План навчального проектуСкачати 333,43 Kb.
Дата конвертації15.10.2017
Розмір333,43 Kb.

Intel® навчання для майбутнього

План навчального проекту


Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції і починайте набирати свій текст

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Телюх Наталя Миколаївна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут філології й журналістикиМісце проживання автора проекту:

м. Вінниця, вул. Острозького 32
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кобися Алла Петрівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

05.11.2013 – 27.12.2013Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

«Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова…»

Основні питання:

Ключове питання:

Чи можна вважати себе справжнім українцем, заперечуючи поняття «український менталітет»?

Тематичні питання:

 1. Чи існує нація без національного колориту?

 2. Чи можна вважати вдалим твір, у якому відсутні змалювання пейзажів, інтер’єрів, портретів?

 3. Чи можна пізнати націю, не знаючи її традицій та звичок?

Змістові питання:

1.1. Чому Іван Нечуй-Левицький розпочинає свою повість з пейзажу?

1.2. Як автор описує село, де живе родина Кайдашів?

1.3. Як письменник змальовує подвір’я та житло Кайдашів?

1.4. Про який напрямок діяльності тогочасного селянина ми дізнаємось з опису щоденних побутових справ родини Кайдашів?

1.5. Чи можна детально розповісти про ведення домашнього господарства в українському селі, ознайомившись зі змістом повісті «Кайдашева сім’я»?

2.1. З якою метою Іван Нечуй-Левицький акцентує увагу на зовнішності головних героїв?

2.2. Чи можна дізнатись про особливості українського національного костюму, ознайомившись з повістю «Кайдашева сім’я»?

2.3. Чи відрізняється тогочасний український жіночий та чоловічий одяг від сучасного і чим саме?

2.4. Як впливає орнамент і колір вишивки на її символічне значення?

2.5. Як відрізняються традиції виготовлення одягу в Україні за часів «Кайдашевої сім’ї» і сьогодні?

3.1. Які українські традиції та звичаї змалював Іван Нечуй-Левицький у повісті «Кайдашева сім’я»?

3.2. Чи збереглись і нині в українських родинах традиції, змальовані у повісті «Кайдашева сім’я»?

3.3. Чи доводилось вам брати участь у традиціях та обрядах, змальованих у «Кайдашевій сім’ї»?

3.4. Чи вивчали ви раніше обряди сватання, весілля тощо? Вкажіть, з яких предметів та у якому класі.

3.5. Чи зміниться колорит повісті за умови, якби у творі були відсутні описи традицій та звичаїв?


Стислий опис:

Проект з української мови для 10 класу за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» ґрунтується на програмі з української літератури рівня стандарту або академічного рівня. За змістом проект пов’язаний з такими предметами, як історія України, образотворче мистецтво та інформатика, які викладаються за рівнем стандарту або академічним рівнем.


Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня за Блумом, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її, висувати гіпотези та ідеї, обговорювати результати досліджень. Такою метою проекту є розвиток особистісно-цілісного ставлення до літератури, мистецтва загалом; виховання потреби в художньо-творчій самореалізаці та духовному самовдосконаленні; формування потреби у сприйнятті літературного слова, виховання естетичного смаку учнів, розуміння цінності культури свого народу та його ментальності. Ставиться також завдання розвитку літературного смаку, відчуття художнього слова, мистецького сприйняття; виховування стриманості, дружності взаємовідносин, порядності в міжособистісних стосунках.

Цей проект покликаний дати поняття про першу в українській літературі соціально-психологічну повість, яка є свідченням великих можливостей у художньому дослідженні дійсності;формувати навички глибокого аналізу твору, умінь виокремлювати особливості національного колориту в тексті, природу їх формування, навчатися аргументовано висловлювати свою точку зору щодо тієї, чи іншої проблеми, коментувати власне розуміння поняття ментальність, колорит, традиція, звичка, обряд тощо.Мета проекту – ознайомити учнів з повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», навчити десятикласників детально аналізувати її, визначати стильові особливості, проблеми; навчитись визначати жанр твору, ознайомитись з історією написання повісті; ближче ознайомитись з українською ментальністю та національним колоритом. Кінцевим результатом роботи над проектом стане усвідомлення основних рис української ментальності, його значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві.

Робота над проектом має чотири етапи, кожен з яких переслідує триєдину мету: навчальну, розвивальну, виховну. Для виконання завдань учні діляться на три групи, перша з яких вивчає український побут, друга досліджує український костюм, а третя – українські традиції та звичаї у повісті «Кайдашева сім’я». На завершальному етапі роботи учні презентують свої напрацювання у вигляді публікацій, презентацій, веб-сайту. Спочатку учні ознайомлюються з публікацією вчителя, ключовими та тематичними питаннями, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження. Наступним етапом роботи в проекті є об’єднання в групи: «Знавці українського побуту», «Дослідники українського костюму», «Дослідники українських традицій та звичаїв». В групах діти опрацьовують інформацію в Інтернеті, виконують, відповідно до груп, свої завдання. Група «Знавці українського побуту» досліджує таке питання: «Чи існує нація без національного колориту?», складають діаграми своїх досліджень, виконують завдання. Результатом дослідження став учнівський веб-сайт «Український побут від давнини до сьогодення». Група «Дослідники українського костюму» шукала відповідь на таке запитання: «Чи можна вважати вдалим твір, у якому відсутні змалювання пейзажів, інтер’єрів, портретів?». Члени групи опрацьовували інформацію в Інтернеті про особливості українського костюму, його традиційне оздоблення та символічне значення, визначали важливість пейзажів, інтер’єрів та портретів у повісті, проводили опитування «Український костюм – ознака патріотизму чи данина моді?». Результатом дослідження став словничок архаїзмів « Від давнини до сьогодення». Група «Дослідники українських традицій та звичаїв» працювали над таки проблемним питанням: «Чи можна пізнати націю, не знаючи її традицій та звичок?». Вони на початку дослідження проводили анкетування «Які традиції та звичаї збереглись у ваших родинах?», для отримання результатів створювали діаграму; визначали, яких саме традицій дотримуються українці і досі. Результатом роботи став календар «Українські традиції та звичаї».

Наприкінці проекту проводиться звітна конференція із запрошенням батьків та демонструванням результатів роботи.
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова


 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія Географія

 Хімія


 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше: Психологія

 Інше:      

 інше:      Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7


 Інше:      

 8-9

 10-11


 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Освітня галузь «Українська література», 10 клас

Іван Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я»

Учні повинні вміти:

- розповісти про письменника, назвати основні його твори;

- прокоментувати оцінку І. Франком творчого спадку І. Нечуя-Левицького;

- визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення;

- порівнювати образи дійових осіб, пояснювати авторську позицію;

- виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль;- висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.

Мета вивчення твору – усвідомлення основних рис української ментальності, його значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві.
Освітня галузь «Українська література», 9 клас

Усна народна творчість. Українське весілля

Учні повинні вміти:

 • розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури;

 • мати уявлення про обряд українського весілля;

 • виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби;

 • визначати види родинно-побутових пісень;

 • аналізувати тексти, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.

Мета вивчення теми - розуміння понять «трагічне – комічне − піднесене» та «оптимістичне-песимістичне», їхнє місце в житті людини.
Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу.
Освітня галузь «Українська література», 9 клас

Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся»

Учні повинні вміти:

 • знати основне з життя і творчості письменника;

 • розуміти причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови;

 • мати уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті «Маруся»;

 • охарактеризувати образи персонажів твору, визначати його композиційні особливості та проблематику;

 • висловлювати міркування про поведінку та моральні пріоритети героїв твору;

 • дискутувати про сенс людського життя, справжнє кохання й вірність;

 • оцінити значення творчості Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духовності.
  Мета вивчення твору - усвідомлення необхідності соціально активної позиції в житті.Освітня галузь «Історія України» 9 клас

Модернізація економічного життя України в середині ХІХ – на початку ХХ століття

Учень/ учениця:

називає роки ліквідації кріпацтва на українських землях, Столипінської аграрної реформи, спорудження перших залізниць, створення перших монополій;

поянює основні тенденції модернізації українського суспільства, причини трудової міграції українців;

наводить прізвища відомих українських та іноземних підприємців;

пояснює і застосовує поняття: «буржуазія», «робітництво», «інтелігенція», «трудова еміграція», «монополія», «меценат»;

описує суперечливий характер явищ і процесів модернізації повсякденного життя українців, зокрема становище робітництва та селян;

визначає причини, сутність та наслідки селянських реформ 1848 та 1861 рр. та Столипінської аграрної реформи.
Освітня галузь «Образотворче мистецтво» 6 клас

Взаємозв'язок форми й змісту в образотворчому мистецтві

Учень розпізнає:

- національний одяг, побут людей різних країн;спостерігає:

- красу форми, її пропорції, силует, пластику, об'єм (єдність зовнішньої форми та внутрішнього змісту);порівнює:

- особливості характеру людей, їх професій, захоплень, одягу, предметного світу тощо;характеризує:

- відмінності декоративно-прикладного мистецтва різних культур (одяг, предмети побуту, прикраси тощо);уміє:

- стилізувати реальні форми у декоративні, умовно-графічні;

- створювати орнаменти різних видів;

- створювати образ людини, з урахуванням власного бачення, одягу та предметного оточення;

- створювати творчий натюрморт (передавати образ епохи, специфіку предметів національних культур);

- створювати сюжетну композицію;

- використовувати художньо-виразні засоби прикладної графіки (шрифт, орнамент);

- трансформувати та моделювати форми предметів на основі природних форм;

- використовувати конструктивні зв’язки форми та матеріалів;

висловлює судження про:

- національні та культурні особливості мистецтва, праці та побуту;

- етнографічні особливості в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні (національний та індивідуальний стиль);

- види орнаментів, символіку кольору;

- основні пропорції постаті людини (залежно від віку, зросту, образу);

- особливості портретного жанру (засоби виявлення характеру, емоційного стану людини);

- особливості побутового та історичного жанрів;

- види прикладної графіки;

- види шрифтів (єдність форми та змісту);

наводить приклади:

- творів побутового, історичного та портретного жанрів;аналізує:

- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;дотримується правил:

- техніки безпеки при користуванні інструментами, матеріалами;виявляє готовність:

- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.


Освітня галузь «Інформатика» 9 клас

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

Учень

пояснює:

 • призначення мережі Інтернет;

 • поняття URL-адреси, IP-адреси, та доменного імені;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті;

 • призначення найпоширеніших служб Інтернету: веб-сервісу, електронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування комп’ютером, інтерактивного спілкування, IP-телефонії;

 • призначення основних протоколів Інтернету;

 • поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання;

 • поняття веб-сторінки та веб-сайту;

 • поняття всесвітньої павутини;

 • функції інтернет-провайдера;

наводить приклади:

 • URL-адрес і доменних імен;

описує:

 • способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;

використовує:

 • браузер для навігації Інтернетом;

 • веб-каталоги і пошукові системи для знаходження інформації в Інтернеті;

вміє:

 • відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою;

 • вибирати систему кодування для перегляду веб-сторінок;

 • створювати та редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду;

 • зберігати веб-сторінки на локальному комп’ютері;

 • знаходити в Інтернеті інформацію на задану тему;

обирати стратегію пошуку інформації в Інтернеті.
Освітня галузь «Інформатика» 9 клас

Основи роботи з текстовою інформацією

Учень:

називає:

 • формати файлів, що обробляються текстовим процесором;

пояснює:

 • призначення й можливості систем обробки текстів;

 • призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокрутки у вікні текстового процесора;

використовує:

 • довідкову систему текстового процесора;

 • засоби пошуку й автоматичної заміни тексту;

 • засоби перевірки правопису;

класифікує:

 • системи обробки текстів;

вміє:

 • створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора;

 • форматувати шрифти і абзаци;

 • виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти;

 • копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами;

 • знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.
Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Навчання в Інтернеті

Учень

описує:

 • інтерфейс і принципи роботи з електронними посібниками, інтерактивними навчальними курсами або іншими програмними засобами навчання профільного предмета;

 • технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

наводить приклади:

 • веб-ресурсів для дистанційного навчання;

 • веб-енциклопедій

вміє:

 • застосовувати програмні засоби для поглиблення знань з профільного предмету;

 • використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідних даних;

 • перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів.
Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Текстовий процесор

Учень:

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • різні режими перегляду документа;

 • майстер створення документів;

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа;

 • шаблони документів;

 • інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі;

 • схему документа для перегляду його змісту та навігації ним;

вміє:

 • створювати нумеровані й марковані списки;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

 • вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

 • настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

 • створювати зміст документа в автоматичному режимі;

 • роздруковувати документ на принтері.


Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Комп’ютерні презентації та публікації. Створення й показ слайдових презентацій

Учень

пояснює:

 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 • правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 • принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 • властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 • способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 • розробляти структуру презентації;

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 • додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 • настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.
Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Основи створення комп’ютерних публікацій

Учень

пояснює:

 • поняття комп’ютерної публікації;

 • поняття шаблону публікації та її структури;

 • особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій

наводить приклади:

 • публікацій різного типу;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації на зовнішніх носіях даних;

роздруковувати публікації.Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Детально аналізують повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», визначають стильові особливості, проблеми; навчаються визначати жанр твору, ознайомлюються з історією написання повісті; з українською ментальністю та національним колоритом.

В ході роботи над проектом діти мають з’ясувати, чи можна вважати себе справжнім українцем, заперечуючи поняття «український менталітет»?

Кожна дослідницька група працєю над такими запитаннями:

1.Чи існує нація без національного колориту?

2.Чи можна вважати вдалим твір, у якому відсутні змалювання пейзажів, інтер’єрів, портретів?

3.Чи можна пізнати націю, не знаючи її традицій та звичок?

Робота над проектом триватиме 4 тижні.

Результати роботи учні презентують на звітній конференції, яка відбудеться 27 грудня 2013 року.І група. Знавці українського побуту. Учні досліджують питання «Чи існує нація без національного колориту?»

Результати навчання:

1) опитування проводиться з метою визначення рівня почуття поваги та любові до минулого українського народу; результатом роботи є таблиця «Результати опитування»;

2) мета дослідження – навчитись розпізнавати в тексті ключові уривки та моменти, необхідні для дослідження; результати дослідження учні презентують у вигляді таблиці з наступними рубриками: назви видів ремесла, назви предметів посуду, назви інструментів або спорядження ( за необхідності створюють інші рубрики);

3) мета роботи – поповнення індивідуального лексичного запасу учнів шляхом дослідження архаїзмів та історизмів; створюють словничок невідомих або маловідомих понять, що означають назви побутових предметів;

4) мета дослідження – виявлення власне українського стилю розпису, що характеризує українську ментальність; результати дослідження представляють у вигляді таблиці або діаграми « Особливості оздоблення та розпису» з наступними рубриками: а) посуду; б) предметів інтер’єру; в) будівель; г) музичних інструментів (за необхідності створюють інші рубрики) тощо;

5) мета роботи – виявлення особливостей українського інтер’єру та екстер’єру для глибшого пізнання народного колориту; результат дослідження - нарис «Особливості інтер’єру української оселі» (див. інструкцію написання нарису);

6) мета роботи – ознайомитись з особливостями ремесел в Україні часів заборони кріпацтва; результатом роботи є написання відгуку «Українські ремесла у повісті «Кайдашева сім’я» ;

7) мета дослідження – порівняти робітничі професії того часу і сьогодення для того, аби краще зрозуміти власну професійну спрямованість; результат роботи - таблиця «Народні ремесла за часів «Кайдашевої сім’ї» і сьогодні»;

8) мета роботи – усвідомлення цінності старожитностей у сучасному світі, як пам’ятки про минуле; результатом роботи групи є створення галереї «Українські побутові цінності» ( у вигляді виставки учні презентують речі або зображення, принесені з дому).
ІІ група. Дослідники українського костюму


 1. Учні досліджують питання «Чи можна вважати вдалим твір, у якому відсутні змалювання пейзажів, інтер’єрів, портретів?» і виконують наступні завдання:

Результати навчання:

1) мета опитування – виявити прихильників українського

національного одягу, як вияву патріотизму; результати

роботи презентують у вигляді діаграми «Український

костюм – ознака патріотизму, чи данина моді?»;


 1. мета роботи – виокремлення особливостей українського костюму з метою розуміння ознак власне українського колориту на основі національного костюму; створюють порівняльну таблицю, у яку вписують ознаки українського костюму; 1. метарозуміння символізму оздоблення національного костюму, як ознаки глибокого сакрального значення цієї роботи; створюють презентацію про особливості символіки оздоблення українського народного вбрання;
 1. мета – зрозуміти, чи відповідають герої повісті народним уявленням про зовнішність справжнього українця; створюють виставку ілюстрацій «Музей літературного героя»; • 5) мета – дослідити текст на цитатному рівні, підтвердити власні уявлення про головних героїв за допомогою твору; результати роботи презентують у вигляді таблиці «Упізнай, про кого йдеться» з такими рубриками: герой (у якій зазначається ім’я героя), цитата (тут зазначається цитатна характеристика цього героя);

 • 6) мета – виявити спільні та відмінні риси головних героїв в уяві учнів; створюють малюнок «Кайдашева сім’я», у якому втілюють власні уявлення про зовнішність героїв;

7) удосконалити вміння написання твору на основі раніше встановленої інформації; результати дослідження презентують, як міні-твір опис «На мою думку, герой повісті «Кайдашева сім’я» (вказати, який саме персонаж) такий: …»;

8) мета – виокремлення спільних та відмінних рис національного одягу від давнини до сьогодення; створюють рекламний буклет українського народного одягу.


ІІІ група. Дослідники українських традицій та звичаїв

Учні досліджують питання «Чи можна пізнати націю, не знаючи її традицій та звичок?»

Результати роботи:

1) мета опитування – встановлення кількості родин, у яких шанують українські традиції та звичаї; результати опитування оформлюють у вигляді таблиці та діаграми;

2) мета роботи – навчити учнів чітко розмежовувати поняття «традиції», «звичаї», «обряди», усвідомлювати різницю між ними; створюють невеличкий термінологічний словничок із поясненням вищезазначених термінів;

3) мета роботи - на основі виокремлення цитат дослідити, чи передає зображення народних традицій український колорит повісті; створюють таблицю «Традиції і звичаї у повісті «Кайдашева сім’я» із наступними колонками: «Традиції, звичаї та обряди» ( в яку вписують назву тієї чи іншої традиції) та «Цитата на підтвердження» ( тут має бути опис того чи іншого дійства);

4) мета роботи – повторення попереднього матеріалу на основі узагальнення вже набутих знань; результати роботи презентують у вигляді короткого звіту: « Українське весілля у повісті «Кайдашева сім’я»;

5) мета – урізноманітнити знання про українські народні традиції та обряди; результат роботи – діаграма «Спільне та відмінне у зображенні сватання та весілля»;
 1. мета – поповнити багаж знань про зображення українських обрядів в українській літературі; результати записують у формі таблиці або діаграми;
 1. мета – розвиток творчих та акторських умінь учнів; обирають уривок з тексту, який демонтрує приклад українських народних звичаїв та традицій і інсценізують його.

8) мета – ознайомлення з українським фольклором через перегляд мультфільму; результатом роботи є твір-роздум: «Як висвітлюються особливості української ментальності у мультфільмі «Жил-был пёс?»

Робота над проектом включає такі етапи:

І етап – ознайомлення з презентацією вчителя, діляться на три групи, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження.

ІІ етап – опрацювання літератури стосовно своєї підтеми.

ІІІ етап – виконання усіх завдання, які стосуються міні-проекту кожної групи.

На третьому етапі учні об’єднуються у 3 групи, кожна з яких має набір завдань для виконання:І група. Знавці українського побуту. Учні досліджують питання «Чи існує нація без національного колориту?» і виконують наступні завдання:

1) створюють анкету; серед учнів 10 класів проводять опитування «Чи збереглись у вас старовинні українські побутові предмети та чи варто взагалі їх зберігати?»;
 1. аналізують текст повісті «Кайдашева сім’я», встановлюють наявність назв видів ремесла, предметів посуду, інструментів або спорядження;


 1. досліджують текст повісті «Кайдашева сім’я», ідентифікуючи наявність невідомих або маловідомих понять, що означають назви побутових предметів; 1. встановлюють літературні джерела (список використаних джерел обов’язково зазначають), у яких описуються особливості оздоблення та розпису посуду, будівель, предметів інтер’єру, музичних інструментів тощо; аналізують та систематизують опрацьований матеріал відносно особливостей оздоблення та розпису побутових предметів;


 1. аналізують зміст відеофільму «Кайдашева сім’я» за такою адресою: http://www.youtube.com/watch?v=4FnjJHnbwho; на його основі ідентифікують особливості власне українського інтер’єру;
 1. аналізують статтю «Українські традиції. Народні ремесла» за такою адресою http://traditions.org.ua/remesla та встановлюють, які з описаних ремесел зустрічаються у повісті «Кайдашева сім’я»;
 1. проводять дослідження на основі розповідей родичів, чи збереглись і нині народні ремесла часів «Кайдашевої сім’ї» та чи цінуються вони сьогодні?; 1. ідентифікують наявні у повісті «Кайдашева сім’я» описи побутових предметів широкого вжитку, інструментів, реманенту, цінностей тощо. Знаходять відповідні речі вдома (якщо вони є) або за допомогою Інтернет-ресурсів вибирають відповідні ілюстрації, картини, репродукції картин із зображенням цих речей.

Результатом роботи учнів у групі є створення веб-сайту «Український інтер’єр від давнини до сьогодення».
ІІ група. Дослідники українського костюму.

Учні досліджують питання «Чи можна вважати вдалим твір, у якому відсутні змалювання пейзажів, інтер’єрів, портретів?» і виконують наступні завдання:

1) створюють анкету; серед учнів 10 класів проводять опитування «Український костюм – ознака патріотизму, чи данина моді?»;

2) обирають з тексту уривки про український народний костюм, аналізують відповідні статті: «Український народний костюм та зачіски» за адресою http://www.br.com.ua/referats/Culture/28577.htm, «Розвиток українського народного костюма» за адресою http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10959/, «Національний костюм» за такою адресою http://ridna-ukraina.com.ua/nationalsuit/ та аналізують їх у напрямку виокремлення основних ознак українського костюму;

3) вибирають з тексту повісті «Кайдашева сім’я» уривки про символічне значення оздоблення українського народного вбрання, аналізують відповідні статті: «Символика народного костюма» за адресою http://art-stitch.com.ua/stati-vishivka/national-stitchs/ukrainian-national-sitch/73, «Костюм – частка народної душі» за адресою http://ua.textreferat.com/referat-13796.html, «Символіка народного костюма» за адресою http://etno.uaweb.org/mynuvshyna/r10.html та визначають власне українські риси народного колориту; 1. за допомогою Інтернет-ресурсів добирають ілюстративний матеріал із зображенням головних героїв повісті (фото з вистав «Кайдашева сім’я», ілюстрації до книги, картини, репродукції картин, карикатури, малюнки тощо), роблять висновки, чи співпадають їхні уявлення про зовнішність головних героїв з інтерпретацією художників та режисерів театральної постановки;

5) ідентифікують наявні у повісті «Кайдашева сім’я» портретні характеристики головних героїв, виписують цитатні характеристики до кожного образу-персонажу, зазначаючи при цьому джерело інформації та сторінку;

6) порівнюють ілюстрації, представлені на виставці «Музей літературного героя», обговорюють результати проведення виставки;
 1. аналізують відеофільм «Кайдашева сім’я» за такою адресою: http://www.youtube.com/watch?v=4FnjJHnbwho . Встановлюють, чи співпадають їхні уявлення про зовнішність літературних героїв з уявленням режисера фільму;
 1. аналізують відеофільм «Еволюція вишиванки» за такою адресою: http://newsone.ua/video/ukraine/?media_id=4024; встановлюють, чи відрізняється сучасний український національний костюм від тогочасного і чи користується він популярністю.

Результатом роботи учнів у групі є створення «Словничка архаїзмів».
ІІІ група. Дослідники українських традицій та звичаїв

 1. Учні досліджують питання «Чи можна пізнати націю, не знаючи її традицій та звичок?» і виконують наступні завдання:

1) створюють анкету, серед учнів 10 класів проводять опитування «Які традиції та звичаї збереглись у ваших родинах?»;

 1. встановлюють значення понять «традиції», «звичаї», «обряди» (зазначаючи джерела), визначають, чи тотожні ці терміни;

 2. аналізують текст повісті, визначають, які звичаї та традиції описані у повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», знаходять у тексті цитати, які підтверджують їх наявність;

 3. досліджують матеріал 9 класу з теми «Усна народна творчість. Українське весілля». Аналізують, які етапи цієї народної драми зображені у повісті «Кайдашева сім’я»;

 4. аналізують відеофільм «Кайдашева сім’я» за такою адресою: http://www.youtube.com/watch?v=4FnjJHnbwho . Встановлюють спільне та відмінне в інтерпретації автора книги та режисера фільму у зображенні сцени сватання та весілля;

 5. досліджують повість Григорія Квітки-Основ’яненка «Маруся», яку вивчали у 9 класі; здійснюють порівняльний аналіз епізоду сватання і весілля у повісті «Маруся» та повісті «Кайдашева сім’я»;

 6. вивчають матеріали статей «Весілля народів світу» за адресою http://paramoloda.ua/vesillya-narodiv-svitu, «Весільні традиції. Весілля народів світу» за адресою http://www.obruchka.ua/Vesilni-Tradycii/Vesillya-narodiv-svitu/180, «Весільні традиції народів світу» за адресою http://musart.org.ua/vesilni-tradycii-narodiv-svitu.htm, порівнюють традиційне українське весілля з весіллям інших народів;

8) переглядають мультфільм «Жил-был пёс» за адресою http://www.youtube.com/watch?v=XLAB3d5cFJM, аналізують його зміст, порівнюють зображення українського побуту, одягу, традицій і звичаїв із тими, які вони бачили у раніше переглянутих відеофільмах.

Результатом роботи учнів у групі є створення календаря

«Українські традиції, звичаї та обряди».

Протягом усього періоду роботи над проектом учні приймають участь у створенні та друку проектної газети, якій обирають назву відповідно до тематики.IV етап – представлення результатів роботи кожної групи на звітній конференції.Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

4 тижні

Вхідні знання та навички:

Учні повинні вміти розповісти про письменника, назвати основні його твори; визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення; порівнювати образи дійових осіб, пояснювати авторську позицію; виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль; висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику; усвідомлювати основні риси української ментальності, її значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві; розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури; мати уявлення про обряд українського весілля; виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби; усвідомлювати значення давньої культурної спадщини свого народу.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом


 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер


 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску


 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій


 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори Інше:     

Друковані матеріали:

 1. Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. 9 клас. — К.: Грамота, 2009. — 288 с.

 2. Квасниця І., Квасниця А. Навчально - методичний посібник у двох томах: «Традиції та звичаї українців»: т.1. «Зима», т.2 «Літо» , серія «Родинна книга».- Санкт-Петербург. – 1990.

 3. Квітка-Основ'яненко Г. Ф.: Зібрання творів у семи томах. — К. : «Наукова думка», 1978–1981.

 4. Лазарович М. В.Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с.

 5. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Навчальний посібник - К.: Знання-Прес, 2006.- 591 c.

 6. Левицька, Н.М. Історія України: Україна в світі: історія і сучасність : навч. посібник / Н.М. Левицька. – К. : Кондор, 2011. – 418 с.

 7. Лозко Г. Українське народознавство. Вид. 2-е доп. та перероб. – Харків: «Див». – 472 с.

 8. Нечуй-Левицький Іван. Кайдашева сім'я, Київ: 1994, с. 162.

 9. Павлова О.Ю. Історія української культури. – Київ, 2012. – 344 с.

 10. Семенюк Г., Ткачук М., Слоньовська О., Гром'як Р., Вашків Л., Плетенчук Н. Підручник з української літератури для 10 класу. — К.: Освіта, 2010.— 416 с.

 11. Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство: Навчальний посібник. — 2-ге вид., стереотип. — К.: КНТ, 2008. — 296 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір для друку публікацій, оціночних форм, фарби, олівці, фломастери. Мультимедійний проектор для демонстрації відеофільмів та презентацій.

Ресурси Інтернету:

http://kharkiv.dyvy.info/churches/416-hvyliovyi – Інформація про життя та творчість М. Хвильового, фотографії з життя письменника

http://www.ukrlitzno.com.ua/mikola-xvilovij-1893-1933-biografiya/ – Інформація про життєпис М. Хвильового, портрети письменника

http://www.ukrlit.vn.ua/making/7g6i4.html – Про моральний вибір особистості в тоталітарному суспільстві, портрет письменника

http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/printout.php?number=4 – Матеріал стосовно романтизму в літературі

http://www.ukrlit.vn.ua/making/h2x26yh.html – Про трагічний вибір М. Хвильового

http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=18&bookid=8 – Щодо проблеми роздвоєння особистості у новелі «Я (Романтика)»

http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/HVILYOVIY/hvilyovii201.txt.html – Про присвяту новелі «Я (Романтика)»

http://school.xvatit.com/index.php?title=Тема_9._Микола_Хвильовий._Життєвий_і_творчий_шлях_письменника._»Я_(Романтика)». – Матеріал про життєвий і творчий шлях письменника

http://www.ukrlit.vn.ua/biography/hviloviy.html – Фотографія М. Хвильового. Оповідь про життя та творчість автора

http://www.pisni.org.ua/persons/1487.html – Біографія митця


Диференціація навчання:
Обдаровані учні:

Більш поширений пошук в бібліотеках (звичайних та електронних) довідкової інформації. Створення власних ілюстрацій до твору. Для організації проміжного контролю розроблені диференційовані тестові завдання з різнорівневими запитаннями.Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання діяльності учнів у проекті відбувається відповідно до розробленої форми оцінювання.

Ключові слова:

Повість, соціально-побутова повість, засоби комічного, гумор, сатира, іронія, сарказм, ментальність, колорит, нація, народ, національність, етнос, традиція, звичай, обряд, побут.


©2007 Intel. Всі права захищені

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

План навчального проекту iconШаблон План навчального проекту
Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції І починайте набирати свій текст
План навчального проекту iconОпис навчального проекту Назва проекту:«Діти Великої вітчизняної війни»
В наш час досить модно І перспективно займатися проектною діяльністю. Проект – це розвивальний метод навчання дітей історії
План навчального проекту iconДовідка щодо організації діяльності базового загальноосвітнього навчального закладу з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від віл»
Повна назва загальноосвітнього навчального закладу Підвисоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Т. Г. Шевченка
План навчального проекту iconТема проекту: «Славетні Українці» Мета проекту
Тип проекту: інформаційно-пошуковий, моно предметний, колективний (груповий), короткочасний
План навчального проекту iconУрок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
На сьогоднішньому уроці ми завершимо роботу над довготривалим проектом І дамо відповідь на запитання, яке зацікавило наш клас ще...
План навчального проекту iconАктуальність проекту
Зразком використання проектної методики в процесі навчання іноземній мові може послужити план бінарного відкритого заняття, яке було...
План навчального проекту iconПлан роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Робота спрямовувалася на створення І постійне оновлення власних електронних баз даних для вдосконалення якості інформаційного забезпечення...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка