План реорганізації дпСкачати 140,13 Kb.
Дата конвертації20.04.2018
Розмір140,13 Kb.


ПЛАН РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДП «УКРСПИРТ»
Спиртова галузь України відіграє значну роль у забезпеченні галузей національної економіки сировиною, стабільних надходжень коштів до Державного бюджету України.

Виробництво спирту етилового у сфері управління Мінагрополітики здійснюють 41 державних спиртових заводи сумарною потужністю 61,2 млн. декалітрів в розрахунку на рік.


На балансі ДП «Укрспирт» - більше 40 місць провадження діяльності (МПД) – підприємств, які до реорганізації були юридичними особами з практично повною самостійністю у вирішенні управлінських та фінансово-господарських питань. Після реорганізації всі рішення приймаються виключно керівництвом ДП «Укрспирт» у Києві.

Переважна більшість підприємств орієнтована на виробництво спирту етилового ректифікованого, незначна кількість підприємств виготовляє технічні спиртовмісні продукти – технічні денатуровані спирти, компонент моторного палива альтернативний, вуглекислота , дріжджі тощо.

В даний час з 30 підприємств по виготовленню спирту етилового ректифікованого працюють відносно стабільно 4 – 5.

Причиною простоїв підприємств є зниження попиту на спирт підприємствами-споживачами, висока ціна, недостатня якість, наявність на ринку України «чорного дешевого спирту», відсутність спеціалістів на підприємствах (із-за простоїв і невиплат зарплат – розійшлися в інші працюючі організації), розбазарювання обладнання – вирізали та здали на металобрухт.Перший етап, з якого необхідно розпочати відновлення галузі і підприємства ДП «Укрспирт», – це всебічна оцінка стану підприємств ДП «Укрспирт» з метою визначення напрямку діяльності кожного підприємства.

Оцінювання стану підприємств повинні проводити досвідчені кваліфіковані неупереджені спеціалісти за критеріями:- технічний стан і наявність необхідного обладнання - його фізична зношеність, безпечність для виробництва, відповідність сучасному рівню, наявність вільних виробничих площ, стан будівель, розміщення на території, логістика підприємства, наявність площ для організації виробництв із використання вторинних продуктів спиртового виробництва та переробки відходів тощо;

  • технологічний рівень виробництва – застосування технологічних процесів для виробництва якісної, безпечної, конкурентоздатної продукції, ефективного використання сировини, допоміжних матеріалів, енергоресурсів, кваліфікованих спеціалістів, ступінь автоматизації і електронного обліку, контролювання процесів та готової продукції, відгуки споживачів про якість продукції даного підприємства тощо;

  • наявність на підприємстві кваліфікованих спеціалістів здатних організувати безпечне виробництво, навчити інших на кожній стадії технологічного процесу;

  • матеріальні і фінансові можливості модернізації виробництва – наявність запасного обладнання, запчастин, сховищ для сировини, водні ресурси, енергозабезпеченість, фінансові потреби для модернізації.


Другий етап полягає в оцінюванні внутрішнього ринку України та прогнозом на експортування продукції за кожним із видів – визначення потреб економіки України в спирті етиловому ректифікованому, технічних спиртовмісних рідинах, біоетанолі тощо. Те що виробництво спирту етилового є монополією, не означає роботу галузі за принципом «що виготовили, те і мусять купувати», слід перейти до девізу «нашому споживачу – найкращу продукцію». Слід визначитися з потенційним об'ємом ринку: скільки і якої продукції може бути продано (реалізовано) і за якою ціною, як розширити збут в Україні та за її межами.
Третій етап – проведення аналізу висновків аудиторів та визначення сфер виробництва продукції на кожному з підприємств у рамках потреб ринку на дану продукцію та оцінювання витрат на модернізацію кожного підприємства, розширення сфери виробництва за рахунок комплексної переробки сировини, вторинних продуктів та відходів. Впровадження енергозберігаючих процесів та технологій. Прийняття рішень про перепрофілювання або ліквідацію нерентабельних підприємств. Розроблення бізнес-планів по кожному підприємству. Визначитися з обсягами і джерелами необхідного фінансування, формами і термінами їх отримання та термінами повернення кредитів, черговістю реконструкцій на підприємствах.
Четвертий етап – встановлення прозорого контролю за виробництвом продукції шляхом впровадження електронного обліку від надходження сировини (за основним компонентом – крохмалем) до виготовлення готової продукції з обов'язковим електронним обліком витрат води, електроенергії, пари, вторинних продуктів виробництва (фракції головної етилового спирту, сивушного масла) та відходів (барди, вуглекислого газу , дріжджів ). Впровадження електронного обліку повинно здійснюватися одночасно із модернізацією виробництва. Електронний облік убезпечить від тіньового виробництва спирту.

За допомогою нових гаджетів керівники ДП «Укрспирт» у будь-якій частині світу зможуть контролювати процес і бачити стан виробничого процесу по цехам ( Мал. 1) і на всьому заводі ( Мал. 2)

Схема електронного контролю за всіма показниками
Мал.1

Мал.2П'ятий етап – проведення перепідготовки спеціалістів для якісного виконання задач та кваліфікованого обслуговування обладнання. Впровадження на підприємствах системи управління персоналом, системи управління якістю та безпекою продукції. Будь-які рішення не можуть бути ефективно впроваджені без кваліфікованого персоналу, який розуміє необхідність змін і готовий виконувати їх, наскільки підібрані досвідчені керівники і як злагоджено працює вся команда на підприємстві. Для ефективного і оперативного виконання робіт слід розширити повноваження керівників МПД на місцях у вирішенні управлінських та фінансово-господарських питаннях (в даний час вони нічого не вирішують, за вирішеннями будь-яких питань їдуть до Києва, а скільки коштують відрядження?) .

Провести реорганізацію ДП «Укрспирт» та спиртозаводів за принципом тестової та екзаменаційної системи, запровадити щорічні стрес-тести для контролю знань співробітників. Розробити план лекцій для робітників по підвищенню кваліфікації в області технології, сучасного обладнання тощо.


Шостий етап - розрахунок собівартості продукції та формування обґрунтованої ціни разом з фіскальними службами для роботи підприємств в конкурентних умовах як в країні, так і на світових ринках. Слід визначитися, яка ціна на продукцію буде сприйнята споживачем, щоб він міг ігнорувати інших постачальників і аби не змушувати підприємців розміщувати виробництва або орендувати потужності за межами України.
Основний принцип даних розрахунків – це переконати фіскальні служби, що при зменшенні акцизу зросте попит на продукцію, а кінцева сума в бюджет буде зростати .

При розрахунках необхідно на 100% використовувати виробничі площі спиртозаводів для зниження ціни на готову продукцію. Наприклад, при значному використанні пари на виробничі потреби, надлишки можуть бути спрямовані на підсобне господарство (теплиці, тваринницькі ферми, побутові потреби тощо). При наявності вільних виробничих площ розширити виробництво шляхом комплексної переробки сировини та використання відходів для виготовлення нової продукції.


Сьомий етап – пошук нових ринків збуту та відновлення втрачених зв'язків за межами України – це ринки Європи, Туреччини , Середньої Азії (Китай, В'єтнам, Туркменія, Узбекистан тощо).
Провести низку зустрічей з представниками країн та потенційними споживачами на предмет закупівлі українського спирту, вислуховуючи їх побажання та пропозиції, на основі яких робити висновки в роботі ДП „ Укрспирт ”.
Основна причина низького експорту в тому, що за останні роки ДП «Укрспирт» дискредитував себе як надійного партнера, який виконує всі взяті на себе зобов’язання. В даній ситуації потрібні особисті зустрічі з представниками бізнесу інших країн для переконання потенційних партнерів в нашій здатності та бажанні працювати відкрито і ефективно, для споживачів продукції спиртових підприємств проводити дні «відкритих дверей».
Провести ретельний аналіз світового ринку спирту, особливо освоєного РФ. В зв’язку з політичним становищем даний ринок українські виробники можуть освоїти шляхом встановлення оптимальної ціни, підвищення якості продукції та спрощення процедури постачання.
На сьогодні сумарна розрахункова потужність спиртозаводів складає – 61,2 млн. дал , реальна – на рівні 53-55 млн. дал. Потреба у спирті на території України складає :


  1. 26 - 28,5 млн. дал на рік на потреби лікеро-горілчаного виробництва, виноробства, харчове виробництво;

  2. 12 - 13 млн. дал на рік технічного спирту (виробництво омивачів, розчинників, тощо);

  3. 4 - 5 млн. дал на рік - виробництво біоетанолу;

  4. 3 - 4 млн. дал на потреби медицини, парфумерії, фармакопеї, тощо.

Таким чином, прогнозована потреба в спирті (за об'ємами реалізованої спиртовмісної продукції в 2014 р.) складає 49 - 51 млн. дал на рік. Тому вкрай необхідно сідати за стіл переговорів з представниками фіскальних органів та працювати з потенційними замовниками для напрацювання компромісного рішення, що дасть можливість працювати підприємствам ДП „ Укрспирт ” на повну потужність.


Один з напрямків для реалізації спирту – виведення на ринок України, Європи та світу нових продуктів – зернових дистилятів: пшеничних, рисових, ячмінних, житніх, тощо. Аналітичні дослідження показують, що потреба даного продукту коливається в розмірі – 5 - 6 тис. дал на добу, а це повна завантаженість трьох спиртових заводів.
Також достатньо велика кількість спиртозаводів можуть бути задіяні в виведенні на ринки світу принципово нову продукцію , як приклад можна привести спиртовий продукт під назвою – ПОЛУГАР , який ще називають хлібним вином , і який є аналогом віскі . Аналітичні дослідження показують, що потреба в даному продукті коливається в розмірі – 3 - 4 тис. декалітрів на добу , а це повна завантаженість 2 заводів.
І таких прикладів безліч, наприклад існують ще такі продукти як :

1. Полугар ( 38,5 %) – біля 8-10 видів

2. Кривач ( 41 %) – біля 4-5 видів. Виготовляється із 4 злаків.

3. Сивуха ( 41,7 %) – біля 4-5 видів. Аналог невитриманого віскі.

4. Сухарна горілка ( 40%) – біля 2-3 видів . Виготовляється на сухарях.
До 1894 року, коли держава ввела монополію на виробництво горілки, було розроблено біля 10-12 рецептур алкогольних напоїв, які починають своє друге життя, і користуються все більшим і більшим попитом в Європі та Азії , тому що є аналогами – віскі, бренді, рому і т.д.

Попит на дану продукцію дорівнює потужності – 10-12 заводів , які мають на своїй території лінії розливу.


Для домашніх потреб треба налагодити випуск продукції під назвою – «Спирт питний». Потреба в даному продукті на ринках України коливається близько 3-4 тис. дал на добу. Даним продуктом можливо завантажити 2 спиртових заводи.
З потужним відділом маркетингу ДП „Укрспирт” на спиртових заводах, які мають цехи з лініями розливу напоїв, можна налагодити випуск продукції під будь-яким брендом, так звані послуги – Private Label . Даною послугою ми зможемо зацікавити від роздрібної торгівлі до рекламних, фінансових, транспортних компаній тощо.
Напрямок розвитку виробництва біоетанолу - провести аналіз ринку біоетанолу в таких країнах як Бразилія та США, де 70-80 % автомобілів використовують двигуни на роботі з двома компонентами (біоетанол та бензин) у будь якій пропорції (з використанням біоетанола від 5 до 85 %). Піонером в виробництві таких автомобілів стала компанія Ford, та її модель Focus Flexifuel. Це нова ніша бізнесу як в Україні так і на теренах СНД, треба підготувати бізнес-план по цьому напрямку і представити інвесторам . Економічна складова ( на досвіді Бразилії) – з 2003 по 2014 роки продаж машин з двигунами по принципу Flexifuel зросли з 15 тис. до 2 млн. , а в 2014 році купівля даних машин склала 87 % від ринку нових автомобілів. Продаж біоетанолу у світі виріс за вказаний період майже на 250 - 300 % .
Для України виробництво біоетанолу - це крок номер два. Тільки після повної реконструкції спиртозаводів, після налагодження випуску якісного спирту для харчових цілей, після завантаження підприємств на повну потужність по спирту, тільки тоді треба займатися реорганізацією спиртових заводів на виробництво біоетанолу, так як реконструкція спиртозаводу потребує значних коштів. Наприклад, для переобладнання заводу потужністю 6000 дал на добу біоетанолу фінансові інвестиції складають біля 6 млн. євро (ДП "Укрспирт" Хоростківське МПД ).
Восьмий етап – створення умов для здорової конкуренції між МПД в підприємстві: стимулювання збуту, можливість підприємств-споживачів спирту вибирати підприємство-постачальник спирту, рекламні кампанії продукції шляхом відкритих дегустацій із запрошенням потенційних споживачів.

Але, ще раз хочу підкреслити слово – ЗДОРОВОЇ конкуренції, за діяльністю спиртозаводів на ринку будуть стежити спеціалісти ДП «Укрспирт», а при потребі будуть вносити свої корективи.


Дев’ятий етап – визначення по заводах та організація випуску додаткової продукції , а саме :
1. Організація виробництва біогазу.

Організація виробництва біогазу здійснюється шляхом встановлення додаткового обладнання для метанового зброджування після спиртової барди. Україна може виробляти до 6 млр. кубометрів , і дана пропозиція дуже заінтересує НАК «Нафтогаз» , і з прес-конференції від 18 лютого 2015 року , представники даного відомства готові посприяти як фінансово , так і технологічно в даному напрямку. Для цього НАК « Нафтогаз» готовий відділити, або прокласти свої трубопроводи та газосховища. До 2020 року ми зможемо підняти обсяг виробництва біогазу до 11-13 млрд. кубометрів , а це практично 20 % від загальної потреби ринку України , і це практично обсяг імпортованого газу з РФ у 2014 році.


2. Організація виробництва кормопродуктів.

Організації виробництва кормопродуктів здійснюється шляхом дообладнання підприємств установками з сепарації барди, її упарювання та сушки з подальшою грануляцією.


3. Організація комплексної переробки кукурудзи.

Організація комплексної переробки кукурудзи здійснюється шляхом встановлення обладнання для виділення зародків.


4. Організація виробництва газу метану із продуктів бродіння (СО2).

Організація виробництва газу метану із продуктів бродіння (СО2) здійснюється шляхом дообладнання підприємств установками з каталітичного перетворення СО2 в метан.


5. Організація виробництва біодобрива, яка іде в тандемі з виробництвом біогазу, і на сьогодні є дуже актуальним питанням. Так як фермери масово відмовляються від добрив із-за непомірної ціни (як приклад селітра –10 000 – 11 000 грн /т.) , то біодобрива можуть стати доброю альтернативою, за сприятливі гроші , т.я. це є побічним продуктом від виробництва спирту.
Десятий етап - Реалізація Програми потребує розроблення та прийняття Законів України, тому за погодженням з сировини Міністерством АПК треба створити робочу групу для розробки та узгодження ініціатив від ДП «Укрспирт» зі всіма інститутами влади .
Виконання даної програми сприятиме стабілізації роботи підприємств спиртової галузі та агропромислового комплексу в цілому, збереженню та створенню нових робочих місць в харчовій промисловості, сільському господарстві, соціальній сфері, забезпеченню безперервного функціонування об'єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості.
Якщо проаналізувати всі етапи даного плану розвитку спиртової галузі, то ми бачимо що є можливість завантажити заводи на 70-80% від загальної потужності , і це не враховуючи експорту. Для цього нам потрібно виконання 2 умов :

  1. Знайти компроміс між виробниками спирту (готової продукції) та державою, особливо з фіскальними органами .

  2. Для запуску та мінімальної реструктуризації заводів потрібно приблизно 450 - 550 млн. грн. ( в залежності від курсової різниці).


Варіанти виведення заводів на виробничу потужність.
Один з варіантів виведення заводів на максимальну потужність - впровадження елементів програми робіт на давальницькій сировині, що було ефективним в 1995-98 роках. Ця схема полягає в постачанні підприємцями сировини (зерно, мелясу), придбаної у фермерів, господарств, спиртовим заводам для перероблення на спирт етиловий ректифікований. Підприємці сплачували заводу за виробництво спирту (готової продукції), фіскальним службам сплачували акциз до бюджету. Після повного розрахунку – отримували спирт етиловий і використовували його за призначенням.

На той час працювали всі 54 заводи на повну потужність з обсягом виробництва 65 - 67 млн. дал, і забезпечували в бюджет близько 16 792 000 000 грн. (що склало – 10% від загального валу). ПРОПОНУЮ – ПОВНИЙ І ВСЕБІЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНОЇ СХЕМИ РОБОТИ .Другий варіант – кредитування з боку іноземних банків, під 3-4 % річних. Тобто, все обладнання продається за кордоном, і в зв’язку з нестабільним курсом вигідніше брати кредит в іноземних банках, та і відсоток в них нижче, ніж в українських. При завантаженні заводів на 80 %, виробництво спирту буде складати біля 40 млн. дал . При вартості спирту 170 грн. за 1 дал, валова продукція становитиме 6 800 000 000 грн., при рентабельності у 5 % , прибуток за рік складе – 340 млн. грн. При кредитуванні 500 млн. грн. – 25 млн. у. о. (при курсі 20,00 грн за 1 у. о.) – на 10 років – місячна виплата з відсотками складе – 270 833 у. о. , в рік – 3 249 996 ,00 у. о. – 64 999 920,00 грн. , що складе – 19,11 % від прибутку.

Але дана схема повинна бути запущена тільки після підписання меморандуму між ДП «Укрспирт», фіскальною службою, лікеро-горілчаними компаніями та іншими споживачами спирту, з аналізом і перспективами закупівлі спирту .


Третій варіант – провести часткову комерціалізацію через реструктуризацію заводів в ВАТ або ЗАТ, з відсотковою часткою для держави не менше ніж 25 % . Після ПОВНОГО аудиту та складання бізнес-плану по кожному підприємству, буде визначена сума інвестицій, яка може складати 20-25 млн. грн. для кожного спиртозаводу. Під реструктуризацію повинно потрапити 35 заводів, залишені 6 заводів повинні бути у повній власності держави для контролю спиртового ринку. Даною пропозицією дуже зацікавлені європейські компанії, які готові купувати заводи певними логістичними кущами по 5-6 шт. При даному варіанті повинні бути підписані угоди та договори , які спрямовані як на захист інвесторів, так і на захист держави та громадян.
Четвертий варіант – провести низку зустрічей з партнерами з Китаю, які є самими великими споживачами спирту в світі , попит на дану продукцію в 2014 році склав – 100-120 млн. декалітрів , по прогнозам аналітиків в 2015 році даний показник зросте на 7,8 %. Після проведення всіх етапів даного плану і підготовки конкурентного комерційного бізнес плану по кожному спиртозаводу по модернізації , представити дану пропозицію китайським інвесторам, які не тільки зможуть проінвестувати в нашу промисловість , але і відкрити ринок для повного спектру нашої продукції на ринок КНР .

В 2014 році китайські партнери задекларували суму в розмірі 5-6 млрд. доларів для інвестування в агропромисловий комплекс України.

На сьогодні вся лікеро-горілчана промисловість України спрямована на азіатський ринок ( «Златогор» - завод у В’єтнамі , «Хортиця» - у Казахстані и т.д.) , тому ми теж повинні гідно та на високому рівні представити нашу лінійку продуктів на цьому ринку.

Створення спиртового плацдарму на території Китаю відкриває нам такі стратегічні ринки як : Монголія , Індія та Пакистан , які входять в першу десятку країн по споживанню продукції , яку можуть виготовляти наші заводи.

Але в даному напрямку – як залучення інвестиції , ми повинні розглядати декілька країн як стратегічних партнерів , а саме : 1. Китай 2. Саудівська Аравія 3. Японія 4. Катар 5. Об’єднані Арабські Емірати 6. Нідерланди 7. Данія 8. Швеція -це країни, в яких є дуже великий попит щодо нашої продукції.


ВИСНОВКИ
Тільки при злагодженій роботі команди та виконанні всіх етапів даної програми можливо в найкоротший термін вивести із занепаду спиртову промисловість, яка є локомотивом харчової галузі. Вже до кінця 2015 року, я гарантую налагодити виробництво нової продукції, провести «круглі столи» з залученням громадськості, отримати кредит довіри та порозуміння як з боку держави так і від споживачів нашої продукції та колективів заводів, спрямувати всіх на працю заради розвитку нашої промисловості, заради нашої держави.

До кінця 2015 року обсяги продажу нашої продукції ми зможемо підняти до 20-25 млн. дал, а це завантаження роботою половини заводів.

Ми повинні зберегти всі робочі місця, тобто зберегти цілі населені пункти на мапі України.

Наша основна задача – повернути спиртову промисловість на лідерські позиції, як на теренах Європи , так і всього світу.P.S. Основний меседж даної програми полягає в тому, що всі зловживання та корупційні схеми в спиртовій промисловості проходять через технологічну некомпетентність вищих посадовців державного підприємства «Укрспирт», і єдиний шлях для виходу галузі із занепаду це – призначення на керівні посади ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО кризового менеджменту , якій розуміє технологію виробництва як спирту так і спиртовмісної продукції від моменту збору врожаю сировини до поставки споживачу якісної продукції (інформація на 2005-2014 роки ).

СЛАВА УКРАЇНІ !!!


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

План реорганізації дп iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
План реорганізації дп iconПлан-конспект уроку Предметна сторінка класного журналу Календарно-тематичний план (заголовок)
Завдання: відпрацювати навички, виконати мисленнєві операції
План реорганізації дп iconЗвіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р
Житомирського обласного центру народної творчості та обласного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги, а також шляхом реорганізації...
План реорганізації дп iconПлан-конспект уроку логіки в класі План-конспект уроку математики в класі
Матеріали оцінки роботи вчителя учнями, батьками, колегами по роботі, адміністрацією
План реорганізації дп iconРічний план роботи основний та обов’язковий д окумент для усіх бібліотек та структурних підрозділів
Річний план роботи – основний та обов’язковий документ для усіх бібліотек та структурних підрозділів. План бібліотеки можна розглядати...
План реорганізації дп iconІнформаційно-бібліотечний центр бібліотечний урок
Пізнайко. В цій країні є багато станцій, де ми будемо зупинятися І навчатися: як правильно скласти план, який буває план; як правильно...
План реорганізації дп iconПлан навчального проекту

План реорганізації дп iconОрієнтовний навчально-тематичний план позакласного педагогічного всеобучу батьків І клас
Орієнтовний навчально-тематичний план позакласного педагогічного всеобучу батьків
План реорганізації дп iconПлан лекції Опорно-рухова система людиниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка