План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого


Організація бібліотечного обслуговування читачівСторінка2/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Організація бібліотечного обслуговування читачів.

Одним з найважливіших напрямків роботи бібліотеки є забезпечення повного, оперативного бібліотечного і інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу академії згідно їх запитам, використовуючи як традиційні, так і електронні носії інформації. Для повного задоволення запитів читачів, відділ здійснює диференційоване обслуговування на абонементах, в читальних залах, філіях бібліотеки.

Загальна кількість читачів у 2007 році зросла на 2230 і склала 20710. Із них студентів денного відділення – 9875, заочного відділення – 7965, вечірнього – 939, викладачів – 562, аспірантів та здобувачів кафедр – 322, співробітників – 327та інш.

Динаміка зростання основних показників

діяльності бібліотеки фонду, книговидачі, читачів, відвідувань


Рік

Фонд

Книговидача

Користувачі

Відвідуваність

2003

1115923

783860

16415

367130

2004

1152759

784820

16420

367140

2005

1179605

785415

16726

378325

2006

1200219

810450

17760

410770

2007

1220000

885690

20710

423980

Протягом року читачі відвідали бібліотеку 429980 разів і отримали 885690 одиниць творів друку. Щорічне збільшення цих показників обумовлене ростом кількості студентів та впровадженням в навчальний процес кредитно-модульної системи, яка вимагає від студентів більш самостійної роботи. Фонди читальних залів постійно поповнюються новими надходженнями згідно списків рекомендованої літератури з навчально-методичних посібників відповідно до вимог ECTS, та “Зошита відмовлень”, де фіксуються відсутні у фонді бібліотеки документи. Таким чином із фондів читальних залів та абонементу наукової літератури були вилучені застарілі документи, а відділ комплектування отримав замовлення на придбання відсутніх монографій, кодексів, довідників тощо.

З метою оперативного задоволення інформаційних потреб користувачів здійснювалося тимчасове доукомплектування літературою читальних залів з головного книгосховища згідно темам наукових та курсових робіт, семінарських, практичних занять тощо. У 2007 році у читальному залі правової літератури вперше було проведено переоблік по електронному каталогу. Підвищену увагу працівники бібліотеки приділяли роботі по забезпеченню збереження бібліотечних фондів обслуговуючих структур: сканування книг, ксерокопіювання відсутніх сторінок, заміна втраченої літератури рівноцінною, виконувались палітурні роботи. Фонди читального залу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури та абонементу наукової літератури поповнили бази електронного каталогу.

У 2007 році кількість читальних залів збільшилась на 2 за рахунок іногородніх філій, таким чином збільшилась кількість місць у читальних залах і складає 780.

Використання електронного каталогу з терміналів читальних залів, іногородніх філій (м. Полтава, Сімферополь), кафедр, комп`ютерних класів, структурних підрозділів академії є домінуючим у здійсненні різнопланового, багато аспектного та оперативного пошуку інформації користувачами бібліотеки. Зручна система допомоги при використанні електронного каталогу полегшує знаходження інформації в пошуковій системі. З метою розширення академічного інформаційно-освітнього простору, спектра інформаційних послуг читальні зали з комп`ютерами наприкінці 2007 були підключені до Інтернет (26 АРМ для надання бібліотечних послуг).

У 2008 році планується з метою вдосконалення та поліпшення інформаційно-бібліотечного обслуговування провести моніторинг використання ресурсів та аналіз звернень користувачів до матеріалів веб-сайту бібліотеки.

Як і планувалось, у 2007 році бібліотекою значна увага приділялась питанню читацької заборгованості на абонементах навчальної літератури та у читальних залах. Позитивний результат по поверненню заборгованої літератури дає індивідуальна робота зі студентами та робота з деканатами: списки боржників своєчасно подаються до деканатів кожного факультету і регулярно опрацьовуються деканами. За підсумками цієї роботи заборгованість студентів в читальних залах за рік склала тільки 10%, на абонементах навчальної літератури – 20%. Найкращими факультетами, де практично немає боржників у читальних залах є Інститут підготовки слідчих кадрів для служби безпеки України, слідчо-криміналістичний та військово-юридичний факультети.

На протязі минулого року також ефективною була співпраця з завідуючими кафедрами щодо заборгованості викладачів та аспірантів на абонементі наукової літератури. Результат цієї роботи – майже 70% викладачів, які мали заборгованість, повернули літературу до бібліотеки або зробили рівноцінно заміну.

У вересні сумісно з деканатами була якісно організована масова видача підручників, що значно зменшило строк видачі літератури, майже вдвічі. Як було заплановано, навчальна література молодшим курсам видавалась груповим методом, яку студенти одержували організовано за графіком та своєчасній роботі з наказами та підготовкою комплектів.

З актуальних проблем сьогодення – формуванню у молоді національної свідомості, громадянськості і патріотизму, фахівці відділу проводили читацькі конференції, організовували тематичні виставки, відкриті перегляди, ілюстровані експозиції на допомогу навчальному процесу та к ювілейним і пам`ятним датам. Ці заходи проводились як наочно, так і віртуально.

На протязі року бібліотекою створювалися віртуальні виставки, які розміщувалися на сайті бібліотеки і давали можливість ознайомитися з представленою інформацією більш широкому колу користувачів: кафедр, філій бібліотеки, читальних залів, гуртожитків тощо.

У минулому році значно покращилась культурно-просвітницька робота бібліотеки як по формам заходів, їх змісту, так і по кількості присутніх. Була поведена читацька конференція, бібліографічні огляди по 15 темам, організовано 74 книжкових тематичних виставок та переглядів.

Сумісно з кафедрою культурології для студентів 2-го курсу всіх факультетів академії були проведені бібліографічні огляди літератури за такими темами: “Українська література від Київської Русі до ХХ ст.”, “Українська література та мистецтво ХХ-ХХІ ст.”, “Зарубіжна та російська література від стародавніх часів до ХХІ ст.” Огляди супроводжувалися цікавою вікториною, а зі списком літератури студенти мали можливість ознайомитися на сайті бібліотеки.

Великий інтерес студентської молоді викликав цикл виставок “Уславлені постаті України”, присвячений видатним українцям, які працювали для становлення нашої держави, розвитку її культури, науки, освіти. П’ятий рік поспіль співробітники відділу приймали участь у шевченківських читаннях, присвячених 193 річниці з дня народження Т.Г. Шевченка. Ілюстровану експозицію “Серце і розум, пісня і совість українського народу” відвідали гості академії із 18 вищих навчальних закладів України та школярі із шкіл Харкова і Харківської області. Представлена експозиція складалась з таких підрозділів: “Геній національного відродження”, “Кобзар – книга віків”, “Безсмертний своїм народом” де було представлено більш 100 відань, присвячених вселюдській шані великого поета, стародавні його видання, а також книги та статті про скульптурний символ Харкова – пам’ятник великому Кобзарю.

На виконання Указу Президента України “Про вшанування пам’яті Івана Огієнка” відділом було організовано ряд заходів, присвячених 125-річчю з дня його народження (додаток 6): цикл літературно-художніх виставок “Світоч нації”, цикл історико-літературних, бібліографічних оглядів “Поет, прозаїк, мовознавець, політолог, теоретик канонічного права”, науково-літературні читання — “І. Огієнко — український геній, подвижник національної культури”, віртуальна довідка “Етнокультурні, історико-філософські, культурологічні, мовознавчі твори І. Огієнка” тощо.

“Філософ української політики” — під такою назвою була підготовлена ілюстрована експозиція до 125-річчя з дня народження В.К. Липинського.

8 листопада 2007 року у читальному залі бібліотеки відбулася читацька конференція з нагоди святкування Дня української писемності і мови. Почалася вона з презентації книжкової експозиції “Душа народу — мова калинова”, яку підготували співробітники бібліотеки. Експозиція була зібрана за такими розділами: “Історичний літопис української мови”, “Українська літературна мова” та “Мова у професії юриста”. Всі матеріали виставки були представлені на сайті бібліотеки. Найкмітливішого знавця історії виникнення рідної мови, її основних стилів, української художньої літератури виявила проведена вікторина, яку підготували співробітники бібліотеки. Про роль української мови для розбудови державності розповів завідуючий кафедрою конституційного права Ю.Г. Барабаш. Актуальні питання висвітлив аспірант кафедри конституційного права Є.В. Ткаченко у своїй доповіді “Правові проблеми української мови на сучасному етапі”. А наприкінці учасники та гості читацької конференції із задоволенням слухали вірші про рідну мову, які декламували члени поетичної студії “Крила”. (Додаток 5).

У 2008 році бібліотека прийме участь у конкурсі вузівських бібліотек м. Харкова на кращій масовий захід.

Студенти, аспіранти та викладачі академії виявили небайдужість до циклу виставок “Славетні імена української літератури”, присвячений пам’ятним датам українських письменників та поетів: М.Г. Куліша, Л. Курбаса, Г.С. Сковороди, Л.І. Глібова, М.П. Стельмаха тощо.

Також були організовані ілюстровані виставки літератури, присвячені професійним та державним святам, пам`ятним датам.

Стало доброю традицією приймати участь у виставках, які проводились за межами академії. Позитивну оцінку отримала бібліотека за участь у 10 ювілейній міжнародній виставки навчальних закладів у м. Києві “Сучасна освіта в Україні – 2007”. На виставочному стенді академії були представлені праці викладачів вузу – монографії, підручники, CD кафедральних підручників, наукові збірники тощо. Також була презентована бібліотечна автоматизована програма “Автоматизованого бібліотечного комплексу НЮАУ ім. Ярослава Мудрого”.

З нагоди святкування 75-річчя з дня заснування Харківської області бібліотека організовувала широкі експозиції – “Освіта Харківщини”, до Міжнародного студентського форуму – “Наукові досягнення студентів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” та “Праці вчених Національної Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого”, до пленарного засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України “Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави” – “Підручники вчених Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого”.

Діяльність бібліотеки постійно відображається на сторінках академічної газети “Vivat Lex” завдяки співробітникам бібліотеки Бові І.М., Рибаловій О.М., Золочевському І.В., які цікаво освітлюють заходи бібліотеки, професійно надають бібліотечну інформацію та ін.


Каталог: POLN TEXT -> 0000


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРеферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconАсоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого матеріали ХІІ всеукраїнської наукової конференції
Асоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconПрограма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»
О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
України імені В. І. Вернадського (1950–2011) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2011)
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconВідділ бібліотекознавства
Документознавство. Інфор–мологія», «Научные и техничес­кие библиотеки» та наукового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРегламент роботи 23 лютого 2015 року
Мовчан Павло Михайлович – лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта»...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка