План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка9/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


Методичне забезпечення

 1. Закон України «Про освіту».

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 «Про внесення змін
  до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585».

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін
  до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу».

 7. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

 8. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».

 9. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2013 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах
  з інклюзивним навчанням».

 10. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».

 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами».

 12. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році».

 13. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році».

 14. Бойчук Ю. Д. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я : монографія / Ю. Д. Бойчук, О. С. Бородіна, О. М. Микитюк ; Харк. нац. пед. ун-т ім.
  Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2015. – 117 с.


 15. Бородіна О.С. Методичні рекомендації щодо організації та змісту діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу в умовах інклюзивного навчання : [метод. рек. для вчителів загальноосвітніх шкіл] / Ю.Д. Бойчук, О.С. Бородіна. – Х. : ХНПУ
  ім. Г.С. Сковороди, 2013. – 20 с.

 16. Джерело педагогічних інновацій «Інклюзивна освіта: досвід, ресурси, проблеми». – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2017, № 1 (17).

 17. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад : [навч.-метод. посіб.] / [Патрикєєва О.О., Софій Н.З., Луценко І.В., Василашко І.П.] ; під заг. ред. Шинкаренко В.І. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 96 с.

 18. Інклюзивний простір. Практичні кроки / Методичний посібник для спеціалізованого тренінгу для працівників освітньої сфери. – Благодійний Фонд Порошенка, 2017. – 74 с.

 19. Колупаєва А.А. Інклюзивна школа: особливості організації та управління : [навч.- метод. посіб.] / Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. – К. : ФОП Придатченко П.М., 2007. – 128 с.

 20. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади : [моногр.] /
  А.А. Колупаєва. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 21. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : [наук.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К. : Наук. світ, 2010. – 196 с.

 22. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів : [навч.-метод. посіб.] / А.А. Колупаєва,
  О.М. Таранченко. – К. : «АТОПОЛ». – 2010. – 96 с.

 23. Кучерук О.С. Сучасні підходи до організації інклюзивних шкіл / О.С. Кучерук // Наукові записки. Сер. : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : РВВ КДПУ
  ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108. – Ч. 2. – С. 52-55.

 24. Кучерук О.С. Особливості організації інклюзивних шкіл / О.С. Кучерук // Засоби і технології сучасного навчального середовища : Міжнар. VІІІ (ХVІІІ) наук.-практ. конф.
  (27-28 квіт. 2012 р.) : матеріали конф. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив- Систем», 2012. – С. 35.

 25. Обласний освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області», схвалений рішенням Колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 29 березня 2017 року.

 26. Сіліна Г.О. Увага: особлива дитина: навчання та виховання учнів у системі інклюзивної освіти : [метод. рекомен.] / Г.О. Сіліна, Т.С. Калініна. – Харків : ХАНО, 2011. – 80 с.

 27. Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності : [метод. посіб.] / Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами
  в Україні» ; уклад. Є. Єфімова. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012. – 152 с.   1. Програма роботи

Школи педагога-майстра – учителя географії
для вчителів географії вищої кваліфікаційної категорії закладів загальної середньої освіти
Актуальність. Процес модернізації та реформування сучасної української освіти, що відбувається сьогодні, спрямований на реалізацію її змісту відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Він повинен забезпечувати умови отримання якісної освіти, яка б відповідала здібностям та інтересам учнів. Основна мета шкільної географічної освіти полягає в усебічному розвитку особистості учня через формування географічної культури як основи світосприйняття, світогляду та діяльності. Географічна освіта має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність.

Підвищити інтерес до географії, активізувати діяльність учнів на уроках і таким чином забезпечити підвищення якості навчально-виховного процесу – це завдання кожного вчителя географії. У сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус учителя, його освітні функції, відповідно зростають і вимоги до його професійної компетентності, рівня його професіоналізму. Від професійної компетентності вчителя залежить формування конкурентоздатності, ключових компетентностей учнів.Виходячи з цього, пріоритетними напрямами роботи Школи педагога-майстра – учителя географії є:

 • організація якісної роботи районного (міського) методичного об’єднання вчителів географії;

 • мережна взаємодія як засіб покращення роботи шкільного методичного об’єднання, до складу якого входять учителі географії;

 • узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду;

 • наставництво, методична допомога вчителя-початківцям та вчителям, які мають труднощі в професійній діяльності;

 • залучення педагогів до дослідно-пошукової роботи;

 • апробація та введення нових освітніх технологій і систем;

 • створення фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів в електронному вигляді.

Таким чином, учителям географії необхідно сьогодні відібрати зі своїх методичних надбань найбільш ефективні, змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес із метою підвищення якості географічної освіти. Над цим працює Школа педагога-майстра вчителя географії.
Мета Школи: надати науково-методичну й практичну допомогу вчителям географії (педагогам-майстрам) щодо організації наставництва в закладах загальної середньої освіти.
Завдання

 1. Ознайомити вчителів географії з методичною, організаційною та координаційною функціями вчителя-наставника.

 2. Визначити оптимальні форми роботи з різними категоріями педагогів з огляду на їх ефективність.

 3. Надати допомогу з питань навчально-методичного забезпечення курсів шкільної географії в сучасних умовах.

 4. Ознайомити вчителів із сучасними педагогічними методиками та технологіями навчання географії.


Учасники: учителі географії вищої кваліфікаційної категорії закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи Школи: 2017 – 2018 роки.

Періодичність: 3 заняття по 4 год, 2 заняття по 6 год (два заняття – у 2017 році, 3 заняття – у 2018 році), усього 24 год.
Форми роботи: семінари-тренінги, науково-практичний семінар, методична студія.
Керівники Школи: Саввіч О.М., методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; Грінченко О.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Школи педагога-майстра – учителя географії


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-тренінг

«Організація наставництва. Функції вчителя-наставника: методична, організаційна, координаційна»Квітень 2017 року

4

2.

Семінар-тренінг

«Диверсифікація форм і методів роботи з нерезультативними педагогами»Листопад 2017 року

4

3.

Науково-практичний семінар

«Оновлення навчально-методичного забезпечення змісту шкільної географії. Навчальні електронні посібники та інтерактивні карти – нові підходи до навчання географії»Квітень 2018 року

6

4.

Тренінг-семінар

«Науково-методичний супровід упровадження наставництва, робота з учителями початківцями»Травень 2018 року

6

5.

Методична студія

«Створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя географії»Грудень 2018 року

4

Усього

24


Методичне забезпечення

 1. Блог Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://centrexpert.blogspot.com/

 2. Джерело педагогічних інновацій. Географія: науково-методичний журнал. – Випуск № 2. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 188 с.

 3. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі : Навчально- методичний посібник. – К. : Стафед – 2, 2000. – 320 с.

 4. Концепція географічної освіти в основній школі : проект / Інститут педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.М. Топузова, О.Ф. Надтоки, Л.П. Вішнікіної. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 30 с.

 5. Методичний порадник для вчителів географії : методичний посібник / О.І. Грінченко, О.М. Саввіч; за ред. Л.Д. Покроєвої, Т.В. Дрожжиної. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 160 с.

 6. Топузов О.М. Загальна методика навчання географії: підручник [з грифом МОНМС України] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна.   К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 512 с.


Список учасників

Школи педагога-майстра – учителя географії


з/п

Район (місто)

ПІБ

Посада, місце роботиБалаклійський

Вороновська Олена Іллівна

Учитель географії Балакліївської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 3

Барвінківський

Близнюк Олександр Демидович

Учитель географії Пригожівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Богодухівський

Гунько Наталія Євгенівна

Учитель географії Крисинського

НВК
Валківський

Вовк Володимир Федорови

Учитель географії Валківського ліцею імені О.С. МасельськогоВовчанський

Кузуб Юрій Олексійович

Учитель географії Різніківської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Дворічанський

Павленко Михайло Володимирович

Учитель географії Мечніковської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Дергачівський

Мокринська Олена Петрівна

Учитель географії Дергачівського НВКЗачепилівський

Давиденко Юлія Олександрівна

Учитель географії Сомівського НВКЗміївський

Ковальова Юлія Вікторівна

Учитель географії Лиманської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Золочівський

Стародубцева Вікторія Анатоліївна

Учитель географії Довжанського НВКІзюмський

Дворніченко Ольга Володимирівна

Учитель географії Оскільського НВККрасноградський

Махота Світлана Павлівна

Учитель географії Красноградського багатопрофільного ліцеюКраснокутський

Мальована Наталія Іванівна

Учитель географії Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенівКуп’янський

Навозенко Людмила Леонідівна

Учитель географії Курилівського ліцеюЛозівський

Олешко Людмила Михайлівна

Учитель географії Краснопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенівНововодолазький

Багмут Любов Олексіївна

Учитель географії Нововодолазького НВКПервомайський

Левдер Наталя Віталіївна

Учитель географії Біляївського НВКПеченізький

Сідін Наталія Яківна

Учитель географії Печенізької ЗОШ

І-ІІІ ст. імені Г. Семиградського

Харківський

Орлова Тетяна Володимирівна

Учитель географії Пісочинського колегіумуЧугуївський

Гридіна Валенина Миколаївна

Учитель географії Введенського НВКШевченківський

Парфілова Аліна Володимирівна

Учитель географії Шеченківського ліцеюм. Ізюм

Симонік Наталія Онуфріївна

Учитель географії Ізюмської гімназії № 1м. Куп’янськ

Глушко Тетяна Леонідівна

Учитель географії Куп’янської ЗОШ

№ 11
м. Лозова

Архарова Ірина Вячеславівна

Учитель географії Лозівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 1

м. Люботин

Мельник Тетяна Володимирівна

Учитель географії Люботинської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 3

м. Первомайський

Семихат Віктор Дмитрович

Учитель географії Первомайської гімназії № 3Шевченківський м. Харкова

Челомбітько Зінаїда Василівна

Учитель географії Харківського ліцею

№ 149
Шевченківський м. Харкова

Булатнікова Вікторія Володимирівна

Учитель географії Харківської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 159

Новобаварський

Дценко Олена Олексіївнаа

Учитель географії Харківська ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 115

Слобідський

Скрєбцова Олена Вікторівна

Учитель географії Харківської гімназії

№ 82
Холодногірський

Яценко Інна Олексіївна

Учитель географії Харківської гімназії

№ 152
Московський

Первишева Наталія Леонідівна

Учитель географії Харківської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 123

Основ’янський

Мазна Тетяна Василівна

Учитель географії Харківської гімназії

№ 34
Мереф’янська ОТГ

Покотилова Галина Володимирівна

Учитель географії Мерефянської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 6

Чкалівська ОТГ

Зімоніна Ніна Сергіївна

Учитель географії Коробчкинського НВКЗагальноосвітні інтернатні заклади

Китиченко Тетяна Сергіївна

Учитель географії Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка