План навчального проектуСкачати 246,53 Kb.
Дата конвертації29.07.2017
Розмір246,53 Kb.

Intel® навчання для майбутнього

План навчального проекту

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Власюк Марина Володимирівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики і технологічної освітиМісце проживання автора проекту:

м. Вінниця, вул. Ленінградська 26/301
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кобися Алла Петрівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

05. 02. 2013 – 30. 04. 2013Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

Ми з ним одне ціле!

Основні питання:

Ключове питання:

Що включає в себе те, що знає людина – і те, чого ми не знаємо?

Тематичні питання:

 1. Який він світ галактик і квазарів?

 2. Які існують проблеми космології?

 3. Якою є історія розвитку уявлень про Всесвіт?

Змістові питання:

 1. Що таке галактика і квазари?

 2. Як класифікують галактики?

 3. Які найближчі до Землі галактики?

 4. Яка природа галактик і квазарів?

 5. Хто такий Едвін Ґаббл?

 6. Яка суть закону Ґаббла?

 7. Що таке космологія?

 8. Хто досліджував космос?

 9. Які є космологічні моделі?

 10. В чому суть проблеми «прихованої маси»?

 11. В чому суть проблеми горизонту?

 12. Що таке Всесвіт і з чого він складається?

 13. Які існують теорії походження і розвитку Всесвіту?

 14. Якою є історія дуже раннього Всесвіту?

 15. Що таке реліктове випромінювання?

 16. В чому суть теорії Великого Вибуху?

Стислий опис:

Проект з астрономії для 11 класу про «Будова й еволюція Всесвіту» ґрунтується на програмі з астрономії рівня стандарту або академічного рівня. Програма рівня стандарту та академічного рівня включає 9 тем, питання яких охоплюють увесь зміст сучасної астрономії. Запропонована послідовність навчальних тем обумовлена психологічними особливостями сприйняття людиною довкілля й спирається на історично-методологічний досвід викладання курсу астрономії саме в такій послідовності. Вона розрахована на 17 годин, серед яких одна резервна. Запропоноване програмою тематичне наповнення базується на тому, що астрономія формує й розширює науковий світогляд людини, та орієнтовано на розуміння учнями основних закономірностей плину астрономічних явищ і процесів, теоретичних та практичних методів пізнання навколишнього світу, на формування загального уявлення про Всесвіт, усвідомлення ролі астрономічних знань у розвитку суспільства. Вивчення цього курсу астрономії надасть можливість використовувати випускнику здобуті знання, навіть якщо його майбутня професія не буде пов’язана з природничими науками.

Особливість навчально-виховного процесу під час навчання курсу астрономії зумовлена суттю астрономії як науки. Астрономія є наочною, доступною для розуміння і певною мірою романтичною наукою. З одного боку вона вивчає об’єкти та явища, які можна спостерігати, а їхнє походження завжди цікавило людей. З другого боку, астрономія — це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії, біології, геології та інших наук, сучасні комп’ютерні методи обробки та візуалізації інформації.

За змістом проект пов’язаний з такими предметами, як фізика, хімія, математика та інформатика, які викладаються за рівнем стандарту або академічним рівнем.

Що є Земля, Місяць, Сонце, зорі? Де починається і де закінчується Всесвіт? Коли він виник і з чого складається? Що сприяло його утворенню? Де межі його пізнання? Можна поставити ще безліч подібних питань, що стосуються Всесвіту, але якщо питання ставиться, а відповідь на нього не отримана, виходить, вона ще не знайдена. Отже, про Всесвіт ми, відверто кажучи, нічого не знаємо.

Вивчення Всесвіту, навіть тільки відомої нам його частини, є грандіозним завданням. Щоб одержати ті відомості, які мають сучасні вчені, знадобилися праці цілих поколінь.
Мета проекту – ознайомити з поняттям галактики і квазарів, класифікацією галактик, з найближчими до Землі галактиками, з природою галактик і квазарів, з життям Едвіна Ґаббла та його законом. Ознайомити учнів з поняттям космології, з дослідниками даної науки, розглянути космологічні моделі, визначити суть проблеми «прихованої маси» та проблеми горизонту; розглянути, що таке Всесвіт і з чого він складається; детально проаналізувати теорії походження і розвитку Всесвіту; дослідити історію дуже раннього Всесвіту; ознайомити з реліктовим випромінюванням; навчитись визначати суть теорії Великого Вибуху. Кінцевим результатом роботи над проектом стане повне розуміння Всесвіту, як частини матеріального світу, освідомлення проблем космології як науки.

Робота над проектом має чотири етапи, кожен з яких переслідує триєдину мету: навчальну, розвивальну, виховну. Для виконання завдань учні діляться на три групи, перша з яких вивчає який він світ галактик і квазарів, друга вивчає які існують проблеми космології, а третя займається вивченням історії розвитку уявлень про Всесвіт.

Перша група «Камертони» досліджує таке питання «Який він світ галактик і квазарів?». Учні визначають та описують означення та походження терміну «галактика», порівнюють зміщення спектральних ліній у різних частинах галактики; визначають найважливіші інтегральні риси галактик; аналізують хімічний склад галактик; аналізують ознаки активності галактичних ядер; ознайомлюються із історією вивчення галактик; ознайомлюються з науковими працями Едвіна Ґаббла; ознайомлюються з класифікацією галактик за Ґабблом; переглядають відео-фрагмент «Галактика і все, що з нею пов’язане»; ознайомлюються з поняттям «квазари» та його основними характеристиками; переглядають відео-фрагмент «Квазари».

Друга група «Космонавти» досліджує таке запитання «Які існують проблеми космології». Учні ознайомлюються з поняттям «космологія» і космологічними поглядами в українській філософії; з загальними закономірностями розвитку Всесвіту, загальною теорією відносності; ознайомлюються із історією космічних досліджень і використанням супутників в геодезії; ознайомлюються з першим польотом людини в космос, а також першим польотом Юрія Гагаріна; переглядають відео-фрагмент «Таємниці Світу – таємниці космосу»; ознайомлюються із проблемами космології, а також з основними досягненнями в космонавтиці, та основними прогнозами в розвитку космічної техніки.

Третя група «Знавці «Я» - Всесвіту» досліджує таке запитання «Якою є історія уявлень про Всесвіт?». Учні проводять соціологічне опитування «Як ви вважаєте з чого походить Всесвіт?»; переглядають відео - матеріал «Подорож на край Всесвіту»; ознайомлюються із поняттям «Всесвіт», а також його будовою; ознайомлюються із теорією походження і розвитку Всесвіту, із основними етапами спостереження і космологічним червоним зміщенням, теоретичними моделями Всесвіту; учні ознайомлюються із історією відкриття Всесвіту, а також реліктовим випромінюванням.

По закінченню проекту група «Камертони» створюють календар в якому розповідають про основні види галактик; група «Космонавти» створюють збірку задач з астрономії «Штучні супутники Землі і космічні подорожі»; група «Знавці «Я» - Всесвіту» створюють відео – фрагмент «Галактики очима телескопа Ґаббла». Кожна із груп щотижня випускають навчальну газету - «Астроном», презентують звітні презентації та науковий web-сайт.

Участь у проекті дозволяє учням сформувати експериментальні навички, розвинути їх креативне мислення, розширити знання з обраної теми, розвинути пізнавальний інтерес до вивчення фізики та астрономії, сформувати навички використання різноманітних комп’ютерних програм для уявлення результатів роботи над проектом, а також розвивати вміння працювати в групах, що сприятиме виробленню в них навичок колективної праці, відповідальності, взаємодопомоги, взаємоповаги.

На завершальному етапі роботи учні презентують свої напрацювання у вигляді публікацій, презентацій, веб-сайту та творчих робіт на вечері присвяченому дню космонавтики.Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова


 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія Географія

 Хімія


 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7


 Інше:      

 8-9

 10-11


 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

«Астрономія» 11 клас

БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

Світ галактик. Квазари. Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту.Учень (учениця):

називає: найближчі до Землі галактики;

наводить приклади: спостережних даних, які підтверджують теорію Великого вибуху;

характеризує: природу галактик і квазарів;

описує: методи вимірювання відстаней до галактик; класифікацію галактик за Е. Габблом; великомасштабну структуру Всесвіту; загальноприйняті моделі (сценарії) його походження й розвитку;

пояснює: природу активності ядер галактик; суть закону Габбла; природу реліктового випромінювання.

«Математика» 11 клас

ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ.

Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. [Перестановки, розміщення, комбінації.] Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибіркуУчень(учениця):

обчислює відносну частоту події;

обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами;

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки;

знаходить числові характеристики вибірки даних.

«Фізика» 10 клас

Динаміка

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).Учні:

знають закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон Гука, умови рівноваги тіла, що має вісь обертання, етапи розвитку космонавтики;

розуміють сутність механічної взаємодії тіл, інерціальної системи відліку, гравітаційної сталої;

вміють класифікувати види взаємодії, рівноваги тіла;

«Хімія» 7 клас

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Атоми, молекули, йони.Учень:
називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;
описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, явища, які супроводжують хімічні реакції.

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, атоми, молекули, йони;
висловлює судження про багатоманітність р

човин.«Інформатика» 10 клас

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • правила використання програм-архіваторів;

 • призначення антивірусних програм;

 • правила профілактики та „боротьба” з комп’ютерними вірусами;

ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

 • основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи в середовищі графічного редактора;

 • правила роботи з графічними файлами в середовищі графічного редактора;

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

 • основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • правила зміни параметрів символу та абзацу;

 • правила зміни параметрів сторінки;

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ

 • запускати на виконання програму-браузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами-браузерами, створювати закладки на потрібних веб-сторінках; переміщуватися на сторінках в прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • змінювати вид кодування при перегляді гіпертекстових сторінок;

 • користуватися тематичними каталогами, пошуковими та метапошуковими системами для здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті.

КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • створювати найпростіші комп’ютерні презентації, що складаються із текстових слайдів, слайдів з малюнками, таблицями, діаграмами, схемами;

 • здійснювати перегляд слайдів;

налагоджувати, зберігати і запускати презентації.
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Проект спрямований на самостійну дослідницьку діяльність учнів, впродовж якої в них будуть удосконалюватись навички роботи над художнім текстом, розвиватись пошукові вміння шляхом використання новітніх методів та форм навчання.

Ознайомлення учнів із вчительською публікацією дасть змогу налаштуватися на роботу, побачити основні напрямки роботи. Буклет є основним способом зацікавлення учнів до участі у проекті.
 • Ознайомити учнів з терміном «галактикою», основними її характеристиками. Результатом роботи є проходження тесту «Галактика» і заповнення таблиці «Інтегральні характеристики».
 • Ознайомити учнів з історією вивчення галактики. Результатом роботи є проходження тесту «Історія галактики»
 • Ознайомити учнів з науковими працями Едвіна Ґаббла. Результатом роботи є заповнення грона «Наукові досягнення».

 • Ознайомити учнів із законом Ґаббла, історіє відкриття даного закону. Результатом роботи є розв’язування задачі використовуючи закон Ґаббла.

 • Ознайомити учнів класифікацією галактик за Ґабблом. Результатом роботи є заповнення фото-таблиці «Класифікація галактик».

 • Ознайомити учнів з основною інформацією про галактики. Результатом роботи є заповнення таблиці «Все що з нею зв’язане».


 • Ознайомити учнів з поняттям «квазари» та його основними характеристиками.
 • Ознайомити учнів з цікавою інформацією про квазари. Результатом роби є заповнення таблиці «Квазари». • Ознайомити учнів з поняттям «космологія» і космологічними поглядами в українській філософії. Результатом роботи є проходження тесту з даного матеріалу.

 • Ознайомити учнів з загальними закономірностями розвитку Всесвіту, загальною теорією відносності. Результатом роботи є проходження тесту «Космологічні моделі».

 • Ознайомити учнів з історією космічних досліджень та метеорологічними системами та використання супутників в геодезії.
 • Ознайомити учнів матеріалом про перший політ людини в космос, а також з польотом у космос Юрія Гагаріна. Результатом роботи є відповіді учнів на запитання «Космологічні відкриття».

 • Ознайомлення учнів з цікавим матеріалом про космос. Результатом роботи є висновок учнів про таємниці космосу.

 • Ознайомити учнів з проблемами «прихованої маси, природою «прихованої маси».
 • Ознайомити учнів з проблемою горизонту. Результатом роботи є проходження тесту «Проблеми космології».

 • Ознайомити учнів з основними досягненнями в космонавтиці, та основними прогнозами в розвитку космічної техніки.


 • Результатом роботи є аналіз соціологічного опитування, зображений у вигляді діаграми відношення.
 • Ознайомити учнів з основними відкриттями Всесвіту, для подальшої роботи над проектом.
 • Ознайомити учнів з поняттям «Всесвіту», а також із будовою Всесвіту.
 • Ознайомити учнів із теорією походження і розвитку Всесвіту. Результатом роботи є проходження тесту.

 • Ознайомити учнів із основними етапами спостереження і космологічним червоним зміщенням.

 • Ознайомити учнів з теоретичними моделями Всесвіту. Результатом роботи є заповнення таблиці «Цікавий світ - Всесвіт».

 • Ознайомити учнів із історією відкриття Всесвіту. Результатом роботи є встановлення відповідності різних історій відкриття Всесвіту.

 • Ознайомити учнів реліктовим випромінюванням. Результатом роботи є заповнення таблиці «Реліктове випромінювання» та на основі даної таблиці створити діаграму випромінювання.Робота над проектом включає такі етапи:

І етап – ознайомлення з публікацією вчителя, ключовими та тематичними запитаннями, діляться на три групи, обирають тему учнівського проекту для дослідження.

ІІ етап – опрацювання літератури відповідно до напрямку дослідження.

ІІІ етап – виконання усіх завдання, які стосуються проекту кожної групи.

На третьому етапі учні об’єднуються у 3 групи, кожна з яких має набір завдань для виконання:І група. Камертони:

Учасники цієї групи досліджують таке запитання: «Який він світ галактик і квазарів?» • Визначити та описати означення та походження терміну «галактика», порівняти зміщення спектральних ліній у різних частинах галактики; визначити найважливіші інтегральні риси галактик; проаналізувати хімічний склад галактик; проаналізувати ознаки активності галактичних ядер.

 • Дослідити історію вивчення галактик, проаналізувати дослідників галактик і встановити їхні внески в дослідження галактик; виокремити дослідників, які зробили найвагоміші внески в результаті дослідження.

 • Проаналізувати науковий внесок американського астронома Едвіна Ґаббла в дослідження Всесвіту; виділити його наукові праці, які мали вагомий внесок в астрономії.

 • Сформувати закон Ґаббла; описати історію відкриття даного закону; проілюструвати теоретичну інтерпретацію закону Ґаббла; пояснити можливість нелінійного закону Ґаббла.

 • Описати класифікацію галактик за Ґабблом; вказати основні типи галактик; проаналізувати які галактики знаходяться найближче до нас у різних півкулях.

 • Переглянути серію відео: «Галактика і все, що з нею пов’язано», яке знаходиться за такою адресою: http://www.youtube.com/watch?v=w5EUjL_8GaI&playnext=1&list=PLE2BEC35095C01B43&feature=results_main. та підсумувати знання отримані в результаті перегляду відео заповнивши пропуски в тексті, який стосується даного відео-фрагменту.

 • Визначити та описати означення та походження терміну «квазари», проаналізувати історію спостереження квазарів; перерахувати і описати властивості квазарів; пояснити випромінювання квазарів.

 • Переглянути відео: «Квазар – самий смертельний об’єкт у Всесвіті», яке знаходиться за такою адресою: http://www.astrotime.ru/kvazars.html та підсумувати знання отримані в результаті перегляду відео.

 • Випуск №1 газети «Астроном».

Результатом роботи цієї групи учнів є виготовлення календаря «Успіхи наші великі».

ІІ група. Космонавти:

Члени цієї групи досліджують запитання: «Які існують проблеми космології?»: • Визначити та описати означення та походження терміну «космологія», висвітлити космологічні погляди в українській філософії; розрізнити чотири основні вчення про Всесвіт, які різняться між собою шляхами та методами здобуття знань.

 • Описати за допомогою чого вивчаються загальні закономірності розвитку Всесвіту, пояснити загальну теорію відносності; проаналізувати модель розширення Всесвіту; обрахувати чому дорівнює критична густина речовини Всесвіту.

 • Дослідити історію космічних досліджень, пояснити використання космічних систем зв’язку; описати метеорологічні системи та використання супутників в геодезії та навігації; проаналізувати вплив космічних досліджень на розвиток науки і виробництва.

 • Дослідити перший політ людини в космос; проаналізувати початок практичного освоєння космосу; охарактеризувати політ у космос Юрія Гагаріна.

 • Переглянувши відео «Таємниці Світу – таємниці космосу», яке знаходиться за такою адресою: http://www.youtube.com/watch?v=xAsC2pIX90I та підсумувати знання отримані в результаті перегляду відео.

 • Пояснити та проаналізувати проблему «прихованої маси», дослідити природу «прихованої» речовини; зробити висновки до чого приводить проблема «прихованої маси».

 • Описати суть проблеми горизонту; пояснити та проаналізувати проблеми горизонту та інфляційну модель.

 • Дослідити основні досягнення в космонавтиці, описати, що показує сучасний рівень космічної техніки та які прогнози її розвитку.

 • Похід в Київський та Вінницький планетарій.

 • Випуск №2 газети «Астроном».

Наприкінці проекту учні виготовляють збірку задач «Штучні супутники Землі і космічні подорожі».

ІІІ група. Знавці «Я» - Всесвіту:

Члени цієї групи досліджують запитання: «Якою є історія уявлень про Всесвіт?». • Провести соціологічне опитування серед ровесників «Як ви вважаєте з чого походить Всесвіт?». Отриманні результати систематизують дану анкету, аналізують отриманні результати, роблять відповідні висновки склавши діаграму.

 • Переглянути відео «Подорож на край Всесвіту», яке знаходиться за такою адресою: http://www.youtube.com/watch?v=-npZyU1zIDo та підсумувати знання заповнивши пропуски в тексті пов’язаному з даним відео фрагментом.

 • Пояснити та описати визначення «Всесвіту»; проаналізувати з чого складається Всесвіт, визначити причини розширення Всесвіту.

 • Описати теорії походження і розвитку Всесвіту; проаналізувати основні етапи та стадії його розвитку.

 • Дослідити основні етапи спостереження: описати шкалу відстаней і космологічне червоне зміщення, вивчення історії розвитку Всесвіту і її великомасштабну структуру.

 • Охарактеризувати та описати теоретичні моделі: модель Всесвіту, модель гарячого Всесвіту, інфляційна модель, теорія еволюції великомасштабних структур, теоретичну долю Всесвіту, проблеми сучасних моделей.

 • Дослідити історію відкриття Всесвіту, описати: давню космографію і ранню астрономію, середньовіччя, XV-XVII ст., XVIII-XIX ст., XX століття.

 • Визначити та описати реліктове випромінювання, пояснити суть даного випромінювання, вказати межі його застосування в природі.

 • Випуск №3 газети «Астроном».

Наприкінці проекту учні створюють відео: «Всесвіт очима телескопа Ґаббла», який презентують на вечері присвяченому дню космонавтики.

IV етап – представлення результатів роботи відбудеться 12 квітня на вечері присвяченому дню космонавтики. Кожна група представлятиме результати своєї роботи у вигляді проектів та спільних презентації, публікації, відео матеріалів по темах які вони опрацьовували.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

4 тижні.

Вхідні знання та навички:

 • Учні повинні вміти працювати з текстом, виокремлювати головні та другорядні події, аналізувати необхідну інформацію.

 • Вміти оцінювати історичні події, робити висновки та узагальнення.

 • Учні повинні мати базові знання з астрономії, зокрема, володіти знаннями про Всесвіт і про планету на якій проживають, орієнтуватися в історичних подіях та вміти давати їм оцінку, висловлювати власні судження щодо тих чи інших явищ у Світі.

 • Учні повинні знати основи роботи з текстовими документами. Мати навички пошуку інформації в мережі Інтернет. Вміти оброблювати та зберігати інформацію на комп’ютері та здійснювати її запис на інформаційні носії. Мати навички роботи з усіма програмами, які містяться в Microsoft Office.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом


 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер


 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску


 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій


 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори Інше:     

Друковані матеріали:

 1. Агекян Т. А. Звезды галактики, мегагалактики. — 3-е изд., перераб. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1981, 415 с.

 2. Айзек Азимов. Земля и космос. От реальности к гипотезе. М.: Центрполиграф, 2004. - 286 с.

 3. Бережний В. П. Космічний Гольфстрім: Повість та оповідання. - К.: Рад. письменник, 1980. - С. 3-116.

 4. Важоров Э. Наблюдения звездного неба в бинокль и подзорную трубу . — М .: Едиториал УРСС , 2004 . — 256 с.

 5. С. Вайнберг . Мечты об окончательной теории . — М .: Едиториал УРСС , 2004 . — 256 с.

 6. Вайнберг С. Перші три хвилини: сучасний погляд на походження Всесвіту. - К.: НДЦ "Регулярна і хаотична динаміка", 2000, 272 с.

 7. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Учебник для 11 класса. 18-е изд. - М.: Просвещение, 1989. - 159 с.

 8. Лабузов А.С. Наблюдение галактик, туманностей и звездных скоплений. М.: Физматлит, 1993. - 240 с. (Библиотека любителя астрономии)

 9. Железняк Г. Открытый космос, Земля и Вселенная. М.: Фактор, 2005. – 199 с.

 10. Климишин І. А., Крячко І. П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Знання України, 2004. – 192 с.

 11. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. 2-е изд., испр. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 544 с. (Классический университетский учебник.)

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір, телескоп, астрономічний календар, фотоапарат.

Ресурси Інтернету:

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

 2. http://galaxy.astron.kharkov.ua/statti/galaxy.htm

 3. http://www.astronet.ru/db/msg/1202877

 4. http://mrcnn.narod.ru/kvazar.htm

 5. http://www.slovopedia.com/14/202/1014692.html

 6. http://www.parta.com.ua/ukr/school_program/view/434/

 7. http://www.peoples.ru/science/astronomy/hubble/

 8. http://to-name.ru/biography/edvin-habbl.htm

 9. http://www.npblog.com.ua/index.php/astronomiya/zakon-habbla.html

 10. http://www.new-idea.narod.ru/Habbl.htm

 11. http://elementy.ru/trefil/21148

 12. http://cosmo.irk.ru/index.html

 13. http://brightmoon.narod.ru/1/Chto_takoe_Vselennaya/Vselennaya.html

Інше:

Під час роботи над проектом учні спілкувалися з вчителями астрономії, космонавтами, вченим з астрологічних станцій.

А також відвідали Київський та Вінницький планетарій в якому дізнались багато нової і цікавої інформації.Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Усі завдання проекту були розроблені, враховуючи індивідуально-вікові характеристики учнів. Вони мають рівневий характер, що дозволяє брати участь дітям різних рівнів розвитку та підготовленості.Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання з боку учнів здійснюється у формі підсумків після проведення заключної конференції за розробленими критеріями оцінювання проекту.

У звітній презентації: завершеність, чіткість формулювання теми, зрозумілість викладеного матеріалу, різноманітність та правильність оформлення, грамотність, доцільність всіх елементів форматування та анімацій, мова, емоційність.

У календарі «Успіхи наші великі»: завершеність, чіткість формулювання теми, зрозумілість викладеного матеріалу, різноманітність та правильність оформлення, грамотність, доцільність всіх рубрик та оздоблювальних елементів, регулярність виходу випусків, корисність представлених матеріалів, естетичність.

У відео фрагменті: завершеність, чіткість формулювання теми, зрозумілість викладеного матеріалу, різноманітність та правильність оформлення, баланс кольорів, грамотність, доцільність всіх рубрик та оздоблювальних елементів, регулярність поновлення матеріалів, корисність представлених матеріалів, естетичність.У збірці задач «Штучні супутники Землі і космічні подорожі»: оригінальність ідеї; підбір матеріалу, який відповідає темі проекту; логічність та системність дії; творчий підхід до процесу виготовлення; представлення роботи усіх членів групи; змістовність матеріалу; естетичність оформлення.

Ключові слова:

Галактика, квазари, радіогалактики, червоне зміщення, спектральні лінії, закон Габбла, космологія, теорія відносності, метеорологічна система, геодезія, космологічна модель, Всесвіт, вакуум, реліктове випромінювання, інфляційна модель, абсолютний горизонт.©2007 Intel. Всі права захищені

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

План навчального проекту iconШаблон План навчального проекту
Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції І починайте набирати свій текст
План навчального проекту iconОпис навчального проекту Назва проекту:«Діти Великої вітчизняної війни»
В наш час досить модно І перспективно займатися проектною діяльністю. Проект – це розвивальний метод навчання дітей історії
План навчального проекту iconДовідка щодо організації діяльності базового загальноосвітнього навчального закладу з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від віл»
Повна назва загальноосвітнього навчального закладу Підвисоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Т. Г. Шевченка
План навчального проекту iconТема проекту: «Славетні Українці» Мета проекту
Тип проекту: інформаційно-пошуковий, моно предметний, колективний (груповий), короткочасний
План навчального проекту iconУрок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
На сьогоднішньому уроці ми завершимо роботу над довготривалим проектом І дамо відповідь на запитання, яке зацікавило наш клас ще...
План навчального проекту iconАктуальність проекту
Зразком використання проектної методики в процесі навчання іноземній мові може послужити план бінарного відкритого заняття, яке було...
План навчального проекту iconПлан роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Робота спрямовувалася на створення І постійне оновлення власних електронних баз даних для вдосконалення якості інформаційного забезпечення...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка