальної середньої освіти

 • учителі фізичної культури та учні закладів загальної середньої освітиВолкова І.В.

8.

Всеукраїнський проект із міжнародною підтримкою

«Відкриті уроки футболу» та «Грай на виїзді, грай скрізь»


Федерація футболу України за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Уряду Федеративної Республіки Німеччини

2013 – 2020

 • поліпшення мирного співіснування, соціальної інтеграції, рівності та згуртованості шляхом забезпечення проведення всередині спільноти заходів для дітей-переселенців, молоді та місцевих зацікавлених сторін з Донецького, Харківського Дніпропетров-ського та Запорізького і сільських околиць регіонів, які постраждали в результаті конфлікту в Україні

 • підвищення стресостійкості дітей, підлітків та їхніх родин;

 • створення регіональної мережі проектів, які надають підтримку дітям-переселенцям;

 • нарощування потенціалу лідерів – волонтерів, тренерів та асистентів тренерів, використання футболу в суспільстві як засобу для стимулювання мирного співіснування, соціальної інтеграції та згуртованості дітей-переселенців і місцевих жителів;

 • надання фахової підтримки волонтерам, тренерам та асистентам тренерів – учителям фізичної культури та тренерам ДЮСШ області

 • педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти та тренери ДЮСШ;

 • учні закладів загальної середньої освіти та ДЮСШ

Волкова І.В.


4. План підготовки науково-методичних видань і рекомендацій


з/п

Квартал

Назва видання

ВідповідальнийІ

Науково-методичний журнал «Джерело педагогічних інновацій. Здоров’я та фізична культура»

Носенко В.В.

Берзіня О.О. Вороніна Г.Л.

І

Електронне видання «Аналіз результатів регіонального моніторингу якості дошкільної освіти в 2017/2018 н.р.»

Капустін І.В.

Євтушенко С.С.

І

Каталог за результатами проведення обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»

Ставицький С.Б. Галушко Н.А.І

Методичні рекомендації «Всеукраїнська учнівська олімпіада з трудового навчання: методичні рекомендації та завдання»

Остапенко А.С. Назарчук І.І.

Вороніна Г.Л.

Ярещенко Л.В.
I

Методичний порадник для вчителів правознавства

Кротова І.В. Сідорчук В.П.І

Всеукраїнські учнівські олімпіади: методичні рекомендації та завдання

Кротова І.В. методисти ЦентруІ

Методичний порадник для вчителів трудового навчання

Вороніна Г.Л.,

Ярещенко Л.В.

І

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Жуль Верн: фантастична реальність», присвяченої 190-річчю від дня народження Жуль Верна (у pdf-форматі)

Дегтярьова Г.А. Кротова І.В.

Водолажченко Н.А.

Косенко К.О.
ІІ

Науково-методичний журнал «Джерело педагогічних інновацій» № 2 «Добрі практики» освітян Харківщини»

Ставицький С.Б.ІІ

Каталог за результатами проведення обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»

Ставицький С.Б. Галушко Н.А.ІІ

Методичні рекомендації «Педагогіка партнерства у питаннях захисту прав дитини»

Носенко В.В.

Гніда Т.Б.

ІІ

Всеукраїнські учнівські олімпіади та Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – 2018: аналіз, рекомендації (електронне видання)

Кротова І.В.,

Капустін І.В.

методисти Центрів
ІІ

Методичний посібник «Актуальні аспекти мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку»

Коченгіна М.В.ІІ

Посібник «Методичний путівник»

Смирнова М.Є.

Астахова М.С.

Губіна С.Л.

Дух Л.І.
ІІІ

Науково-методичний журнал «Джерело педагогічних інновацій» № 3 «Оновлена початкова освіта»

Коченгіна М.В. Остапенко А.С.ІІІ

Електронне видання «Аналіз результатів регіонального моніторингу якості ефективності реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти (І етап)»

Капустін І.В.

Рудакова О.С.

ІІІ

Методичні матеріали щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти

Остапенко А.С.

Ротфорт Д.В.

ІV

Науково-методичний журнал «Джерело педагогічних інновацій» «Г.Ф. Квітка-Основ’яненко – перший класик художньої прози»

Дегтярьова Г.А. Кротова І.В.ІV

Електронне видання «Аналіз результатів моніторингу державної підсумкової атестації в 2016/2017-2017/2018н.р.»

Капустін І.В. Рудакова О.С.ІV

Електронне видання «Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році»

Капустін І.В. Рудакова О.С.ІV

Методичний посібник «Методика навчання програмуванню. 5-8 класи»

Ставицький С.Б., Старченко Л.М.ІV

Каталог за результатами проведення обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» (жовтень)

Ставицький С.Б. Галушко Н.А.ІV

Каталог за результатами проведення обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» (грудень)

Ставицький С.Б. Галушко Н.А.ІV

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

Кротова І.В. Методисти ЦентруІV

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика (електронне видання)

Кротова І.В.

Клімова С.В.

ІV

Альманах дитячої літературної творчості «Слобожанські перлини»

Кротова І.В.

Клімова С.В.

ІV

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (електронне видання)

Кротова І.В.ІV

Методичні рекомендації щодо організації рухової активності в умовах ЗНЗ

Вороніна Г.Л. Волкова І.В.
1 Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік / за ред. Квіташвілі О.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2015. – 460 с.

2 Використовується класифікація ігор Боба Х’юза.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка